You are on page 1of 2

Tingkatan 2A: Bidang 1 ( Perkembangan Diri ) Tarikh: 19/10/2016

Soalan Berstruktur

1.Abang : Adik, jangan tangkap burung itu dengan jerat. Kita perlu menyayangi burung.
Adik : Kenapa bang... ? Burung bukannya manusia.
Abang : Bukan begitu. Burung juga makhluk ciptaan Tuhan. Kita perlu memeliharanya dengan baik.
Adik : Tapi bang...kalau tak mahu dijerat boleh ke saya melastik burung?
Abang : Itu tindakan yang agak keterlaluan.Bayangkan adik ditangkap dan dijerat. Adik suka tak?
Adik : Tak suka.
Abang : Semua benda hidup adalah ciptaan Tuhan dan kita tidak boleh menganiaya makhluk
Tuhan.
Adik : Oh begitu. Saya minta maaf bang...Saya tidak akan menganiaya makhluk lain.
(a) Huraikan dua nilai yang perlu ada pada watak adik.
i) ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ii) ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
[4 markah]
(b) Setelah mendengar penjelasan daripada Abang, Adik meminta maaf atas kesalahannya.
Nyatakan satu nilai yang ditunjukkan oleh adik
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
[1 markah]
(c) Huraikan tiga faedah memelihara spesies burung dan tumbuhan ciptaan Tuhan.
i) ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ii) ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
iii) ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
[3 markah]

(d) Terangkan dua cara terbaik untuk melindungi spesies burung dan tumbuh-tumbuhan
hutan.
i) ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ii) ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
[2 markah]
Contoh Peraturan Pemarkahan
1 (a ) Nilai Kasih Sayang- Perasaan cinta yang mendalam terhadap makhluk ciptaan tuhan
Nilai Kesederhanaan- Melastik burung ialah tindakan yang keterlaluan danmanusia
tidak patut menganiaya makhluk Tuhan
(b) Nilai Hemah Tinggi
(c) i. Agar spesies burung dan tumbuhan tidak pupus
ii. Agar spesies burung dan tumbuhan dapat dilihat oleh generasi akan datang
iii. Agar spesies dan tumbuhan ini menjadi kebanggaan sebagai kahazanah negara
(d ) i. Kempen kesedaran tentang pentingnya pemeliharaan spesies terancam
ii. Penguatkuasaan undang-undang- denda dan dipenjara.