You are on page 1of 16

BEZPATNA GAZETA TORUSKA | NR 101 | 15 GRUDNIA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKAD 25 000 EGZ.

www.tylkotorun.pl

Coraz bliej wita


Jak torunianie spdzaj Boe Narodzenie? Jak wy-
bra dobr choink? Odpowiedzi w tym numerze

Dziupla mordercw
Taki jest Tylko Toru

Przez nieporozumienie dwaj mczyni mieli odebra ycie 39-letniej Tatianie. Tak
wersj zdarze przedstawia siostra kobiety zamordowanej w weekend. Co zdarzyo si
w domu przy ulicy Czarliskiego, ktry wrd ssiadw owiany jest z saw?

REKLAMA

Tylko Toru . 15 grudnia 2017


2 FELIETON DZIE DOBRY!
W ydawca T ylko T oru korzysta z usug i poleca usugi kancelarii prawnej P aza i W splnicy
stopka redakcyjna
nadal bdzie przypomina war- byo. Ani nie bdzie. Racj mia
yczenia od cholskie ktnie, a gdzie na wie-
cie toczy si bd krwawe wojny.
Rocky Balboa, mwic swojemu
synowi, e wiat to naprawd ze
Redakcja Tylko Toru
Toru, ul. Skodowskiej-Curie 41

Rockyego Balboa Spece od marketingu bd nas


przekonywa, e jest super, pro-
i okropne miejsce, ktre sprowa-
dza nas na kolana i trzyma nas tam
redakcja@tylkotorun.pl
Wydawca
gnozy s znakomite, a koniunktura tak dugo, jak si da... Co wic nam Fundacja MEDIUM
RADOSAW RZESZOTEK si poprawia. Do tego rzd bdzie pozostaje poza wiar, e jedynie
Redaktor Naczelny Tylko Toru Redaktor naczelny
zapewnia, e wietnie rzdzi i by- wrd bliskich jestemy w stanie
by w tym rzdzeniu jeszcze lepszy, Radosaw Rzeszotek
gdyby nikt mu nie przeszkadza zbudowa may wiatek, wolny
wita, wita i zaraz bdzie W kocu wiat toczy si tym sa- Sekretarz redakcji
po witach. Ani si obejrzymy, mym od tysicy lat koem i tak na- i pia na jego cze peany. Mao od za i nieszczcia? Oczywicie,
ukasz Piecyk (tel. 733 842 795)
a w noworoczny poranek yka prawd wszystko ju byo, a to co tego, w telewizji pojawi si nowe zwaszcza przy choince. Niewiele,
Redaktor wydania
bdziemy paracetamol albo leczy bdzie - atwo przewidzie. Z wy- filmy i seriale o mioci lub innych ale to wystarczy. Czego naszym
Czytelnikom i sobie serdecznie y- Kinga Baranowska
si klinem po nocy penej toa- jtkiem cyfr wygranej w totka. nieprawdopodobnych zjawiskach,
stw i przyrzecze. Zapewne, jak Bdmy wic pewni, e ceny bymy mogli cieszy si, e yjemy cz. Przecie to, co najpikniejsze, Dzia reportau i publicystyki
to z noworocznymi obietnicami w sklepach wzrosn, podatkw w tak piknym wiecie. pi w nas samych. Wystarczy si Robert Kamiski
bywa, na yczeniach si skoczy. nikt nie obniy, w Sejmie dyskusja Ot tak nie jest. Nigdy nie obudzi. Dzia informacyjny
Micha Ciechowski, Katarzyna Ochocka,
Piotr Gajdowski
Prezydent Bydgoszczy znw nas inicjatywy, kadry i pienidzy UMK Kultura
zaskoczy (a moe nie zaskoczy o weterynarii w regionie mogliby-
Toru wysysa mzgi wanie). Publicznie poaja oba
bydgoskie uniwersytety, a inicjaty-
my pomarzy. Ale nic to, lepiej
eby w Bydgoszczy nie byo jej
Micha Ciechowski
Sport
w UMK nazwa kolejnym przy- Karol ebrowski
w ogle, ni eby miaa powsta we
kadem drenowania potencjau
MARCIN CZYNIEWSKI akademickiego Bydgoszczy Nie wsppracy z Toruniem. Podpo- Zdjcia
Przewodniczcy Rady Miasta Torunia opadaj rce? wiadam przyszym weterynarzom ukasz Piecyk
Troch prezydentowi Rafao- z torusko-bydgoskim dyplomem, Korekta
Uniwersytet Mikoaja Koperni- plom. Chocia UMK poradziby wi Bruskiemu wspczuj. Sta si by w pierwszej kolejnoci zajli si Piotr Gajdowski
ka uruchomi od przyszego roku sobie sam, uznano, e warto zrobi zakadnikiem wasnej retoryki, badaniami nad psem ogrodnika. REKLAMA
studia weterynaryjne. W caej hi- to razem, zwikszajc swj poten- nieraz odwoujc si do antyto- Pastwu za ycz spokojnych Justyna Tobolska
storii toruskiej uczelni to chyba cja i dziaajc na rzecz regionu, ruskich akcentw i musi teraz wit, wolnych od lokalnych i po-
jedno z bardziej ambitnych przed- bd co bd mocno rolniczego w ni brn, balansujc czasem na (GSM 603 285 530),
nadlokalnych sporw. Abymy za-
siwzi. Do wsppracy zaproszo- i cigle potrzebujcego wsplnych granicy absurdu. Bydgoskie uni- Iwona Zuchniak
no oba uniwersytety bydgoskie. dziaa. Same korzyci i wyda- wersytety maj potencja i mo- wsze umieli dostrzega rzeczy we
(GSM 500 324 572),
Zajcia i badania naukowe bd waoby si, e w Bydgoszczy taki liwoci, zwaszcza UTP kontynu- waciwym wymiarze i znaczeniu
i mieli duo czasu dla siebie i bli- Karol Przybylski
odbywa si w dwch miastach, pomys moe tylko zyska aplauz ujcy dobre tradycje Akademii
a absolwent dostanie potrjny dy- i uznanie. Nic bardziej mylnego. Rolniczo-Technicznej. Jednak bez skich. Wesoych wit! (GSM 665 169 292),
Magorzata Kramarz
(GSM 607 908 607),

dziej stronnicze relacjonowanie dza brzeska ju poza granicami. Pawe Skraba


wyborw. Standard jakby bardziej Z mojej perspektywy czyn (GSM 661 903 202),
Parabola Rady demokratyczny.
wiee rozstrzygnicie tyle
KRRiT jest logicznym zamkni-
ciem roku, ktry zacz si
Adrian Stelmaszyk
(GSM 535 405 385)
kuriozalne, co pouczajce - po w atmosferze skandalu parla- reklama@tylkotorun.pl
roku dewastacji pastwa prawa mentarnego, ulicznych protestw, Skad
mec. UKASZ PAZA wadza wdraa test mikkiej dyk- upyn na protestach w obronie
Kancelaria Paza i Wsplnicy Studio Tylko Toru
tatury. Najpierw decyzja, pniej sdw, wprowadzaniu ogranicze
odwoanie do sdu. Sdu, ktrego w prawie do manifestacji i stro- Druk
To by rok. Chciaoby si po- ywo prowadzon z obrad Sejmu kierownictwo osobicie obsadzi szeniu pirek w sprawie repolo- Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
wiedzie, e ciekawy. Niestety i spontanicznych protestw oby- minister, kolega czonkw Rady. nizacji mediw. Czas na pierwsze
raczej przeraajcy. Piknie pod- wateli. W uzasadnieniu decyzji Wierz, e sdziom starczy cha- wymierne kary za przekaz inny ISSN 4008-3456
sumowaa go Krajowa Rada Ra- KRRiT jeszcze pogrozia palcem, rakteru. ni rzdowy. Tym strzelistym ak- Redakcja nie odpowiada za tre ogosze.
diofonii i Telewizji. Rok po gor- e kara moga by sto razy wik- Jako ywo powtarzamy drog tem KRRiT wskazaa jasny kie- ***
szcych scenach w Sejmie, gdy sza. askawy pan, chciaoby si sanacji. Od delikatnych represji runek dalszych dziaa rzdu. Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia
rzdzca prawica kolanem, wbrew rzec. Ciekawe, e rol mediw jest wobec mediw po cenzur pre- I najpewniej daa nam przedsmak 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
zasadom demokracji, noc, prze- informowanie, nawet stronnicze. wencyjn. Konsekwentnie histo- nastpnego roku. Czyby czeka pokrewnych. Fundacja MEDIUM zastrzega, e
pchna budet i kilka potworkw Jeszcze dwa lata temu ta sama, ale ryczny idol jest jeden. Strach po- nas kolejny rok masowych prote- dalsze rozpowszechnianie materiaw opublikowa-
legislacyjnych - KRRiT wymierzy- jake inna Rada nie uznaa za sto- myle, co na osi wspomnie jest stw? Chyba czas kupi termos nych w Tylko Toru jest zabronione bez zgody
a TVN24 kar za transmisj na sowne wymierzy kary za najbar- kolejne. Cae szczcie, e twier- la Jacek Kuro. wydawcy.

Tylko Toru . 15 grudnia 2017


4 TEMAT NUMERU CO STAO SI W DOMU PRZY CZARLISKIEGO?

Dziupla dwch mordercw


Zgwacili, obcili trzy palce, a potem podernli gardo. Zdaniem siostry zamordowanej
39-letniej Tatiany W. przyczyn tej zbrodni byo... nieporozumienie
Radosaw Rzeszotek | fot. ukasz Piecyk
Ten dom przy ul. Czarliskiego godzinach ledczy wytypowa- dek, ktra kategorycznie zabrania
w Toruniu ssiedzi omijali z da- li i zatrzymali dwch mczyzn podania swojego nazwiska. Nie
leka, najchtniej w ogle by obok w wieku 31 lat oraz 41-letni ko- wiem, czy to bya jaka melina,
niego nie przechodzili. Wci biet, wszystkich bez staego adre- czy co innego. Na pewno nie nor-
zza jego drzwi sycha byo krzy- su zamieszkania. malny dom. Tam co chwil kto
ki, wrzaski, wyzwiska, bluzgi, W trakcie przeszukania domu przyjeda. Nie jakie menele,
cae litanie przeklestw. Teraz 41-letniej kobiety policjanci zna- adni bezdomni. Ale po twarzach
ju jest w nim cicho. Ale wci leli amfetamin. byo wida, e uczciw prac to
czu wok niego strach i mier. - Kto oskary moj siostr oni sobie rk nie brudzili.
o to, e co powiedziaa i ten kto Inni ssiedzi twierdz, e go-
W minion sobot do drzwi mia przez to kopoty - mwi cie Tatiany nie naduywali al-
Tatiany zapukali dwaj znajomi. Milena, siostra zamordowanej koholu. Wygldali jednak, jakby
Kady zna ycie, wszystkie jego Tatiany. A ona miaa wspaniae gustowali w uywkach innego
najciemniejsze strony. Obaj znali i wielkie serce. To przez to, e bya
rodzaju, znacznie mocniejszych.
te prawo, amali je ju nie raz - takim dobrym czowiekiem
kradziee, wamania, faszerstwa, dlatego j zamordowali. Niestety Nikogo wic nie zdziwio, e
wyudzenia. Te przestpstwa im wicej powiedzie nie mog, za- przy jednej z podejrzanych osb
udowodniono. Co jeszcze zrobili, kaza mi tego prokurator. Dla do- znaleziono amfetamin. To naj-
za co nie odpowiedzieli? Nie wia- bra ledztwa. prawdopodobniej po jej zayciu
domo. Pewne jest, e odpowiedz Dobrej opinii o zamordowanej dwaj mczyni postanowili zabi
za zabjstwo Tatiany. Prokuratura Ten dom przy ulicy Czarliskiego nie cieszy si dobr saw. nie podzielaj jej ssiedzi. Zgod- Tatian. Wedug nieoficjalnych
przedstawia im zarzuty. nie twierdz, e przed jej drzwia- informacji najpierw j zgwaci-
W niedziel okoo 7 rano dy- ony tu przy skrzyowaniu z ul. Z komina dym si nie unosi. mi radiowz parkowa prawie co- li, nastpnie obcili trzy palce, a
urny toruskiej policji zosta po- Podgrn dom wyrnia si spo- - Na strychu, we wskazanym dziennie. wreszcie podernli gardo.
wiadomiony o pobiciu, do jakiego rd ssiednich nieruchomoci. domu, policjanci odnaleli niey- - Mam nastoletni crk, wic W ubiegym roku m Tatiany
miao do w jednym z domw Wok walaj si domowe sprzty, jc 39-latk informuje Wiolet- naprawd nie chc nic mwi na trafi do aresztu. Siedzi w nim do
przy ul. Czarliskiego. Policjanci stare zabawki, mieci, stare ubra- ta Dbrowska, rzecznik prasowy temat tego miejsca i ludzi, ktrzy dzi. Pono czeka na oprawcw
znali to miejsce doskonale. Poo- nia. W oknach brudne firanki. toruskiej policji. - Po czterech tam bywali mwi jedna z ssia- swojej ony.
REKLAMA

Tylko Toru . 15 grudnia 2017


BOE NARODZENIE POZA GRANICAMI KRAJU WITA 5

Wigilia na kocu wiata


Marzylicie o nietypowym Boym Narodzeniu? Zobaczcie, gdzie spdz je nasi przyjaciele
Micha Ciechowski | fot. Mikoaj Kuras
Ada z Mikoajem w Argentynie, Ten wyjtkowy wieczr bdzie maniem produktw niezbdnych
Asia w chiskim miecie Harbin, najtrudniejszy w caej podry ze do przygotowania rodzimych po-
a Rafa w Londynie. I cho wszy- wzgldu na tsknot za bliskimi. traw.
scy znajduj si na trzech rnych Jak jednak podkrelaj, maj do- Zaledwie 1,5 tys. km od To-
kracach wiata, pocz ich wi- stp do Internetu, z rodzin zoba- runia boonarodzeniow choink
ta polskie, z opatkiem i pieroga- cz si wic wirtualnie. ubiera bdzie reyser Rafa Kape-
mi. Kade z nich jednak zasidzie - A torunianom ju dzi przesy- liski.
do wigilijnego stou w zupenie amy gorce i to dosownie y- - W tym roku po raz pierwszy
innym czasie. czenia dodaj wsplnie. Boe Narodzenie spdz w Londy-
Asia, studentka UMK, do wigi- nie, w dzielnicy Hampstead, gdzie
W podr dookoa wiata Ada lijnej wieczerzy szykuje si w Har- w witecznym okresie jest nie-
i Mikoaj z Torunia wyruszyli w po- binie, miecie znajdujcym si we zwykle piknie mwi torunianin.
owie listopada. wita Boego Na- wschodniej czci Chin. U niej Po raz pierwszy te spdz je ze
rodzenia spdz prawie 13 tys. km pierwsza gwiazdka pojawi si na swoj dziewczyn i przyjacimi.
od domu w gorcej Argentynie. niebie, kiedy w Polsce bdziemy Na stole krlowa bd kolory,
Czy bd one inne? Z pewnoci. koczy pne niadanie. A z kim a pod tak amerykask choink
- Mikoaj kiedy spdza wita zasidzie do stou? z pewnoci pojawi si kilka cieka-
w Dublinie, wci jednak bya to - Towarzystwo bdzie midzy- wych prezentw. Oprcz tradycyj-
Europa mwi nam Ada Andrze- narodowe podkrela Asia Szcze- nych polskich potraw sprbujemy
jewska. A dzi znajdujemy si paska. wita spdz prawdopo- przysmakw egzotycznych, takich
na drugiej pkuli. Rzeczywicie dobnie ze znajomymi ze studiw. jak paella, czyli hiszpaskie danie
wszystko jest inne temperatura Kurytyba w poudniowej Brazylii. Ada i Mikoaj nie znaleli tutaj Chcemy samodzielnie przygotowa z ryem i szafranem.
siga 35 stopni Celsjusza. W takim magii wit. kolacj. Wraz z koleank z Polski Pierwszy dzie wit polskiemu
upale ciko poczu atmosfer planujemy ulepi pierogi z kapust reyserowi upynie na sportowo
wit. choinki w Wigili, a przystrojone te w niebo Argentyczycy puszcz i grzybami oraz uszka do barszczu. wybierze si na lodowisko do So-
Przystrojone wiatekami mia- drzewka stoj od pocztku grudnia sztuczne ognie. My jeszcze nie wie- A pod choink moi przyjaciele merset House, w drugi za na pokaz
sta, sztuczne choinki i witeczne tumaczy Mikoaj Kuras. Sama my, gdzie ten dzie spdzimy. Moe znajd toruskie pierniki, kt- wietlnej instalacji w Kew Gardens.
dekoracje nie przypominaj jednak wieczerza potrawami nie rni si w Bariloche, w Patagonii u podn- re specjalnie na t okazj rodzice Oprcz tego, jak podkrela, trady-
polskiej magii. Tam wity Mikoaj od zwykego obiadu. Wszystko a Andw? Moe z innymi podr- przyl mi z Torunia. cyjnie wypije eggnog latte, wi-
odpoczywa pod palm. Czy moe- rozpoczyna si dosy pno, gdy nikami w hostelu? A moe kto Mimo e od domu dzieli j po- teczny napj na bazie jajek, mleka
my Argentyczykom takich wit w Polsce jest rodek nocy, a na stole zaprosi nas do domu? Z pewnoci nad 7 tys. km, polski akcent na stole i alkoholu. I z tsknot, podobnie
zazdroci? krluje wtedy miso. yczenia za jednak zrobimy cho jedn polsk zagoci. Jak podkrela, w chiskich jak w Polsce, wypatrywa bdzie
- Tu nie ma tradycji ubierania zoymy sobie o pnocy, wtedy witeczn potraw. sklepach nie ma problemu z otrzy- niegu.
REKLAMA

