You are on page 1of 1

Bibliografie Unitatea de învăţare nr.

1. Bartha Ludovic – Studii privind utilizarea uleiului de rapiţă ca şi combustibil la


motoare cu ardere prin comprimare. Lucrare metodico-ştiinţifică pentru
obţinerea gradului didactic I, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005.
2. Boruga I., Farcaş N., Dobre P. – Baza energetică şi maşini agricole – I.
UŞAMV Bucureşti, 2014.
3. Dobre P., Iacomi C., Farcaş N., Popescu O. – Condiţii impuse la producerea
şi depozitarea uleiurilor vegetale utilizate ca şi carburanţi la motoarele Diesel.
I.N.M.A. – Lucrări Ştiinţifice nr. 23, Bucureşti, noiembrie 2007.
4. Dobre P. – Cerere brevet de invenţie nr. A/00069 din 22.01.2009 cu titlul
„Adaptor pentru funcţionarea motorului Diesel cu ulei vegetal crud”. Rezumat
publicat nr. 125114 din 30.12.2009.
5. Vlad I. – Surse de energii noi şi regenerabile în economia de energie a
României. Casa de Ştiinţă şi Tehnică pentru Tineret, Braşov, 1981.
6. http://www.asg-analytik.de/Downloads/Infobriefe/Infobrief_2010_03_E.pdf
7. www.chepakov.com
8. www.e-lee.net
9. www.energielibera.net/Table/Turbine-eoliene
10. www.panourisolare.org
11. www.solar-valahia.ro
12. www.wikipedia.com
13. www.tesnic.com
14. http//4.bp.blogspot.com
15. ***  Bergey, ICEMERING, 2005.
16. ***  Tehnologii inovative de obţinere a biocarburanţilor de înaltă performanţă
din materii prime regenerabile, specifice României, Proiect Nr. 22138/2008
TINOCIP.