You are on page 1of 13

ANGLS EXTRAESCOLAR

CURS 2017-18
OBJECTIUS
Complementar i reforar el carcter europeu del Collegi a lhora de
potenciar ls dels idiomes.
Promoure una actitud positiva envers la llengua i la cultura anglesa,
aix com conixer els seus costums i tradicions.
Oferir als alumnes la possibilitat de presentar-se als exmens
elaborats per Cambridge English Language Assessment .
Preparar lalumnat per assolir el nivell B1 /B2 abans de graduar-se en
ESO.
QU FEM?
Cursos dangls per a nens i nenes dinfantil
DILLUNS I DIMECRES DE 13:45 A 14:45
DE DILLUNS A DIJOUS (A ESCOLLIRS ELS DIES) DE 17 A 18
Cursos dangls per a nens i nenes de PRIMRIA
STARTERS MOVERS FLYERS
DILLUNS I DIMECRES DE 13 A 14
DE DILLUNS A DIJOUS (A ESCOLLIRS ELS DIES) DE 17 A 18

Cursos dangls per a alumnes de SECUNDRIA


KET (Key English Test) PET (Preliminary English Test)
FCE (First Certificate
Proves de nivell organitzades a Collegi per als exmens
KEY (A2) , PRELIMINARY (B1) i FCE (B2)
Convocatries al Collegi dels exmens de Cambridge English
KEY (A2) - PRELIMINARY (B1) - FIRST (B2)
Young Learners Exams: STARTERS, MOVERS i FLYERS (A2)
Curs de preparaci exmens oficials
Club de conversa: primria i secundria
El nostres teachers
Professorat nadiu:
Teachers Jo, Rob i John
Professorat del la nostra escola:
Srta Ariadna Herrero, Paula Mdol i Laura
Fernandez.
Altre professorat:
Teacher Nria Salvad, Gemma Pedrol,
Snia Cabello, Espe Sols i teacher Albert
Bermudez . Auxiliar: Natalia Rojas
Tots qualificats en lensenyament
dangls com a llengua estrangera
Experimentat en classes per a nens i joveS
Les nostres classes
Dinmiques i actives on sexigeix la participaci dels nens, aprofitant la seva
energia i creativitat
Promouen la fludesa mitjanant activitats que augmenten la confiana en
lexpressi oral.
Responen a les distintes necessitats de lalumne:
reforant i consolidant el currculum escolar
presentant nous reptes per avanar ms rpidament
Proves de nivell que permeten veure la progressi de lalumne
Prctiques de la tcnica dels exmens integrades a les classes normals
PRIMRIA
Starters Movers Flyers
Per qu treures per un certificat de Cambridge?

Tots els nens i nenes reben un certificat que els fa molta illusi.
Aquest certificat indica el progrs assolit en l'aprenentatge de
langls durant el curs extraescolar.
Aquest certificat demostra a lalumne/a i a la seva famlia qu sap
fer en angls
Aquest certificat est reconegut arreu del mn
Els nens i les nenes sexaminen al seu propi centre amb companys i
cares conegudes. Es fa en horari escolar normalment.

Cambridge
Young Learners
Exams
A1 a A2
SECUNDRIA
KET, PET I FCE

Per qu voler fer el certificat de Cambridge?

Per alguns nois i noies s el segent pas desprs dels


lcertificats de Young Learners (YLE). Cambridge English
Les classes preparen als alumnes amb les tcniques de Key (A2)
lexamen i material real. Preliminary (B1)
Indica el nivell assolit en cada part de lexamen. FCE (B2)
Estreconegut arreu del mn
Els nens i les nenes sexaminen al seu propi centre amb
companys i cares conegudes. Es fa en horari escolar
normalment.
Es treballa amb la parella dSpeaking ms adient al
nivell de cada alumne/a.
El Collegi Pare Manyananet s Centre Preparador
Cambridge nm. ESPC008033
Les Convocatries

Quins nivells representen els exmens de Cambridge English?


*Nivells comuns de referncia per a les llenges del Consell dEuropa
Young Learners (Starters, Movers A1 i Flyers A2)
per a nens de 7 a 12 anys.
KEY - A2 : nivell bsic
Lestudiant pot utilitzar l'angls per comunicar-se en
situacions simples.
PRELIMINARY - B1: nivell intermedi.
Lestudiant s capa d'utilitzar els seus coneixements
per treballar, estudiar i viatjar. Aquest nivell s necessari per acabar
qualsevol grau universitari.
FIRST - B2: nivell intermedi alt.
Lestudiant pot fer servir langls parlat i escrit de cada
dia en lentorn del treball o de lestudi.
Les Convocatries

Quan es pot presentar a un examen de Cambridge English ?

Els alumnes aprenen les tcniques de lexamen mitjanant les activitats a classe i a la
preparaci
Es fan simulacres de les proves una vegada per trimestre a partir de 3r de Primria.
Les famlies reben informaci sobre les dates de les proves al segon trimestre. No s
obligatori fer cap examen per s aconsellable si el nivell de lalumne s bo.
Elsls exmens sorganitzen a finals de maig (YLE), principis de juny (PET) i juliol (FCE),
segons les dates que dna Cambridge.
El Collegi es fa crrec de la gesti de la inscripci i tota la documentaci. Limport de
la inscripci a lexamen va a crrec de les famlies.
Informacions

Tots els/les alumnes estan obligats a portar el material necessari per a realitzar
lactivitat: llibres, llibreta i estris per a escriure.
Els alumnes d'Educaci Infantil NO necessiten material.

Els alumnes de Cicle Inicial de Primria (1r i 2n) de migdia i tarda i els Segon Cicle
de Primria (3r i 4t) de migdia poden deixar el material a l'escola fins al final de
trimestre. La resta d'alumnes estan obligats a fer-se crrec del seu material.

L'escola no es fa responsable de la prdua del material d'extraescolar.

A tots els alumnes, sels proporcionar un llibre de text i d'activitats al llarg de les
dues primeres setmanes del curs.
INFORMACIONS
INICI : 2 D OCTUBRE DE 2017
FINALITZACI: 31 DE MAIG 2018
Les classes de conversa preparaci a exmens oficials comencen el divendres 7 d' octubre.

L'horari s de 13 a 14 al migdia i de 17 a 18 a la tarda per als alumnes de cicle mitj i superior de primria
mentre que els alumnes dinfantil i primer cicle de primria faran classe de 14 a 14,45 al migdia i de 17 a 18 a la
tarda. Els alumnes de secundria faran classe de 12,45 a 13,45 al migdia i de 16,45 a 17,45 a la tarda.

Aquells/es alumnes que es preparen per als exmens oficials cal que estiguin atents a la cartellera on es posa
la informaci de l'activitat - CARTELLERA DE L'ESQUERRA DE LA SALA DE PROFESSORS DEL 1r PIS). La
coordinadora us anir donant tota la informaci necessria durant el curs.

Els alumnes de primria i de secundria del migdia que no es queden a dinar sortiran per la porta principal.

Els alumnes dinfantil de la tarda sortiran per la porta dinfantil de dins el prquing de lescola. La resta
dalumnes sortiran per la porta dESO (davant del menjador)
Si teniu cap dubte .
Coordinadora: Mai Rodas

m.rodas@reus.manyanet.org
BLOC:
http://extraescolaridiomesmanyanetreus.blogspot
.com.es/
Parla angls!