You are on page 1of 1

(Honored guests will be mentioned……..

Mga residente ng Brgy. Matiao at sa lahat ng narito upang saksihan at


ipagdiwang ang araw ng kalayaan; Isang mapaya at malayang araw sa
inyong lahat!

Tayo ay nagkatipon-tipon ngayon upang gunitain ang isang araw na


puno ng napaka makasaysayang pangyayari. Kung ating babalikan ang
mga pangyayaring iyon, ngayon ang araw kung saan tayong mga
Pilipino ay ganap ng malaya mula sa mga pasakit, dikta at kung ano
pang hirap na dinanas ng ating lahi mula sa mga nang-alipin at
nanlamang sa atin bilang Pilipino. Hindi ko lubos maisip kung gano
kagiting ng mga sinaunang Pilipino upang pagdaanan lahat ng hirap at
lalong-lalo na sa mga Pilipinong nalagpasan ito. Ano na lang kaya tayo
ngayon kung wala sila at kung wala ang mga bayaning lubos nating
pinag-aalayan ng pugay.

Ang araw na ito ay nagpapaalala di lamang ng anibersaryo ng araw ng


kalayaan at kagitingan ng mga sinaunang Pilipino. Ito rin ay
nagpapaalala din satin na dapat nating isa isip, salita at gawa ang
pagiging bayani. Lahat tayo ay maaring maging isang bayani kahit sa
ting mga munting gawi.

Ang araw ding ito ay nagpapaalala satin ng mga pangyayari sating


buhay na tayo ay magpakabayani mula sa maliliit na bagay hanggang
sa mga komplikadong sitwasyon na tayo’y magsilbing bayani o idolo.
Kaya hinihikayat ko ang lahat na malayang gumawa pa ng kabutihan
at kagitingan dahil magdudulot ito ng walang kapalit na galak sating
puso’t isipan. Sating lahat na mga Pilipino, isang maligayang ika-isang
daan at benteng anibersaryo ng Araw ng Kalayaan!

Mabuhay ang mga taong nasa likod ng tagumpay na ating nakamit at


ang mga taong nagpakahirap na isakatuparan ang deklarasyon ng
Araw ng Kalayaan.

Mabuhay ang mga Pilipino, Mabuhay ang Pilipinas!