Tematický výchovno-vzdelávací plán

6. ročník

FRANCÚZSKY JAZYK

Učebnica: En Français, autentické dokumenty, doplnkový materiál a internet Počet hodín: 2h./týždeň vypracovala: Mgr. J. Kubišová

MESIAC Septembe r

HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

UČIVO Úvod do vyučovania FRJ Francúzština vo svete, 5 frank.krajín Pozdravy, časti dňa Farby Číslovky 1-10 Školské pomôcky Opakovanie (F+Č+Šp) Zhrnutie septembrového učiva UČIVO Rodina a jej členovia; franc. krstné mená Maľovaný diktát, Báseň 1-2-3 Inštrukcie v škole po francúzsky Zásady francúzskej výslovnosti Pravidelné slovesá na –ER, zápor slovies Precvičovanie časovania, osobné zámená (aimer) Halloween vo Francúzsku a názvy iných sviatkov UČIVO Tvorenie otázky vo francúzštine, niektoré opyt. zámená Precvičovanie používania slovies, členy Stretnutia a pozdravy – krátke dialógy Nepravidelné slovesá byť a mať Precvičovanie nepravidel. slovies Nácvičné čítanie slov podľa pravidiel výslovnosti, báseň str.21 a 51 L1A, Zdravíme sa a predstavujeme. Opakovanie – pozdravy, dialógy UČIVO L1B, Kde je Michal? Pieseň Sur le pont d´Avignon Avignon - referát, francúzske mestá a predložky à, en L1C Lukáš telefonuje, sloveso faire a aller Precvičovanie nepr. slovies, dotazy a poďakovania Vianoce – obrázkový slovník Vianoce – vianočná franc. pieseň UČIVO Opakovanie – slovná zásoba, gramatika L1D Zuzana hľadá Moniku Cvičenia L1D Opakovanie L1 Príprava na test Test č.1

MESIAC Október

MESIAC November

MESIAC December

MESIAC Január

Tematický výchovno-vzdelávací plán
6. ročník

FRANCÚZSKY JAZYK

Učebnica: En Français, autentické dokumenty, doplnkový materiál a internet
MESIAC Február

Počet hodín: 2h./týždeň
HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

MESIAC Marec

MESIAC Apríl

MESIAC Máj

MESIAC Jún

UČIVO L2A Martin telefonuje Zuzane Cvičenia L2A L2B Filip je chorý Výraz „depuis“ + podst.meno Moja izba – obrázkový slovník, ukazovacie zámená Sloveso ísť. Predložky „chez“, à, en, dans UČIVO Opakovanie slovnej zásoby L2C Marek a Pavol nie sú v škole Dni v týždni, mesiace v roku, Báseň str.30 Môj diár – aktivity, dátumy L2D Akí sú?, báseň str.27 Výrazy Voici a Voilà, privlastňovanie „de“ Precvičovanie privlastňovania, opakovanie sl.zásoby Zhoda príd. mena s podst. menom Prezentácie žiac.prác – môj týždeň UČIVO Ľudské telo Bolí ma... + opakovanie slovesa avoir Telo – mimozemšťan Preverenie sl. zásoby Moja izba – obrázkový slovník, Plurál L3A Čo je to? Čie je to? Predložky miesta Kde sa čo nachádza, práca s obrázkami UČIVO Cvičenia L3A L3B Lukáš hľadá kazetu Cvičenia L3B L3C Koho je pulóver? Cvičenia L3C Tvorenie žen.rodu príd.mien Precvičovanie príd. mien L3D Michal kreslí Dom a okolie – obrázkový slovník UČIVO Maľovaný diktát Cvičenia L3D Opakovanie – gramatika Príprava na test Test č.2 Leto- obrázkový slovník Brat Jakub - pieseň

vypracovala: Mgr. J. Kubišová

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful