You are on page 1of 59

FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Kem. Pemulihan 5.1 Memgenalkan konsep tambah.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 unit 3 Tambah dalam lingkungan 10
Konstruk Numerasi 3 Keupayaan memahami nilai nombor.
Kemahiran Numerasi 3,1 Menentukan nilai lebih satu daripada suatu nombor.
Standard kandungan 1.6.1 Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan menggunakan perkataan 'lebih daripada' dan 'kurang daripada'.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Mengenalkan konsep tambah.
Menentukan nilai lebih satu daripada suatu nombor.
Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan menggunakan perkataan 'lebih daripada' dan 'kurang daripada'.
Pengetahuan sedia ada Murid pernah mendapat bahagian lebih 1 daripada orang lain berdasarkan pengalaman dalam kehidupan seharian.
Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, lagu, peta Titi, kapur, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0

cikgu feli
FF0000fbm@Copyright2018

Elemen Merentas Kurikulum Sains


KBAT: I-Think(Peta Titi), Simulasi, Pembentangan hasil sendiri
Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi Nyanyian lagu 1 Guru membimbing murid-murid menyanyikan lagu senikata di bawah
(5 minit) mengikut irama lagu 'geylang si paku geylang'
lebih satu daripada satu ialah dua
lebih satu daripada dua ialah tiga
lebih satu daripada tiga ialah empat
lebih satu daripada empat ialah lima
lebih satu daripada lima ialah enam
lebih satu daripada enam ialah tujuh
lebih satu daripada tujuh ialah lapan
lebih satu daripada lapan ialah sembilan
lebih satu daripada sembilan ialah sepuluh
Guru menyanyi dengan murid-murid sambil menunjukkan penambahan
satu demi satu daripada dengan satu batang penyedut minuman
di atas meja.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: 2 Guru memaparkan slaid peta Titi pada skrin putih. Murid
(10min) Peta I-think diminta respons bagi menentukan lebih satu daripada suatu nombor
yang diberi. Bincangkan hubungan analogi bagi soalan dan
jawapan tersebut dalam Peta Titi.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 3 Guru melukis sepuluh petak berturutan di atas lantai simen
(10min) Simulasi dengan menggunakan kapur. Aktiviti ini dilakukan di luar bilik
darjah. Disetiap petak tersebut ditulis nombor satu hingga sepuluh.
Kemudian seorang murid diminta membaling pundi kacang di petak
nombor 3. Kemudian murid tersebut membuat tiga lompatan
sambil murid lain membilang jumlahnya. Kemudian bincang dengan
murid di petak nombor berapakah rakan mereka berada sekarang.

cikgu feli
FF0000fbm@Copyright2018

murid-murid akan menjawab nombor 3. Kemudian guru meminta


murid tadi melompat satu petak ke depan. Bincang sekali lagi
dengan murid-murid di petak nombor berapakah rakan mereka
sekarang. Murid-murid akan menjawab petak nombor 4.
Guru menegaskan bahawa lebih satu daripada 3 ialah 4.
Ulangi langkah tersebut dari sebarang nombor 2 hingga 10.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 4 Murid membuat pembentangan untuk mempersembahkan hasil dapatan
(10min) Pembentangan hasil sendiri kepada keseluruhan kelas. Persembahan dilaksanakan dengan cara
penggunaan garis nombor.
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan: 5 Murid diminta menentukan lebih satu daripada suatu nombor yang
(10min) Lembaran kerja menggunakan diberi. (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 1 Unit 3 m/s 1)
Modul I-think Cikgu Feli Kemudian minta murid melekatkan lembaran
tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 6 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
Refleksi _____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:


______________________________________________________________________________________________

cikgu feli
FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)

Tema/Tajuk Tambah
Kem. Pemulihan 5.1 Memgenalkan konsep tambah.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 unit 3 Tambah dalam lingkungan 10
Konstruk Numerasi 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas
Kemahiran Numerasi 3.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor.
Standard kandungan 2.1.2 Menyebutjumlah dua nombor.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Mengenalkan konsep tambah.
Menyatakan jumlah bagi dua nombor.
Menyebut jumlah dua nombor.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menentukan lebih satu daripada suatu nombor.
FF0000fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Dakap, papan tulis, garis nombor, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
Elemen Merentas Kurikulum Sains
KBAT: I-Think(Peta Dakap), simulasi, pembentangan hasil sendiri.
Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi Riadah ringkas 1 Guru meminta tiga orang murid ke hadapan kelas untuk membuat
(5 minit) satu kumpulan kecil. Murid lain diminta membilang murid yang
ada dalam kumpulan itu. Guru menulis '3 murid' di papan tulis.
Kemudian guru meminta tiga murid lain lagi ke hadapan kelas
untuk membina satu lagi kumpulan kecil. Sekali lagi murid lain
diminta membilang murid yang ada dalam kumpulan kedua itu.
Sekali lagi guru menulis '3 murid' di papan tulis.
"tiga dan tiga berapa kesemuanya?"
Guru menulis '3 dan 3 jadi 6' pada papan tulis.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: 2 Guru memaparkan slaid peta Dakap pada skrin putih. Murid
(10min) Peta I-think diminta respons bagi cara untuk menyatakan jumlah dua nombor.
Bincangkan tiga cara dalam peta Dakap yang berlainan.
i. kumpulan pertama bergabung dengan kumpulan kedua.
ii. Kumpulan kedua bergabung dengan kumpulan pertama.
iii. Kedua-dua kumpulan bergabung serentak.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 3 Murid-murid diminta melakonkan situasi yang dilukiskan oleh
(10min) Simulasi guru di papan tulis. Guru menggunakan ayat yang berbeza untuk
menerangkan situasi tersebut. Contohya:
Dua dan tiga sama dengan lima
Jumlah dua dan tiga ialah lima
Dua dan tiga menghasilkan lima kesemuanya
Guru membimbing murid untuk memahami cara-cara tersebut dalam
menyatakan jumlah bagi dua nombor.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 4 Guru menyediakan garis nombor yang bersaiz besar dan murid
FF0000fbm@Copyright2018

(10min) Pembentangan hasil sendiri dibahagikan dalam kumpulan. Murid dikehendaki menyatakan jumlah bagi dua
nombor dengan menggunakan garis nombor dengan kaedah membilang
semula atau membilang terus.
Murid membuat pembentangan untuk mempersembahkan hasil dapatan
kepada keseluruhan kelas.
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan: 5 Murid diminta menyatakan jumlah bagi dua nombor yang diberi.
(10min) Lembaran kerja menggunakan (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 1 Unit 3 m/s 1)
Modul I-think Cikgu Feli Kemudian minta murid melekatkan lembaran tersebut di dalam
buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 6 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
Refleksi _____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:


