You are on page 1of 5

19/02/2019 ACORDAREA MATERIALELOR

ACORDAREA MATERIALELOR
IGIENICO-SANITARE
• Definitie: Materialele igienico-sanitare sunt mijloace de igiena individuala (sapun,
unguente, perii de unghii, pasta si periuta de dinti, prosoape/lavete, etc.) utilizate pentru
prevenirea bolilor profesionale.
• Cum se acorda materialele igienico-sanitare?
- In mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori;
- Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun acordarea
acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de
munca si pe baza caracteristicilor sanitare ale locurilor de munca.

CARACTERISTICILE LOCURILOR DE MUNCA PENTRU CARE


SE ACORDA MATERIALE IGIENICO-SANITARE
• Procese de munca ce au loc in conditii de contact direct cu:
- unele substante toxice care nu au actiune iritanta cutanata, dar pot patrunde
in organism prin piele;
• Manipularea si prelucrarea materiilor infectate:
- prelucrarea materiilor prime de la animale – par, lana, oase;
- personalul medico-sanitar;
- personalul veterinar, ingrijitori de animale;
- vidanjori, gunoieri
- personal din statiile de epurare.
• Procese de munca ce se desfasoara in conditii de contact cu praf:
- care produc murdarirea mainilor;
- care produc murdarirea mainilor si corpului.
• Locuri de munca in care sunt prezente noxe chimice sau pulberi care pot patrunde
in organism pe cale respiratorie.
• Procese de productie care necesita un regim sanitar special:
- legate de fabricarea si manipularea produselor alimentare;
- legate de productia materialelor sterile.
• Procese de munca ce au loc in conditii de contact direct cu unele substante
iritante asupra pielii:
- contact cutanat permanent cu acizi reactivi sau cu materii corozive;
- contact cu produse de distilare a huilei, petrolului si sisturi bituminoase
(smoala, asfalt, gudron, parafina);
- contact direct cu alte substante iritante cutanate (coloranti, crom, uleiuri
minerale).
• Procese ce se desfasoara in conditi de degajare de praf:
- cu degajare medie de praf (turnatorii, ind. materialelor de constructii, ind.
inului si canepii, ind. sticlei, polizoare);
- cu degajare mare de praf (macinare si cernere carbuni, fabrici de ciment,
ipsos, sablaj, munca in subteran);
- degajare si contaminare excesiva de praf (fabricarea si manipularea negrului
de fum).
file:///C:/Users/B_TERI~1/AppData/Local/Temp/ACORDAREA%20MATERIALELOR%20IGIENICO-SANITARE.htm 1/5
19/02/2019 ACORDAREA MATERIALELOR

ALIMENTATIA DE PROTECTIE
• Cum se acorda alimentatia de protectie?
- In mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori persoanelor care lucreaza in conditii de
munca ce impun acest lucru;
- Cantitatile, precum si locurile de munca ce impun acordarea acesteia se stabilesc prin
contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca si pe baza
caracteristicilor sanitare ale locurilor de munca.

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDARII ALIMENTATIEI


DE PROTECTIE
• Alegerea unor alimente care, prin continutul lor in substante nutritive, pot
completa o ratie calorica insuficienta sau incorecta.
• Se va urmari ca alimentele acordate sa asigure elementele necesare proceselor
de conjugare a noxelor chimice in vederea eliminarii lor din organism.
• Se va urmari ca alimentele acordate sa asigure pastrarea structurii si
functionalitatii organelor si sistemelor mai sensibile la agresivitatea agentului nociv
din mediul de munca (ficat, rinichi, sistem nervos, etc.)

CRITERII DE ACORDARE A
ALIMENTATIEI DE PROTECTIE
• Expunere la metale toxice (plumb, mercur, crom, cadmiu, nichel), pulberi
agresive;
• Expunere la solventi organici hepatotoxici;
• Expunere la gaze iritante pulmonare;
• Expunere la microclimat cald nefavorabil.

NOXE CHIMICE
• Definitie: Factori de natura chimica, ce pot constitui surse generatoare de
accidente de munca sau imbolnaviri profesionale.
Se pot utiliza ca mijloace de munca sau obiecte ale muncii supuse unor utilizari,
prelucrari, operatii de transport.
• Exemple: - gaze, vapori, aerosoli toxici;
- gaze, vapori, aerosoli caustici;
- pulberi in suspensie in aer;
- gaze, vapori inflamabili;
- gaze, vapori explozivi;
file:///C:/Users/B_TERI~1/AppData/Local/Temp/ACORDAREA%20MATERIALELOR%20IGIENICO-SANITARE.htm 2/5
19/02/2019 ACORDAREA MATERIALELOR

- pulberi pneumoconiogene.
Substantele toxice – Pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale este
obligatorie respectarea limitelor stabilite pentru concentratiile admisibile de
substante toxice si pulberi in atmosfera zonelor de munca.
Valoarea limita de expunere profesionala (VLMO) – limita mediei ponderate in
functie de timp a concentratiei unui agent chimic in aerul zonei in care respira un
lucrator, pentru o perioada de referinta specificata, pentru 8 ore sau pentru un
termen scurt de maximum 15 minute. Valorile limita obligatorii nationale de
expunere profesionala ale agentilor chimici in atmosfera zonei de munca sunt
stabilite in HG 1218/2006.
Valoarea limita biologica (VLBO) – limita maxima tolerata de om a unei
substante din mediul de munca astfel incat starea de sanatate a celui expus sa nu
fie alterata.