Tylko Toru . 15 grudnia 2017


6 WITA DOMOWA ATMOSFERA NIE TYLKO WE WASNYM M

Kierujemy si serduchem
W Hospicjum Nadzieja i toruskim Domu Pomocy Spoecznej wita s wyjtkowe
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk
Jak w kadym domu tu take jest przyjaci. Mam take rodzin za-
rado i s zy wzruszenia. Jest stpcz, z ktr znam si od kilku-
karp, opatek, s koldy. Tylko y- dziesiciu lat, ktra tu mnie odwie-
czenia troch inne. Sta nie chce dza. W ten szczeglny, jedyny taki
wraca na oddzia onkologiczny, dzie w roku najbardziej czekam
Marysia od prezentw woli rodzi- wanie na nich. Mimo e jestem
n, a pani Danuta? W ten wyjtko- ju po prostu stara, wci take cze-
wy dzie czeka na swoj zastpcz kam na Mikoaja.
rodzin. Boe Narodzenie, zarw- O witeczny wystrj korytarzy
no w hospicjum, jak i w Domu domu i stowki, w ktrej odbdzie
Pomocy Spoecznej rwnie moe si wigilia, dbaj sami mieszka-
by magiczne. cy, przygotowujc pikne papie-
rowe, boonarodzeniowe ozdoby.
Najstarszy podopieczny hospi- W ramach zaj terapeutycznych
cjum ma 21 lat. Najmodsza to zale- powstaj anioy, choinki, bombki
dwie szeciomiesiczna dziewczyn- Mieszkacy Domu Pomocy Spoecznej przygotowuj si do wigilijnej wieczerzy. Natomiast mali i stajenki. Wszystko wykonane wa-
ka, ktra porzucona przez rodzicw podopieczni toruskiego Hospicjum Nadzieja spotkali si na wsplnym koldowaniu z okazji snorcznie.
tu znalaza swj dom. W nim chore mikoajek. - Tworzymy to, co przyjdzie nam
dzieci i modzie od lat spdzaj do gowy mwi obecne w pra-
wita. koldy czy porozmawia. Tu take tanci, lekarze oraz pielgniarka. Nie si serduchem. cowni mieszkanki DPS-u. Jest to
- Naszym podopiecznym odda- stanie wigilijny st, przy ktrym s z chorob zostawieni sami sobie To serce wida take w przygo- dla nas wielka rado. Robimy to

[ ]
jemy cae swoje serce tumaczy wsplnie poamiemy si opatkiem. i w kadej chwili mog zwrci si towaniach do wit w toruskim dla przyjemnoci, dla tej wyjtko-
Aleksandra Ruszczak, prezes zarz- Pity rok z kolei podczas wigilii o pomoc do fundacji. Domu Pomocy Spoecznej. Opat- wej atmosfery.
du Fundacji Spoeczno-Charyta- w rol witych Mikoajw wcie- - To, jak spdzamy wita, zaley kiem przeami si tam zarwno A t poczu mona w placwce
l si Ada Pachetko i Marta Len- od nas tumaczy mama dziew- podopieczni, jak i zaproszeni go- take 24 grudnia, kiedy ju we wa-
kiewicz, ktre wrczaj dzieciom czynki. - Marzymy o normalnoci. cie. snym gronie mieszkacy zasiadaj

120
prezenty z ich witecznych listw. A upywajcy czas? On dla nas si - W tym roku dla wszystkich do wigilijnego stou. Dyrektor za
W nich prosz o laptopy, tablety nie liczy. koldy zapiewaj pracownicy odwiedza w pokojach wszystkich,
i wiele innych rzeczy. Nie wszystkie Marysia o swoich boonaro- DPS-u mwi dyrektor Andrzej ktrzy nie mog pojawi si w sto-
jednak o to samo. dzeniowych marzeniach woli nie Kobyecki. Wczeniej chr ska- wce. A gdy wieczr nastanie...
- Nie chc wraca na oddzia on- mwi. Wspomina za o rzeczach da si z mieszkacw domu, jed- - Spotykamy si w kilka osb
osb mieszka kologiczny mwi kilkuletni Sta, maych tych potrzebnych, ale jak nak czas jest nieubagany. My prze- w jednym pokoju i wspominamy
ktry przeszed biaaczk. Jest pod podkrela, nie one s najwaniej- jlimy ich dziaania. Boe Narodzenie sprzed lat mwi
w Domu Pomocy sta kontrol lekarzy. Jest take sze. Najwaniejsza jest rodzina. Dzi w toruskiej placwce Piotr Bieliski, niepenospraw-
Spoecznej rehabilitowany, poniewa chemio- Za kilka dni w hospicjum po- mieszka 120 osb. Czsto s to lu- ny podopieczny. Pamitam, jak
terapia w jego maym organizmie nownie wszyscy zasid do wspl- dzie dojrzali, ktrzy z przyczyn kiedy wystraszyem si gwiazdo-
zrobia ogromne spustoszenie. nego stou. Czego sobie bd y- losowych nie maj ju nikogo bli- ra i wpadem na piknie ubran
Marysia, urodzona z przepukli- czy, amic si opatkiem? skiego. choink. Ile byo miechu! Dzi
tywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi n oponowo-rdzeniow i rozszcze- - Zdrowia, szczcia i mioci - Mieszkam tu od 31 lat, a kade gwiazdor take o nas nie zapomi-
w Toruniu. To wanie dla nich pem krgosupa, podobnie jak Sta takiej na co dzie dodaje Alek- wita spdzam wyjtkowo i ro- na. O tam, tam stoi moja choinka.
oraz dla ich rodzicw zorganizo- przebywa w hospicjum domowym. sandra Ruszczak. Aby tu praco- dzinnie mwi 94-letnia Danuta Ja rwnie bd na niego czeka. Bo
walimy mikoajki, by mogli cho Tam w profesjonalnej opiece nad wa, trzeba kocha te dzieci, a one Janowska. I cho jestem osob przecie kady ma w sobie odrobi-
przez chwil wsplnie popiewa crk pomagaj rodzicom rehabili- z czasem pokochaj nas. Kierujemy samotn, mam grono wspaniaych n dziecka.
REKLAMA

