You are on page 1of 12

SULIT 1225/1

Bahagian A
[80 markah]
Jawab Semua soalan.

Kegilaan generasi muda terhadap penggunaan rokok elektronik atau vapour telah meningkatkan permintaan
cecair rokok berkenaan. Cecair rokok ini pada asalnya mengandungi nikotin dan perisa asas seperti vanilla.
Kini, cecair ini dihasilkan dengan pelbaai perisa sejajar dengan cita rasa masyarakat tempatan. Pengguna
boleh mendapatkan pelbagai cecair berperisa seperti perisa manga, tembikai susu dan sirap bandung
berikutan munculnya ramai pengusaha baru yang berani mengadun dan memasarkan cecair berkenaan.
1. Petikan di atas adalah berkaitan dengan rokok elektronik.
a. Nyatakan dua nilai yang boleh dikaitkan dengan petikan di atas.
i. ______________________________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________________________
(2 markah)
b. Walaupun Kementerian Kesihatan telah melarang penggunaan rokok elektronik, namun
permintaan terhadap rokok elektronik tetap meningkat. Jelaskan dua sebab penggunaan rokok
elektronik semakin mendapat sambutan yang menggalakkan.
i. ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(2 markah)
c. Apakah langkah proaktif yang boleh diambil oleh kerajaan bagi mengurangkan kadar penggunaan
rokok elektronik dalam kalangan remaja.
i. __________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________
(2 markah)
d. Nyatakan dua buah negeri yang telah melarang penjualan rokok elektronik.
i. __________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________
(2 markah)
e. Berikan dua kesan penggunaan rokok elektronik kepada diri.
i. __________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________
(2 markah)

1
SULIT 1225/1

2. Gambar di bawah ini menunjukkan pertengkaran antara suami dengan isteri.

a. Wajarkah tindakan si ayah berdasarkan situasi di atas? Nyatakan alasan anda berdasarkan nilai
murni yang telah dipelajari.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(3 markah)
b. Andaikan anda seorang ayah, nyatakan tiga tanggungjawab anda terhadap anak-anak.
i. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(3 markah)
c. Huraikan dua cara untuk menyelesaikan masalah di atas.
i. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(4 markah)

2
SULIT 1225/1

3. Gambar di atas berkaitan dengan kitar semula.


a. Bagaimanakah anda dapat mempraktikkan amalan 3R dalam kehidupan anda?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(3 markah)
b. Jelaskan tiga sebab anda bertindak sedemikian.
i. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(3 markah)
c. Berikan empat contoh bahan buangan yang boleh dikitar semula.
i. ________________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________________________
iv. ________________________________________________________________________________
(4 markah)

3
SULIT 1225/1

4. Pernyataan di bawah ini menerangkan tentang cabaran merdeka.


Sejak merdeka, rakyat Malaysia telah menghadapi pelbagai pengalaman dan cabaran. Dengan rasa
cinta kepada Negara, pemimpin-pemimpin kita telah berusaha gigih mengisi kemerdekaan dengan
merancang serta melaksanakan pelbagai projek pembangunan. Hasilnya, berkat kerjasama yang
ditunjukkan oleh rakyat, Negara kita telah mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang.
a. Terangkan perasaan anda setelah mengetahui bahawa Negara kita telah mencapai kemajuan dalam
pelbagai bidang.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(2 markah)
b. Jelaskan dua nilai yang ada pada masyarakat kita yang menyumban kea rah kemajuan Negara.
i. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(4 markah)
c. Nyatakan nama dua rakyat Malaysia yang telah berjaya mengharumkan nama Negara di persada
antarabangsa.
i. ________________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________________
(2 markah)
d. Selain jalur Gemilang berikan dua lambang atau identiti lain Negara kita.
i. ________________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________________
(2 markah)

4
SULIT 1225/1

5. Petikan yang berikut diambil daripada portal sebuah akhbar tempatan.


KUALA LUMPUR , 18 Mei Dilambung, dihempas dan dicampak tanpa hati perut. Demikian nasib seorang bayi
malang apabila dia diperlakukan dengan begitu kejam oleh wanita yang dipercayai penjaga kepada kanak-
kanak itu. Video berdurasi 52 saat yang merakamkan kejadian tersebut telah mengejutkan rakyat Negara ini
sejak semalam selepas rakaman amatur kekejaman terhadap bayi itu mula tersebar di media sosial serta
aplikasi WhatsApp. Dalam video berkenaan, bayi yang memakai baju berwarna putih dan berseluar biru itu
diperlakukan bagaikan sebiji bola tanpa perikemanusiaan oleh wanita itu. Bayi itu dilambung lebih 10 kali di
atas tilam dipercayai di ruang tamu sebuah rumah. Dia juga dihempas dan turut dicekik wanita terbabit
dengan kasar sehingga bayi itu menangis kesakitan. Video itu juga difahamkan telah dirakam oleh seorang lagi
individu dipercayai wanita dan turut kedengaran perbualan antara wanita terbabit.
a. Apakah perasaan anda apabila membaca petikan akhbar di atas? Jelaskan.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(4 markah)
b. Huraikan tiga sebab mengapa wanita tersebut boleh bertindak sedemikian.
i. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(6 markah)

5
SULIT 1225/1

6. Berikut adalah antara program kerajaan untuk memantapkan integrasi nasional di Negara kita.
Tahun Program
1975 Rukun Negara
2004 Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)
2004 Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)
2010 Program Komuniti 1Malaysia
a. Sebagai pelajar yang telah menyertai program RIMUP jelaskan dua aktiviti yang telah dilaksanakan
untuk memupuk integrasi murid.
i. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(4 markah)
b. Ramalkan kesan sekiranya pelajar tidak bertolak-ansur semasa menyertai program-program di
sekolah.
i. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(6 markah)

6
SULIT 1225/1

7. Gambar di bawah merupakan logo pertubuhan Negara-negara Komanwel.


Komanwel merupakan lanjutan Empayar British yang lahir daripada Persidangan Imperial

pada akhir 1920-an. Selepas negara-negara jajahan British mencapai kemerdekaan,


komanwel telah ditubuhkan untuk menyatukan negara-negara bekas jajahan British ini.

a. Senaraikan dua negara anggota Komanwel.


i. ______________________________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________________________
(2 markah)
b. Jelaskan dua peranan yang dimainkan oleh Negara Komanwel.
i. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(2 markah)
c. I. Berikan dua kesan sekiranya Negara-negara anggota Komanwel tidak memainkan peranan dalam
mencapai matlamatnya.
i. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(2 markah)
II. Andaikan anda seorang pemimpin Negara Komanwel, apakah sumbangan yang anda boleh berikan
untuk meningkatkan keamanan dunia.
i. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(4 markah)

7
SULIT 1225/1

8. Maklumat berikut tentang kes-kes jenayah siber yang berlaku di Negara kita.
Kes 1- maklumat individu digodam oleh pengguna yang tidak
bertanggungjawab.
Kes 2- Maklumat syarikat digodam oleh sindiket yang ada
kepentingan tertentu.
Kes 3- pengguna menerima promosi iklan yang palsu daripada
sindiket haram.
Kes 4 laman sosial disalah guna oleh pihak yang tidak
bertanggungjawab akibat terdedah kata laluan pengguna.
a. Jelaskan dua kesan sekiranya seseorang pengguna menjadi mangsa jenayah siber.
i. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(4 markah)
b. Huraikan dua langkah yang telah diambil untuk menangani jenayah siber.
i. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(4 markah)
c. Apakah rumusan mengenai kes-kes siber di Negara kita.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(2 markah)

8
SULIT 1225/1

Bahagian B:

[20 markah]

Jawab dua soalan sahaja

9. Perbualan di bawah ini adalah mengenai masyarakat majmuk di Malaysia.


Ling: Muthu, Salim jemputlah datang ke rumah saya pada hari Jumaat ini. Saya akan mengadakan
majlis makan besar sempena hari ulang tahun kelahiran anak saya. Majlis ini akan bermula
pada pukul 2 petang.
Salim: Boleh, tetapi saya akan datang lewat kerana ingin menunaikan sembahyang Jumaat.
Muthu: Terima kasih atas jemputan kamu. Saya telah berjanji dengan emak saya untuk
menemaninya ke kuil. Kami ingin membayar nazar. Saya akan datang selepas menunaikan
nazar saya.
Berdasarkan perbualan di atas, huraikan nilai-nilai yang telah diamalkan oleh Ling, Salim dan Muthu.
[10 markah]
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

9
SULIT 1225/1

10. Gambar di atas menunjukkan sebahagian daripada sambutan bulan kemerdekaan di sekolah.
Huraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan mengadakan sambutan kemerdekaan di
sekolah pada setiap tahun. (10 markah)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

10
SULIT 1225/1

11. Rajah di bawah tentang Sembilan cabaran Wawasan 2020. (10 Markah)

1. Malaysia
Bersatu
2.
9.
Masyarakat
Masyarakat
Berjiwa
makmur
Maju

8. 3.
masyarakat Masyarakat
Adil Demokratik
(ekonomi) Wawasan Matang
2020

4.
7.
Masyarakat
Masyarakat
Bermoral
Penyayang
Beretika

6. 5.
Masyarakat Masyarakat
Saintifik Liberal
Progresif Tolak-ansur

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

11
SULIT 1225/1

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Disediakan dan Disemak Oleh, Disahkan Oleh,

.
Muhd Hatta Bin Othman, Pang Shin Lu,
Guru MP/KP P.Moral. KB Kemanusiaan.

KERTAS SOALAN TAMAT

12