SUBSTANTE PENTRU CARE S-AU STABILIT INDICATIVE CE


ACCENTUEAZA PERICULOZITATEA LOR
• Substantele cu indicativul pC – potential cancerigene si /sau mutagene.
• Substantele cu indicativul C – au actiune cancerigena si /sau mutagena.
Se va verifica clasificarea ca substanta cancerigena si/sau mutagena, conform
definitiei agentului cancerigen si, respectiv, agentului mutagen din HG 1093/2006
privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau
mutageni la locul de munca, in scopul aplicarii corecte a art. 3 din hotarare.
• Substantele cu indicativul Fp – foarte periculoase, expunerea la aceste substante
trebuie practic exclusa.
• Substantele cu indicativul P (piele) – pot patrunde in organism prin pielea sau
mucoasele intacte. Indicativul P nu se refera la substantele care au numai o
actiune locala de tip iritativ.

ZGOMOTUL
• Caracteristicile fundamentale ale unui zgomot:
- nivelul in decibeli
- continutul in frecventa
- durata totala si variatia nivelului de timp.

• Tipuri de efecte ale zgomotului asupra executantului:


- Efectul de mascare – cand sunt emise mai multe sunete simultan, cel mai
intens impiedica perceperea celorlalate pe celelalte;
- Oboseala auditiva – cresterea temporara a pragului de perceptie a sunetului
la frecventa de 4000 Hz;

file:///C:/Users/B_TERI~1/AppData/Local/Temp/ACORDAREA%20MATERIALELOR%20IGIENICO-SANITARE.htm 3/5
19/02/2019 ACORDAREA MATERIALELOR

- Surditatea profesionala;
- Tulburari generale ale functiilor organismului uman (oboseala – cel mai
frecvent simptom);
- Efecte asupra functiei vizuale.

REDUCEREA ACTIUNII NOCIVE A ZGOMOTULUI LA


LOCURILE DE MUNCA
• Masuri tehnice:
- masuri de combatere a zgomotului la sursa (dispozitive atenuatoare speciale
pentru ET);
- masuri de izolare a surselor de zgomot (amplasarea de ecrane fonoizolante;
carcasarea fonoizolanta a ET);
- masuri de combatere a zgomotului la receptor (izolarea personalului care
lucreaza in zone zgomotoase – cabine fonoizolante)

• Masuri organizatorice:
- instruirea lucratorilor privind riscul expunerii la actiunea zgomotului si modul de
utilizare a EIP impotriva zgomotului (exercitii practice);
- examinarea starii auzului lucratorilor de la locurile de munca cu nivel de zgomot
ridicat (la angajare si periodic);
- stabilirea programului de lucru pe posturi de munca in functie de durata
expunerii la zgomot.

SEMNALIZAREA RISCURILOR LA LOCURILE DE MUNCA


• In cadrul activitatii de prevenire si protectie, angajatorul trebuie sa stabileasca
zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, tipul de
semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind
cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca.
• Lucratorilor trebuie sa li se asigure o instruire corespunzatoare in ceea ce priveste
semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca, in special sub forma
unor instructiuni precise.
• Instruirea trebuie sa cuprinda semnificatia semnalizarii, precum si
comportamentul general si specific ce trebuie adoptat.

CULORILE DE SECURITATE
• ROSU = semnificatie:
• semnal de interdictie (atitudini periculoase),
• pericol - alarma (stop, oprire, dispozitiv de oprire de urgenta; evacuare),
• identificarea si localizarea materialelor si echipamentelor de prevenire si stingere
a incendiilor
file:///C:/Users/B_TERI~1/AppData/Local/Temp/ACORDAREA%20MATERIALELOR%20IGIENICO-SANITARE.htm 4/5
19/02/2019 ACORDAREA MATERIALELOR

- interzicerea de a efectua anumite operatii;


- oprirea de a intra intr-un anumit loc;
- interzicerea de a intra cu foc deschis intr-un anumit spatiu;
- interzicerea de a atinge conductoare electrice.

• GALBEN / GALBEN ORANJ = semnificatie:


• Semnal de avertizare (atentie, precautie, verificare)
- semnalizare de riscuri (incendiu, explozie, radiatie, riscuri chimice);
- semnalizare de praguri, denivelari, obstacole.

• ALBASTRU = semnificatie:
• Semnal de obligatie (informare, obligativitate; comportament sau actiune
specifica)
- obligativitatea de a purta EIP;
- informare asupra posturilor telefonice, tablourilor electrice.
!!! Se considera culoare de obligativitate cand este folosita impreuna cu un
cerc.

• VERDE = semnificatie:
• Semnal de salvare sau de prim ajutor
- indicarea de cai de evacuare, iesiri de salvare usi, cai de acces,
echipamente, posturi, incaperi;
- posturi de prim-ajutor
2. Situatie de securitate (siguranta) – revenire la normal

file:///C:/Users/B_TERI~1/AppData/Local/Temp/ACORDAREA%20MATERIALELOR%20IGIENICO-SANITARE.htm 5/5