You are on page 1of 1

LEGE nr. 64 din 12 martie 2018 pentru completarea alin.

(1) al
art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
La articolul 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi
completările ulterioare, după sintagma "- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor
Române;" se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
"- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;"
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor
art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 226 din data de 13 martie 2018