You are on page 1of 9

Regulamentul Oficial al campaniei promotionale

„Castiga o bicicleta sau o trotineta cu Adevarul!”
06.08.2018 – 30.08.2018

Art. 1 Organizatorul si Regulamentul oficial al campaniei
(1) ADEVĂRUL HOLDING S.R.L.- societate in reorganizare, in judicial reorganization, en redressesment, cu sediul in
Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr. 21, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti sub nr. J40/14119/2006, CUI RO 18990288, cont bancar nr. RO24PIRB4216709616001000 deschis la
Piraeus Bank – Sucursala Lacul Tei, reprezentata prin Carmina Dumitrescu, Administrator Special, înregistrată ca
operator în evidenţele autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal, sub
numărul 6363

(2) Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al
Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).
(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricarei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei
prin afişarea acestuia in forma redusa pe site-ul www.adevarul.ro in sectiunea dedicata cat si prin solicitare scrisa la
adresa trimisa la adresa str. Fabrica de Glucoza nr. 21, sector 2 Bucuresti, sau via email:
concurs@adevarulholding.ro
(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial, completarea şi/sau
modificarea urmând a fi adusă la cunostinţa publică in modalitatile prevazute la art. 1, alin.3

Art. 2 Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei
(1) Campania este organizată şi desfăşurată pe întreg teritoriul României, produsele participante la campanie putând
fi achiziţionate din toate punctele de difuzare a presei.
(2) Campania va fi lansata la data de 06.08.2018, ora 04:00 şi va inceta la data de 30.08.2018, ora 23:59:59. In
situaţia în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească aceasta campanie, acest fapt va fi adus la
cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 3 Produsele participante
(1) Produsul participant la aceasta Campanie este ziarul Adevarul (editiile tiparite), de luni pana joi, pe toata perioada
specificata la Art. 2.
(2) In pagina /segmentul destinat promotiei se vor regasi codul de participare aferent zilei de concurs, denumit in
continuare COD CONCURS, format din 6 caractere, alfanumeric (Ex: h2Myu9)

Art. 4 Dreptul de participare
(1) La Campanie poate participa orice persoana fizică în vârstă de peste 18 ani sau persoană juridică/persoană fizică
autorizată/asociaţii familiale (denumită în continuare „Participant”) care îndeplineşte următoarele criterii:
a) a cumparat, în perioada stipulata la art. 2 alin (2) din prezentul regulament, ziarul Adevarul, asa cum este
descris în Art. 3, alin (1).
b) a trimis în perioada promoţiei mentionată la art. 2. alin (2) din prezentul regulament, un SMS conţinând COD
CONCURS aferent zilei prezente de concurs, la numărul 1870 (numar cu tarif normal in retelele de telefonie Orange,
Vodafone, Telekom Mobile, *Digi Mobil, 0.05 Euro fara TVA)
c) prin participarea la aceasta campanie accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament

(*in reteaua Digi Mobil posesorii de cartela de tip prepaid nu pot folosi serviciile sms interactiv, Operatorul permite
serviciile sms interactiv doar abonatilor)

(2) La campanie nu pot participa angajatii trustului de presa Adevarul Holding, cei ai Premium News SRL, Media
Promovalores SRL, Adevarul SA, Tipomedia Prod SRL, Free Media Ukraine Gmbh, East Europe Media Distribution
SRL, Integral Tipografie SRL, West Tipo International SRL, Mediatim SRL, Garamond Tipografie SRL, Standard
Press Distribution SRL, Radio City FM SRL, Depo Shop SRL, Fundatia Adevarul, Adevarul Investments LLC, ADEX
Italia, News&More SRL, Cartile Adevarul SRL, Shift 2 Digital SRL, Images&More SRL, The Platform
Events&Communication SRL, Servicii Reorganizare si Lichidare IPURL si angajatii acestora, sotul/sotia, rudele si
afinii de gradul I pana la gradul IV inclusiv ale acestora; distribuitorii de presa autorizati si cei subcontractati de
acestia, sotul/sotia, rudele si afinii de gradul I pana la gradul IV inclusiv ale acestora

