You are on page 1of 1

2" G u alteru s B urlaeus, C o m m en tariu s in libros D e g en eratio n e et c o rru p tio n e , in: G ensler, K lo p o t-

liwa zm iana (nt. 5), 270 271: ^Intelligendum quod illa exempla quae Philosophus ponit, non sunt intelli-
genda secundum veritatem sermonis, sed secundum usum loquendi. Pro equo est intelligendum quod aliter est
intelligendum in anim atis et in inanimatis. Jn anim atis est ita quod eadem form a numero quae est in una
materia, potest fieri in alia materia. Unde eadem forma numero quae modo est in animato vel in aliqua parte
animati, potest fie ri et induci in materiam alimenti. Sed in inanim atis non est ita. N a m eadem forma inanim ati
quae est in una materia, ita eadem numero num quam potest induci in aliam materiam. B t propter hoc animata
proprie augentur\ sed inanim ata non proprie augentur. Unde in inanim atis non est proprie augmentatio nisi
secundum additionem. Unde si vinum apponatur aequae et vinum convertat aequam in vinum, ib i in materiam
aquae inducitur nova forma. B t si ligna apponantur igni praeexistenti\ ibi nova form a ignis inducitur in
materiam lignorum, quia si forma praeexistens induceretur, ita proprie esset augmentatio in inanim atis sicut in
animatis. Dicim us tamen ignem augmentari, quando combustibilia apponuntur igni; et tamen certum est quod
nullus ignis augetur, equia nec ignis praeexistens, nec ignis de noro genitus, nec ignis compositus e x utroque. Sicut
tamen dicimus quod ignis augmentatur, quando combustibilia apponuntur igni praeexistenti', sic est secundum
veritatem, quod res augetur, quando materia alim enti fit sub forma praeexistente ipsius auctiS
21 O p . cit., 264 sq.: Antequam forma aucti inducatur in materiam alimenti, oportet alimentum alterari; oportet
enim quod alteratio praecedat corruptionem alimenti. B t illa alteratio mensuratur tempore. I hio tunc quod A
significet ultim um instans temporis mensurantis alterationem praecedentem totam corruptionem alimenti. Q uaero
tunc. A u t in A aliqua pars alim enti corrumpitur aut nulla. S i aliqua pars alim enti corrumpatur, oportet quod
nulla pars eius prius fu i t corrupta, quia aliter A non esset ultim um instans temporis mensurantis alterationem
praecedentem totam corruptionem alimenti. Illa igitur pars alim enti equae erit corrupta in A , erit corrupta sim ul
tota, et per consequens aliqua pars form ae ipsius aucti est inducta tota sim ul in materiam ipsius partis alimenti.
N ec est dare quod in A nulla pars alim enti est corrupta, quia sic oporteret quamlibet partem ipsius alim enti
adhuc alterari antequam corrumperetur, et sic A non foret ultim um instans alterationis praecedentis