You are on page 1of 8

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia

UNIT 2: HALA TUJU PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

TUGASAN: Analisiskan hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia mengikut
era masyarakat tradisional, era penjajahan, era kemerdekaan dan era pasca merdeka
dan era semasa & masa depan terhadap pembangunan insan dan negara.

Aktiviti: Anda perlu mencari maklumat dari sumber perpustakaan dan internet.

2.1 Rujuk rajah di bawah dan lengkapkan maklumat :
Jenis Pendidikan

Pendidikan formal :
informal dan nonformal

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
Pendidikan formal :
informal dan nonformal

Pendidikan formal:
informal

Pendidikan formal:
informal

Pendidikan informal

-untuk -Inggeris -Berusaha Hala Tuju Perkembangan
meneruskan menerapkan menyatukan Pendidikan
kelangsungan ideologi semua kaum -Peringkat
mereka sekolah -Sistem
hidup sahaja. di negara ini
rendah pendidikan
kepada kita. di bawah satu membantu dimantapkan
- Anak lelaki sistem murid yang untuk
dididik untuk -Mereka pendidikan. lemah serta menjadikan
menjadi ketua berusaha mengadakan Malaysia
rumah tangga mengekalkan - Bahasa program sebagai pusat
manakala kebudayaan kebangsaan pengayaan kecemerlanga
anak dan ketuanan merupakan n serantau
mereka di -. Bagi
perempuan Bahasa yang
sekolah - Penggunaan
dididik untuk tanah air kita akan menengah teknologi
menjadi sebagai digunakan menekankan seperti ICT
seorang suri penjajah sebagai kepada menjadi
rumah. Bahasa aktiviti ko- agenda
pengantar. kurikulum, penting untuk
bimbingan merapatkan
dan jurang di
kaunseling antara bandar
dan luar
bandar

1

. Adat Melayu merupakan asas kepada Hukum Kanun Melaka (Azizan Abdul Razak) .Ustaz yang mengajar kebanyakannya berasal dari Asia menghafal doa. Dasar & Hala Tuju Ciri-Ciri Contoh Pendidikan i.Merupakan satu kanun mengenai moraliti dan keadilan.Mengandungi 44 fasal. Pendidikan . KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar ii.untuk membentuk jati diri lembut. meliputi persoalan adat. dengan sopan . Undang-undang *Hukum kanun Melaka Dilarang & Peraturan berpakaian . kemunculan Melaka. Patriotisme . -bercakap .2 Analisiskan hala tuju perkembangan pendidikan semasa era masyarakat Melayu tradisional. Pendidikan . . barat.Ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik -yang muda Informal (adat anak-anak mereka. -Mengandungi unsur Melayu. . diasuh untuk (Agama) . hadis. tetapi juga hukum Islam.Menjelaskan tugas nakhoda yang diberi kuasa seperti seorang Raja.Kelas pengajaran agama diadakan di surau-surau dan membaca Al- masjid-masjid.Kemunculan Hukum Kanun Melaka bermula dengan seperti raja.Pembelajaran agama dijalankan pada sebelah petang -Anak-anak informal dan malam.Ilmu-ilmu pertukangan dan ukiran. menghormati & warisan) .Tutur kata dan gerak tubuh. *Undang-undang Laut Melaka . dan lemah . dan adab sopan. Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia 2.Semangat setia yang diamalkan turun-temurun dan ia merupakan hukum pada raja dan 2 .Dalam masyarakat Melayu adat merupakan peraturan . iii.Mementingkan nilai. iv.Ilmu pertahankan diri. menghormati tradisi dan struktur sistem kekeluargaan. Quran.Undang-undang laut hanya dilaksanakan di atas kapal sahaja. budi bahasa. yang muda . beliau adalah raja di laut. iaitu hukum adat.

ekonomi. Melaka.Ciri-ciri patriotisme iaitu semangat setia pada raja dan pemerintah yang telah diamalkan oleh rakyat Melaka sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka bagi mewujudkan kedaulatan. adab dan adat. gereja. Cina dan India agama. Tamil adalah sangat 3) Pendidikan informal : Agama Islam. Cina.Menyebarkan ii) Era penjajahan Semasa kejatuhan Portugis kepada tangan Belanda. -Pihak Portugis lebih memberikan tumpuan kepada perkembangan ekonomi dan agama Kristian. -Pihak portugis lebih memberikan tumpuan kepada perkembangan ekonomi dan agama Kristian. 2. pemerintah. 1) Pendidikan formal : Vernacular Orang Melayu iii) Era penjajahan 2) Sekolah diinstitusikan : Sekolah mubaligh. . keturunan lebih diutamakan pendidikan mereka oleh pihak Inggeris. kestabilan dan keluasan empayar kerajaan. ekonomi. -Hal ini menyebabkan pendidikan menjadi beku. . agama dan Belanda -Pendidikan Islam terpinggir kerana Belanda juga lebih ideologi Kristian. . kekuatan. mementingkan kepada perkembangan agama Kristian.Merobohkan -Dasar peminggiran pendidikan tersebut berterusan masjid-masjid di KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar semasa pemerintahan Belanda. sedikit.3 Analisiskan hala tuju perkembangan pendidikan semasa era penjajahan. gender. Era Ciri-Ciri Pendidikan Contoh i) Era penjajahan Pendidikan statik kerana dasar tidak ambil peduli. -Pendidikan Islam terpinggir kerana Portugis lebih mementingkan kepada perkembangan agama Kristian. yang bersekolah Inggeris Agama Islam. Pendidikan statik kerana dasar tidak ambil peduli. Melayu. -Dasar peminggiran pendidikan tersebut diteruskan sama seperti semasa Portugis menjajah. Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia atau peraturan yang harus dipatuhi. Buku-buku teks yang digunakan adalah di import dari negara asal 3 . -Hal ini menyebabkan pendidikan menjadi beku. social Manakala kaum 4) Dualisme pendidikan mengikut etnik.Pembinaan Portugis Semasa kejatuhan empayar Melaka pada tahun 1511. .

iii) Laporan Fenn. -Sekolah-sekolah vokasional terus dikembangkan untuk menampung keperluan tenaga pekerja mahir yang diperlukan untuk pembangunan negara Persekutuan Tanah Melayu / Malaysia. ii) Laporan Barnes -Satu jenis sekolah menggunakan bahasa Melavu sebagai bahasa pengantar.untuk membina semula sistem pendidikan selepas pendudukan Jepun tetapi Cheesman tidak menyentuh soal perpaduan.Dua jenis sekolah menengah sahaja -Dua jenis sistem sekolah hendaklah ditubuhkan.1945. (1949) . -Sekolah dwibahasa diadakan dan bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. -Sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan (Sekolah Inggeris) dikekalkan. Semasa pendudukan Jepun pada tahun 1941. 4 . Sekolah-sekolah iv) Era penjajahan -Pendidikan di tanah Melayu dipengaruhi oleh dengan diwajibkan Jepun dasar induk strinasi menerusi pendidikan ke arah menggunakan keagungan kerajaan Jepun.4 Analisiskan hala tuju perkembangan pendidikan semasa era kemerdekaan. Sekolah-sekolah ini akan menggunakan bahasa kebangsaan. bahasa Jepun sebagai bahasa pengantar. Sekolah Tamil dan Sekolah Melayu Wu ( 1951) dibenarkan beroperasi dan menggunakan tiga bahasa. iaitu bahasa Melayu. Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia mereka. .Kanak-kanak yang menghadiri sekolah rendah vernakular tidak perlu membayar yuran. Hala Tuju & Dasar Pendidikan i) Laporan . -Sekolah vernakular iaitu sekolah Cina. iaitu bahasa Melayu. -Bahasa Melayu wajib diajar di Sekolah Inggeris dan bahasa lnggeris wajib diajar di Sekolah Melayu. (1951) -Pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil akan disediakan jika terdapat 15 orang murid atau lebih yang ingin mempelajari bahasa ibunda mereka. KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 2. -Sekolah-sekolah vernakular dalam bahasa Melayu. bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa kebangsaan juga diadakan. Semua pelajar sekolah rendah berpeluang belajar Bahasa Inggeris. bahasa Cina dan bahasa Tamil ditukarkan kepada Sekolah kebangsaan.

manakala bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran dan bahasan Cina dan Tamil akan diberi jika 15 orang ibubapa kanak-kanak disekolah tersebut memintanya. (1957) Sekolah rendah yang menggunakan bahasa pengantarnya ialah bahasa kebangsaan. -Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan Jemaah Nazir Persekutuan ditubuhkan. Pelajaran i. bahasa Inggeris. Dasar & Hala Tuju Hala Tuju & Dasar Pendidikan Pendidikan i) Laporan -Menjadi titik permulaan ke arab pelaksanaan bahasa Malaysia sebagaibahasa Rahman Talib pengantar utama dan proses penukaran bahasapengantar. ii. ekonomi dan politik sesebuah negara. -Bagi sekolah jenis kebangsaan. Sekolah rendah yang bahasa pengantarnya adalah Cina. -Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan sekolah menengah. iv) Ordinan . . Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia iii) Penyata Razak -Semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama (1956) -Bahasa Melayu dijadikan bahasa Kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama. 2. (1960) . Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pra Universiti. -Sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama.dan menengahatas ii) Akta Pendidikan -matlamat utama dasar pendidikan ialah untuk menubuhkan satu sistem 5 . Sekolah rendah jenis standard.Pembahagian sekolah rendah kepada 2 jenis. Sekolah rendah standard.5 Analisiskan hala tuju perkembangan pendidikan semasa era pasca merdeka. Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar. menengah. -Penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum.Pembentukan satu sistem pelajaran kebangsaan yang dapat diterima oleh rakyat keseluruhannya yang akan memuaskan keperluan mereka dan menambahkan perkembangan kebudayaan. sosial.Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sarna walaupunberlainan bahasa di peringkat rendah . Tamil atau Inggeris dan bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris jika bukan bahasa pengantar adalah mata pelajaran yang wajib diajar. KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar -Guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah bekelayakan. dengan tujuan hendak menjadikan bahasa Melayu bahasa kebangsaan negara manakala mengekal dan mempertahankan pertumbuhan bahasa-bahasa dan kebudayaan rakyat selain daripada orang-orang Melayu yang tinggal di negara ini. -Sistem pendidikan sekolah menengah adalah Sekolah Menengah Rendah (SMR).