(3) Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima
acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor
prezentului Regulament.
Art. 5 Mecansimul Campaniei
(1) In perioada Campaniei, in fiecare ziar Adevarul, editiile de luni, marti, miercuri si joi, va fi publicat un COD
CONCURS conform descrierii de la Art3, alin (2), acesta fiind valabil doar in ziua publicarii, intre orele 04:00 si 23:59
(exemplu COD CONCURS publicat in editia de luni, 06.08.2018, este valabil doar pentru participarile/ inscrierile in
data 06.08.2018 pana la ora 23:59 inclusiv)
(2) Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie să achiziţioneze în perioada 06.08.2018 –
30.08.2018, inclusiv, ziarul Adevarul, asa cum este descris la Art.3, alin (1) şi să se înscrie în Campanie trimiţând un
mesaj de participare care să conţină COD CONCURS din ziua publicarii, prin SMS la numărul 1870, număr cu tarif
normal în reţelele de telefonie mobilă Vodafone, Orange, Telekom Mobile, Digi Mobil.
Un COD CONCURS poate fi folosit o singură dată pe durata Campaniei, de un singur Participant (un participant
la promoţie fiind identificat pe toata durata campaniei promotionale dupa numarul de telefon de pe care s-a trimis sms-
ul de participare).
(3) Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1870 (numar cu tarif normal
valabil in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange, Telekom, Digi Mobil) in intervalul 06.08.2018, ora 04:00 -
30.08.2018, ora 23:59 inclusiv, a unui mesaj de participare.
(4) Mesajul de participare trebuie trimis in zilele destinate inscrierilor si trebuie sa cuprinda CODUL CONCURS din
data trimiterii mesajului SMS. Mesajul trebuie sa contina numai CODUL CONCURS, fara alte caractere.
(5) De pe acelasi numar de telefon, în aceeaşi zi, se poate trimite de catre acelasi Participant maxim 1 (un) SMS
aferent unui singur COD CONCURS.
(6) In cazul în care sunt cumparate mai multe produse participante acestea nu constituie dreptul de participari multiple
intr-o singura zi de campanie, unui singur participant.
(7) Pentru ca un SMS să fie considerat valid, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- să conţină CODUL CONCURS aferent zilei de participare, asa cum este tiparit in ziarul Adevarul;
- SMS-ul sa fie primit la numarul 1870 in perioada 06.08.2016 ora 04:00 – 30.08.2018 ora 23:59 inclusiv, doar in
zilele destinate participarii, luni, marti, miercuri, joi;
(8) Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in
cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1870 participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin
SMS, un răspuns corespunzător situaţiei în care se află:
- daca este trimis un mesaj înaintea începerii campaniei, Participantul va primi următorul mesaj: Campania nu
a inceput inca. Urmareste codurile zilnice din Adevarul si inscrie-te incepand cu 6 august. Detalii in
Adevarul sau www.adevarul.ro

- daca mesajul a fost trimis in forma corecta si in zilele de participare în Campanie, participantul va primi următorul
mesaj: Felicitari, te-ai inscris in campania Adevarul! Urmareste in continuare codurile si poti castiga
o bicicleta sau o trotineta! Pastreaza ziarul pentru validare.

- daca mesajul a fost trimis într-o formă incorectă, adică nu conţine CODUL CONCURS corect sau contine alte
caractere suplimentare, participantul va primi următorul mesaj: COD INVALID. Trimite-ne codul corect de
astazi din Adevarul si poti castiga o bicicleta sau o trotineta. Detalii in Adevarul si pe
www.adevarul.ro
-daca mesajul a fost trimis incepand cu a doua oara in aceeasi zi participanta a campaniei, de pe acelasi numar
de telefon: Ne pare rau, ai trimis deja acest cod concurs astazi. Te asteptam cu codurile urmatoare!
Detalii despre campanie gasesti in Adevarul si pe www.adevarul.ro

-daca mesajul este trimis dupa data de sfârşit a campaniei, participantul va primi următorul mesaj: „Campania
s-a incheiat in data de 30.08.2018. Te invitam sa participi la viitoarele campanii Adevarul. Iti
multumim!.”
(9) Ordinea receptionării mesajelor SMS este reprezentată de data calendaristică şi ora (minute,secunde)
recepţionării acestora conform sistemului electronic, indiferent de data şi ora trimiterii mesajelor. Dovada de expediere
a SMS-urilor de participare nu reprezinta şi dovada primirii acestora.
(10) Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care contin informatii false ori vadit eronate şi
care nu îndeplinesc conditiile de validare. SMS-urile de înscriere în campanie trimise de pe numere scurte sau de pe
internet nu vor fi luate în considerare.
(11) După data limită de primire a mesajelor (30.08.2018, ora 23:59), Organizatorul nu este responsabil în legatură cu
trimiterea/primirea mesajelor SMS la numărul scurt asociat Campaniei promotionale.
(12) Un cod concurs poate fi trimis o singura data de pe acelasi numar de telefon.
(13) Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a campaniei pentru a preveni
eventuale tentative de fraudare.
(14) Partcipantii au obligatia de a pastra ziarul / ziarele Adevarul in original pentru eventuala validare finala a
castigurilor.
(15) Nu vor fi considerate ca participari valide:
a) SMS-uri trimise în afara perioadei de concurs;
b) SMS-uri care conţin alte date decât codul de concurs publicat, şi care sunt respinse din această cauză de aplicatia
de management a SMS-urilor;
c) SMS-uri care conţin mesaje cu caracter obscen sau injurios;
d) SMS-uri care contin coduri de concurs incorecte/incomplete.
e) completarea datelor personale cu date partiale ori cu date false sau eronate;
f) in care completarea datelor personale (de identitate si de contact) se face prin folosirea altor litere decat cele
specifice alfabetului latin si/sau a altor cifre decat cifre arabe si/sau romane;
(16) După data încetării Campaniei, produsele participante şi modul în care acestea sunt identificate la art. 3 din
prezentul Regulament, îşi pierd această calitate de produse participante, Organizatorul nemaiavând nicio
responsabilitate şi neasumându-şi nicio obligaţie în legătură cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce
clienţii magazinelor la concluzia actualităţii ori continuării Campaniei.
(17) Toate premiile oferite trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, în caz
contrar acestea nemaifiind datorate de către Organizatori.

Art. 6 Premiile
(1) Premiile oferite in cadrul acestei campanii sunt :
Valoare unitara
Valoarea unitara
(RON) (cu TVA si Valoare total RON
Premiu Cantitate (RON)
impozit pe (cu TVA)
(cu TVA)
premiu inclusa)
Bicicleta
PEGAS
POPULAR 10 999,00 1062,84 10628,40
ALBASTRU
CALATOR

Trotinete
PEGAS pliabile
10 345,99 345,99 3459,90
HEAD 205mm,
Negru/Lime

Total 20 14.088,30 lei

(2) Valoarea totala a premiilor este de 14.088,30 lei cu TVA si impozit pe premii inclus. Concursul se desfăşoară în
acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 227 din 2015 actualizată. Impozitul pentru premiile în
produse ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Organizator. Nu sunt impozabile veniturile
obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu.
(3) Organizatorii se obligă să nu acorde contravaloarea în bani a premiilor oferite la acest concurs, acordând exclusiv
premiul stabilit prin regulament, iar câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.
(4) Premiile vor fi acordate castigatorilor in baza validarii finale, presupunand prezentarea ziarului / ziarelor Adevarul
in original din data participarilor considerate castigatoare, care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5,
alin. (2).
(5) Premiile se vor preda pe baza unui proces-verbal de predare-primire.
(6) Această promotie este organizata, desfasurata si finantata exclusiv de către Organizator [si subcontractantii sai].
Producătorii, importatorii si furnizorii comerciali ai premiilor nu sunt afiliati si nici nu co-sponsorizează această
promotie.

Art. 7. Conditii de validitate si acordare a premiului
(1) Premiile sunt acordate conform urmatoarelor etape si conditi de extragere:

Etapa 1: in urma extragerii din data de 10.08.2018, se vor acorda 2 (doua) premii „Bicicleta” si 2 (doua) premii
„Tricicleta”. Participa la extragere toti consumatorii care au cate o participare valida in fiecare zi (luni, marti, miercuri,
joi) din perioada 06.08.2018 – 09.08.2018, ora 23:59 inclusiv.
Castigatorii Etapei 1 vor fi publicati in ziarul Adevarul si pe www.adevarul.ro in perioada 14-16.08.2018.
Etapa 2: in urma extragerii din data de 17.08.2018, se vor acorda 2 (doua) premii „Bicicleta” si 2 (doua) premii
„Tricicleta”. Participa la extragere toti consumatorii care nu au fost desemnati potentiali castigatori in extragerile
precedente si care au cate o participare valida in fiecare zi (luni, marti, miercuri, joi) din perioada 13.08.2018 –
16.08.2018, ora 23:59 inclusiv.
Castigatorii Etapei 2 vor fi publicati in ziarul Adevarul si pe www.adevarul.ro in perioada 21-23.08.2018.

