You are on page 1of 2

La Asociación Vecinal de Zorrotza quiere informar al barrio de Zorrotza que, tras

años de lucha y presión del movimiento asociativo del barrio, expresamos nuestra
satisfacción por la firma del protocolo para el soterramiento de la línea de FEVE
que han realizado el alcalde Juan Mari Aburto, en representación del Ayuntamiento
de Bilbao, el ministro de Fomento José Luis Ábalos, en representación del Gobierno
de Madrid, y Pilar Bravo, presidenta de ADIF.

El citado protocolo consiste en la elaboración de un estudio informativo para el 31


de marzo y la firma antes del 30 de junio de un convenio donde se recogerá que los
gastos de la obra se compartirán al 50% entre el Ayuntamiento de Bilbao y el
Ministerio de Fomento.

Pero la satisfacción no será total hasta el momento en que veamos dicho convenio
firmado, con la asignación presupuestaria correspondiente y las primeras
excavadoras comiencen a trabajar. Mientras tanto haremos un seguimiento para que
dichos acuerdos se lleven a la práctica.

Valoramos positivamente que el Alcalde nos informara telefónicamente de la firma


del protocolo así como la información que nos ha transmitido el representante del
PSE-EE Alfonso Gil. En cualquier caso, solicitaremos al Ayuntamiento de Bilbao
información más concreta del acuerdo firmado y de su desarrollo, tal y como se
contempla en la moción aprobada por todos los partidos políticos del Ayuntamiento
el 23 de febrero de 2017.

Queremos subrayar también que desde la Asociación Vecinal defenderemos en todo


momento la propuesta aprobada en Asamblea de Barrio en noviembre de 2011, es
decir, soterramiento de las vías, mantenimiento de la estación y comunicación
mediante ascensor con las zonas altas del barrio.

Os seguiremos notificando cualquier información que tengamos al respecto y como


siempre luchando por la mejora del barrio y el bienestar de nuestr@s vecin@s.

Jo ta ke lurperatu arte!

Zorrotzan, 2019ko urtarrilaren 25ean.


Zorrotzako Auzo Elkarteak poztasuna adierazi nahi diegu Zorrotzako bizilagun
guztiei. Izan ere, urte luzeetan zehar auzoko mugimenduak hainbat borroka eta
presio egin ostean, FEVEko trenbidea lurperatzeko protokolo bat sinatu dute Juan
Mari Aburto Alkateak -Bilboko Udalaren ordezkari gisa-, José Luis Ábalos
Sustapen Ministroak -Madrilgo Gobernuaren ordezkari gisa-, eta ADIFen
presidentea den Pilar Bravok.

Protokolo horretan jasotzen da martxoaren 31n informazio azterketa bat idatziko


dela eta ekainaren 30a baino lehen hitzarmen bat sinatuko dela, zeinaren arabera
lanaren gastuak Bilboko Udalaren eta Sustapen Ministerioaren artean banatuko
diren, %50ean.

Baina poztasuna ez da erabatekoa izango hitzarmena, dagokion aurrekontu zehatzaz


hornituta, sinatuta ikusiko dugun arte, eta makina hondeatzaileak lan egiten hasi
arte. Bitartean erne ibiliko gara eta jarraipen estua egingo dugu hartutako
konpromisoak benetan bete daitezen.

Beste alde batetik, positiboa iruditzen zaigu Alkateak telefonoz deitu izana
protokoloaren sinaduraren berri emateko, baita Alfonso Gil zinegotziak eta PSE-
EEko ordezkariak emandako informazioa ere. Edozelan ere, sinatutako akordioa eta
bere garapenaren informazio zehatzagoa eskatuko diogu Bilboko Udalari, hori baita
hartu zuen konpromisoa 2017ko otsailaren 23an, udaleko talde politiko guztiek
adostu zuten helegitean.

Ildo berean, Auzo Elkarteak azpimarratu nahi du 2011ko azaroan Auzoko


Batzarrean onartu zen alternatiba une oro defendatuko duela, hau da, trenbideak
lurperatzea, geltokia mantentzea eta igogailu bidezko lotura ezartzea auzoko goiko
aldeekin.

Azkenik, ager litekeen edozein informazio berri helaraziko dizuegu. Eta, ohi bezala,
gure auzoa hobetzeko eta bizilagunen ongizatearen alde borrokari eutsiko diogu.

Jo ta ke lurperatu arte!

Zorrotza, 25 de enero de 2019