You are on page 1of 10

Esenta si dezvoltarea marketingului

1 Market. Este un produs : al sec XX
2 Resorturile aparitiei si promovarii practice market : dinamismul social economic
3 Market apare ca o reactie a : procesului economic al separarii tot mai pronuntate a prod. de c.
4 Incorporarea market. In activit intrep elimina riscul ...: reduce acest risc la dimensiuni rezona.
5 Market. : se refera la toate variantele prezentate
6 Razboiul market semnifica : o incercare de a aplica gandirea militara la prob de market.
7 motivatia oricarui intrep. De a se implica in relatiile de piata .......... asupra faptului ca marketingul semnifica in esenta : o
modalitate de a actiona pt a iesii invingator.
8 Conceptul de market. Semnifica : toate variantele de mai sus
9 Market reprezinta o conceptie moderna.... concretizata : intr-un ansamblu coerent de act.pra.
10 Market, in amplul sau demers are ca element central de referinta : consumatorul
11 FCT premisa a market. o constituie : Investigarea pietei a necesitatilor de consum
12 maximizarea eficientei econimice a profitului si satisfacerea in conditii superioare a ..... functiilor marketingului
contemporan : obiectiv
13 in cadrul fct spec market. modern conectarea dinamica a intrep. La mediu economic.social este o fct : mijloc
14 Market. in cadrul tuturor fct. Intrepinderi joaca un rol : integrator
15 universalitatea market. nu este sustinuta de : afirmarea in negocieri privind realiz. Contract.
16 Largirea continua a campului de actiune a market... a fost insotita de un proces: specializarea
17 Procesul de special. A market. presupune: delimitarea si adaptarea sa pe diferite zone .......
18 Principalele criterii care stau la baza specializ market. contemporan sunt : natura domeniului economic, aria teritoriala
si nivelul de organizare economica.
19 market. global are drept criteriu al specializarii: aria globala
20 Macromark. are in vedere :utilizarea market de catre societate la nivelul intregieco.nationale
21 In fct de aria teritoriala de desfasurare a activitatii eco. Market se delimiteaza in: Mintern si Mextern
22 Market electoral este o componenta a: market politic
23 Marketingul verde sau : marketing ecologic

Mediul de marketing
24 Dupa modul cum se modifica componentele mediului extern de markt. Dupa natura raporturilor dintre ele si a efectelor
declansate, mediul extern cunoaste mai multe forme varianta falsa : mediul favorabil
25 in cadrul mediului turbulent schimbarile din evolutia fenomenelor sunt : bruste si imprevizibi
26 mediul instabil este caracterizat: modificari frecvente in majoritatea componentelor sale
27 in cadrul mediului stabil schimbarile din evolutia fenomenelor sunt: lente si greu previzibile
28 in cadrul med, extern al intrep agentii de public fac parte din : categoria prestatori de servicii
29 in care dintre gruparile de mai jos vizand componentele ale med extern al intrepriderii se inscriu mediile de informare in
masa: micromediu – organismele publice
30 cercul firmelor institutiiloir si al persoanelor individuale carora le sunt adresate bunurile si serviciile intreprinderilor fac
parte din urmatoarea componenta a micromediului intreprinderii : clientii
31 in cadrul organismelor publice , componenta a micromediului, un loc aparte : organele de stat
32 Macromediul influenteaza activitatea intreprinderii: indirect, slab si pe termen lung
33 Micromediul este o componenta a mediului extern in care intreprinderea intra in relatii : directe, permanente si
puternice
34 in cercetarea mediului econimic dintr-o zona , un loc aparte il ocupa : evidentierea factorilor care determina marime si
dinamica cheltuielilor de consum