Etapa 3: in urma extragerii din data de 24.08.2018, se vor acorda 2 (doua) premii „Bicicleta” si 2 (doua) premii
„Tricicleta”. Participa la extragere toti consumatorii care nu au fost desemnati potentiali castigatori in extragerile
precedente si care au cate o participare valida in fiecare zi (luni, marti, miercuri, joi) din perioada 20.08.2018 –
23.08.2018, ora 23:59 inclusiv.
Castigatorii Etapei 3 vor fi publicati in ziarul Adevarul si pe www.adevarul.ro in perioada 28-30.08.2018.

Etapa 4: in urma extragerii din data de 31.08.2018, se vor acorda 2 (doua) premii „Bicicleta” si 2 (doua) premii
„Tricicleta”. Pariticipa la extragere toti consumatorii care nu au fost desemnati potentiali castigatori in extragerile
precedente si au cate o participare valida in fiecare zi (luni, marti, miercuri, joi) din perioada 27.08.2018 –30.08.2018,
ora 23:59 inclusiv.
Castigatorii Etapei 4 vor fi publicati in ziarul Adevarul si pe www.adevarul.ro in perioada 4-6.09.2018.

Etapa 5: in urma extragerii din data de 31.08.2018, se vor acorda 2 (doua) premii „Bicicleta” si 2 (doua) premii
„Tricicleta”. Pariticipa la extragere toti consumatorii care au cel putin o participare valida in perioada 06.08.2018 –
30.08.2018, ora 23:59 inclusiv si nu au castigat niciun premiu in etapele anterioare.
Castigatorii Etapei 5 vor fi publicati in ziarul Adevarul si pe www.adevarul.ro in perioada 4-6.09.2018.

(2) Pentru etapele 1, 2, 3 si 4, va fi considerata participare valida pentru tragerea la sorti cumulul a 4 (patru)
participari valide ale unui singur participant, in cele 4 (patru) zile ale unei singure etape asa cum sunt
descrise mai sus.

Pentru Etapa 5 este considerata participare valida pentru tragerea la sorti orice participare valida
inregistrata intr-o zi de inscriere in oricare din etapele anterioare, fiind excluse din tragerea la sorti cele care
au facut deja obiectul unui premiu castigat.

(3) Tragerile la sorti a premiilor se vor efectua prin intermediul site-ului www.random.org, iar pentru fiecare premiu,
respectiv potential castigator, se vor extrage si cate 2 (doua) rezerve, astfel numarul total al rezervelor desemnate
este de 40 (patru zeci) de rezerve.
(4) Premiile vor fi acordate câştigătorilor cu conditia ca acestia sa nu fie descalificati ca urmare a nerespectarii
conditiilor prezentului Regulament.
(5) Celelalte participari valide ale castigatorului de drept extras vor fi excluse pentru extragerea rezervelor, astfel incat
sa nu existe un participant cu statut atat de castigator, cat si de rezerva. De asemenea, în cazul rezervelor, se vor
elimina celelalte participari valide ale unui participant desemnat rezerva pentru a avea rezerve unice (un participant la
promoţie fiind identificat pe toata durata acesteia dupa numarul de telefon de pe care s-a trimis sms).
(6) Daca pe întreaga durată a Campaniei, sau pe durata primelor 4 etape nu se inscrie nici un participant sau
castigatorii nu pot intra in posesia premiilor, atunci premiile campaniei se reporteaza pentru etapa 5.
(7) Potentialii castigatori ai Campaniei promotionale vor fi contactati in termen de 2 (doua) zile lucratoare, de catre un
reprezentant al Organizatorului, pe numarul de telefon de la care s-au receptionat mesajele participante valide.
(8) Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a
primit SMS-ul identitatea si scopul apelului şi îi va solicita să confirme participarea sa la Campanie precum şi numele
său complet. După comunicarea acestor date potentialului câştigator i se vor solicita datele de identificare si i se va
solicita sa faca dovada detinerii ziuarului sau dupa caz a ziarelor Adevarul cu CODURILE CONCURS inscrise, in
urma carora a participat la tragerea la sorti.
Datele de identificare a castigatorilor urmeaza a fi operate si integistrate in baza de date a Organzitorului, in vederea
atribuirii premiului.
(9)Refuzul potenţialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale si
refuzul de a face dovada ziarului/ ziarelor Adevarul (cu CODURILE CONCURS participante si inscrise de acesta) in
vederea validarii si atribuirii premiului duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a
premiului.
(10) In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat in cele 2 (doua) zile lucratoare prevazute in cadrul
prezentului regulament (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul respectiv, numarul nu este alocat,
nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila etc) acesta poate fi invalidat.

(11) Fiecare potential castigator este obligat sa prezinte in termenul comunicat de reprezentantul Organizatorului de la
validarea telefonica, conform cerintelor Organizatorului, editiile Adevarul din ziua trimiterii codului de concurs, pentru a
face dovada detinerii produsului participant conform Art 3, al prezentului Regulament.
(12) Castigatorii din Bucuresti trebuie sa prezinte la sediul Organizatorului pentru validarea premiului cele 4 editii
Adevarul din care au trimis codul de concurs zilnic, pentru castigarea premiului saptamanal conform etapelor 1, 2, 3 si
4, respectiv editia Adevarul din care au trimis codul de concurs pentru castigarea premiului din Etapa 5.
(13) Castigatorii din afara orasului Bucuresti se pot prezenta pentru validarea premiului la sediul Organizatorului exact
ca cei din Bucuresti (conform punct 12), iar in cazul in care deplasarea castigatorului nu se poate realiza, pentru
validarea premiului, trebuie sa trimita prin posta sau curier cu plata ramburs la sediul Organizatorului editiile Adevarul
din care au luat codurile de concurs, impreuna cu o copie dupa buletin/carte de identitate, dupa validarea lui telefonica
si confirmarea numelui cu reprezentantul Adevarul, astfel incat numele confirmat telefonic sa coincida cu cel din
documentul de identitate trimis.
Adresa la care poate sa trimita documentele (ziarele doveditoare + act de identitate) este: Sediul Adevarul Holding,
Str. Fabrica de Glucoza 21, Sector 2 Bucuresti, cod postal 020331.
(14) Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise in prezentul Regulament, constatarea oricaror neconcordante intre
datele comunicate telefonic si cele existente in actul de identitate al castigatorului si/sau pe factura/bonul fiscal care
atesta achizitionarea produsului conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui
premiul.
(15) In cazul in care castigatorul va pierde dreptul de intrare in posesie a premiului conform prevederilor prezentului
regulament, reprezentantul Organizatorului va contacta, pe rand si in ordinea in care acestea au fost extrase,
rezervele castigatorului. Premiul se va acorda primului participant din cele 2 rezerve extrase pentru fiecare premiu
care va fi validat preliminar conform conditiilor prezentului Regulament.
(16) Premiile acordate in cadrul extragerii finale dar neatribuite datorita nerespectarii conditiilor prezentului regulament
de catre potentialii castigatori sau de catre rezervele acestora vor ramane la dispozitia Organizatorului.
(17) Premiile se vor acorda in maxim 30 de zile lucratoare de la validarea castigatorilor, la sediul Organizatorului sau
trimise prin posta, la adresa indicata de catre castigator. In ziua intrarii efective in posesie a premiului se va incheia un
proces verbal de predare primire premiu.
(18) Prin semnarea si datarea procesului-verbal, castigatorul isi va exprima in scris acordul sau ca datele sale
personale mentionate in acesta sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de catre SC Adevarul Holding SRL
in vederea atribuirii premiului Campaniei si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si va putea opta in a-si exprima in
scris acordul sau pentru ca numele, localitatea de domiciliu sa fie facute publice de catre organizator, fara alte obligatii
suplimentare din partea organizatorului fata de castigator.
(19) SC Adevarul Holding SRL nu-si asuma raspunderea pentru orice reclamatie privind calitatea premiilor,
reclamatiile fiind indreptate catre furnizor/ producator.

Art. 8 Incetarea inainte de termen a Campaniei
Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:
(1) în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare;
(2) printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul siteului www.adevarul.ro cu
minim 3 zile înainte de incetare;
(3) în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional
să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect;
(4) In caz de faliment, lichidare a Organizatorului, de la momentul pronuntarii unei astfel de decizii.

Art. 9: Litigiile si legea aplicabila
(1) Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: Bucureşti, şos.
Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, Bucureşti până la data de 01 noiembrie 2018 la adresa de e-mail
concurs@adevarulholding.ro. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.
(2)Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau,
în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Romania.

Art. 10- Taxe
(1) Premiile peste 600 de Ron sunt subiecte de impozit pe venit conform legilor in vigoare, iar impozitul pe venit
datorat de câstigători va fi retinut si plătit către autorităti de către Organizator din valoarea totală a premiului.

Art. 11 - Responsabilitate
(1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (06.08.2018), exclusiv in
cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa
Organizatorului.
(2) Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
- pentru mesajele incomplete, inexacte, dublate sau incorecte trimise la numarul de telefon 1803, precum si pentru
mesajele trimise inainte de inceperea campaniei sau dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de
telefon;
- pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie generate de retelele de telefonie mobila
sau de oricare alte defectiuni tehnice sau probleme determinate de factori independenti de vointa sau controlul
Organizatorului;
- daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu
va putea raspunde participantului la Campanie;
- daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila, drept urmare a unei erori
de retea. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca
reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj
primit.
- pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului
intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioade de trafic intens.
- situatiile in care numarul de telefon de pe care este trimis un mesaj SMS de participare la Campanie care a fost
extras castigator nu poate fi apelat timp de 2 (doua) zile lucratoare, conform conditiilor din prezentul Regulament, din
orice motive independente de vointa Organizatorului;
- situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal/factura pentru produsele participante aferente
SMS-ului desemnat castigator al premiului campaniei; Conform prezentului regulament premiul va fi acordat primului
participant care a trimis SMS-ul respectiv si poate face dovada achizitionarii produsului.
- eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul
scurt 1879.

Art. 12 – Protectia Datelor personale
(1) ADEVARUL HOLDING S.R.L. colectează si prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor la campania
“Castiga o bicicleta sau o trotineta!” în scopul selectionării câstigătorilor, alocării premiilor si centralizării de rapoarte
statistice cu privire la consumatori, precum si al comunicării cu dumneavoastră si alte persoane în legătură cu această
campanie. Temeiul prelucrării este executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face
demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
Prin participarea la campania “Castiga o bicicleta sau o trotineta!”, participantii pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor
personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitătile de marketing ale
acestuia.
(2) Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanti să nu fie difuzate către terti sau în străinătate,
cu exceptia persoanelor implicate în organizarea campaniei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.
(3) Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, CNP adresa din actul de identitate, număr de telefon, email,
cont IBAN (contul IBAN este valabil pentru castigatorii premiilor in bani).
(4) Organizatorul îsi rezervă dreptul de a anunta public numele participantilor câstigători si premiile câstigate, în
conformitate cu legislatia în vigoare.
(5) Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate si păstrate, luăm în considerare durata
contractuală până la îndeplinirea obligatiilor contractuale respectiv a scopului si termenele de arhivare prevăzute de
dispozitiile legale în materie. Dacă doriti mai multe informatii despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu
caracter personal, vă rugăm să ne contactati la adresa dpo@adevarulholding.ro.
În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimtământului dumneavoastră,
aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimtământul
dumneavoastră, cu exceptia cazului în care vă retrageti sau limitati consimtământul înainte de expirarea acestei
perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante,
sub rezerva oricărei obligatii legale de a prelucra aceste date cu caracter personal si/sau a nevoii noastre de a
prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor
legitime ale altor persoane).
(6) Participantii au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia
persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:
dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
dreptul la restrictionarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opozitie; dreptul de a nu face obiectul
unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea
consimtământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; dreptul de a depune o plângere în fata unei
autorităti de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.
În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în
formă scrisă, datată si semnată, către dpo@adevarulholding.ro. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreste ca
informatiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi si de postă electronică, sau printr-un serviciu de
corespondentă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii,
cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile în scris la o anumită adresă fizică sau
virtuală (electronică).
(7) Dreptul de acces la date - Persoana vizată are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare că se
prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc si, în caz afirmativ, acces la datele respective si la
următoarele informatii: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile
de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din
tări terte sau organizatii internationale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate
datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea
prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităti de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu
sunt colectate de la persoana vizată, orice informatii disponibile privind sursa acestora; existenta unui proces
decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informatii pertinente privind logica utilizată si privind importanta
si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
(8) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o tară tertă sau o organizatie internatională,
persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garantiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la
transfer.
(9) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii
solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul
în care persoana vizată introduce cererea în format electronic si cu exceptia cazului în care persoana vizată solicită
un alt format, informatiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
(10) Dreptul la rectificarea datelor - Persoana vizată are dreptul de a obtine de la operator, fără întârzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinându-se seama de scopurile în care au fost
prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt
incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
(11) Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - Persoana vizată are dreptul de a obtine din partea
operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are
obligatia de a sterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre
următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
prelucrate;

b) persoana vizată îsi retrage consimtământul pe baza căruia are loc prelucrarea, si nu există niciun alt temei juridic
pentru prelucrarea;

c) persoana vizată se opune prelucrării si nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea;

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului în
temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul;

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societătii informationale în mod
direct unui copil, în măsura în care consimtământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul
răspunderii părintesti asupra copilului.

(12) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal si este obligat să le steargă, operatorul,
tinând seama de tehnologia disponibilă si de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru
a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat stergerea de către
acesti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu
caracter personal.

(13) Dreptul la restrictionarea prelucrării - Persoana vizată are dreptul de a obtine din partea operatorului
restrictionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea
datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb
restrictionarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă; sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se
verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

(13) În cazul în care prelucrarea a fost restrictionată, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocării, să
fie prelucrate numai cu consimtământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept
în instantă sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public
important al Uniunii sau al unui stat membru.
(14) Dreptul la portabilitatea datelor - Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc
si pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si are
dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele
cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimtământ sau pe un contract; si prelucrarea este
efectuată prin mijloace automate.

(15) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să
fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(16) Dreptul de opozitie - În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia
particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza
respectivelor dispozitii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu exceptia cazului în care
operatorul demonstrează că are motive legitime si imperioase care justifică prelucrarea si care prevalează asupra
intereselor, drepturilor si libertătilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui
drept în instantă.
(17) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are
dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv
creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
(18) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal
nu mai sunt prelucrate în acest scop.
(19) În contextual utilizării serviciilor societătii informationale si în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îsi
poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificatii tehnice.
(20) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare stiintifică sau istorică sau în
scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situatia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării
datelor cu caracter personal care o privesc, cu exceptia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea
unei sarcini din motive de interes public.
(21) Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
a) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o
măsură semnificativă.
b) Respectându-se celelalte garantii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai
sus, în următoarele situatii:
- este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată si un operator de date;
- este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului si care prevede, de asemenea,
măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertătilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
- are la bază consimtământul explicit al persoanei vizate.
(22) Dreptul la retragerea consimtământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, în orice moment,
fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtământului înainte de retragerea acestuia.
(23) Dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităti de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal
(24) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a
depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care îsi are resedinta obisnuită, în
care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea
datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.
(25) Dreptul la o cale de atac judiciară
a) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică
are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a
unei autorităti de supraveghere care o vizează.
b) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul
de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu
tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la
solutionarea plângerii depuse.
c) Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune
o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară
eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost
încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.
(26) De asemenea câstigătorii au optiunea de a-si exprima printr-un acord scris consimtământul expres si neechivoc
ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie făcută publică si să fie/să nu fie folosită de organizator în
diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea campaniei.
(27) Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozitiile Regulamentului UE 2016/679
privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date.
8.9. Prin participarea la această campanie, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament.
Art. 13 – Alte prevederi - Contact organizator campanie promotionala
(1) Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru a cere alte
detalii despre concurs sunaţi la numarul de telefon 0372.130.241 (tarif normal, orele 9:00-18:00, de luni până vineri).