Nr. 31 (790) www.lyberti.

com Joi, 2 august 2018

LIBERTATEA CUVÂNTULUI

Seceta și
inundațiile
scumpesc
pâinea!

 pag. 4

CURS VALUTAR MEDIU LA ZIUA DE 1 AUGUST 2018
1 RON – 6 GRN. 81 COP. 1 USD – 26 GRN. 89 COP. 1 EUR – 31 GRN. 52 COP. 1 RUB – 0 GRN. 43 COP. 1 MDL – 1 GRN. 62 COP.
2 LC
Joi, 2 august 2018 Actual

EPIDEMIA DE RUJEOLĂ CONTINUĂ SĂ SE EXTINDĂ
Ministerul Sănătății a raportat despre numărul îm-
bolnăvirilor cu rujeolă din Ucraina în ultima săptămână.
Astfel, în perioada 24-31 iulie au fost confirmate 822 de
noi cazuri de rujeolă: 352 la adulți și 470 la copii. De la
începutul anului curent au fost înregistrare peste 27.000
cazuri de rujeolă.
Cel mai mare număr de îmbolnăviri sunt diagnostica-
te în regiunile Transcarpatia, Lviv și Ivano-Frankivsk. Din
cauza complicațiilor cauzate de rujeolă, în acest an 13
persoane au decedat, inclusiv 9 copii.
BINE DE ȘTIUT! Rujeola, cunoscută şi sub denumirea
de pojar, este o boală infecţioasă virală acută, contagi-
oasă, cauzată de virusul rujeolic. În multe cazuri, boala
duce la complicaţii, iar pentru 1 din 1.000 de bolnavi de
rujeolă, boala este mortală. Rujeola poate fi prevenită
prin vaccinare. Persoana infectată cu virusul rujeolic este
contagioasă încă din perioada de incubaţie, atunci când
aceasta nici nu ştie că s-a îmbolnăvit şi nici nu prezintă
nici un simptom. Bolnavul este contagios şi aproximativ 4
zile după erupţia cutanată specifică bolii. Rujeola apare
între 8-21 de zile de la expunerea la virus. În primele 3-5
zile de la debutul bolii, bolnavul prezintă simptome ase-
mănătoare unei răceli: febră foarte mare, secreţii nazale,
ochi înroşiţi, dureri în gât, tuse, creştere în volum a gangli-
onilor latero-cervicali, oboseală, lipsa poftei de mâncare.
Apoi, apare o erupţie pe mucoasa bucală sub forma unor
puncte roşii cu un centru mic de culoare gri, denumită şi
semnul Koplik. Erupţia în zona bucală dispare în aproxi-
mativ 18 ore şi în locul ei apare erupţia tipică de rujeolă,
mai întâi la nivelul feţei şi în spatele urechilor, apoi pe în-
treg corpul. În perioada de erupţie, bolnavul prezintă febră
şi senzaţie de mâncărime la nivelul întregului corp.

Sfaturi pentru părinți SVITLANA SEMCIȘYN,
RESPONSABILĂ DE RESPECTAREA

la început de an școlar Grynevyci. „Părinții nu sunt
DREPTURILOR OMULUI
ÎN REGIUNEA CERNĂUȚI
obligați să cumpere suplimentar
caiete speciale, dacă vi se cere
să plătiți pentru ele. Se poate
folosi caietul obișnuit. Important
e să aibă manualul și materialul
oferit de profesor. Deseori, în
școală apar interese de afaceri.
Ofertele de a cumpăra anumite
materiale didactice sunt stimu-
late din exterior pentru a face
bani”, spune Lilia Grynevyci. De
asemenea, ministrul s-a referit
la problema uniformelor școla-
re. Ea a menționat că școlile
nu pot forța părinții să cumpere
uniformele anumitor producă-
tori. Anume părinții au dreptul
să aleagă uniforma școlară po-
trivită. Grynevyci a recomandat
părinților să obișnuiască copiii Ombudsmanul ucrainean turilor și libertăților cetățenilor în
cu regimul de lucru matinal încă Ludmila Denisova a desemnat-o regiunile Volyn, Transcarpatia,
din luna august, pentru a evita pe Svitlana Semcișyn în funcția Ivano-Frankivsk și Cernăuți. Re-
stresul și oboseala la începutul de Reprezentant pentru Dreptu- prezentanta ombudsmanului își
anului școlar. Și nu în ultimul rile Omului în regiunile vestice va avea sediul permanent la Lviv.
Părinții nu trebuie să cumpe- pentru copiii lor, a declarat în rând – să recapituleze treptat ale Ucrainei. Se menționează Svitlana Semcișyn este de pro-
re caiete și au dreptul să alea- cadrul unei emisiuni televizate cunoștințele însușite în clasele că Svitlana Semcișyn va asigura fesie avocat, candidat în științe
gă uniforma școlară preferată ministrul Învățământului, Lilia precedente. controlul asupra respectării drep- politice.

Continuă abonarea
Index: 01886
Preţ –
4 luni – 41,60 grn.
Buletinul
meteo
Joi Vineri Sâmbătă Duminică Luni Marți Miercuri
http://www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com 2 3 4 5 6 7 8
august august august august august august august
Tel. 099-643-58-57

Preţuieşte DEMNITATEA,
abonează-te la
LIBERTATEA Cuvântului Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
LC 3
Eveniment Joi, 2 august 2018

CIFRE OFICIALE. Soldaţi profesionişti Moldova și-ar dori să
părăsesc rândurile Forţelor Armate obțină gazele rusești
din România, ocolind
Ucraina
Moldova este interesată de noile livrări alternative de gaze natura-
le din Rusia, ocolind Ucraina. În special, în acest scop este efectuată
construcția gazoductului din România „Iași-Ungheni-Chișinău”. Acest
lucru a fost comunicat jurnaliștilor de către președintele țării, Igor Do-
don, relatează NOI.md. „Bineînțeles că pentru Moldova este foarte
important să obțină combustibil fără întreruperi. Îmi amintesc de anul
2009, începutul anului, când eu am fost vicepremierul Moldovei, când
a fost blocat tranzitul gazelor prin Ucraina”, a spus Dodon. El a men-
ționat că acest lucru a fost o problemă serioasă pentru țara vecină și
trebuia „în fiecare zi să calculezi ca volumul de gaze să fie suficient
pentru toate localitățile”. „De aceea, dacă va apărea o oportunitate
suplimentară de a obține gaze rusești prin alte rute alternative, bineîn-
țeles că pentru noi ar fi interesant. Noi în prezent investim și construim
gazoductul din România „Iași-Ungheni-Chișinău”. Acest lucru va oferi
o oportunitate de a reduce riscurile care există acum în țările de tran-
zit”, a adăugat el.

În perioada ianuarie-iunie a tea din cadrul Armatei ucrainene timp ce salariul mediu pe econo-
anului curent, aproximativ 11 mii este cu totul alta decât cea pe mie este de 8,7 mii grivne. Reie-
de ofiţeri şi soldaţi angajaţi pe care o vedem la televizor sau la şind din situaţia creată, Ministerul
bază de contract au părăsit rân- ocazii festive. În pofida faptului că Apărării a solicitat Guvernului ma-
durile Forţelor Armate ale Ucrai- serviciul militar este foarte intens jorarea salariilor militarilor înce-
nei. În plus, până la finele anului popularizat, tot mai puţini cetăţeni pând cu luna octombrie. Salariul
curent se preconizează că alţi optează pentru această meserie. unui militar din rangul gradelor
11 mii de militari profesionişti Ministerul Apărării este nevoit să inferioare va fi de 9 mii grivne, iar
vor părăsi sistemul pe fondul nu- recruteze în fiecare an mii de oa- cel al gradaţilor va ajunge la 15,3
meroaselor nemulțumiri, anunţă meni pentru a completa posturile mii grivne. În aceste scopuri din
portalul Ukrainian Military Pages. vacante. La etapa actuală salariul buget urmează să fie alocate su-
Majoritatea acuză salariile mici şi unui militar în primul an de servi- plimentar 4,5 miliarde grivne.
alte drepturi neacordate. Realita- ciu constituie 7,5 mii grivne, în

FENOMENUL „BULLYING" IA AMPLOARE.
MII DE COPII SUNT HĂRȚUIȚI LA ȘCOALĂ
Pentru hărţuirea copiilor la şcoală vor fi sancţionaţi pă-
rinţii şi cadrele didactice. Un proiect de lege în acest sens
a fost înaintat spre examinare în Rada Supremă. Pentru
agresiune psihică sau fizică părinţii vor fi amendaţi între
400-850 grivne, iar în cazuri de violenţă deosebit de gravă
vor fi impuse amenzi între 850-3.400 grivne. De aseme-
nea, cadrele didactice care vor încerca să ascundă cazurile
de hărţuire a copiilor vor fi amendate cu 850-1.700 grivne.
Directorii de şcoli vor fi obligați să controleze măsurile de
combatere a hărțuirii elevilor și să analizeze apelurile ele-
vilor şi părinţilor cu privire la situaţiile conflictuale. „Părinții
sunt responsabili pentru comportamentul copiilor la şcoală.
Amenzile pentru hărţuire sunt un mesaj adresat părinţilor,
care trebuie să atragă mai multă atenţie copiilor. Nu poți
motiva un copil la acțiuni violente și la nerespectarea va-
lorilor umane”, a declarat Oleksandr Spivakovskyi, unul
dintre autorii proiectului de lege, președintele Comisiei
parlamentare pentru Educație și Ştiință. În fiecare școală
ucraineană există conflicte între elevi. În anul 2017 aproxi-
mativ 67% dintre elevi au fost victime sau martori ai feno-
menului „bullying”, anunţă UNICEF-Ucraina, organizație
din cadrul ONU pentru protecția drepturilor copilului. 48%
dintre aceşti copii nu au povestit nimănui despre experi-
enţele trăite. De regulă, copiii care umilesc alţi copii provin
din familii înstărite în care părinţii le permit mult prea multe
lucruri. Dar, în acelaşi timp, acestor copii le lipsesc atenţia
şi respectul adulţilor. Astfel ei simt necesitatea să se afir-
me şi îşi demonstrează superioritatea pe contul altor copii.
Frecvent, agresorii se leagă de aspectul fizic, de statutul
social, dar sunt şi situaţii când copiii sunt hărţuiţi pentru că
învaţă bine la şcoală şi au note bune. Specialiştii spun că,
de cele mai multe ori, copiii-victime tac, pentru a se integra
în grup. În școlile din Ucraina cadrele didactice nu vorbesc
despre problema agresiunii în şcoală, deoarece se tem de
probleme suplimentare, investigații, cazuri penale. Uneori
contează cine sunt părinții copiilor implicați, cât de bogați o persoană/grup de persoane mai puternice. Bullying-ul necăjirea, evitarea, ostracizarea sau atacarea reputației
sau influenți sunt. Psihologii subliniază că în astfel de situ- este diferit de agresiunea între oameni de putere egală. Cu unei persoane. Bullying-ul poate apărea efectiv oriunde se
aţii trebuie să intervină adulţii cu reputaţie şi care se bucură toate acestea, o persoană poate deține o putere mai mică adună mai multe persoane, fie în lumea reală, fie în cea
de încrederea şi simpatia copiilor. Astfel, victimele violenţei decât celelalte din mai multe motive – timiditate, faptul că virtuală. Poate avea loc între persoane de toate vârstele,
pot avea sentimentul că sunt sprijinite, iar cei din jur nu sunt este diferit într-un anumit mod, lipsa încrederii, problemele identitățile și aflate în anumite etape ale vieții. Tinerii care
indiferenţi la problema lor. pe care le are acasă, confruntarea cu o dizabilitate, fap- sunt supuși acestui fenomen au șanse mai mari să se simtă
Termenul „bullying” vine de la englezescul „bully”, care tul că face parte dintr-o rasă sau religie minoritară, că nu captivi sau singuri, deoarece de obicei nu au posibilitatea
înseamnă bătăuș, huligan. Definiția exactă a termenului are rezultate bune la şcoală sau că îi lipsește forța fizică. de a alege locul unde trăiesc, unde merg la școală sau
„bullying” constă într-o presiune repetată, psihologică sau Bullying-ul îmbracă mai multe forme, inclusiv amenințări unde se joacă.
fizică asupra unei persoane mai puțin puternice de către fizice sau violență, adresarea de porecle și tachinarea, Pagină realizată de Mihai URSU
4 LC
Joi, 2 august 2018 Probleme și soluții

Seceta și ploile – caracteristica secerișului din anul curent
A gricultorii retrăiesc foarte mult atunci când seamănă
cerealele pe timp secetos și atunci când nu pot intra
în lan, din cauza ploilor, ca să strângă holda pârguită.
Anul curent ei sunt puşi la ambele încercări...
În actualul sezon agricol ploile „au ui- 3.700 de hectare de cereale timpurii au
tat” de așteptările agricultorilor. În loc să rămas nerecoltate 400 hectare de grâu.
cadă în aprilie și mai, ele s-au abătut pes- Deci, a fost strânsă 82 la sută din recoltă.
te lanuri în a doua jumătate a lunii iulie, În alte raioane situația e și mai complica-
exact în toiul secerișului. Și au rămas gos- tă, rămânând netreierate până la 1.500
podăriile agricole cu jumătate din recoltă hectare de cereale. De la 16 iulie încoa-
adunată pe arie și jumătate în câmp, în ce plouă zilnic și combinele nu pot intra
cel mai bun caz au reușit să treiere holde- în lan. Spicele se înnegresc, se scutură,
le de pe două treimi din masivul cerealier. boabele încolțesc. Pierderile din recoltă
Este cel mai greu și complicat seceriș din sunt mari. Dacă până la ploi recolta me-
ultimii doisprezece ani. die pe raion era de 43 centnere la hec-

nul Noua Suliță. Din cele 345 hectare de de capriciile naturii. Agricultorii, din cauza
grâu de toamnă recolta a fost strânsă prețurilor de achiziționare scăzute, nu-și
de pe 250 hectare. Orzul de primăvară pot permite să cumpere tehnică nouă. S-a
ocupă numai 20 hectare și pe jumătate constatat că 70 la sută din agregatele de
din această suprafață holdele au fost recoltare sunt învechite moral și fizic, iar
treierate. A rămas să fie recoltat orzul pe 95 la sută din combinele, procurate în ulti-
zece hectare în Gospodăria „Biruința” mii patru ani, sunt aduse de peste hotare
din Horbova. După datele de statistică, și considerate un fel de „Second-hand”.
anul acesta este cu ghinion pentru gos- Din lipsă de tehnică crește norma la o
podăria dată, considerată una fruntașă combină, de aceea perioada secerișului,
în raion. Agricultorii herțeni au reușit să care trebuie să dureze nu mai mult de
recolteze rapița de toamnă și mazărea două săptămâni, se întinde până la 32-55
pe întregul masiv ocupat de culturile re- de zile. Astfel, Ucraina pierde anual 10 la
spective. Recolta medie de grâu e de 33 sută din recolta crescută sau 6-6,5 milioa-
centnere la hectar, de orz – de 27 cent- ne tone de boabe aurii.
nere la hectar, de rapiță de toamnă – de Lucru știut că nu poate fi câștigată lup-
20,5 centnere la hectar și de mazăre – ta cu „tancuri străine”. Pentru agricultorii
de 17 centnere la hectar. Deci, e o recol- ucraineni combinele sunt acea tehnică
tă sub nivelul mediu. eficientă care le poate asigura victoria
Sunt în pierdere nu numai agriculto- în lupta pentru recolte bogate. Iar pentru
rii, e în pierdere și țara. Mare lucru ca aceasta trebuie înfăptuite schimbări radi-
pierderile din recoltă din cauza calamită- cale în sectorul agrar, în cel de construc-
ților naturii să fie recuperate. În Ucraina ție a mașinilor agricole.
încă nu funcționează eficient un aseme- Până se vor face totalurile Secerișu-
nea mecanism. Analiștii pieții cerealiere lui-2018, experții au pronosticat o majo-
Raionul Noua Suliță este considerat tar, acum e posibil să obținem câte 25-30 sunt preocupați de aprecierea echilibrului rare a prețului la pâine cu 15-20 la sută
unul din cele câteva raioane-grânare ale centnere la hectar. Diferența este mare, cerealier: ce cantitate de cereale va fi de până la sfârșitul verii, adică atunci când
regiunii Cernăuți. Și aici lucrările de re- dar și calitatea boabelor e cu totul alta, ele clasa a doua, de clasa a treia și ce can- cerealele din noua recoltă vor intra în cir-
coltare sunt tărăgănate din cauza ploilor pot fi folosite numai ca cereale furajere. titate va fi trecută la categoria cerealiere- cuitul de producție. Asupra prețului vor in-
zilnice. De aici și venitul mai mic al gospodăriilor lor furajere. Dar de pe acum este clar că fluența următorii factori: creșterea prețului
– Situația este foarte complicată, iată agricole, al fermierilor. volumul cerealelor de înaltă calitate e în la curentul electric pentru producători,
ce pot spune, a accentuat dl Anatolie An- Au reușit să strângă o bună parte din scădere, ceea ce se va răsfrânge și asu- creșterea tarifelor la transport. În afară
drițchi, șeful Direcției pentru dezvoltarea recoltă și agricultorii din raionul Herța. pra exportului. de aceasta, din cauza recoltei mai mici
agroindustrială din cadrul Administrației De fapt, aici masivele cu culturi cereali- Tărăgănarea secerișului se explică nu în anul curent rezervele de făină lasă de
Raionale de Stat Noua Suliță. Din cele ere timpurii sunt mai mici decât în raio- numai prin factorul de forță majoră, creat dorit.

„IZVORAȘUL” DIN COSTICENI E ÎN PERICOL
E ste vorba de vestita Orchestră de instru-
mente populare „Izvorașul” de la Casa
de cultură din Costiceni. În urma lipsei de
finanțe urmează să fie redus postul de con-
ducător artistic al acestui colectiv popular.
Decizia a fost luată de Direcția de cultură din
cadrul Administrației Raionale de Stat Noua
Suliță. A fost prevenit că va rămânea fără
salariu dl Vladimir Șeremet, conducătorul ar-
tistic al orchestrei. El a telefonat la redacție
ca să-și exprime nemulțumirea:

– În raionul Noua Suliță sunt 9 siderare meritele acestui colectiv.
colective care poartă titlul onorific Nu este vorba de persoana mea,
de „colectiv popular”. Orchestra căci sunt în vârstă și acest post ar
de instrumente populare „Izvo- putea să-l ocupe un tânăr specia-
rașul” din Costiceni are merite list și dornic să propage valorile
deosebite. La 22 mai anul curent nestemate ale folclorului nostru.
am marcat 70 de ani de la crea- Entuziasmul e bine, dar e și mai
rea ei. Din 1948 și până în 1985 bine când pentru munca desfășu-
orchestra a fost condusă de le- rată primești salariu.
gendarul Toader Captar, iar din Am fost prevenit la timp că lă Unită – Costiceni, Vancicăuți și înseamnă cheltuieli financiare su- să aflu și părerea cititorilor „Liber-
1985 încoace eu mă aflu în acest postul meu se reduce din motivul Tărăsăuți. plimentare. tății Cuvântului”.
post. Este un minunat colectiv ar- că nu există mijloace financiare. Concomitent este pusă în pe- Părerea mea e că trebuie să Redacția săptămânalului
tistic de amatori, care deseori a Deci, prima lovitură financiară a ricol și Școala de muzică pentru fie păstrate și Orchestra „Izvoraș”, „Libertatea Cuvântului” susți-
reprezentat raionul la diferite con- primit-o „Izvorașul”. Pentru menți- copii din Costiceni, care în 2019 și Școala de muzică din Costiceni. ne chemarea domnului Vladi-
cursuri și festivaluri, a evoluat în nerea acestui post până la finele va împlini 40 de ani. Este una din- Nu trebuie să admitem să sece mir Șeremet și este disponibilă
Moldova, România și în alte părți. anului e nevoie de aproximativ 27 tre cele mai bune școli de muzică izvoarele noastre spirituale. Vor- să plaseze în șpalturile ziarului
Este cartea de vizită a culturii po- mii grivne. Mi s-a spus că jumăta- sătești din raion și regiune. Pen- besc nu numai din numele meu, opiniile cititorilor în problema
pulare românești din ținutul nos- te de salariu îmi poate plăti Con- tru ca ea să existe, odată cu cre- ci și al viitorului conducător artistic dată. Cu atât mai mult că este
tru. Părerea mea e că funcționarii siliul sătesc Costiceni. Dar proble- area Comunității Teritoriale Unite, al „Izvorașului”, în numele tuturor vorba de o susținere.
din raion, înainte de a lua o astfel ma nu poate fi rezolvată până nu urmează să fie deschise filiale la celor care nu sunt nepăsători de Pagină realizată
de decizie, trebuiau să ia în con- va fi creată Comunitatea Teritoria- Vancicăuți și Tărăsăuți, ceea ce valorile noastre spirituale. Aș vrea de Vasile CARLAŞCIUC
LC 5
Cronica penală Joi, 2 august 2018

Bărbat păstrător de droguri DOCENTUL CORUPT
reținut de poliție A FOST LUAT SUB STRAJĂ
Colaboratorii organelor de
drept l-au reținut, în centrul ora-
șului Cernăuți, pe un bărbat,
care avea asupra sa substan-
țe asemănătoare cu drogurile.
Bărbatul a nimerit în vizorul
oamenilor legii din cauza com-
portării sale suspecte. Acesta
dorea să evite comunicarea
cu polițiștii. Observând mașina
poliției de patrulare, el a încer-
cat s-o ia la fugă prin curtea din
apropiere. Bărbatul suspect a
fost ajuns din urmă. În timpul
percheziției polițiștii au depis-
tat două pachețele de hârtie
cu o substanță asemănătoare
drogurilor. Locuitorul centrului
regional în vârstă de 36 de ani
nu a putut explica proveniența
substanței. La locul cu pricina a Docentul de la Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci”, care este
fost chemat un grup operativ-de suspectat că ar fi luat mită de la un abiturient în sumă de 700 dolari
anchetă pentru clarificarea tutu- americani, a fost luat sub strajă. Decizia a fost luată de către Jude-
ror circumstanțelor. cătoria raională Șevcenko a orașului Cernăuți. Potrivit ei, bărbatul în
vârstă de 62 de ani a fost luat sub strajă cu posibilitatea depunerii unui
amanet în sumă de 55 mii grivne. Amintim că acesta a fost reținut în

Un BMW s-a izbit, în plină viteză,
ziua de 23 iulie, fiind suspectat că ar fi cerut și primit 700 de dolari
americani de la un abiturient pentru a favoriza admiterea lui la studii la
colegiul politehnic din oraș.

de un stâlp Nervozitatea l-a trădat
Incidentul s-a produs pe
strada Eroilor Maidanului, nu
departe de strada Rivnenska.
Martorii oculari au afirmat că
automobilul se deplasa cu o vi-
teză excesivă din centrul orașu-
lui înspre strada Pivdenno-Kil-
țeva. Șoferul a pierdut controlul
volanului și s-a izbit violent de
un stâlp de electricitate, care,
în urma impactului, s-a clătinat.
Din fericire, nimeni nu a avut
de suferit. Ce-i drept, din cauza
accidentului a fost blocat trans-
portul electric. Tot martorii ocu-
lari au afirmat că după comite-
rea accidentului șoferul a fugit
de la locul infracțiunii.