Prinsip umum Akta 1961. Jawatankuasa .Pendidikan kerohanian yang kukuh. . . Bahasa Inggeris terus menjadi bahasa kedua.Peluang melanjutkan pelajaran dari 9-11 tahun . . Politeknik juga boleh mengadakan program bekembar bagi kursus peringkat diploma dan ijazah dengan institusi-institusi pendidikan 6 . dan meliputi semua kategori sekolah. ekonomi dan KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar politik. -Pendidikan teknik akan dipertingkatkan di sekolah menengah teknik dan politeknik untuk membudayakan pendidikan sains dan teknologi. iii) Laporan .Penegasan kepada pendidikan asas dalam 3M (membaca. Inggeris. Cina dan Tamil. . iv) Laporan -Penegasan kepada paradigma kurikulum ala Malaysia. .Murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah disediakan untuk mengambil peperiksaan yang seragam.Bahasa Inggeris diwajibkan di semua sekolah kerana kepentingannya. juga adalah untuk menyediakan pendidikan (1971) dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umur bersekolah.Kurikulum semua jenis dan kategori sekolah selaras dengan kehendak negara. di sekolah-sekola kerajaan dan bantuan kerajaan masih dijalankan dalam dua bahasa. sosial.Bahasa Melayu telah mula menggantikan bahasa Inggeris secara berperingkat-peringkat sebagai baasa pengantar di sekolah-sekolah aliran Inggeris. Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia (1961) pendidikan kebangsaan yang boleh memenuhi keperluan negara dan menggalakkan pembangunan ekonomi. . dibentukk selaras dengan Ordinan Pelajaran 1957. Ini dapat ditampung dalam sekolah-sekolah aliran Melayu.Sistem pendidikan kebangsaan direka bentuk untuk memenuhi keperluan negara dan mempertingkatkan pembangunan budaya. iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. perbadanan atau organisasi perindustrian untuk mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan. pertirnbangan juga diberikan kepada kehendak ibubapa semasa Akta diimplimentasikan. -Pendidikan pra sekolah diperluaskan dengan menggunakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.Pada masa yang sama. menulis Kabinet (1979) danmengira ) dan pengajaran pemulihan.Pelajaran menengah atas melalui saluran akademik dan vokasional . iaitu sekolah kerajaan. Masa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru-guru diberi latihan untuk hasil yang baik. .Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua turut dipelihara sebagai bahasa antarabangsa bagi mempetingkatkan pembangunan negara. termasuk program pertukaran. -Pendidikan Islam akan diperluaskan utnuk meliputi murid-murid Islam di semua kategori sekolah termasuk sekolah swasta dan diperkukuhkan dengan menjadi pelajaran tersebut sebagai salah satu daripada pelajaran teras di sekolah-sekolah.Tujuan utama Laporan ini selain dari untuk mengkaji semula Dasar Hussein Onn Pendidikan Negara ketika itu. digunakan untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan yang cekap. -Peningkatan keseluruhan mutu pelajaran Akta Pendidikan -Sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua (1996) peringkat persekolahan dari peringkat pra sekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi. .Ketika itu. . sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. manakala politeknik boleh mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi. Akta Pendidikan 1996 memudahkan sekolah vokasional ditukartarafkan ke sekolah teknik. . sosio-budaya serta politik.

50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar. Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia tinggi. . KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar ii) Kualiti . sama ada dalam negeri atau luar negeri.Menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia.Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian kaum. gender) menjelang tahun 2020 tanpa mengambil kira latar belakang mereka.6 Analisiskan hala tuju perkembangan pendidikan masa kini & masa depan.Anak-anak di Malaysia mendapat hak kesamarataan. 7 . v) Kecekapan . . Dasar & Hala Tuju Ciri-Ciri & Contoh Pendidikan i) Akses . iv) Perpaduan . iii) Ekuiti . 2.Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. sosioekonomi.Penyediaan pengajaran yang cekap dengan mengambil kira bahawa murid- murid harus di didik mengikut hasrat ibu bapa masing-masing. .

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia 8 KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar .