You are on page 1of 5

Standard Kandungan : 10.

1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan


kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.
Standard Pembelajaran : 10.1.1 Mengetahui situasi kecemasan

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid


dapat:
1. Mengenal pasti keempat-empat contoh situasi
kecemasan yang berlaku dalam kehidupan harian.
TAHUN 1 (PERTOLONGAN CEMAS)

BAHAGIAN ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN


/ MASA PEMBELAJARAN
10 minit Peta i-Think 1. Guru menayangkan peta i- BBM:
Think kepada murid-murid.  Peta i-Think (peta
2. Guru meminta murid untuk
buih)
memberi sumbangsaran  Kad situasi
berdasarkan peta i-Think. kecemasan
3. Murid dibahagikan kepada
empat kumpulan.
4. Setiap kumpulan mendapat Strategi:

dua kad situasi.  Berpusatkan


5. Wakil daripada setiap bahan
kumpulan tampil ke hadapan  Berpusatkan

untuk menampal kad tersebut murid


di hadapan.
6. Guru berbincang jawapan Kaedah/teknik:
yang tepat dengan murid.  Sumbangsaran
 Perbincangan
Situasi
kecemasan

Rumah anda
Kaki anda terseliuh
kerana tergelincir.

Kaki anda luka


kerana terjatuh.
Tangan anda patah
kerana terjatuh.
Anda telah
kehilangan barang
mainan.

Anda telah
merosakkan telefon
bimbit ayah.
Anda telah
menghilangkan
Anda berseorangan
di taman permainan