MEDICAMENTE PENTRU SUMA DE 1,2 MILIOANE
GRIVNE CONFISCATE LA FRONTIERĂ
Polițiștii de la patrulare l-au lițiștii, bărbatul era nervos peste
reținut pe un bărbat, pe care l-au măsură și nu a putut să explice
suspectat de furt. Acesta a nime- clar unde s-a aflat în momentul
Această acțiune a avut loc la Punc- rit sub datele de orientare, intrate comiterii infracțiunii. Pentru a cla-
tul de trecere și control „Tereblecea” și în posesia oamenilor legii, referi- rifica circumstanțele acestui caz
a devenit posibilă datorită eforturilor co- toare la un bărbat, urmărit pentru bărbatul a fost adus la secția de
ordonate ale grănicerilor, vameșilor și furt. În timpul comunicării cu po- poliție.
colaboratorilor direcției pentru protecția
economiei. Medicamentele erau aduse

Anchetator suspectat
din Grecia și urmau să ajungă la una
din firmele din capitala Ucrainei. Drept
motiv pentru confiscarea medicamen-

de corupție
telor a fost prețul redus la maximum al
preparatelor, indicat în documentația
prezentată vameșilor. A fost întocmit un
proces-verbal cu privire la încălcarea re-
Un polițist anchetator a fost reținut în timp ce a primit suma de
gulilor vamale. În total, au fost confiscate
4.500 de dolari americani. Pentru această sumă, „bravul” anchetator
28 de lăzi cu preparate medicamentoase
urma să favorizeze pronunțarea unei pedepse nu chiar atât de aspre.
pentru suma de un milion 200 mii grivne.
Polițistul corupt a fost reținut chiar în momentul transmiterii banilor
și plasat sub strajă. Treptat, pas cu pas, dezrădăcinăm acele flagele
rușinoase, care discreditează activitatea Poliției Naționale. Încălcarea

JEFUITORI CONDAMNAȚI LA NOUĂ ANI DE ÎNCHISOARE
legii de către oamenii, care ar trebui s-o apere și s-o respecte este
ceva inadmisibil, a accentuat șeful Direcției Poliției Naționale în regiu-
nea Cernăuți, Anatol Dmitriev.
Inițial, infractorii au fost condam-
nați la 7,5 ani de închisoare. Sentin-
ța primei instanțe a fost atacată de
către Procuratura locală Chelmenți,
care le-a pronunțat celor doi bărbați
câte nouă ani de privare a libertății
cu confiscarea averii. Cei doi, care
au avut antecedente penale, au apli-
cat forța fizică și un pistol pneuma-
tic față de un consătean de la care
au sustras lucruri pentru suma de
1.500 grivne. De menționat că băr-
bații au comis această infracțiune,
aflându-se în stare de ebrietate. Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
6 LC
Joi, 2 august 2018
LC 7
Sfaturi practice Joi, 2 august 2018

Legume de sezon: TOCĂNIŢĂ DE ARDEI GRAS CU CIUPERCI
Ingrediente: 250 g ardei gras,

ARDEIUL
2 gogoşari, 250 g ceapă, 3-4 căţei
de usturoi, 3-4 linguri ulei, 400 g
ciuperci, 400 g roşii decojite în suc
de roşii, supă de legume, pătrun-
jel, mărar, sare, piper.

R
minţe. Deşi în Preparare. Se toacă ceapa
oşu, verde, galben, chiar şi mov sau bucătărie îl considerăm legumă, mărunt şi se pune într-o tigaie
negru, gras sau ascuţit, picant sau nu, ardeiul, precum dovleacul, cas- încinsă cu ulei. Se adaugă o
zemos şi aromat, ardeiul este prezent atât în travetele sau roşia, este, de fapt, jumătate de linguriţă de sare şi
preparatele crude sau gătite din timpul verii, un fruct. se amestecă până se căleşte
puţin, apoi se adaugă usturoiul
dar şi în conservele pentru iarnă. Alături
de cartof, roșie și vânătă se numără printre Verde sau tocat mărunt şi ciupercile cu-
răţate şi tăiate felii. Se mai lasă să se călească puţin. Se stinge cu
cele mai răspândite legume din lume. Deşi
originar din America Centrală și de Sud,
copt? jumătate cană de supă de legume şi se lasă să fiarbă înăbuşit, 20-25
minute. Între timp, ardeii graşi, roşiile şi gogoşarii se taie cubuleţe,
Pe măsură ce se maturizea- iar verdeaţa se spală şi se toacă mărunt. Se adaugă mai întâi ardeii
unde era cultivat de acum mai bine de 9000 ză, conţinutul de zaharuri şi sub- şi gogoşarii, apoi roşiile şi jumătate din verdeaţa tocată mărunt. Se
ani, astăzi, cel mai mare producător de ardei stanţe nutritive din ardei creşte. amestecă şi se fierbe înăbuşit până scade sosul şi sunt bine fierte şi
Aşadar, ardeii roşii sau galbeni ciupercile. Se potriveşte la gust cu sare, piper şi verdeaţă şi se ser-
din lume este China. Exploratorii spanioli şi sunt de preferat celor verzi, deşi veşte cu mămăliguţă.
portughezi au fost cei care au răspândit se- cei din urmă sunt ceva mai cro-
minţele de ardei prin lume, în secolele 16-17. canţi şi plăcuţi la gust. Un ardei
matur conține cantități mai mari
de vitamina A şi vitamina C, dar şi
ARDEI UMPLUŢI
licopen, un antioxidant care nu se Ingrediente: 9-10 ar-

Ardeiul iute găseşte în ardeiul verde. dei mijlocii, 100 g orez,
600 g carne tocată, 1

şi controlul Vitamina C ceapă, 1 morcov, 1 ou,
2-3 linguri pastă de roşii
Ardeiul rotund este una dintre sau 300 ml suc de roşii, 1
cele mai bune surse de vitamina
greutăţii C. Un ardei mare şi roşu asigură
necesarul zilnic de vitamina C, de
linguriţa boia dulce, 1 lin-
guriţă zahăr, ulei, 2 lingu-
Capsaicina, responsabilă riţe sare, 1 linguriţă piper.
pentru iuțeala ardeiului, contribu- două ori mai mult decât o porto- Preparare. Ardeii se
ie uşor la accelerarea metabolis- cală. spală şi se curăţă de co-
mului şi suprimă apetitul. Efectul Prospeţimea ardeiului este toare. Orezul se spală în
acesteia este cu atât mai vizibil în esenţială pentru a beneficia la mai multe ape. Ceapa
cazul persoanelor care nu consu- maximum de proprietăţile lui. tăiată mărunt se prăjeşte în puţin ulei până ce devine străvezie. Se
mă de regulă alimente picante și Acesta îşi pierde aproximativ adaugă orezul scurs de apă şi se mai lasă pe foc încă un minut. Cea-
decid să-şi condimenteze mai in- 15% din nivelul de vitamina C în pa şi orezul se adaugă la carne şi se amestecă bine cu oul crud, mor-
Varietăţi tens mâncarea. Capsaicina creş-
te temperatura corpului şi consu-
decurs de 10 zile de păstrare la
frigider și până la 25% pe parcur-
covul dat pe răzătoare sau tăiat mărunt. Se condimentează cu sare,
boia şi piper. Ardeii se umplu cu amestecul rezultat, nu se îndeasă ca
Există diferite forme, culori mă, astfel, mai multă energie. sul a 20 de zile. În cazul în care
sau mărimi, iar gustul lor diferă să nu iasă la fierbere umplutura şi să nu fie tari. Ardeii se aşează în
a fost cules înainte de maturitate, vas, „în picioare”. Se adaugă apa în care s-a dizolvat pasta sau sucul
în funcţie de tip: cei roşii sau gal-
beni sunt mai dulci, ardeii verzi Fruct nivelul vitaminei C va continua să
crească în următoarele 10 zile în
de roşii cât să acopere ardeii. Se pune capacul şi se fierbe la foc mic
timp de o oră. Se servesc cu smântână.
sau purpurii au o uşoară aromă
sau legumă?
condiții de păstrare la frigider. De
amăruie, iar cei iuţi, cunoscuţi ca aceea, ardeiul e bine să fie con-
„chilli”, conţin o substanţă numită
capsaicină, care le conferă gustul
Din punct de vedere biologic,
fructul este partea plantei care se
sumat. Iată câteva reţete simple,
tradiţionale de bucate gustoase
ARDEI UMPLUŢI CU BRÂNZĂ
picant, dar și beneficii terapeutice. dezvoltă din floare şi care are se- cu ardei. Ingrediente: 4-5 ardei,
250 g brânză feta, 50 g unt,
mărar, 3 linguriţe boabe de
muştar.
• De-ale femeilor Preparare. Ardeii se cură-
ţă de cotor şi de seminţe, se

Piese vestimentare la care orice femeie,
spală şi se pun la scurs.
Între timp se prepară um-
plutura de brânză. Se pune

la o anumită vârstă, trebuie să renunţe
brânza feta într-un vas şi se
amestecă cu untul, mărarul
tocat mărunt şi 3 linguriţe boa-

O
Sutiene deteriorate. Ştim că lenjeria intimă be de muştar. Se poate condi-
femeie matură va pune foarte este costisitoare, dar dacă vrei să arăţi bine, tre- menta brânza şi cu puţină boia
mult accentul pe imagine şi buie să ai mai multă grijă de tine şi de ceea ce şi piper. Când ardeii s-au zvântat, se umplu cu pastă de brânză. Se
va învăţa să fie mai selectivă cu alegi să porţi. dau la frigider să se întărească pasta de brânză pentru 2 ore. Când se
piesele vestimentare pe care le Rochii ajustate. Câtă vreme nu-ţi scot în evi- servesc, ardeii se taie feliuţe nu foarte subţiri, de aproximativ jumătate
denţă silueta într-un mod graţios sau ai depăşit de centimetru.
are şi va avea grijă că acestea să acea vârstă în care rochiile ajustate sunt arma ta Poftă bună!
fie puţine, dar de calitate. Iată ce secretă, uită de ele. Caută în schimb modele po-
piese vestimentare nu trebuie să trivite vârstei şi formei corpului tău.
se regăsească în garderoba ta. • Frumuseţe

MASCĂ NATURALĂ CU IAURT CARE HIDRATEAZĂ
Rochii de seară vechi.
Probabil de-a lungul anilor ȘI REGENEREAZĂ ÎN PROFUNZIME PIELEA USCATĂ
ai avut câteva ocazii să fii
domnişoară de onoare, iar Dacă ai tenul us-
dacă nu, cu siguranţă ai fost cat și simți că ai ne-
la evenimente festive im- voie de o hidratare și
portante. Uită de modelele hrănire intensă a pie-
pe care obişnuiai să le porţi lii, ar fi bine să-ți faci
şi achiziţionează altele noi. o mască senzațională
Pantofii cu toc in- pe bază de iaurt. Este
confortabil. Renunţă la foarte bună pentru te-
acele perechi de pantofi nul uscat, iar efectele
care îţi provoacă dureri ei se văd chiar de la
grave. Doar simplul fapt prima aplicare.
că te gândeşti ce se poa- Se prepară simplu
te întâmpla, dacă îi porţi, și rapid, ba chiar poa-
te va face să nu-i mai vrei te fi și o gustare pen-
vreodată şi pur şi simplu tru micul dejun pentru
îţi vor ocupa spaţiul în du- că se face doar din ingrediente naturale, din bucătărie.
lap. Ingrediente: o lingură de iaurt, o lingură de miere, o lingură de fulgi
Orice haină cu defec- de ovăz.
te. Fie că vorbim de pete Se amestecă iaurtul cu mierea, apoi se adaugă fulgii de ovăz. Se
sau cusături desfăcute, aplică masca pe tenul curăţat. Se lasă să acţioneze 15-20 de minute
nu te mai gândi că poate şi se spală faţa cu apă puţin caldă.
vei ajunge să le porţi prin
casă. Doar îţi vor ocupa
foarte mult spaţiu. Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
8 LC
Joi, 2 august 2018 Meridiane culturale

ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE, ÎNTÂLNIRI DE SUFLET Polonia care va organiza întâlnirile la 23-24 are ca scop protejarea, conservarea şi pro-
august la Luban și la 25-26 august la Dzi- movarea folclorului bucovinean în Bucovi-
erzoniow. na şi între emigranţii bucovineni din aceste
Acest festival nu reprezintă doar un eve- patru ţări.
niment cultural multietnic ce nu are echiva- Vom menționa că iniţiatorul şi principa-
lent în Europa, ci şi o istorie de iniţiere a lul organizator al festivalului, timp de 28 de
legăturilor bazate pe parteneriat între ţările ani, a fost Casa de Cultură din Pila, Polonia,
care au semnat protocolul de colaborare respectiv domnul Zbigniew Kowalski, care
(Polonia, România, Ungaria şi Ucraina). El este şi directorul festivalului.

