You are on page 1of 1

Theo bạn nên dung hàng original , nhái ?

Gioăng phốt, bóng đèn dùng original, nhái?

Cho một VD gioăng phốt, bóng thương hiệu, giá?

Bạn tham gia với mục đích mua, bán , tư vấn , học hỏi ?

Lĩnh vực của bạn hiện tại là gì ?

Bạn đang sử dụng ô tô hay xe máy ?

Bạn tham gia với mục đích gì ?