______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)

Tema/Tajuk Tambah
Kemahiran Pemulihan 5.2 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penyatuan
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 unit 3 Tambah dalam lingkungan 10
Konstruk Numerasi 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya.
Kemahiran Numerasi 3.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah.
Standard kandungan 2.2.3 Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penyatuan
Menulis ayat matematik bagi operasi tambah.
Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menyatakan jumlah bagi dua nombor.
FF0000fbm@Copyright2018

Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Alir Pelbagai, kertas, pensel, pembilang Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0,
papan, tulis individu, kad bertitik, garis nombor, kubus lego.
Elemen Merentas Kurikulum Sains
KBAT: I-Think(Peta Alir Pelbagai), Round Table, Permainan
Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi Kad imbasan 1 Guru menunjukkan satu kad imbasan ayat matematik bagi operasi
(5 minit) tambah. Guru menegaskan beberapa simbol yang perlu diguna dalam
ayat matematik tersebut. Guru menegaskan hasil dari
operasi tambah akan menjadi lebih banyak atau meningkat dari
bilangan asal.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid peta Alir Pelbagai pada skrin putih. Murid
(10min) I-Think diminta respons bagi hasil tambah bagi setiap nombor yang diberi.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 3 Guru mengemukakan 1 soalan operasi tambah di atas satu kertas.
(10min) Round Table Guru mengedarkan pembilang, sebuah papan tulis individu, kad bertitik
dan satu garis nombor yang bersaiz besar. Bincang dalam kumpulan
untuk menunjukkan operasi tambah bagi 4+5=__. Murid diminta
menggunakan pembilang, papan tulis individu dan garis nombor.
Guru membimbing murid menulis ayat matematik 4+5=___.
Guru menerangkan maksud simbol - dan =.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 4 Guru mengadakan permainan cantuman kubus unifix/lego.
(10min) Permainan
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan: 5 Murid diminta menulis ayat matematik bagi operasi tambah.
(10min) Lembaran kerja menggunakan (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 1 Unit 3 m/s 1)
Modul I-think Cikgu Feli Kemudian minta murid melekatkan lembaran
tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 6 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
Refleksi _____/______ murid mencapai objektif
FF0000fbm@Copyright2018

____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:


______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Kemahiran Pemulihan 5.3 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10.
Modul Pengajran Numerasi Asas 1 unit 3 Tambah dalam lingkungan 10
Konstruk Numerasi 3 Keupayaan memahami nilai nombor.
Kemahiran Numerasi 3.4 Menyatakan pasangan nombor yang menghasilkan jumlah yang sama.
Standard kandungan 2.1.3 Mengenalpasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10
Menyatakan pasangan nombor yang menghasilkan jumlah yang sama.
Menyatakan pasangan nombor yang menghasilkan jumlah yang sama.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menulis ayat matematik bagi operasi tambah.
Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Titi, bakul, epal, kad berskala, kubus lego, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
FF0000fbm@Copyright2018

Elemen Merentas Kurikulum Sains


KBAT: I-Think(Peta Titi), Round Table, Think Pair Share
Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi kad gambar 1 Guru menunjukkan dua keping gambar. Gambar pertama ialah
(5 minit) seorang budak menambah 2 biji epal ke dalam bakulnya yang berisi
3 biji epal. Gambar kedua pula seorang budak menambah 4 biji
epal ke dalam bakulnya yang berisi 1 biji epal.
Berapakah baki jumlah epal dalam bakul setiap budak ini?
Guru menyatakan pasangan nombor yang mungkin dimana apabila
ditambah memberi jumlah yang sama.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid peta Titi pada skrin putih. Murid
(10min) I-Think diminta respons bagi pasangan nombor yang mungkin dimana apabila
ditolak memberi jumlah yang sama. Bincangkan hubungan analogi bagi
pasangan nombor tersebut.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 3 Guru mengemukakan satu topik mengenai pasangan nombor yang
(10min) Round Table yang mungkin, dimana apabila ditambah memberi jumlah yang sama.
Murid diminta menggunakan kad nombor berskala.
Contohnya:
Satu kad berskala 4 memerlukan dua keping kad
berskala 2 (kad berskala disusun bersebelahan)
kemudian tuliskan 2+2=4 sambil menyebut dua dan dua
sama dengan empat di atas kertas.
Hasil dapatan dibincang dengan keseluruhan kelas.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 4 Guru mengedarkan kubus unifix/lego kepada setiap murid.
(10min) Think Pair Share Arahan: Cantum 6 kubus kuning dan 2 kubus biru.
enam dan dua jadi lapan kesemuanya.
fikirkan cara lain untuk dapatkan lapan kubus.
Murid diminta berfikir dan meneroka. Apabila mereka telah
FF0000fbm@Copyright2018

mencantumkan jumlah kubus yang betul mereka diminta bincang


dengan pasangan pula dan seterusnya kepada keseluruhan kelas.
Murid diminta menuliskan ayat matematiknya.
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan: 5 Murid diminta menyatakan pasangan nombor yang mungkin.
(10min) Lembaran kerja menggunakan (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 1 Unit 3 m/s 1)
Modul I-think Cikgu Feli Kemudian minta murid melekatkan lembaran
tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 6 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
Refleksi _____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:


______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Kemahiran Pemulihan 5.4 Menambah secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan nombor hingga 10.
Modul Pengajran Numerasi Asas 1 unit 3 Tambah dalam lingkungan 10
Konstruk Numerasi 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas.
Kemahiran Numerasi 3.5 Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor.
Standard kandungan 2.3.1 Menyatakan seara spontan fakta asas tambah.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menambah secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan nombor hingga 10.
Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor.
Menyatakan secara spontan fakta asas tambah.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menyatakan pasangan nombor yang menghasilkan jumlah yang sama.
Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Titi, kad angka, kad fakta asas tambah, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
FF0000fbm@Copyright2018

Elemen Merentas Kurikulum Sains


KBAT: I-Think(Peta Titi), Think pair Share, permainan
Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi kad angka 1 Guru menunjukkan 2 keping kad angka. Kad nombor 3 dan nombor
(5 minit) 4. Guru meminta murid menyatakan secara spontan jumlah antara
dua nombor tersebut.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid peta Titi pada skrin putih. Murid
(10min) I-Think diminta respons bagi jawapan spontan untuk jumlah antara dua
nombor yang diberi. Bincangkan hubungan analogi bagi soalan dan
jawapan tersebut dalam Peta Titi.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 3 Murid mengemukakan sekeping kad fakta asas tambah. Setiap
(10min) Think Pair Share murid dalam kumpulan akan menyatakan secara spontan jumlah
antara dua nombor tersebut. Hasil dapatan dibincangkan di atas
kertas yang sama.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 4 Murid diminta duduk secara berpasangan. Guru mengedarkan
(10min) Permainan satu set fakta asas tambah kepada setiap pasangan dan letakkan
ia di atas meja secara telungkup. Murid pertama diminta
membuka kad paling atas dan memberikan jawapan kepada kad
tersebut. Satu markah diberikan bagi jawapan yang betul dan
sifar kepada yang salah. Permainan diteruskan dengan murid
kedua dan seterusnya sehingga kesemua kad dibuka.
Murid yang memperolehi markah tertinggi adalah pemenang.
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan: 5 Murid diminta menyatakan secara spontan jumlah antara dua nombor.
(10min) Lembaran kerja menggunakan (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 1 Unit 3 m/s 1)
Modul I-think Cikgu Feli Kemudian minta murid melekatkan lembaran
tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 6 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
FF0000fbm@Copyright2018

Refleksi _____/______ murid mencapai objektif


____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:


______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018
Tarikh : 04 Oktober 2018
Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi
Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah
1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Kemahiran Pemulihan 5.5 Penyelesaian Masalah
Modul Pengajran Numerasi Asas 1 unit 3 Tambah dalam lingkungan 10
Konstruk Numerasi 11 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan (terhad kepada nombor bulat dan sebaliknya)
Kemahiran Numerasi 3.6 Menyelesaikan masalah harian yang mudah
Standard Kandungan 2.4.1 Mereka cerita masalah tambah dalam lingkungan 100
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menyelesaikan masalah harian yang mudah.
Menyelesaikan masalah harian yang mudah.
Mereka cerita masalah tambah dalam lingkungan 100.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menyatakan secara spontan jumlah dua nombor.
Bahan Bantu Belajar Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Alir, raga, epal, kad bergambar, fakta asas tambah, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
Elemen Merentas Kurikulum Sains
KBAT: I-Think(Peta Alir), Think pair share, pembelajaran penyelesaian masalah.
FF0000fbm@Copyright2018

Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi Slaid gambar 1 Guru memaparkan dua keping gambar pada skrin putih. (bilangan buah
(5 minit) epal yang ada dalam raga)
"Gambar apakah ini?"
"Berapakah bilangan buah epal dalam gambar pertama?" 5
"Berapakah bilangan buah epal gambar kedua?" 1
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Alir di skrin putih. Guru menceritakan
(10min) I-Think satu pernyataan masalah bagi operasi tambah. Murid menerangkan
menggunakan peta alir.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru melekatkan beberapa kad bergambar dan fakta asas tambah pada
(10min) Think-Pair-Share pada papan tulis. Contohnya: gambar 8 biji guli dan fakta asas tolak 8-3=__.
Guru membimbing murid membina cerita berdasarkan gambar dan
fakta asas tambah yang ditunjukkan. Murid diminta menyelesaikan
masalah tersebut.
Murid diberi masa 3 minit untuk berfikir dan selepas itu
murid akan berkongsi idea dengan pasangan selama 3 minit.
Seterusnya mereka berkongsi idea dengan keseluruhan kelas.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Murid duduk secara berpasangan. Guru menulis beberapa nombor
(10min) Pembelajaran penyelesaian sasaran. Murid diminta untuk mereka sendiri cerita atau pernyataan
masalah masalah bagi operasi tambah untuk mendapatkan nombor sasaran
sebagai jawapan. Guru membimbing murid menggunakan ayat-ayat
mudah berdasarkan pengalaman mereka sendiri.
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta menyelesaikan masalah yang melibatkan tambah dalam
(10min) Lembaran kerja menggunakan lingkungan 10.
Modul I-think Cikgu Feli (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 2 Unit 3 m/s 1)
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
Refleksi tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
FF0000fbm@Copyright2018

(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.


_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018

Numerasi 2.0
FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Kemahiran Pemulihan 5.1 Mengenalkan konsep tambah.
Modul Pengajran Numerasi Asas 1 unit 4 Tambah dalam lingkungan 18
Konstruk Numerasi 3 Keupayaan memahami nilai nombor.
Kemahiran Numerasi 4.1 Menentukan nilai lebih satu daripada suatu nombor.
Standard Kandungan 1.6.1 Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan menggunakan perkataan 'lebih daripada' dan 'kurang daripada'.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Mengenalkan konsep tambah.
Menentukan nilai lebih satu daripada suatu nombor.
Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan menggunakan perkataan 'lebih daripada' dan 'kurang daripada'.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menentukan lebih satu daripada suatu nombor dalam lingkungan 10,
Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Titi, lagu, kapur, gula-gula, balang, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
FF0000fbm@Copyright2018

Elemen Merentas Kurikulum Sains


KBAT: I-Think(Peta Titi), Simulasi, pembentangan hasil sendiri
Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi Nyanyian lagu 1 Guru membimbing murid-murid menyanyikan lagu senikata di bawah
(5 minit) mengikut irama lagu 'geylang si paku geylang'
lebih satu daripada sepuluh ialah sebelas
lebih satu daripada sebelas ialah dua belas
lebih satu daripada dua belas ialah tiga belas
lebih satu daripada tiga belas ialah empat belas
lebih satu daripada empat belas ialah lima belas
lebih satu daripada lima belas ialah enam belas
lebih satu daripada enam belas ialah tujuh belas
lebih satu daripada ltujuh belas ialah lapan belas
lebih satu daripada lapan belas ialah sembilan belas
Guru menyanyi dengan murid-murid sambil menunjukkan penambahan
satu demi satu daripada dengan sepuluh batang penyedut minuman
di atas meja.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: 2 Guru memaparkan slaid peta Titi pada skrin putih. Murid
(10min) Peta I-think diminta respons bagi menentukan lebih satu daripada suatu nombor
yang diberi. Bincangkan hubungan analogi bagi soalan dan
jawapan tersebut dalam Peta Titi.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 3 Guru melukis petak 100 di atas lantai simen dengan menggunakan
(10min) Simulasi kapur. Aktiviti ini dilakukan di luar bilik darjah.
Disetiap petak tersebut ditulis nombor satu hingga satu ratus.
Kemudian seorang murid diminta membaling pundi kacang di petak
nombor 12. Kemudian murid tersebut membuat 12 lompatan
sambil murid lain membilang jumlahnya. Kemudian bincang dengan
murid di petak nombor berapakah rakan mereka berada sekarang.
FF0000fbm@Copyright2018

murid-murid akan menjawab nombor 12. Kemudian guru meminta


murid tadi melompat satu petak ke depan. Bincang sekali lagi
dengan murid-murid di petak nombor berapakah rakan mereka
sekarang. Murid-murid akan menjawab petak nombor 13.
Guru menegaskan bahawa lebih satu daripada lebih satu daripada
suatu nombor adalah nombor yang berikutnya.
Ulangi langkah tersebut dari sebarang nombor 11 hingga 17.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 4 Murid membuat pembentangan untuk mempersembahkan hasil dapatan
(10min) Pembentangan hasil sendiri kepada keseluruhan kelas. Persembahan dilaksanakan dengan cara
penggunaan bahan maujud seperti gula-gula dan balang atau
garis nombor.
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan: 5 Murid diminta menentukan lebih satu daripada suatu nombor yang
(10min) Lembaran kerja menggunakan diberi. (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 1 Unit 4 m/s 1)
Modul I-think Cikgu Feli Kemudian minta murid melekatkan lembaran
tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 6 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
Refleksi _____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:


______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Kemahiran Pemulihan 5.1 Memgenalkan konsep tambah.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 unit 4 Tambah dalam lingkungan 18
Konstruk Numerasi 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas.
Kemahiran Numerasi 4.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor.
Standard Kandungan 2.1.2 Menyebutjumlah dua nombor.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penyatuan.
Menyatakan jumlah bagi dua nombor.
Menyebut jumlah dua nombor.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menyatakan jumlah bagi dua nombor dalam lingkungan 10.
Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Dakap, garis nombor, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
FF0000fbm@Copyright2018

Elemen Merentas Kurikulum Sains


KBAT: I-Think(Peta Dakap), Simulasi, Pembentangan hasil sendiri
Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi Riadah ringkas 1 Guru meminta lima orang murid ke hadapan kelas untuk membuat
(5 minit) satu kumpulan kecil. Murid lain diminta membilang murid yang
ada dalam kumpulan itu. Guru menulis '5 murid' di papan tulis.
Kemudian guru meminta enam murid lain lagi ke hadapan kelas
untuk membina satu lagi kumpulan kecil. Sekali lagi murid lain
diminta membilang murid yang ada dalam kumpulan kedua itu.
Sekali lagi guru menulis '6 murid' di papan tulis.
"lima dan enam berapa kesemuanya?"
Guru menulis '5 dan 6 jadi 11' pada papan tulis.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: 2 Guru memaparkan slaid peta Dakap pada skrin putih. Murid
(10min) Peta I-think diminta respons bagi cara untuk menyatakan jumlah dua nombor.
Bincangkan tiga cara dalam peta Dakap yang berlainan.
i. kumpulan pertama bergabung dengan kumpulan kedua.
ii. Kumpulan kedua bergabung dengan kumpulan pertama.
iii. Kedua-dua kumpulan bergabung serentak.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 3 Murid-murid diminta melakonkan situasi yang dilukiskan oleh
(10min) Simulasi guru di papan tulis. Guru menggunakan ayat yang berbeza untuk
menerangkan situasi tersebut. Contohya:
lima dan enam sama dengan sebelas
Jumlah lima dan enam ialah sebelas
lima dan enam menghasilkan sebelas kesemuanya
Guru membimbing murid untuk memahami cara-cara tersebut dalam
menyatakan jumlah bagi dua nombor.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 4 Guru menyediakan garis nombor yang bersaiz besar dan murid
(10min) Pembentangan hasil sendiri dibahagikan dalam kumpulan. Murid dikehendaki menyatakan jumlah bagi dua
FF0000fbm@Copyright2018

nombor dengan menggunakan garis nombor dengan kaedah membilang


semula atau membilang terus.
Murid membuat pembentangan untuk mempersembahkan hasil dapatan
kepada keseluruhan kelas.
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan: 5 Murid diminta menyatakan jumlah bagi dua nombor yang diberi.
(10min) Lembaran kerja menggunakan dalam lingkungan 18 (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 1 Unit 3 m/s 1)
Modul I-think Cikgu Feli Kemudian minta murid melekatkan lembaran tersebut di dalam
buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 6 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
Refleksi _____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:


______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Kemahiran Pemulihan 5.2 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penyatuan
Modul Pengajaran Numerasi Asas 1 unit Tambah dalam lingkungan 18
Konstruk Numerasi 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya.
Kemahiran Linus 4.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah.
Standard kandungan 2.2.3 Menggunakan simbol tambah dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menulis ayat matematik bagi operasi tambah.
Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menulis ayat matematik bagi operasi tambah dalam lingkungan 10.
Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Alir pelbagai, kad imbasan, kertas, papan tulis individu, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
pembilang, kad bertitik dan garis nombor.
FF0000fbm@Copyright2018

Elemen Merentas Kurikulum Sains


KBAT: I-Think(Peta Alir), Round Table, Permainan
Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi kad imbasan 1 Guru menunjukkan satu kad imbasan ayat matematik bagi operasi
(5 minit) tambah. Guru menegaskan beberapa simbol yang perlu diguna dalam
ayat matematik tersebut. Guru menegaskan hasil dari
operasi tambah akan menjadi lebih banyak atau meningkat dari
bilangan asal.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid peta Alir Pelbagai pada skrin putih. Murid
(10min) I-Think diminta respons bagi hasil tambah bagi setiap nombor yang diberi.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 3 Guru mengemukakan 1 soalan operasi tambah di atas satu kertas.
(10min) Round Table Guru mengedarkan pembilang, sebuah papan tulis individu, kad bertitik
dan satu garis nombor yang bersaiz besar. Bincang dalam kumpulan
untuk menunjukkan operasi tambah bagi 5+6=__. Murid diminta
menggunakan pembilang, papan tulis individu dan garis nombor.
Guru membimbing murid menulis ayat matematik 5+6=___.
Guru menerangkan maksud simbol - dan =.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 4 Guru mengadakan permainan cantuman kubus unifix/lego.
(10min) Permainan
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan: 5 Murid diminta menulis ayat matematik bagi operasi tambah dalam
(10min) Lembaran kerja menggunakan lingkungan 18. (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 1 Unit 4 m/s 1)
Modul I-think Cikgu Feli Kemudian minta murid melekatkan lembaran
tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 6 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
Refleksi _____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif
FF0000fbm@Copyright2018

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:


______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018

murid Numerasi 2.0


FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Kemahiran Pemulihan 5.3 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10.
Modul Pengajran Numerasi Asas 1 unit Tambah dalam lingkungan 18
Konstruk Numerasi 3 Keupayaan memahami nilai nombor.
Kemahiran Numerasi 4.4 Menyatakan pasangan nombor yang menghasilkan jumlah yang sama.
Standard kandungan 2.1.3 Mengenalpasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10
Menyatakan pasangan nombor yang menghasilkan jumlah yang sama.
Menyatakan pasangan nombor yang menghasilkan jumlah yang sama.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menulis ayat matematik bagi operasi tambah.
Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Titi, bakul, epal, kad berskala, kubus lego, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
FF0000fbm@Copyright2018

Elemen Merentas Kurikulum Sains


KBAT: I-Think(Peta Alir), Round Table, Think pair share
Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian
Langkah pembelajaran set
Induksi kad gambar 1 Guru menunjukkan dua keping gambar. Gambar pertama ialah
(5 minit) seorang budak menambah 5 biji epal ke dalam bakulnya yang berisi
7 biji epal. Gambar kedua pula seorang budak menambah 4 biji
epal ke dalam bakulnya yang berisi 8 biji epal.
Berapakah baki jumlah epal dalam bakul setiap budak ini?
Guru menyatakan pasangan nombor yang mungkin dimana apabila
ditambah memberi jumlah yang sama.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid peta Titi pada skrin putih. Murid
(10min) I-Think diminta respons bagi pasangan nombor yang mungkin dimana apabila
ditolak memberi jumlah yang sama. Bincangkan hubungan analogi bagi
pasangan nombor tersebut.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 3 Guru mengemukakan satu topik mengenai pasangan nombor yang
(10min) Round Table yang mungkin, dimana apabila ditambah memberi jumlah yang sama.
Murid diminta menggunakan kad nombor berskala.
Contohnya:
Satu kad berskala 16 memerlukan dua keping kad
berskala 8 (kad berskala disusun bersebelahan)
kemudian tuliskan 8+8=16 sambil menyebut lapan dan lapan
sama dengan enam belas di atas kertas.
Hasil dapatan dibincang dengan keseluruhan kelas.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 4 Guru mengedarkan kubus unifix/lego kepada setiap murid.
(10min) Think Pair Share Arahan: Cantum 6 kubus kuning dan 6 kubus biru.
enam dan enam jadi dua belas kesemuanya.
fikirkan cara lain untuk dapatkan dua belas kubus.
Murid diminta berfikir dan meneroka. Apabila mereka telah
mencantumkan jumlah kubus yang betul mereka diminta bincang
dengan pasangan pula dan seterusnya kepada keseluruhan kelas.
FF0000fbm@Copyright2018

Murid diminta menuliskan ayat matematiknya.


Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan: 5 Murid diminta menyatakan pasangan nombor yang mungkin.
(10min) Lembaran kerja menggunakan (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 1 Unit 4 m/s 1)
Modul I-think Cikgu Feli Kemudian minta murid melekatkan lembaran
tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 6 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
Refleksi _____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:


______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Kemahiran Pemulihan 5.4 Menambah secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan nombor hingga 10.
Modul Pengajran Numerasi Asas 1 unit Tambah dalam lingkungan 18
Konstruk Numerasi 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas.
Kemahiran Numerasi 4.5 Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor.
Standard kandungan 2.3.1 Menyatakan seara spontan fakta asas tambah.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menambah secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan nombor hingga 10.
Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor.
Menyatakan secara spontan fakta asas tambah.
Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Titi, kad fakta asas tambah, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
Elemen Merentas Kurikulum Sains
FF0000fbm@Copyright2018

KBAT: I-Think(Peta Titi, Think pair share, permainan


Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi kad angka 1 Guru menunjukkan 2 keping kad angka. Kad nombor 6 dan nombor
(5 minit) 8. Guru meminta murid menyatakan secara spontan jumlah antara
dua nombor tersebut.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid peta Titi pada skrin putih. Murid
(10min) I-Think diminta respons bagi jawapan spontan untuk jumlah antara dua
nombor yang diberi. Bincangkan hubungan analogi bagi soalan dan
jawapan tersebut dalam Peta Titi.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 3 Murid mengemukakan sekeping kad fakta asas tambah. Setiap
(10min) Think Pair Share murid dalam kumpulan akan menyatakan secara spontan jumlah
antara dua nombor tersebut. Hasil dapatan dibincangkan di atas
kertas yang sama.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 4 Murid diminta duduk secara berpasangan. Guru mengedarkan
(10min) Permainan satu set fakta asas tambah kepada setiap pasangan dan letakkan
ia di atas meja secara telungkup. Murid pertama diminta
membuka kad paling atas dan memberikan jawapan kepada kad
tersebut. Satu markah diberikan bagi jawapan yang betul dan
sifar kepada yang salah. Permainan diteruskan dengan murid
kedua dan seterusnya sehingga kesemua kad dibuka.
Murid yang memperolehi markah tertinggi adalah pemenang.
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan: 5 Murid diminta menyatakan secara spontan jumlah antara dua nombor.
(10min) Lembaran kerja menggunakan (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 1 Unit 4 m/s 1)
Modul I-think Cikgu Feli Kemudian minta murid melekatkan lembaran
tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 6 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
Refleksi _____/______ murid mencapai objektif
FF0000fbm@Copyright2018

____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:


______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Kemahiran Pemulihan 5.5 Penyelesaian Masalah
Modul Pengajran Numerasi Asas 1 unit Tambah dalam lingkungan 18
Konstruk Numerasi 11 Keupayaan mengapikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan 9terhad kepada nombor bulat dan sebaliknya).
Kemahiran Numerasi 4.6 Menyelesaikan masalah harian yang mudah
Standard Kandungan 2.4.1 Mereka cerita masalah tambah dalam lingkungan 100
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menyelesaikan masalah harian yang mudah.
Menyelesaikan masalah harian yang mudah.
Mereka cerita masalah tambah dalam lingkungan 100.
Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Alir, raga, epal, fakta asas tambah, kad bergambar, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
Elemen Merentas Kurikulum Sains
FF0000fbm@Copyright2018

KBAT: I-Think(Peta Alir), Think pair share, pembelajaran penyelesaian masalah.


Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi kad gambar 1 Guru memaparkan dua keping gambar pada skrin putih. (bilangan buah
(5 minit) epal yang ada dalam raga)
"Gambar apakah ini?"
"Berapakah bilangan buah epal dalam gambar pertama?" 5
"Berapakah bilangan buah epal gambar kedua?" 8
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Alir di skrin putih. Guru menceritakan
(10min) I-Think satu pernyataan masalah bagi operasi tambah. Murid menerangkan
menggunakan peta alir.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru melekatkan beberapa kad bergambar dan fakta asas tambah pada
(10min) Think-Pair-Share pada papan tulis. Contohnya: gambar 14 biji guli dan fakta asas tambah 8+6=__.
Guru membimbing murid membina cerita berdasarkan gambar dan
fakta asas tambah yang ditunjukkan. Murid diminta menyelesaikan
masalah tersebut.
Murid diberi masa 3 minit untuk berfikir dan selepas itu
murid akan berkongsi idea dengan pasangan selama 3 minit.
Seterusnya mereka berkongsi idea dengan keseluruhan kelas.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Murid duduk secara berpasangan. Guru menulis beberapa nombor
(10min) Pembelajaran penyelesaian sasaran. Murid diminta untuk mereka sendiri cerita atau pernyataan
masalah masalah bagi operasi tambah untuk mendapatkan nombor sasaran
sebagai jawapan. Guru membimbing murid menggunakan ayat-ayat
mudah berdasarkan pengalaman mereka sendiri.
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta menyelesaikan masalah yang melibatkan tambah dalam
(10min) Lembaran kerja menggunakan lingkungan 18.
Modul I-think Cikgu Feli (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 2 Unit 4 m/s 1)
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
Refleksi tersebut di dalam buku latihan.
FF0000fbm@Copyright2018

Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018

id Numerasi 2.0
FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Kemahiran Pemulihan 15.1 Menambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh
Modul Pengajaran Numerasi Asas 2 unit 2 Tambah dalam lingkungan 100
Konstruk Numerasi 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas.
Kemahiran Numerasi 2.1(a) Menambah dua nombor tanpa mengumpul semula bagi nombor satu digit dengan nombor satu digit.
Standard kandungan 2.1.1 Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula dalam lingkungan 1000.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menambah dua nombor tanpa mengumpul semula bagi nombor satu digit dengan nombor satu digit.
Menambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh
Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula dalam lingkungan 1000.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menyatakan jumlah bagi dua nombor
Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Titi, kad fakta asas tambah, kertas mahjong, pen marker, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
FF0000fbm@Copyright2018

