You are on page 1of 7

Kartografske projekcije

Poetni meridijan

Kartografske projekcije
ekvator

Kartografske projekcije Kartografske projekcije

Poetni meridijan

ekvator

3 4

Kartografske projekcije Perspektivne projekcije


Perspektivne projekcije; take na fizikoj
povri Zemlje projiciraju se po zakonima
S obzirom na vrstu projekcijske povri linearne perspektive
dele se na:
 Perspektivne projekcije,
 Konusne projekcije,
 Cilindrine projekcije.

5 6
Perspektivne projekcije Perspektivne projekcije
Ortografske gde je centar projiciranja
 Prema ploaju mesta projiciranja one se
nalazi u beskonanosti.
dele na:
1. Ortografske gde je centar projiciranja nalazi u
beskonanosti,
2. Spoljne koji se nalazi van fizike povri
Zemlje,
3. Stereografske koji se nalazi na samoj povri
Zemlje,
4. Centralne gde je centar u samom centru
Zemlje.

7 8

Perspektivne projekcije Perspektivne projekcije


Spoljne koji se nalazi van fizike povri Stereografske koji se nalazi na samoj
Zemlje. povri Zemlje.

9 10

Perspektivne projekcije Perspektivne projekcije


Stereografske koji se nalazi na samoj Centralne gde je centar u samom centru
povri Zemlje. Zemlje.

11 12
Konusne projekcije Konusne projekcije
Konusne projekcije; gde se Zemlja projicira na  Prema ploaju osovine
konus, a zatim se konus razvija rasee po konusa one se dele na:
izvodnici u ravan. 1. Kose gde osovina konusa
moe zauzeti bilo koji ugao
u odnosu na obrtnu osovinu
Zemlje.

2. Polarne gde se osovina


konusa nalazi u produetku
obrtne osovine Zemlje.

3. Poprene gde se osovina


nalazi u ravni ekvatora.

13 14

Cilindrine projekcije Cilindrine projekcije


Cilindrine projekcije; gde se Zemlja projicira  Prema ploaju osovine
na cilindru, a zatim se cilindar razvija rasee cilindra one se dele na:
po izvodnici u ravan. 1. Kose gde osovina cilindra
moe zauzeti bilo koji ugao
u odnosu na obrtnu osovinu
Zemlje.

2. Polarne gde se osovina


cilindra nalazi u
produetku obrtne osovine
Zemlje.

3. Poprene gde se osovina


nalazi u ravni ekvatora.

15 16

Deformacije Deformacije

S obzirom na vrstu
nastalih deformacija
dele se na:
Poetni meridijan  konformne projekcije;
zadravaju slinost
likova.
 ekvivalentne projekcije;
ekvator zadravaju jednakost
povrina.
 ekvidistantne
projekcije; zadravaju
jednakost duina.
17 18
Primeri razliitih projekcija Primeri razliitih projekcija
Albertova ekvivalentna konusna Lambertova konformna konusna

19 20

Primeri razliitih projekcija UTM


Gnomonina centralna perspektivna projekcija Univerzalna transferzalna Merkatorova (UTM)

21 22

UTM Gaus Krigerova projekcija


Univerzalna transferzalna Merkatorova (UTM) Gaus Krigerova konformna popreno cilindrina
projekcija
Kod nje je cilindar, na kojem se vri
projekcija, postavljen tako da tangira zemljin
elipsoid po jednom izabranom meridijanu, a
osovina cilindra lei u ravni ekvatora, tako da
sa obrtnom osovinom Zemlje zauzima ugao od
90o. Predstavlja modifikovnu verziju UTM
projekcije.
Usvojena je kao zvanina dravna projekcija
1924 godne. I za nju su usvojeni parametri
Besselovog elipsoida.

23 24
UTM Karte i planovi

Kartografske projekcije u Evropi  Karta predstavlja projekciju


veeg dela Zemljine povrine
gde se uzima u obzir Zemljin
oblik i njena zakrivljenost na
tom delu projicirane povrine.
 Plan predstavlja projekciju
manjeg dela Zemljine povrine
na horizontalnoj ravni koja je
nedeformisana.

25 26

Karte Karte

Nautika karta (17 vek) Tematske karte (politika)

27 28

Karte Karte

Tematske karte (geoloka) Tematske karte


(korienje zemljita)

29 30
Karte Karte

Topografske Topografske

31 32

Topografske karte
ODK R=1: 5 000

Osnovna dravna
karta

33 34

ODK R=1: 5 000 Topografska karta

Topografija

35 36
Karte Karte

Karta okeana

37 38

Karte Karte

Ortofoto karte Ortofoto planovi

39 40