cota relativa de piata a fost ? Cota relativa de piata a fost 0. vanzari totale piata =1800.25x100=25 % 63 vanzarile unei intrepri. piata intreprinderii se confunda cu :piata produs 50 in conditiile in care oferta unei intreprinderi este formata din mai multe produse piata fiecarui pridus apaare ca fiind o compontenta a : pietei intreprinderii 51 intrepinderea vizeaza piata in general doar in urmatoarea situatiue : in momentul infiintarii sale. structurate dupa criterii specifice modului de manifestare a cererii ofera cheia : intelegerii modului incare intreprinderea isi va adapta activitarea la cerintele pietei 59 structura pietei are un caracter : dinamic 60 volumul cereriiexprima mai corespunzator: capacitatea efectiva a pietei 61 petnru exprimarea capacitatii pietei cel mai frecvent se recurge la : volumul tranzactiilor de piata 62 vanzarile unei intrepr. In anul 2017 = 360. prin care este bvizata direct sau indirecct activitatea de piata a intreprinderrii 38 mediul intern al intreprinderii este alcatuit din : totalitatea elementeleor ce asigura realziarea obiectului de activitate 39 elementele care eprima fizic resirsele de care dispune intreprinderea definesc : mediul intern 40 exprimarea fizica a resurselor de care dipune o intrepridnerenu se refera la : resursele naturale 41 resursele si compoinentele mediului intern exprima : potentialul firmei 42 determinarrea potentialului intern al unei intreprinderi se realizaeza prin : evaluarea punctelor tari si slabe (swot?) 43 maracati indicatorul care se refeera la capacitatea comerciala a unei intreprinderi : cota de piata 44 marcati indivcatorul care se refera la capacitatea prodctuva a unei intreprinder : costul/ disponibilitatea capitalului 45 marcati indicatorul care se refera la capacitatea productiva a unei intreoprinderi: capacitatea de a priduce conform graficului 46 Marcati indicatorul care se refera la capacitatea organizatorica a unei intreprinderi : capacitatea de orientare Piata intreprinderii 47 gradul efectiv sau potential de patrundere in consum/utilizare a produselor sau serviciilor unei intreprinderi specializatte in producerea ori comercializarea lor defineste : piata intreprinderii 48 gradul de paturundere a produisului sau sercviciului in consum/utilizare de solicitare de catre consumatori prin posibilitatile prezente si viitoare de desfacere defineste : piata produsului/piata serviciului 49 in conditiile in care oferta unei intreprinderi este formata dintr.35 analizat in stransa corelatie cu mediul demografic mediul economic ofera intreprinderii : elemente necesare pentru oi mai corecta evaluare a potentialului de piata 36 actiunea fortelor si grupurilor de interese care actioneaza in viata economica a societatii se regaseste in particular in : conjunctura pietei 37 Mediul institutional : este constituit din ansamblul reglementarilor de natura juridica.singur produs. cel mai mare concurent = 600. In anul 2017 = 450 . cel mai mare concurent a inregistrat vanzari de 620 Cota absoluta de piata a fost ? 25% Cpa=(450:1800)x100=0.60 .60 = 360/600 = 0. al stabilirii profilului de activita 52 marcati caracteristica care nu este specifica pietei efective : exprima dimensiunile posibile ale pietei 53 marcati caractertistica care nu este specifica pietei potentiale : exprima tranzactiile de piata efectiv desfasurate 54 piata efectiva exprima : nevoile consumatorilor actuali ai intreprinderii 55 evaluarea dimensiunilor pietei efective sau potentiale nu presupune determinrea : sferei pietei 56 intreprinderea isis poate limita spatiul in care va actiona astfel incat sa-si : poata pune cat mai bine in valoare resursele de care dispune 57 structura interna a pietei unui produs sau serviciu este alcatuita din : segmente de piata 58 identificare varietatii de segmente din care este alcatuita piata. vanzarile totale pe piata = 1800 .

