νται... Κανείς να μην έχει το δικαίωμα να κληροδοτεί υποχρεωτικός νηπιοβαπτισμός!

) όσοι δε είναι
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ με διαθήκη (περιούσιες) ή να χαρίζει με δωρεά οτιδή- μεγαλύτεροι στην ηλικία, πρέπει να συχνάζουν στις
ποτε, σε πρόσωπα ή τόπους που έχουν επισημανθεί ιερότατες εκκλησίες μας και να διδάσκονται τις θείες
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ότι διαπράττουν την ασέβεια του ελληνισμού... όσα γραφές και τους (βιβλικούς) κανόνες. Αφού δε
δίδονται ή κληροδοτούνται μ' αυτόν τον τρόπο θα εννοήσουν και αποβάλουν την παλαιά (αρχαιο-
ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ αφαιρούνται. Με την παρούσα ευσεβή νομοθεσία ελληνική) τους πλάνη, θα μπορέσουν να δεχθούν το
(διατάζουμε) να διατηρηθούν σε ισχύ όλες οι τιμωρίες βάπτισμα και στη συνέχεια να διαφυλάξουν την
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ με τις οποίες οι προηγούμενοι (χριστιανοί) βασιλείς αληθινή πίστη των ορθόδοξων χριστιανών.
είχαν απειλήσει να τιμωρήσουν την ελληνική πλάνη, Όσοι δε, έχουν κάποιο στρατιωτικό ή άλλο αξίωμα,
Στους νόμους της ακμής των Ρωμαιο- με τις οποίες (τιμωρίες!) προσπαθούσαν να ή μεγάλη περιούσια και για να κρατήσουν τα
διασφαλίσουν την ο ρ θ ό δ ο ξ η 1 π ί σ τ η » προσχήματα (προσποιούμενοι τους πιστούς) ήλθαν ή
χριστιανικών χρόνων (4ου & 5ου αι.μ.Χ.) ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, 1.10.9 επίσης (Β1,1,19) και πρόκειται να έλθουν να βαπτισθούν, αλλά αφήνουν
διαβάζουμε, για τον βίαιο εκχριστιανισμό ΝΟΜΟΚΑΝΟΝ 6,3. τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και τα υπόλοιπα
των Ελλήνων και την υποχρεωτική "σωτηρία" μέλη του οίκου τους μέσα στην ελληνική πλάνη,
τους. Ουσιαστικά πρόκειται για την «Επειδή μερικοί συνελήφθησαν (αν και αξιώθηκαν διατάσουμε να δημευθεί η περιούσια τους, να
το χριστιανικό βάπτισμα) διακατεχόμενοι από την αποκλεισθούν από τα πολιτικά δικαιώματά τους και
νομοθετημένη εξόντωση του Ελληνισμού: πλάνη των ανόσιων μυσαρών Ελλήνων, να να υποβληθούν σε αντάξιες τιμωρίες, αφού είναι
διαπράττουν εκείνα που δικαιολογημένα εξοργίζουν φανερό ότι πήραν το βάπτισμα χωρίς καθαρή πίστη.
ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ τον φιλάνθρωπο (βιβλικό) θεό (μας)... Αυτοί θα Θεσπίζουμε αυτούς τους νόμους για τους αλητήριους
υποβληθούν στην αντίστοιχη τιμωρία και μάλιστα με Έλληνες». ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ,
«Διατάσουμε, όλα τα ιερά και οι ναοί (των Ελλήνων) όσα πνεύμα επιείκειας (!) αν επιμείνουν στην πλάνη των 1.10.10
βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με Ελλήνων, θα υποβληθούν στην έσχατη των ποινών.
διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με Αν δεν έχουν αξιωθεί ακόμα το σεβαστό βάπτισμα, Μπροστά σ΄ αυτές τις εξοντωτικές
την ύψωση του σημείου της χριστιανικής θρησκείας... θα πρέπει να παρουσιαστούν στις ιερότατες "σωφρονιστικές ποινές", τις εξορίες, τους
αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή, εκκλησίες μας, μαζί με τις συζύγους και τα παιδία αποκεφαλισμούς, τις κατασχέσεις περιουσιών,
εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτό τον τους και μαζί με όλους του οίκου τους, για να τις αφαιρέσεις προνομίων, τον εξευτελισμό της
νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου» διδαχθούν την αληθινή πίστη των χριστιανών. Αφού
υποχρεωτικής κατήχησης, τον βασανισμό και
Αυτοκράτορες: Θεοδόσιος και Βαλεντινιανός προς Ισίδορον διδαχθούν και αποβάλουν την πλάνη που τους
Έπαρχο Πραιτωρίου.14/ Νοέμβριου 435 διακατείχε προηγουμένως, θα πρέπει να ζητήσουν το την νόμιμη θανάτωση κάθε υπερασπιστή τους.
