You are on page 1of 14

Latihan Kata Ganti Nama Diri

Latihan 1 Gariskan kata ganti nama diri yang sesuai.

1. “Ibu teringin melihat ( saya, kamu, mereka ) semua berjaya dalam pelajaran,” kata
Mak Minah kepada anak-anaknya.

2. Kakak saya berminat untuk menjadi pramugari. ( Mereka, Anda, Dia) sedang menjalani
latihan di Kuala Lumpur.

3. Sultan Hussein bergaul mesra dengan rakyat jelata. ( Beliau, Baginda, Tuan) disanjung
tinggi oleh segenap lapisan masyarakat.

4.Encik Halim guru besar sekolah saya. ( Dia, Beliau, Kamu) akan bersara pada hari
Jumaat ini.

5. Hong Ling ialah sahabat pena saya. ( Saudara, Kamu, Dia) akan menghadiri majlis hari
jadi saya yang ke-IIminggu hadapan.

6.“(Kamu, Kami, Mereka) bertiga telah dipanggil oleh guru displin untuk disoal siasat
kerana disyaki terlibat dalam kes kecurian itu.” Kata Hamzah sambil memandang ke arah
murid-murid yang berdiri di luar bilik darjah itu.

7.“ Tolong tunjukkan dokumen perjalanan ( saya, anda, kalian),” kata pegawai kepada
pelancong asing itu.

8.“(Kita, Kamu, Mereka) hendaklah sama-sama memupuk semangat cinta akan


negara,”kata Cikgu Siti kepada murid-muridnya.

9.“Izinkan ( saya, beta, patik) meluahkan sepatah dua kata dalam majlis ini,” kata Puan
Limah kepada hadirin sekalian.

10.Saya dan Rajan berkawan baik sejak kecil lagi. ( Kita, Kami, Mereka) sentiasa
menyelesaikan masalah bersama-sama.
Latihan 2

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1. “Perintahkan Hang Tuah mengadap ______________ sekarang juga,” titah Sultan


Mahmud.

a. Aku b. Beta c. Saya d. Baginda

2. “____________ berdua hendak ke perpustakaan,” kata Rita dan Selvi kepada Mary.

a. Kita b. Saya c. Kami d. Mereka

3. _____________ sekeluarga bersiap sedia untuk pulang ke kampung.

a. Dia b. Kita c. Kalian d. Mereka

4. Jika _____________ semua bersatu padu, masalah ini pasti dapat diselesaikan.

a. Kita b. Awak c. Beliau d. Engkau

5. “_____________ harus berkumpul di dewan sekolah tepat pukul 9.00 pagi,” kata
Cikgu Ismail kepada murid-murid itu.

a. Kita b. Awak c. Kalian d. Engkau

6. “ Bolehkah _____________ membantu mak cik?” tanya Zaitun kepada wanita tua
itu.

a. Kita b. Kami c. Saya d. Awak

7. “_______________ pergi ke pameran buku dengan siapa?” tanya Linggam kepada


Zami.

a. Hamba b. Kamu c. Kami d. Saya


8. Rumah Adilah berdekatan dengan sekolah. ______________ berjalan kaki sahaja ke
sekolah.

a. Dia b. Aku c. Saya d. Beliau

9. “ Mengapakah badan tuan _____________ berlumuran dengan darah?” tanya


Indera Sukma kepada lelaki itu.

a. Patik b. Hamba c. Tuanku d. Baginda

10. “ Segala titah _____________ telah _____________ dilaksanakan,” jelas Datuk


Bendahara kepada Sultan Mizan.

a. Awak...saya b. Tuanku...patik c. Baginda...patik d. Beliau...hamba

11. ___________ menyimpan wang saku di dalam tabung pemberian ayah.

a. Saya b. Hamba c. Beliau d. Kalian

12. “_____________ yang masih belum membayar yuran diminta menjelaskannya sebelum
minggu hadapan,” kata ketua darjah kepada kami.

a. Patik b. Saya c. Kalian d. Beliau

13. “ Manakah kasut yang _____________ pilih?” tanya Aizat kepada Ravi.

a. Kami b. Tuanku c. Awak d. Beliau

14. “ Aku harap _____________ akan berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara,”
kata Amin kepada Rosli.

