You are on page 1of 3

ГОДИШЊИ ТЕСТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ : ____________________________________________

1. 4/__
НАЦРТАЈ ПРАВУ ЛИНИЈУ НАЦРТАЈ ЗАТВОРЕНУ КРИВУ ЛИНИЈУ

НАЦРТАЈ ДУЖ МН НАЦРТАЈ ПРАВУ И КРИВУ ЛИНИЈУ КОЈЕ СЕ


СЕКУ И ОБЕЛЕЖИ ТАЧКУ ПРЕСЕКА А

2. КВАДРАТЕ ОБОЈИ ЦРВЕНО, ПРАВОУГАОНИКЕ ОБОЈИ ЖУТО, А КРУГ ПЛАВО : 12/__

3. НАЦРТАЈ, ДОЦРТАЈ ИЛИ ПРЕЦРТАЈ ЕЛЕМЕНТЕ У СКУПУ ДА БИ ОДГОВАРАЛИ БРОЈУ ИСПОД СКУПА: 4/__

9 4 10 7
0
4.НАПИШИ: 13/__
*БРОЈЕВЕ 4. Д. ______________________________________________________________________________
*ПАРНЕ БРОЈЕВЕ 7. Д.________________________________________________________________________
*НЕПАРНЕ БРОЈЕВЕ 9. Д. _____________________________________________________________________
*БРОЈЕВЕ МАЊЕ ОД 83, А ВЕЋЕ ОД 78 : _______________________________________________________
*НАЈМАЊИ ПАРАН БРОЈ : _____
*НАЈВЕЋИ ДВОЦИФРЕНИ БРОЈ : _____
*ПОРЕЂАЈ ОД НАЈВЕЋЕГ ДО НАЈМАЊЕГ: 54, 89, 32, 6, 19, 100, 66 :_________________________________________

*1 Д 5 Ј = _____ 7 Д 9 Ј = _____ 4 Д = _____ 1 С = _____ 3 Ј 1 Д = _____ * ____ + 55 = 95

5. ЗАОКРУЖИ РЕДНЕ БРОЈЕВЕ , А ОСНОВНЕ ПРЕЦРТАЈ : 6. 78 19 93. 15 43. 1. 65 14/__

6. УПОРЕДИ БРОЈЕВЕ : 76 ____ 67 4 ____ 4 Ј 68 ____ 65 10 ____ 1 Д 32 ____ 45 4 + 2 ____ 10 – 3

7.НАПИШИ ПРЕТХОДНИК И СЛЕДБЕНИК : ____ ,56 ,____ ____ , 89 , ____ ____ , 40 , ____ ____ , 6 , ____

8.ИЗРАЧУНАЈ: 12/__

45 + 2 = 89 – 7 = 23 + 15 = 8+9=
100 – 4 = 3+5= 12 + 6 = 59 – 25 =
29 – 6 = 0 + 99 = 64 – 64 = 28 – 0 =
9. ИЗРАЧУНАЈ РАЗЛИКУ БРОЈЕВА 76 И 24 : ____________________________________________ 6/__

ИЗРАЧУНАЈ ЗБИР БРОЈЕВА 45 И 33 : _______________________________________________

ЗА КОЛИКО ЈЕ БРОЈ 8 МАЊИ ОД БРОЈА 18 : __________________________________________

10. МИЛАН ИМА 43 ДИНАРА, А САША ЗА 12 ВИШЕ . КОЛИКО ДИНАРА ИМА САША ? 3/__

М:_____ С: _______________________________ О:____________________________________________________

11.ИЗРАЧУНАЈ ВРЕДНОСТ ИЗРАЗА : ( 78 – 15 ) + 5 = ___________________________________________ 6/__

98 – ( 43 + 12 ) = __________________________________________

31 + 17 – 13 = ____________________________________________

12. РАЗЛИЦИ БРОЈЕВА 87 И 45 ДОДАЈ БРОЈ 56 . _____________________________________________ 4/__

13. ПРВИ САБИРАК ЈЕ БРОЈ КОЈИ ЈЕ ЗА 5 ВЕЋИ ОД БРОЈА 34, А ДРУГИ САБИРАК ЈЕ БРОЈ 40. ИЗРАЧУНАЈ ЗБИР.

___________________________________________________________________________ 4/__

14. ЦРВЕНКАПА ЈЕ ПОНЕЛА БАКИ 20 ВАНИЛИЦА, 15 БАКЛАВА И 4 ЧОКОЛАДИЦЕ . КОЛИКО ЈЕ УКУПНО СЛАТКИША
ПОНЕЛА? 5/__
Ј:____________________________________________________________________________________________________

О:____________________________________________________________________________________________________

15. СИМА ИМА 53 КЛИКЕРА. ЗЛАТКО ИМА ЗА 12 МАЊЕ ОД СИМЕ. КОЛИКО ИМАЈУ УКУПНО КЛИКЕРА? 5/__

С:________ З : __________________________ У: ___________________________________________________

О : ___________________________________________________________________________________________________

16. У ТРИ ЏАКА ИМА 98 КИЛОГРАМА КРОМПИРА . У ПРВОМ ЏАКУ ИМА 34 КИЛОГРАМА , А У ДРУГОМ ЏАКУ ИМА
ЗА 11 КИЛОГРАМА МАЊЕ НЕГО У ПРВОМ . КОЛИКО КИЛОГРАМА КРОМПИРА ИМА У ТРЕЋЕМ ЏАКУ ?

У: _____ ПРВИ ЏАК : _________________ ДРУГИ ЏАК : _______________________ 7/__

ТРЕЋИ ЏАК : ___________________________________________________________________

О: _____________________________________________________________________________________________________

БРОЈ БОДОВА 0-48 49-61 62-76 77-89 90-99


НАПРЕДОВАЊЕ Пробуди се! Можеш боље! Добро ти иде. Одлично. Браво!
У РЕШАВАЊУ
ЗАДАТАКА