POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN TINGKATAN 5/2008

MATA PELAJARAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

SMK AYER BALOI , 82100 AYER BALOI
Disediakan oleh Zulkurnain bin Abdul Rahman Guru Kanan Teknik dan Vokasional SMK Ayer Baloi, Pontian

Senarai Mata Pelajaran 1. Reka Cipta 2. Lukisan Kejuruteraan 3. Ekonomi Rumah Tangga 4. Sains Pertanian 5. Prinsip Perakaunan 6. Perdagangan

Kandungan
1.0 Pengenalan 2.0 Analisa Pencapaian 3.0 Ulasan Berdasarkan Kekuatan/Kelemahan/Peluang/Ancaman SWOT 4.0 Program Kecemerlangan ( Berdasarkan Pelan Tindakan 2008) 5.0 Saranan kepada guru 6.0 Saranan Kepada murid Lampiran Mengikut Mata Pelajaran dan Tingkatan Analisa Mata Pelajaran Reka Cipta Tingkatan 5S Analisa Mata Pelajaran Reka Cipta Tingkatan 5M Analisa Mata Pelajaran Reka Cipta Tingkatan 5K Analisa Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 5S Analisa Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga 5A Analisa Mata Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 5A Analisa Mata Pelajaran Perdagangan Tingkatan 5M Analisa Mata Pelajaran Perdagangan Tingkatan 5K Analisa Mata Pelajaran Perdagangan Tingkatan 5A Analisa Mata Pelajaran Perdagangan Tingkatan 5B

2

1.0 Pengenalan Tujuan Laporan ini dibuat adalah untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan pencapaian mata pelajaran Teknik dan Vokasional dalam Peperiksaan Setengah Tahun Tingkatan 5/ 2008 . Laporan yang dibuat adalah berdasarkan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman ( Analisis SWOT). Segala dapatan analisis adalah berdasarkan maklumat dari guru yang mengajar dikelas-kelas yang berkenaan. 2.0 Analisa Pencapaian Jadual 1 : Taburan Pencapaian Mata Pelajaran Teknik dan Vokasional Dalam Peperiksaan Setengah Tahun 2008 Gred %Lulus GPMP 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP Target GPMP SPM 2008 + 3.0 Ulasan Secara keseluruhannya menunjukkan hanya 1 subjek sahaja yang mencapai keputusan 100% manakala 4 lagi mata pelajaran mencatat keputusan melebihi 80% keatas iaitu Lukisan Kejuruteraan, Sains Pertanian , Ekonomi Rumah Tangga dan Sains Pertanian. Hanya satu subjek iaitu mata pelajaran Perdagangan mencatat keputusan bawah 39.51 % Majoriti subjek Teknik dan Vokasional tidak mencapai GPMP yang disasarkan oleh pihak sekolah. Berikut adalah perkara-perkara yang telah dikenalpasti berdasarkan analisis SWOT dan diharap ianya dapat dijadikan panduan dalam mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar serta dapat merangka lebih program-program yang diharap dapat meningkatkan pencapaian mata pelajaran teknik dan vokasional dalam SPM 2008. 3.1 Kekuatan 1. 2. 3. Proses Pengajaran dan Pembelajaran berjalan mengikut masa dan jadual yang telah ditetapkan. Bahan-bahan pengajaran yang disediakan adalah yang terkini. Kemudahan P&P yang mencukupi Mata Pelajaran RC 8 17 19 07 10 11 09 11 0 100 4.28 2.22 -2.06 LK 1 2 3 3 1 3 0 0 1 92.9 4.63 3.43 -1.20 ERT 0 0 0 0 1 2 1 4 1 88.9 7.22 3.00 -4.22 SP 3 3 3 2 1 2 1 1 3 84.21 4.47 3.95 -052 PD 1 0 0 1 4 0 4 22 49 39.51 8.27 6.4 -1.87

*rujukan SAP HC T5

3.2 Kelemahan

1. Sikap malas dan bertangguh serta kurang persediaan dari pelajar.
2. Guru Kurang memberi tumpuan pelajar malas dan tidak mengormatu guru.

3

3.3 Peluang

1. Pelajar berpotensi mendapat keputusan yang baik sekiranya berupaya mengikut dan menggunakan petua dan
2. 3. panduan dari guru dari guru yang berpengalaman. Teknik menjawab soalan yang disediakan diperingkat sekolah / daerah. Mengikuti kursus-kursus motivasi peringkat dalaman / daerah.

3.4 Ancaman 1. 3. 4. 5. Tidak menunjukkan minat untuk belajar Malas berusaha Menangguhkan kerja Tiada motivasi diri untuk berjaya.

2. Faktor persekitaran dan suasana pembelajaran yang tidak kondusif.

4.0 Program Kecemerlangan ( Berdasarkan Pelan Tindakan 2008) 1. 3. 4. 5. 6. Kelas Tambahan Terancang Pemantapan Kerja Kursus Program Pasak Teknik Menjawab Soalan SPM Kursus Motivasi ( dalaman)

2. Program Pembestarian Akademik ( Perdagangan )

5.0 Saranan kepada guru 1. 2. 3. 4. 5. Kenalpasti murid bermasalah dan dibantu Membuat perancangan yang bersesuaian dengan tahap serta kebolehan murid Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan diri semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran Wujudkan suasana pembelajaran yang menarik. Dedahkan kepada murid teknik-teknik yang dapat membantu murid untuk mencapai skor yang baik dalam peperiksaan.

6.0 Saranan kepada calon ( murid ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sentiasa fokus terhadap pelajaran Rapat dengan guru ( jika ada masalah mestilah sentiasa dirujuk pada guru) Lakukan kerja kerja yang diarahkan oleh guru. Buat perancangan masa belajar yang sistematik. Elak keluar rumah waktu malam Sentiasa menghormati guru Tekun dan rajin belajar.

4

LAMPIRAN

5

POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2008 Mata Pelajaran REKA CIPTA 1. Nama Guru 2. Kelas yang diajar 3. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar 5. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian : ABDUL AZIZ BIN ELIAS AHMAD : 5 SETIA, 5 MAJU : REKA CIPTA / LUKISAN KEJURUTERAAN : 3 tahun / 16 tahun : 3 tahun / 10 tahun

Bil 1 2

SPM 2008 TING 5 Setia 5 Maju 1A 5 3 2A 8 8 3B 9 10

BILANGAN 4B 0 6 5C 2 5 6C 1 3 7D 0 2 8E 1 1 9G 0 0

%L 100 100

T0V[AR] 2008 % 100 100 GPMP 2.77 3.63

ETR 2008 GPMP % 100 100 GPMP 1.93 1.81

7. Kekuatan
1. 2. 3. 4. P&P yang menarik, menggunakan kemudahan ICT dan kepelbagaian teknik pengajaran seperti pembentangan, sumbangsaran, perbincangan, internet, membuat folio dan bermacam lagi. Aktiviti kokurikulum yang membantu seperti lawatan, Anugerah Eureka dan Kelab Reka Cipta Latihan yang cukup dan berkesan diberi ddan dibuat oleh pelajar secara sistematik dan terancang. Memberi fokus dan bimbingan kepada pelajar yang cemerlang dan yang lemah.

5.

8. Kelemahan
1. 2. Kelewatan menyiapkan kerja kursus mengikut tempo masa yang ditetapkan. Beberapa orang pelajar membuat nota kurang sempurna dan kekurangan bahan rujukan.

9. Peluang
1. Berpotensi untuk mendapatkan GPS yang lebih baik lagi akan datang dan merupakan penyumbang utama peningkatan GPS sekolah.

10. Ancaman
1. 2. Faktor dalaman dan persekitaran . Hilang tumpuan untuk menghadapi peperiksaan

6

POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2008 Mata Pelajaran REKA CIPTA 1. Nama Guru 2. Kelas yang diajar 3. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar 5. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian : ABDUL AZIZ BIN ELIAS AHMAD / LOKMAN BIN HUSSEIN : 5 KREATIF : RCLK/ KHB : : 16 tahun 10 tahun

Bil 1

SPM 2008 TING 5 Kreatif 1A 0 2A 1 3B 0

BILANGAN 4B 1 5C 3 6C 7 7D 7 8E 9 9G 0

%L 100

T0V[AR] 2008 %
100

ETR 2008 GPMP % 100 GPMP 2.94

GPMP 6.57

7. Kekuatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. P&P yang menarik, menggunakan kemudahan ICT dan kepelbagaian teknik pengajaran seperti pembentangan, sumbangsaran, perbincangan, internet, membuat folio dan bermacam lagi. Aktiviti kokurikulum yang membantu seperti lawatan, Anugerah Eureka dan Kelab Reka Cipta Latihan yang cukup dan berkesan diberi ddan dibuat oleh pelajar secara sistematik dan terancang. Memberi fokus dan bimbingan kepada pelajar yang cemerlang dan yang lemah.

8. Kelemahan 1.
Gagal menguasi kertas 1 dengan baik terutamanya dalam bahagian B dan C

9. Peluang 1. Berpotensi untuk dapat cemerlang jika dapat kuasai kertas 1 dan kertas 2 dengan baik.

10. Ancaman
1. 2. Tiada motivasi diri untuk maju dalam pelajaran. Faktor dalam serta persekitaran

POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2008

7

Mata Pelajaran LUKISAN KEJURUTERAAN 1. Nama Guru 2. Kelas yang diajar 3. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar 5. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian : ZULKURNAIN BIN ABDUL RAHMAN : 5 SETIA, : MEKANIKAL/LK : 16 tahun : 11 tahun

Bil 1

SPM 2008 TING 5 Setia 1A 1 2A 2 3B 3

BILANGAN 4B 3 5C 1 6C 3 7D 0 8E 0 9G 1

%L 92.9

T0V[AR] 2008 %
92.9

ETR 2008 GPMP % 100 GPMP 4.0

GPMP 4.63

7. Kekuatan
1. 2. 3. . Semangat dan motivasi pelajar untuk mencuba menjawab latihan yang diberikan. Kemahiran teknikal pelajar. Pembelajaran yang menarik menggunakan ICT, nota berwarna, bahan P&P yang menarik membantu meningkatkan daya imaginasi pelajar.

8. Kelemahan
1. Pengetahuan asas yang lemah terutamanya bab geometri, pelajar sering lupa konsep asas.

2. Pelajar kurang membuat latihan yang diberikan, buku lembaraan kerja tidak habis dibuat.

9. Peluang 1. Pelajar berpotensi mendapat gred yang lebih cemerlang lagi dengan mendisiplinkan diri dan membuat lebih
banyak lagi latihan serta modul.

10. Ancaman
1. 2. Tekanan perasaan Hilang tumpuan

8

POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2008 Mata Pelajaran EKONOMI RUMAH TANGGA 1. Nama Guru 2. Kelas yang diajar 3. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar 5. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian
Bil 1 SPM 2008 TING 5A 1A 0 2A 0 3B 0 BILANGAN 4B 0 5C 1 6C 2 7D 1 8E 4 9G 1 %L 88.9 T0V[AR] 2008 % 88.9 GPMP 7.22 ETR 2008 GPMP % 100 GPMP 3.00

: PN HJH ZALEHA BT JANI :5 ARIF : SAINS RUMAH TANGGA : : 29 TAHUN 12 TAHUN

7. Kekuatan 1. Soalan latihan untuk pelajar dibuat berdasarkan hasil pembelajaran dalam huraian sukatan dan mengikut format soalan sebenar 2. Pelajar didedahkan format peperiksaan semasa di tingkatan 4.

8. Kelemahan
1. 2. Hilang minat untuk belajar Latar belakang akademik yang lemah

9. Peluang
1. 2. Keputusan lebih baik diperolehi sekiranya pelajar melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru mengikut masa yang ditetapkan. Prestasi boleh ditingkatkan jika pelajar ERT terdiri dari pelajar yang baik dalam akademik.

10. Ancaman
1. 2. Sikap pelajar yang tidak minat untuk belajar Pelajar tidak minat datang kelas tambahan.

9

POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2008 Mata Pelajaran SAINS PERTANIAN 1. Nama Guru 2. Kelas yang diajar 3. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar 5. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian : TN HJ MOHD MUMARZAINI BIN MISRI : 5 MAJU : SAINS PERTANIAN : TAHUN : TAHUN

Bil 1

SPM 2008 TING 5A 1A 3 2A 3 3B 3

BILANGAN 4B 2 5C 1 6C 2 7D 1 8E 1 9G 3

%L 84.21

T0V[AR] 2008 % 84.2 GPMP 4.47

ETR 2008 GPMP % 100 GPMP 3.95

7. Kekuatan 1. Keinginan yang kuat untuk berjaya – sentiasa bertanya 2. Membuat banyak latihan soalan tahun lepas 3. Rajin menghadiri kelas tambahan yang diadakan. 8. Kelemahan
1. 2. Kurang motivasi diri Sikap malas dan bertangguh

9. Peluang
1. Potensi untuk capai keputusan yang berkualiti ada jika pelajar berusaha bersungguh untuk mendengar dan mengikut arahan dan tunjukajar dari guru .

10. Ancaman
1. 2. Rasa rendah diri pada kebolehan sendiri Malas berusaha 3. Tidak menggunakan waktu terluang untuk membuat ulangkaji.

10

POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN TINGKATAN 5 / 2008 Mata Pelajaran PERDAGANGAN 1. Nama Guru 2. Kelas yang diajar 3. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar 5. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian : CIK SITI ZALEHA BT SUNOK :5 MAJU :PERDAGANGAN : : 12 TAHUN 12 TAHUN

Bil 1

SPM 2008 TING 5M 1A 2A 3B -

BILANGAN 4B 5C 2 6C 7D 2 8E 8 9G 21

%L 36.4

T0V[AR] 2008 % GPMP

ETR 2008 GPMP % 100 GPMP 5.21

7. Kekuatan 1. Keinginan yang kuat untuk berjaya – sentiasa bertanya 2. Membuat banyak latihan soalan tahun lepas 3. Rajin menghadiri kelas tambahan yang diadakan.

8. Kelemahan
1. 2. 3. Kurang motivasi diri Sikap malas dan bertangguh Guru kurang memberi tumpuan kepada pelajar malas ( Bosan dengan karenan murid yang malas)

9. Peluang
1. 2. Guru bersedia memberi tunjukajar bila-bila masa yang bersesuaian Seminar teknik menjawab soalan yang dijalankan oleh panitia daerah,

10. Ancaman
1. 2. Tekanan perasaan. Hilang fokus utnuk belajar

POST MORTEM SPM 2008 11

POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN TINGKATAN 5 / 2008 Mata Pelajaran PERDAGANGAN 1. Nama Guru 2. Kelas yang diajar 3. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar 5. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian : PN JUNAIDAH BT SULAIMAN : 5 KREATIF : PERDAGANGAN : 5 TAHUN 5 TAHUN

Bil 1

SPM 2008 TING 5K 1A 2A 3B -

BILANGAN 4B 1 5C 6C 7D 1 8E 6 9G 20 %L 31

T0V[AR] 2008 % GPMP

ETR 2008 GPMP % 78.13 G PMP 7.47

7. Kekuatan 1. Ada keinginan yang kuat untuk berjaya – sentiasa bertanya 2. Membuat banyak latihan soalan tahun lepas 3. Rajin menghadiri kelas tambahan yang diadakan. 8. Kelemahan
1. 2. 3. Kurang motivasi diri Sikap malas dan bertangguh Guru kurang memberi tumpuan kepada pelajar yang malas ( Bosan dengan karenah murid yang malas) Pelajar tidak memberi perhatian sewaktu P&P dan pasif)

9. Peluang
1. 2. Guru bersedia memberi tunjukajar bila-bila masa yang bersesuaian Seminar teknik menjawab soalan yang dijalankan oleh panitia daerah,

10. Ancaman
1. 2. Rasa rendah diri pada kebolehan sendiri Hilang fokus untuk belajar

12

POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN TINGKATAN 5 / 2008 Mata Pelajaran PERDAGANGAN 1. Nama Guru 2. Kelas yang diajar 3. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar 5. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian : EN HAMID BIN SELAMAT :5 BIJAK :PENGAJIAN MELAYU/MATEMATIK : : 26 TAHUN 19 TAHUN

Bil 1

SPM 2008 TING 5B 1A 1 2A 3B -

BILANGAN 4B 5C 1 6C 7D 1 8E 9 9G 9

%L

T0V[AR] 2008 % 55.0 GPMP 7.5

ETR 2008 GPMP % 75.00 GPMP 7.10

7. Kekuatan
1. 2. P&P yang menghiburkan Program-program akademik peringkat sekolah juga dapat dilaksanakan.

8. Kelemahan
1. 2. 3. Pelajar kurang motivasi Pelajar kerap ponteng sekolah- berlaku sepanjang tahun. Tidak hadir kelas tambahan atau program yang dirancang.

9. Peluang
1. 2. Teknik menjawab soalan PD peringkat Daerah dan Sekolah Program Gerak Gempur/PASAK 3. Adanya kelas tambahan ( sebelah petang)

10. Ancaman
1. 2. 3. Rasa rendah diri pada kebolehan sendiri Malas berusaha dan tidak minat belajar Tidak menghormati guru. 4. Guru tiada pengalaman mengajar subjek ini.

13

POST MORTEM SPM 2008

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful