You are on page 1of 22

Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

Návod k použití elektrických schémat k Diagnostice a Opravám


- SEDRE BACKUP

OBSAH

1. Představení programu ............................................................................................................................. 2


2. Požadavky a doporučení pro instalaci ............................................................................................. 2
3. Úvodní stránka ............................................................................................................................................ 3
4. Pohyb v aplikaci SEDRE ......................................................................................................................... 4
4.1 Úvodní stránka...................................................................................................................................... 4
4.2 Výběr vozidla ......................................................................................................................................... 5
4.3 Vlastnosti vozidla ................................................................................................................................ 6
4.4 Doména / Funkce ................................................................................................................................. 7
4.5 Typologie schémat.............................................................................................................................. 8
4.6 Pohyb ve schématech ..................................................................................................................... 16
4.7 Tisk .......................................................................................................................................................... 17
5. Funkce .......................................................................................................................................................... 18
5.1 Odkaz « Viewer SVG » ..................................................................................................................... 18
5.2 Odkaz « Nástroje »........................................................................................................................... 19
5.3 Odkaz « Historie » ............................................................................................................................. 21
5.4 Odkaz « Nápověda a kontakt»...................................................................................................... 22
5.5 Odkaz « Můj Profil » ........................................................................................................................ 22

Page 1 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

1. Představení programu
Elektrická schémata určená k Diagnostice a k Opravám jsou přístupná ke
konzultacím v aplikaci SEDRE.

Přístup ke konzultacím informací ze Schémat je možný přes Internet (Citroën


Service) nebo Intranet (Sedre) a přístrojů diagnostiky a nástrojů informatiky.

Jestliže nemáte přímý přístup k aplikaci, můžete tuto dokumentaci, včetně řešení
urgentních poruch nalézt na DVD : Schémata (SEDRE) Backup.

2. Požadavky a doporučení pro instalaci


Pro bezproblémovou konzultaci DVD doporučujeme následující :

Konfigurace vybavení :
 žádné zvláštní doporučení není

Grafické rozlišení:
 Minimální doporučené rozlišení : 1024 x 768 pixelů

Používaný systém :
 Windows 2000 a novější,
 Internet Explorer 5.5 (nebo vyšší),
 Acrobat Reader 5.0 nebo vyšší,
 Adobe Viewer SVG

Viewer SVG :
Pro konzultaci elektrických schémat je nezbytně nutné nainstalovat program Viewer
SVG. Pro jeho instalaci klikněte na odkaz vlevo dole na Vaší obrazovce a následujte
pokyny, které se Vám zobrazí.

Zablokování oken pop-ups :


Je nezbytně nutné dezaktivovat blokování pop-ups oken Vašeho navigátoru Internet
Explorer a lišty « Google Toolbar » a ostatního, co brání zobrazování elektrických
schémat.
Je tedy třeba povolit zobrazování pop-ups oken !

Page 2 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

3. Úvodní stránka

Ruční zadání typu Můj profil : je možné


vozidla zvolit jiný jazyk
Zobrazit nápovědu

Zavřít aplikaci

Aktuální verze
programu

Instalace programu viewer


SVG

Zobrazení historie Aktuální zpráva od výrobce


uskutečněných aktualizací Nástroje aplikace Citroën Uvítací hláška programu
programu SEDRE

Page 3 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

4. Pohyb v aplikaci SEDRE


Pohyb v aplikaci SEDRE se provádí pomocí myši, jednoduše jejím stisknutím.

4.1 Úvodní stránka

Úvodní stránka : výchozí stránka aplikace. Úvodní stránka aplikace SEDRE se


zobrazí jejím spuštěním nezávisle nebo vždy při návratu na ni.

Ruční výběr vozidla v seznamu

Funkce
(viz. kapitola 5)

Page 4 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

4.2 Výběr vozidla

Stránka pro výběr vozidla : Výběr vozidla ručním zadáním nebo zadáním
zadáním jeho OPR nebo čísla karosérie.

Ruční výběr vozidla:


Nové zadání: umožňuje vrátit Zadání č. OPR
Výběr vozidla se a úvodní stránku a vybrat Výběr modelu nebo č. karosérie
(jestliže jich je více)
vozidlo

Ruční zadání konfigurace vozidla :

Po výběru vozidla a modelu a zadání čísla OPR nebo čísla karosérie je třeba ručně
zadat konfiguraci vozidla :

Motor Řízení Zobrazení vozidla a OPR Silueta

Převod Systém
Page 5 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

4.3 Vlastnosti vozidla

Vlastnosti : odpovídají ručnímu zadání konfigurace, která se zobrazí na


obrazovce.

Výběr vozidla ručně :

Page 6 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

4.4 Doména / Funkce

Výběr Domény / Funkce : výběr Domény nebo Funkce se provádí v


rozbalovacím menu, ať je vozidlo vybráno jakýmkoliv způsobem (zadáním VIN
nebo ručně).

Doména / Funkce Odkaz na funkční schémata

Výběr vozidla : v některých případech, zejména při ručním výběru vozidla je


nutné upřesnit u vybraného vozidla některé Volby (jedná se o operaci, která
doplňuje ruční zadání konfigurace)
Návrat na stránku s výběrem DOMÉNY Vybraná funkce
(není předvybraná žádná doména) Návrat na stránku výběru FUNKCE
(aktuálně předvybraná DOMÉNA)

Výběr možných variant

Page 7 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

4.5 Typologie schémat

Existuje více možných způsobů, jak zobrazit schémata. V podstatě rozsah schémat,
která jsou k dispozici a které je možné zobrazit závisí na stáří modelu vozidla.

Pro starší vozidla je možné najít především schémata, rozdělená do


«schématického triptychu » :
• Schémata principu fungování,
• Schémata propojení kabelů,
• Schémata umístění.

Pro novější vozidla je možné najít především přesnější a detailnější schémata :


• principiální schéma každé jednotlivé funkce,
• schéma propojení kabelů u každé jednotlivé funkce,
• celkové schéma u každé jednotlivé funkce,
• elektrické schéma elektrických prvků,
• schéma / tabulka zapojení jednotlivých elektrických prvků (zahrnuje počítače),
• schéma umístění.

Interaktivní schémata (od vozidla Berlingo B9) :

Pro některé vozidla je možné nalézt novou funkci pohybu uvnitř schémat jako je
interaktivní pohyb.

Funkce:
Interaktivní schémata umožňují :
• přecházet z jednoho schématu na druhé pouhým kliknutím na zobrazenou část,
• zobrazit názvy zařízení (zobrazeno v bublinách) přesunutím myši na obrázek
zařízení,
• detailní zobrazení sítě zapojení spínačů a jejich umístění ve vozidle.

Page 8 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

Schémata principu fungování


Odkaz na ostatní schémata
Schéma principu
fungování

Page 9 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

Celkové schéma fungování

Celkové schéma Zobrazení názvu přístroje pokliknutím myši

Page 10 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

Elektrické schéma elektrických prvků

Schéma elektrických prvků Zobrazení názvu přístroje pokliknutím myši

Page 11 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

Schéma zapojení jednotlivých prvků

Schéma zapojení jednotlivých prvků

Page 12 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

Schéma umístění jednotlivých prvků


Schéma umístění prvku

Page 13 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

Schéma propojení kabelů u jednotlivých funkcí


Schéma propojení kabelů u jednotlivých
funkcí

Page 14 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

Schéma umístění funkce : existuje pro některé vozidla

Schéma umístění funkce

Page 15 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

4.6 Pohyb ve schématech

Lišta vpravo nahoře umožňuje u všech schémat zobrazovaných v SEDRE :

 přesunutí schématu: nahoru, dolu, vlevo a vpravo (nebo stisknutím


současně tlačítka ALT a levého tlačítka myši)
 tisk
 zvětšení měřítka zobrazení + (nebo stisknutím současně CTRL a levého
tlačítka myši)
 zmenšení měřítka zobrazení – (nebo stisknutím současně CTRL, SHIFT a
levého tlačítka myši)
 přiblížení/oddálení : zvolením nabídky z rozbalovacího seznamu
 vystředění schémat vzhledem k jejich původnímu zobrazení (100%)

Podržením myši na každé z ikon se zobrazí bublina s návodem, jak funkci,


zastoupenou ikonou, aktivovat.
Šipky navigace
Tisk Zvětšení/zmenšení Vystředění schématu

Pohyb mezi elektrickými


schématy jednotlivých prvků

Page 16 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

4.7 Tisk

Výběr tiskárny Náhled tisku Tisk

Page 17 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

5. Funkce

5.1 Odkaz « Viewer SVG »

Kliknutím na Viewer SVG spustíte instalaci této aplikace , nezbytné k prohlížení


elektrických schémat.

Page 18 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

5.2 Odkaz « Nástroje »

Toto menu, které je přístupné vlevo dole na stránce, můžete nalézt následující
informace o elektrických schématech :
- umístění OPR na karosérii vozidla,
- umístění VIN na vozidle,
- vysvětlivky,
- vysvětlivky jednotlivých číselných kódů,
- přístup na Server s dokumentací (jen u profilů TOVÁRNA).

Po kliknutí na « Nástroje », se zobrazí následující stránka :

Umístění č. OPR – č. karosérie

Umístění VIN

Vysvětlivky

Názvy kódů

Umístění č. OPR- č. karosérie. U každého vybraného vozidla se objeví umístění


štítku s č. OPR.

Page 19 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

Umístění VIN : u každého vybraného vozidla se objeví umístění štítku s č. VIN.

Vysvětlivky : vysvětlivky ke kódům barev a používané zkratky ve schématech


(každé používané zkratce na kabelu odpovídá jedno barva).

Page 20 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

Názvy kódů: zobrazení názvů jednotlivých prvků sítě, kabelů a svazků. Zvolte typ
prvku (zařízení, svazek, kabel). Zadejte kód prvku, potvrďte. Následně se zobrazí
jeho název.

Výsledek a název kódu prvku Zadat kód prvku Výběr prvku

Server s dokumentací : tento odkaz se objeví jen u profilů továren.

5.3 Odkaz « Historie »

Pod odkazem, který je umístěn vlevo dole na Vaší obrazovce, je možné zjistit
veškeré uskutečněné aktualizace schémat.

Page 21 sur 22
Point de Vente > Ensemble des collaborateurs

5.4 Odkaz « Nápověda a kontakt»

Tento, který naleznete na horní liště vpravo, umožňuje:


- vstoupit na stránky nápovědy.

Zobrazení nápovědy Zobrazení stránek nápovědy

5.5 Odkaz « Můj Profil »

Tento odkaz, který naleznete na horní liště vpravo, umožňuje změnit jazyk
zobrazení.

Jazyk zobrazení

Page 22 sur 22