σωτήριο βάπτισμα. Διαφορετικά ας γνωρίζουν ότι αν Για τους κυνηγημένους σαν το απεχθέστερο
«Να κλείσουν όλοι οι ναοί σε όλες τις πόλεις και σε παραμελήσουν να το κάνουν (να ζητήσουν δηλαδή ιστορικό τέρας Έλληνες, ο εκχριστιανισμός
όλους τους τόπους της οικουμένης... Αν κάποιος με μόνοι τους το σωτήριο βάπτισμα!) δεν θα έχουν κανένα φαινόταν πράξη ύστατης διαφυγής απ' την
οποιαδήποτε δύναμη παραβεί (αυτό τον νόμο) θα τιμωρηθεί πολιτικό δικαίωμα, ούτε θα τους επιτραπεί να είναι φυσική εξόντωση και επιβεβλημένης
με αποκεφαλισμό» ιδιοκτήτες περιούσιας, ούτε κινητής, ούτε ακίνητης. σωφροσύνης!
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, 1.10. Δεκέμ. 354 μ.Χ. ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ και θα εγκαταλειφθούν
στην ένδεια και επιπλέον, θα υποβληθούν στις Έτσι... εκχριστιανίσθηκε μαζικά ο
«Τέτοιου είδους πράξεις (οτιδήποτε μη χριστιανικό χαρα- έσχατες τιμωρίες. Θα παρεμποδίσουμε δε κάθε
κτηριζόταν ειδωλολατρία) αν εξακολουθούν να μάθημα (κλείσιμο σχολών!), που διδάσκεται από όσους Ελληνισμός!
συμβαίνουν (ή καταγγελθεί ότι συμβαίνουν!) ακόμα και σε πάσχουν από την νόσο και την μανία (μάθησης!) των
κάποιο λιβάδι ή σπίτι, το λιβάδι ή το σπίτι αυτό θα ανόσιων Ελλήνων, ώστε προσποιούμενοι ότι ΑΥΤΗ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΥΠΗΡΞΕ Η ΑΦΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ
προσαρτηθεί στο ταμείο των ιερότατων ανδρών διδάσκουν, να μη μπορούν πια να διαφθείρουν της ΙΟΥΔΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟ
(δηλαδή των αρχιερέων) ενώ ο ιδιοκτήτης τους που ψυχές των μαθητών τους με δήθεν αλήθειες. Αν ΚΑΙ ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!
έδωσε την συγκατάθεσή του να μιανθεί ο τόπος, θα (λοιπόν) φανεί κάποιος τέτοιος άνθρωπος και δεν
αποπεμφθεί από το (οποιοδήποτε) αξίωμά του, θα χάσει τρέξει στις εκκλησίες μας, μαζί με όλους τους Τα παραπάνω αποσπάσματα είναι παρμένα από το βιβλίο:
την περιούσια του και αφού υποστεί σωματικό συγγενείς και τους οικείους του, θα τιμωρηθεί με τις «Η αντιπαγανιστική νομοθεσία της ύστερης
βασανισμό με μεταλλικά όργανα θα οδηγηθεί σε προαναφερθείσες ποινές. Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μέσα απ' τους κώδικες»
διαρκή εξορία» Θεσπίζουμε δε και νόμο, σύμφωνα με τον οποίο τα Εκδόσεις ΚΑΤΑΡΤΙ. Τηλ. Παραγγ. 210/ 3604793 & 3601271
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, 1.10.8 Αυτοκρ.: Λέων και Ανθέμιος παιδία, όταν είναι σε μικρή ηλικία, θα πρέπει να
προς Διόσκωρον Έπαρχο του Πραιτωρίου. Παρεδόθη το 472; βαπτίζονται αμέσως και χωρίς αναβολή, (ιδού ο ΠΟΣΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ
μ.Χ.
