You are on page 1of 15

UNIVERSITATEA Ovidius din Constanta

Facultatea de teologie Sf.Apostol Andrei

REFERAT MANAGEMENTUL TURISMULUI
RELIGIOS

Turismul religios in
Moldova
Student: Gheorghe Costel
Masterat ,anul I

Turismul religios in Moldova

la nivel mondial. şi turismul religios 1. Diferenţa între această formă de turism şi altele o constituie motivaţia religioasă a turiştilor. Formele de manifestare ale turismului religios sunt diverse: . Noţiunea de religios s-a dezvoltat de la întelegerea motivaţiilor turiştilor.vizite la lacaşurile sfinte. Turismul religios este acel tip de turism care are ca scop vizitarea edificiilor religioase cu implicaţii de ordin spiritual. mărimea sa putând fi chiar mai mare dar înregistrarea numărului de turişti nefăcându-se foarteprecis. Turismul de factură religioasă apare în Evul Mediu timpuriu şi mijlociu până în Epoca Renaşterii. referindu-ne la vizitarea edificiilor religioase. . Turismul religios continuă să aibă o pondere importantă în fluxul turistic total (26%).pelerinaje religioase. Se practică de o anumita categorie de personae si vizează atât promovarea valorilor culturale. Ea constituie una dintre cele mai valoroase ctitorii ale lui Ștefan cel Mare. În România în anul 2002. Mănăstirea Voroneţ este socotită "Capela Sixtină a Orientului" pentru marea frescă de pe faţada de vest.000. numită "Judecata de apoi". Biserica face parte dintre puținele monumente de arhitectură religioasă din nordul Moldovei care-și păstrează în mare măsură forma inițială . De aceea nu se poate face o distincţie netă între turismul cultural. El poate fi individual sau in grup organizat cum sunt pelerinajele şi taberele religioase. au fost în jur de 1. Biserica a fost ridicată în anul 1488 în numai patru luni și jumătate ceea ce constituie un record pentru acea vreme. MĂNĂSTIREA VORONEŢ Mânăstirea Voroneț este situată în satul cu același nume.tabere religioase pentru tineret. . cat si a celor spirituale. la 36 km de Suceava și la numai 4 km de centrul orașului Gura Humorului.000 de turişti cu motivaţie religioasă. nu se cunoaşte numărul exact de turişti.

Printre aceste picturi de interior atrag atenția mai ales: Cina cea de Taină. MĂNĂSTIREA PUTNA . este realizată la un înalt nivel artistic. prin compoziția larg desfășurată a diferitelor scene. În scenele din altar artistul a urmărit să redea îndeosebi sensul teologal al imaginilor. Pictura interioară a bisericii datează în cea mai mare parte din timpul lui Ștefan cel Mare. apropiat de cel al naturii înconjurătoare și în care predomină verdele și albastrul. Spălarea picioarelor (in altar). 2. realizând un ansamblu solemn. Ciclul patimilor și tabloul votiv al domnitorului Ștefan cel Mare (în naos). Împărtășirea Apostolilor. datând din timpul domniei lui Petru Rareș. Pictura exterioară a Voronețului. Frescele se disting prin coloritul lor viu. dar cu vădit caracter de monumentalitate. fiind socotită drept cel mai reușit ansamblu al artei feudale moldovenești.

. este prima şi cea mai importantă ctitorie a Voievodui Ştefan cel Mare. în amintirea victoriei sale împotriva turcilor de la Chilia în 1465. şcoală de pregătire a pictorilor. Se găseşte în comuna Putna din jud. În muzeul mănăstirii se păstrează o colecţie valoroasă de broderii executate în vremea lui Ştefan cel Mare. un ţinut legendar al Bucovinei. precum şi academie teologică. MĂNĂSTIREA SUCEVIŢA . manuscrise. cutremure. Maria Voichiţa (ultima soţie a domintorului). Maria de Mangop. Aici fiind înmormântaţi: Ştefan cel Mare. Ştefăniţă-Vodă şi alţi urmaşi ai săi până la Petru Rareş. un loc deosebit şi aducător de pace. Mănăstirea Putna a fost şi important centru cultural-artistic. În zilele noastre complexul monahal reprezintă un loc predilect de pelerinaj a românilor de pretutindeni. Aici se află una din marile necropole domneşti ale Moldovei. Bogdan cel Orb. unul de broderie. 3. icoane şi opere de argintărie. Mănăstirea a fost construită între 1466 şi 1469. zugravilor de biserici. năvăliri şi ocupaţii străine. Suceava. Aflată la 72 km de "Cetatea de Scaun". aici funcţionând un atelier de caligrafi şi miniaturişti. De-a lungul veacurilor Mănăstirea Putna a trecut prin numeroase încercări cu incendii. însă acestea n-au putut întrerupe desfăşurarea vieţii monahale şi lauda neîncetată adusă lui Dumnezeu.