Tylko Toru . 15 grudnia 2017


JAK WYBRA WACIW CHOINK? WITA 7

Zielone drzewko magiczne


Cho wydaje si, e to staropolska tradycja, witeczna choinka przysza do nas niedawno.
I jak wszystko poddaje si modom. Po latach triumfw sztuczne choinki odchodz do lamusa
Piotr Gajdowski | fot. ukasz Piecyk
Drzewko wigilijne przyszo do dza si j z krajw skandynawskich. inki, to problem z transportem.
nas od zachodniego ssiada wierk pochodzi z naszych planta- Warto jednak rozsta si ze sztucz-
Niemca, ale dziwnie prdko zy- cji. n choink, ktra ani nie wyglda
skao prawo obywatelskie w domu Wybr odpowiedniej choinki piknie, ani nie jest ekologiczna.
polskim pisaa przed stu laty zaley te od tego, jak wolimy j - Mao kto zdaje sobie spraw, ile
Felicja Gosieniecka, autorka ubiera. lat rozkada si plastikowa choinka.
Choinki polskiej. Dzi nie wy- - Jeli kto lubi wiesza na Tylko ywe drzewka s naprawd
obraamy sobie Boego Narodze- drzewku duo ozdb, powinien przyjazne dla rodowiska, a w miej-
nia bez choinki, ale zwyczaj ten wybra rzadsz choink. A jeeli sce kadego wycitego sadzimy
zadomowi si w Polsce cakiem chcemy cieszy si urokiem same- pi nowych mwi Olga Pela.
niedawno. go drzewka, wybierzmy bardziej Takie firmy jak nasza daj kliento-
zbite, gste. Nawet gdy przyozdobi- wi moliwo wybrania idealnego
- Stawiania choinki wywodzi my je skromnie, bdzie piknie wy- drzewka na podstawie zdj. Mo-
si z Niemiec. Pierwsze wzmianki glda dodaje Olga Pela. - Sama na zarezerwowa je na dany dzie,
o choinkach na ziemiach polskich uwielbiam zapach wierku i wa- gdy dostarczymy je bezporednio
pochodz z XVIII w. Na pocztku nie to drzewo ozdabiamy wsplnie pod drzwi. Mona te oczywicie
pojawiay si w domach bogate- z dziemi w czasie Wigilii. Wolimy do nas przyjecha i obejrze choin-
go mieszczastwa pochodzenia naturalne ozdoby pierniki, pla- ki osobicie dodaje.
niemieckiego. W czasie zaborw sterki pomaraczy, cukierki. Cho A co zrobi z yw choink po
Niemcy stanowili ludno napy- przyznam, e tegoroczne jody s witach? Sztuczn wiadomo: pa-
Najwikszy popyt na choinki przypada na tydzie przed wigili.
wow na tereny polskie. W ten spo- wyjtkowo pikne i myl, czy tym kujemy do kartonu i wrzucamy do
sb ich zwyczaj si tu upowszech- razem nie zrezygnowa z rodzinnej piwnicy lub na strych.
nia - mwi Agnieszka Kostrzewa Choinka pojawia si w kontekcie wz. - Najbardziej kojarzy si ze tradycji wanie dla jody. - Jeli kto si waha przed zaku-
z Muzeum Etnograficznego, wsp- czysto wieckim, goszczc nawet witami wierk pospolity, kt- Jeli ju zdecydujemy si na pem ywego drzewka, bo nie wie,
autorka ksiki Przewodnik po w domach osb niewierzcych. ry piknie pachnie. wieo city yw choink, zaczynamy rozgl- co pniej z nim zrobi, uspoka-
Boym Narodzeniu. - Choinka I poddaje si modom jak kady i dobrze podlewany postoi w domu da si po centrach handlowych. jam mona je spokojnie wyrzu-
odwouje si do symboliki wiecznie inny towar w tym roku popularne dugo. wierk srebrny jest gstszy, Jednak drzewka z marketw czsto ci na mietnik lub wystawi przed
zielonego drzewa, odradzania si, s np. choinki z koron na wysokim kujcy, ma grube igy. Z kolei joda nie speniaj naszych oczekiwa blok. Osobom, ktre maj ogrd,
niemiertelnoci przyrody, ktra pniu. to drzewo najbardziej trwae. Na- nawet nie moemy ich obejrze, bo polecam za choinki w donicach
ma korzenie przedchrzecijaskie. - Nie zauwayam adnej mody. wet gdy wysycha, to igy nie opada- s zawinite w siatk i gotowe do mona je przesadzi i cieszy si ich
Dzi religijna wymowa tego Kady szuka czego innego - mwi j, nie blakn. Joda jest drosza ni sprzedania. Inna trudno, ktra widokiem duej ni tylko w czasie
obyczaju znw traci na znaczeniu. Olga Pela z firmy Choinka Na Do- wierk, bo duej ronie i sprowa- zniechca do zakupu ywej cho- wit.
REKLAMA

Tylko Toru . 15 grudnia 2017


8 2017/2018 PODSUMOWUJEMY MIJAJCY ROK

Stycze Luty
W styczniu ylimy poszukiwaniem Najzimniejszy miesic w roku
Remigiusza Baczyskiego. Zagin ogrzao ciepo ludzkich serc. Dziki
w nocy z 30 na 31 grudnia. lad inicjatywom zwyczajnych torunian
po mczynie, ktry bawi si mniej zamoni mieszkacy nasze-
w klubie Lizard King na Starwce, go miasta nie musieli si martwi
urywa si nad Wis. Czy mczyzna o odzie i jedzenie. Na Starwce
yje? Jeeli tak, gdzie moe prze- stan wyjtkowy wieszak z cieplej-
bywa? Nad t spraw pracuje nie szymi ubraniami dla potrzebuj-
tylko Komenda Miejska Policji, ale cych, za w kilku miejscach Torunia
take Krzysztof Rutkowski, ktry pojawiay si nowe jadodzielnie
za pomoc w odnalezieniu Remka specjalne punkty, w ktrych mona
wyznaczy nagrod pienin. Czy zostawi ywno dla potrzebuj-
tajemnic skrywa Wisa? cych lub j stamtd zabra.

Marzec Kwiecie
Gwnym tematem XXIV edycji Wicemistrzowie Polski wracaj do
Konferencji Gospodarczej Welcono- gry. W inauguracyjnym spotkaniu
my Forum by Brexit, czyli wyjcie nowego sezonu ulowcy Get Well
Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Toru mieli okazj zrewanowa
Europejskiej i jego ewentualne kon- si za fina PGE Ekstraligi 2016.
sekwencje. Prcz tego dyskutowa-
Niestety ponownie lepsza okazaa
no plany odbudowy drg wodnych
si Stal Gorzw. Nikt jednak nie
w Europie rodkowej. Zdaniem
pomysodawcy konferencji dra przypuszcza, e minimalna pora-
Jacka Janiszewskiego rejsy z Ham- ka 44:46 bdzie dopiero wstpem
burga do Miska to w przyszoci do jake trudnego roku dla klubu
inwestycja jak najbardziej realna. z grodu Kopernika, ktry udao si
A na trasie oczywicie Toru serce uratowa dopiero w spotkaniach
Europy. baraowych.

Maj Czerwiec
Proces lustracyjny byego wielolet- Srebrne medale dla Polskiego
niego rektora UMK prof. Jana Kop- Cukru Toru! Druyna Jacka Win-
cewicza spotka si ze stanowcz nickiego w fazie play-off odprawia
reakcj wadz UMK, ktre stany z kwitkiem zespoy z Radomia
za profesorem murem. Podobnie i Supska. Dopiero w finale bronicy
zachowao si rodowisko uniwer- tytuu Stelmet Zielona Gra prze-
ciwstawi si Twardym Piernikom.
syteckie. Zdaniem samego zaintere-
Nie stano to jednak na przeszko-
sowanego proces by fars, majc
dzie, aby w Toruniu zapanowaa
na celu jego upokorzenie i zakwe- prawdziwa moda na koszykwk.
stionowanie dorobku caego ycia. Najwikszy w historii miasta sukces
Formalnie gwny wiadek bardzo w mskiej odmianie tej dyscypliny
szybko wycofa swoje zarzuty i prof. zawodnicy witowali z kibicami na
Kopcewicza przeprosi. Starwce.

REKLAMA

Tylko Toru . 15 grudnia 2017


PODSUMOWUJEMY MIJAJCY ROK 2017/2018 9

Lipiec Sierpie
Wczamy si w pomoc i zbirk Nie szczdzimy rodkw na kultur.
pienidzy dla nienarodzonego jesz- W Toruniu ju po raz 9. odby si
cze Olusia Magiery. Aby chopiec Midzynarodowy Festiwal wiata
z hipoplazj lewej komory serca Bella Skyway Festiwal. Tematem
mg przey, tu po narodzinach przewodnim tegorocznej edycji by
musia przej skomplikowan ope- Pynny wszechwiat. Przycign
on do miasta rekordowe 380 tys.
racj serduszka. Na ten cel w wielu
osb. U nas kultura ma jednak wiele
akcjach charytatywnych organizo-
wymiarw. Fundacja Studio M6
wanych na terenie miasta i powiatu w poowie roku postanowia przy-
oraz dziki zbirce w Internecie wrci kamienicy przy ul. Mostowej
udao si zebra ponad 350 tys. 6 jej dawn wietno. Wkrtce
z. Dzi czteromiesiczny chopiec powstanie tam m.in. kulturalna
czeka na kolejn operacj. kawiarnia.

Wrzesie Padziernik
Przegosowana noc reforma edu- Tematem przewodnim jubileuszo-
kacji PiS od pocztku wzbudzaa wej 15. edycji Midzynarodowego
wiele kontrowersji. Przeciwni jej Festiwalu Filmowego Tofifest by
byli zarwno rodzice, jak i nauczy- Antybohater. W tym roku nagrod
ciele. Samorzdowcy i metodycy Zotego Anioa za niepokorno
nauczania. Nie popiera jej Rzecznik twrcz odebrali: wokalistka Ka-
tarzyna Nosowska i reyser Marek
Praw Dziecka ani Rzecznik Praw
Koterski. Pod koniec padziernika
Obywatelskich. Jednak mimo
jako pierwsi informowalimy Was
strajkw i presji spoecznej rzd si take o podry jak z filmu, do
nie ugi. Reforma wesza w ycie ktrej wtedy szykowali si Ada i Mi-
z pocztkiem nowego roku szkol- koaj. Para z Torunia w swoj roczn
nego i pki co wynik jest na korzy wypraw dookoa wiata wyruszya
minister Anny Zalewskiej. 14 listopada.

Listopad Grudzie
W ramach festiwalu Camerimage Setny numer Tylko Toru. Jeste-
do Torunia przyjecha David Lynch. my z Wami ju cztery lata niby
Reyser kultowego serialu Twin niewiele, a tak naprawd kawa
Peaks otworzy w Centrum Sztuki czasu. Opisywalimy inwestycje,
Wspczesnej najwiksz w historii ktre na stae wrosy ju w miejski
wystaw swoich prac plastycznych.
pejza CKK Jordanki, nowy most
Listopadowe wito kina upyno
drogowy, rednicwk. Kto pa-
w cieniu straty, jakiej doznaa to-
ruska kultura. Kilka tygodni wcze- mita, e jeszcze niedawno ich nie
niej zmar Marcin Gadych, znany byo? Pisalimy o gonych impre-
toruski reyser. Premiera ostatnie- zach sportowych i kulturalnych,
go filmu Gadycha Smugi odbya wizytach wiatowych gwiazd, ale
si ju bez jego twrcy. Pochowany take a moe przede wszystkim
zosta na pocztku listopada. o zwykych, ludzkich sprawach.

REKLAMA

Tylko Toru . 15 grudnia 2017


DZIE DOBRY!

10 WITA WITA W WIECIE SPORTU

Niezwyky czas
Osoby zwizane z toruskim wiatem sportu opowie-
dziay nam o swoich witach Boego Narodzenia
Karol ebrowski | fot. ukasz Piecyk
Za kilka dni zasidziemy do skd pochodz i czsto z racji
wigilijnych stow, aby wspl- obowizkw swoich oraz innych
nie z rodzin cho na chwil czonkw rodziny brakuje nam
odpocz od codziennych obo- czasu na spotkanie si w wik-
wizkw. Ucichn te sportowe szym gronie i spokojn rozmo-
areny, a trenerzy i dyrektorzy w. Teraz bdziemy chcieli to
toruskich klubw bd mieli nadrobi.
chwil na odpoczynek. Spraw- Obecnie kalendarze im-
dzamy, jak planuj spdzi te prez i rozgrywek sportowych
wyjtkowe dni. s ukadane w taki sposb, aby
czas wit by wolny od takich
To czsto oni stoj za sukce- wydarze. ycie sportowca nie
sami, jakie odnosz zawodni- jest jednak atwym kawakiem
cy z naszego miasta. Trenerzy, chleba, o czym wspomina Le-
dziaacze, dyrektorzy sportowi szek Szyszkowski dyrektor
kady z nich przez praktycz- sportowy Toruskiego Klubu
nie cay rok dokada wszelkich Kolarskiego Pacific. Leszek Szyszkowski bardzo ceni sobie tradycyjne elementy wit.
stara, aby zbudowa solidne - W zwizku z przygotowa-
fundamenty pod oczekiwane niami do Igrzysk Olimpijskich Podobnie bdzie teraz. Dla mnie ulowej Klubu Sportowego To- wit Boego Narodzenia s te
rezultaty. Nic wic dziwnego, e w Pekinie w 2008 r. wita Boe- bdzie to radosny czas, podczas ru. Na co dzie staram si oczywicie prezenty. Wszystkie
witeczny czas, w ktrym mog go Narodzenia spdziem w Sta- ktrego mona, a nawet trzeba, dba o siebie. Trzeba uwaa, co osoby, ktre zapytalimy o pacz-
nieco odsapn, jest przez nich nach Zjednoczonych wspo- wyczy si z wiru codziennych i ile si je. W wita jednak god-
obowizkw, a zamiast tego sp- ny nie bd, a prawdopodobnie, ki pod choink, zdecydowanie
wszystkich okrelany jednym mina. Bya to zupena inna
sowem: wyjtkowy. rzeczywisto ni w naszym dzi czas z rodzin czy wybra jak co roku, w drugi dzie wit stwierdziy, e wol przygoto-
- Te szczeglne dni s dla kraju. Bardzo mi brakowao si do kocioa. bdzie mnie mona spotka bie- wa i podarowa je ni otrzy-
mnie bardzo wane mwi u- tego klimatu. Na szczcie ostat- wita Boego Narodzenia gajcego. Co do zawodnikw ma. Jest jednak jeden prezent,
kasz ebrowski, trener FC To- nie wita spdzam ju trady- dla osb zwizanych ze sportem to nie mam absolutnie adnych
to take pokusy. Dotyczy to obaw. wita nie odbywaj si ktry - cho praktycznie nie-
ru. Pracuj poza Szczecinem, cyjnie, czyli przy stole z rodzin. moliwy do ofiarowania - stano-
szczeglnie aktywnych zawod- po raz pierwszy, a my w zespole
nikw, ktrzy musz trzyma mamy profesjonalistw, ktrzy wi yczenie kadego z naszych
form. Oprze si wigilijnym swoj postaw doszli ju do ta- rozmwcw
potrawom nie jest atwo. kich sukcesw jak mistrzostwo
wiata. Przy okazji bd chcia - Najwaniejsze jest zdrowie
- Mam o tyle dobrze, e nie
przepadam za rybami, ktre jeszcze poruszy ten temat swoje i rodziny uwaa Ra-
w tym dniu czsto krluj na z chopakami, ale raczej w for- fa Grak, trener Elany Toru.
stole. Uwielbiam za to wszelkie mie rozmowy towarzyskiej ni Byby to prezent idealny. Na
dania z grzybami mwi Jacek jakich wytycznych. wiele rzeczy mamy wpyw, ale
Frtczak, meneder druyny Nieodcznym elementem
w tej kwestii czsto jestemy
bezradni. Jeeli nasi bliscy s
zdrowi, wtedy zdecydowanie a-
twiej skupi swoje myli na pra-
cy i obowizkach.
W takim razie nie pozosta-
je nam nic innego jak wanie
tego zdrowia yczy szerokiemu
gronu osb, ktre maj wkad
w sukcesy toruskiego sportu.
REKLAMA

Tylko Toru . 15 grudnia 2017


CO SYCHA W MIECIE? DZIELNICE 11

Stawiaj na Stawki Krlewski


gowo-produkcyjne, podobne do
kompleksu znajdujcego si przy
ul. Wocawskiej i ul. Aleksandrow-