vanzari totale piata = 2400. a doua intreprindere are 60% care este cifra de afaceri a celei de-a 3 firme? 25%+60%=85% a 3 firma are 15% din 8500 1% = 85 => 15% = 1275 mii lei 69 vanzari intreprindere in 2017 = 120.maturitate in evolutia pietei tinta este marcata de : disparitia pozitiilor neocupate de pe piata tinta si stagnarea vanzarilor 74 etapa declinului in evolutia pietei tinta este marcata de : evolutia si aparitia unor noi nevoi. vanzari totale piata = 2500.25% adica (510/2400) x 100 = 0.25*100 = 25% 67 cifra afaceri intreprindere=360 iar cota de piata este de 30% volum total vanzari ? (360*100)/30=1200 1200 mii lei 68 volum vanzari totale pe o piata a 3 intreprinderi = 8500. vanzari cel mai important concurent = 550. Cota absoluta de piata =? (510/2400)*100 = 21. Varianta falsa : raporturi de cooperare 78 raporturile de asociere a pietei unui produs cu pietele celorlalte produse au loc in situatia in care : modificarile uneia atrag dupa sine modificari in aceeasi directie ale celeilalte 79 raporturile de concurenta a pietei unui produs cu pietele ccelorlalte produse au loc in situatia in care : isi disputa aceeasi consumatori. 2 dintre ele au impreuna 78% cifra celei de a 3 =? => 100%-78%=22% 22% din 9800= 2156 71 etapa aparitiei in evolutia pietei tinta este marcata de : existenta in cadrul mediului a unei nevoi nesatisfacute si de aparitia unui intreprinzator 72 etapa cresteri in evolutia pietei tinta este marcata de : intrarea altor firme pe piata. contribuind la cresterea vanzarilor 73 etapa de . strategia pe care o intreprindere o adopta se poate diferentia si dupa comportamentul sau Varianta falsa : comportament nediferentiat 87 in cadrul tendintei specifice marketingului global de dezvoltare a unui mix de marketing standardizat oportunitati ma ireduse de standardizare le are : pretul .64 cifra afacerii in 2017 = 510. cota absoluta de piata a intreprinderii concurente ? (600/2400)*100 = 0.133 66 vanzari intreprindere in 2017 = 480 iar vanzari totale piata = 2400.25% 70 vanzari totale pe o piata a 3 iontreprinderi = 9800. diferentiata s iconcentrata il reprezinta pozitia intreprinderii fata de : structurile pietei 86 in conformitate cu dinamica mediului. vizand satisfacerea acelorasi nevoi de consum 80 raporturile de indiferenta a pietei unui produs cu pietele celorlalte produse au loc in situatia in care : modificarea pietei unui produs nu influenteaza piata altui produs 81 dezvoltarea extensiva a pietei unei intreprinderi presupune : atragerea de noi cumparatori pentru produsele sale 82 dezvoltarea intensiva a pietei unei intreprinderi presupune : cresterea cumpararilor medii efectuate de O unitate de consum Strategia de piata si mixul de marketing 83 Locul central i n cadrul programarii de marketing revine : strategiei de piata 84 intreprinderea trebuie sa dispuna de o strategie indiferent de : profil si marime 85 criteriul care sta la baza strategiilor nediferentiata .2125 x 100= 21. prima intreprindere are cota 25%.25 65 cifra afaceri intreprindere anul 2017 = 20. cota absoluta de piata a inteprinderii a fost ? 21. mai mult sau mai putin rigida 76 dimensiunile pietei intr-un moment dat. vanzari totale piata = 2400 cel mai important concurent = 510 lei. vor depinde de : varsta produsului 77 piata unui produs se afla in diferite raporturi cu pietele celorlalte produse. firma concurenta = 150. cota relativa de piata ? 20/150= 0. firmele abandonand piata unor produse 75 produsul care satiface o nevoie presanta are o piata : larga. vanzari concurent = 600.

avand in vedere pozitia intreprinderii fata de structura pietei : strategie concentrata 95 in conditiile unei piete dinamice. ce strategie de piata se recomanda pentru o intreprindere cu posibilitati modeste. avand in vedere pozitia intreprinderii fata de schimbarea pietei : strategia pasiva 96 in conditiile unei piete dinamice. ce strategie de piata se recomanda pentru o intreprindere cu posibilitati modeste. ce strategie de piata se recomanda pentru o intreprindere modesta avand in vedere pozitia intreprinderii fata de dinamica pietei : strategia mentinerii 94 in conditiile unei piete dinamice. in sensul cel mai cuprinzator . avand in vedere pozitia intreprinderii fata de exigentele pietei : strategia exigentei minima 97 in conditiile unei piete dinamice. exigente si cu un nivel de competitivitate ridicat. ce strategie de piata se recomanda pentru o intreprindere puternic.88 in conditiile unei piete dinamice. exigente si cu un nivel de competitivitate ridicat. exigente si cu un nivel de competitivitate ridicat. avand in vedere pozitia intreprin derii fata de exigentele pietei: strategia exigentei ridicate 92 in conditiile unei piete dinamice. exigente si cu un nivel de competitivitate ridicat. este reprezentata de : politica de produs 99 metafira “inima marketingului” vizeaza : politica de produs 100 conduita pe care o intreprindere o adopta. exigente si cu un nivel de competitivitate ridicat. cu o sinergie ridicata. avand in vedere pozitia intreprinderii fata de nivelul competitiei : strategia defensiva Politica de produs 98 cea mai importanta componenta a mixului de market. referitoare la dimensiunile. exigente si cu un nivel de competitivitate ridicat. structura si evolutia gamei de produse si servicii ce fac obiectul proprii sale activitati reprezinta : politica de produs 101 obiectul de activitate a politicii de produs. la nivelul intreprinderii i se pot atribui 3 sarcini principale. politica de produs nu cuporinde: politica calitate-pret 103 privita ca un tot unitar. exigente si cu un nivel de competitivitate ridicat. exigente si cu un nivel de competitivitate ridicat. Diferentiata 90 in conditiile unei piete dinamice. exigente si cu un nivel de competitivitate ridicat. ce strategie de piata se recomanda pentru o intreprindere puternic. politicii de produs. 108 care dintre urmatoarele activitati constituie o componenta a politcii de produs : atitudinea fata de produsele vechi 109 care este prncipala orientare ofensiva a politicii de produs : activitatea de inovare . cu o sinergie ridicata. ce strategie de piata se recomanda pentru o intreprindere cu posibilitati modeste. il reprezinta : bunurile de consum 102 in acceptiunea sa cea mai cuprinzatoare. ce strategie de piata se recomanda pentru o intreprindere puternica cu o sinergie ridicata. avand in vedere pozitia intreprinderii fata de dinamica pietei? Strategia cresterii 89 in conditiile unei piete dinamice. varianta falsa: succesiunea de decizii de factura tehnologica 104 care dintre urmatoarele activitati constituie o componenta a politicii de produs : cercetarea produsului 105 care dintre urmatorarele activitati constituie o componenta a politicii de produs : inovatia 106 care dintre urmatoarele activitati constituie componenta a politicii de produs : modelarea produselor 107 care dintre urmatoarele activitati constituie o componenta a politicii de produs : asigurarea legala a produsului. avand in vedere pozitia intreprin derii fata de schimbarea pietei: strategia activa 91 in conditiile unei piete dinamice. ce strategie de piata se recomanda pentru o intreprindere cu posibilitati modeste. exigente si cu un nivel de competitivitate ridicat. cu o sinergie ridicata. avand in vedere pozitia intreprin derii fata de nivelul competitiei : strat. ce strategie de piata se recomanda pentru o intreprindere puternica cu o sinergie ridicata. Ofensiva 93 in conditiile unei piete dinamice. ce strategie de piata se recomanda pentru o intreprindere puternic. avand in vedere pozitia intreprinderii fata de structura pietei? Strateg.

ale carei elemente se repercuteaza in forme specifice asupra : tuturor celorlalte componente ale mixului de marketing 115 marcati activitatea componenta a politicii de produs : atitudinea fata de produsele vechi 116 atitudinea fata de produsele vechi priveste : preocuparea intreprinderilor fata de soarta produselor cu grad ridicat de obsolescenta si nivel scazut de rentabilitate 117 asigurarea legala a produsului atrage dupa sine o responsabilitate permanenta din partea producatorului pentru pastrarea nealterata a performantelor calitative ale produselor : pe tot parcursul duratei sale de viata 118 atentia acordata produselor vechi in politica de produs a unei intreprinderi este : proportionala cu locul ocupat in productia sau desfacerea intreprinderii 119 preocuparea intreprinderilor fata de produsele vechi se concretizeaza intr-o serie de actiuni. marcati varianta falsa : functionalitatea si valentele ergonomice 120 activitatea de modelare a produsului nu priveste : nivelul rentabilitatii fiecarui produs 121 politica sortimentala se refera la : stabilirea dimensiunilor si structurii sortimentului de marfuri desfacut de catre intreprindere in raport cu potentialul de care dispune si cu cerintele pietei tinta 122 politica sortimentala are la baza o serie de criterii. se constituie intr-o veritabila politica de marca. sociala si personala a produsului in randul cumparatorilor 135 garantia este in esenta : componenta acorporala a produsului 136 actiunile de merchandising. marcati varianta falsa : cunoasterea permanenta a nivelului rentabilitatii fiecarui produs. fac parte din : componentele corporale ale produsului . capoacitae. putere instalata etc. gabarit. structura si continut. a gradului de amortizare a mijloacelor de munca cu ajutorul carora se fabrica 123 politica sortimentala are la baza o serie de criterii. promovare la locul vanzarii. fac parte din : comunicatiile privitoare la produs 137 dimensiunile calitative ale produsului ce tin de forma.110 totalitatea operatiunilor