You are on page 1of 3

Trecerea de la metoda reevaluarii la metoda

costului-monografie contabila
Oct 21st, 2017 · Comments Off on Trecerea de la metoda reevaluarii la metoda costului-
monografie contabila

Entităţile care decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la


metoda costului, procedează la ajustarea sumelor evidenţiate în contul 105 «Rezerve din
reevaluare» în funcţie de modalitatea în care, pe perioada în care a fost efectuată reevaluarea, au
transferat sumele în rezultatul reportat (contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentând surplusul
realizat din rezerve din reevaluare”), după cum urmează:
a) entităţile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de
rezultat reportat, pe măsura amortizării activului, închid rezerva din reevaluare (soldul contului
105 «Rezerve din reevaluare») pe seama imobilizării căreia îi corespunde rezerva respectivă
(articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21 x Imobilizări corporale);
b) entităţile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de
rezultat reportat, la scoaterea din evidenţă a imobilizării pentru care s-a constituit rezerva
respectivă, procedează astfel:
– transferă din contul 105 «Rezerve din reevaluare» în contul 1175 «Rezultatul reportat
reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare» rezerva corespunzătoare sumelor
amortizate din valoarea imobilizării;
– reduce valoarea imobilizării cu rezerva din reevaluare aferentă valorii care nu a fost amortizată
(articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21 x Imobilizări corporale).

Entităţile care decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la


metoda costului, vor urmări ca aplicarea acestei opţiuni să nu conducă la subevaluarea activelor
respective, faţă de valoarea care ar fi fost recunoscută în bilanţ dacă acele imobilizări corporale
nu ar fi fost reevaluate.

Aceste prevederi se aplică indiferent dacă reevaluarea a fost efectuată prin aplicarea unui indice
sau prin recalcularea valorii nete a imobilizării.

Modificarea politicii contabile aplicabilă imobilizărilor corporale care decid să treacă de la


metoda reevaluării la metoda costului nu se contabilizeaza în contul 1173, potrivit prevederilor
art. 62^1 alin (2) “Entităţile care modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în
sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului aplică prevederile alin. (1),
prin excepţie de la cerinţele pct. 63 alin. (1)”.

Exemplu de monografie

La sfârșitul anului N-1 societate X SRL achiziționează o cladire la costul de 300.000 lei,
amortizat liniar în 30 ani.
La sfârșitul anului N+1 X SRL reevaluează cladirea la valoarea justă de 284.000 lei și alege ca
politică contabilă transferul lui 105 la 1175 pe mădura amortzării activului.

La sfârșitul anului N+3 X SRL decide să treacă de la modelul reevaluării la modelul cost.

Anul N:

Înregistrarea amortizării: 300.000 lei/30 ani = 10.000 lei/an

681 = 281 10.000 lei

Anul N+1:

1.Înregistrarea amortizării:

681 = 281 10.000 lei

2.Reevaluarea: Valoarea rămasă la 31.12.N+1 = 300.000 lei – 20.000 lei = 280.000 lei

a)Anularea amortizării cumulate:

281 = 213 20.000 lei

b)Înregistrarea plusului de valoare: 284.000 lei – 280.000 lei = 4.000 lei

213 = 105 4.000 lei

Anul N+2:

1.Înregistrarea amortizării: 284.000 lei valoare justă/28 ani rămași = 10.142,86 pe an

681 = 281 10.142,86 lei

2.Transferul lui 105 la 1175: 4.000 lei/28 ani = 142,86 lei pe an

105 = 1175 142,86 lei

Anul N+3:

1.Înregistrarea amortizării:

681 = 281 10.142,86 lei

2.Transferul lui 105 la 1175:

105 = 1175 142,86 lei


3.Trecearea de la modelul valorii juste la modelul cost: sold 105 = 4.000 lei – 142,86 lei –
142.86 lei = 3.714,28 lei

105 = 213 3.714,28 lei

La sfârșitul anului N+3 activul va figura în bilanț cu valoarea= 284.000 lei – 2 ani x
10.142,86 lei – 3.714,28 lei = 260.000 lei

Valoarea rămasă la 31.12.N+3 dacă activul nu era reevaluat = 300.000 lei – 4 ani x 10.000 lei =
260.000 lei

Deci opțiunea nu conduce la subevaluarea activului.

Autor articol: Urzica Laura, economist, profil Linkedin –click aici–

Eevidenta popririlor din salarii se tine extracontabil. Din punct de vedere contabil evidenta retinerilor
si popririlor din salarii, datorate tertilor se tine cu ajutorul contului 427 - "Retineri din salarii datorate
tertilor".

Inregistrari contabile:

1. Retinerea sumelor:
421 = 427 - 13 lei
"Personal - salarii datorate" "Retineri din salarii"
datorate tertilor"

2. Virarea sumelor:
427 = 5121 - 13 lei
"Retineri din salarii datorate tertilor" "Conturi la banci in lei"

de Contabilul.ro