În zilele precedente de odihnă, la Câm- participat Ansamblul folcloric „Cernivcean-
pulung Moldovenesc a avut loc ediția a ka”, ansamblurile „Ceremșina”, „Berehinia”
XIX-a a Festivalului „Întâlniri Bucovinene”, și „Ruta”. În total, din afara granițelor Ro-
care se desfășoară anual în Polonia, Româ- mâniei la sărbătoarea fenomenului bucovi-
nia, Ungaria și Ucraina. Ucraina este repre- nean de la Câmpulung Moldovenesc și-au
zentată de colective artistice din regiunea demonstrat măiestria interpretativă și colo-
Cernăuți și orașul nostru a găzduit aceste ritul regional 400 de artiști. Ștafeta festivalu-
întâlniri tradiționale la Sânpetru. La mani- lui o vor prelua Ungaria, unde manifestările
festările de la Câmpulung Moldovenesc au vor avea loc la 3-5 august, la Bonyhad, apoi

Adriana BUCEVSCHI a plecat ULTIMELE ZILE ALE OCCIDENTULUI ÎN
peste ocean, luând cu ea și VIZIUNEA DRAMATURGULUI ROMÂN
MATEI VIŞNIEC
cântecul popular românesc Matei Vişniec este al doilea dramaturg român care a reuşit să se impună în lumea
conservatoare a teatrului francez, după Eugen Ionescu. Asta după ce primele sale pie-

I
se de teatru au fost interzise de cenzură. Nici o piesă nu a fost pusă în scenă înainte de
nterpreta de muzică populară din România, Adriana a părăsi România. Figura pe o listă neagră, pentru că textele nu respectau criteriile lite-
Bucevschi, a evoluat la Cernăuți la invitația societăților raturii socialiste de atunci. Demontau, demolau prostia, imbecilitatea sistemului totalitar
național-culturale românești din nordul Bucovinei. Fiind
și ea din cealaltă parte a Bucovinei (originară din Vicovu
de Jos) s-a simțit la noi ca acasă. Este greu de presupus
când îndrăgita cântăreață din județul Suceava va con-
certa din nou în regiunea noastră, deoarece în viața ei în
anul curent s-a produs o schimbare radicală.

și gândirea unică. Matei Vişniec s-a hotărât să plece în Franţa, în 1987, după ce piesa
„Cu caii la fereastră”, care urma să fie pusă în scenă la Teatrul Nottara, a fost interzisă
de cenzură cu o seară înainte de premieră.
Când a ajuns la Paris, a cerut imediat azil politic şi a devenit jurnalist, mai întâi la
BBC şi apoi la Radio France Internationale unde activează până în prezent.
Astăzi cele mai multe teatre din ţară numără în repertoriul lor cel puţin un text scris
de el, iar la Suceava există o instituţie care îi poartă numele, „Teatrul Matei Vişniec”.
Piesele sale se joacă în peste 30 de ţări şi sunt traduse în tot atâtea limbi străine,
în întreaga lume, de la Paris la Tokyo, Milano, Stockholm, Londra sau Berlin. Roman,
eseu, publicistică, piese de teatru, Matei Vişniec scrie tot timpul, dintr-o dublă ipostază,
a scriitorului şi a jurnalistului. Spune că „materia jurnalistului este mizeria umană, pe
când scriitorul îşi poate permite luxul de a fi mai optimist”.
Artista trăiește o frumoasă poveste de tivaluri românești. Am cântat pentru români Dezamăgit de Occident, speră într-o reformare a Uniunii Europene și în redobândi-
dragoste alături de Constantin Bodnărescu, în New-York și Georgia. Am cântat la nunți și rea încrederii în instituțiile ei. Despre declinul Occidentului scrie în cel mai recent volum
născut și el în județul Suceava, în satul Mar- cumătrii ale românilor. E minunat să fii ală- pe care îl semnează, „Ultimele zile ale Occidentului”. Matei Vișniec relevă: „Observ cu
gine, stabilit mai demult în Atlanta și în seara turi de români aici și să te simți ca acasă”. mare tristeţe că occidentalii nu învaţă din propriile lor greşeli. Să nu uităm că secolul al
de Revelion 2018 a cerut-o în căsătorie pe Adriana Bucevschi și-a câștigat un nume XX-lea a fost unul al ororii occidentale, cu două Războaie Mondiale care au pornit din
Adriana Bucevschi, care a răspuns afirmativ. în arta muzicală românească prin harul și Occident şi care au fost fructul otrăvit al unor conflicte inter-occidentale, apoi cele două
Departe de casă, peste ocean, Adriana eforturile depuse de ea însăși. Specialiștii experienţe ideologice teribile, nazismul şi comunismul. Paradoxal, după ce au căzut
Bucevschi nu a renunțat la cântecul popular afirmă că repertoriul valoros pe care îl pro- regimurile comuniste şi toată lumea a crezut că în sfârşit mergem spre democraţie şi
românesc. A susținut spectacole și are alte- movează, prezența scenică deosebită care că istoria are un sens, au apărut alte aberaţii şi ameninţări. Este vorba despre islamul
le planificate. Interpreta a recunoscut: „Mă o definește ca artistă, strălucirea de smarald radical, despre terorism, despre crizele economice grave. De aici şi sentimentul meu
simt foarte bine aici, chiar dacă sunt mult din ochi și dulceața glasului o ajută să rămâ- că umanitatea are un plan de sinucidere perfect, dar niciun plan de salvare cât de cât
prea departe de locurile natale. Sunt fericită nă în veșnicia valorilor tezaurului folcloric. acceptabil”.
și iubită. Este o altă lume aici. Particip la fes-
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
LC 9
Oamenii timpului Joi, 2 august 2018

Ilie BEZUŞCO, un om al faptei
L
Cu un an în urmă Ilie Bezușco a
a români este foarte răspândit numele Ilie. Și multe biserici devenit o legendă vie a Bucovinei.
GRIJI MULTE, au hramul Sfântul Ilie. Una din explicațiile acestui fenomen – Demult trăiam cu gândul să
ridic un bust al domnitorului Ștefan
CÂT O ZI LUNGĂ constă în aceea că proorocul Vechiului Testament Ilie, prăznuit cel Mare și Sfânt la noi, la Oprișeni.
la 2 august pe stil vechi, a fost atât de mult iubit de Dumne-
DE VARĂ… zeu, încât de viu a fost luat la ceruri. Dându-i pruncului la botez
Iată, mai la deal de casa mea a fost

T
un drum și se spune că pe el a trecut
radiția populară afirmă că de Sân- viteazul voievod, mergând la istorica
tilie neapărat plouă, că fulgerul numele Ilie, părinții acestuia speră că el va fi un „om al lui Dum-
bătălie din Codrii Cosminului. Se mai
nu-i altceva decât biciul de foc al nezeu”, adică va săvârși fapte demne. Avându-l ca înger păzitor crede că el s-a oprit aici și de acolo
proorocului, iar tunetul – zgomotul produs pe proorocul ce a urcat la ceruri în carul de foc, domnul Ilie se trage denumirea satul „Oprișeni”.
de carul lui. Vara aceasta ploile s-au cam
îndesit și până la Sântilie și agricultorii nu
Bezușco din Oprișeni trăiește cu convingerea că faptele bune îl Mi-a ajutat Dumnezeu și am ridicat
bustul, am construit alături și o bise-
pot împleti cununa din spice ce simbolizea- înnobilează pe om. Nu întâmplător consătenii îl consideră om al ricuță, îi aștept pe pictori ca să pic-
ză sfârșitul secerișului. faptei. teze interiorul. Îngrijim de monument
– Ploile ne țin în lan și nu putem tre- împreună cu soția Ana. În curând, la
iera ultimele parcele cu cereale, spune sfârșit de vară, se vor împlini 50 de
îngrijorat dl Ilie Bezușco, conducătorul fermier „Siret”. Lucrăm împreună de mulți Schimbările în stat se produc greu și o bună ani de când ne-am legat destinele. Ea se
Gospodăriei de fermier„Spicul” din Oprișeni ani – un român și un ucrainean – și ne în- parte din povara crizelor cad pe umerii oa- preocupă de flori, iar eu – de bust. El e din
și președintele Asociației fermierilor din ra- țelegem de minune. Am cumpărat tehnică, menilor de la talpa țării, a fermierilor. ghips și pe alocuri, în urma ploilor, ghipsul
ionul Hliboca. Se înnegrește grâul în spic, am construit hambare. Iată, un asemenea Dacă pe timpurile nu prea îndepărtate se macină și locul trebuie reînnoit cu ciment.

agregat de uscare și păstrare a cerealelor toate colhozurile din raion asigurau cu pro- M-am consultat cu sculptorii și ei mi-au pro-
boabele încep să crească – pierdem din ca- este unicul în raion. Ne este de mare folos duse alimentare spitalele, azilul de bătrâni mis că vor întări bustul.
litatea recoltei. acum, când boabele recoltate au o umidita- de la Petriceanca, școlile, grădinițele de Vrednicul gospodar din Oprișeni caută
Iar pentru un fermier, ce este mai impor- te sporită. copii, în prezent această misiune le revine de bustul voievodului cum ar îngriji de un
tant decât recolta, ea îi asigură venitul și-i Nu e de mirare că dl Ilie Bezușco, de fermierilor. Iar Ilie Bezușco ajută în multe bolnav. E în firea lui să facă lucruri temeini-
răsplătește truda, străduința și osârdia. profesie constructor, a devenit fermier în privințe. Este un om cu Dumnezeu în inimă. ce și până la capăt. Domnul Ilie îmi vorbeș-
– Când cerealele dădeau în pârg s-a anul 1992. Provine din viță de oameni gos- te mai puțin despre nunta sa de aur, deși
abătut peste lanurile noastre o ploaie cu podari. Bunelul său, Vasile Bezușco, fost este un eveniment deosebit în viața cuplu-
grindină și m-am ales cu pierderi însemna- primar al satului, avea 33 hectare de pă- VALOAREA lui Bezușco, dar mai mult de planurile de a
te. A venit comisia de la raion la fața locului, mânt și era cel mai bogat om din Oprișeni. contribui la ridicarea în fața Casei de cultură
SPICELOR a bustului domnitorului Alexandru cel Bun,
în hrisoavele căruia a fost atestată pentru
DIN SUFLET
D
prima dată localitatea Oprișeni, precum și
omnul Ilie Bezușco e preocupat a bustului regretatului publicist și scriitor
nu numai de spicele din lan, dar Dumitru Covalciuc, cu care a fost coleg de
și de cele din suflet, căci acestea clasă:
cresc din sămânța credinței și valoarea lor – Postamentul e gata turnat, spune
sunt faptele omului. domnul Ilie Bezușco. Am ales loc în curtea
– Urma noastră pe pământ sunt faptele școlii, chiar lângă fântâna săpată de mine…
bune, afirmă domnul Ilie Bezușco. Iată, am Numele Ilie ne amintește cât de impor-
săpat o fântână în curtea școlii. Când trec tant este să ne păstrăm dreapta credință.
pe acolo și văd că elevii beau apă la fântâ- Iar domnul Ilie Bezușco prin faptele sale de-
nă, simt cum un fior plăcut îmi trece prin tot monstrează că este vrednic de acest nume
corpul. O altă fântână am săpat în cimitirul cu atâtea semnificații profunde.
satului. Oamenii nu beau apă de acolo, ci
o folosesc pentru a uda florile la morminte.

a constatat pagubele, dar nu am primit nici – După ce a căzut imperiul sovietic și
un fel de compensații, spune domnul Ilie. am devenit oameni liberi, m-am gândit că
Am călătorit prin mai multe țări europene, cel mai mare folos de la mine ar fi dacă
m-am interesat cum lucrează fermierii de m-aș face fermier. Și n-am greșit. Într-un
acolo și am rămas profund impresionat de timp, prin 1994, mi-am înaintat candidatu-
susținerea din partea statului de care bene- ra la alegerile parlamentare, dar i-am cedat
ficiază aceștia. De ar fi și la noi așa, am face tânărului român Ion Popescu, fiind conștient
minuni. de faptul că chemarea mea este glia. M-am
– Dacă statul nu ne ajută, ar fi bine nici așteptat la mari schimbări în anul 2004, am
să nu ne împiedice, îl completează pe dom- fost părtașul lui Iușcenko și Revoluției por-
nul Ilie partenerul său, Vasyl Mykytiuk din tocalii. Am dus tone de legume la Kiev pen-
Cerepcăuți, conducătorul Gospodăriei de tru alimentarea protestanților de pe Maidan. Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
10 LC
Joi, 2 august 2018 Sport

