You are on page 1of 4

Gic ng ca b yu, nht l trong nhng nm thng u i lun l mi quan tm

hng u ca cc bc cha m. V vy, vic tm cch gip tr ng ngon gic lun l


iu cn thit v rt c cc bc cha m quan tm. V mt trong nhng gii php
cho gic ng ca b phi k n mt thit k tin tin ca cng ngh ang rt c
cc ng b b m tin tng v la chn s dng m bo gic ng ca con c
trn vn, l my a vng t ng cho em b. Vy my a vng t ng loi no
tt cho b, my a vng TS cho b c tt khng hay gi bn ca sn phm ny bao
nhiu tin, Cc cha m cng tham kho qua bi chia s my a vng t ng TS
cho em b c tt khng, gi bao nhiu tin sau y gii p cc thc mc ny
nh.

Vng t ng cho em b l g?
Vng a t ng cho em b hay cn gi l my a vng l mt thit b c thit
k gn vi chic vng bnh thng c tnh nng t ng dch chuyn to thnh lc
a m khng cn tc ng ca ngi dng. Thit b ru vng t ng cho em b ny
s dng ngun nng lng in nng bin n thnh c nng lm chuyn ng
chic vng. V vy nhng gi ng h lin tc ngi a vng cho con ca cc ng b
b m s khng con na, chic my a vng ny s gip ru ng cho b mt cch t
ng, m bo tr ng ngon gic v khng b git mnh khi ng, ng b b m c thi
gian rnh hn lm nhiu cng vic quan trng khc.
Nhng tin ch m vng in t ng ny mang li cho gia nh bn l v cng thit
thc, v vy hy s hu ngay cho b yu mt chic my a vng gip gim bt
nhng gnh nng trong qu trnh chm sc tr ca gia nh cng nh m bo tr c
gic ng ngon, gip tr pht trin ton din v sau ny.
Trn th trng hin nay, c rt nhiu sn phm my a vng, trong phi k n
loi my a vng chuyn thit k dnh ring cho em b, ang rt c cc m a
chung hin nay, sn phm c cht lng tt v gi bn hp ti tin ca gia nh,
l my a vng TS sn phm my a vng c quyn ca Cng ty An Thi Sn.

My a vng t ng TS c tt khng?

C th ni rng, my a vng TS chnh l qu tng tuyt vi cho gic ng ca b, l


la chn ti u, l phng php ru con thi hin i ca cc ng b b m bn rn. V
sn phm vng t ng ny c tt c nhng u im ca mt sn phm u vit tt
nht cho b. Sau y l nhng li ch khi s dng my a vng TS cho b yu v gia
nh bn:
Ngun in s dng mc an ton: 0 15 VDC, khng b git khi s tay vo,
an ton tuyt i cho b, cha m hon ton c th yn tm khi s dng my a
vng t ng TS cho con, ngay c khi gia nh bn vic khng trc tip ngi
bn cnh trng b. Hn na, ngun in an ton ny cn gip gia nh tit kim
in hiu qu, c tnh khong 4 kw/nm, v vy s gip gia nh bn tit kim
c nhiu chi ph so vi nhng loi thit b a vng t ng khc.
Nguyn liu ca my c lm bng nha, my bn, chu lc rt tt, c th
chy lin tc 24/24 m khng b h, my rt khng v, c th s dng trong
nhiu nm cho tr, v vy s gip gia nh tit kim c nhiu chi ph.
Vng t ng TS cho em b hot ng cc n nh, rt bn, chy m, khng
git cc, m bo gip b yu ng ngon gic, khng s git mnh khi ng.
My rt gn nh v tin li, cha m b d dng mang my theo v s dng cho
b khi cn.
Thao tc lp t my rt nhanh gn, n gin, cha m hon ton c th lp t
my bng tay, m khng cn bt c dng c h tr no nh km, c vt hay c
l,
My a vng t ng TS c thit k c rt nhiu tc a khc nhau, kh
nng chu ti ca sn phm nhiu loi t nh n ln gm: 40kg, 90kg v
120kg ph hp vi trng lng ca tng b, gip cha m c th la chn my
ph hp v tt nht cho gic ng ca b.
Vng ru t ng TS c gi bn hp ti tin, gip cha m tit kim chi ph u
t ban u.
Khi mua my a vng TS ti Anthaison.vn, my a vng ca bn s c
bo hnh chu o, v th tc bo hnh rt n gin.

My a vng t ng TS gi bao nhiu tin?

Thc mc vng in cho b gi bao nhiu hay a ch mua my a vng tt nht cho
b yu rt c cc bc ph huynh quan tm, v nu khng c kinh nghim trong vic
la chn sn phm my a vng vi thng tin trn lan trn Internet nh hin nay, th
cha m rt d mua nhm hng gi, hng km cht lng, tin mt tt mang v nh
hng n sc khe ca b yu.
My a vng TS l sn phm c quyn ca An Thi Sn, v vy c th ni rng An
Thi Sn chnh l gii php hon ho, l a ch uy tn tt nht gip gia nh bn
s hu sn phm my a vng t ng TS tt nht vi cht lng v gi bn phi
chng cng nhng chnh sch u vit nhm m bo mang n s hi hng tt nht
cho mi qu khch hng. Hin ti, my a vng TS ca An Thi Sn c thit k
gm 3 dng my, ph hp vi trng lng ca tng b. C th nh sau:

My a vng t ng TS loi ti 40kg


My c gi bn: 550.000 VN.
i tng s dng: my ph hp cho hu ht tr nh tui nm vng t 1
thng tui n 5 tui.
u im ca my: my chy rt m, c n thp, y l sn phm rt c
lng nhiu bc ph huynh.
Vng a t ng TS loi ti 90kg
My c gi bn: 550.000 VN.
i tng s dng: my ph hp tr c trng lng nng, nhng tr c thi
quen thch a mnh.
u im ca my: my c n thp, chy m, c bit my c th s dng c
cho c m v b.
My ru vng t ng TS loi ti 120kg
My c gi bn: 550.000 VN.
i tng s dng: my ph hp cho ngi ln, nhng ai thch cm gic ng
m c a trn vng hoc cc c gi kh ng, c bit my vn c th s
dng c cho tr em nhng lu ch nn dng cho tr trn 6 thng tui hoc
nhng tr c cn nng trn 10kg.
Ngoi ra, cc bn c th tham kho ti y bit chnh xc gi bn ca my a
vng TS trn th trng hin nay.
Hy vng bi vit trn gip cc bn gii p thc mc my a vng t ng TS
cho em b c tt khng, gi bao nhiu tin cng nh c thm kinh nghim tuyt vi
c th la chn c sn phm tt nht cho gic ng ca b yu. Vi vng t a
em b TS ca An Thi Sn, cha m s khng cn phi lo lng qu nhiu v gic ng
ca con na. Cn chng ch g na, cha m hy nhanh tay rinh ngay sn phm
tuyt vi ny cho b yu nh mnh Mi thc mc v sn phm my a vng TS
cho em b, cc bn vui lng lin h theo thng tin sau y:

Cng Ty TNHH AN THI SN


E-mail: mayduavong.ts@gmail.com
Website: www.anthaison.vn
Facebook: https://www.facebook.com/anthaison.vn/

Ngun bi vit: http://mayduavong.ws/may-dua-vong-tu-dong-ts-cho-em-be-co-tot-


khong-gia-bao-nhieu-tien.html