You are on page 1of 1

BORANG PENYERTAAN

PERTANDINGAN SEPAK RAGA BULATAN

Tarikh : 2 OKTOBER 2017 (KHAMIS)


Masa : 2.00 PETANG – 3.30 PETANG

NAMA KUMPULAN :…………………………………………..


NO. ROKET :……………………..
NO. ROKET :………………………

BIL NAMA AHLI KELAS


1
2
3
4

NO.
JARAK KEDUDUKAN
ROKET

BORANG PENYERTAAN
PERTANDINGAN “LAUNCH ROCKET”

Tarikh : 2 OKTOBER 2017 (KHAMIS)


Masa : 2.00 PETANG – 3.30 PETANG

NAMA KUMPULAN :…………………………………………..


NO. ROKET :……………………..
NO. ROKET :………………………

BIL NAMA AHLI KELAS


1
2
3
4

NO.
JARAK KEDUDUKAN
ROKET