You are on page 1of 2

SADRŽAJ

:

1.UVOD

2.TURISTIČKA AGENCIJA I HOTELIJERSKO POSLOVANJE

2.1.Zajednički ekonomski intresi turistički agencija

3.UGOVOR IZMEĐU TURISTIČKI AGENCIJA I HOTELIJERA

3.1.Ugovor o zatražnoj i potvrđenoj rezervaciji

3.2.Ugovor o zakupu hotelskog kapaciteta

3.3.Ugovor o alotmanu

4.FUNKCIJE TURISTIČKI AGENCIJA

4.1.Infromativno savjetodavna funkcija

4.2.Posrednicka funkcija

4.3.Organizatorska funkcija

4.4.Ostala uslužna djelatnost

5.TUROPERATORI

5.1.Pojam turoperatora

5.2.Funkcije turoperatora

6.POSLOVI TURISTIČKIH AGENCIJA

6.1.Podjela poslova turističkih agencija

6.2.Obuhvatanje poslova turističke agncije

7.OBRAČUN IZVRŠNOG ARANŽMANA

7.1.Poslovanje poslovnice
8.OSOBLJE TURISTICKE AGENCIJE

8.1.Podjela osoblja

9.DJELOVANJE TURISTIČKE AGENCIJE NA TRŽIŠTU

9.1.Putovanja turističkih agencija

10.BUKING

10.1Pojam bukinga

10.2.Tri osnovna sistema koje se upotrebljavaju u bukingu

11.HOTEL

11.1.Pojam hotel

12.OSOBLJE PRIJEMNOG ODJELA

12.1.Podjela prijemnog odjela

13.POSLOVANJESLUŽBE RECEPCIJE U HOTELU

13.1.Prebukiranje

14.POSLOVANJE DOMAĆEG DOMAĆINSTVA

15.PROCEDURA SMJEŠTAJA GOSTA I DAVANJE OSNOVNIH
INFROMACIJA

16.CJENIK

17.HOTEL BURJ AL ARAB