You are on page 1of 2

Pierwsza sesja nowego tygodnia nie przyniesie

nowych publikacji makroekonomicznych, jednake


waniejsze dane pojawi si w kolejnych dniach. We
wtorek zostan opublikowane wstpne dane
dotyczce wskanikw PMI dla sektora i usug z
Francji, Niemiec i caej strefy euro. Ponadto poznamy
odczyt niemieckiego indeksu Ifo za maj. Ciekawe czy
w Europie uda si podtrzyma wysokie odczyty z
poprzedniego miesica. W USA uwaga bdzie
koncentrowa si na notatkach z majowego
posiedzenia FOMC. Inwestorzy bd doszukiwa si
wskazwek odnonie terminu kolejnej podwyki stp
procentowych w USA i tego na ile powane s plany
dotyczce zmniejszenia sumy bilansowej Fed. Pomimo
braku presji inflacyjnej czonkowie FOMC mog
koncentrowa si na dobrych danych z rynku pracy
oraz perspektywach wyszego wzrostu
gospodarczego i konsumpcji prywatnej. Ponadto
zostanie opublikowany wstpny odczyt dla
amerykaskiego indeksu PMI dla przemysu oraz
bazowy wskanik PCE. Dolar amerykaski silnie traci
na
Pierwsza sesja nowego tygodnia nie przyniesie nowych publikacji makroekonomicznych, jednake waniejsze dane
pojawi si w kolejnych dniach. We wtorek zostan opublikowane wstpne dane dotyczce wskanikw PMI dla
sektora i usug z Francji, Niemiec i caej strefy euro. Ponadto poznamy odczyt niemieckiego indeksu Ifo za maj.
Ciekawe czy w Europie uda si podtrzyma wysokie odczyty z poprzedniego miesica. W USA uwaga bdzie
koncentrowa si na notatkach z majowego posiedzenia FOMC. Inwestorzy bd doszukiwa si wskazwek
odnonie terminu kolejnej podwyki stp procentowych w USA i tego na ile powane s plany dotyczce zmniejszenia
sumy bilansowej Fed. Pomimo braku presji inflacyjnej czonkowie FOMC mog koncentrowa si na dobrych danych
z rynku pracy oraz perspektywach wyszego wzrostu gospodarczego i konsumpcji prywatnej. Ponadto zostanie
opublikowany wstpny odczyt dla amerykaskiego indeksu PMI dla przemysu oraz bazowy wskanik PCE. Dolar
amerykaski silnie traci na

W minionym tygodniu dominoway wzrosty na eurodolarze. Gwna para walutowa przetestowaa w pitek okolice
1,1200, do czego impulsem stay si sowa Jamesa Bullarda, e tempo podwyek stp procentowych przez Fed w
obecnym otoczeniu gospodarczym i przy braku rosncych oczekiwa inflacyjnych moe by zbyt agresywne. Kurs nie
utrzyma si jednak dugo powyej poziomu 1,1200 i dzi obserwujemy korekt pitkowych wzrostw. Rynek z
prawdopodobiestwem bliskim 80% na bazie kontraktw Fed Fund Futures wycenia moliwo czerwcowej podwyki,
wic wszelkie sygnay z Fed wskazujce na realizacj scenariusza wzrostu kosztu pienidza w USA w przyszym
miesicu powinny stanowi wsparcie dla dolara. Warto zwrci uwag na wystpienia czonkw FOMC w tym
tygodniu. Dzisiaj gos zabierze Harker, Kaskhari i Brainard.

Na pocztku tego tygodnia zoty pozostaje wzgldnie stabilny. Zarwno eurozoty, jak i dolarzoty utrzymuj si w
pobliu ostatnich lokalnych dokw. W pitek zostay opublikowane dane o produkcji przemysowej z Polski, ktra
spada w kwietniu o 0,6% w skali roku wobec oczekiwanego wzrostu. Sabszy odczyt by zwizany przede wszystkim
z efektem dni roboczych. Dane o sprzeday detalicznej rwnie rozczaroway i byy nisze ni zakada konsensus
rynkowy, jednake mona zaobserwowa pozytywn tendencj jeli chodzi o ten wskanik. Dane z polskiej
gospodarki nie popsuy nastrojw na rynku zotego. Eurozoty utrzymuje si poniej poziomu 4,2000, natomiast
dolarzoty oscyluje w rejonie 3,7500.

EUR/USD

Eurodolar koryguje dzi ostatnie wzrosty. Notowania obecnie znajduj si w rejonie 1,1175, nieco powyej wsparcia w
postaci 50-okresowej redniej EMA w skali H1 oraz 38,2% zniesienia Fibo caoci impulsu wzrostowego z poziomu
1,1075. Zejcie poniej strefy 1,1157/59 moe przyczyni si do pogbienia spadkw w okolice 1,1130. Najblisza
strefa oporu znajduje si w rejonie 1,1185/95.

EUR/GBP

Na EURGBP utrzymuje si szerszy zakres waha. W ostatnim czasie para wybronia siln stref wsparcia w rejonie
0,8300/30. Aktualnie notowania utrzymuj si powyej istotnych rednich kroczcych EMA (50-, 100- i 200-okresowej)
w skali dziennej, co sprzyja utrzymaniu tendencji wzrostowej i powolnym wzrostom w rejon 0,7300/35, ktry wyznacza
najblisz stref oporu.

Autor: Anna Wrzesiska