1.

0

Pendahuluan. Manusia berkongsi seluruh ruang di planet bumi dengan semua benda dan

hidupan lain. Manusia ialah makhluk yang mempunyai akal dan budi yang paling tinggi berbanding semua benda hidup yang lain. Manusia daripada bangsa yang berlainan mempunyai perbezaan dari segi rupa bentuk fizikal seperti saiz, warna kulit dan kebudayaan seperti bahasa, norma, nilai, institusi (sistem) dan kepercayaan. Namun begitu, semua manusia mempunyai persamaan biologi yang tergolong di dalam satu sepsis yang dinamakan ‘Homo Sapiens’. Mengikut perbezaan ciri-ciri rupa bentuk, manusia dapat dikelaskan kepada 4 kumpulan iaitu Mongoloid, Negroid, Kaukasoid dan Astraloid. Mongoloid tersebar di rantau Asia dan mereka mempunyai kepala yang berbentuk sfera, berambut lurus, hidung sederhana besar, mata berkelopak tunggal, warna kulit kekuningan dan mata yang berwarna perang. Kebanyakkan Negroid terdapat di Afrika Tengah dan mereka mempunyai kepala yang panjang, dahi tinggi dan licin, bibir tebal berambut kerinting dan pendek, sedikit bulu di muka dan badan, hidung kemek dan luas, serta kulit dan mata berwarna hitam. Sebagai perbandingan yang ternyata, Kaukasoid pula terdapat di Eropah dan mereka mempunyai hidung yang panjang dan mancung, berambut hitam atau perang, badan berbulu banyak, berkulit putih dan mata berwarna biru. Astraloid merupakan orang asli di Australia dan mereka mempunyai dai sempit, dagu yang luas, berambut kerinting, hidung kemek dan luas, badan diliputi dengan bulu dan berkulit hitam. Di antara kumpulan manusia itu terdapat banyak ras dan bangsa di seluruh dunia. Semenjak masa purba sampai ke zaman moden, manusia lazimnya hidup dalam kelompok secara sosial dan mempunyai kebudayaan tersendiri seperti berpakaian, makanan dan pendidikan.

1

Telah

dijelaskan

pendidikan

itu

adalah

usaha

untuk

mengembangkan

keperibadian anak baik di luar dan di dalam sekolah dan berlangsung seumur hidup. Dan pengertian tersurat suatu pernyataan bahawa pendidikan berlangsung di luar dan di dalam sekolah. Pendidikan di luar sekolah dapat terjadi dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Jadi pendidikan itu berlangsung seumur hidup dimulai dari keluarga kemudian diteruskan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Manusia sebagai makhluk hidup selalu ingin berkembang. Keinginan ini secara manusia tidak terbatas, akan tetapi kemampuan manusia yang membatasi keinginan tersebut. Oleh kerana itu keinginan untuk berkembang berlangsung mulai dan lahir sampai meninggal dunia. Untuk mengembangkan diri itu manusia memerlukan bantuan. Karena keinginan untuk perkembangan itu berlangsung dari lahir sampai meninggal, maka keinginan untuk mendapatkan bantuan itu juga harus berlangsung seumur hidup. Menurut John Dewey, pendidikan ialah satu proses pertumbuhan atau perkembangan. Beliau memandang pendidikan sebagai satu usaha mengatur pengetahuan semula jadi yang ada pada seseorang individu itu. Menurut James Mill pula, pendidikan adalah satu proses memberi pertolongan maksimum kepada setiap anggota sesebuah masyarakat supaya dapat hidup dengan penuh keselesaan dan kegembiraan. John Macdonald dalam bukunya, A Philosophy of Education, berpendapat bahawa pendidikan jelas dilihat dengan membandingkan masyarakat primitive dengan masyarakat moden. Dalam masyarakat primitif, makna pendidikan ialah latihan vokasional. Kanakkanak dalam masyarakat primitif perlu di ajar bagaimana menggunakan alat-alat serta senjata kuno, bagaimana menangkap ikan dan mempertahankan diri supaya dapat mengekalkan ekonomi puaknya. Bagi masyarakat moden pula, unsur-unsur asas pendidikan masih sama. Anak-anak muda pula perlu menguasai kemahiran yang dianggap penting oleh orang dewasa. Dia perlu mempelajari adat resam dan kepercayaan kaumnya. Apa yang berbezanya ialah, pengetahuan tersebut disampaikan

2

secara langsung dan terarah dibandingkan dengan masyarakat primitif yang lebih bergantung kepada penyampaian pengetahuan melalui pergaulan seharian. Pendidikan sebagai satu proses atau jalan yang boleh memberi peluang dengan seluas-luasnya untuk kemajuan manusia dan kemajuan masyarakat manusia itu. ( Haji Hamdan, 1979 ). Konklusinya, dapatlah disimpulkan di sini bahawa pendidikan merupakan satu proses menolong dan memajukan pertumbuhan dan perkembagan seseorang individu dari semua aspek, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek, seni, moral dan sosial. Perlu diingat usaha-usaha pendidikan perlu didokong oleh beberapa faktor penting, antaranya adalah persekitaran pembelajaran yang kondusif dan mesra budaya. 2.0 Konsep Bilik Darjah Mesra Budaya. Bilik darjah ialah tempat dimana berlakunya proses pengajaran dan

pembelajaran, pembentukan sikap dan tingkah laku murid-murid. (Atan Long, (1986) Bagi mencapai tujuan ini maka sesebuah bilik darjah itu perlu diatur dan disusun dengan rapi serta diawasi pula oleh guru. Sesebuah bilik darjah yang biasa mempunyai kelengkapan asas seperti kerusi, meja, papan tulis, almari dan papan kenyataan. Sekolah-sekolah yang mampu akan menyediakan kemudahan yang lain mengikut keperluan sesebuah kelas. Semua kemudahan yang disediakan akan membantu melicinkan pengurusan supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat melahirkan natijah yang baik dan sempurna. Sebenarnya, tiada suatu bentuk khusus terhadap susunan bilik darjah. Oleh itu terdapat pelbagai-bagai bentuk yang dibuat. Bentuk susunan itu pada hakikatnya tertakluk kepada keperluan dan keupayaan serta suasana sesebuah sekolah. Oleh kerana itu juga saya telah melakukan beberapa kajian terhadap struktur bilik darjah yang berkesan dan kondusif untuk sesi pengajaran dan pembelajaran dengan memberi penekanan kepada aspek-aspek fizikal dan sosio-emosi sekaligus dapat mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya.
3

Ciri-ciri bilik darjah yang saya tonjolkan adalah tertumpu kepada ciri-ciri bilik darjah KBSR dan KBSM. Menurut Syarifah Alwiah Alsagoff (1986): 44), fizikal bilik darjah ini disusun supaya guru dapat mengawal disiplin , menambahkan lagi kuasanya dan sumber pengajarannya. Kementerian Pendidikan Malaysia (1981: 16) menjelaskan bahawa: “ kemasnya organisasi benda-benda fizikal di dalam bilik darjah seperti kerusi, meja, almari dan lain-lain tidak menjaminyang pembelajaran telah berlaku melainkan jika guru-guru menguruskan murid-murid selaras dengan matlamat yang dituju”. 3.0 Implikasi Susun Atur Bilik Darjah dan Kesannya Ke atas Murid. Pengurusan bilik darjah ialah sebagai okestra dalam kehidupan di bilik darjah yang memerlukan pembentukan kurikulum, penyelenggaraan prosedur dan sumber pengajaran ( Lemlech, 1988 ). Beliau juga menekankan tentang pentingnya penyusunan suasana bilik darjah bagi memaksimakan keberkesanan, pemantauan perkembangan pelajar serta tanggungjawab guru dalam memikirkan terlebih dahulu masalah-masalah yang mungkin akan timbul. Secara amnya, bila kita menyebut soal bilik darjah ramai antara kita yang menyempitkan skop bilik darjah hanyalah sesuatu ruang yang berdinding dan beratap, mempunyai meja, papan hitam dan sedikit alat perabot seperti almari buku. Tanggapan ini adalah tidak benar, tetapi jika ditinjau dalam konteks yang sebenar bilik darjah mempunyai konsep yang sangat luas. Dengan kata kunci tempat berlangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran, maka bilik darjah boleh didefinisikan ataupun diterjemahkan sebagai mana-mana tempat yang berlakunya proses memberi dan menerima maklumat dan ilmu pengetahuan. Beberapa kajian menunjukkan bahawa konsep bilik darjah sentiasa mengalami perkembangan dan perubahan dari semasa ke

4

semasa mengikut zaman dan masa serta perkembangan sistem pendidikan dalam tempoh masa tertentu. Menurut Savage (1999), susun atur fizikal bukan sahaja dapat mempengaruhi sikap pelajar malah juga sikap guru dan ini dapat menyumbangkan kepada peningkatan akademik serta memperelokkan tingkah laku pelajar. Suasana bilik darjah yang positif bukan sahaja akan menggalakkan pembelajaran yang menyeronokkan tetapi juga memberi ruang kepada pelajar untuk lebih mudah dan cepat memahami pelajaran dengan cara yang lebih efektif. Susun atur suasana fizikal memainkan peranan penting dan guru haruslah memainkan peranan dengan cara berusaha sebaik mungkin untuk penambahbaikkan daya tarikan dalam sesebuah bilik darjah tersebut. Sekiranya susunan dalam bilik darjah tidak dapat diatur seperti mana yang dirancangkan,maka ianya akan menghadkan apa dan bagaimana cara sepatutnya pembelajaran itu harus dijalankan. Antara faktor penting dalam susun atur bilik darjah adalah kekemasan susunan meja-kerusi guru dan murid-murid, tempat penyimpanan bahan-bahan seperti buku bacaan, buku rujukan dan kamus, penyapu, dan bakul sampah serta faktor keselamatan dan perlindungan. Sesebuah bilik darjah yang susun aturnya kemas dan teratur akan menimbulkan keseronokan di kalangan murid-murid. Selain itu, pembelajaran akan berlangsung dengan sempurna, sekaligus dapat meningkatkan kefahaman di kalangan murid-murid terhadap pengajaran guru.

4.0

Huraian Lakaran Pelan Lantai Bilik Darjah Mesra Budaya.

5

Saya telah memilih untuk melukis pelan bilik darjah prasekolah berkonsepkan bentuk ‘L’ atau pun “Fat L Classroom”. Daripada dapatan-dapatan yang saya perolehi sepanjang melaksanakan Kerja Kursus ini, saya mendapati bahawa Bilik Darjah ‘L’ merupakan salah satu bentuk bilik darjah yang mesra budaya dan dapat mempengaruhi perkembangan fizikal dan sosio emosi yang baik di kalangan kanak-kanak. Sebagai buktinya, daripada dapatan saya melalui laman web

http://designshare.com, seorang Pengerusi Jawatankuasa AIA Kejuruteraan untuk Pendidikan di New York City iaitu Peter C. Lippman mengatakan bahawa bentuk bilik darjah ‘L’ banyak mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran positif yang berlangsung dalam sesebuah kelas. Peter C. Lippon sering dikaitkan dengan Blinder Beyer Belle Arkitek & penganalisis di New York City. Beliau Belaiu juga merupakan seorang tenaga pengajar di School of Architecture, Urban Design dan Landscape Architecture (SAUDLA) di City College yang merupakan cawangan City University, New York. Dalam laman web tersebut juga ada menyebut pada bulan November 1994, James A. Dyck telah menerbitkan sebuah artikel yang bertajuk "Kajian untuk Bilik Darjah ‘L’ : Apakah bentuk ruangan kelas mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung di dalamnya?" yang disiarkan dalam Prinsip Magazine. Dengan kepercayaan bahawa sekolah adalah pusat pembelajaran untuk pembangunan modal insan, Dyck mencadangkan Bilik Darjah ‘L’ sebagai pola susunan bilik darjah yang kondusif dan sangat baik oleh pihak guru. Hal ini adalah kerana guru adalah insan yang bertanggungjawab menawarkan pilihan dalam membuat keputusan bagaimana mereka boleh menetapkan ruangan kelas mereka untuk memudahkan pengembangan murid-murid mereka dalam pelbagai kegiatan belajar. Menurut laman web tersebut juga, sejak artikel ini ditulis sudah ada sedikit analisa atau kajian tentang bagaimana Bilik Darjah 'L' Shape mungkin dapat memberi pengaruh besar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran serta ianya mula dimasukkan ke dalam cadangan susunan bilik darjah untuk sekolah-sekolah baru.
6

Salah satu maklumat penting yang saya dapati adalah menurut Dyck lagi berdasarkan kajian untuk Master’s Research Project beliau adalah, "Kualiti persekitaran bilik darjah sama ada tinggi atau rendah, terbuka atau tertutup, besar atau kecil, menegak atau melintang sememangnya dapat mempengaruhi proses belajar pada anak kecil". Disebabkan faktor itulah saya memilih Bilik Darjah ‘L’ sebagai pilihan pelan lantai prasekolah saya untuk kerja kursus ini. Berdasarkan pelan bilik darjah saya (rujuk Lampiran 1) dapat dilihat dengan jelas susun atur yang dirancang dapat melahirkan persekitaran yang mesra budaya dalam konteks kesihatan hidup belajar, peningkatan kualiti pembelajaran dan hubungan sosial. Pelan yang saya lakar meliputi pelan dalam dan sebahagian kecil pelan luar. Saya telah memilih pintu masuk yang berbentuk ‘sliding door’ dan dilengkapi dengan aspek keselamatan dengan memasang grill. Saya mengambil kira faktor pencahayaan dan pengudaraan yang merupakan aspek penting dalam perancangan sesebuah susun atur bilik darjah yang kondusif. Kanak-kanak tidak akan belajar mengadap sinaran cahaya matahari, sebaliknya membelakangi cahaya. Selain itu, mereka dapat belajar dalam suasana yang nyaman dan segar kerana ‘sliding door’ tersebut akan dibuka sepanjang proses pembelajaran tetapi ‘grill’ akan dikunci bagi mengelakkan kanakkanak keluar kelas. Di sebelah kanan pintu masuk prasekolah ini terdapat sebuah bilik untuk kanakkanak meletakkan barangan mereka seperti beg dan juga alatan yang tidak akan digunakan pada hari pembelajaran yang berlangsung. Melalui pengalaman saya semasa menjalani Pengalaman Berasakan Sekolah (PBS) di SK Tok Jembal yang lalu, pembelajaran sesetengah kanak-kanak yang gemar membawa beg yang besar berserta pelbagai barangan agak terganggu kerana tiada tempat khas untuk meletakkan barangan mereka. Saya beberapa kali melihat kerusi mereka terjatuh kerana beg yang mereka sangkutkan di kerusi agak berat dan turut terjatuh. Dengan menyediakan tempat penyimpanan barangan yang khas ini, kanak-kanak dapat belajar dengan sempurna dan tanpa gangguan.
7

Di sebelah kiri pintu masuk pula terdapat sebuah bilik komputer yang terletak bersebelahan dengan Bilik Solat. Dengan kewujudan bilik komputer ini diharap dapat melahirkan kanak-kanak yang celik IT. Selain itu, dengan penggunaan komputer dapat memberi peluang kepada kanak-kanak untuk ‘explore’ sendiri apa yang telah guru tugaskan. Bilik komputer ini juga adalah memenuhi dan merangkumi kriteria yang perlu ada di sesebuah prasekolah, iaitu keperluan untuk mewujudkan sudut untuk Tunjang Sains dan Teknologi. Tunjang Kerohanian dan Nilai dapat dilihat dengan mewujudkan sebuah Bilik Solat bersebelahan dengan Bilik Komputer. Daripada apa yang telah kami pelajari sepanjang mengambil kursus Prasekolah, Komponen Kerohanian dan Moral amat penting bagi pemupukan nilai Islam dan nilai murni masyarakat berbilang kaum bagi melahirkan rakyat Malaysia yang percaya kepada Tuhan, berperibadi mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh sebab itu diwujudkan Bilik Solat ini sebagai tempat untuk mengajar kanak-kanak tentang asas-asas Islamiyah. Pelan bilik darjah prasekolah yang saya lakarkan memenuhi indikator fizikal yang diperlukan, iaitu boleh dilihat dari susun atur kerusi meja kanak-kanak, kedudukan papan putih, susunan rak-rak buku dan alatan serta bilik untuk menyimpan barangan. Saya telah memilih meja yang besegi tetapi tidak tajam bagi kemudahan kanak-kanak fokus kepada pengajaran guru di hadapan tanpa terdapat halangan daripada rakanrakan yang duduk di hadapan. Lampiran 3 yang saya sertakan menunjukkan cadangan meja dan kerusi yang dicadangkan. Selain itu, kedudukan papan putih yang digunakan adalah sangat sesuai dan dapat dilihat dengan mudah oleh kanak-kanak. Terdapat juga sebuah layar pemancar untuk pengajaran menggunakan LCD Projektor. Selaras dengan kehendak kerajaan agar guru menggunakan kemudahan ICT dalam pengajaran, guru boleh menggunakan kemudahan ini untuk menarik perhatian kanak-kanak terhadap pengajaran di samping untuk meningkatkan kefahaman mereka. kanak-kanak juga akan berasa seronok mempelajari sesuatu yang disertai bunyi dan gambar rajah yang beraneka warna.
8

Sudut Bacaan yang diwujudkan beserta dengan rak dan meja untuk kanak-kanak membaca di masa terluang turut disusun dengan kemas dalam prasekolah ini. Sudut ini dilihat dapat memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengukuhkan bacaan secara sendiri atau bersama rakan-rakan. Susunan yang menarik serta kemas di Sudut Bacaan ini dapat menarik perhatian dan mempengaruhi emosi positif dalam diri kanakkanak untuk singgah dan membaca buku-buku yang disediakan. Komponen Perkembangan Sosioemosi memberi fokus kepada penguasaan kemahiran emosi yang matang. Pekembangan emosi dan sosial yang sihat penting dalam kehidupan seseorang kerana ia menjadi asas kepada pembelajaran dan perkembangan murid dan seterusnya mempengaruhi kejayaan dalam pembelajaran mereka. Perkembangan emosi bermula dengan kebolehan murid memahami dan menguruskan emosi sendiri, diikuti dengan pencapaian emosi yang positif. Dalam prasekolah ini saya mewujudkan sebuah Sudut Kreativiti dan Seni. Seseorang kanak-kanak sering menggunakan medium seperti cat air, pensil warna, krayon dan pensil untuk meluahkan apa yang terpendam dalam diri mereka dan juga sebagai salah satu cara pelahiran emosi mereka. sekiranya mereka hendak menunjukkan perasaan sayang kepada guru atau rakan-rakan mereka, kanak-kanak akan melukis gambar guru dan rakan-rakan mereka dalam suasana gembira. Contoh yang lain pula, sekiranya di rumah kanak-kanak tersebut sering dipukul atau dimarahi oleh ibu atau bapanya, mereka akan melukis gambar mereka yang terletak jauh dari ibu bapa mereka, atau mereka akan melukis gambar seorang anak kecil yang sedang menangis ditambah pula dengan warna-warna yang agak suram dan tidak ceria. Dalam pelan bilik darjah prasekolah ini juga terdapat sudut main pasir dan main air, iaitu di bahagian luar bilik darjah ini. Sudut main pasir dan main air adalah sangat penting dalam pembinaan sesebuah prasekolah kerana ianya menjadi medan untuk seseorang guru mengesan emosi yang sedang dialami oleh anak-anak didiknya. Saya pernah menyertai sebuah Kem Terapi Emosi untuk kanak-kanak. Menurut salah seorang fasilitator iaitu Dr Rohani dan Puan Rosliza bt Abd Aziz, melalui main pasir dan

9

main air di kalangan kanak-kanak merupakan salah satu cara pelahiran emosi kanakkanak tersebut. Dengan itu, guru-guru dapat mengesan masalah yang dihadapi kanak-kanak dan cuba sedaya upaya untuk menyelesaikannya. Kanak-kanak akan berasa dihargai dan disayangi. Apabila masalah mereka berjaya diatasi, lama kelamaan kanak-kanak tersebut akan berubah daripada seorang kanak-kanak yang pendiam dan tidak mahu bergaul kepada kanak-kanak yang berani dan berkeyakinan tinggi. Berhampiran dengan sudut main pasir dan main air terdapat Taman Riadah yang menjadi tempat kanak-kanak bermain dan melakukan senaman. Terdapat beberapa alatan permainan yang disediakan di samping tapak refleksologi untuk kanak-kanak. Taman Riadah ini direka khas sebagai memenuhi keperluan fizikal kanak-kanak di mana lumrah kanak-kanak adalah suka bermain dan bergerak. Dengan kewujudan Taman Riadah ini juga dilihat dapat melahirkan kanak-kanak yang sihat dan seimbang dari segi fizikal dan sosio-emosi. Hal ini adalah kerana sewaktu bermain, kanak-kanak turut berinteraksi sesama sendiri dan mereka turut belajar untuk bertolak ansur dan saling berkongsi. Kesihatan kanak-kanak turut terjamin kerana mereka menjadi seorang kanak-kanak yang aktif dan sihat, tidak seperti kebanyakan kanak-kanak masa kini. Tahap kesihatan kanak-kanak amsa kini sangat membimbangkan kerana faktor ibu bapa, salah satunya. Ibu bapa yang sibuk hanya meninggalkan anak-anak kepada pembantu rumah. Anak-anak yang tinggal di rumah pula hanya makan dan menghabiskan masa di hadapan telivisyen dan komputer.

5.0

Penutup. Memang menjadi hasrat setiap pasangan ibu bapa untuk melihat anak-anak

mereka berjaya dalam hidup. Mereka ingin melihat tiap seorang daripada anak mereka mencapai kesejahteraan dari segi fizikal, mental, sosial dan juga rohaniah. Mereka
10

sentiasa memikirkan masa depan zuriat mereka. Ini adalah satu jihad. Dalam satu hadis, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud : "Seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah dan ibu bapanyalah yang mencorakkan sama ada ia menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi". Apabila membincangkan soal untuk mempertingkatkan potensi intelek seseorang kanak-kanak, aspek -aspek lain seperti perkembangan fizikal, sosialnya dan rohaniahnya tidak boleh diketepikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku seseorang kanak-kanak itu bolehlah dibahagikan kepada dua, iaitu faktor persekitaran luar dan faktor dalam diri si anak itu sendiri. Faktor dalam diri sendiri termasuklah taraf kesihatan, taraf pemakanan pengamatan atau persepsinya terhadap dunia luar, pengamatan terhadap diri sendiri (sama ada dia berasa rendah diri atau sebaliknya ), dan ciri-ciri serta bakat semula jadinya yang sedikit sebanyak terdapat dalam baka yang diwarisinya. bapa. Manakala persekitaran luar merangkumi suasana di mana si anak diasuh dan berkait rapat dengan faktor-faktor seperti taraf sosioekonomi, budaya serta hubungan dengan adik -beradik serta kawan-kawan di sekelilingnya, media massa serta peralatan atau kemudahan di rumah atau di sekolah. Faktor yang terakhir inilah yang telah saya bincangkan sebelum ini. Sesebuah bilik darjah yang mesra budaya itu perlulah dilengkapi dengan kemudahan fizikal serta memenuhi keperluan sosio-emosi kanak-kanak untuk menjamin kelicinan sesebuah proses pengajaran dan pembelajaran. Saya turut berharap agar pelan lantai bilik darjah prasekolah yang telah saya cadangkan ini dapatlah digunakan dan dibawa oleh manamana pihak menjadi sebuah prasekolah yang sebenar. Setiap komponen yang memain peranan dalam mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku seseorang kanak -kanak itu perlu difahami oleh ibu

11

BIBLIOGRAFI.
Buku : Choong Lean Keow, (2009) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Syed Ismail bin Syed Mustapa dan Ahmad Subki bin Miskon (2010). Budaya dan
12

Pembelajaran. Perak : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Kamaruddin Hj. Husin, Kamarul Azhar (1994) Asas Pendidikan 1 (Dinamika Sekolah dan Bilik Darjah) Selangor : Longman Malaysia SdnBhd. Sharifah Alwiah Alsagoff (1983). Ilmu Pendidikan Pedagogi. Selangor : Heinemann (Malaysia) Sdn. Bhd. Kamarudin Hj. Kachar (1989). Pendidikan dan Masyarakat. Kuala Lumpur : Teks Publishing Sdn. Bhd. & Penerbit Asas Sdn. Hj Hamdan bin Sheikh Tahir (1979). Pendidikan Hari Ini Untuk Hari Esok. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Ee Ah Meng (1988). Pendidikan di Malaysia Untuk Guru Pelatih. Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Sharifah Alwiah Alsagoff (1987). Sosiologi Pendidikan Selangor : Heinemann (Malaysia) Sdn. Bhd. Internet : http://designshare.com http://mytadika.com.my

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful