You are on page 1of 1

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON BANJA LUKA

TEORIJA ODLUČIVANJA

REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA ODRŽANOG 10.4.2019.

POLOŽILI
Rb: Ime i prezime Broj bodova
1. Jelena Stajčić 17
2. Nikola Ranković 16
3. Anja Grgić 15
4. Nebojša Praštalo 14
5. Nikola Todorović 13
6. Bojan Stupar 13
7. Kristina Gruban 13
8. Jovana Gvozdenac 12
9. Milana Polić 12
10. Bojan Vučenović 12
11. Kristina Vujmilović 11
12. Dejan Kovačić 11
13. Miroslav Matošević 10
14. Dušan Mijatović 10
USLOVNO POLOŽILI
Rb: Ime i prezime
1. Branka Prole
2. Aleksa Perović
3. Sara Novković
4. Nikola Dujić
5. Stevan Milanković
NAPOMENA
Usmeni dio ispita kao i dopunski zadatak sa “uslova” obaviće se u srijedu
18.4.2019. godine u 17h

PREDMETNI PROFESOR
prof. dr Đuro Mikić