Elemen Merentas Kurikulum Sains


KBAT: I-Think(Peta Titi), Think pair share, pembentangan hasil sendiri
Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi imbas semula 1 Guru mengimbas semula penambahan dua nombor tanpa mengumpul
(5 minit) semula melalui pelbagai kaedah yang telah dipelajari sebelum ini
dengan pembilang, melukis situasi, garis nombor dan petak
100. Uji semula pengetahuan murid secara rawak.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Titi di skrin putih. Guru memberikan
(10min) I-Think kad-kad fakta asas tambah yang melibatkan penambahan satu
digit dengan satu digit. Murid diminta melengkapkan hubungan
analogi diantara fakta asas tambah tersebut dengan jawapan
yang betul di dalam peta titi.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru melekatkan beberapa kad fakta asas tambah yang melibatkan
(10min) Think-Pair-Share penambahan satu digit dengan satu digit di papan tulis.
Guru membimbing murid menambah tanpa mengumpul semula
Murid diminta mengira jawapan yang betul.
Murid diberi masa 3 minit untuk berfikir dan selepas itu
murid akan berkongsi idea dengan pasangan selama 3 minit.
Seterusnya mereka berkongsi idea dengan keseluruhan kelas.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan. Guru mengedarkan
(10min) Pembentangan hasil sendiri kertas mahjong dan pen maeker kepada setiap kumpulan.
Murid diminta berbicang dan menuliskan fakta asas tambah yang
memberi jumlah yang sama dengan nombor dalam kad angka yang
dieri. Contohnya 10.
9+1=10, 8+2=10, 1+9=10
Hasil dapatan dibentang dengan keseluruhan kelas.
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta menambah dua nombor tanpa mengumpul semula
(10min) Lembaran kerja menggunakan bagi nombor satu digit dengan satu digit yang lain.
FF0000fbm@Copyright2018

Modul I-think Cikgu Feli (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 2 Unit 2 m/s 1)
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
Refleksi tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018

murid Numerasi 2.0


FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Set Kemahiran Pemulihan 15,2 Menambah sebarang dua nombor satu digit dan dua digit atau sebaliknya.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 2 unit 2 Tambah dalam lingkungan 100
Konstruk Linus 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas.
Kemahiran Linus 2.1(b) Menambah dua nombor tanpa mengumpul semula bagi nombor dua digit dengan nombor satu digit.
Standard kandungan 2.1.1 Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula dalam lingkungan 1000.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menambah dua nombor tanpa mengumpul semula bagi nombor dua digit dengan nombor satu digit.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menambah dua nombor tanpa mengumpul semula bagi nombor satu digit dengan nombor satu digit.
Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Titi, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
Elemen Merentas Kurikulum Sains
KBAT: I-Think(Peta Titi), Think pair share, pembentangan hasil sendiri
FF0000fbm@Copyright2018

Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi imbas semula 1 Guru mengimbas semula penambahan dua nombor tanpa mengumpul
(5 minit) semula bagi nombor satu digit dengan nombor satu digit yang
telah dipelajari sebelum ini.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Titi di skrin putih. Guru memberikan
(10min) I-Think kad-kad fakta asas tambah yang melibatkan penambahan dua
digit dengan satu digit. Murid diminta melengkapkan hubungan
analogi diantara fakta asas tambah tersebut dengan jawapan
yang betul di dalam peta titi.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru mengedarkan papan tulis individu, pen marker dan pembilang
(10min) Think-Pair-Share yang mencukupi kepada setiap murid. Murid-murid diminta
mencari jumlah bagi 16 dan 3 dengan menggunakan pembilang
dalam sepuluh-sepuluh dan satu-satu. Guru membimbing murid
membilang mengikut nilai tempatnya. Guru memperkenalkan
bentuk lazim dengan menuliskan nombor mengikut nilai tempatnya.
Langkah-langkah diulangi dengan contoh yang lain pula.
Murid diberi masa untuk berfikir sendiri dan kemudian berkongsi
idea dengan pasangannya dan seterusnya dengan keseluruhan
kelas. Murid diminta menulis ayat matematik dan menyebutnya.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Guru membimbing murid menambah nombor dua digit dengan
(10min) Pembentangan hasil sendiri nombor satu digit tanpa mengumpul semula melalui penggunaan
garis nombor dan petak 100.
Murid diminta membentang hasil dapatan mereka dengan
keseluruhan kelas.
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta menambah dua nombor tanpa mengumpul semula
(10min) Lembaran kerja menggunakan bagi nombor dua digit dengan satu digit yang lain.
Modul I-think Cikgu Feli (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 2 Unit 2 m/s 1)
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
FF0000fbm@Copyright2018

Refleksi tersebut di dalam buku latihan.


Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Kemahiran Pemulihan 15.3 Menambah sebarang dua nombor dua digit dengan dua digit.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 2 unit 2 Tambah dalam lingkungan 100
Konstruk Linus 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas.
Kemahiran Linus 2.1(c) Menambah dua nombor tanpa mengumpul semula bagi nombor dua digit dengan nombor dua digit.
Standard kandungan 2.2.1 Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula dalam lingkungan 1000.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menambah dua nombor tanpa mengumpul semula bagi nombor dua digit dengan nombor dua digit.
Menambah sebarang dua nombor dua digit dengan dua digit.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menambah dua nombor tanpa mengumpul semula bagi nombor dua digit dengan nombor satu digit.
Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Titi, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
Elemen Merentas Kurikulum Sains
FF0000fbm@Copyright2018

KBAT: I-Think(Peta Alir), Think pair share, permainan


Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi imbas semula 1 Guru mengimbas semula penambahan dua nombor tanpa mengumpul
(5 minit) semula bagi nombor dua digit dengan nombor satu digit yang
telah dipelajari sebelum ini.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Titi di skrin putih. Guru memberikan
(10min) I-Think kad-kad fakta asas tambah yang melibatkan penambahan dua
digit dengan dua digit. Murid diminta melengkapkan hubungan
analogi diantara fakta asas tambah tersebut dengan jawapan
yang betul di dalam peta titi.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru mengedarkan papan tulis individu, pen marker dan pembilang
(10min) Think-Pair-Share yang mencukupi kepada setiap murid. Murid-murid diminta
mencari jumlah bagi 16 dan 12 dengan menggunakan pembilang
dalam sepuluh-sepuluh dan satu-satu. Guru membimbing murid
membilang mengikut nilai tempatnya. Guru memperkenalkan
bentuk lazim dengan menuliskan nombor mengikut nilai tempatnya.
Langkah-langkah diulangi dengan contoh yang lain pula.
Murid diberi masa untuk berfikir sendiri dan kemudian berkongsi
idea dengan pasangannya dan seterusnya dengan keseluruhan
kelas. Murid diminta menulis ayat matematik dan menyebutnya.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Guru mengadakan permainan kotak beracun. Kad-kad soalan
(10min) Permainan penambahan nombor dua digit dengan dua digit dimasukkan ke
dalam kotak beracun, Seperti biasa murid akan mengambil satu
kad soalan dari dalam kotak beracun itu apabila muzik dihentikan.
Murid hendaklah membaca soalan dengan kuat dan menuliskan
jawapan dalam bentuk lazim di papan hitam. Hasil jawapan murid
dibincang dengan keseluruhan kelas.
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta menambah dua nombor tanpa mengumpul semula
FF0000fbm@Copyright2018

