You are on page 1of 1

Makina Dinamiği Laboratuarı

No Deney Tesisatının İsmi Açıklama
Titreşim ve gürültü ölçümlerini yapabilecek “İki Kanallı
Titreşim ve Gürültü Analizörü” mevcuttur. Kullanılan ivme
sensörleri 5~7 gr aralığında olup, sisteme ekstra bir kütle
İki Kanallı Titreşim ve Gürültü getirmemesi avantaj olarak görülebilir. Benzer şekilde ortam
1
Analizörü veya çevresel gürültülerin ölçümünde de kullanılmak üzere
mikrofon seti ve bunun ön yükselticisi mevcuttur. Donanımın
yazılımı, elde edilen ses datalarının çeşitli “Ağırlıklandırma
Eğrileri” ile değerlendirilmesine izin vermektedir.
Kam Analizi Cihazı (Cam Analysis
Machine) Mak. Lab.II dersinde deney olarak yaptırılıyor. Çeşitli çalışma
2 şartları altında kam izleyicilerinin dinamik davranışlarının
• E3MK II Hız Kontrol Ünitesi gözlemlenmesini sağlamaktır.

Mak. Lab.I dersinde deney olarak yaptırılıyor. Dönen makine
Statik ve Dinamik Dengeleme Cihazı
elemanlarında, düzgün olmayan kütle dağılımlarından
3 (Static and Dynamic Balancing
kaynaklanan merkezkaç atalet kuvvetleri ve momentlerinin
Apparatus)
olumsuz etkilerini gidermek için yapılan çalışmadır.
Motor Dengeleme Sistemi
Mak. Lab. I dersinde deney olarak yaptırılıyor.Çok silindirli bir
4 • E3MK II Hız kontrol ünitesi motorda krank muylu açılarına bağlı olarak meydana gelen
• E10MK II Digital Strainbridge dengesizliği ve şekil değiştirme miktarının belirlenmesidir.

Mak. Lab.II dersinde deney olarak yaptırılıyor. Makina
sistemlerinin bakım işlemlerini azaltmak ve üretim
5 Portatif Titreşim Ölçme Cihazı
faaliyetlerini aksatmamak için titreşim ölçümlerinin
yapılmasına yöneliktir.
Üniversal Titreşim Seti (TM16 Sadece kütle-yay titreşim deneyi yapılabiliyor. Kütle-yay
6 Experiment in Vibration Using the sistemindeki yay rijitliği ve meydana gelen hareketin frekans
Universal Vibration Apparatus) ve peryodunun belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.
Burulma Titreşim Seti (Torsional
Vibration Apparatus)

• P1903 U.V. Recorder for use
Değişik kesitlerdeki millerde meydana gelen burulma
7 with F1901
titreşimlerinin gözlenmesi amacıyla kullanılır.
• Cussons frequency control
unit
• Cussons vibrator drive units

P1906 Lineer Titreşim Seti (Linear Küçük boyutlu bir kütle-yay sistemi mevcut olup yay rijitliği
8
Vibration Apparatus) ve harekete ait peryod, frekans gözlenebilmektedir.
Yüksek Devirlerde Çalışan Millerin
Salınımı (Whirling of Shaft Machine) Makina Dinamiği dersinde anlatılan millerin kritik hızlarının
hesaplanması ve yüksek hızlarda meydana gelebilecek
9
• E3MK II Hız Kontrol Ünitesi salınımın gözlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca Mak.
• Dijital Takometre E64MK II Lab I dersinde deney olarak yaptırılıyor.