You are on page 1of 4

MACAM-MACAM IRAB BISMILLAH

Oleh: Abi Sulthan (Tgk. Taufiq Yacob, S.Pd.I)


Terdiri dari lima kalimat, yaitu:

- -
Irabnya ada beberapa macam:
1. = Huruf Jar Asliyyah
= Majrur dengan Alamat jarnya kasrah yang ada di ujungnya. mutaallaq dengan
fiil yang buang. Takdirnya
2. = Huruf Jar ziyadah
= Mubtada, marfu dengan ibtida, alamat rafanya dhammah yang ditakdirkan, tidak
mungkin dinampakkan demi menghormati huruf jar ziyadah. Huruf jar ziayadah tidak
butuh mutaallaq.
Khabar ismi adalah yang dibuang. Takdirnya adalah :

3. - Mudhaf ilaih. Alamat jarnya kasrah yang ada pada akhirnya.

4. -
= Disifatkan kepada lafadh Allah. Alamat jarnya kasrah.
= Disifatkan kepada lafadh Allah. Alamat jarnya kasrah.
Susunan lengkapnya menjadi:


Cara ini sesuai dengan qaidah Arabiyah dan seperti inilah mesti dibaca pada
basmalah dalam al-Quran.

5. -
= Disifatkan kepada lafadh Allah. Alamat jarnya kasrah.
= Khabar mubtada yang dibuangkan. Alamat rafaanya dhammah.

Takdirnya =
Susunan lengkapnya menjadi:


Cara ini sesuai dengan qaidah Arabiyah tapi tidak boleh dibaca pada
basmalah dalam al-Quran.
6. -
= Disifatkan kepada lafadh Allah. Alamat jarnya kasrah.
= Mansub dengan tadhim. Alamat nasabnya fatah.
Susunan lengkapnya menjadi:


Cara ini sesuai dengan qaidah Arabiyah tapi tidak boleh dibaca pada
basmalah dalam al-Quran.

7. -
= Mansub dengan tadhim. Alamat nasabnya fatah.
= Mansub dengan tadhim. Alamat nasabnya fatah.
Susunan lengkapnya menjadi:


Cara ini sesuai dengan qaidah Arabiyah tapi tidak boleh dibaca pada
basmalah dalam al-Quran.

8. -
= Mansub dengan tadhim. Alamat nasabnya fatah.
= Khabar mubtada yang dibuangkan. Alamat rafaanya dhammah.

Takdirnya =
Susunan lengkapnya menjadi:


Cara ini sesuai dengan qaidah Arabiyah tapi tidak boleh dibaca pada
basmalah dalam al-Quran.

9. -
= Khabar mubtada yang dibuangkan. Alamat rafaanya dhammah.

Takdirnya =
= Khabar mubtada yang dibuangkan. Alamat rafaanya dhammah.

Takdirnya =
Susunan lengkapnya menjadi:


Cara ini sesuai dengan qaidah Arabiyah tapi tidak boleh dibaca pada
basmalah dalam al-Quran.

10.
= Khabar mubtada yang dibuangkan. Alamat rafaanya dhammah.

Takdirnya =
= Mansub dengan tadhim. Alamat nasabnya fatah.
Susunan lengkapnya menjadi:


Cara ini sesuai dengan qaidah Arabiyah tapi tidak boleh dibaca pada
basmalah dalam al-Quran.

11.
Susunan lengkapnya menjadi:


Cara ini tidak sesuai dengan qaidah Arabiyah dan tidak boleh dibaca pada
basmalah dalam al-Quran.
12.
Susunan lengkapnya menjadi:


Cara ini tidak sesuai dengan qaidah Arabiyah dan tidak boleh dibaca pada
basmalah dalam al-Quran.

KESIMPULAN
Ada Sembilan wajah membaca basmalah dan terbagi tiga:
I. Sesuai dengan qaidah Arabiyah dan boleh dibaca dalam al-Quran, yaitu:

II. Sesuai dengan qaidah Arabiyah tapi tidak boleh dibaca dalam al-Quran, yaitu:
1.

2.

3.

4.

5.

6.


III. Tidak sesuai dengan qaidah Arabiyah dan tidak boleh dibaca dalam al-Quran, yaitu:

1.

2.

Lihat: Syarh Syeikh Hasan al-Kafrawi Ala Matn al-Ajrumiyah, hal. 5 -6.