(10min) Lembaran kerja menggunakan bagi nombor dua digit dengan dua digit yang lain.
Modul I-think Cikgu Feli (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 2 Unit 2 m/s 1)
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
Refleksi tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Kemahiran Pemulihan 16.1 Menambah searang dua nombor satu digit dan dua digit atau sebaliknya.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 2 unit 2 Tambah dalam lingkungan 100
Konstruk Linus 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas.
Kemahiran Linus 2.2(a) Menambah dua nombor secara mengumpul semula bagi nombor dua digit dengan nombor satu digit.
Standard kandungan 2.1.2 Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dalam lingkungan 1000.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menambah dua nombor secara mengumpul semula bagi nombor dua digit dengan nombor satu digit.
Menambah searang dua nombor satu digit dan dua digit atau sebaliknya.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menambah dua nombor tanpa mengumpul semula bagi nombor dua digit dengan nombor satu digit.
Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Titi, batu, rak 6 ruang, garis nombor, petak 100, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
Elemen Merentas Kurikulum Sains
FF0000fbm@Copyright2018

KBAT: I-Think(Peta Titi), Think pair share, pembentangan hasil sendiri


Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi riadah ringkas 1 Guru mennyediakan satu rak yang mengandungi 6 ruang yang
(5 minit) sama besar dalam keadaan tegak. Guru menanda bahagian kanan dan
kiri. Seorang murid diminta meletakkan 10 biji batu ke ruang
atas kiri dan 6 biji batu ke ruang atas kanan. 6 biji batu lagi diletakkan
ke dalam ruang bawah kanan. Guru meminta murid mencampur
kesemua batu dalam rauang atas dan bawah sebelah kanan.
Ada 12 biji batu kesemuanya. Guru mengasingkan 10 biji ke
ruang sebelah kiri. 2 biji lagi di simpan di ruang kosong paling bawah.
10 biji batu tadi ditambah dengan 10 biji batu di ruang atas sebelah
kiri. Terdapat 20 biji batu sekarang di bahagian paling bawah kiri
rak. Bincangkan dengan murid bagaimana situasi ini dapat
dituliskan dalam bentuk lazim pada papan tulis.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Titi di skrin putih. Guru mengisi
(10min) I-Think penambahan dua angka satu digit dengan 2 digit dalam bentuk
lazim pada peta titi dengan mengumpul semula.
Guru membimbing murid melengkapkan jawapan dengan menggunakan
pembilang dengan teknik sepuluh-sepuluh dan satu-satu.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru meminta murid mencari jumlah bagi 19 dan 6 dengan menggunakan
(10min) Think-Pair-Share pembilang. Murid diminta membilang sebanyak sembilan belas
pembilang dahulu dalam sepuluh-sepuluh (diisi dalam uncang kecil
dan diikat) dan satu-satu diikuti dengan enam pembilang yang lain.
Bincangkan dengan murid berapakah bilangan sepuluh-sepuluh,
Berapakah pembilang satu-satu.
pembilang satu-satu digabungkan semula untuk kiraan sepuluh-
sepuluh dalam uncang kecil. Letakkan uncanng dan pembilang satu-
satu dalam rak ruang enam bentuk tegak mengikut kedudukan tempat
FF0000fbm@Copyright2018

puluh dan sa. 2 uncang pada rumah puluh ialah dua puluh.
lima pembilang satu-satu pada rumah sa. Jawapannya 25.
Selepas masa berfikir tamat, murid-murid berkongsi idea dengan
pasangan dan seterusnya pada keseluruhan kelas.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Guru membimbing murid menambah nombor dua digit dengan
(10min) Pembentangan hasil sendiri nombor satu digit tanpa mengumpul semula melalui penggunaan
garis nombor , petak 100 dan bentuk lazim.
Murid diminta membentang hasil dapatan mereka dengan
keseluruhan kelas.
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta menambah dua nombor secara mengumpul semula
(10min) Lembaran kerja menggunakan bagi nombor dua digit dengan satu digit yang lain.
Modul I-think Cikgu Feli (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 2 Unit 2 m/s 1)
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
Refleksi tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus ,KSSR
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Kemahiran Pemulihan 16.2 Menambah sebarang dua nombor dua digit.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 2 unit 2 Tambah dalam lingkungan 100
Konstruk Linus 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas.
Kemahiran Linus 2.2(b) Menambah dua nombor secara mengumpul semula bagi nombor dua digit dengan nombor dua digit.
Standard kandungan 2.2.2 Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dalam lingkungan 1000.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Menambah dua nombor secara mengumpul semula bagi nombor dua digit dengan nombor dua digit.
Menambah sebarang dua nombor dua digit.
Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dalam lingkungan 1000.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menambah dua nombor secara mengumpul semula bagi nombor dua digit dengan nombor satu digit.
Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Titi, batu, rak 6 ruang, garis nombor, petak 100, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
FF0000fbm@Copyright2018

Elemen Merentas Kurikulum Sains


KBAT: I-Think(Peta Titi), Think pair share, pembentangan hasil sendiri
Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi riadah ringkas 1 Guru mennyediakan satu rak yang mengandungi 6 ruang yang
(5 minit) sama besar dalam keadaan tegak. Guru menanda bahagian kanan dan
kiri. Seorang murid diminta meletakkan 10 biji batu ke ruang
atas kiri dan 6 biji batu ke ruang atas kanan. 10 biji batu lagi diletakkan
ke dalam ruang bawah kiri dan 5 di ruang bawah kanan. Guru meminta murid mencampur
kesemua batu dalam ruang atas dan bawah sebelah kiri dan kanan.
Di kanan ada 11 biji batu kesemuanya. Guru mengasingkan 10 biji ke
ruang sebelah kiri. 1 biji lagi di simpan di ruang kosong paling bawah.
10 biji batu tadi ditambah dengan 10 biji batu di ruang atas sebelah
dan tengah sebelah kiri rak.
Terdapat 30 biji batu sekarang di bahagian paling bawah kiri
rak. Bincangkan dengan murid bagaimana situasi ini dapat
dituliskan dalam bentuk lazim pada papan tulis.
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Titi di skrin putih. Guru mengisi
(10min) I-Think penambahan dua angka dua digit dengan dua digit dalam bentuk
lazim pada peta titi dengan mengumpul semula.
Guru membimbing murid melengkapkan jawapan dengan menggunakan
pembilang dengan teknik sepuluh-sepuluh dan satu-satu.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru meminta murid mencari jumlah bagi 19 dan 16 dengan menggunakan
(10min) Think-Pair-Share pembilang. Murid diminta membilang sebanyak sembilan belas
pembilang dahulu dalam sepuluh-sepuluh (diisi dalam uncang kecil
dan diikat) dan satu-satu diikuti dengan enam pembilang yang lain.
Bincangkan dengan murid berapakah bilangan sepuluh-sepuluh,
Berapakah pembilang satu-satu.
pembilang satu-satu digabungkan semula untuk kiraan sepuluh-
FF0000fbm@Copyright2018

