A continuació copio un llistat de webs d’interès (potser alguna pot haver-se tancat durant els darrers mesos).

Són de tipus molt divers i la majoria de les pàgines, al seu torn, tenen nous enllaços, de manera que algunes d’aquestes webs, potser les més interessants, estan repetides diverses vegades. Hem fet un breu comentari de cada web del llistat. Que naveguem bé! http://www.xtec.es/recursos/mates/aqui/ Lloc bàsic a Catalunya. Hi ha de tot. Incorpora la calculadora WIRIS. Cliqueu per exemple, Mathplets, a la columna de l’esquerra! Meravellós! http://descartes.cnice.mecd.es Molts de materials entre els que destaquen unitats didàctiques amb aplicacions interactives. Web molt ben estructurada (activitats organitzades per nivells o per matèries).Es pot treballar connectat o bé descarregar activitats concretes. http://www.math.odu.edu/cbii/calcanim/ Animacions amb finalitat educativa. Construcció de corbes (còniques, la cicloide, corbes polars, ...) http://www.cut-the-knot.com/ Quantitat enorme de material (apunts i materials interactius). Ben organitzat. http://www.xtec.es/~qcastell/ttw/ Geometria del triangle. Molta informació i ben ordenada. Una gran feina d’en Quim Castellsaguer! http://www.edu365.com/ Portal educatiu ben conegut molt ampli. Incorpora, un “club de programació” usant Java, Visual Basic o la calculadora WIRIS. http://www.cs.mcgill.ca/~sqrt/unfold/unfolding.html Animacions de desenvolupaments de políedres, 3D-pentominos ... Magnífic! http://www.geocities.com/teselados/#teselados Activitats sobre tesel·lacionss, geometria a l’art, Escher,... http://www.unex.es/tcorco/ Col·lecció de fitxes d’activitats geomètriques basades en fotografies de les ciutats d’Evora i Portalegre (Portugal) i Càceres i Badajoz (Espanya). www.provincia.parma.it/~ssrondan/coniche Molt de material sobre còniques. Està molt bé! http://www.frontiernet.net/~imaging/java3dviewer.html Visualització tridimensional d’objectes.

http://www.ies.co.jp/math/java/ Una gran col·lecció d’applets matemàtics interactius. http://download.com.com/3150-2053-0-12.html Per a descarregar programes matemàtics. http://www.cs.uidaho.edu/~casey931/conway/games.html Explicacions i regles de “jocs matemàtics”, a vegades amb tauler inclòs, i que alguns cops es poden jugar en línia. http://www.snarkianos.com Llistes de discussió formada per interessats en problemes y soluciones de jocs d’enginy. http://www.geom.uiuc.edu/java/ Programes sobre geometria en java que poden ser obtinguts de la xarxa o executats directament. http://mathworld.wolfram.com Molta informació i recursos matemàtics. Molt bo per a consulta. Moltes connexions. Nivell força elevat. http://www.krellinst.org/UCES/archive/resources/conics/ Apunts i exercicis sobre còniques (tractament força analític). http://ceciba.escuelaing.edu.co//calvarez/pagper/construcciones.html Construcció de còniques. http://www.ac-nantes.fr/peda/disc/math/default.htm Informacions diverses sobre Matemàtiques feta per professors de Nantes (França) . http://mathforum.org Hi ha de tot! http://www.arrakis.es/~fcoquiles/index.htm Activitats i recursos per a secundària. http://www.arrakis.es/~mcj/index.htm Web de la “Gacetilla Matemática”. Hi ha material molt divers i està molt bé! http://www.uv.es/~buso/index.html Tracta sobre divulgació científica en general però hi ha contribucions molt curioses sobre tangrams o Escher. També podrem divertir-nos fent “testos d’intel·ligència”! Hi ha molts de links sobre aquest tema, per exemple! http://darkwing.uoregon.edu/~wmnmath/ Web molt interessant sobre dona i Matemàtiques.

http://www.geom.umn.edu/apps/ Programes diversos sobre geometria interactiva. N’hi ha de molt interessants. També hi ha molta informació teòrica. http://www.stfx.ca/special/mathproblems/welcome.html Recull de problemes procedents de competicions. http://world.std.com/~reinhold/dir/mathmovies Les matemàtiques al cinema. Curiós! http://archives.math.utk.edu/index.html Recursos informàtics per a matemàtiques. http://www.eneayudas.cl/indice.htm Apunts de matemàtiques. Es tracta d’una curiositat de relatiu interès didàctic. http://www.mcs.surrey.ac.uk/personal/r.knott/fibonacci/fibnat.html Molt entorn de la successió de Fibonacci. http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/ Història de les Matemàtiques. Molt complet. Hi ha un extens índex de corbes. Especialment interessant. http://members.aol.com/rigolmath Informacions molt diverses i boniques propostes d’activitats. http://centros5.pntic.mec.es/ies.marques.de.santillana/matem/inddep.htm Algunes contribucions molt maques en geometria. http://www.fi.uu.nl/en/welcome.html Web oficial del Freudenthal Institute. Molt interessant! http://matti.usu.edu/nlvm/nav/vlibrary.html Moltes idees per treballar materials manipulatius en Matemàtiques! http://nti.educa.rcanaria.es/rtee/default.htm Informació i links referents a Matemàtiques per a secundària. http://www.mathsnet.net Hi ha molt de material! És difícil imaginar més! http://www.cinderella.de Web oficial de cinderella, un programa per fer representacions geomètriques. http://www.iec.es/scm/ Web de la Societat Catalana de Matemàtiques. Proves Cangur. Estalmat,... http://anduril.eupvg.upc.es/feemcat/frame.htm

Web de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya. http://www.rsme.es/ Web oficial de la Real Sociedad Matemática Española. Molta informació de tot l’àmbit matemàtic. http://www.smpm.es/fespm/fespm.html Web de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. http://www.nctm.org/ Web del National Council of Teachers of Mathematics. Entre altre material poden consultar-se resums dels Principles and Standards for School Mathematics. http://www.mathkang.org/ Web oficial de l’organització europea de les proves cangur. Molt interessant! http://www.oei.es/oim.htm Olimpíada Iberoamericana de Matemàtiques. Molts enllaços! http://www-cabri.imag.fr/cabrijava/index-f.html Boniques aplicacions del Cabri-Géomètre. http://www.cabri.net/index.php Lloc oficial del Cabri-Géomètre. Universitat Joseph Fourier de Grenoble i el CNRS francès. Molt interessant! http://clic.xtec.net/db/listact_ca.jsp?area=mat El racó del clic. El clic és un programa que permet fer aplicacions educatives basades en trencaclosques, relacions, puzzles,... En aquesta adreça podreu seleccionar “Matemàtiques” i gaudir de les moltes activitats que hi ha. http://cs.unm.edu/~joel/NonEuclid/ Meravelloses construccions interactives en geometria hiperbòlica. Com el Cabri-Géomètre però amb geometria hiperbòlica. http://xtec.es/~jlagares Web de Jordi Lagares. Hi ha materials de Matemàtiques per educació especial. http://www.xtec.es/~jjareno/ Problemes, recreacions i entreteniments matemàtics que poden ser útils a l’escola. http://www.xtec.es/~bfiguera/indexcat.htm Web molt ben elaborada d’un professor entusiasta de les Matemàtiques.

http://www.geocities.com/Vienna/9349/index.html La música de les Matemàtiques. Senzillament una curiosa meravella!