You are on page 1of 1

Specialiserings- og praktikønskeseddel til 3.

praktikperiode
(Printes, medbringes og afleveres til fordelingen)
For at hjælpe ”puslespilsgruppen” og minimere risikoen for fejl, udfyldes vedhæftede ønskeseddel og
afleveres, samtidig med at du skriver dine ønsker på de ophængte lister.

Anders Jon Pehrson


Navn
KS260 E13-3 23 92 64 63
Studienr. Holdnr. Telefonnr.

I min 1. praktikperiode var jeg i praktik i:


Helenes hjem - ertodeto
Praktikstedets navn
Aggers Hvile alle 1. 2942 skodsborg
Gade
Behandlingshjem-MSP X
Institutionstype1 Almen pæd. Soc. pæd.

I min 2. praktikperiode var jeg i praktik i:


SFO Pilen
Institutionsnavn
Munkebjerg 2 2770 kastrup
Gade
sfo X
Institutionstype Almen pæd. Soc. pæd.

Jeg har været i socialpædagogisk praktik (sæt X)

JA X JA NEJ
i min 1. praktik i min 2. praktik

Specialiserings- og praktikønsker
Nedenfor angives 5 sidestillede ønsker på praktiksteder med angivelse af den specialisering, som praktikstedet
tilbyder. Hvis de tilbyder flere, skriver du den på, du ønsker.
Hvis du ikke har været i socialpædagogisk praktik (og gerne vil det) skrives dit ønske med grønt
(både her og på listerne) (alle seks ønsker skrives med grønt)
Hvis du ikke tidligere har været i praktik i samme institutionstype, skrives dit ønske med blåt
(både her og på listerne) (nogle eller måske alle dine ønsker vil være blå)(gælder for almen).
Hvis du tidligere har været i praktik i samme institutionstype, skrives dit ønske med rødt
(både her og på listerne) (Kun det eller de ønsker, som er indenfor samme institutionstype - resten
af dine ønsker vil være blå) (gælder for almen).
NB: Du kan ikke komme i praktik på det samme praktiksted, hvor du tidligere har været i praktik

Specialisering Praktiksted Gade Institutionstype

Dine ønsker skal være sidestillede – du kan ikke prioritere dine ønsker.