sepuluh dalam uncang kecil. Letakkan uncanng dan pembilang satu-


satu dalam rak ruang enam bentuk tegak mengikut kedudukan tempat
puluh dan sa. 3 uncang pada rumah puluh ialah tiga puluh.
lima pembilang satu-satu pada rumah sa. Jawapannya 35.
Selepas masa berfikir tamat, murid-murid berkongsi idea dengan
pasangan dan seterusnya pada keseluruhan kelas.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Guru membimbing murid menambah nombor dua digit dengan
(10min) Pembentangan hasil sendiri nombor dua digit tanpa mengumpul semula melalui penggunaan
garis nombor , petak 100 dan bentuk lazim.
Murid diminta membentang hasil dapatan mereka dengan
keseluruhan kelas.
Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta menambah dua nombor secara mengumpul semula
(10min) Lembaran kerja menggunakan bagi nombor dua digit dengan dua digit yang lain.
Modul I-think Cikgu Feli (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 2 Unit 2 m/s 1)
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
Refleksi tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
FF0000fbm@Copyright2018
FF0000fbm@Copyright2018

Rancangan Pengajaran Harian


Kelas Pemulihan dan Linus ,KSSR
Sk Bandar Sandakan Sabah
Tahun 2018

Tarikh : 04 Oktober 2018


Hari/Minggu: Selasa/32
Masa/Tempoh: 10.00am-11.00pm/60 minit
Kelas: 1 Bakawali
Jumlah Murid: 15 orang
Matapelajaran : Matematik/Numerasi

Nama murid Murid sederhana Murid sangat lemah


1 Anis Adiera(P)) 7 Nurpaijah(P) 13 Erwin Alex(L)
2 Dayang Nursyahhirah(P) 8 Mohd Adam(L) 14 Resdwan(L)
3 Intan Syariza(P) 9 Mohd Amir(L) 15 Ashaari(L)
4 Norsaminah(P) 10 Darman(L)
5 Nurul Aida(P) 11 As-Zahir(L)
6 Siti Mar Nurlin(P) 12 Haiqal Fazrul(L)
Tema/Tajuk Tambah
Set Kemahiran Pemulihan 16,3 Penyelesaian masalah.
Modul Pengajaran Numerasi Asas 2 unit 2 Tambah dalam lingkungan 100
Konstruk Linus 11 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian (terhad kepada nombor bulat dan sebaliknya).
Kemahiran Linus 2.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian.
Standard kandungan 2.3.1 Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi.
Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid berupaya:
Penyelesaian masalah.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian.
Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi.
Pengetahuan sedia ada Murid sudah boleh menyelesaikan masalah harian yang mudah
Bahan Bantu Belajar: Laptop, Lcd, Slaid powerpoint, peta Alir, kad bergambar, Modul Ithink Cikgu Feli, Modul murid Numerasi 2.0
FF0000fbm@Copyright2018

Elemen Merentas Kurikulum Sains


KBAT: I-Think(Peta Alir), Think pair share, pembelajaran penyelesaian masalah.
Pengisian Kurikulum Nilai: Berdikari, Bekerjasama Ilmu: Bahasa Kaedah/Teknik: Penyoalan, didik hibur, penilaian

Langkah Pembelajaran Kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Rujukan


set
Induksi kad gambar 1 Guru memaparkan sekeping gambar pada skrin putih. (dua orang
(5 minit) murid di bawah pokok didatangi 6 lagi rakan mereka yang lain)
"Gambar apakah ini?"
"Berapakah bilangan murid yang duduk di bawah pokok?" 12
"Berapakah bilangan murid yang datang ke bawah pokok?" 6
"Berapakah jumlah murid di bawah pokok itu?"
Langkah 1 Aktiviti PAK21: Peta 2 Guru memaparkan slaid Peta Alir di skrin putih. Guru menceritakan
(10min) I-Think satu pernyataan masalah bagi operasi tambah. Murid menerangkan
menggunakan peta alir.
Langkah 2 Aktiviti PAK21: 5 Guru melekatkan satu jadual bilangan murid tahun 1 hingga 6 pada
(10min) Think-Pair-Share papan tulis. Contohnya: Tahun 1(24 orang), Tahun 2 (26 orang),
Tahun 3(27 orang) Tahun 4 (35 orang),
Tahun 5(20 orang) Tahun 6 (40 orang)
Guru membimbing murid membina cerita berdasarkan gambar dan
Murid diminta mereka sendiri cerita atau pernyataan masalah
bagi operasi tambah yang melibatkan maklumat di atas.
Guru membimbing murid menggunakan ayat-ayat mudah berdasarkan
pengalaman mereka sendiri.
Murid diberi masa 3 minit untuk berfikir dan selepas itu
murid akan berkongsi idea dengan pasangan selama 3 minit.
Seterusnya mereka berkongsi idea dengan keseluruhan kelas.
Langkah 3 Aktiviti PAK21: 6 Murid duduk secara berpasangan. Guru menulis beberapa nombor
(10min) Pembelajaran penyelesaian sasaran. Murid diminta untuk mereka sendiri cerita atau pernyataan
masalah masalah bagi operasi tambah untuk mendapatkan nombor sasaran
sebagai jawapan. Guru membimbing murid menggunakan ayat-ayat
FF0000fbm@Copyright2018

mudah berdasarkan pengalaman mereka sendiri.


Langkah 4 Aktiviti Pengukuhan 7 Murid diminta menyelesaikan masalah yang melibatkan tambah dalam
(10min) Lembaran kerja menggunakan dalam lingkungan 100 dengan kaedah tanpa atau secara mengumpul
Modul I-think Cikgu Feli semula. (Buku Aktiviti I-think Numerasi Asas 2 Unit 2 m/s 1)
Kemudian minta murid melekatkan lembaran
Refleksi tersebut di dalam buku latihan.
Penutup kuiz menguji minda 8 Guru menyoal secara lisan. Murid yang dapat menjawab
(10min) dengan betul akan menambah 1 lagi token ekonomi terkumpul.
_____/______ murid mencapai objektif
____ /______ murid belum mencapai objektif

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________