You are on page 1of 2

DẦM CONSOLE I-140*(350~120)*6*10

ỐNG D-76*3

BÁT (SPIDER) GẮN KÍNH INOX SUS304

KÍNH DÁN 10MM (2 LỚP 5MM DÁN)
BULÔNG NEO 6M-20*200 KHOAN CẤY
BẰNG SIKA ANCHOR FIX 3001

PHỐI CẢNH SẢNH ĐÓN
0.35 m
1.56 m 1.47 m 1.47 m 1.47 m 1.47 m 1.56 m

9.00 m

MẶT ĐỨNG SẢNH ĐÓN

2.50 m
1.56 m 1.47 m 1.47m 1.47 m 1.47 m 1.56 m

9.00 m

MẶT BẰNG SẢNH ĐÓN