Arhitectura îmbină elemente de artă bizantină și gotică. reunite. broderii. la care se adaugă elemente de arhitectură ale vechilor biserici de lemn din Moldova. sculptură în lemn şi piatră. pictură. Manastirea este construita în stilul arhitecturii moldovenești . vizitatorul dornic de a cunoaşte arta medievală a sec.îmbinare de elemente de artă bizantină și gotică. Pictura murală interioară și exterioară este de o mare valoare artistică. În complexul cultural-artistic de la Mănăstirea Suceviţa. monastică. al XV-lea şi al XVI-lea găseşte. arhitectură religioasă. Biserica Învierii de la Mănăstirea Sucevița a fost inclusă în siturile care fac parte din Patrimoniul Mondial UNESCO care sunt protejate. MĂNĂSTIREA MOLDOVIŢA . la care se adaugă elemente de arhitectură ale vechilor biserici din lemn din Moldova. de apărare şi civilă.Mănăstirea Sucevita este situată la 18 km de Rădăuti (județul Suceava). fiind o amplă narațiune biblică din Vechiul și Noul Testament. manuscrise miniate şi argintărie. 4.

înconjurată de munţii împăduriţi ai Bucovinei. cu un întreg ansamblu de construcţii.15.chenarele ferestrelor şi uşilor sunt în arc frânt cu rozete în trifoi. unde s-au păstrat odoarele bisericii şi s-a organizat o şcoală de copişti şi miniaturişti. Pictura: . de către episcopul Efrem de Rădăuţi. Arhitectura bisericii Mănăstirii Moldoviţa ← . loc de păstrare a tezaurului mănăstirii. Este împrejmuită cu ziduri şi turnuri de apărare.cu cinci încăperi despărţite de pereţi cu uşi pe mijloc ← . când s-a prăbuşit datorită unor alunecări de teren. Voievodul Petru Rareş schimbă amplasamentul şi ridică noua biserică în 1532. de satul Vama. tot cu hramul Buna Vestire. având hramul Buna Vestire. adică casa egumenească.zidul de incintă are metereze deasupra drumului de străjaşi. Pe ruinele fostelor locuinţe s-a ridicat clisarniţa (1610-1612). dându-i aspectul de fortăreaţă. Prima biserică de piatră a fost zidită sub domnia lui Alexandru cel Bun între 1402- 1410. Mănăstirea Moldoviţa a dăinuit până la sfârşitul sec. Ruine se mai pot vedea şi azi la 500m de actuala construcţie. de influenţă gotică. se ridică mănăstirea Moldoviţa cu hramul Buna Vestire.plan triconc ← .sistem de boltire separată la fiecare încăpere ← . La 15 km. ← .

Mănăstirea Moldoviţa se remarcă prin iconografie.are un caracter realist şi narativ .scene religioase şi scene istorice ( în pridvor Judecata de Apoi îl include pe ereticul Mohamed) . (Cina cea de taină – din conca altarului) Pictura exterioară (1537): .siluetele înalte şi elegante ale personajelor sunt în perfectă unitate cu arhitectura monumentului .pictura interioară este cea mai valoroasă. Biserica pictată a mănăstirii este înscrisă pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. Între 1954-1960 este restaurată şi înnoită: acoperişul este refăcut. precum şi jilţul ctitorului Petru Rareş. interpretarea românească a unor teme tradiţional bizantine.figurile sunt judicios distribuite . zidurile.pe faţada sudică se pot admira: o Imnul acatist şi Asediul Constantinopolului o Rugul lui Moise o Arborele lui Ieseu o se remarcă unitatea elementelor bizantine şi locale. În 1785 mănăstirea Moldoviţa este desfiinţată până în 1932-34.cu imagini complexe şi o cromatică bogată . 15. fundaţiile şi soclu consolidate. turnurile şi chiliile refăcute. imaginile fiind mai umanizate şi mai tragice. o tonalitatea cromatică este roşu-brun. manuscrise. icoane. Mănăstirea Moldoviţa păstrează obiecte de valoare ca: broderii. când se reia activitatea ca mănăstire de maici. stilul picturii şi tonalitatea cromatică.. Aici se copiau şi împodobeau cărţi bisericeşti precum şi manuscrise din sec. . .realismul tratării personajelor. Mănăstirea Moldoviţa a fost un important centru cultural. felul aşezării lor în cadrul respectiv dă viaţă scenelor.

Istoria mănăstirii începe în anul 1602 cu construirea bisericii mici din cimitir. scene întregi sau numai detalii. construit la graniţa dintre două veacuri. rânduite cu măiestrie mai peste tot în interiorul bisericii Dragomirna. dar marcând întotdeauna profunda lui originalitate. Chiar şi în naos şi altar acolo unde a fost completă. Ansamblul de la Dragomirna. este compus din biserica mică sau a schitului. se situează la două etape ale stilului moldovenesc. care după epocă şi împrejurări au enunţat judecăţi de valoare diferite. Probabil tocmai această unicitate a monumentului a atras încă de timpuriu atenţia specialiştilor. de neobişnuitul locului. . este eleganţa ciudată a monumentului. cele cinci turnuri. Deşi motivele şi elementele de sculptură în piatră. Aceasta face în parte imposibil reconstituirea tuturor înţelesurilor iconografice şi judecarea completă a stilului picturii. chiliile şi paraclisul. despre măreţia ei şi despre impresia totală pe care o face asupra privitorilor. Deşi relativ bine consevată pictura Dragomirnei nu se păstreată integral. Ilie şi Ioan Dincolo de frumuseţea peisajului. a înveşmântat zidurile şi bolţile naosului şi altarului cu picturi în frescă. cu rigori geometrice de mare rafinament. dintre toate celelalte monumente moldoveneşti medievale. zidurile de apărare. Nicolae Iorga vorbea despre frumuseţea fără pereche a Dragomirnei. adaugă acestui sfânt lăcaş valoare artistică deosebită. închinată Sfinţilor Enoh. ceea ce produce o impresie de neuitat. cu o siluetă unică prin proporţiile şi unitatea volumului. Complexul de artă medievală mănăstirea Dragomirna. s-au şters datorită condiţiilor prin care monumentul a trecut de-a lungul veacurilor. MĂNĂSTIREA DRAGOMIRNA Este situată la 15 km nord de Suceava. vechea clădire a egumeniei.5. cu toate acestea ctitorul spre a-şi desăvârşi opera. biserica mare.

mănăstirea Dragomirna a fost un puternic focar de cultură. . Ca şi în alte mănăstiri din ţară.

MANASTIREA HUMOR La o distanta de 5-6 km de oraselul Gura Humorului. este asezata biserica manastirii Humor. Judetul Suceava. inconjurata de arbori si pajisti. pe coama unei coline. una din cele mai vestite ctitorii ale evului mediu romanesc. . Pictura interioara pastreza schema iconografica accentuand miscarea si umanismul expresiilor. bolta este acoperita cu scene din viata Sfintei Fecioare Maria. Sfantul locas se inalta la o distanta de vreo 300 de metri de ruinele unei mai vechi biserici manastiresti a crei constructie a fost realizata inca de pe vremea lui Alexandru cel Bun Din punct de vedere al arhitecturii. In camera mormintelor. biserica manastirii Humorului se inscrie fara ezitare in seria monumentelor specifice lui Petru Rares. in pitorescul sat Manastirea Humorului. adica aduna acele noutati proprii acestei vremi integrate tipului deja efinit in vremea exceptionalei dezvoltari de sub domnia Sfantului Stefan cel Mare. XVI). 6. Sunt remarcabile icoanele de factura bizantina (sec. portretele ctitorilor (firidele gropnitei) si pietrele de mormant.

o mare nisa. pornind de la ideea unei biserici de tip longitudinal. MANASTIREA ARBORE Manastirea Arbore. Prelungirile zidurilor laterale legate printr-un lat arc semicircular. 7. .cele mai vechi fresce in aer liber din Bucovina. Pictura exterioara vadeste pe deplin arta mesterului Toma . delimiteaza in exterior. Luca Arbore. Acesta a inceput ridicarea manastirii Arbore in luna aprilie a anului 1503. Conceputa si construita intr-o forma simpla. destinata. se pare. te uimeste prin marea sa stilizare. lacasului clopotelor. aminteste in primul rand de ctitorul acesteia. pe fatada apuseana.

fiind unul dintre cele mai laice fenomene din arta medievala moldovenesca. La scurt timp dupa terminarea lucrarilor de la Arbore. la 8 septembrie. MANASTIREA BOGDANA . 8. ritmul si eleganta extrema a siluetelor. aidoma bisericii de la Arbore. mai precis in anul 1541. coloritul cald si luminos. Ceea ce impresioneaza in mod deosebit in pictura bisericii este calitatea ei decorativa. ultima ctitorie a lui Stefan cel Mare. sora lui Arbore. Dupa 38 de ani de la ridicarea bisericii Arbore. aceiasi mesteri au ridicat si la Reuseni pe locul unde se spune ca a fost taiat capul lui Bogdan Voda. la initiativa Anei. Intreaga pictura emana un aer de sinceritate. se va realiza ansamblul de pictura interioara si exterioara.

fiind inclusa in patrimoniul UNESCO. se pierd in negura vremurilor. De-a lungul vremii. in perioada de constituire a statului feudal moldovean. arhitecturale si decorative. Manastirea Bogdana este astazi unul din monumentele reprentative ale patrimoniului artistic si cultural ale Romaniei. Biserica Sfantul Nicolae este prima constructie religioasa de piatra din Moldova. in Tara Moldovei. nealterata pana astazi. religios si cultural deosebit. acest monument arhitectural de o frumusete aparte a indeplinit un rol istoric. Aceasta este considerata un adevarat document de nastere a arhitecturii nationale in Moldova. . Monument de arhitectura. care a fost pastrata in forma ei originala. Inceputurile Manastirii Bogdana. ca multumire adusa lui Dumnezeu pentru izbanda in lupetele ce le-a purtat pentru a pune bazele unui stat liber si independent la rasarit de Carpati. cunoscuta sub denumirea de Biserica Sfantul Ierarh Nicolae. de voievodul Bogdan Voda . Prin calitatile artistice. dovedind o veche si adanca traire duhovniceasca a neamului nostru romanesc. biserica Sfantul Nicolae a fost zidita.

Pictura veche din secolul al XVI-lea.Manastirea a suferit de-a lungul vremurilor si a fost nevoie sa fie renovata sau reparata in mai multe randuri. MANASTIREA SLATINA A fost sfinţită de mitropolitul Grigorie în 1558. Pe langa manastirile mentionate anterior mai putem adauga : Manastirea Sf. in plan triconc alungit si potrivit traditiei arhitecturii moldovenesti. Arhiereul Filaret Apamias (1821). pronaos. Edificiul central este biserica: înaltă. Manastirea Putna. . dar si a Bisericii Ortodoxe. incaperea mormintelor. precum si ale celor doua fiice. lespezile funerare marcheaza mormintele domnitorului Alexandru Lapusneanu. iar aceea din anul 1828 a fost in intregime refacuta. Teofana si Teodora. Ioan cel Nou. din pricina incendiilor prin care a trecut biserica s-a distrus. al doamnei Ruxandra. cu abside laterale nemarcate în exterior. Mitropolitului Pimen al Moldovei (1932). realizata de pictori necunoscuti din Moldova. Biserica Slatina este printre cele mai mari din Moldova. spatiul interior este impartit in pridvor. prelungă. 14 octombrie. .9. Manastirea Rasca si Probota. Frumos ornamentate si inscriptionate. Printre ctitorii care au reparat-o si innoit-o amintim: Vasile Lupu. naos si altar. Mitropolitul Veniamin Costache (1826 -1828).

manastiri-bucovina.geocities. 1992 2. www. www. in 2007. www. reprezentat. pe baza de chestionare. de manastiri si biserici.com 3.manastirea-putna. Voroneţ. CONCLUZII: Zona Moldovei dispune de un important potential turistic religios.romaniaexplorer.go. Suceviţa.manastiribucovina.ro 5. BIBLIOGRAFIE 1. www. Bucuresti.com 4.go. In urma unui studiu realizat. s-a ajuns la concluzia ca cele mai cunoscute manastiri sunt cele din nordul Moldovei: Putna. VLASIE. Drumuri spre mănăstiri : mic ghid al aaşezămintelor monahale din România. cu prcadere. Mihai. Editura Uranus.ro .