You are on page 1of 2
CUPRINS Clasa a Ula Immul de stat al Republieii Socisliste Romania 3 Soarole $i pionierii, de Temistocle Popa 5 Lectura facuttatioa’ — Ciprian Porumbescu, 6 | Durata sunetolor muzicale, 8 Dorata de un timp. . 8 Duratele de jumitate de timp " oaurd facuttatiod — Tobogae la gase ani, Joseph Haydn 16 Durata de doi timpi ae ; eer: niljimea sunetolor muzicale a9 " 2 Numértori. melodice. oe 2 5 Portatival — Cheia Sol ee eke) a Sunetelo si notele SolMti et oot Cintee pionieresc, de Marin Constantin — dupit auz, Pee tat Sunotol si nota La. : 33 Tefal Saipan eT WAL Mitre dp anos. 31 Tecturé facultativ’ — Wolfgang Amadous Mozart, 37 Romania — Melodie din ,Mica serenada*, pentru orchestra de coarde, de WA. Mozart . es 40 Asura de doi timpi —Aecentul | reper at | Masura de doi timpi Pie: gaan Masura do doi timpi, ou diferite durate. 48 Nume scump, nume drag, de A. Motora-Tonoseu — dupa any... 54 Sunotal si nota Do. 7 56 Limba roméneaseé, de Ton Carty ~ dupé aus. 2 Joe muzical — Dacd vesel so tregte.... - 6 Sunetul si nota Re. SF 8 at Lecturi facultativa’ — Calatorie tn lumea viorii .. 6 Brédulef, bridulef, de Ana Motora-Tonoseu — dupa auz........ 65 Florile dalbe, de Timotei Popoviei — dup’ aux. i - 88 Sunetul si nota Fa ee 6 | Soreova, melodie popularé omg Plugugor, melodie popular n 252 253 aa Panza de un timp. : Teepe eA emenate = Leet clara =e ee Paura de jumatate do timp. t Lecturi faoultativk — Timotei Popoviei Sunetul gi nota Do® Joc muzical — Cu mingea Doamna floilor, de D.G. Kiriac — dupa our Sunetul fi nota $i Joe muzical — Spune, cum se cheamé flonrea? Cntece recapitulative : Lecturt facultativd — Prietemul nostru, fluieragl Ropertoriu do elntece — dup aue Drag pimint roménesc, de Ternistocle Popa. ‘ot inginte — de Cornel Arion Gravata rosie cu tricolor — de Ion Nicorescu Cinteo drag de pioniee, de Alexandra Payoanu.. hip) patriei, dupa George Enescn. Vine, vine primivara, de N. Saxu Roménagului {i place, de D.G. Kiriae Micii_gospodari Pionieri visitori Clasa a IY: Ginteco patriotico si plonieresti — dupa auz Republic’ mAreafsé vated, de L.D. Chinesou. ... Mulfumim din inimi partidului, de Elly Roman Partid pavaza mes, de I-D. Chiresou Lecturd facultatiod — 1.D. Chiroscu Tot mai sus, de Ton Vanion tece recapitulative unetele cuprinse Intre Do-La... Sunotele cuprinse intre Do-Do# Pouze — recapitulare. . Lectura facaltarivd. Momento in Viale pianistului romén Dinu Tipatti Tempo sau migearea ree Hoe Nuanje sSar oa aoc RRR TERA Broul — joo rnvaical sisy 254 Gama Do — Ponica ‘A euginit frunta din vii — dup& auz Gama Do — ton gi semiton. : Lectura faceltaied. Ciltorie imaginayit in lamea instcumentelor musicale Arpegial Reeapitulares durotelor sunetelor muziale Senne de ropetitie. Lectura focultativs — Jahan Sebastian Bach Legato de duraté sau do pretungire Legato do. expresio Pace, de Fr. Handel — dupi avz Lecturi facultativs — Georg Friedrich Handel Masura de trei simpi ® Durata de trei timpi ~ Doimea en punct Siniuga — dupii au. Imn de pace, de 1. van Beethoven Lectura facultativi — Indwig van Beethoven. Diterite combina iti tn misura de tet primi Cintecal bridupul Pétrimea en punct —durata de un timp gf jumatate De ziua mamei — dup auz apa avr DMasura de patra timpi } Durata de patrn timpi — nota intreagé a Lecturé facultativa —O intiinire eolebré: Franz Liszt si Barbu Lautan Diferite combina citmice to misurn de patra timpi $ Pausele de doi timpi gi de pateu timpi es Lectura facultativé — Luceaférul muzicii romanesti — George Eneseu Saisprezecimen Valorile notelor gi pauzolor Cintece recapitulative Repertorin de cintece — dupt uz. 129 136 135 a7 140 146 149 ast 159 164 163 167 468 16 172 175 419 430 482 485 188 192 193, 195 17 200 208 208 6 7 255