KARANGAN : LANGKAH-LANGKAH MEMAJUKAN INDUSTRI

PELANCONGAN DESA
Darsawarsa ini, pelancongan desa merupakan industri perkhidmatan yang kian
berkembang pesat di negara kita .Pada tahun 2000, purata pelancongan yang berkunjung
ke Malaysia dianggarkan seramai 10.2 juta orang. Senario ini, menjadikan Malaysia
sebagai negara ketiga paling ramai menerima pelancong Asia Timur selepas China dan
Hong Kong. Lantaran itu, pelancongan desa telah juga mendapat tempat di mata
pelancong asing. Pelancongan desa dapat memberikan pengalaman kepada pelancong
supaya menghargai kehidupan dikampung dan merasai budaya dan adat resam ini sesuai
dengan peribahasa masuk kandang kambing mengembek, masauk kandang kerbau
menguak. Pelancongan desa akan bertambah maju sekiranya pelbagai pihak memainkan
peranan penting untuk memajukan industri ini. Persoalannya, apakah langkah-langkah
yang perlu diambil untuk memajukan industri ini agar terus berkembang maju?
Minhaj pertama yang perlu dilaksanakan untuk memajukan pelancongan desa ialah pihak
kerajaan perlu mengadakan kempen melalui media massa dan media elektronik. Melalui
kempen yang dilaksanakan, keunikan dan kelebihan sesebuah desa dapat disebarkan
kepada masyarakat tempatan dan pelancong asing dengan cepat. Dengan memanfaatkan
kecanggihan teknologi yang ada pada masa kini, kerajaan boleh membina laman
sesawang yang mengandungi pelbagai informasi tentang keistimewaan sesebuah desa di
negara kita untuk disebarkan kepada masyarakat luar. Sekiranya pihak kerajaan
memandang enteng dan bersikap lepas tangan dalam usaha untuk memajukan sector
pelancongan desa, maka industri ini akan terus hilang ditelan zaman justeru dapat
mengurangkan pendapatan penduduk kampung. Oleh itu, mengadakan kempen
merupakan langkah progmatik dalam usaha memajukan pelancongan desa agar industri
ini tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas ditelan arus kemodenan
Minhaj seterusnya untuk memajukan Pelancongan Desa agar terus berkembang ialah
pihak kerajaan melalui Kementeriaan Pelancongan di bawah pimpinan Dato’ Sri Dr. Ng
Yen Yen haruslah menyediakan dan mencekapkan infrastruktur di negara kita. Dengan
adanya kelengkapan infrastruktur yang sempurna dan kondusif, sudah pasti negara kita
akan menjadi destinasi utama kepada pelancong-pelancong asing. Selain itu, kemasukan
pelancong asing akan dapat meningkatkan ekonomi industri desa di negara kita melalui
pengaliran mata wang asing. Pihak kerajaan juga seharusnya mengeluarkan dana untuk
diagihkan kepada wakil-wakil di setiap negeri bagi menaik taraf infrastuktur seperti
rumah penginapan, siber kafe, bekalan air bersih, kafe dan kemudahan asas yang lain.
Cuba kita bayangkan bagaimana reaksi pelancong asing yang melancong ke negara kita
jika kerajaan tidak mengambil berat terhadap kemudahan infrastruktur? Seandainya pihak
kerajaan menjalankan tanggungjawab seperti mele[askan batuk di tangga, maka industry
desa akan terus berada pada takuk yang sama. Tegasnya, pihak Kementeriaan
Pelancongan perlulah menyediakan dan mencekapkan infrastruktur agar industri desa di
negara kita terus berkembang maju.
Selain itu, pihak pengurusan ‘homestay’ perlu menyediakan pelbagai aktivit rekreasi
sebagai satu minhaj untuk memajukan industri pelancongan desa di negara kita. Aktiviti-
altiviti rekreasi perlu dilaksanakan dengan lebih efektif kerana aktiviti tersebut
merupakan daya tarikan utama kepada pelancong asing mahupun pelancong tempatan
untuk menyertai aktiviti yang dijalankan sekaligus meningkatkan industri pelancongan
desa. Pihak pengurusan ‘homestay’ boleh menyediakan pelbagai aktiviti rekreasi. Sebagai
contoh,mereka boleh memperkenalkan permainan tradisional masyarakat Melayu seperti
gasing,congkak,wau,dan sebagainya. Mereka juga boleh mengadakan pertandingan

dan pertandingan membuat kraftangan.batik dan kraftangan. Selain itu.pihak pengurusan ‘homestay’ perlu menyediakan pelbagai aktiviti rekreasi sebagai uslub penting untuk memajukan industri pelancongan desa di negara kita. Antara langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempromosikan kawasan pelancongan di desa adalah dengan mengadakan kempen. pihak kerajaan juga haruslah bekerjasama dengan agensi- agensi kerajaan dan swasta untuk meningkatkan lagi kehadiran pelancong dalam negara kita ini. kempen “cuti-cuti Malaysia” dan ‘Tahun Melawat Malaysia” tidak dapat dijayakan.hati kuman sama dicecah. Sebagai contoh.Andainya kerajaan negeri melalui . seterusnya menjatuhkan kekukuhan sektor pelancongan di negara kita. Tegasnya. dengan pertambahan pelancong dari luar dan dalam negara. Pihak media massa dan media elektronik juga haruslah memainkan peranan mereka dalam menjayakan kempen pelancongan ini dengan menyiarkan dan memaparkan lokasi-lokasi di desa yang strategik untuk dijadikan kawasan pelancongan. Seandainya langkah untuk mempromosikan kawasan pelancongan di desa tidak diambil serius oleh pihak kerajaan. untuk meningkatkan lagi keberkesanan promosi ini. Melalui aktiviti ini. Seandainya aktiviti rekreasi tidak dilaksanakan dengan penuh komitmen. Pihak kerajaan juga haruslah campur tangan dalam hal ini dengan mengadakan festival-festival seni dan kebudayaan di kaswasan-kawasan desa yang terpilih untuk menambah lagi minat pelancong untuk mengenali dengan lebih mendalam lagi tentang kebudayaan dan adat resam sesebuah masyarakat di desa itu. bak kata pepatah.Berdasarkan kajian yang telah dibuat menunjukkan bahawa masih terdapat banyak tempat menarik di Malaysia yang mampu dieksploitasi sebagai tempat pelancongan khususnya di kawasan- kawasan desa. untuk menarik minat kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara adalah dengan mengadakan pesta wau. aktiviti ini juga dapat mengeratkan hubungan silaturrahim dalam kalangan mereka.pihak berkuasa tempatan seharusnya mengambil langkah proaktif dengan membangunkan sesebuah desa menjadi sebuah pusat pelancongan. Seterusnya kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan perlu membangunkan kawasan desa sebagai langkah untuk memajukan industri pelancongan desa.sudah pasti industry pelancongan desa akan terus mundur dan berada di takuk lama.Industri desa haruslah diperkembangkan supaya tak lapuk dek hujan tak lekang dek panas serta dapat memberi pulangan yang lumayan dalam industri pelancongan. pihak kerajaan melalui Kementerian Pelancongan juga haruslah memainkan peranan mereka dengan mempromosikan kawasan pelancongan di desa kepada pelancong dalam dan luar negeri. Tambahan lagi.aktiviti menuai padi. Pihak Kementerian Pelancongan haruslah menitikberatkan perkara ini kerana tidak ramai rakyat Malaysia dan pelancong asing mengenali kawasan-kawasan yang strategik untuk melancong dan melawat kawasan desa di negara kita. banyak nilai murni dapat diserap dalam jiwa pelancong-pelancong kerana ketika menyertai aktiviti-aktiviti tersebut mereka diasuh untuk saling membantu ibarat hati gajah sama dilapah. pesta mencanting batik dan pesta kebudayaan masyarakat di kawasan desa itu. Tegasnya. “tak kenal maka tak cinta”.tarian. secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi sumber ekonomi negara kita. Di samping dapat memperkenalkan budaya tempatan kepada pelancing asing. pelancong akan mengunjungi kawasan itu untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang kebudayaan di situ.Pihak kerajaan bolehlah mendirikan sekurang-kurangnya satu industri dalam sesebuah desa seperti industri pemprosesan makanan. ekonomi negara Malaysia juga bergantung kepada sektor pelancongan. peranan pihak kerajaan mempromosikan kawasan pelancongan di desa kepada pelancong dalam dan luar negeri dapat menambahkan lagi kehadiran pelancong di negara ini. Secara tidak lansung.Sehubungan itu. Di samping itu.

Pengusaha kilang dapat menjual hasil keluaran kepada penduduk kampung serta pengunjung-pengunjung luar. kilang memproses makanan dan sebagainya. Pelancongan menjadi suatu bidang pelaburan bijak yang dapat memacu pertumbuhan industri-industri berkaitan yang lain yang kesemuanya berperanan sebagai wahana dalam pembangunan mega Malaysia menuju negara maju dalam abad ini.maka industri pelancongan desa di negara kita dapat terus berkembang maju. Industri pelancongan secara tidak langsung dapat menaikkan nama negara di mata dunia walaupun negara kita merupakan satu titik kecil di atas peta.kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan hendaklah membangunkan kawasan desa sebagai salah satu pusat pelancongan desa. Jelasnya. perusahaan batik. kilang kraf tangan. (a) Industri kecil dan sederhana banyak didirikan di kawasan luar bandar selaras dengan konsep ‘Satu Kampung Satu Produk’. Jelasnya. peningkatan kunjungan pendatang luar ke negara ini dengan sendirinya dapat memakmurkan Malaysia di mata dunia luar. kilang membuat kerepek. Selain dari sudut komersial pelancongan. kilang membuat sos tomato. Oleh itu. semua pihak haruslah memainkan peranan dan bekerjasama bagai ‘aur dan tebing’ dalam merealisasikan modus operandi untuk memajukan pelancongan desa di negara kita. Dengan ini. pasar tani serta di karnival-karnival jualan. industri kecil dan sederhana sangat penting untuk meningkatkan pendapatan penduduk di luar bandar. Selain itu.untuk memajukan industri desa. .Tegasnya. Contohnya. mereka juga boleh memasarkan hasil keluaran Industri kecil dan sederhana di pasar malam. kita sepatutnya mengusahakan industri pelancongan desa di negara kita dengan sebaik-baiknya Industri Kecil dan Sederhana (IKS) (1) Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dapat membuka dan menawarkan peluang pekerjaan yang banyak kepada masyarakat terutamanya penduduk setempat. Intihanya.pihak berkuasa tempatan mengambil langkah sebegini. industri kecil dan sederhana dapat meningkatkan pendapatan penduduk. Senario ini secara tidak langsung dapat menangkis pandangan negatif negara-negara barat yang suatu ketika dahulu pernah mengatakan negara kita sebagai sebuah negara yang ‘penduduknya tinggal di atas pokok dan bercawat’. Membangunkan industri kecil dan sederhana akan dapat meningkatkan permintaan terhadap bahan-bahan mentah termasuk hasil dalam sektor pertanian dan perikanan. industri kecil dan sederhana merupakan kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan di kebanyakan kawasan.

memasak. . kilang memproses makanan memerlukan pekerja untuk menyediakan bahan. ibu tunggal atau orang kurang upaya (OKU) untuk bekerja. membungkus serta memasarkan produk mereka. Untuk menjana dan meningkatkan hasil pengeluarannya pengusaha Industri kecil dan sederhana memerlukan pekerja yang banyak. sudah tentu pengusaha industri kecil dan sederhana akan mengupah pekerja dalam kalangan masyarakat setempat.(b) Industri kecil dan sederhana juga dapat membuka dan menawarkan peluang pekerjaan kepada masyarakat terutamanya penduduk kampung. Dalam usaha untuk meminimumkan kos serta meningkatkan produktiviti. Sebagai contoh. Langkah ini akan menawarkan peluang pekerjaan kepada suri rumah. Dengan ini industri kecil dan sederhana bukan sahaja dapat meningkatkan pendapatan penduduk malah dapat mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan masyarakat setempat.