LUNIN: „Visul meu a fost să ajung Victorie în deplasare
la cel mai mare club din lume” pentru FC Bucovina
Ucraineanul Andrii întotdeauna visul meu”, a În cadrul etapei a doua a Campi- zei secunde Alexandru Vasile Mun-
Lunin a vorbit pentru spus Lunin. onatului Ucrainei la fotbal, Liga a II-a, tean reuşeşte al doilea gol pentru FC
Real Madrid TV, după Ucraineanul este vă- FC Bucovina s-a impus în deplasare Bucovina. Acest scor aduce FC Buco-
ce a fost prezentat la zut de mulţi specialişti în faţa Nyva (Ternopil), scor 2:0. Ju- vina pe locul 6 în clasamentul general
Real Madrid, despre un portar de mare viitor. cătorii bucovineni au deschis scorul în al Ligii a II-a. Următorul meci Bucovi-
primele impresii pe În câţiva ani, Lunin poa- minutul 24 al primei reprize prin golul na îl va disputa împotriva echipei Aka-
care și le-a făcut de te deveni unul dintre cei lui Roman Kuziv. Spre sfârşitul repri- demia (Cerkasy).
când a semnat con- mai buni goalkeeperi din
tractul cu campioana lume, astfel că poarta
Europei. În vârstă de grupării blanco pare a fi
19 ani, Lunin va fi ju- asigurată pe termen lung.
cătorul Realului până Real l-a cumpărat pe Lu-
în 2024. Primul ucrai- nin de la Zorea Lugansk,
nean din istoria echipei pentru care a plătit 8,5 mi-
blanco spune că sco- lioane de euro. Produs al
pul principal al lui a fost lui Metalist Harkiv, Lunin
să evolueze pentru cel a ajuns la Zorea sezonul
mai mare club de fotbal trecut, după ce a apărat
din lume. „A fi aici este un sezon pentru Dnipro
un vis care s-a împlinit. Dnipropetrovsk. 36 de
Sunt mândru și fericit meciuri a evoluat portarul
și, în același timp, simt de 1,91 metri pentru Zo-
o mare responsabili- rea, în toate competiţiile.
tate. Real Madrid este Cota lui Lunin este de 3,5
cel mai mare club din milioane de euro, conform
lume și cel care a rea- site-ului de profil transfer-
lizat cele mai mari per- markt.de.
formanțe. Real a fost

Ex-jucător cernăuţean achiziţionat
de o grupare finlandeză

Sportul rege devine bugetar
Consiliul Regional Cer- mai multe cluburi din Liga
năuţi a alocat 800 mii de a II-a au anunţat că întâm-
grivne Cluibului sportiv Bu- pină dificultăţi financiare.
covina. Decizia respectivă În aceste condiţii echipele
a fost votată cu majoritate sunt susţinute de către Pri-
de voturi de către depuţaţi mării şi Consiliile Regiona-
în cadul sesiunii ordinare a le. Astfel, edilii pot spera
Consiliului Regional. Aces- că dărnicia lor din bugetul
te fonduri vor fi folosite comunităţii le va aduce sti-
pentru necesităţile curente ma şi admiraţia iubitorilor
ale echipei şi pentru evolu- sportului, iar în prag de ale-
ţiile din cadrul campionate- geri, acestea se vor trans-
lor naţionale. Reamintim că forma în voturi. Fostul jucător al FC Bucovina Aleksei Eriomenko, care anterior a te echipe ucrainene, precum şi pen-
şi ex-jucător al echipei naţionale evoluat pentru Spartak, Dinamo şi tru formaţii din Olanda şi Germania.

Campionatul raionului
de fotbal, Denys Oliinyk, va evolua Torpedo. În 2015 „SIM” a cucerit titlul De 12 ori a apărat culorile echipei
până la finele sezonului actual pen- de campioană naţională a Finlandei, naţionale a Ucrainei.
tru gruparea finlandeză „SIM” (Sei- iar actualmente ocupă poziţia 9 în
niaoki). Echipa evoluează în cadrul Campionatul Naţional unde partici-

Hliboca la fotbal. Rezultate diviziei superioare a Campionatului
Finlandiei şi este antrenată de rusul
pă 22 de echipe. Denys Oliinyk are
31 de ani şi a jucat pentru importan-

Grupa I

Cupca – Ceahor – 1:4 Clasamentul Campionatului
Stăneşti – Tereblecea (meci amânat)
Molodia – Hliboca – 1:2
Voloca – Tureatca – 3:0 raionului Storojineţ la fotbal
Volcineţii Vechi – Camenca – 4:2
Echipa Puncte În semifinalele Cupei raionului Storojineţ se întâl-
1. Crasna (Crasnoilsc) 21 nesc echipele Bucovina (Jadova Veche) – Arşiţa (Sto-
Grupa II 2. Ardan (Iordăneşti) 20 rojineţ) şi Tisăuţi – Crasna.
3. Tisăuţi 19
4. Bucovina (Jadova Veche) 13
Stăneşti (2) – Privorochia – 2:3 5. Bobivţi 12
Cerepcăuţi – Mihailovca – 0:1 6. Arşiţa (Storojineţ) 11
Lucoviţa – Petriceanca – 5:0 7. Karpaty (Banyliv Pidhirnyi) 7
Hliboca (2) – Corovia – 2:3 8. Ciudei 7
9. Cuciurul Mare 6
10. Mihalcea 5
Reamintim că în semifinalele Cupei raionului 11. Panca 5
Hliboca la fotbal se vor întâlni echipele Molodia –
Hliboca şi Volcineţii Vechi – Camenca.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
LC 11
Joi, 2 august 2018
12 LC
Joi, 2 august 2018 De la lume adunate

VIAȚĂ, VIAȚĂ, PENTRU CE M-AI PEDEPSIT?
V
de o parte, câte puțin, desigur, cuibul
eșnicul adevăr că toate lucrurile și faptele noas- lor, în apropiere de părinții Adrianei. La
tre în această viață pământească sunt măsurate un an după nuntă Bunul Dumnezeu le-a
dăruit o fiică. Costel și-a zis că orice
și luate în calcul de o putere nevăzută, este înțeles bărbat, care se stimează, trebuie să dea
de unii prea târziu. Este perceput atunci când soarta viață unui fiu, pentru a avea moștenitor
pedepsește pentru faptele nedemne comise cândva, în gospodărie. Medicii nu au prea fost
în tinerețe. Când omul este tânăr și plin de vigoare de acord când Adriana le-a cerut sfatul.
Marinica, fiica lor, venise pe lume prin
nu se gândește că poate veni o zi în care va avea cezariană. Ea, însă, a decis să riște Trei polițiști stau de vorbă. Unul zice:
nevoie de oamenii dragi, de ajutorul și sprijinul lor. pentru a împlini visul omului drag. Și – Vă închipuiți cât de naive sunt femeile as-
Eroul povestirii de mai jos a fost mângâiat mai întâi când Marinica avea cinci anișori medi- tea? Soția mea închiriază casete video, iar noi
cii i-au comunicat Adrianei, în urma unui nici măcar nu avem video.
de aripa blândă a destinului, care i-a hărăzit o soție control, că barza va poposi din nou pe la – Asta e un fleac, zice al doilea. A mea și-a
frumoasă și deșteaptă, copii drăgălași și toate de ce casa lor și-i va aduce Marinicăi un frățior cumpărat detergent de spălat vasele. Am râs o
are nevoie omul pentru a se simți fericit. Însă, nu a sau o surioară. Mult s-au bucurat părin- oră întreagă. La ce să-i servească, dacă noi nu
știut omul nostru să se folosească de toate acestea ții. În a cincea lună de sarcină au aflat avem în casă mașină de spălat vasele?
că vor avea un fecior. Medicii au insistat Cel de-al treilea le-a pus capacul:
și s-a dat în aventuri, lucru pentru care a fost crunt ca toată perioada gravidității Adriana să – Eu în genere am rămas șocat la ce poate
lovit de aripa destinului. se afle sub supravegherea lor. În sfâr- ajunge mintea femeii. Am fost cu ea la un super-
șit, a venit pe lume și Marin. Vestea, pe
market. Ea și-a cumpărat pentru vacanță 20 de
care avea s-o afle Costel a doua zi, l-a
Costel era cel de-al doilea copil în- mințile. Și ea și-a zis că numai lui îi va sfâșiat de tot. Adriana suferise din nou o prezervative. Nu știu pentru ce-i pot servi, pentru
tr-o familie cu trei feciori și două fiice. De dărui inima atunci când va veni timpul. intervenție chirurgicală. De data aceas- că merge de una singură, fără mine.
mic copil, pe cât era de ascultător față Și atunci când le-a spus părinților des- ta starea sănătății ei s-a agravat mult și ***
de cei ce i-au dat viață, pe atât de șoti- pre dragostea sa pentru Costel, aceștia femeia a rămas țintuită la pat până la O situație tipică într-un autobuz de pasageri.
os. Îi plăcea să sară gardurile vecinilor, nu prea au încuviințat alegerea fiicei. Ta- sfârșitul zilelor. Cât nu au umblat pe la Un tânăr, văzând alături o fată apetisantă, îi face
să fure cireșe din livada mătușii Maria, tăl i-a tăiat-o din start: medici de tot felul și în regiune, și în ca- semn să se așeze pe genunchi. După un pic de
care trăia peste drum. Un adevărat Nică – Dacă-i va semăna lui tat-su? A fă- pitală, dar fără rost. cochetare fata acceptă. La o bucată de drum cei
din „Amintirile din copilărie” ale lui Ion cut cinci copii și se distra apoi cu fete Nu la mult timp după venirea pe doi se îmbrățișează, se sărută. O bătrânică, care
Creangă. tinere. lume a micuțului Marin, tatăl Adrianei, ședea pe banca din spatele lor, face o concluzie,
– Va crește mai mare și se va cumin- Adriana nu a zis nimic atunci. Dra- care ținea la fiică ca la ochii din cap, s-a ce-i lasă pe toți cei din jur fără cuvinte:
ți. Ce copil, care nu face năzbâtii? – le gostea și admirația pentru Costel con- îmbolnăvit de diabet. N-a mai dus-o mult
replicau părinții cu întrebarea vecinilor – Tinerii ăștia de azi nu mai au nici un pic
tinua să pâlpâie în inima fetei. Și la se- bietul om. Nu putea vedea suferințele
atunci când aceștia veneau să se plân- de rușine. Fac dragoste în văzul tuturor. Mi s-a
ratele dansante, ce se organizau pe la odraslei sale și ale copilașilor, și la scurt
gă pe faptele lui Costel. întâmplat și mie în tinerețe și am născut un copil
clubul din sat, nu era pereche mai fru- timp s-a dăruit pământului.
Ce să mai spunem despre el atunci moasă decât ei. După dansuri puteau să Un timp oarecare Constantin a ținut de fată, dar… cu rușine.
pe umeri tot greul casei. Venea de la ***
serviciu și se apuca de treburi prin gos- Cel mai bun mod de a-ţi testa bărbatul la fi-
podărie. Avea noroc de mama-soacră, delitate: dimineaţa, când încă doarme, îl întrebi:
care-i era de ajutor în toate și îngrijea de – Pleci la a ta sau rămâi la mine?
fiică și de cei doi copii. Sâmbetele și du- ***
minicile mai cânta pe la o nuntă pentru După încheierea unui an şcolar, tata îl întrea-
a aduce un ban în casă. La un timp nu a bă pe fecior:
mai putut suporta povara de pe umeri și – Aş vrea să văd carnetul de note. Poţi să
s-a dat în aventuri. Adriana află că la o mi-l arăţi?
nuntă Costel a întâlnit o femeie venită la – Azi e imposibil, tată.
niște rude, din Rusia. Era divorțată și ve-
– Ce încă nu l-ai primit?
nise în Bucovina anume cu acest scop
– de a tămădui rana din suflet cauzată – Ba da. Dar i l-am împrumutat unui prieten
de despărțirea cu soțul. Un timp Costel ca să-l sperie pe tatăl său.
a ascuns de ai casei noile sale aventuri. ***
Într-o zi, însă, a venit acasă, a luat-o pe
Adriana și pe copii, i-a dus la casa soa-
crei și i-a zis:
– Mamă, sunt încă tânăr și nu vreau
să-mi trăiesc restul zilelor lângă o calică.
Ai, te rog, mata grijă de ea și de copii.
Și dus a fost. Adriana a aflat că a ple-
cat cu rusoaica la oraș, iar apoi la câștig
în Italia. Au adunat bani, și-au cumpărat
un apartament. Își găsise de lucru peste
hotare și venea mai rar pe acasă. Noua
sa soție venea mai des, deoarece lucra
la schimb. La vreo zece ani a venit și
piardă nopți întregi, plimbându-se sub Costel acasă. Dar când a venit la ușa
când a crescut mai mare și a plecat la clar de lună până în zori. apartamentului, i-au deschis niște oa-
școală? Fetițele fugeau toate de frică Cei doi discutau despre toate, în meni străini, care i-au spus că l-au cum-
să nu le cadă cosițele în mâinile lui. În afară de ceea ce doreau să îmbrățișeze părat de la o femeie pe nume Anastasia,
schimb, toate-i erau iertate din simplul după absolvirea școlii. Și abia la balul care a plecat la baștină, în Rusia. Unde
motiv că nu era elev mai bun și mai stă- de absolvire Costel i s-a destăinuit că să se întoarcă omul? E clar că la copii și
ruitor la carte. Și profesorii nu încetau ar vrea să plece în Moldova pentru a la soție așa cum este ea. Venind în sat
să-i aducă cuvinte de laudă la adunările studia la școala de muzică. S-a supărat a aflat că Adriana trecuse în lumea celor
de părinți din școală. Când a mai cres- mult Adriana, care visa să plece împre- drepți cu ceva ani în urmă, iar în casa lor
cut era tot el, Costel, mâna dreaptă a – Dacă te doare dintele acela va trebui să
ună cu omul drag la vreo instituție de trăia Marinica, fiica lor, căsătorită deja,
părinților în gospodărie. Dacă era aca- mergem la un dentist. Sper că nu ţi-e frică.
la Cernăuți pentru a fi mai aproape de și fratele Marin de care ea îngrijea. S-a
să, părinții puteau pleca liniștiți la mun- rugat la copii să-l ierte că a greșit și să-l
– Nu, tăticule.
casă. Dar, flăcăul nu s-a lăsat convins.
că, iar duminicile – la orice petrecere. După ce s-a văzut cu atestatul de ma- primească, dar a fost refuzat categoric. – Aşa te vreau, curajos! Să ştii că dentistul
Veneau acasă și găseau animalele hră- turitate în mână, a plecat la Chișinău. A mai făcut omul o încercare de a se în- nu-ţi face nimic!
nite și adăpate, iar în casă era totul în Fiind stăruitor la carte, examenele de la toarce în Italia și de a-și reface viața cu – Dacă e aşa, ce rost mai are să-l deranjăm?
ordine. A fost și dădacă pentru frățiorii și școala de muzică au fost pentru el floare o altă femeie, dar… ***
surioarele mai mici și aceștia-l numeau la ureche. A susținut cu succes probele Viața este aidoma unui bumerang, cu Maria către Ion, punându-şi capul tandru pe
respectuos „bădița Costică”. și s-a întors înaripat acasă. Nici Adriana care nu te vei putea înțelege, iar faptele umărul lui:
Anii au trecut în grabă și iată-l pe nu pierdea timpul înzadar. Se părea că nedemne își vor lua răsplata neapărat. – Ioane, ce-ai găsit tu la mine de m-ai luat de
Constantin în clasa a zecea. Visa să de- destinul i-a surâs și ei și a fost înmatri- Mult a plâns mama Adrianei până când
vină muzicant, deoarece moștenise de nevastă?
culată la Colegiul de medicină din Cer- Domnul nu le-a chemat la El pe ambe-
la tatăl său o voce răsunătoare și melo- – Nu ştiu, răspunse Ion, că eram beat.
năuți. Cei doi și-au spus că distanța nu le. Nu înzadar se spune că lacrimile nu
dioasă. A frecventat câțiva ani și clasa le va fi o piedică pentru a comunica și a cad jos în nici un caz. Costel și-a găsit ***
de acordeon. Și visul său din copilărie păstra vie flacăra iubirii. alinarea în pahar și acum lumea îl poate Un bărbat i se destăinuieşte supărat unui pri-
părea că se împlinește. Încă de pe băn- Văzându-se cu diplome de studii în vedea cerșind pentru o bucată de pâine eten:
cile școlii i-a căzut tronc la inimă Adriana mână și cu câte un serviciu pe plăcere pe străzile din oraș. Bătut de soartă și - Nevastă-mea mă minte de mă rupe.
– o fată din celălalt capăt al satului, care după terminarea studiilor – el la căminul ignorat de oameni – iată cu ce s-a ales - De unde ai luat că te minte?
era unicul copil la părinți și după care cultural din sat, ea – la un spital din cen- omul pentru faptele sale. Înțelege Costel - Azi noapte nu a dormit acasă. Mi-a spus,
le sfârâiau călcâiele tuturor flăcăilor din trul regional, Adriana și Costel și-au zis pentru ce suferă, dar e târziu. În rugă-
satele învecinate. Dintre toți acei, care când a venit în zori, că a dormit la Geta, prietena
că nimic nu mai poate sta în calea dra- ciuni și în suspine mai îngână din când
au pețit-o (Adriana era într-o clasă cu în când: „Viață, viață, pentru ce m-ai pe-
ei.
gostei lor și nimeni nu-i poate împiedica
Costel), ea l-a ales anume pe el. Râsul să-și creeze o familie. Cu binecuvânta- depsit?” și-și trăiește restul veleatului în - Păi, poate că e adevărat. De ce ai constatat
și glumele lui, felul cum aprindea buna rea părinților au jucat o nuntă frumoasă singurătate și suferință sufletească că te minte?
dispoziție în orice companie i-au sucit și au început să-și dureze pe banii puși Dumitru VERBIŢCHI - Pentru că la Geta am dormit eu.
LC 13
Ghidul sănătăţii dumneavoastră Joi, 2 august 2018

Conjunctivita. Cauze și simptome
C onjunctivita se mani-
festă prin înroșirea și
inflamarea membranelor
care acoperă partea albă
a ochiului și membranele
interioare ale pleoapelor.
Conjunctivita este, de cele
mai multe ori, cauzată de
un virus sau de o infecție
bacteriană, deși agenții
chimici și afecțiunile care
stau la baza acesteia pot
juca un rol important.

CONJUNCTIVITA
ESTE CONTAGIOASĂ?
Conjunctivitele virale și bacteriene sunt
extrem de contagioase. Afecțiunea poa-
te fi ușor răspândită prin spălarea precară
a mâinilor sau prin folosirea unui anumit
obiect (spre exemplu, un prosop) împreună
cu o persoană afectată. De asemenea, con-
junctivita poate fi contactată și prin tuse și
strănut. Copiii diagnosticați cu conjunctivită
infecțioasă ar trebui să nu meargă la școală
pentru o scurtă perioadă de timp.
Conjunctivita alergică (cauzată de po-
len, părul de animale, cosmetice și parfu-
muri) și conjunctivita chimică (cauzată de
produse chimice) nu sunt contagioase.
Conjunctivita se caracterizează prin urmă-
toarele simptome: * Scurgeri ale ochilor. O scurgere cla- cific (trebuie să lăsați virusul să-şi urmeze
* Roșeața ochilor. Înroșirea ochiului ră, apoasă a ochilor este asociată cu con- DIAGNOSTICUL cursul, ceea ce de obicei durează de la pa-
este un simptom tipic, indicator al conjunc- junctivitele virale și alergice. Când scurge- tru la șapte zile). Simptomele conjunctivitei
tivitei. Conjunctivita este o condiţie comună rea este mai galben-verzuie, este posibil să CONJUNCTIVITEI alergice ar trebui să se îmbunătățească
și în rare cazuri devine atât de gravă încât fie vorba de conjunctivită bacteriană. Un medic poate diagnostica conjunctivi- odată ce sursa alergiei este îndepărtată și
să provoace deteriorarea vederii. * Pleoape cu „crustă”. Dacă vă treziți ta doar prin semnele și simptomele distinc- alergia în sine este tratată. Conjunctivita
* Pleoape umflate și roșii. Simptomele cu ochii „blocați”, această senzație poate fi tive. Dar, conjunctivita persistentă poate fi chimică necesită spălarea promptă a ochiu-
de conjunctivită infecțioasă încep de obicei cauzată de evacuarea care se acumulează un semn al unei boli din organism. Cel mai lui afectat timp de cinci minute și consulta-
la un ochi și se răspândesc și la celălalt în în timpul somnului de la conjunctivită. adesea acestea sunt bolile reumatice, cum rea unui medic.
câteva zile. Simptomele de conjunctivită * Sensibilitate la lumină. Conjunctivi- ar fi artrita reumatoidă și lupusul eritematos
alergică implică, de obicei, ambii ochi. Um- ta poate provoca o sensibilitate ușoară la sistemic. Conjunctivita este, de asemenea, CÂT TIMP PERSOANA
observată şi în anumite boli inflamatorii in-
flarea pleoapelor este comună în cazul con- lumină. Persoanele care prezintă simptome
testinale, precum colita ulcerativă şi boala AFECTATĂ
junctivitelor bacteriene și alergice. severe, cum ar fi modificări ale vederii, sen-
* Lăcrimare excesivă. Conjunctivitele sibilitate severă la lumină sau dureri mari, Crohn. ESTE CONTAGIOASĂ?
virale şi alergice sunt cunoscute pentru fap- pot avea o infecție care s-a răspândit dinco- TRATAREA În ceea ce privește conjunctivita bacte-
riană, vă puteți întoarce, de obicei, la locul
tul că organismul produce mai multe lacrimi lo de conjunctivită și ar trebui să fie reexa-
decât de obicei. minate de un medic. CONJUNCTIVITEI de muncă sau la școală după 24 de ore de
* Senzație de mâncărime sau de ar- * Senzația că aveți ceva în ochi. Pu- Conjunctivita bacteriană este tratată cu la momentul începerii tratamentului cu anti-
dere a ochilor. O cunoașteți numai dacă teți sesiza un sentiment neplăcut care vă antibiotice (picături, unguent sau pastile) biotice. În cazul conjunctivitei virale, sunteți
ați simțit-o – senzație tipică pentru conjunc- lasă impresia că aveți ceva în ochi. pentru a alunga infecția. Cele mai multe contagios atâta timp cât durează simptome-
tivită. conjunctivite virale nu au un tratament spe- le.

TRATAMENT NATURIST PENTRU CONJUNCTIVITĂ
* Miere. Dizolvă un sfert de linguriță de miere și un vârf * Sunătoare sau mușețel. Aplică pe pleoape comprese * Ceai ver-
de cuțit sare într-un sfert de ceașcă de apă distilată; toarnă umezite în ceai concentrat de sunătoare sau de mușețel de de. Ia un pliculeț
1-2 picături în ochiul afectat. câteva ori pe zi sau toarnă câteva picături în fiecare ochi. de ceai verde
și pune-l într-o
cană cu apă
caldă. Scoate-l
pe o farfurie,
stoarce excesul
de apă și pune-l
pe ochiul afectat
de conjunctivită.
Lasă-l 5 minu-
te. Ceaiul verde
conține biofla-
vonoide, care au un efect sinergic cu vitamina C și care
reduc inflamația, dar și iritarea. În plus, ceaiul verde este
foarte bun, deoarece luptă împotriva infecțiilor virale și bac-
teriene.
* Cartof. Taie rondele dintr-un cartof crud curățat de * Gel de aloe vera. Aplică un strat subțire de gel de aloe
* Argint coloidal. Foloseşte 1-2 picături cu concentrația coajă, închide ochii și aplică pe pleoape câte o rondea de vera în jurul ochiului infectat și lasă-l să acționeze câteva
5-10 ppm în fiecare ochi de 3-4 ori pe zi. minute. Gelul de aloe vera conține compuși care au proprie-
tăți antivirale și antibac-
teriene. În plus, reduc
inflamația.
Indiferent dacă ape-
lezi la metode naturiste
sau convenționale, e im-
portant să ai mare grijă
să te speli des pe mâini
și să nu folosești același
prosop pentru față îm-
preună cu alte persoane
pentru a nu transmite
conjunctivita și altora.
cartof. Îndepărtează după câteva minute. Procedura se re- (Leacuri şi terapii)
petă de câteva ori pe zi. Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
14 LC
Joi, 2 august 2018 Diverse

• Din creația cititorilor noștri

GRAIUL MATERN PENTRU SUFLET SINGURĂTATEA
HOROSCOP
6.08-12.08.2018
Omul seamănă pe-ogoare Străduiește-te și pentru suflet, Singurătate, de ce te-ai oprit
Spini cu rădăcini adânci, Omule, nu doar în gând. la mine
Furtuna le dă mâncare, Roagă-te să ai în cuget și nu te-ai dus mai departe:
Otrăvindu-i chiar de mici. Chipul Domnului cel sfânt. pe drum în sus, ori în jos,
BERBECUL. Este multă forfotă, în plan
în pădure că-i mai frumos?
Ce se-ntâmplă azi mă doare, Te spetește și veghează, sentimental. Vrei să schimbi ceva, să trăiești
Dar te-ai oprit la mine cu pasiune, să te bucuri de viață, să te îndră-
Crinul se ofilește-n noi. Fapte demne să-ți aduni, și-mi faci inima tăciune. gostești, să cucerești atenția sexului opus. La
Graiul mamei ca o floare Toate-or fi în cartea vieții, Singurătate, ești grea 9 august există riscul de a ajunge la conflicte
Este inundat de ploi. S-or preface în minuni. și nu te pot alunga, cu colegii de serviciu. La sfârșitul acestei săp-
pe mine tu m-ai găsit tămâni te simți în elementul tău, preferând să te implici în
Bate-n geam grindina rece, Să te poarte pașii-ntruna acum, când am îmbătrânit. activități care îți fac, cu adevărat, plăcere.
Fructe cad de pe copac, Spre lăcașul sfânt ce-ndeamnă TAURUL. Cauți noi alternative de pro-
Singurătatea e cu mine-n casă
Domnul azi ne pedepsește La smerenie, pocăință, gres, în plan profesional. Te poți bucura acum
și cu ea tot stau la masă,
Că ni-i sufletul sărac. Vin-acum, nu ai teamă. de noi oportunități în zona carierei. Reușești
nimeni la mine nu vine – să depistezi eventualele probleme care pot să
Timpul fuge, timpul moare La doi domni nu-i cu putință, sunt plecați în țări străine. apară în cadrul unui grup. La sfârșitul acestei
Și uităm că are preț. Să slujești cu-adevărat, Singurătatea îmi dă puteri săptămâni preferi starea de solitudine, în acest fel reu-
Tăiem craca sub picioare, Alipește-te de-acela și mă mângâie la dureri. șind să găsești soluții salvatoare, în privința unei proble-
Pentr-o mamă e greu tare me care ține de familie sau casă.
Considerându-ne deștepți. Ce te scoate din păcat.
când are o supărare, GEMENII. Începi această săptămână în-
grijorat de cheltuielile pe care ești nevoit să
Să strivim din noi neghina , Mult o să câștigi, fii sigur, așteptând copiii-n prag
le faci. Va trebui să dai dovadă de prudență,
Să păzim, deci, graiul sfânt, Căci aceasta-i temelia și nepoțeii cu drag. atunci când vine vorba despre casă. Te poți
Să se scalde în lumină Vieții pe acest pământ, Numai Domnul îi dă sănătate aștepta însă și la primirea unor cadouri, mici
Cât va fi acest Pământ! Iar cu tine-i veșnicia. și o ajută în toate. atenții. La sfârșitul acestei săptămâni putem
Nicolae MINTENCU, Serghei BESPALCO, Ștefania AXANII, să vorbim despre o perioadă destul de prielnică pentru a
s. Voloca, raionul Hliboca s. Stălinești, raionul Noua Suliță suburbia Roșa, or. Cernăuți petrece timpul alături de familie şi prieteni.
RACUL. Este o săptămână intensă, la
capitolul bani, loc de muncă, drumuri scurte

O zi în istorie
și căutarea de noi alternative în plan profesio-
nal. Este acum timpul să culegi roadele ce țin
de o moștenire. La sfârșitul acestei perioade
lucrezi la strategii menite să-ți îmbunătățeas-
La 3 august 1914 Germania invadează Belgia și declară că imaginea publică, cariera, relațiile din planul profesio-
război Franței. Începe Primul Război Mondial. nal. Dar, nu scăpa din vedere nici relaţia de cuplu.
La 3 august 1889 a încetat din viaţă Veronica Micle, cu- LEUL. Pot să apară acum schimbări im-
noscută în special datorită iubirii care a legat-o de Mihai Emi- portante, în privința locului de muncă, a rela-
nescu (n. 22 aprilie 1850). Eminescu a recunoscut de nenu- ției cu colegii. Este momentul potrivit pentru a
mărate ori în scrisorile și poeziile sale influența deosebită pe schimba complet direcția şi în plan relațional.
care Veronica a avut-o asupra sa. De exemplu, în poezia Lu- E vorba de o întâlnire sau de renunțarea la o
mea îmi părea o cifră mărturisește că până când a întâlnit-o relație pentru a face loc alteia. Va trebui să
„n-aveam scop în astă lume, nici aveam ce să trăiesc”, pentru fii mult mai prudent, atunci când vine vorba despre bani,
procese, credite. La sfârșitul acestei perioade vei avea
că după aceea „începusem s-am în lume ceva ce plătea mai
nevoie de puţină odihnă.
mult decât lumea”. FECIOARA. Se aşteaptă schimbări im-
La 4 august 1916 a fost semnat, la Bucureşti, Tratatul de portante la locul de muncă. Poate fi vorba
alianţă dintre România, pe de o parte, şi Franţa, Marea Bri- despre o decizie fermă și pe care ai tot amâ-
tanie, Rusia şi Italia, pe de altă parte, care prevedea, prin- cunoscută pentru talentul și remarcabila ei prezență scenică. nat-o. O discuție sinceră, directă cu partene-
tre condiţiile intrării României în război de partea Antantei, şi Circumstanțele misterioase ale morții lui Marilyn au fost subiec- rul de viață te poate ajuta să clarifici anumite
satisfacerea dezideratului unirii cu ţara a teritoriilor româneşti tul multor speculații, dar nu au reușit să-i știrbească reputația de aspecte. La sfârșitul acestei săptămâni te poți
anexate de Austro-Ungaria. cea mai legendară figură publică a tuturor timpurilor. bucura de susținere financiară, dar este posibil să ai și
Pe data de 5 august 1962, actriţa americană Marilyn Mon- La 5 august în Ucraina sunt marcate două sărbători: Ziua cheltuieli mult mai mari. E vorba de banii pe care sperai
roe a fost găsită moartă în apartamentul ei din Brentwood, Forțelor Aeriene și Ziua lucrătorului feroviar. Prin Decretul pre- să-i primești şi de care ai mare nevoie.
California (n. 1 iunie 1926). A fost o actriță model, cântăreață, zidențial din 11 noiembrie 2002, Ziua feroviarului este marcată BALANŢA. În această săptămână o po-
sex-simbol și divă pop a secolului al XX-lea.   După câteva apa- la 4 noiembrie, deoarece în această zi a anului 1861 a pornit veste de dragoste poate să înceapă ori se
poate sfârși, depinde de ceea ce vei decide
riții minore în decurs de câțiva ani, Marilyn a început să devină primul tren de la Lviv la Viena. tu. Ai acum șansa de a întâlni o persoană de
sex opus care o să-ți atragă atenția, începând

ATENȚIE LA SCĂLDAT!
chiar o relație de dragoste. Va trebui să dai
dovadă de prudență la locul de muncă, în relația cu co-
legii. La sfârșitul acestei săptămâni îți va prinde bine o
plimbare cu prietenii.
SCORPIONUL. Putem să vorbim des-
pre o perioadă în care se anunță schimbări

P
omul care poate înota se genţă al Ucrainei în regiunea * În apă trebuie să intraţi
entru ca ea să simte în apă mai încrezut Cernăuţi vă aminteşte princi- încet, pentru ca organismul să destul de importante în viața de familie. Pot
fi luate acum o serie de decizii ferme legate
aducă satis- în puterile sale şi este mai palele reguli de comportare se acomodeze la schimbarea
de casă, proprietate. Trebuie să dai dovadă
liniştit. În caz de necesitate în apă: temperaturii aerului şi apei.
facţie deplină, se el îl poate ajuta şi pe prie- * Pe malul apelor trebuie * În apă se recomandă să
de mai multă prudență, în cadrul relației sen-
cer respectate re- tenul său nimerit la nevoie. să vă odihniţi numai în locu- vă aflaţi nu mai mult de 15
timentale. Este posibil să apară unele discuții neplăcute.
La sfârșitul acestei săptămâni este bine să pui sănătatea
gulile securităţii Chiar şi cel care ştie bine a rile special amenajate pentru minute. ta pe primul plan și să o lași mai ușor cu munca.
înota trebuie să fie discipli- aceasta. * După scăldat se reco- SĂGETĂTORUL. Poți primi acum infor-
nat şi să respecte cu stric- * E mai sigur să vă scăl- mandă să vă odihniţi la um- mații importante legate de studii. Te poți aș-
bră, nu la soare. tepta la neplăceri venite din partea unor rude
* Nu se recomandă să vă apropiate sau vecini. Este recomandat să dai
scăldaţi singur în locurile cu dovadă de prudență în relația cu părinții, care
malurile abrupte şi lângă ma- ar putea să-ți răstoarne planurile personale.
lurile cu plantaţie deasă. La sfârșitul săptămânii te implici în activități creative, ești
* Înainte de a sări în apă, dornic să te bucuri de ceea ce este frumos în viață, de
iubire și relația cu prietenii.
trebuie să vă convingeţi dacă CAPRICORNUL. Este o perioadă în
adâncimea este cea cuveni- care ai ocazia să culegi roadele unei mun-
tă. ci susținute sub formă de bani, venituri sau
* Este bine să înotaţi aco- obținerea unui contract foarte avantajos fi-
lo, unde adâncimea este su- nanciar. Poate fi vorba acum despre o afa-
ficientă, iar apa – străvezie. cere deosebit de profitabilă sau de susținere venită din
În timpul scăl- partea unor persoane cu funcții de răspundere. Va trebui
să acorzi o mai mare atenție, atunci când vine vorba des-
datului nu faceţi pre semnarea unor acte, documente, mai ales în preajma
mişcări de prisos datei de 9 august.
şi nu ţineţi muşchii VĂRSĂTORUL. Treci acum printr-o ade-
vărată criză. Vrei o schimbare esențială, în-
corpului în încor- cercând să rupi definitiv o relație, să schimbi
dare permanentă, locul de muncă. Poți să primești unele vești
nu încălcaţi ritmul neplăcute care vizează un credit, un împru-
respiraţiei. Fără mut sau o moștenire. Va trebui să fii mult mai prudent,
dacă ești nevoit să semnezi vreun contract. La sfârșitul
permisul medicului acestei săptămâni pot avea loc discuții, întâlniri intere-
şi antrenamentul sante care vizează o afacere, un loc de muncă.
respectiv nu înotaţi PEŞTII. Poți intra în posesia unor in-
formații secrete, iar dușmani își vor arăta
la distanţe mari. acum adevărata față. Se poate vorbi des-
P. VLASIUK, adjunct al pre exprimarea unor trăiri, emoții puternice.
Prima condiţie a unei teţe regulile de comportare daţi în timpul zilei, nu spre şefului Secţiei orăşeneşti
odihne sigure pe malul râu- pe apă. seară. Este posibil să fii mult mai preocupat de la-
Cernăuţi a Direcţiei Servi- tura spirituală a vieții. Dar, te poți aștepta la
rilor şi la mare este iscusinţa Secţia orăşenească Cer- * Se recomandă să vă ciului de Stat pentru Situ- confruntări, nemulțumiri în relația de cuplu. La sfârșitul
de a înota. Fiecare cetăţean năuţi a Direcţiei Serviciului scăldaţi peste 1,5-2 ore după aţii de Urgenţă al Ucrainei săptămânii te gândești cum ai putea să aduci mai mulți
trebuie să ştie a înota, căci de stat pentru situaţiile de ur- ce aţi luat masa. în regiunea Cernăuţi bani la bugetul familiei.
LC 15
Felicitări! Joi, 2 august 2018

La 2 august, stil vechi, creștinii ortodocși mânii din afara granițelor României, inclusiv din ducătorul Orchestrei de muzică populară
din Ucraina îl prăznuiesc pe Sfântul Ilie, unul Ucraina. „Plaiul Herței” din orașul Herța, Ilie Crâș-
dintre cei mai importanți prooroci ai Vechiului Redacția ziarului „Libertatea Cuvântului” maru, pedagogul veteran Ilie Posteucă
Testament. El este venerat în mod deosebit de îi felicită cu acest prilej pe românii din regi- din Stănești, raionul Hliboca, și mulți alții. Le
români, iar numele Ilie este foarte răspândit în une care poartă numele Ilie. Printre aceș- urăm tuturor celor care își sărbătoresc ziua
rândurile conaționalilor noștri. Potrivit unor date tia se află și persoane cunoscute în ținut, și numelui multă sănătate, bunăstare, succese
de statistică, acest nume îl poartă în prezent nu numai: poetul Ilie Tudor Zegrea, zi- în toate și să fie tari și fermi în credință așa
circa 127 mii de români. Numărul lor e cu mult aristul veteran Ilie Olaru, primarul satului cum este considerat patronul lor.
mai mare, deoarece nu au fost luați în calcul ro- Ropcea, raionul Storojineț, Ilie Olaru, con-

La sfârșit de iulie La 26 iulie și-a sărbătorit ziua de naștere Săptămâna
și-a sărbătorit ziua doamna Aurica SALAHOR din satul aceasta și-a sărbătorit
de naștere doamna Voloca, raionul Hliboca. Este încadrată în ziua de naștere doam-
Ludmila ROTARU, activitatea pedagogică din vara anului 1977, imediat na Olga IONAȘCU,
pedagog vestit din după absolvirea Universității cernăuțene, aflându-se directoarea Școlii me-
Stroiești, raionul Noua și astăzi în câmpul muncii. dii din Igești, raionul
Suliță. Ca metodistă, Cu ocazia zilei de naştere, soțul Gheorghe, fiica și Storojineț. Pedagog cu
doamna Ludmila se ginerele, cele două nepoțele, precum și colegii de la har și bun organizator,
bucură de o stimă școală și cei de facultate îi adresează sincere felici- dumneaei îi mobilizea-
deosebită în rândurile tări, urări de bine și sănătate, bunăstare și fericire, ză și îi îndeamnă pe
profesorilor de limba și armonie în viața familială, numai bucurii în urma profesori să mențină la
literatura română din nepoțelelor, ani mulți – senini și bogați. un nivel înalt prestigiul
regiune, participă activ Să ai în suflet numai soare,/ Să-ţi fie viaţa ca o floa- acestei instituții de în-
la acțiunile întreprinse re,/ Să n-ai lacrimi, nici tristețe,/ Să ai doar zâmbet vățământ.
de pedagogii din ținutul şi noblețe,/ Să fii aşa cum te-am știut,/ Să ai în viață Cu prilejul zilei de
nostru, de colegii de breaslă din Moldova și Ro- tot ce-ai vrut. naștere, doamnei Olga îi adresează cuvinte de
mânia. Ea mai este și membră a Corului „Dragoș La muţi ani! recunoștință și mulțumire foștii discipoli, părinții
Vodă” al Societății pentru Cultura Românească elevilor și, desigur, colegii de serviciu și conduce-
„M. Eminescu” din Cernăuți. rea Comunității Teritoriale Unite Ciudei. Sănătate
Cu prilejul zilei de naștere, doamna Ludmila a pri- și mulți ani fericiți, succese și realizări frumoase în
mit sincere felicitări din partea rudelor și prietenilor, această nobilă activitate.
colegilor de breaslă. Ei îi urează multă sănătate,
fericire și bunăstare, realizări în misiunea ei impor- La mulți ani și toți buni!
tantă de a altoi la tânăra generație dragostea față Ziua de 3 au-
de graiul matern. gust va fi o zi deose-
bită pentru doamna
La mulți ani și toți buni! Iulia BIDAŞCU din lo-
calitatea Costiceni, raio-
nul Noua Suliță.
Cu ocazia aniversării,
din partea foștilor colegi,
lucrători ai Casei de cul-
tură din sat – A. Colac,
V. Rotari, V. Vataman, Z.
Coșcodan, S. Corețchi,
V. Stanciu, precum și din
partea prietenilor V. Ghe-
ba și V. Vataman - îi adre-
săm cele mai frumoase
felicitări: fie ca în această
zi bucuria să-ți încălzeas-
că ochii, fericirea să-ți lu-
mineze calea, iar spiritul
La 2 august își sărbătorește ziua de sărbătorii să nu te pără-
naștere doamna Elena GARCUȘA din sească niciodată.
orașul Kiev, o bună
prietenă a săptămânalului Poeta populară Zinai-
„Libertatea Cuvântului”. da Smochină-Rotaru la rândul ei îți zice un călduros „La
Jurnalistă de profesie, ea mulți ani!”, sănătate, iubire, stimă și respect din partea ce-
face parte din conducerea lor dragi, să ai parte doar de momente de neuitat și să obții
Societății „Petru Movilă”, ceea ce-ți dorești cu adevărat.
care activează în capitala
Ucrainei. Te stimăm și te iubim,
Cei apropiați și dragi, Ani o sută îți dorim,
rudele și prietenii o felicită Dumnezeu să te păzească
cordial cu prilejul zilei de Cu puterea Sa cerească
naștere, dorindu-i sănă- Și tot el să-ți dăruiască
tate și fericire, armonie în Sănătate și putere,
viața familială, bunăstare Că-i cea mai de preț avere. În acest început miraculos de Gustar își
și bucurii, realizări în acti- sărbătoreşte ziua de naștere doamna Elvi-
vitatea profesională și cea La mulți ani! ra MARAȘCIUC, profesoară de muzică la
publică. Să vă meargă cu Școala medie incompletă nr. 17 din Cernăuți.
plinul în toate! Descendentă dintr-o familie de români sufle-
tiști, doamna Elvira urmează calea părinţilor
La mulți ani! – lucrează împreună cu mama la școala ro-
mânească din suburbie și cu tata – la Casa
În această perioadă miraculoasă a ve- de folclor de la Roșa Stâncă. Ca interpretă
rii și-a sărbătorit ziua de naștere și domnul participă la diferite acțiuni culturale din oraș și
Gheorghe VÂSOȚCHI din Cernăuți. Năs- regiune.
cut în suburbia Roșa Stânca, el a simțit întotdeauna Persoanele iubite și dragi, colegii, prietenii
forța de atracție a baștinei și chiar dacă, după absol- și cunoscuții îi urează doamnei Elvira, ca acel
virea Institutului Politehnic din Chișinău, a avut șansa buchet de trandafiri ai vieții să fie încununat de
să rămână în Moldova, totuși a preferat Cernăuțiul sănătate și mulți ani fericiți, zilele să-i fie seni-
natal, unde a activat la Uzina „Electronmaș”, apoi la ne ca cerul înalt de august, realizări frumoase
o firmă de construcție. Deși se află acum la odihna ca și dărnicia lunii în care s-a născut, să-i fie
binemeritată, are mai multe preocupări plăcute: fami- destinul luminos și armonios ca un cântec, s-o
lia, livada de pe dealul de la Roșa Stânca și, desigur, însoțească pe drumul vieții credința, iubirea și
nepoțelul iubit Dumitru. speranța.
Cu ocazia zilei de naștere au venit să-l felicite,
împreună cu cei ai casei, și rudele sale apropiate, La mulți ani și cu noroc!
prietenii. Ei toți îi doresc multă sănătate, tihnă sufle-
tească, bunăstare și armonie în familie, bucurii din
partea copiilor și a nepoțelului, pe care îl duce și îl
aduce de la grădiniță și-l învață să iubească munca
în livadă. În livada vieții să aibă numai fructe gustoa-
se şi dulci.

La mulți ani
și toți fericiți!
16 LC
Joi, 2 august 2018 Weekend

Se z
stau pe o ice că nişte lilieci
cu capul în creangă. Toţi stăte
jos, numa au
capul în s i
us, la care unul stătea cu
care stăte unul dintr
au cu cap
ul în jos îl e cei
bă pe altu întrea-
l.
– Măi, ce a
– Lasă-l m re ăla?
ăi, a leşina
t.

UND
PĂR E A
UL N U
EGR FEM
RĂS U EILE
PUN ŞI C
S: Î N REŢ
AFR ?
I C A.

culmea
Care este
icii?
matemat : Să stai de
Răspuns i să te simţi
ur ş
unul sing
în plus.

c e cârâie
D e ară?
a r a c â nd zbo viteza.
cio himbă
s: Sc
Răspun

Întrebăridispoziţie:
1. Tatăl Mariei are cinci
amuzante de logică
o lampă cu pe- 9. Cum pui un elefant în
fete: Ana, Irina, Nina şi Ali- trol, o lampă cu benzină şi frigider?
na. Cum o cheamă pe a o lumânare. Ce aprinzi mai
cincea? întâi?
2. Un bărbat şi fiul său 5. Poţi numi 3 zile con- RĂSPUNSURILE
biologic au avut un acci- secutive fără să foloseşti CORECTE:
dent de maşină. Fiul a fost cuvintele luni, marţi, mier- 1. Maria. 2. Medicul
accidentat şi a fost dus de curi, joi, vineri, sâmbătă şi chirurg este mama băia-
urgenţă la spital. În sala de duminică? tului. 3. Pe locul al doilea. Cum
operaţii, medicul chirurg a 4. Chibritul/bricheta. 5. dacii car se numesc
6. Clara Tonic s-a născut
Răspuns: e gândesc?
exclamat: „Acesta este fiul pe 27 decembrie. Cu toate Da, astfel: ieri, azi şi mâi- Gândaci.
meu biologic!” Poate fi ade- acestea, ziua ei de naştere ne. 6. Locuieşte în emi-
vărat? Cum? este mereu vara. Cum este sfera sudică. 7. În fiecare

t negru cu do
Ce-i un punc
3. Participi la un mara- posibil acest lucru? an. 8. Deschizi frigiderul,
ton şi îl depăşeşti pe cel de pui girafa în el şi apoi în-
puncte albe? n purice cu vată în
7. În ce an Crăciunul şi
pe poziţia a doua. Pe ce loc Anul Nou pică în acelaşi chizi uşa. 9. Deschizi fri-
ai reuşit să treci? an? giderul, scoţi girafa, pui Răspuns: U
4. Eşti într-o cameră 8. Cum pui o girafă în elefantul şi apoi închizi urechi.
fără curent electric şi ai la frigider? uşa.
Pagină realizată de Ionel POZNĂREL

COLEGIUL DE REDACŢIE
Şef redactor
Contul de decontări Віддруковано у ПП Ключук С.М.
Valeria ŞTEFUREAC: м. Чернівці, вул, Заводська, 37 в

Mihai GROSU
р/р 26006011348150 secretar responsabil de redacţie Autorii materialelor publicate Retipărirea materialului este
Код ЕДРПОУ 39301520 Tatiana CARLAŞCIUC: redactor literar poartă responsabilitatea totală posibilă doar cu consimţământul
cuvântului
в ПАТ “Укрсоцбанк” (м.Київ) Dumitru VERBIŢCHI pentru veridicitatea faptelor autorului.
Adresa redacției: or. Cernăuți, МФО 300023 expuse. Preluarea materialelor publicate

om Redactor Vasile CARLAŞCIUC Redacţia poate să publice în paginile ziarului este posibilă
str. Mickiewicz, 5 rti.c
materiale fără să împărtăşească doar în cazul când se face
e Sergiu BARBUŢA
b COFONDATOR AL ZIARULUI - punctul de vedere al autorului. referire la săptămânalul
tel. mobil: 099-643-58-57, w.ly Romeo COLECTIVUL REDACŢIEI „Libertatea Cuvântului”.

: / / ww CRĂCIUN
lcuvantului@gmail.com; ttp Свідоцтво № ЧЦ 489-178 ПР від 16.07.2014 tir. total: 5600
Ціна договірна
h