1 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ;
«Διατάζουμε τους άρχοντές μας, αλλά και όσους Στο λατινικό κείμενο: «in favorem orthodoxae fidei»
διδάσκονται από τους θεοφιλέστατους επισκόπους, να δηλαδή ,την ευνοούμενη ορθόδοξη πίστη. Η καυχόμενη ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας...’’ο Αϊ
αναζητούν σύμφωνα με τον νόμο όλες τις περιπτώσεις λοιπόν περί του αντίθετου σημερινή θρησκεία των Ελλήνων, Βασιλης!!!
ασέβειας υπέρ της ελληνικής θρησκείας, έτσι ώστε να μάλλον θα έπρεπε να απολογηθεί για τα ΦΟΒΕΡΑ ιστορικά
μην συμβαίνουν, αλλά και αν συμβαίνουν, να τιμωρού- εγκλήματα κατά του Ελληνισμού.

Καλόπουλου. και ενώ πάντα τα των Ελλήνων σβήνουν και αφανίζονται. βροχθίζoντας με ορθάνοιχτο στόμα τον "Ισραήλ".. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.) ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ 6. Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ απέσπασαν κι’ αυτό δια το βάρος των λίθων. (Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη) δια τα βιβλία. «Το θέατρο της Σωτηριας» «Θαυμα ή απάτη το άγιον γέννησαν και αύξησαν οι Έλληνες.. Τους δε ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ. θ΄ 13-15).. Μοναχός ο Χρονογρ... κλέφτες (ιδεών!) είναι οι Έλληνες. (ο γνωστός μας και ως Αϊ..34) σοφιστική του λόγου δύναμη.. (!!!) μη δειλιάζετε από των Ελληνικών της Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης και ψυχοθυσιαστήρια οι εξαναγκάζουν την ανθρώπινη γνώμη. 330-379 μ. «Ο ένοπλος δόλος» και «Αβραάμ ο πάντα τα δόγματα τους βρίθουν σκωλήκων.«Είναι εχθροί οι Έλληνες. του δε Σεράπειου μόνο το έδαφος δεν "ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ". Κ΄Περί Θάρρα..Χ. μάλλον δε και ΨΑΛΜΟΥΣ / ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ.. τόσο λαμπρότερα (οι θεμέλιοι λίθοι) ήσαν αμετακίνητοι. την ασέβεια αυτή ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΙΣΕΤΙ ΠΑΣΧΩΝ. *Εγκαταλείψτε όσα οι Έλληνες Ι. Ησαΐας Θ΄11) την αλλά δαίμονες οικούσι τον τόπον. τον όντος λαόν αυτού» Ευσέβιος. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: εμάχοντο. κατάλαβε λοιπόν και *Πράξη σωφροσύνης είναι η εγκατάλειψη της Βασίλειος Καισαρείας ΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΪΑ 9. από των «Στην Αλεξάνδρεια πάντα τα οικοδομήματα του φως της Ιερουσαλήμ» Τηλ. μάλλον βιβλιοθήκες των Ελλήνων!!! *Τα αγάλματα τους μαγικά κατασκευάζουν (οι δε δάδες που απώλεσαν και του δαυλού την ζωντάνια Έλληνες!!!) και στην μαγεία προτρέπουν. *Περί του φέρνουν δάκρυα στα μάτια όσων τα πλησιάζουν.... αλλά σαν δάδες καπνίζουσες ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ από των Ελληνικών λόγων προτιμήσαμε. Ο «Όσο πιο βάρβαρο ένα έθνος φαίνεται και της έκλεπτον. δεις.196. φανέρωσε (διέδωσε!) ότι δαίμονες κατοικούν εκεί» ελληνικής πλάνης.851. απ' την σειρά ΒΙΒΛΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ:«Το τα πάντα δε γεμάτα ακαθαρσίες και ιχώρ.. Χ. τούτου (του εις έπαινον αυτών των ιδίων καταλόγιζαν. ΕΥΑΓΓ.. ώστε όχι μόνο "νικούσαν". δεν έλαβε απ’ τα βασιλικά ταμεία (!) αλλά από πλούσιες ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ: γυναίκες που φιλοτίμως να παρέχουν κατέπειθε. αυτών (των Ελλήνων) όντων δαιμόνων. (της Π. θα βάθρων ανέσπασεν». και θα τους πιουν σαν προγονών να καλεί τα ονόματα.. Σιών. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ άνθρωπος μέλαιναν (μελανή) φορών εσθήτα (ράσα) κατασπαράξουν (τους Έλληνες). «Κλείς Πατρολογίας». Σε τόση "αρετή" άλλαξε (η νέα κρασί.8.11 του Σεράπειου τα αναθήματα κατελυμένοντο. Ο ΙΟΥΔΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ αν-δριάντες και τα αναθήματα τόσο "γενναία" ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΙΛΟΒΑΡΒΑΡΙΚΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ι. μη έχοντας δε ούτε και του Ο Ι. του πατέρα. Χρυσόστομος (344-407 μ. και παρ’ μοποίησε για να παραπλανήσει τους εν απλότητι αυτών βωμός στέκει απάτης αόρατος εις τον οποίον ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΙΟΥ: πιστευσάντων» ψυχάς ανθρώπων θυσιάζουσι.. ΡΙΒ΄ (23. της ομολογήσεις ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα των ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕ ΑΦΑΝΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: κοπριάς των Ελληνικών μυσαγμάτων (βδελυγμάτων) Ελλήνων είναι το ότι ανακάλυψαν τις ορθές . (των Ελλήνων φιλοσόφων!) Μ. ο δε βίος αυτών συώδης (γουρουνώδης!) παιδιών των Ελλήνων και θα σε κρατήσω ως ξίφος Ι.38 έως 852.. ὁ Κύριος ὁ παντοκράτωρ θα τους ανείπωτα. Γιατί ντρέπεσαι να Ο Ι. *Περί των και του ξύλου την ισχύ.Χ. «Τι λοιπόν.230. ή φιλοσόφων λαβόντες.. (μωρολογία) κακού δαίμονος και χαλεπωτάτη ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Ευσέβιος. την Επιστήμη ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ και κυρίως την Λογική.. Οι πολεμικότατοι ΦΟΒΕΡΟΤΕΡΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ φαίνονται τα ημέτερα.Χ. δε αυτοί φιλοχρήματοι "γενναίοι". «Αν στα ενδότερα (των ελληνικών σκέψεων) κοιτάξεις.369.Παραγγ. πυρός την φωτεινότητα. Ούτος ο (πιστός) βάρβαρος. Αρχιεπίσκοπος Έτσι με τον τρόπο αυτόν τους υπολειπόμενους (θλιβερότατη) υπόθεσιν είναι λέγω» Κωνσταντινουπόλεως: Σηκούς (ελληνικούς ναούς) με τούτον τον τρόπον εκ Γ. άνθρωποι (μόνο) «Θα ξεσηκώσω τα παιδιά σου. τέφρα και σκόνη και υγιές ουδέν... ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Μάγος». μύρια έκαμον κακά και πολεμικό. και θα γεμίσουν (με το αίμα τους) φιάλες σαν μητέρας.65 – σου δημιούργησε τον Πολιτισμό. Τα παραπάνω αποσπάσματα είναι παρμένα από τα βιβλία του ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών.33 και εμφανώς πάσχοντες. αυτά των δικαίων. Χρ ΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΝ 59.1352.. Θεοδοσίου δε βασιλεύοντος και (πατριά- Ι. Θ. άγιος έσται ο ναός του Σεράπιδος και κάθισες αυτόν μετά των αρχόντων του Ισραήλ. (έμπυο!) και Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕ μεγάλο ψέμα».. Εβραίων παραδεχθήκαμε» Βασίλειος ο Μέγας. αλλά αυτά ευσέβειαν ενόμιζαν..31.. του παππού και του προπάππου. 6976906640 κατ’ αυτών μάχης» ντων έγιναν. Διαθήκης. διότι διασκεδάζουν κατα.) «Τον πτωχόν και πένητα λαόν σήκωσες από.. Μη γένοιτο!.) ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ρχου) Θεοφίλου (της επιθέσεως) πρωτοστατούντος.! την οικουμένη ολάκερη κατέλαβε.Χ. Χρυσ/μος ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ 48. ΠΡΟΠΑΡ. των (Ελλήνων) τυραννικήν είχεν εξουσίαν και δημοσίως να κάτω απὸ πέτρες σφεντόνας. αλλά και ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΕ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ αρχαιότερων Εβραίων και γιατί τας γραφάς αυτών. *Γιατί μετά από και (των Ελλήνων) η ψευδώνυμος γνώση σε όσους την λούμενους από ζήλον θεού (φανατισμένους καλόγερους) λογική κρίση και σώφρονα λογισμό την ιστορία των χρησιμοποιούν» συνέλεξε. τα δε Βλ. Αυτά ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ 391 Μ. τότε πας υπερασπίσει (τους Εβραίους). τα οποία είναι σκέτα ξύλα. αλλά τάφος ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΑΜΑΣΟΥ (Τομ. Βασίλης) ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΪΪ́ΑΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 7.35 φυσικοί φιλόσοφοι περί αρχών εισηγήθηκαν» ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Χρυσ/μος.)» Ι.. Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας: Δαίμονες ηταν λοιπόν κατά τον "σοφό" ιεράρχη τα βιβλία *Μαγγανείες μετέρχονται (οι Έλληνες!!!) και μ’ αυτήν «Προσταγή. και θα τους θάψουν «Κανείς δεν πρέπει στα παιδιά του. κατά των ειδωλικών (ελληνικών) έπεμψε τεμενών.11 Είσαι τέκνο Ελλάδος και γνωρίζεις ότι το έθνος 641. Θεοδώρητου.Δωρόθεου Σχολάριου. 5ος 329/ 8-330/8). ώστε «Εγω δε την παρ’ Ελλήνων παιδείαν φληναφίαν με την λαμπρή τους πίστη να κερδίσουν την ευλογία.. Ημείς δε ου παραιτούμεθα της Σεράπειου όπως στους ποιητικούς μύθους των Γιγά.12 -370. η οποία τα πάντα χρησι. ΥΠΗΡΞΕ ΕΠΙ ΑΙΩΝΕΣ ΘΥΜΑ ΤΗΣ ελληνικής απέχει παιδείας.. αλλά (μόνο) θρησκεία) τον άνθρωπο» αυτές του θυσιαστηρίου» (Ζαχαρίας.. Έπειτα εισέβαλαν οι καλούμενοι μοναχοί... Έτσι «Ο δε μέγας Ιωάννης (ο Χρυσόστομος) ασκητάς πυρπο. αυτοί δε ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. και θα τους Ο Ι. ΠΕΡΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΑΤΡΕΦΕΙΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ (690) Ευνάπιος (346-414 μ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΕ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (265-340 μ. *Τα πάντα καταμελανώνουν και σπιλώνουν όσους τα πιάνουν και ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: παρά βαρβάρων οι Έλληνες ωφελήθηκαν.3 χρήματα για τους κατεδαφιστές και τους βοηθούς. / ΕΙΣ ΤΟΥΣ Στόμα δε λέγει εδώ ο προφήτης (βλ.. πιθανολογημάτων. 2310 / 770 100. εναντίον των πιστού βάρβαρου) καθ’ έκαστη λαμπρότερα γίνονται» κατά το είδος. ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ (ΟΜΙΛΙΑ ΞΣ΄ 59. με βασιλικούς δε νόμους αυτούς οπλίσας. της ασχημονεί ημπορούσε..

net www. ΒΛΑΣΗ ΡΑΣΣΙΑ Michael Kalopoulos www. ομολογουμένως χωρίς τέχνη και επιστήμη. Δ΄ ((Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΩΣ). Γ΄.greatlie.hellenichistory. πόσο άσχημα υβρίζουν τον Ελληνικό Πολιτισμό όσοι λέγουν ότι ήτο σπουδαίος – σε πράγματα δευτερεύοντα. ο Πυθαγόρας.Πρώτες Αρχές των όντων και των φαινομένων. όπως η καλλιτεχνία – όμως εκεί που μετρά πραγματικά η αξία της σκέψεως – στην έρευνα τι είναι ο Κόσμος. ποιες οι πρώτες Αρχές του – οι Έλληνες ήσαν βλάκες και κάποιοι άλλοι. ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΓΑΚΗ Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΨΥΧΗΣ. ανακάλυψαν την αλήθεια για την πραγματική ουσία του Κόσμου! Εσύ το πιστεύεις ότι κάποιοι κτηνοτρόφοι της ερήμου ανακάλυψαν την αλήθεια για τον Κόσμο ενώ η παγκόσμια τιμημένη ελληνική σκέψη. έλεγαν ανοησίες. Σκέψου. Οι θρησκείες αξιολογούνται από τους καρπούς τους! Καρπός της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας είναι ο Ελληνικός Πολιτισμός! ‘ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ‘ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ‘Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΕΤΤΟΥ ‘Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΙΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ‘ΕΛΛΑΣ Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ. ο Πίνδαρος.com www.6te. κ.com . Β΄. ο Πλάτων.schizas.α. ΒΛΑΣΗ ΡΑΣΣΙΑ ΜΙΑ… ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ – ΤΟΜΟΙ Α΄.