prin care intreprinderea producatoare confera identitate bunurilor pe care le creeaza reprezinta : activitatea de modelare a produsului 111 activitatea de inovatie nu priveste : modelarea produsului 112 activitatea de inovatie priveste : crearea unui climat inovator in toate compartimentele intreprinderii 113 activitatea de modelare a produsului are in vedere : realizarea sub forma de prototip sai macheta a tuturor componentelor ce dau continutul viitorului produs 114 ansamblul deciziilor luate de intreprindere privitoare la marca. publicitate prin mijloace de comunicare de masa. greutate si densitate. marcati varianta falsa : calitatea produselor aflate in fabricatie in vanzare . un interval de timp determinat. studiul invechirii economice a acestora. dincolo de momentul vanzarii 130 marcati una din facilitatile avordate in perioada de garantie : schimbarea produsului defect cu altul de acelasi fel in stare normala de functionare 131 componentele corporale ale unui produs cuprind : caracteristicile merceologice ale produsului si ambalajului sau 132 componentele acorporale ale unui produs cuprind : elementele ce nu au corp material nemijlocit 133 comunicatiile privitoare la produs cuprind : ansamblul informatiilor transmise de producator sau distribuitor cumparator potential 134 inmaginea produsului semnifica : sinteza reprezentarilor mentale de natura cognitiva afectiva. service-ul comercial este conceput : toate variantele prezentate 129 garantia reprezinta : prelungirea responsabilitatii producatorului marfii. analiza circulatiei produselor si urmarirea lor in utilizare sau consum 124 service-ul reprezinta : un pachet de servicii complementare prestatiei de baza oferite de produs sau de ansamblul de bunuri 125 obiectivul service-ului vizeaza : valorizarea deplina a produsului in consum sau utilizare 126 sarcinile principale ale service-ului tehnic nu privesc : dobandirea de catre consumator a tuturor informatiilor privind locurile de unde poate fi cumparat 127 service-ul comercial nu priveste activitatile ce se deruleaza : in timpul stocarii 128 in opozitie cu service-ul tehnic.

instructiunile de utilizare 141 largimea gamei de produse este data de : numarul de linii de produse ce o compun 142 lungimea gamei de produse reprezinta : insumarea efectvelor tuturor liniilor de fabricatie 143 lungimea gamei de produse semnifica : suprafata pe care o acopera o gama de produse in satisfacerea unei anumite trebuinte 144 care dintre urmatoarele enumerari nu contribuie la pozitionarea corecta a produselor in cadrul gamei : gradul de satisfactie a consumatorului 145 strategia de selectie sortimentala semnifiica : o strategie in politica de marketing 146 strategiile de diversificare sortimentala. pe baza costurilor. marcati varianta falsa : atribut intrisec al bunului sau serviciului 159 in timp pretul s-a bucurat de diverse acceptiuni . protectia legala prin brevet. marca. se modifica pe masura : cresterii sau scaderii productiei 154 costurile variabile pe unitatea gizica de produs vandut : raman constante 155 marcati obiectivul strategiei de piata pentru o intreprindere intr-o perioada rentabila : dezvoltarea activitatii\ 156 marcati obiectivull strategiei de piata pentru o intreprindere intre-o perioada rentabila : patrunderea pe piete noi 157 marcati obiectivul strategiei de piata pentru o intreprindere intr-o perioada rentabila : retehnologizarea intreprinderii 158 in timp pretul s-a bucurat de diverse acceptiuni . si marca. instructiunile de folosire. taxelor si cotelor de profit 161 pretul absolut este : atribut intrinsec al bunului sau serviciului 162 pretul relativ este: obtinut prin compararea bunurilor sau serviciilor 163 pretul este : rezultatul procesului de evaluare a bunurilor si serviciilor . fac parte din : componentele acorporale ale produsului 139 conceptia functionala a produsului are in vedere : o suma de functii partiale sau de valori de intrebuintare partiale. pretul si orice alt serviciu acordat pentru produs.138 numele. desi nu apar pe piata ca atare 140 evidentiati dintre gruparile de mai jos pe cea care cuprinde numai componente acorporale ale drodusului. pretul . in scopul satisfacerii intereselor participantilor la procesul de schimb 164 preturile impuse ( total/partia) apar cand : statul are o pozitie dominanta si intervine efectiv pe piata. marcati varianta falsa : element al unui sistem complex de informare si reglare Economica 160 preturile “administrate” sunt acelea : sunt stabilite ( calculate ) de catre intreprinderea ofertanta . distincte intre ele. perfectionarea produselor existentee si mentinerea gradului de noutate a produselor au drept criteriu de diferentiere : gradul de innoire a produselor 148 diversificarea laterala semnifica : dezvoltarea gamei de produse in directii conexe structurii de baza 149 diversificarea orizontala inseamna : marirea numarului de produse in cadrul gamei 150 diversificarea verticala semnifica : prelungirea in amonte sau aval a unei linii de produse Politica de pret 151 costurile reprezinta cheltielile efectuate pentru : producerea si vanzarea unui produs sau serviciu 152 costurile de marketing presupun determinarea urmatoarelor categorii de costuri : toate variantele prezentate 153 volumul total al costurilor variabile in masura absoluta. existente pe o piata data. prin masuri mai degraba administrative decat economice 165 preturile libere apar cand : statul nu intervine in nici un sens in procesul de evaluare . stabilitate sortimentala si selectie sormentala sunt alternative strategice in gfunctie de : dimensiunile si structura gamei de produse 147 alternativele strategice vizand asimilarea de noi produse. in optica marketingului modern : numele produsului. licenta de fabricatie sau comercializare.

masini. ) 189 canalul direct de distributie care include magazinul producatorului este adesea preferat de cumparatori datorita : gamei mai largi de produse apartinand aceluiasi producator si preturilor mai mici 190 tipul de canal de distributie cu un singur intermediar este denumit canal : scurt 191 canalul de distributie alcatuit din doua verigi intermediare succesive este considerat un canal : lung 192 canalul lung de distributie este specific : pietei bunurior de consum 193 un canal direct este acela care : nu are nici un intermediar 194 prezenta intermediarilor pe traseul marfurilor de la producator la consumator este adeseori necesara datorita unor motive diverse .166 preturile echilibrate apar cand : interesele consumatorilor si ale ofertantilor sunt satisfacute in masura aproximativ egala 167 pragul de rentabillitate reprezinta : punctul de echilibru intre costuri si venituri 168 in punctul de echilibru intre costuri si venituri pierderile sunt egale cu : zero 169 in punctul de echilibru intre costuri si venituri profitul este egal cu : zero 170 care dintre variantele de mai jos exprima cel mai corespunzator semnificatia orientarii stabilirii nivelului preturilor dupa concurenta : toate variantele de mai sus 171 marcati avantajul ce nu este specific strategiei pretului inalt : lansarea produsului sau serviciului ce prezinta o mare sensibilitate la pret 172 marcati situatia in care nu se recomanda utilizarea strategiei pretului de penetrare pe piata : cand se doreste valorificarea existentei unor categorii de consumatori care sunt dispusi sa plateasca preturi mai ridicate decat alti cumparatori 173 strategia de pret este influentata de : curba de viata a produsului 174 in faza de crestere a produsului sau serviciului ooptiunea pentru o anumita alternativa straftegica a pretului depinde de : numarul de concurenti existenti si necesitatea de a se mentine o stabilitate relativa a pretului 175 printre formele cele mai utilizate ale politicii pretului psihologic nu se numara : pretul de penetrare :))) 176 Marcati alternativa strategica de pret care nu corespunde preturilor orientate dupa competitie : politica pretului psihologic 177 pretul traditional este cel pe care : producatorul nu doreste sa-l schimbe Politica de distributie 178 obiectul activitatii de distributie il formeaza : marfurile . marcati varianta falsa : amplasarea pe teritoriu a intermediarilor . termenul “ canal de distributie” a inceput sa fie inlocuit cu termenul : cabal de marketing 181 Rolul canalului de distributie nu se limiteaza la satisfacerea cererii prin furnizarea bunurilor si serviciilor. angrosistii si detailistii 183 marcati dimensiunea care nu este specifica unui canal de marketing : inaltimea 184 lungimea unui canal de marketing se refera la : numarul de niveluri intermediare pe care le parcurg marfurile de la producator la consumatorul sau utilizatorul final 185 latimea unui canal de marketing se refera la : numarul unitatilor prin care se asigura distribuirea unui produs in cadrul fiecarei faze ( secvente ) a rutei de distribuire 186 adancimea canalului de marketing se refera la : masura apripierii distribuitorului de punctele efective de consum 187 tipul de canal de distributie producator-consumator este specific in primul rand . . fluxul lor de la producator la consumator 179 prin intermediul distributiei : se finalizeaza activitatea economica si se incheie ciclul economic al produselor 180 cu peste 2 decenu in urma. distributiei : serviciilor 188 distributia fara intermediari intervine frecvent in cazul: bunurilor de utilizare productiva (utilaje. ci presupune : stimularea cererrii prin actiunile promotionale ale membrilor retelei 182 din categoria participantilor primari la procesul de distributie fac parte in sens larg : producatorii. materii prime in cantitati vagonabile etc.

195 la nivelul unei intreprinderi producatoare. semne imagini 210 mesajul reprezinta : ansamblul simbolurilor (semnelor) trasnmise de emitator 211 decodificare reprezinta : semnificatia atribuita mesjului de catre receptor 212 receptorul reprezinta : audienta sau destinatarul. distributia prin canale scurte sau distributia prin canale lungi sunt alternative strategice de distributie dupa criteriul : dimensiunile canalului 198 alternativele strategice referitoare la distributia extensiva. marcati varianta falsa : informational 207 vehiculele (suporturile) prin intermediul carora mesajul ajunge la destinatie vizeaza : media 208 emitatorul reprezinta : sursa de comunicatie. respecti cel care primeste mesajul 213 raspunsul reprezinta : ansamblul reactiei audientei dupa receptia mesajului 214 feedback-ul reprezinta : partea din raspuns pe care receptorul o retransmite emitatorului 215 elementul perturbator (zgomotul) reprezinta : orice poate provoca o distorsiune intre mesajul transmis si mesajul receptat 216 publicitatea reprezinta : variabila calitativa. selectiva si exvclusiva au drept criteriu de baza : amploare/ latimea distributiei 199 alternativa strategica de distributie extensiva vizeaza : difuzarea larga a produselor prin cele mai diverse tipuri de intermediari 200 alternativa strategica de distributie selectiva vizeaza : difuzarea printr-un numar redus de intermediari de regula specializati in difuzarea anumitor produse 201 alternativa strategica de distributie exclusiva vizeaza : difuzarea produselor printr-un singur intermediar care dobandeste exclusivitate in diverse variante 202 dintre urmatoarele afirmatii vizand distributia exclusiva nu este reala cea referitoare la faptul ca : este legata intotdeauna de marfurile scumpe 203 alternativele strategice privind distributia prin aparatul propriu. este greu masurabila cantitativ in privinta efectelor economice pe care le genereaza 217 promovarea vanzarilor reprezinta : o variabila de ordin cantitativ si cu actiune pe termen scurt 218 avantajele economice. produsele si serviciile sale si receptionarea modului cum acesea sunt primite si apreciate de destinatari 206 fiecare sursa de comunicatie utilizata de intreprindere trebuie sa respecte anumite cerinte. sistemul logistic include trei componente majore . posibilitatea oferita itreprinderii de a exercita un control riguras al activitatilor desfasurate. in general . materiale si imediate pentru consumator. de natura psihologica cu actiune pe termen lung si care . marcati varianta falsa : prelucrarea de materii prime 196 cea mai importanta componenta a mixului logistic sub aspectul costurilor generale o constituie : transportul 197 distributia directa. masurate cu usurinta cantitativ. deopotriva. respectiv cel care transmite mesajul 209 codificarea reprezinta : mecanismul care “traduce” ideile mesajului in simboluri . sunt atribute ale : promovarii 219 relatiile publice reprezinta : o grupare de tehnici cu actiune si efecte pe plan psihologic si pe termen lung greu de masurat in termeni economici 220 care dintre urmatoarele variabile ale mixului promotional au. distributia prin intermediari sau distributia combinata (prin aparat pripriu si prin intermediari) vizeaza : gradul de participare a firmei in activitatea canalului de marketing Politica promotionala 204 politica promotionala nu presupune : prestarea de service gratuit inainte in timpul si postvanzare 205 prin politica de comunicatie si mijloacele care o caracterizeaza intreprinderea urmaresti : difuzarea cat mai amplla a unor informatii despre activitatea. efecte calitative si cantitative pe termen scurt si indelungat : manifestarile promotionale .

– si vizeaza obiective cantitative. au semnificatia de cadou publicitar : agende si calendare 239 care dintre gruparile de mai jos include integral activitati specifice promovarii vanzarilor : reducerile de pret. dar modest.. diferentiata si nediferentiata sunt delimitate in functie de : pozitia intreprinderii fata de structurile pietei 249 alternativele strategice promotionale realizate prin fortele proprii si prin institutii specializate sunt delimitate in functie de : sediul activitatii promotionale . dar si ca un important criteriu de estimare a competivitatii sunt considerate a fi : fortele de vanzare 245 dupa modul de desfasurare in timp. precum si obiective legate de formarea imaginii intreprinderii : fortele de vanzare 222 “nervul” politicii de comunicatie promotionala a intreprinderii contemporare il constituie: publicitatea 223 publicitatea de produs/serviciu. relativ costisitor si care nu-si poate identifica bine “subiectii” asupra carora actioneaza il ocupa : cinematograful 235 marcati forma nespecifica a publicitatii exterioare : cataloagele 236 cea mai importanta forma de publicitate exterioara se realizeaza prin : afisaj 237 dupa caracteristicile sale esentiale catalogul se prezinta in trei variante. vanzarile grupate.221 care dintre urmatiarele variabile ale mixului promotional intrunesc o serie de tehnici in general eterogene-prospectare. etc. de promovare exclusiva a produsului si de extindere a imaginii produsului sunt delimitate in functie de : obiectivele globale ale activitatii promotionale 247 alternativele strategice promotionale ofensive si defensive sunt delimitate in functie de : rolul activitatii promotionale 248 alternativele strategice promotionale concentrata. in ansamblul mijloacelor publicitare. corporativa si socio-umanitar 226 publicitatea comparativa se inscrie in sfera publicitatii de : produs 227 publicitatea de informare urmareste : stimularea cererii potentiale prin informarea publicului in legatura cu aparitia si prezenta pe piata a unui nou produs sau serviciu 228 publicitatea de reamintire urmareste : intarirea efectului unor actiuni de publicitate anterioare. argumentare negociere. exprimate in cifre de afaceri. o firma. in randul consumatorilor 229 care dintre urmatoarele forme de publicitate este folosita in timpul perioadei de maturitate din ciclul de viata a produsului : publicitatea de reamintire 230 care dintre urmatoarele forme de publicitate este in unele tari interzisa prin lege : publicitatea comparativa 231 publicitatea comerciala.. marcati varianta falsa : de cercetare 238 marcati mijloacele publicitare care. servviciu. pot fi identificate urmatoarele forme de publicitate: comerciala. strategia promotionala poate fi : permanenta sau intermitenta 246 variantele strategice de promovare a imaginii globale a intreprinderii. respectiv. al pastrarii interesului pentru un produs.. in majoritatea cazurilor. demonstratie. in randul unei cat mai mari parti a publicului un climat de incredere in intreprindere. de marca si insitutionala este structurata in functie de : obiect 224 forma de publicitate cea mai familiara si mai frecvent utilizata in practica publicitara o constituie publicitatea : de produs/serviciu 225 dupa natura obiectivelor urmarite. in capacitatea ei de a satisface trebuintele si exigentele diferitelor categorii de consumatori si utilizatori apartine : relatiilor publice 243 sponsorizarea a aparut si s-a dezvoltat in domeniul : sportului 244 cele mai performante in desfasurarea dialogului cu agentii pietei. corporativa si social-umanitara sunt forme de publicitate clasificate dupa : natura obiectivelor urmarite 232 publicitatea de natura factuala pune accentul pe : reliefarea caracteristicilor produsului (serviciului) 233 exploatarea unor trasaturi si resorturi emotionale ale individului. pentru stimularea cererii utilizandu-se sloganuri de tipul “cea mai buna marca din lume” . concursurile promotionale 240 tehnicile de merchandising nu privesc in principal : asigurarea continuitatii vanzarilor 241 care dintre urmatoarele enumerari sunt folosite ca mijloc de vanzare sau ca subiect de publicitate si privesc facilitatile pe care vanzatorul intelege sa le acorde cumparatorului : cadourile promotionale 242 obiectivul de a instaura. incheiere de contracte etc. se realizeaza prin : publicitatea de natura emotionala 234 un loc aparte.

250 in practica sunt utilizate modalitati variate de stabilire a bugetelor promotionale. marcati varianta falsa : stabilire unui buget rezultat din cercetarile de piata .