You are on page 1of 2

Bidang : Akademik.

Tajuk : Kemahiran Mendengar – Telinga Gajah

Pada akhir sesi murid dapat:-


Objektif : 1. Membuat pergerakan mengikut arahan yang diberikan.
2. Sentiasa peka pada arahan atau maklumat yang diberi.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 1

Bahan : Kertas A4, Lampiran A/1C

Langkah- : Set induksi:


langkah Aktiviti 1: Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi arahan mudah.
Contoh: Angkat tangan kanan
Angkat tangan kiri
Hentak kaki kanan
Hentak kaki kiri

Aktiviti 2:
1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan kertas A4.
2. Murid melukis bentuk mengikut arahan guru.
a. Lukis bulatan besar di bahagian atas kertas.
b. Dalam bulatan besar lukis dua bulatan kecil di kiri dan kanan.
c. Di bawah bulatan besar lukis satu segiempat tepat secara
menegak.
d. Di kiri kanan segiempat tepat lukis 2 segitiga.
e. Di bawah segiempat tadi, lukis 2 segiempat tepat secara
menegak.
( Lampiran A/1C )
3. Guru Bimbingan dan Kaunseling memilih secara rawak beberapa
orang murid untuk mempamerkan hasil kerja mereka.
4. Murid diminta memberi pendapat tentang hasil kerja rakan.
5. Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan kepentingan
mendengar dalam proses pembelajaran.
Murid boleh membuat pergerakan dan melukis bentuk mengikut arahan
Penilaian :
yang diberikan.

Rumusan : Pentingnya kemahiran mendengar dalam pengajaran dan pembelajaran

Falsafah : Komunikasi dua hala lebih berkesan berbanding komunikasi sehala.


Contoh: