You are on page 1of 1

PROTOCOLO DE PRUEBA DE RAVEN

ESCALA AVANZADA

Instituto, Escuela o Clínica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Forma de aplicación_ _ _ _ _ __ Prueba Nº _ _ _ _ _ _ __

Motivos de la apl.
Fecha de naco Fecha de hoy:
Edad: - ­ años - ­ meses Hora de inic.: - ­ Duración:
Hora de fin.:

Notas: Total Serie 2: ................. .

Serie 1 \ Serie 2

1 1 13 25

2 2 14 26

3 3 15 27

4 4 16 28

5 5 17 29

6 6 18 30

7 7 19 31

8 8 20 32

9 9 21 33

10 10 22 34

11 11 23 35

12 12 24 36
Punt. par.: Punto par.:

ACTITUD DEL SUJETO DIAGNOSTICO


Forma de trabajo
Edad eran. Puntaje
1
Reflexiva
I I II I I
Intuitiva
T/minut. Percent.

I
Rápida
I I II I I
Lenta
Discrep. Rango

Diagnóstico
I
Inteligente
I I II I I
Torpe

I
Concentrada
I I II I I
Distraída
Disposición

I
Dispuesta
I I II I I
Fatigada

I
Interesada
I I II I I
Desinteresada

I
Tranquila
I I II I Intranquila
I
I
Segura
I I II I I
Vacilante
Perseverancia

I
Uniforme
I I II I I
Irregular
........................................................................................................
Examinador

Related Interests