You are on page 1of 2

Tarih ve Sayı: 05/04/2019-71998

*BE6E7B0V5*

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

ÇOK İVEDİ
Sayı :67680861-700-
Konu :Kalite Koordinatörlüğü Hizmet
Memnuniyet Anketi

TÜM AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİMİZE DUYURU

İlgi :27/03/2019 tarihli, 63719 sayılı yazı

Kalite Koordinatörlüğü faaliyet ve hizmetleri hakkındaki görüş ve beklentilerinizi


belirlemek amacıyla hazırlanan "Kalite Koordinatörlüğü Hizmet Memnuniyet
Anketi"ne https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4PVsuD_4PIyzfA82l3uN0r5dffdk
WuGlQpuoYbHjI7EHyBw/viewform linkten ulaşılabileceği hakkında İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğünden (Kalite Koordinatörlüğü) alınan 27/03/2019 tarihli, 63719 sayılı yazı ilişikte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve sözkonusu anketin doldurulmasını önemle rica ederim.

e-İmzalı
Prof. Dr. Hayati DEVELİ
Dekan

Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BE6E7B0V5
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Mutlu YILDIRIM Dahili : 0 212 455 57 99 / 15845
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Balabanağa Mah. Ordu Cad. No: 6 Laleli 34134 Fatih/İstanbul
Tel : 0 212 455 57 00(6 Hat) Faks : 0 212 51143 71- 0 212 512 21 40
e-posta : edebiyatdekan@istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Tarih ve Sayı: 27/03/2019-63719

*BELC73A32*

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kalite Koordinatörlüğü

Sayı :21643679-044-
Konu :Anket

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Kalite Koordinatörlüğü faaliyet ve hizmetleri hakkındaki görüş ve beklentilerinizi


belirlemek amacıyla hazırlanan "Kalite Koordinatörlüğü Hizmet Memnuniyet Anketi"ne
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSiAlDM7FINi3Yx9eMJMhpbeO5pPYWj5qT
V7lDd7Mkao6yow/viewform) linkinden ulaşılabilmektedir.

Anketin Fakülteniz ve dış paydaşlarınız tarafından da doldurulması hususunda gereğini


rica ederim.

e-İmzalı
Prof. Dr. Mahmut AK
Rektör

DAĞITIM
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Fen Fakültesi Dekanlığı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
İktisat Fakültesi Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İletişim Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı
İşletme Fakültesi Dekanlığı
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
Su Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanlığı

Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BELC73A32
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Gülcan ÇAKIR Dahili : 11818
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, Beyazıt/Eminönü-İSTANBUL
Tel : 0212 440 02 83 Faks : (212) 440 03 77
e-posta : iubilgi@istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr