You are on page 1of 2

Ante Vranković MINISTARSTVO PRAVOSUĐA RH

Domjanićeva 15 ministar g. Dražen Bošnjaković osobno
10380 Sveti Ivan Zelina Na znanje: Predsjednik Vlade RH mr. sc. Andrej Plenković
7. svibnja 2018. Udruga za zaštitu žrtava pravosuđa Veronika Vere

9. POŽURNICA
Predmet: G. Bošnjaković štiti „lanac solidarnosti“ u korupciji: HOK – USKOK – DORH – Ministarstvo pravosuđa
Ministre Bošnjaković,
kao što Vam je iz mojih prethodnih obraćanja Vama kao ministru poznato, još 13. 6. 2017. poslao sam Vam prijavu radikalno
neetičmnog postupanja Vaše djelatnice Marinke Jelić (prijava je dostupna na linku: https://www.youtube.com/watch?v=rcktBenL9-
E&index=1&list=PLrk7YkfC1oIBywmv5rxEuGvEkY8h6BByV&t=567s), a koja je u dopisu s nadnevkom 17. svibnja 2017. koji mi je poslala (vidjeti
Dokument 20 na navedenom linku) počinila čak 9 različitih zloporaba: 1) Selektivno oglušivanje; 2) Šikana; 3) Dvostruka prinuda; 4)
Irelevantna izlaganja; 5) Venire contra factum proprium; 6) Laži; 7) Strategija vučjeg čopora; 8) Antidatiranje; 9) Ogluhe.
Tom je lavinom zloporaba (poslužila se svim zloporabama koje su uopće moguće pa će taj njezin dopis uskoro postati školskim primjer
korupcije u Vašem Ministarstvu) Marinka Jelić zapravo u konkretnom slučaju nastojala zaštititi nezakonit rad tj. naočigled lažno izviješće
tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana od 28. 6. 2016.
Cvitan je naime toga dana lažno izvijestio Vaše Ministarstvo (koje mu je o tome uputilo upit temeljem mojeg dopisa od 15. 2.
2016., link: https://www.scribd.com/document/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016 ) da DORH ne postupa po mojoj kaznenoj prijavi
protiv dužnosnika Hrvatske odvjetničke komore (HOK) zato jer da ja navodno nisam poslao dopunu te prijave kako je to dopisom od 18.
siječnja 2013. od mene bilo zatraženo, što je vrlo očita laž, jer sam ja tu prijavu dopunio ISTI DAN kada je to od mene bilo zatražen, te je
ta dopuna 24. 1. 2013. i primljena u USKUK-u što dokazuje povratnica s tim nadnevkom koja mi se vratila, te je cijela, s povratnicom već
više od 5 godina cijeloj Hrvatskoj i svijetu dostupna na linku: https://www.scribd.com/document/350892351/9-po%C5%BEurnica-rje%C5%A1avanja-
disciplinske-prijave-neistinitog-izvije%C5%A1%C4%87a-Dinka-Cvitana-2-5-2017
O toj Cvitanovoj vulgarnoj laži - koju je jednostavnim pogledom na navedenu dopunu s povratnicom dostupnu svima na
Internetu krajnje lako dokazati – a kojom je Cvitan pokušao „pokriti“ nepostupanje djelatnica USKOK-a Ivke Andrić i Andreje Vrančić, tj.
Državnog odvjetništva u korist njihovih kolega privatnih odvjetnika iz HOK-a, najprije sam 8. 7. 2016. izvijestio Vaše Ministarstvo, a onda
sam 23. 7. 2016. Vašem Ministarstvu podnio i formalnu disciplinsku prijavu Cvitanova neetičnog (i nezakonitog) postupanja (link:
https://www.scribd.com/document/319899381/Disciplinska-odgovornost-Dinka-Cvitana-za-neistinito-izvije%C5%A1%C4%87e-DORH-a-od-28-lipnja-2016 )
Premda sam Vama osobno do sada poslao čak 8 požurnica1 i premda sam Vas u njima upozorio na činjenicu koju i sami dobro
znate, da je zakonski rok za to odavno prošao(!), ja sve do danas na moje 3 dolje taksativno navedene i svima javno na linkovima dostupne
disciplinske prijave Vašem Ministarstvu već 2 i pol godine nisam dobio zakonom propisani odgovor! Riječ je o prijavama:
1) Marinke Jelić (prijavljena 13. 6. 2017., link: https://www.scribd.com/document/352277222/Dopis-ministru-Bo%C5%A1njakovi%C4%87u-13-6-17)
2) Dinka Cvitana (prijavljen još 27. 7. 2016., link: https://www.scribd.com/document/319899381/Disciplinska-odgovornost-Dinka-Cvitana-za-
neistinito-izvije%C5%A1%C4%87e-DORH-a-od-28-lipnja-2016 - vidjeti u bilješci dolje osobito 5.požurnicu o njegovu nezakonitu radu.
3) Andreje Vrančić i Ivke Andrić (prijavljene još 15. 2. 2016., link: https://www.scribd.com/document/300483717/Prijava-ministru-
%C5%A0prlji-15-2-2016 – slučaj detaljno opisan u knjizi „Pravosudna i policijska mafija“, Zagreb, 2016., str. 60-86, dostupno na linku:
https://www.scribd.com/document/334948743/Ministarstvo-pravosu%C4%91a-svjesno-%C5%A1titi-pravosudnu-mafiju )
Takvo Vaše postupanje zapravo i ne čudi, jer je naše javno mnijenje (kako sam to pokazao u 8. požurnici) napokon shvatilo
da Vi naprosto – kako bi sudac Kolakušić rekao: na mafijaški način – štitite svoje kolege odvjetnike u korist kojih ste donijeli i Ovršni zakon,
koji je stvorio „kralja ovrha“ M. Hanžekovića, kojem ste osobno(!) čak došli na komemoraciju u HOK! Obzirom da moji prethodni apeli i
najave štrajka glađu ako ne dobijem odgovore na 3 navedene disciplinske prijave nisu urodili plodom, dana 5. svibnja sam definitivno
stupio u štrajk glađu, o kojem ću Vas izvještavati direktno i putem medija, i kojim tražim odgovore na moje 3 prijave od zakonom
propisanih nadležnih tijela, a ne nakaradne odgovore od prijavljenih osobno, kakav mi je - odgovarajući mi sama na Vama poslanu prijavu
protiv nje - podsmjehujući mi se time, bila poslala Marinka Jelić (link: https://www.scribd.com/document/354973052/Po%C5%BEurnica-Bo%C5%A1njakovi%C4%87u-
27-7-2017).
U očekivanju zadovoljavajućeg, adekvatnog odgovora na moje navedene disciplinske 3 prijave,

1 Dostupne na linkovima: 1. požurnica - 19. 7. 2017., link: https://www.scribd.com/document/354281536/Po%C5%BEurnica-ministru-Bo%C5%A1njakovi%C4%87u-19-7-17 ; 2. požurnica – 27. 7. 2017.: https://www.scribd.com/document/354973052/Po%C5%BEurnica-

Bo%C5%A1njakovi%C4%87u-27-7-2017 – objavljena je i na portalu hazud: http://www.hazud.hr/djelatnici-ministarstva-pravosuda-se-drsko-javno-izruguju-gradanima-disciplinskoj-prijavi-ministarstvu-pravosuda-marinke-jelic-odlucuje-marinka-jelic/ ; 3. požurnica – 3. 8.
2017.: https://www.scribd.com/document/355529147/Po%C5%BEurnica-poja%C5%A1njenje-Bo%C5%A1njakovi%C4%87u-3-8-2017; 4. požurnica – 16. 10. 2017.: https://www.scribd.com/document/361816375/4-po%C5%BEurnica-Bo%C5%A1njakovi%C4%87u-16-10-
2017 ; 5. požurnica – 23. 11. 2017.: https://www.scribd.com/document/366730966/5-po%C5%BEurnica-Bo%C5%A1njakovi%C4%87 ; 6. požurnica – 11. 12. 2017.: https://www.scribd.com/document/367121331/6-po%C5%BEurnica-Bo%C5%A1njakovi%C4%87u ; 7.
požurnica – 8. 1. 2018.: https://www.scribd.com/document/371141012/8-po%C5%BEurnica-ministru-Bo%C5%A1njakovi%C4%87u; 8. požurnica – 7. 2. 2018.: https://www.scribd.com/document/369078424/7-po%C5%BEurnica-Bo%C5%A1njakovi%C4%87u ; Upit od
21. 2. 2018.: https://www.scribd.com/document/372075238/Upit-ministru-Bo%C5%A1njakovi%C4%87u-21-2-2018