You are on page 1of 6

LAMPIRAN A

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

(Bulan) (Tahun)
Bagi :

MAKLUMAT PEGAWAI

Nama (Huruf Besar) SHARUL AMRI BIN ABDUL MUBIN

No. Kad Pengenalan 731004-05-5009

Gred / Kategori DGA32 / PPPLD

Jawatan PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

Gaji RM

Pendapatan (RM) Elaun-elaun RM

Jumlah RM -

Jenis/ Model TOYOTA / UNSER

Kenderaan No. Pendaftaran TAH7553

Kuasa (c.c.) 1800cc

Kelas Tuntutan (A/B/C/D/E) A

Alamat Pejabat

9190-B, KG. WAKAF BARU
Alamat Rumah JALAN GONG BADAK

21300 KUALA NERUS, TERENGGANU

Alamat Penginapan

No. Akaun Bank

Nama dan Alamat Bank BANK SIMPANAN NASIONAL, CAWANGAN K.TRG

No. Telefon Bimbit

Alamat Emel shahrul7553@gmail.com
KENYATAAN TUNTUTAN

WAKTU JARAK
TARIKH TUJUAN / TEMPAT
Bertolak Sampai (KM)

JUMLAH JARAK (KM) -
Jadual kadar tuntutan mengikut jarak dan kelas
A B C D E
500 KM PERTAMA 70 60 50 45 40
501 KM - 1,000 KM 65 55 45 40 35
1,001 KM - 1,700 KM 55 50 40 35 30
1,701 KM SETERUSNYA 50 45 35 30 25
TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
Bagi
500 km pertama km X 0.70 RM/km RM -
501 km - 1,000 km selepas - km X 0.60 RM/km RM -
1,001 km - 1,700 km selepas - km X 0.50 RM/km RM -
1,701 km seterusnya - km X 0.45 RM/km RM -
JUMLAH RM -

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM

Teksi [Resit : ] RM -
Bas [Resit : ] RM -
Keretapi [Resit : ] RM -
Feri [Resit: ] RM -
Lain-lain RM -
JUMLAH RM -
TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN

X Elaun Makan sebanyak RM /hari RM -
X Elaun Makan sebanyak RM -
X Elaun Harian sebanyak RM /hari RM -
JUMLAH RM -
TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) & ELAUN LOJING

BSH sebanyak x hari RM /hari RM -
[Resit : ]
Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan

Elaun Lojing sebanyak hari RM /hari RM -
JUMLAH RM -
TUNTUTAN PELBAGAI
Tol RM
Tempat Letak Kereta RM
Lain-lain RM
Pos RM
Telefon, Teleks, Faks RM
Kerugian pertukaran matawang asing @ 3% (Bagi Singapura RM
Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darussalaam sahaja]
JUMLAH RM -
JUMLAH TUNTUTAN RM

Saya mengaku bahawa :-
a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah
dibuat atas urusan rasmi;
b) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyata-
kan dibawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi
dan/atau pegawai berkursus berkuatkuasa semasa;
c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM
telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya.
d) Panggilan Telefon Sebanyak RM ………….di buat atas urusan rasmi;
dan
e) Butir-butir seperti yang dinyatakan diatas adalah benar
dan saya bertanggung jawab terhadapnya

Tarikh : …………………… ……………………………………….
(Tandatangan)
PENGESAHAN
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.

Tarikh : …………………………. ...............................................
(TANDATANGAN)

…………………………………….…..
(Nama & Cop Jawatan)
b.p KETUA SETIAUSAHA /
PEGAWAI PENGAWAL

PENDAHULUAN DIRI (Jika Ada)

Pendahuluan diri diberi RM

Tolak : Tuntutan sekarang RM

Baki dituntut / Baki dibayar balik RM
SENARAI SEMAK DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN
BAGI TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN

PERINGATAN :

1 Hanya satu Tuntutan Elaun Perjalanan sahaja boleh dibuat bagi satu-satu bulan.
2 Borang tuntutan hendaklah diisi dengan lengkap dan teratur sekiranya tidak lengkap
borang tuntutan akan dikembalikan kepada pemohon.
3 Borang tuntutan hendaklah dikemukakan tidak lewat daripada 10 haribulan dalam bulan
berikutnya mengikut Arahan Perbendaharaan AP 100(a).

4 Dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan :-

a) Salinan buku akaun bank / penyata bank
(Bagi yang kali pertama membuat tuntutan)

b) Lampiran A - Borang permohonan untuk bertugas di luar Ibu Pejabat
yang telah diluluskan oleh Ketua Jabatan.

c) Surat panggilan mesyuarat / seminar / kursus termasuk aturcara /
tentatif program

d) Resit pendaftaran (jika ada)

e) Resit-resit ASAL (sekiranya tidak dilampirkan, surat penjelasan
yang disokong oleh Ketua Jabatan perlu dilampirkan)

f) Salinan kad Touch N Go (jika ada)

g) Flight Itenary / Boarding Pass
(Jika menaiki kapal terbang)

h) Lapor diri lantikan kali pertama ke Perkhidmatan Awam
salinan surat lantikan ke Perkhidmatan Awam (jika berkenaan)