You are on page 1of 2

Tlačová správa

Európska asociácia konopárskeho priemyslu (www.eiha.org)
Hürth,3. mája 2017


V roku 2016 sa dosiahol rekord v pestovaní priemyselného konope
v Európe

Silný dopyt sa týka najmä konopných potravín a liečiv – Najväčšia svetová
konferencia o priemyselnom konope v Kolíne (Nemecko) v júni 2017

Konope je rastlina s mnohorakým využitím. Získava sa z nej vlákno, pazderie, semená a lieky.
Vlákno sa v súčasnosti využíva na výrobu ľahkého papiera, izolačného materiálu
a biokompozitov. Pazderie (drevnaté jadro stonky) sa používa na podstielanie pre zvieratá
a v stavebníctve. Konopné semená, malé oriešky s vysokou nutričnou hodnotou, sa môžu
konzumovať surové, alebo sa z nich lisuje konopný olej, ktorý má vynikajúce a jedinečné
zloženie mastných kyselín. Semená aj olej sa používajú ako potravina aj ako krmivo pre
zvieratá. Z priemyselného konope sa získava aj nepsychotropný kanabinoid CBD, ktorý je
zaujímavým farmaceutickým materiálom a prísadou potravinových doplnkov.

Pestovanie priemyselného konope bolo vo väčšine členských štátov EÚ zlegalizované
v rokoch 1993 až 1996, neskôr nasledovali aj ďalšie štáty. V roku 2001 obrábaná plocha
dosiahla najnižšiu rozlohu od roku 1994 (asi 8 000 ha), v rokoch 2012 až 2016 sa však
sústavne rozširovala a v roku 2016 dosiahla 33 000 ha. Plocha, na ktorej sa pestuje konope,
dnes predstavuje najväčšiu rozlohu od 2. svetovej vojny.

-1-

Európska asociácia konopárskeho priemyslu (www.eiha.org) v nasledujúcich rokoch očakáva
takmer stabilnú rozlohu plochy na pestovanie konope, alebo jej mierne rozširovanie. Konope
sa pestuje najmä vo Francúzsku, Holandsku, pobaltských krajinách a v Rumunsku.
V uplynulých rokoch založili alebo rozšírili plochu na pestovanie konope viaceré nové
európske krajiny, a to najmä na produkciu väčšieho objemu semien pre trh so zdravými
potravinami. V posledných rokoch vstúpili konopné potraviny na masový spotrebiteľský trh
prostredníctvom supermarketov v Rakúsku, Nemecku, Holandsku a ďalších krajinách.

Rastie však aj sektor konopného vlákna, ktorý reaguje na zvyšujúci sa dopyt
v automobilovom priemysle. Európske konopné vlákno je jediné prírodné vlákno na svete so
zavedeným osvedčovaním udržateľnosti (www.iscc-system.org).
Investície a rast trhu sú vysoké najmä v odvetví nepsychotropných výťažkov z konope
a kanabinoidu CBD, ktorý sa používa vo farmaceutickom priemysle, a tiež v odvetví
potravinových doplnkov. Tu je prekážkou rýchlejšieho rastu trhu mozaika regulácií v Európe.

Všetky tieto témy sa budú zdôrazňovať v diskusiách na najväčšom podujatí na tému
priemyselného konope vo svete, na 14. medzinárodnej konferencii Európskej asociácie
konopárskeho priemyslu, ktorá sa uskutoční 7. – 8. júna 2017 v Kolíne (Nemecko)
(www.eiha-conference.org). Očakáva sa viac ako 300 účastníkov zo 40 krajín. Pôjde
o stretnutie zástupcov konopárskeho priemyslu z celého sveta. Nenechajte si ujsť túto
jedinečnú príležitosť stretnúť priekopníkov tohto rýchlo sa rozvíjajúceho obchodného
odvetvia na jednom mieste.

Zodpovedné subjekty podľa tlačového zákona (V.i.S.d.P.):
Dipl.-Phys. Michael Carus (riaditeľ)
Európska asociácia konopárskeho priemyslu (EIHA)
Výkonná kancelária: nova-Institut GmbH, Chemiepark Knapsack, Industriestrasse 300, DE-
50354 Hürth (Nemecko)
Internet: www.eiha.org
e-mail: info@eiha.org
Telefón: +49 (0) 22 33-48 14 40

Európska asociácia konopárskeho priemyslu (EIHA) je združením odvetvia spracovania
konope. Zastupuje spoločné záujmy pestovateľov a spracovateľov priemyselného konope na
vnútroštátnej aj na európskej úrovni. Asociácia EIHA je jediným združením v odvetví
konopárskeho priemyslu. Toto odvetvie zahŕňa okrem iného spracovanie konopných vlákien,
hoblín, semien a kanabinoidov. Organizácia pôvodne vznikla ako združenie európskeho
konopárskeho priemyslu. Štvrtina zo 130 členov asociácie pochádza z krajín mimo EÚ.

-2-