You are on page 1of 8

p ng nhu cu mua hng c ca ngi tiu dng Vit Nam,

nhiu n v trong nc cho ra i dch v order t mua h,


vn chuyn ship gi hng t c v Vit Nam, trong phi k
n Giaonhan247mt trong nhng n v vn chuyn hng
u Vit Nam chuyn order, t mua, vn chuyn ship hng ha
quc t v Vit Nam uy tn, gi r. Vi dch v mua h hng
c v ship hng c v Vit Nam ca Giaonhan247, bn s tha
sc mua sm hng c ngay ti Vit Nam ch vi vi c click chut
n gin ngay ti nh. gip ngi tiu dng nm c dch v
mua hng c ca Giaonhan247, bi vit sau s gip cc bn bit
c nhng tin ch khi s dng dch v mua h vn chuyn hng
c v Vit Nam ca chng ti cng nh chi tit cc ph mua h
hng nhp khu t c v vn chuyn v Vit Nam gi r,
gip cc bn cn nhc chi ph cho hp l.

Nhu cu s dng hng c ca ngi tiu dng Vit Nam


hin nay

c l mt cng quc chu u v th gii vi nn kinh t pht


trin vt bc, l quc gia dn u trong nhiu lnh vc khoa hc k
thut vi nhiu ngnh cng nghip v cng pht trin. Nc c
hin ang mt trong nhng la chn mua sm ca ngi tiu dng
trn khp th gii nh vo th trng hng ha v cng si ng,
ngun hng ha cht lng v cng phong ph, c nh gi cao
v cht lng cng nh tnh thm m, p ng cc tiu ch mua
sm ca ngi tiu dng hin nay.
Hng c ngy cng c lng ngi tiu dng trn khp th gii
ni chung v ngi tiu dng Vit Nam ni ring, bi cc mt hng
Made in Germany p ng cc tiu ch mong i ca ngi tiu
dng hin i. Nhng sn phm xut x t nc c ni ting lun
m bo cht lng, c kim tra nghim ngt cht lng sn
phm trc khi tung ra th trng, sn phm c bn cao, hng
ha ti y cng rt a dng, phong ph cho cc bn tha h la
chn, v tnh thm m cao cng l tiu ch gip hng c tr thnh
la chn mua sm ca ngi tiu dng hin nay.

L do bn nn s dng dch v order t mua h v vn


chuyn hng nhp khu t c v Vit Nam?

C rt nhiu cch mua hng c ti Vit Nam nh sang tn c


mua hng c, nh ngi thn, bn b ang nh c ti c hay
sang c du lch mua h v xch tay v Vit Nam, tm cc ca
hng uy tn ti Vit Nam mua hng xch tay c, t mua hng
c thng qua cc trang thng mi in t ca c Tuy nhin,
nhng cch ny c kh nhiu bt cp, c th nh sau:

Sang tn c mua hng: khong cch a l xa xi, tn km


nhiu chi ph.
Nh ngi thn, bn b mua h v xch tay v Vit Nam: gy
phin h cho ngi thn, bn b, v hng ha v Vit Nam
nhanh hay chm ph thuc vo ngi thn, bn b ca bn.
Mua hng xch tay c ngay ti Vit Nam: nu bn khng c
kinh nghim mua hng th rt d mua nhm hng gi, hng km
cht lng, tin mt tt mang.
T mua hng c thng qua cc trang thng mi in t:
t mua hng thng qua cc trang web thng mi in t c,
bn cn c vn ting Anh kh c hiu ni dung sn phm,
cc bc t mua hng, thanh ton hng ha; bn cn c th
thanh ton quc t thanh ton khi mua hng; cc th tc
thu quan, hi quan phc tp; hng ha v Vit Nam lu; hng
ha khng c kim tra cht lng trc khi chuyn v Vit
Nam,

V vy, la chn gii php order t mua h v vn chuyn hng


c v Vit Nam ca cc n v vn chuyn uy tn trong nc chnh
l gii php an ton, ti u dnh cho bn.

n v uy tn no chuyn hng nhp khu t c cc ph


r, cnh tranh?

p ng nhu cu mua hng c cht lng, uy tn ngay ti Vit


Nam, cc n v uy tn trong nc cho ra i dch v chuyn hng
nhp nhu t c hay dch v order t mua h v vn chuyn
hng c v Vit Nam. Trong s , phi k n n v vn chuyn
Giaonhan247 - n v hng u hin nay trong lnh vc chuyn
hng nhp khu t c v vn chuyn, ship hng t c v Vit
Nam c ng o khch hng la chn. Cch mua hng c
thng qua dch v mua hng c ca Giaonhan247 ny s gip cc
bn khc phc nhng nhc im ca cch mua hng truyn thng
v cn mang li nhng tin ch cho khch hng nh sau:

i ng nhn vin chm sc khch hng ca Giaonhan247 c


o to c chuyn mn cao, sn sng h tr, gii p mi thc
mc cho qu khch hng, gip cc bn nm bt c nhng
thng tin quan trng ca dch v mua hng c chng ti.
Giaonhan247 cam kt mua ng link, ng sn phm, ng
size, mu sc v s lng m khch yu cu. Nu mua nhm
chng ti s chu trch nhim hon tr hoc hon tin cho
khch hng.
Vn chuyn hng ha nhanh chng, gip tit kim thi gian cho
qu khch hng. Trong khong thi gian 37 ngy ch i, cc
bn s nhn ngay c nhng mn hng c bn t mua.
Hng ha ca bn c kim tra cn thn, m bo cht lng
hng ha tt nht cho bn. c bit, nu bn c tham gia khai
thu v ng bo him hng ha, qu khch s c n b
100% gi tr n hng nu xy ra nhng s c ngoi mun nh
hng b h, mt mt, tht lc, do li ca Giaonhan247 chng
ti.
Cc ph r, cnh tranh, gip bn tit kim nhiu chi ph khi
mua hng c. Chng ti cn min ph cung cp thng hng,
gi bc sn phm v min ph thng quan hng ha.

Bng gi cc ph mua h hng nhp khu t c v vn


chuyn v Vit Nam

Cc bn lu :

Tt c hng ha gi qua Giaonhan247.vn u c bo him


mc nh. Bi thng ti a 350$.
Bng gi cc ph vn chuyn gi hng t c v Vit Nam sau
y l bng chi ph vn chuyn giao hng tn tay qu khch ti
ni thnh TP.HCM. Min ph giao hng ti H Ni v TP.HCM
(yu cu ph ti thiu 10$ mi ln nhn hng).
Cc tnh khc cng thm ph chuyn pht nhanh ni a.
Trng hp hng ha cng knh chnh lch ln c th s b o
th tch, mi thc mc cc bn lin h 1900545584 bit thm chi
tit.
Ti thiu 0,2kg/tracking
i vi sn phm l sa, bnh ko, hng em b (ni, xe y,
chi khng in,..), sch, qun o, xoong ni, dng c nh bp,
trang tr ni ngoi tht khng in tnh ng gi 8.8$/kg nu
khi lng hng v ln hn 5kg/tracking.

Sau y l chi tit bng gi cc ph vn chuyn ship gi hng t


c v Vit Nam ca Giaonhan247 chng ti:
Trng hp khch hng kinh doanh hay i l vui lng lin
h qua email: cskh@giaonhan247.com c nhn gi c bit.

Ngun bng gi cc ph vn chuyn hng c v Vit Nam xem


chi tit ti y: https://www.linkedin.com/pulse/bang-gia-order-
dat-mua-ho-ship-hang-tu-duc-ve-viet-nam-muahang-my/

Mi thc mc v dch v chuyn hng nhp khu t c v Vit


Nam uy tn cng nh bit c cc ph mua h hng nhp khu t
c v vn chuyn v Vit Nam ca Giaonhan247, cc bn lin h
vi chng ti theo thng tin sau y:

Giaonhan247.vn
Hotline: 1900 54 55 84

a ch:

H Ni: S 4 ng 26, Nguyn Hng, phng Lng H, qun


ng a, H Ni
H Ch Minh: Ta nh 247, 602/45D in Bin Ph, phng
22, qun Bnh Thnh, TP. H Ch Minh

Email:

Mua h: order@giaonhan247.com
Ship h: shipping@giaonhan247.com

Ngun bi vit: https://medium.com/@giaonhan247.com/cuoc-phi-mua-


ho-hang-nhap-khau-tu-duc-va-van-chuyen-ve-viet-nam-7e204c9d4c5b