You are on page 1of 2

När det lider mot jul

Ruben Liljefors Lyric Jeanna Otherdahl


f k k k k k kz k k k k k
pp

a f 44 k k k k k k k k k
p
Soprano jz k t k dk
o - o-o-o - o - o Det strå - lar en stjär - na för - un - der - ligt blid, i ös - ter på him - len hon
f
Alto
a f 44 k k k k k jz k k k k k k k k k f k e k z ks k k k k k dk e k
k k k k k z
o - o-o-o - o - o Det strå - lar en stjär - na för - un - der - ligt blid, i ös - ter på him - len, på
k kkk k jz k k k dk k k k k k k k k k
Tenor
b fGf=6044 t
o - o-o-o - o - o Det strå - lar en stjär - na för - un - der - ligt blid, i ös - ter på him - len ho

Bass
f
b f 44 k k k k k jz
k k k k k k k k k k k z ks k k k k k k
o - o-o-o - o - o Det strå - lar en stjär - na för - un - der - ligt blid, i ös - ter på him - len på

f k k k k k k k k k kz k k k k k ks tk
p

a f jz
6 mf
k t k dk j z
står. Hon lyst ö - ver värl - de - nes o - ro och strid i nä - ra två - tu - sen - de år. När
f
a f k k k e k k k k k k k k k k f k kz ks k k k k k dk e k k k k k ks k
s
k k k dk k k k k k k k z
him - len hon står. Hon lyst ö - ver värl - de - nes o - ro och strid, i nä - ra två - tu - sen - de år. När
f jz k
k k k k k k jz k k
b f t t t
står. Hon lyst ö - ver värl - de - nes o - ro och strid i nä - ra två - tu - sen - de år. När

b ff k k k k k k k k k k k k k k k z ks k k k k s s
k k k k k k k k
him - len hon står. Hon lyst ö - ver värl - de - nes o - ro och strid i nä - ra två - tu - sen i tu - sen - de år. När

k kk k y p
f k k k k
af k k k
k k k k k k k k k z ks k k k
11 p mf
k k k k k
da - gen blir mörk och när snön fal- ler vit, då skri- der hon närm- re, då kom- mer hon hit; och då vet man att
f
af k k k k k k k k k k k j k k j k k k j k kk
k k k k k k k k k k k j k k k k k j k k
da - gen blir mörk och när snön fal- ler vit, då skri - der hon närm - re; och då vet man att
f j
bf
da - gen blir mörk och när snön fal- ler vit, då skri - der hon närm - re; och då vet man att

b ff k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k kz k k k k
t
da - gen blir mörk och när snön fal- ler vit, då skri- der hon närm- re, då kom- mer hon hit; och då vet man att

f k k k k k k k k k k k k k kz k
af j k k n k
16
dj z jz k t
snart är det jul. o - o-o-o - o - o Ty ju - len är här - lig för sto - ra och små, är
ff n
a j k k jz k k k k k jz k k k k k k k k k f k k z ks
k k jz
k k dk k k k k k k k z k
snart är det jul. o - o-o-o - o - o Ty ju - len är här - lig för sto - ra och små, är

ff
j n k k k k k jz k
b t
snart är det jul. o - o-o-o - o - o Ty ju - len är här - lig för sto - ra och små, är

b ff j
k k jz n k k k k k jz
k k k k k k k k k k k z ks
snart är det jul. o - o-o-o - o - o Ty ju - len är här - lig för sto - ra och små, är
Göran Westling Goran.Westling@Hissjo.net For glansing evaluation only!
No dynamic or tempo expression. Buy the scores from AB Carl Gehrmans musikförlag Stockholm
2

fk k k k k k k k k k k kz k k k k k
af
22

k k dk j z k k t k dk
gläd-je och lju - vas - te frid, är klap-par och jul-gran och ring-dans ock-så, är lyc-ka o - än - der - ligt
f
a f k k k k k dk e k k k k e k f k k k k k k k k k f k k z ks k k k k k dk e k
k k k dk k k k k k k k z
gläd-je och lju - vas - te lju-vas-te frid, är klap-par och jul-gran och ring-dans ock-så, är lyc-ka är lyc - ka o-

f f k k k k k k jz k k k k k k k
b t
gläd-je och lju - vas - te frid, är klap-par och jul-gran och ring-dans ock-så, är lyc-ka o-änd - li - gen

b ff k k k k k k k k k k
k k k k k k k k k k k z ks k k k k k k
gläd-je och lju - vas - te lju-vas-te frid, är klap-par och jul-gran och ring-dans ock-så, är lyc-ka är lyc - ka o-

f
ks kt
jz k k k k k k k k
a f jz k kk k k k k k k
27

k k k
blid, är ljus, al - las ö - gon då strå - la som bäst och stjär - nor - na tin - dra som mest; och där
f
a f k k k k ks ks j k k k k k k k k k j k k j k k k
k k k k k k k k k k k k j k k k k k
- änd - li - gen blid, är ljus, al - las ö - gon då strå - la, och stjär - nor - na tin- dra; och där
f j z k k j
bf t t
blid, är ljus, är ljus, al - las ö - gon då strå - la och stjär - nor - na tin- dra; och där
s s k k k k k k k k k k kk k k k k k k k k k
b ff k k k k k k j t t
- änd - li - gen blid, är ljus, al - las ö - gon då strå - la som bäst och stjär - nor - na tin - dra som mest; och där

f s j k k k dk k j
a f kz k k k k k k i j
32

lju - set är där är jul, där är jul. o - o-o - o - o - o - o


f
a f k z ks k k k j k k i k kk k k j j
kz k k k k j k k jz
lju - set är där är jul, där är jul. o - o-o - o - o - o - o

bf
f t n k kk k k j j
lju - set är där är jul, där är jul. o - o-o - o - o - o - o

f kz k k k j k k jz n k kk k k j
b f t k j
lju - set är där är jul, där är jul. o - o-o - o - o - o - o