a. Patik b. Saya c. Awak d. Engkau

15. Mengapakah ______________ digalakkan untuk minum air yang secukupnya?

a. Kita b. Awak c. Kami d. Saya

16. “Bawalah payung ini jika _____________ mahu keluar,” kata ibu kepada abang.

a. Kita b. Kami c. Saya d. Kamu


17. _____________ disayangi oleh rakyat jelata kerana sentiasa menjaga kebajikan rakyat.

a. Dia b. Saya c. Beliau d. Baginda

18. “ Saya telah membeli kuih ini untuk_____________ ,” kata Zurina kepada Maria.

a. Saya b. Awak c. Hamba d. Engkau

19. “ Bilakah ayah____________ akan berpindah ke Pahang?” Jessica bertanya kepada


Azmah.

a. Kita b. Saya c. Anda d. Kamu

20. Cikgu Zaki merupakan guru yang disayangi oleh murid-murid. _____________ sering
membantu murid-murid dalam pelajaran.

a. Awak b. Beliau c. Mereka d. Baginda

Latihan 3

Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat kosong dalam ayat di bawah
ini.

1 “ mahu keluar bermain,” kata Aiman dan abangnya kepada ayah mereka.

A Saya B Awak C Kami D Kita

2 Titah Sultan Mahmud kepada Bendahara Tun Mamat, “ mahu penderhaka


itu dipenjarakan.”

A Aku B Saya C Beta D Hamba

3 Perdana Menteri tidak dapat hadir ke majlis perasmian itu


kerana berada di luar negara.

A dia B beliau C baginda D engkau

4 “Tulis nama di ruang ini,” kata kerani itu kepada Kamsiah.

A dia B kamu C kita D ia


5 Razali menangis kerana dirotan oleh ayahnya.

A saya B mereka C dia D awak

6 “ tidak tahu bahawa gering, datuk,” kata Temenggung


Dali kepada Datuk Bendahara.

A Patik…dia B Hamba…baginda C Saya…tuanku D Beta…kamu

7 Perompak-perompak itu telah ditangkap oleh polis. Esok, akan didakwa


di mahkamah.

A dia B beliau C mereka D baginda

8 Tiga orang pemuda itu memberitahu Sarjan Farid bahawa telah dirompak.

A dia B saya C kami D mereka

9 Sekumpulan pengakap berkumpul di padang. akan menjalani latihan


kawad.

A Dia B Mereka C Kami D Kita

10 Yang Di-Pertuan Agong berkenan untuk menghadiri majlis itu. diiringi Raja
Permaisuri Agong.

A Beliau B Baginda C Dia D Beta

11 Adila pergi ke Seremban. menaiki KTM Komuter dari Stesen


Komuter KL Sentral.

A Kami B Dia C Mereka D Kalian

12 Saya dan Danish berjiran. tinggal di Taman Jasmin.

A Kita B Saya C Kami D Mereka

13 Sebelum emak pergi ke pasar, akan membasuh pakaian terlebih dahulu.

A anda B kami C beliau D dia


14 Sebagai Wakil Rakyat, prihatin tentang kebajikan penduduk di
kawasannya.

A beliau B baginda C mereka D dia

15 Murid-murid itu kuat berlari. terpilih untuk mewakili sekolah.

A Dia B Saya C Mereka D Anda

Latihan 4

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1 “Ibu, duit _______ hilang,“ kata Umair kepada ibunya.

A kita B kami C saya D mereka

2 Darus dan Intan bersahabat karib. _______ tinggal sekampung.

A Dia B Kita C Kami D Mereka

3 “Jika _______ ada masalah sila jumpa saya,” kata Cikgu Sarah kepada saya.

A mereka B kamu C kami D dia

4 Salmi murid tahun enam. _______ berazam untuk mencapai 5A dalam UPSR.

A Dia B Kami C Awak D Saya

5 Bangunan baru itu telah dirasmikan oleh _______.

A dia B kami C kamu D beliau

6 Sebagai murid, _______ hendaklah belajar bersungguh-sungguh,” kata cikgu.

A dia B kita C kamu D mereka

7 Mari kita ikut _______ ke perpustakaan,” kata Siti kepada Nurul.

A mereka B awak C saya D kami

8 “Boleh _______ tumpang bertanya?” kata Suri dan Muna kepada pemuda itu.
A kamu B awak C kami D saya

9 “Ampun _______ tuanku,” sembah Hang Tuah kepada raja.

A beta B patik C hamba D baginda

10 “Jika ________ ada masa lapang, jemputlah ke rumah saya,” kata Ani kepada

kawan-kawannya.

A dia B awak C beliau D kalian

11 “Ibu, duit Adik Farah hilang semasa ________ bermain seorang diri di taman

permainan,” kata Umi kepada ibunya.

A beliau B kami C kita D dia

12 “Ali, suruh _______ datang ke sekolah petang ini untuk latihan sukan,” kata

Cikgu Maimun kepada saya.

A kami B kamu C beliau D mereka

13 Encik Wan Omar bakal pemimpin di kampung kita. Oleh itu, kita perlu

memberikan sokongan sepenuhnya kepada _______

A ia B dia C beliau D mereka

14 “ Sebagai tentera, _______ berikrar akan memperjuangkan tanah air sehingga

titisan darah yang terakhir,” kata askar-askar itu kepada pegawai mereka.

A kita B kami C beliau D mereka

15 Kalau engkau tidak ada kerja marilah ikut _______ ke perpustakaan,” kata Siti

dan Yusni kepada Nurul.

A mereka B engkau C kalian D kami


Jawapan:

Latihan Kata Ganti Nama Diri

Latihan 1 Gariskan kata ganti nama diri yang sesuai.

1. “Ibu teringin melihat ( saya, kamu, mereka ) semua berjaya dalam pelajaran,” kata
Mak Minah kepada anak-anaknya.

2. Kakak saya berminat untuk menjadi pramugari. ( Mereka, Anda, Dia) sedang menjalani
latihan di Kuala Lumpur.

3. Sultan Hussein bergaul mesra dengan rakyat jelata. ( Beliau, Baginda, Tuan) disanjung
tinggi oleh segenap lapisan masyarakat.

4.Encik Halim guru besar sekolah saya. ( Dia, Beliau, Kamu) akan bersara pada hari
Jumaat ini.

5. Hong Ling ialah sahabat pena saya. ( Saudara, Kamu, Dia) akan menghadiri majlis hari
jadi saya yang ke-IIminggu hadapan.

6.“(Kamu, Kami, Mereka) bertiga telah dipanggil oleh guru displin untuk disoal siasat
kerana disyaki terlibat dalam kes kecurian itu.” Kata Hamzah sambil memandang ke arah
murid-murid yang berdiri di luar bilik darjah itu.

7.“ Tolong tunjukkan dokumen perjalanan ( saya, anda, kalian),” kata pegawai kepada
pelancong asing itu.

8.“(Kita, Kamu, Mereka) hendaklah sama-sama memupuk semangat cinta akan


negara,”kata Cikgu Siti kepada murid-muridnya.

9.“Izinkan ( saya, beta, patik) meluahkan sepatah dua kata dalam majlis ini,” kata Puan
Limah kepada hadirin sekalian.

10.Saya dan Rajan berkawan baik sejak kecil lagi. ( Kita, Kami, Mereka) sentiasa
menyelesaikan masalah bersama-sama.
Latihan 2

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1. “Perintahkan Hang Tuah mengadap ______________ sekarang juga,” titah Sultan


Mahmud.

a. Aku b. Beta c. Saya d. Baginda

2. “____________ berdua hendak ke perpustakaan,” kata Rita dan Selvi kepada Mary.

a. Kita b. Saya c. Kami d. Mereka

3. _____________ sekeluarga bersiap sedia untuk pulang ke kampung.

a. Dia b. Kita c. Kalian d. Mereka

4. Jika _____________ semua bersatu padu, masalah ini pasti dapat diselesaikan.

a. Kita b. Awak c. Beliau d. Engkau

5. “_____________ harus berkumpul di dewan sekolah tepat pukul 9.00 pagi,” kata
Cikgu Ismail kepada murid-murid itu.

a. Kita b. Awak c. Kalian d. Engkau

6. “ Bolehkah _____________ membantu mak cik?” tanya Zaitun kepada wanita tua
itu.

a. Kita b. Kami c. Saya d. Awak

7. “_______________ pergi ke pameran buku dengan siapa?” tanya Linggam kepada


Zami.

a. Hamba b. Kamu c. Kami d. Saya


8. Rumah Adilah berdekatan dengan sekolah. ______________ berjalan kaki sahaja ke
sekolah.

a. Dia b. Aku c. Saya d. Beliau

9. “ Mengapakah badan tuan _____________ berlumuran dengan darah?” tanya Indera


Sukma kepada lelaki itu.

a. Patik b. Hamba c. Tuanku d. Baginda

10. “ Segala titah _____________ telah _____________ dilaksanakan,” jelas Datuk


Bendahara kepada Sultan Mizan.

a. Awak...saya b. Tuanku...patik c. Baginda...patik d. Beliau...hamba

11. ___________ menyimpan wang saku di dalam tabung pemberian ayah.

a. Saya b. Hamba c. Beliau d. Kalian

12. “_____________ yang masih belum membayar yuran diminta menjelaskannya sebelum
minggu hadapan,” kata ketua darjah kepada kami.

a. Patik b. Saya c. Kalian d. Beliau

13. “ Manakah kasut yang _____________ pilih?” tanya Aizat kepada Ravi.

a. Kami b. Tuanku c. Awak d. Beliau

14. “ Aku harap _____________ akan berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara,”
kata Amin kepada Rosli.

a. Patik b. Saya c. Awak d. Engkau

15. Mengapakah ______________ digalakkan untuk minum air yang secukupnya?

a. Kita b. Awak c. Kami d. Saya


16. “Bawalah payung ini jika _____________ mahu keluar,” kata ibu kepada abang.

a. Kita b. Kami c. Saya d. Kamu

17. _____________ disayangi oleh rakyat jelata kerana sentiasa menjaga kebajikan rakyat.

a. Dia b. Saya c. Beliau d. Baginda

18. “ Saya telah membeli kuih ini untuk_____________ ,” kata Zurina kepada Maria.

a. Saya b. Awak c. Hamba d. Engkau

19. “ Bilakah ayah____________ akan berpindah ke Pahang?” Jessica bertanya kepada


Azmah.

a. Kita b. Saya c. Anda d. Kamu

20. Cikgu Zaki merupakan guru yang disayangi oleh murid-murid. _____________ sering
membantu murid-murid dalam pelajaran.

a. Awak b. Beliau c. Mereka d. Baginda

Latihan 3

Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat kosong dalam ayat di bawah
ini.

1 “ mahu keluar bermain,” kata Aiman dan abangnya kepada ayah mereka.

A Saya B Awak C Kami D Kita

2 Titah Sultan Mahmud kepada Bendahara Tun Mamat, “ mahu penderhaka


itu dipenjarakan.”

A Aku B Saya C Beta D Hamba

3 Perdana Menteri tidak dapat hadir ke majlis perasmian itu


kerana berada di luar negara.

A dia B beliau C baginda D engkau


4 “Tulis nama di ruang ini,” kata kerani itu kepada Kamsiah.

A dia B kamu C kita D ia

5 Razali menangis kerana dirotan oleh ayahnya.

A saya B mereka C dia D awak

6 “ tidak tahu bahawa gering, datuk,” kata Temenggung


Dali kepada Datuk Bendahara.

A Patik…dia B Hamba…baginda C Saya…tuanku D Beta…kamu

7 Perompak-perompak itu telah ditangkap oleh polis. Esok, akan didakwa


di mahkamah.

A dia B beliau C mereka D baginda

8 Tiga orang pemuda itu memberitahu Sarjan Farid bahawa telah dirompak.

A dia B saya C kami D mereka

9 Sekumpulan pengakap berkumpul di padang. akan menjalani latihan


kawad.

A Dia B Mereka C Kami D Kita

10 Yang Di-Pertuan Agong berkenan untuk menghadiri majlis itu. diiringi Raja
Permaisuri Agong.

A Beliau B Baginda C Dia D Beta

11 Adila pergi ke Seremban. menaiki KTM Komuter dari Stesen


Komuter KL Sentral.

A Kami B Dia C Mereka D Kalian

12 Saya dan Danish berjiran. tinggal di Taman Jasmin.

A Kita B Saya C Kami D Mereka


13 Sebelum emak pergi ke pasar, akan membasuh pakaian terlebih dahulu.

A anda B kami C beliau D dia

14 Sebagai Wakil Rakyat, prihatin tentang kebajikan penduduk di


kawasannya.

A beliau B baginda C mereka D dia

15 Murid-murid itu kuat berlari. terpilih untuk mewakili sekolah.

A Dia B Saya C Mereka D Anda

Latihan 4 :

1 C 2 C 3 B 4 B 5 C 6 B 7 C 8 D

9 B 10 B 11 B 12 C 13 D 14 A 15 C