dziedziniec
skiej.
- W tej czci miasta duy po-
tencja ma poprzemysowy teren
dawnego Drosedu dodaje Woj- Gwnym celem Fundacji Za-
Mieszkacw lewobrzea czekaj zmiany. Czy ze wszystkich bd zadowoleni? ciech Cetkowski. Planowane jest mek Dybw i Grd Niesza-
zagospodarowanie go pod funkcj wa jest dziaalno na rzecz
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk mieszkaniowo-usugow. ochrony i restauracji obiektw
MPU przeanalizowaa lewo- historycznych oraz inicjowanie
brzene tereny pod ktem ich wydarze kulturalnych. Zim
chonnoci pod now zabudow. wydarze na Zamku Dybow-
Pod koniec 2015 r. w tej czci mia- skim bdzie mniej, co nie zna-
sta znajdoway si niezabudowane czy, e dla Fundacji jest to okres
obszary, ktre mogyby pomieci mniejszego zaangaowania.
budynki jedno- oraz wielorodzin-
ne dla ok. 10 tys. osb. Dodatkowo Obecnie na dziedzicu zamku
w projekcie studium uwarunkowa trwaj prace remontowe zwiza-
i kierunkw zagospodarowania ne z napraw bruku we wschod-
przestrzennego wyznaczono nowe niej czci zamku. Wyrwny-
tereny mieszkaniowe dla ok. 5 tys. wany jest tam bruk kamienny.
mieszkacw. Tereny pod nowe Z kolei wyrwnana bdzie cen-
osiedla wyznaczono w rejonie ulic: tralna cz dziedzica, ktra
Strzaowej, Oklnej i Zimowej. nastpnie zostanie wysypana ka-
Stanowi one bd kontynuacj miennym klicem.
realizowanych osiedli na terenach - Dziedziniec bdzie wypro-
powojskowych przy ul. Strzaowej. filowany tak, aby swobodnie
Rozwijajce si lewobrzee to odpywaa z niego woda mwi
take inwestycje w infrastruktur prezes fundacji Aleksander
Nowe osiedla mieszkaniowe, po- Budowa tych drugich planowana Realizacja inwestycji zaplano- drogow. Zmuda Trzebiatowski. Bdzie
wstajce wielkopowierzchniowe jest m.in. przy dworcu kolejowym wana jest na lata 2017-2019. W tym - Kluczow zmian bdzie prze- to suy temu, by atwiej si po-
obiekty handlowe i modernizo- Toru Gwny, a we wschodniej czasie powsta maj tam m.in. budowa drogi ekspresowej S10 rusza oraz by chroni dolne par-
wane tereny rekreacyjno-sporto- czci lewobrzea przy skrzyo- cieka edukacyjno-przyrodnicza tumaczy Wojciech Cetkowski. tie murw. Prace potrwaj praw-
we to obraz zmieniajcej si le- waniu ul. dzkiej i ul. Lipnow- i rowerowa, plac zabaw, a take pro- W jej ramach planowane jest po- dopodobnie do koca grudnia.
wobrzenej czci miasta. Tylko skiej, za w zachodniej przy ul. wadzone bd dziaania zmierzaj- czenie z autostrad A1 i ul. dzk, Nowy sezon, ju z nowym
w tym roku na jednym z jego osie- Poznaskiej, w rejonie Fortu XI im. ce do uporzdkowania zieleni oraz poprzez przebudow wza Toru dziedzicem, rozpocznie si
dli Stawkach liczba mieszka- Stefana Batorego. ukadu wodnego. Zmiany dosign Poudnie oraz z ul. gen. Andersa na pocztku kwietnia. Zostan
cw zwikszya si o ponad trzy- - Od kilku lat mieszkacy pytaj take terenw nadwilaskich. poprzez projektowany wze dro- wwczas rozstawione stae sta-
sta osb. Czy zawilaskie tereny o zwikszenie na Stawkach liczby - W zwizku z t inwestycj gowy Kluczyki. nowiska: ucznicze, bezpiecznej
zyskuj drugie ycie? sklepw mwi Natalia Pamua- ogoszony zosta ju konkurs tu- Te dziaania nie spotykaj si broni, stanowisko kata i wiele
-Cielak, czonkini zarzdu Sto- maczy Wojciech Cetkowski z Miej- jednak z dobr opini mieszka- innych.
Studium uwarunkowa i kie- warzyszenia Stawki. Do tej pory skiej Pracowni Urbanistycznej. cw lewobrzea. - Ruszamy wiosn z odnowio-
runkw zagospodarowania prze- Stawki traktowane byy jako sy- Na lewobrzeu dotyczy bdzie - Budujc planowane wzy, nym dziedzicem, co tylko przy-
strzennego miasta opracowane na pialnia Torunia, przedsibiorcy terenu od Kpy Bazarowej do For- droga szybkiego ruchu wprowa- da naszemu zamkowi dodatko-
rok 2018 przewiduje wzmoony wic niechtnie u nas inwestowali. tu X przy ul. Dworskiej oraz Gro- dzona zostanie midzy zabudow wego blasku dodaje Aleksander
rozwj inwestycyjny zarwno na Obecnie si to zmienia. Jak jednak bii, mowa jest take o Majdanach jednorodzinn tumaczy Natalia Zmuda Trzebiatowski. Liczy-
Stawkach, jak i na Rudaku. Zmiany deklaruj torunianie, wci braku- i Zamku Dybowskim. Pamua-Cielak. A my cay czas my, e przyszy sezon przyniesie
nie pomin take Podgrza. Dzia- je nam miejsc rekreacji, zwaszcza Na Podgrzu zmiany zajd na naciskamy na wze Czerniewice. wszystkim, ktrzy nas odwiedz,
ania na lewobrzeu zwizane bd rodzinnych. Due nadzieje poka- terenie dawnego poligonu, w rejo- Bardzo bymy nie chcieli, by co co najmniej tyle satysfakcji, co
z inwestycjami mieszkaniowymi damy wic w rewitalizacji Parku nie ul. gen. Andersa i ul. Pozna- byo robione wbrew woli miesz- biecy.
oraz usugowo-produkcyjnymi. Tysiclecia. skiej. Tam powstan lokale usu- kacw. (RK)
REKLAMA

Tylko Toru . 15 grudnia 2017


12 WY WIAD PRZEMYSAW TERMISKI PRYWATNIE

Lubi sam trzyma stery


Dystans do siebie i poczucie humoru. Sabe i mocne strony. yciowe motto i hobby. Senator i przedsibiorca
Przemysaw Termiski mwi Robertowi Kamiskiemu o swoim prywatnym yciu
fot. Adam Fisz
Jak pan zaczyna? Czasem jed na nartach. Chocia
W wieku 16 lat pomagaem babci A marihuana? ze wzgldu na nadwag i sab kon-
na straganie rozkada warzywa. Jestem absolutnym zwolennikiem dycj raczej na stoku siedz w ka-
Na rynku w Toruniu. jej legalizacji. I nie tylko w celach wiarni. Ale lubi by w grach.
leczniczych, ale w kadych. Mari-
Ile pan wtedy zarabia? huana nie uzalenia, jest zdrowsza Lubi pan zwiedza?
Tyle, ile babcia daa. Par zotych. od tytoniu, a ju na pewno od wd- Nie cierpi. Tak samo jak nie lubi
ki. A palona w dobrym towarzy- podrowa. Wszystko, co chcia-
Czego ta pierwsza praca pana na- stwie buduje dobry nastrj. bym obejrze, jest na National
uczya? Geographic.
e nie lubi wstawa rano. Chodzi- Motto, ktrym si pan kieruje?
limy na rynek bladym witem. Mj ojciec powiedzia mi kiedy: Jak muzyk pan lubi?
Jak nie wiesz jak zrobi, to zrb Blues i jazz. Lubi Blues Brothers.
Czyli nie jest pan rannym ptasz- tak, by byo przyzwoicie. Duo sucham te country. I nie-
kiem? I tak staram si postpowa. stety, ku rozpaczy mojej ony, lubi
Siedz nad papierami do drugiej, disco polo.
trzeciej w nocy. Rano wol pospa. I udaje si to panu?
Rne rzeczy mona mi zarzuci: Lubi pan taczy?
Jak dalej rozwijaa si paska karie- e w biznesie jestem bezwzgldny, Nie bardzo. Cho kiedy w modo-
ra? e nie licz si z innymi ludmi ci przez kilka lat taczyem w for-
Miaem swoj szczk bud- macjach tanecznych.
k, w ktrej sprzedawaem towary sam. Nikt mi nie da ani na samo- sie, to pomylaem, e moe bd A jest pan bezwzgldny?
sprowadzane z Berlina. Potem roz- chd, ani na tramwaj, ani na buty. mg wykorzysta t moj wiedz W pewnym sensie musz by. To Przepraszam, ale ciko mi dzi
nosiem gazety, sprztaem ulice dla dobra oglnego. Pro publico integralna cz biznesu. Albo ja go wyobrazi sobie pana jako lekkiego
w spdzielni studenckiej. Wszyst- Dlaczego wspiera pan uel, a nie, bono. Bo przecie nie dla korzyci zrobi, albo zrobi go kto inny. Tu kawalera salonowego
kie te zajcia czyo jedno: do ro- powiedzmy, pik rczn? materialnej. Zawaya wiadomo, nie daj srebrnych medali. Czasami C, to byo jakie 50 kilogramw
boty trzeba byo wstawa o 5 rano. Cae ycie chodziem na uel. Jesz- e w parlamencie nie stanowi si trzeba zwolni czowieka, ktrego temu (miech).
cze na stary stadion Apatora. uel dobrego prawa. e dobro czowieka zwolni si nie chce. Ale zawsze
I pewnego dnia stwierdzi pan, e po prostu lubi. No, chyba e prze- jest na ostatnim miejscu. staram si to robi tak, by w osta- Jakie ma pan sabe strony?
to nie jest dobry pomys, by tak si grywamy. Wtedy mniej. tecznym rozrachunku byo przy- Nie cierpi wiczy, za to uwiel-
zrywa o wicie? A co jest na pierwszym? zwoicie. biam je.
Po pewnym czasie przerzuciem si Nikt nie lubi przegrywa. Dorane interesy partyjne. Prawo
na prac w ubezpieczeniach. Oczywicie. Ale tu dochodz jesz- jest na szarym kocu. Mam te I co pan czuje, kiedy musi zwal- Co najbardziej?
cze kolizje. Czasem to straszny wi- wraenie, e spora cz parlamen- nia? Bigos. W ogle polskie potrawy.
Dlaczego akurat w ubezpiecze- dok, kiedy zawodnikiem rzuca na tarzystw to s ludzie, ktrzy tkwi Smutek. Z powodu tego czowieka Schabowy, golonka, ale moda i do-
niach? wszystkie strony jak marionetk. w polityce od zawsze, bez dowiad- i dlatego, e to zawsze okrojenie brze przyrzdzona.
To by czysty przypadek. Kiedy W tym roku w baraach adrenali- czenia w biznesie czy zwykej pracy. kawaka firmy. Oczywicie zdarzaj
przyszed do nas kolega ojca, ktry na bya wiksza ni w niejednym si ludzie podli, ktrych trzeba wy- A alkohole?
organizowa struktur sprzedao- finale. Jak oglnie ocenia pan jako pracy rzuci. Wtedy czuj satysfakcj. Czerwone wytrawne wino. Cho
w. Byy to czasy dominacji PZU. obecnego senatu? ostatnio lekarz zabroni mi picia
Nikt nie mia pojcia, e inni ubez- Co pan czuje, kiedy przegrywaj? Nawykem do konkretw i szyb- Kiedy zaczyna pan jako student, wina i piwa.
pieczyciele te mog funkcjonowa. Paka mi si chce. Par razy zda- kiego zaatwiania spraw. Niektrzy jakie mia pan marzenia?
Pierwsze firmy dopiero raczkoway. rzyo mi si wyj ze stadionu, senatorowie bardzo lubi sucha Stabilne dochody. I to mi si uda- Jest co, czego pan auje?
trzaskajc drzwiami. Przeywam to wasnego gosu. Potrafi wystpo- o ju po trzech miesicach, odkd Trudne pytanie. Raczej nie kon-
Dobierajc sobie wsppracowni- osobicie. Czasem a za bardzo. wa godzinami, nie wnoszc adnej zajem si ubezpieczeniami. Zara- centruj si na przeszoci. Patrz
kw, czym si pan kieruje? poprawki. 20 senatorw rozwodzi biaem od razu wicej miesicznie w przyszo. Jeli co si wydarzy-
Zawsze wybieram ludzi, z ktrymi Uzalenia pan wspieranie druyny si nad 5 linijkami tekstu uchway ni mj ojciec w cigu roku. o, to znaczy, e musiao si wyda-
czuj intuicyjne porozumienie. In- od wynikw sportowych? przez 6 godzin, a wynik gosowania rzy.
tuicja zwykle bezbdnie mi mwi, Raczej nie. Gdybymy spadli, to i tak jest z gry znany. Moja sekre- Czym s dla pana pienidze?
kto ma zamiar pracowa. bymy jedzili po prostu w niszej tarka czuaby si zaenowana, gdy- rodkiem do robienia kolejnych Czyli wierzy pan w przeznaczenie?
lidze. Tam dopiero mog by emo- by musiaa tej uchwale powici pienidzy. Wierz, e czowiek jest w stanie
Kiedy pan zaczyna, byo inaczej? cje! wicej ni 5 minut. je ksztatowa. Los daje nam szan-
Ja dostaem do rki plik czystych Pana hobby? s. Co z ni zrobimy, to ju nasza
polis i polecenie: id i rb ubezpie- Dlaczego zdecydowa si pan zo- Jaki jest paski pogld na aborcj? Praca. rzecz. Dlatego prawie w ogle nie
czenia. To byo wszystko, co wie- sta senatorem? Jestem za obecnym kompromisem latam samolotami. Lubi sam trzy-
dziaem. Reszty musiaem uczy si Skoro osignem sukces w bizne- aborcyjnym. A poza tym? ma stery.
REKLAMA

Tylko Toru . 15 grudnia 2017


U SSIADW ZA MIEDZ REGION 13

Na stray gminy
Powoana zostaa dla utrzymania porzdku
publicznego. Podlegajc lokalnemu samorzdowi,
ma mniejsze uprawnienia ni policja, ale jej dziaalno
jest nie mniej wana
Robert Kamiski | fot. ukasz Piecyk
Stra gminna podlega bezpo- wizuj si z podpisanych umw;
rednio wjtowi, ktry zgodnie niezwoczne informowanie odpo-
z uchwa Rady Gminy stoi na wiednich sub o przestpstwach
jej czele. W Obrowie powstaa lub osobach wymagajcych natych-
w 2012 r. Jej celem jest pilnowanie miastowej pomocy; informowanie
porzdku oraz bezpieczestwa o wszelkich dostrzeonych awa-
mieszkacw gminy. riach; ochrona rodowiska i mienia
komunalnego; zapewnienie bezpie-
Stra gminna wsppracuje czestwa dozorowanych obiektw
z pastwowymi jednostkami dzia- Urzdu Gminy; przeprowadzanie
ajcymi na rzecz zwalczania prze- kontroli bdcych konsekwencj

stpczoci i wykrocze. Jej zadania skarg mieszkacw; wspdziaa-


nie z innymi su-
bami w zakresie
ochrony porzdku
w czasie trwania ukasz Lewandowski jest komendantem od pocztku istnienia suby.
imprez publicz-
nych; informowa- tucja bez wtpienia potrzebna. I nie okazania waciwych dokumentw, ciela posesji.
nie odpowiednich chodzi, jakby si mogo wydawa, np. dowodw uiszczenia opat za - Takich drastycznych rodkw
K -
ady waciciel posesji zo sub o zym stanie o sankcje czy karanie, ale o infor- usugi wywozu mieci. stosujemy w praktyce bardzo nie-
mowanie. Na tym w pierwszej ko- - Kady waciciel posesji zo- wiele podkrela komendant Le-
bowizany jest do posiadania czy drg, - o niewa-
ciwym oznako- lejnoci polega nasza praca. bowizany jest do posiadania czy- wandowski. Mandatw jest mao,
Jak wygldaj interwencje stray telnej i zadbanej tabliczki z nume- za to poucze multum. I budujce
telnej i zadbanej tabliczki z numerem waniu i owietle- w praktyce? Wemy ustaw o czy- rem porzdkowym nieruchomoci jest to, e efekty s odczuwalne. Nie
niu; zapobieganie
porzdkowym nieruchomoci .O -
zna niszczeniu mienia
publicznego oraz
stoci i porzdku w gminach. Okre-
la ona, na jakich zasadach moe
dodaje komendant. Oznaczenie
takie jest pomocne nie tylko stray
zdarza si prawie wcale, aby po in-
terwencji i pouczeniu stra musiaa
czenie takie jest pomocne nie tylko zieleni; dbanie si odbywa kontrola mieci i od- gminnej, ale w razie potrzeby i in- wraca w to samo miejsce w tej sa-
o spokj w miej- padw. Stranik ma prawo wej na nym subom, takim jak policja czy mej sprawie.
,
stray gminnej ale w razie potrzeby scach publicznych; prywatn posesj w celu kontroli od pogotowie ratunkowe, w sprawnym Gmina rozwija si dynamicznie,
udzielanie pomo- godz. 6 do 22. Moe skontrolowa odnalezieniu adresu. stale napywaj do Obrowa nowi
i innym subom . cy tym, ktrzy si wyposaenie posesji w pojemniki W razie niestosowania si do mieszkacy. Informowanie o lokal-
po t pomoc do na odpady i czy zostaa podpisana obowizujcych przepisw stranik nych przepisach jest obowizkiem
i kompetencje s szerokie. W ich stray zwrc i wiele innych. umowa na wywz odpadw. Ma gminny ma obowizek wszcz po- wadz. Wjt nie moe wysya do
skad wchodz m.in.: egzekwowa- - Stra dziaa od piciu ju lat rwnie prawo do przyjrzenia si, stpowanie karno-administracyjne. interwencji w terenie pracownikw
nie porzdku w miejscach publicz- mwi komendant stray gminnej czym dany mieszkaniec pali w pie- Moe rwnie ukara mieszkaca cywilnych, poniewa nie maj oni
nych i na posesjach prywatnych; w Obrowie ukasz Lewandowski. cu i czy nie s to odpady niedozwo- mandatem, a nawet przygotowa takich uprawnie. Temu wanie
kontrolowanie, czy mieszkacy wy- Okres ten pokaza, e jest to insty- lone. Kontrolujcy moe zada wniosek do sdu o ukaranie waci- suy gminna stra.
REKLAMA

Tylko Toru . 15 grudnia 2017


14 KULTURA TE WYDARZENIA POLECAMY SZCZEGLNIE

Pjdmy wszyscy do stajenki Oowiane


skrzyda
Toru szykuje si na Boe Narodzenie. A co dalej? Przed nami wyjtkowe zabawy zwizane motyla
z Sylwestrem i witem Trzech Krli Jest takie sowo fajny. W sensie
cisym nie mam pojcia, co ono
Micha Ciechowski | fot. Adam Zakrzewski (archiwum) dokadnie oznacza, ale pewien
pozytywny wymiar z pewnoci
torunian w Nowy Rok, poinfor- ma. Fajne mog by nowe adi-
mujemy dopiero podczas konfe- dasy, 3242 odcinek serialu Ta-
rencji prasowej, ktra odbdzie si jemnice zakrystii albo nowa
w pitek 15 grudnia (po zamkniciu pyta grupy Umpa-Umpa z Bia-
numeru przyp. red.) tumaczy ogardu. Fajne byo te Tango
przedstawiciel Toruskiej Agendy Mroka w reyserii Piotra Ra-
tajczaka, ktrego premiera od-
Kulturalnej. Z ca pewnoci bya si w Teatrze im. Horzycy 9
sylwestrow imprez poprowadz grudnia.
konferansjerzy Marek Wiernik
i Dominika Matuszak. Pierwsi arty- Wraenie po obejrzeniu ca-
ci pojawi si na scenie ju o godz. oci miaem takie jak po wysu-
22.30. O pnocy za zapraszamy na chaniu koncertu Marysi z III kla-
tradycyjny pokaz fajerwerkw. sy skrzypiec podstawowej szkoy
W pierwszy dzie roku do wy- muzycznej. Ot Marysia per-
suchania najpikniejszych hitw fekcyjnie nauczya si utworu na
operowych, operetkowych, musi- pami, trzymaa tempo, zreali-
calowych i rozrywkowych zaprosi zowaa dynamik, zagraa czysto
Toruska Orkiestra Symfoniczna intonacyjnie. Nauczyciel nie mia
podczas Prezydenckiej Gali No- innego wyjcia jak postawi jej
worocznej. W koncercie zatytu- pitk. A e Marysia zapomnia-
owanym Wiede... i nie tylko a doda do swojego wykonania
usyszymy sopranistk Iwon So- sam muzyk? C. Nie kady b-
dzie Itzhakiem Perlmanem.
ch, tenora Tomasza Kuka oraz Mroek to klasyka, a pory-
Przemarsz mdrcw, ktrym towarzysz mieszkacy miasta, jest tradycj wita Trzech Krli.
skrzypka Artura Banaszkiewicza. wanie si na klasyk zawsze jest
Ich muzycznej opowieci towarzy- ryzykowne. Odwagi twrcom
Biaych wit w tym roku praw- pojawi si take gocie specjal- nam bd rwnie w ostatnich szy bdzie Toruska Orkiestra odmwi nie mona, podobnie
dopodobnie nie bdzie. Nie za- ni onierze NATO stacjonujcy dniach grudnia. W sali koncerto- Symfoniczna pod batut Mariusza jak potu wylanego na prbach.
wiedzie jednak wity Mikoaj, w Toruniu oraz Mikoaj, Bawan wej CKK Jordanki 31 grudnia odb- Smolija. Tyle tylko, e publika w chwili
ktry odwiedzi najmodszych i Renifer. Wszyscy razem zasidzie- dzie si Wielka Gala Sylwestrowa, - Atrakcj koncertu bdzie uro- zakoczenia spektaklu znalaza
mieszkacw podczas tradycyjnej my do stou penego wigilijnych podczas ktrej wystawiona zosta- czyste wrczenie Medali Prezydenta si w pooeniu owego nauczy-
wigilii miejskiej. Razem pokol- potraw. nie Zemsta Nietoperza, operetka Miasta Torunia Thorunium, a tak- ciela maej Marysi: brawka da
dujemy przy szopce, a z gwiazda- Spotkanie to zainauguruje co- Johanna Straussa II. e tradycyjne ogoszenie nominacji trzeba, bo spektakl przecie by
mi muzyki rozrywkowej hucznie roczny cykl Koldowania przy Wydarzenie rozpocznie si do Piernikowej Alei Gwiazd 2018 na pitk. Wszystko byo na miej-
przywitamy Nowy Rok. W stycz- szopce, w ktrym udzia wemie o godz. 17. W trakcie drugiego dodaje Przemysaw Draheim. Na scu i w tempie, gono i wyranie,
niu za przejdziemy barwnym or- modzie z Miejskiego Domu Kul- goci czeka te bdzie noworoczny chwilami zabawnie. Tylko samej
koncertu, zaplanowanego na godz. Sztuki jako mao
szakiem Trzech Krli. tury, parafii pw. w. Jzefa, a tak- 20.30, yczenia noworoczne zoy toast.
A gdy witeczne i noworocz- Najlepiej wyrazia to jedna
e lokalne zespoy, m.in. Psotki gociom prezydent Micha Zaleski. z postaci, ktra wypowiada syn-
Na Rynku Nowomiejskim sta- i mieszki, Lets Sing, Chr Na- Podobnie jak wczeniej suchacze ne emocje ju opadn, w sobot 6 ne: Edek jest jak motyl. C.
na ju szopka. To wanie przy uczycielski Con Anima, Stowa- poczstowani zostan symboliczn grudnia Kacper, Melchior i Bal- Akurat temu Edkowi daleko byo
niej w pitek 22 grudnia zorgani- rzyszenie Kultury Chrzecijaskiej lampk szampana. tazar zaprosz nas do wsplnego do motyla, ale przynajmniej by
zowane zostanie tegoroczne wigi- oraz solistka Monika Trawicka. Toast wznoszony bdzie wielo- przemarszu w kolorowym orszaku fajny (powiedzmy jednak uczci-
lijne spotkanie prezydenta miasta - Koldowanie bdzie zacht krotnie take podczas miejskiego z okazji wita Trzech Krli. Uli- wie, e posta ta, grana przez To-
z mieszkacami. Od godz. 15.30 nie tylko do suchania, ale tak- Sylwestra, ktry zorganizowany cami toruskiej Starwki przejd masza Mycana, przynajmniej bya
do wsplnego koldowania zaprosi e wsplnego piewania dodaje zostanie na Rynku Staromiejskim. spod pomnika Mikoaja Kopernika jaka do zapamitania).
Ryszard Pietraszyski z zespoem. Przemysaw Draheim. Wykony- Mieszkacy bawi si bd mogli na Rynek Nowomiejski orkiestry Czy Tango proponowane
O artystyczn form miejskiej wi- wane na ywo utwory usysze b- w rytmie muzyki zespou ABBA, dte, grupy rekonstrukcyjne, a tak- przez Ratajczaka warto obejrze?
gilii zadbaj take aktorzy Modzie- dzie mona w szopce boonarodze- ktr wykona ABBA Tribute Band, e piewajce anioy. Parada, ktr Jeli lubisz poprawne sztuki na
owego Teatru Muzycznego Maa niowej na Rynku Nowomiejskim a po pnocy taczy przy najwik- ubarwi trzy gigantyczne postaci pitk, masz wolny wieczr i wol-
Rewia. codziennie do 5 stycznia o godz. 16. szych przebojach Boney M. w wy- Trzech Krli, rozpocznie si punk- ne 35 z id. Tylko nie siadaj
- W ten wyjtkowy wieczr za- Z okazji obchodw dwudziestej konaniu zespou Boney M. Tribute tualnie o godz. 12. w pierwszym rzdzie. Aktorzy
praszamy do udziau w witecz- rocznicy wpisania Torunia na List Wsplnie wic ju dzi odlicza- z jakich powodw co chwil sia-
Band. Obu towarzyszy bd za- daj na skraju sceny. W Horzycy
nych konkursach, w ktrych do wiatowego Dziedzictwa UNESCO grzewajce do zabawy tancerki. my dni do nadchodzcego Boego
Narodzenia, Sylwestra i barwnego wypada to dokadnie 10 cm od
wygrania bd choinki informuje koncerty odbd si take w trzech - O tym, kto jeszcze oprcz nosa widza. Chyba e kto lubi.
Przemysaw Draheim z Toruskiej miejscowych kocioach. wspomnianych zespow zabierze orszaku! Czas gosi witeczn ra- (RK)
Agendy Kulturalnej. Na Rynku Muzyczne akcenty towarzyszy do.
REKLAMA

Tylko Toru . 15 grudnia 2017

Related Interests