Peranan ibu bapa dalam pembentukan disiplin anak-anak amat penting dalam membentuk masyarakat yang cemerlang

Sebagaimana kita sedia maklum, anak-anak bagaikan kain putih yang suci lagi kudus yang perludiwarnakan oleh ibu bapa yang membesarkannya. Sebagai anak yang menjadi harapan ibu bapa, kita harus sedarbahawa segala perbuatan positif dan negatif akan mencerminkan imej keluarga. Sejak kecil, kita dibesarkan bagaimenatang minyak yang penuh oleh orang tua kita. Setiap belaian kasih dan sayang yang diberikan kepada kitapenuh dengan harapan masa depan. Malangnya, masalah sosial dan kadar jenayah bagai bisul menjadi nanah dalammasyarakat pada zaman yang penuh dengan cabaran. Saya berpendapat bahawa ibu bapa memainkan perananpenting dalam pembentukan disiplin anak-anak. Jika dibandingkan antara ibu bapa dahulukala dengan ibu bapa zaman globalisasi ini, kita dapat mengetahuibahawa anak-anak dulu lebih kerap dipukul. Sejak kempen antidera diperluas, ibu bapa mula menjauhkan dirimereka dengan rotan. Daripada persp ektif orang tua-tua, setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberitamparan insaf kepada diri anak-anak yang melakukan kesalahan. Namun, saya percaya bahawa ibu bapa perlutegas dan mendisiplinkan anak-anak sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Denganpendisiplinan yang kukuh dan ketegasan yang bertempat, anak-anak akan berfikir dua kali sebelum melakukan kesalahan. Selain ketegasan dan pendisiplinan, pendidikan formal perlu disalurkan oleh ibu bapa demi mematangkanfikiran anak-anak. Dengan pendidikan yang diterima, akal dan perasaan ingin memberontak dalam kalangan anakdapat diatasi. Hal ini demikian kerana anak -anak dikawal ketat dari segi peraturan sekolah. Dengan peraturansekolah yang efektif dan jadual pelajaran yang ketat, nescaya anak-anak tidak akan mempunyai masa yang terluanguntuk melakukan perkara yang membelakangkan undang-undang. Pendidikan formal yang efektif dapat menjaditulang belakang pendirian teguh anak-anak dalam mendisiplinkan diri agar tidak melakukan perbuatan yangmenconteng arang di muka ibu bapa. Ajaran agama dan moral merupakan elemen yang maslahat dalam memperkukuh keimanan diri anak-anakdemi mengekang hati dan perasaan yang ingin melanggar tatasusila. Masalahnya kini, ibu bapa bagai enau di dalambelukar, me lepaskan pucuk masing-masing kerana sibuk mengejar kebendaan dan kedudukan dalam masyarakat.Mereka alpa dengan tanggungjawab keibubapaan yang asas, yakni mendidik anak-anak dengan ajaran agama danmoral. Sebagai contoh, ibu bapa haruslah menerangkan kepentingan menjaga moral dan tingkah laku yang murnidemi mengukuhkan sahsiah diri. Dengan saluran yang betul dan tepat, anak-anak dapat didisiplinkan dan dibentukmenjadi modal insan yang berketerampilan dan berkewibawaan. Mengikut Doktor Fazilah Kamsar, pakar motivasi yang terbilang, anak-anak akan menjadi berdisiplin jikakita menerangkan sebab dan akibatnya jika dia membuat kesalahan. Hal ini demikian kerana nasihat yang bernasdaripada ibu bapa lebih berkesan daripada jeritan marah yang membuang masa dan tenaga. Anak-anak perluditerangkan kesannya jika mereka merokok atau akibat daripada perbuatan ketidakjujuran mereka. Langkah inipenting agar akal anak-anak yang waras dapat dibentuk untuk membuat keputusan yang baik supaya tidak menyesalatas perbuatan diri kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Langkah ini amat penting agaranak-anak dapat dimatangkan dari segi psikologi sekali gus pencorakan disiplin diri mereka terbentuk secara semula jadi.

Oleh hal yang demikian. ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. begitulah kuihnya. ibu bapa mestilah menjauhi sikapketam yang mengajar anaknya berjalan betul tetapi diri sendiri berjalan senget. Ibu bapa harus menyedari hakikat bahawa masa depan anak-anak juga ditentukan oleh ajaran dan teguranmembina dari ada mereka.Di samping itu. Tamsilannya. Anak-anak p yang berdisiplin dapat meyakinkan ibu bapa dengan kejayaan akademik dankokurikulum sekali gus menjadi warga yang cemerlang. gemilang. sayaberharap ibu bapa menginsafi tanggungjawab mereka dalam pembentukan disiplin anakanak agar tidak menyesalselepas anak-anak terjerumus dalam kancah kebejatan sosial. yakni daripada komitmen ibu bapa amatberkesan. ibu bapa haruslah membuang sampah di tong sampah dan menjaga kelakuan diri dikhalayak ramai agar dicontohi oleh anak-anak mereka. pencorakan disiplin anak-anak dari rumah. ibu bapa berperanan penting mempamerkan disiplin yang tinggi di depananak-anak. Oleh sebabbagaimana acuan. Oleh hal yang demikian. Anak-anak yang mencontohi sikap positif ibu bapa pastitidak akan membuat perkara yang menyalahi peraturan. dan terbilang. Kesimpulannya. Kebobrokan sikap anak-anak mestilah dikekangdaripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untukmenggapai impian Wawasan 2020 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful