ISBN &13-21-046 X

1446

Lel2000

'i. • c

""

..

.. '

N. TERTUUAN

mihai [,olea

'explicarea omulu.:i

EDIifIIE oRmA DE N. 1i'Bl.n.t.~ PREFIliTA ~TASB.. CRONOlOOIC

DE Fli IIII1HlIt.iESCU

DmuOTECA ' UTOfI.' 1

mIT1.JRA MIN ,\lA.' au~

c- ..... ""

ln ~n~u1 ~u 0::1 m.ri cupri.m:IUcu.lmW'li:\mul Ii: ddi:nqlC'. dupJ rum 11:: rtiC ~ !Io[' m:lm i I~ In ~IIT'I ~ fe. lJrirl 'Intalil::!llu r'rrt=DC\lp!iri.lt'!lf 'WI: {I'!JJ ~I u~C'~ omuL iIll I-\P!filiia dC' "'1. inl~rctc C5C'n,.1., ~ ~ d~ Ii CO!Il1lmtbw.b 0 mUE IJ rrulllllallJ ¥;3_lonficu~ II L\Ii l'robTem':lIlCii i:5e.DJCI IIllUn~ II tflLrnlln JIb;! il~ ~ r~tJj.f~ !.! und djsciphfi~ c;u~' ~+-.i!j predz;-lllJ'talllific '-1:.11 ulru:1 ~1ll:J 'n Koolul III\ISIIJI'!J ti arC! "'1 impw 1n ode din urm.I J1,tb ~nllllliu3 d~, 1n.lfDpilI~!:: fi!MOfldl..llI ~lmh. ~!l.iJrru OfI'IlJiwi ~ iii'lt~[II.m.m1!1 \ LfJ~ii J.Ctll:m:I~ ~L!jlTlil IIUnuJI W drRllll1l5t1:1:m IJJ] vldit lil.:ltlll idJ:ol~gic. mOO'" ;Kril1l'ii aTe: de au ~ f~t fC'I'IIz:.I~. eo ~:IJIlllle'nff di(erih!" :ltdl d.;; um.1lti!m1l1 crr.~tin. t;ij I J~ de ~-iiumi'ul _~hum>l.nbID 'tCllIft'1ii:'" al 'LruaurnH~u.r~r dill u1rlm.:(e deeenll, PI: d:!: ;dll P,l.I'k. Int~lL:suJ de IUUud.iM ~ otlor CI~ ..f~nJ Gri.~ gedJl'i\1 ft'Ii&i(l1l ta ~ ~m eli I'll! lrd,UI!! . ..J ne mICiX'LL<pe tk'ml b-unhlllrc.:l III000000mJar din Ium.::a Ide rua. 'NYoii:l,"ra1..l illl,tnl1'Zll 1'l!3.1I" (A_ FJ~~~ Dj"ljllfiL~r d.~ filasofic Si tqJ~. EditWll ULrfi'LIIlli~ I W6, pi 3·m III Ie' p.l.n: ~oan!C' 'ndai.e.1nic: t.i In 'oate !:i.I.fiIJnl~~'L.

in Em'L~1~ !i~p!il pri[j~~l~. 11lIl.DU(ipologh:~ IIIU diE:i;p[inllri. ell iii idc~ 'Si miliwrLl. M.hai RllQ I ras! &- III En0::pull!] ~ ~:!J ~ ~1"1llIW !:lIJ!I~~i ~~.c: 'intcIC~hjil.l(' lin gmOl1illU. tn eeatrul tlllUf,mr~ illta:.fo:p\iihn lw II wL In ~mt:l.lI~t:lllI-IImul (\'. ~ Ion Bil:i!,;:f!:. Lumea rJl: mJine, EdLIIlR Forum. ~9JS. ,. ~) •• lxrrdllt ri m:lliml In czll:! rnd

_9 ' •• _. iJ(,

Pm1li!ll HtlS!1 ~IRlI:~Cl d_~!.1I!'ik Irft('rql~ EdIbI!U ~Il!tHQ tu.n.

v

i.l1\'ersc, diu fi mai ildc:tvlllir reB~Cli\~ SOClt1ln '(;11, pSlh('110 ld1. filtr~[l(.d, lilCI3.rt, i;ilhulIllll, i lorlel, pOlilk • pr:l~rniolh. • moral:t. n:lip ~ el e. (",on lima u1rim.2; I r;lmhlDl'llllli 11 rOIl ~ rftfll,;ll pe p~rclll';~ul TnLrc~1 ~k rllL~t£i1~e unJ LrNLictibil OJII'IHIlI;lti, nd~~H r,.el un 11 "Jmo= I'll "ill}] de lUCId il, te .i tie r I)I1D unCII' Ilrcumc DI~ ~nSulDlc ~I

o~ngigO~f1:.

Primc:-Ic Ie \umn. ililpii Intoara:cCJj de 1lII r 1150 ill 19~. tr Itau u~wrr ProbIml.1 UJ~lctltullli fi HJrm;u~a Kkrr de ~non.:JiflJ'C. J lu IIlll 1.111-lrul f~aOOml(U .1 lin G. Ibr&ileruJu Iii "iJi/1l flJm.1n~.i1l'JI pul-lli

.1 m~d Jnu"JjJ~ illl MKfr"'(1gj~, In aLt~ ~ e:LI'PW1C <1 I'nrn! vLriUl1f ·'ltrn:Jtii:l, poe b;lb:: dur klKimi) re, iI.upr. IImului prh'h in mtudero;m.kn lui cu llrilbian:p!I:OOIUtl1tarL Pn:ocup.\rilc .k plilwl

,Cldolopc \\)r ahem:! continuu d~ cum \lWll'ItC. !.lubl ... te .:I.e 0': nil. 11 cm.rl. Illcr.oficl $i POIILIotK.1a ~ IILltll'lulllrhdll1 mod I"rl:dllw.l.nlr.'} bunl tfiluJll~ moo.'lmil.:I dr la m'J!!urul sll1 porclI:l.hck. l;'Jil~mL ~ il:l.'lrUm¢rtt"t: owalgm. l..a m;l.lllll1"1~. ti:lrn duplcolll de IInl. pnJllorul. CITe m~"ikJilI~ tniOldc;:IlUnoJ un rnteres p'fq1Oi.l(:rrnl ~nllll ~in~C'.d.. se I !IIi I-~Pll1lllJt mol rr~!l:~-eni d~ llla:ram:.a de II TJlJr .. cde b (] 1 m!htg"Uf mill 'IlIPntlI5. CI011 uzu or t.1k:. de p;;tn."l !una...A p!.1nJ: Tiline In IJCI f! UI1 ~I dI! IlI.lubrilJlle I1Jwl.op:.l~, ~'JI~ c:hi~fdb un m~ot did (Sakri vul, 1. EUllura Mine,",,'. 1m, p.::!) 1'I,1lJlC r~~c d,ln all iT ulilll1uhu mool mondbl. lnccpe ~ n:tllI~CU' Cilrl~~ !l:~rl! ~.1t J~\'~ni ['perl lUI eIIPlt lUI 0cpllam:lI omU]UI. II em: ~lI p. 1C'31 in 1!l4tL III Edll'urll ameli

• e.:i~. rnr.d puNimLl UD ni m;a Lbnll P 1;1 Ptcs.sn Ui\I""cfill1li1~ i.lc Fr_,"",. 111 IraJU -rCOllr.mO:-&1 ~ lUI ELlltlffi IOitCKU, xmn .. I bunelot rdillillbrnr~ IIC~"SI~ p, Ulhmd c:i.

.w.'Oafc:l~ tn:Ipnra.~rl I Llab'l sunl \~chi ~ pol ri IJ~sc"'ptrh~ I n rr-un an lip~ril in "i.:il~ rom."nroUa din 1918. ~ub tiUul DiI:'tin.ir~;I omu/lq j ClII"t' ,o.lJ fi mdus In I'll: ElIb (IJrmJII umn I;;lpi!OI) I dliar nul lnlnt • in .. rticulU! iJifl 1911 del('rc Tudor A!Jhc:rJ. lI~nll ,i cl ill p;Jpl!lIlc • o;lt.I<l'il fl':'°ti!e. d~ en: RlJu i1m:.UI·~ Icge defioiu\ Ilurnck. d~mnllj ~ 1'1 ft.~ II un pl.~1 .... l~. 11'1 iI~s"I~ IUlE. ~ ~c mu::nr.I t'On~rflrl W~ I1rl,[UIlak cu rrivin: la M!ln;:W= lO.!y b in1'l11'1111;J n~lLtwTe t:jj fCDlJlDCn

ddinhDflU fLlllilitmtnIalIllIiinI!!i WlIOII1C, hie I-a unnIril ne«lntml re

.UIIW, lru.1 rriml Ilw.rC' ~SI~Il $-11 pr-odw. lbil In il1'W

19U-I94J. mb (J)fml unui em ... LtlliW-UlliU de oInlropol. IilGsolid. tllM Ia Fnc:u!UiI~ de L lCr~ fi "1 rOl:!WU: din Utli;"Ufqtl ~ I.: rui DI ptl. ~unl I ~1i ~LJ tit ~i]tll.'!fi!i dlfll. unde ti Ie ~'II_d!iuj;ll ind un IHI impOlli:llll. Gafl'llolll (incl, CcN ~ c nctbil. UI1 Oilim lJUillle toi dllcVII Ctl4d D ~ aouI PI ol al X-b, fll $Oflintt'1I1ulr.1IIUI din dimcblll ~'OIullflllui Vi ,; dUll 19"J~. pIlNlc:aUIi ~ 1:;11 mrnA IIIOJ!1II Vi.:!fll I'Dmln~d, Inell dill tllUi. prefllill Ii Cmll:JUD11c: IUlIl tn mod E"iki1"l1 serUc 10 ~d~~,1 lipllrit1i wtll In 194'" $ rQOIrd urrnele ~nu.i PlOfieS de ~\"DIIl.ic: spntu.aL1 C&u: 11 '11 eenduee lu Tioll pc! Ralu l:a I.bjuJl'Dl'C2I IaU m:ltllr CQKJ;ta ~~, ddtori 3p«'ci.:lbilJ. ill mul 0111 .Iinln:! mmt'rliilc lui III Lt:rJOMe. 1~ irllen'lllll dintre llJ.1.4 pl9J6 Inlc:rvcni$l:rli 5rllimb rile politia' prea bine cun I.'naIlc , W rO~lul mini~I.rU m! lui CAro1 ;al lHl'JI din 1938 ~I,we. b 61T\11ruc II)..1S. ponoft.llju~ Anoor In abinC:lul m de: ~blJll;Qntc=ntr"nc ~mocJ1illii:ja IJ 1L11l'ctnl (irou.

AdC'riunr.3 lu'i ~lIh:1I RaIe;JJ III DIl\I! regun 1-050II ~urrll opo!:rri uk " amprenl.l an In:tluic cxpliall • Autorull1~lru rldie~ Incl din tinercl". din noll in lima IIIICI onumilc t ndJ til in te r:ctU&R W:",nc. CIt'CII Q: &Cl dlc..!m~ un om de ~t~"p.o l::lcv III lui Jbrlllc",nll. nan: MJmUDtOJ al tUi C. SleR!. el le ~11 lm..,:i ~i .ruuu ... i~i1e .1 ideal uril~ popcrllnlIlc, l.1f ~n 19"27 , .... d:e~ni membru" PiFlldLllnl NI!ion l-'I'lrli:Jac.. pc:nllU~. UIlIII! QW I loDU. ®tIna en Ioc: tn PdtlalKnl CI dcpuloltl 1' ...... 1. Aliluri de priclendl $In Petre Alldrd,. Ik Arm nd C!l1!)~1l ~ Mliu I Ghc:lmegelUlu, 1:'[ Wli n::pre:ttJltili Ifllp.;Iru mai nldJCiI'lA care Ie; ~OL unlcplJU de panid UIJP~ piI~1l1 de I'i~F'IUU~ ~lea:O:rlIU. mm.:-i.ll &, Sulill MWu (tl (i.:udl d~ Fier In 1911.18 15'4 iii , .. lI;ilcmd.oiI propriuldtl Putid SociaJ.ig ·11rfi.n~ care VI. intra hi :uc 0 i an in rr1)lnlut Pi:i.lri"tic Anlifudil. lar dup3 II UJmI 19o1.J ~ .. d~1'I I:t rial olma pofiUcI • F ..N.D. Si IStrel C'\'l:1IIID~!llde 11 \'DT wru1ua: uepuu pc lbIea plnI L1 ipoaau bint~tl de. iknmil..lr a.I re"muJui I.'tIIIIIIlli 1 Ii chi.llr de MC'OlII1cm.lion 1M. ~ cum unii IIrl ~ ~cme.i de: til i-n rqrr~_

VII

A r~ eI. tnd ~_te 'lID ~:nl .d id~i fi ill rqiJll!liiui unIlita:r7' !ILI. oli'lLnmrc oampIicllI. mclt IIIIl i .1iI:!. Ipmte Ib, dedt 1m I'IqIuM pe mbu!l'l, tn primu.1 rAnd, lulll ~n VII, IlJiuuri limpl,; IiOIn:: Ie uitl. ~~!!I 1-1 ll~ prill dqoljd~~ * ~K1II 5OC:U.~ WI til ~uJ, II cvdhli!!t Inl IIG«~ i1lll:qjt. ~i 'WlW, II Iltul pDI'M;l!.! de iii Cfiitt:riull ~dUlUi I:l~ ~~ ~ ~mI-aIIl1Jrak: ~ ~fiv;li;! 1l1~1 mlelllU~hmul mmllDkl. dil rP api:lalil!:!l.ul i:1i~tia:al, Sulutill lor~' Iii :rnilul fi Kli mull WI .,IKitlhm "par". aI ctII]XffilffiI illtl:pala III !!O!1iIc'JI!IIi *mocrIli~i !Ii ~~tii I!bcn: pJhm!:nW1i:.. n.b e.roll aI lrUp P I:ulitct ,iiI~~ wru,ll!Pliij ,nvind cmmci~lell ~ ,~nn=ntl!! ~Iyj"hdlllll.rl cadre:le unel .Drn!lIIliom ill~grIri mmuniwe. Se ~m d~ II5l:IIIC'DU usaf pale Imprc'juRfe;;I. 1:1. cbdl R.a i:lf lfi Irem m5DlIl d!l "l~ limp!llii poUIi:ce, cl m: I} fl!llt dIl: '~ iIiC,Uilllibcrp 'ill 1lM~~~ ~~ cum li nw tlrrlu~ ,101 I!!~ ~.., lIqpbl!~ 1flU'-O Qrpni;l1P-c· ~ rlLR$i!' ~, [n Uaflll 1~l1j. pJeQlii! p_ltidYl 1!:ro:!1IIl~'U., d~r miJ c:tI' l.1ll rI1!1'1du.!il~ mciill· &:lllfiCTl,llci. Oli IJunl:iltcllldnhllliD HI &J.ndit nl.c:irolUl ~JI (] ~;n:u:~ i,potaI. Did I~ToIutb rlli .. dllpl Ii'btN:IiI $>.I ~~ ~ WID 0 ~~cm, ~ 'II! expli~ IjIM fllpl1l1 d. du~ 190$7, p;;!~d\;olc n"!I!n~1.i R:di1icmal.c (.b:!.m.~-) II!! lou. intf:rz:i.~ Ilsbd ~lld lowl, lWl~ P ~rum2:i dMmii I pulilt!!!'lru ~

Dep ,ne5CIllit ~ ~fit~ ~ !i dIm' die ,rimejlifilJ m>ljore (V. (i MIfWI t DnI,~ A.mitlliri dapm j\fiJw'J' Rak.I.. lD R~, Ul~ruI, 10 ICp!:CffiW 1 WIil, ,. n. duli'llw lui RaI~li .IIg-1 &'li!~.!11 coni!~ dIre blcbbo:rilc de iII, Aiud :uu Rlmnlcul 51r1I, COl! pc MI nil! ~ pt "'Jihlll*. A,fJdml9lP!IMbi~:Q!J V~Iif~, ~~A!iI ~ Itlnp, ~ KP:i niOOOltl ell!.! ~ IblJ~. ~Jf~ ~ um:lc ~IIi pcn.mliltc I~u iIIdn;plIt CII ~lIII1I1lli1a~ ;lXI:i:W spn:: iirullkmDil1!,ilmr mim1ci '~ crrll Tc,1IJ IIJW~ ifI '1c~1 ikPnlll, lbIIlntn::IilIJ.,~re plD.l1, ~ milOlirt;;a lui, 1n 1946. F.5u ~1niJ: d. UUfll1l ~w dtl dc. dlfPJ 1M3 (lalI~t!-!cJ ,I.~l:~ ~il! IlllrlXl, 'depTnHlbiiJl:_ DiD rl:ridrt; ~, .~ camulwi dill [Nfl IG ULI 'nlil'OO Ilil~~ QI muhllll.i pri; .. l~!iaJj iIi,lll dellinlliv.1'Mi rql'ree:ctatid PC:DW Illlturuf c, dqi, cum RmMWD dcp; ~~ ~jWl~lffill1i1Xi;o-fdl1l. Ie piIt lnIe~ lid ,ra ID!Ue lIt: !.IlIte".1I4

1 !,!oj~ ptJh~m C\JI ~;U~l;i!r1: b_m~ tnt; imlli ceCil cc ilpOlrJm~ gltndi~llNlui dlnlOl~ !\-I ~ ~iLllI:i~11: 1mI:1. pl"l:iolll1llJride ,Ji mull p:IlC!JI p~u: .. limen

f!. m.lii inM de 'IQI\C.I::~iJ~,fll 'mlm r~r~\~ ,".JJi: ne rRZlrll.1 mrH'.ZlIl ~lIck M n, ~lIeU, ~ "nlll fI Sllilin ~I !;il!lll Q ~dmnlili 1U1e.bR!. ~ .c1Hll ii io'mfi r~lto'l.~J pe I'rilllli d,l'i ~ h, (lin ~I uti!. D~ rc'li mn ~:rnlrnc ~o~!ll~ rap! ul d Rae ... rn.l1l: dJ lwrpPI de a-] ~ndudl: pnnln: ~'~llrc IDAeUru] I'Olrimtn al I ill frll i ~III!. Rrnil~ IlurUli:i m, 1I1l'~ nJ If! IlUi e.:rlt~ d JOU"llllitlll: mmr1niIJI! IU r,m~ II u.lei! lit (I~l~nnirlj:hm, i:I:fC ~Ic dt,lU'iC' .Ie impli=w a.m:.uuI1l1 ,~, VUlLmii ~ol,~I'C tt' ~II '!;Inn,'!: .In Ii'nil ,p~crnl~. 5l!.1P!i!)1 fIIClUr:l =11,~ de ordID.eI.:o ['In iIllclU Jr inl1w::o! clc hoUhllc ~I i,~~1I.01hile ale ~ll1!rJ'!.m~. C:lUlZrI,~ [n~ liin.dl mu1~iF'&!::!. de: R

• nll=fIi'~re.m :P rtmll~~1ll d,~nn.c ~tJm"r~x- (d. p. 351 111 ~& ~. {mIl) •. btu al~a.zl. d~ _lIleni. UI dcpHn~ ~i~E1~~~ &= f;piril, ~i ~ Mi!IJ. Si:h~[o='r. pot lud\\o'1! K!Ji!~ pc ,\&1fi0111 ~'I'Ik:J:li 5<J.'t1 pc Sdi;opi;nb:ruc:I. 11~t:~ J ~L W. J nrn es, cu Io.~l~ ~ t"J!!I.iun~ a lui drdal'ilHI m~ rp llrum. de5l,p:ur til r~ m a M;~I~ul UWatLe. C'oi'lthmlle ie lnicri1Jl ~ ~Ic pc Imil"'~iI'~~ uPliulIl, pUII~n.\lu-1 I.~ !.iontribUll1!: pc: Eng~!J ~ pc PI~1'tl!10V" d.!r iru.hllnd 1n chip p;mlh' :t~lJpr.l !.Inti leme ~r(' \';Jj mr,..j Llw d1Jl!'i ~ obiu.'L!1, IJnDT m~di~;]j!n n~ru:n~ .. 11:!i Irul R .. lea: dlil'ec"~ d.:uIIJ!rn ti II ~ll5tnlil • .dul. i) rela1li I:' pe are i ~ dcli!llli~' ill de.w~rlm ti r(1I ill'llc.tur.! de :J.liJnri rI'II!: II intR'~] ~li.

E.IC Inlr • .ldu~r L) ~mprcjur.m!! i[ldl..~1!.n.ll:ii!l ~ ~lndiU'lIlui lbik<ll! pornu y~ lii< op:r~clie ODQCC'pIU~'I~ It.i.I.R iI fIl..I.iMliD1 <l.~cntul muller rntJU'lEi liltl hHllTiU IImpunli!!r. n~ Iym .~i \t~.~JI JiI'C lib: a If'IJlc. M.II.! fa ~ 1Ci;'111;zali;:r. p= de mil. p.iln~. I ur de h lc:wi~ IIll 'D<!1'iNi i'I nl, rfii vire ,[;j ilri!!,in-!:llJ omulul '~I pw ~ n ~pocIII no.nUi. d'IJrll!l &: ICIluiIi CI n:: IIIPC'B in difc:nU dif~Ml"lti~rii rtil\lC:1 umane de iilfllllli'lJLt1c ClITli: 1I runt mOll !IprO?[~tc: d~1I pwiC!l de vcd!:.r!!: bloloyc; arnul u rag mll:::l1!'rcl,n llilt: (:[I D Ullillll'~ 1I.'b:wl Lli dirttoi:ll. lie ~. (I ptrflllrrrulllfl II'm ~ ~Imfi'tu PIll! Ll.Jl.l p= 0 WAr:! d~ !k:~"f!Itm.~ mrnun3 iJJ

• rn~! Inll,afr 'in miL~III1c U :E,q;diCilft .. amu1ui f.Il. \'Ol" [~.ct 'D1L1Il4i la ~gJ mle I::dj~llU de (all (11. n;;d).

01::

tulllrtJl' i~tMrl or \'ii= Pl, E ~'ni'b.~ dt! eele doul sdUlfJ pc el,t W, ~h:n1 I~.\ numi] hummrull .1 rmlmlllu.m, In ImJl',lllllill.8 IJj~ri: \Iolm ,J !l~bcn sn II,lJ.l!. Daa. t.r. [loi. HI" . 111 ,'!l.<Ul ill Onl prudu.ul unt_i

fTlUllI'" olllolo.llla:. Rd:oI n ,.;1 J«'o'Ii ~ cl re lui Ul\UI Y ,de esen

i~ In pnmul rhrd ""lIClll(Jjihl1!opl:"J, de r<: urm elrul. lie ~ar ua te ~ bmpul lOlJe lormclc cul.l1nll ~ D\iltZllje,r 1III1AM. Omul ~~ .i d. In oon,;o;J)II .. ~dllun.r.lill rlllnln, LLllo rc:l de IlJIimal, dar unlll cm~ .. doband,1 [1 poil!Oibt(II.l1i~ uplim.tnlEA, ~afli:1 fl t:'JoC'n!wl!1 prnlru illiTn:D.~,a !OJ. C;J fci.n.11 Q e<il Ie: plI'Slbili IIIU~. del a-Ii ,p]plnL de aii lrn I ria. :arnin.ll Ji ~hl:u ~u.~ml;J r~a~ •• le, In \'Tl!I1]C 1:1: mim,atul f.\~P~ m ~hlp f'd)B. !~lTlof:'twll II pro~lld...rih:: m_diuJui, omw ~1JLI d r~CJiorlUC'. ptlrn-: (I iI ,unit nln: fine ~ MIWW .... C:(Icri(JI, muodua: ~r a ~;:pI4fC. I 0 ~LlIu..!11lC de CxpeLt"'U~", P;1I1n1 101 alege lr!lsp11rutul cd mal IIdC"''UI. 11ililb.lodU~ ~!Cnl IC4u:lilllm!im:tu.illi. EI crecul dliar dlrlCl:!llJII, .,1 \'IICOtc, I' cilia mprniZlhitc ~ IlI'Ulicille. mC1&lnl dlcoWltI irnpIlUI\'U lit \LflInh:ra.wui ~u .. iul.ln liZIOI1nllldcs, R.iJl~1 ~,brl ernul

1'1 anfnul.bsw:d. .000ul. pcnlfll pri:m.I out ill i.qort:r ·o.!Iluti~i .lpCleJor c: alpill!<ll ~ de: mal mull: e'l pwle .. nlhtl:. In~ \13{1 din ~I, eu \ainfl tOU)l.JtIlII.~ I:lllIUlurii rel1.:qic •. Prnlftl intil.:ll!l;lrW. UD t£;olllLim se lib~lr:

U1{ct de pc lmia dluplJ IJ [nl~t~"Llru nLLl. Din r!!JJ'h~~ M ,'eL.I~roe ttiDllltlc IlTitl, oomu! e pumul :ltlinul ~ru.urd. uies.c d pl1J1 ~in'IJf1U.T dnn~ ] U i"t~n.,u 5.lI murJ:l ronU:a £n~llnC:lL1lullil.:! ~l'\';!.fty (p, ~).

Cu c lurnpk lrul! ~Iilll czi\.Ani:ti.1 t:'l':pKUlid Wlrt: umulare ~

111;1'1 Trcdlm.l In I-:Yl\1li m.ai mlll~ {nt'l:rc.'lri de del1nir~ ... ~mcnic:l" I, 'I

[lfIIiJl1CI~. urn 1i rJQe 10 wn). lIill", • u1jlAllI dl·. II ern, RfiI~ Ie ~t:'ctC"oJzj pe IUd de I. IfU lrllnmi cuodi1u dcplinl II ipeafii:im p c:omiderl eft rue llImW11l!lon:!iI allui }\ri~tO{d, nki r.d \'(Jrbilor.lptnUIll de fQJI iI crlui dinlJi, ntd omul Clp;lbiJ de obi:«I.I,,'1111C' a1IU1 Son!lurt. nid omulll!:llllnii ... homo r;;abe .... 1IIIIli ikfpan, If niei eel 5OCU1!1:lU 1"c:1.aj.imtlt dt:' I. acel. i ArislQtel '~tQgn polililiooY)1 rinl r~ L von Witx. JIU rr.r~lin(j IhaoVll dedl.1 maniJ~lhi deri\1Il~ din1r.t1 alii e:letlll, 11I1<:mdlll ttfr\!l~ J:"'t! WIck idC'i ~rin~c Lim M.u'JI srncJC1 (Die SrdllJnI dl!> .\fMldJcn 1m KO!Il!Ilos, 19"'..8). 1n'lhil~ de J~e_tUfll ~ f1lj lruIi nni dill

I~O Rlui A. GCOhlell Vcr 10 kn K:h. ~cm.:o N.I<lF ufJd ~Ut~ SldJun.~ 111 dr:.1' ",dl. gandlf N r; mll.n CnlKW Clr.ictCrcl e opD2l1ie la limuli pie care- I rUjl n lurnln ecmponam nltd uman, Orolll te a fiJnP cafe -pUfIe ~n:l\ \III Il~ I}~ ,un..,.ll5«t ah " U • e.lIprni~ olD1itl

de Smelcr p rreunl in~ mill dtll;urue in I er I elin I lui J. M:tc

DlI~ ~tisdJ crl$dthdJc und ~il'l \'crh IlfIi~ .nll IJbti -11 N,lliIr. ~I, tlIIIul. are all f. !laic spetifi~ de i1- 51 nullo Ire ttuin e I" .... 1.IIe 'JIlin intelect, I'nII ILk tl rtprclCmcui IrlIcrQJnl ti 'autos r:imlln~ fI pl'l.ll d. Jt:Ii Rille' .. iD«3TQ\ rclill wiZCl1: I.hkrell\iI .:Il1HT ~ n:UUln .1 j rI !~Ii£1=n\1 51 r"CI.m~~ 1i.1t1m.b1~1or lI"J1C1'klolTC :lUl1IlI'1<: lal: ClIIIC J1(It Ii lOWIif~ in dc:!'iTllli,. InLehgcllh·. cl~~1 pUJ'I urlflan: ~I ~(lnl~1!! dcllnL!J.;I Ilriah:iI~11t:l ill nmi.ilw n runt nljo04l11. 11 rcalilJil~ I("(lft lui dClf'fc! ~. Ii LlIblblli.:J. rc:.14::1tHur vuIl- lie: doVCi,k,11:; tOl (~ ~a:ooc: _ I~h n\· Ji. pnnl

UJjfI>lTO=, filhDll.1lU lli um:lliC! ln m.:u mule.: lilCUrl (("1n, 1:1 II~YpOli

lunClia ma de D Inun.\!nl 1 _~:I CHlI irulin li'- .'ntcli&t'nlUt!

deosebe II: de iM1i1'l prill (Icth:rc, numl.uhd l~ai:'11Unllllr ~bi.f;:: b 0 .lUUlI!1t" J~lermfn [II prrn jnl!:n..,lulll1l~~ r'.orat;t1ic ~ 1'r;Jc.-rlim~,,_ ld~a 5e ttllt'rpuJ't tnu~ nciutia ac:nmriaU. $I Ja~i.a l'IlQIri : de undc: 11t:me;U.] COflI('()[ul rbpun~ull.li, i.nhihll T4.'i~uru.ului inflillClenl, I;'onnr"!.l'1i3J !.lOlli, IC1 OJmpl.e~ _ cr~lI:nI! e Ul') 1M ran de rrosil'li!ilfll:L inlre cl;cllli.&: ~ 1"t'~Cllt' d mrclt::llcll.l.o'i CJ;I1t1 n~ef~tc' ~iilii.\l~ (Il De.1.:u:roh). NKl lUI I~DOOl~D W!lCICi~, ~Lrllrll fKl Ie de \ I"inl~ DU, T~;di7~'tA mill [O.ml'l~~ rllnf\iJl am!lr:i.;lnl CIIi "'Io:i~~ nl.1",p, 93).

EsI': l~ ref'1 ~ vJ:uun~ lui Ralca -e d rqlc mull m:r1 a!pnrlz.iil_~!!;ul.linllilll a'mrlc~hillea if I1opl1 flwcoului n'o!U!lV cafe • eoodu~ de 1;1 run JlI om M DUnw In Knnl) tnleh fllel lP. 27 , ci I protlus. i) tFiHj !orm I.: I urfunl.l.l II rntregil Quulre Vlctl !.Unclqli: ..cecli a: COn~Ululc u~l'Ii." plilU.J.iot=.a de II ri am. I:: IiLiI m.u h de -l 11.1'111udiltC'1I g .Je ~ pndL E ~U;lI.4 - .. l~ tur;ll Ik IIf~c:tt'. d KrlIJIII_ me n.lIbi'~ ,~'ri Jl)!Lni~e. lie p;II~illnl+ iJ~ DbIe,,.jl. de com)'!'li~\ii IloCI'l\lmcntAl~. de C'r~'r)I.:o (m tmh.'IIch, [II fil'CHUI!l'. ~ dmful.i itn n:.lHtrlIAtl,. CIl !.In CIIWl'l~. ~lr\l.e'Il.ltll glob.1lli iI unu~ ~lln(';1 o~n~. ~ ID-git:;li 9 cOTlI.lildrtlll1, ClU, d~ri.Ill'ea I~I ot-~.lIil.al!;d 1111~ (Po 27), 0 tJ~mt=f'I~ii

x

.

X_l

~trnllle ~C'\I L'ilr;TJIilJ\I! I,I:'~ InLdctWah1Jipi .e;I ,Milkr~ :lJ 'let .. " {pH;W]'l} ~ COn"""!: INlnc: bill" CIln\ nC'fri, Illl ~ a.I l'IlHlf(, b ~1lf~flIlO:pIiI!rutenIOL fLlIlt.'\;-jlQ>r sllll~t~i. l'c d.e !Ih~ ro!.r1e. nJ f1!.Ji~!n ~ DlI ("{'IrlM,ll.11I:! I:D. prru:!k lLkn Lk Jl.m~n.ll~ fi lll!'rimll!!. lI.t"(J~o'l 11~ ~m'lml !II eJo~lflbi!Jl.llll ~ IIi:;,qM::i ;;"I~ Ijtih~IA ru f1rud~loI:: penrru Ii rn~~p;l rIlC .. h~ r(.lll bUd itc= r. It:i unwto!:! 1n ~'.ic QI PfOVOO}Ii1~ I'l HHti ~ ~ I'tfl'Jlrici ntlln:,'i~i

A~ rum "ll ilrl.L:II. IrIlJ!!!. II minlln I i'll I\l$"t lIJ~r.ltl hJl Rll.ka de "'Pjl a:p, I~ I»on\"IOl:~.dw ftll11l:C~ rl erre J'm~'_. pc' eare ! lLu[h~'L LI'I l!ej H}lul.J ~1()rlllu1u1 QI! ~ PI n~n" ru JHl' LI'I: b ap,' 11 u..mud,: ,.Il:'lo." IW.pC n'j.l ~~". rl'lh£lru~~ lnd liI .111 mlli ~PCdaJ ;II ~f~r!lii'i. io \"HfnC a: a;~I('1111 r ~fij.'Ln 11 t.:HIJ!I(le I:iI 1111 ~ap ri>I ~l 'W:h,"'Lc.II.~ II Cfmului ~ m:il eu ~ La ~cH~iUllC·~ lUi Int~~'IL.l.!IlL rn~ il.l~ (I~ ~tti!: tnllrd;!I3 ti J(" ~_lfl~nllt! d.e ~M 1 n rnporteu lnediul !oJ ru iI1ol'lJIt.llII i-II 1'1.11 ... 1 [Jr(!ljn~I1I.I,I\~ Iw Iot.lea

Ill:' a.he 111111 cl p"ri ~I~ dli., U(;Mul ~ "l"dLl, mu!iOO de 1 J K1IJ'I1. s-ct!(lJ!lCnh.:ulI:r ~ m.lI mles S1"=11C'C'f rloI T3 II 84; [,..orL Th. RlbDI. H n('I~'rl,lilil. G. SiffltntL II... K!ll~. 1\;_ Buhl;:r wu. In line, ~ "-ro:ud C'U a:ldmu., rf101rie D f~I!IiLrij l\'. ~j C. R~Jw.!urn·Mnlru: Cur;.d" p"Il"'log~t ~11 ~iI .;L ll-a, H119. p, 2:-1J • .; P. r _ i'l'~palc..,ru G"tlc.t.I ~o.vmc.ItJr ~"'UltJm'. L'dl~lIt;;1.E.ma.~ l~.'iA. PrJ L1Ilfl-l-Il).lmjr.I!:Jllrjru, W~un [rdi od.:ItJ Il::l~~ .T1~li hin~D,,"Qi.l::UI d PnJilll:: 11oItr'W'i ~UIIIl:U 1.,lu.I nl){ ~h w.ilr~ Ii ell, r,~;, tum ~I.i:>j;lnHSI:' In r~re1Ji1.l;:: 1I'~ndlln Lll'1I1!::'l:U. ilkilc ~hcuU lTIdl onJinalJU:l~ It"1f C W11l~ri1A hl ulrirn.) LMnfi~llI~r ut: CCli:;1 (I! hw.re {""i2 din ele, Or. Jin II:Ui IIm!inAnl ...,1l..lI:m-o ~OflTlwl~ ClU-e, ni ~ TlJlIOC' mal t.~C\:I.. • illmtJirki ~ .. lD.1n, hkll a Il«lt ~hct:a 11.;:- boltll &cl eu II ImW 'I tem m;=tt!L11.1Ic - pt.ntnu clI di<ph::luil mlemliL ~(lCotin~ht-l un IIni1 n iii 'I!.nUilJti'i ~ ~I IIocl ~fQn:i =, IIlLmci 1Il aitk~ c.~~ ~ une] ~i"riunl ~1 upllc:llltil ~r~nte. ~Iialc Iil ~naItc I w.nditici urII4ne.. ~ rum n~ rD.m.1"e d LJtmonill'lm mai dql;il1e.

I n:u.nlr de ~ (acc a«~ PIJ. ni I.e ImI'llM 1ns.l. pc Ih!", ulilicatn ~L.tlt'<Lt!!1 ~ ml1uclli!el iliu~JKlor ~ irn~lcC1!l.1le m~!,()r.~rt'. ~ 0 lilt! II,el~rminIrr .. Cilu: ~I Voli r; tnrti.lu, ~n;!.r1-t= Il'mhlbil ~ R.J.I.e11 lu ndC'lrtlm:~ ,'J'ih.lllcl l:ul J n td~l.!;lli~c si in ICIflili)1«: dropr<ln\·, I nUm de l~ 1.:.ri ~ 1rI

~911,. d IhqtE: 5OCIel.l!lu if! wiIUrl! I ~~ Imf-llll prlXr.i de ebu.llp.: fi ttJeGmllJ!JfQl!3. ~ tlTl!.i dj~qle. Il~ .... ::!J clJlip pc ~-:l.-n.ll1'Crlll ~allime.t'il!'!l !Lli. Camp.1ni.l iIIIl1l'alio:M..I[}IJ. ~'III:L'"~a "iI.:lMmuh.:d ,i II sptrihll.rWnu.!i.li misue, ff'I"Vm.:lI'oc:3 debo:rLl.nti Ii ~irii .. m, ~PCrii:"rllel, epazilil. dinlr~ rultud :J cuiIDUe. dmtre mnlD,ie ~i hJg.id... di.n~ re !orJ,;i dnfll:llWl1 ~ dn-p1. dllIlr1: INfi~"lt1 ti I'TWIi ~ izb:g In IJnIrul p rL'lUlc ~.qiC!l,;ll publimi.1J ",.em rom.iaqll &: ImW dintr~ lJI)Oz.IIf!lii lor trl mloki Cl.t~.~OriD. n~.3 ngidi~!lI~ pcdim.rc ~l tl[JI'ITl,;ltl~, nJll rinr .11 e (Z inJld lbl.1 ~ iDH~rud&e,[Il ~etp;).l1i:r.ll"" ci dLIDpotl'iiV"~ tnlf-Im ~I.D lilt m;ifr mnbi!itil~c :til d=dIid.rrc Intd~ClWlIJ. :R.3l= se \'"-.:1 !Jto.a, C'Ll 0 I'I-Dljrlr~ tlJl~ illfaLipbiUi. P=: I) pmili~ p:!lI'h'llid Lui Uhlf leNinl ~ llllr riuliue Ji apiri1ualUh: m ~T P1'f.lpric:i [iii ~rn:l'Wlli~. fi'C ~ ap!li1ifk:~U mt$drii de'Li G.tud;!1:'~. fi~ dOO]jl'lillil0f cm:iJ:J,c!n.ln ~~ Iluil 'N';U: Ieneseu, El c pull.H. b~ lI1!d IIU!.i Nr-Jnd figlirA de .,."':'·i:ld.ll\ m:ti .l'ropi~t de rnji'aDJilWnul tnHIlcull.hrl d.u IbIlIlcoi1l.nu, ICI ~ Illi mud lIih-c1'af IItfiId CI Iovillc~ dedt de ElW!e au C:UJI'U, Nu ni M: pa1I~ dc1'ot' tuP:fI,1 iii 1I~",":ilrn ipalcZlI dllnlJ'~~ EDnJ<~wqic ~d~alDf!~ .ti (il~~ .:I lui R.lrII~a 11 fLbl. un r~l .d~ f'~l'Ilid, '-id~~r-~ ~~ I us] ~ PIl\I" Lliiil'Qul;U I. I:!. ~.d ee ~ I nilttsd'ldlJnimiullll • II wLc:btt'l~b.:iIO:lOplti~j,U, 1I il'llui~~lMlhmuh.:ri .~ .t CUC'lIlwimlului im:i;pian .. 0 replicl - lRWle qJm nc.tl~"'l - JdM obaizi~ n£in:ld~pIOIUC. ci dim pol ri~·1 d= Q idIDll1!.biU. ck:pQfi:io ~ ~:. r ri« ~r, 5pOrti~-j~'llo;: ApotG(.:i~ ~~lordiif flI\llIlIii" hflf--llj "I~~rll 1Od_.;jl.t, pnlLlid ~l mIl um'l in C.UM:: d~ 1'1111 \~t in dlr~:I'Hc fcluri JlIP.lol: tn dilicultllu:. I'IrrIJIl.oI!: rm n1J.m~j Ul'l .lnCimti:S1l1bil merit III IU1 RIIh~J, U:u Qm5tituie wUJi ~ d~ c:1~(' .,i rCJUlti~ din Cif~ I-"lll] ";!~I llllrr<lplui p:AJ.llC iJpintuaU RflIP!I=rfi dt I,1ndilm ~ iIlm poIililit A-i imputa Km!I do n!i'-I!J~:tII~ IU\liumildJl!' orklUlri ~e ~nrr.tll~i lui [~.mn~ .. uilll 1.1 I:Iii: ..clUeDJ:j1~Qn~1 rDflLt~ ;:Ill cvn!.lw, ele ~ C$tt= de~tou ~Ic ~mnifla th' f.llplul d. unti] dillIk tincrii .Ia=s1d g.cllerliJJliJ.. ClI>Il ~~u "limi~1 CII ma.i nruTLi Joii:\'erital~ Ik' ~ndic.leJ~ ~i J'ii.l rkuJlII:I2, M11.f1'11C Hup=1! J~ • [(II. Ji U:Ilu.l dinln:' «i IIll::I loim:r Ii ~ ,oW dc"'1!11~ Ii II!dmiflillori ii lid R.aI!::1l..

CO!IjlJlnti .a lJlt~,u.ll!i ,KM ,Ill C"U'lS!u1m Il~ II, Villl.l l'i!.VIl..me.IL"",:I, tupin8.r~ ~ll&1.i.imglci ~l ~ b:'IiI!I~ulw.lU flriiildui;ilill b~ Inll~gll

xu

XUI

LC'm1ruqil id~llliCl: din &pliCl1~.J [lmnJ~:i FimWl umatla ~p!itr ,I., Cii rc 'u.tlal ~ une] tlLltl[~ Luhi'boi~ji_ lJioluf!lC= ~I 'ociLJi.-ulH~l1llc AnulIm:a ~o~I"LnLn~-crilllr LI'HIJ1I.!i J1,·Uur,.iI nu fAa I,lcd'll Ri1nl1JCIU.llWI II d~lcrmrn~[~ pnn ,~lIiI i anume pnn ILI:CCl. II lUlIIlI IHlillti31= ~t.mt~ de urn, C! Itrm~ Ii ,~I'Jl1lor. II. rolldl11 $I 1:I\'dID·t~i!1 l~hti1~. DUiJlfl ~ Ir<:.o:= 11'1 n:~uw e iapele 1$1 rlct' al~ IJmilfli~ulu:i ._ inJicln4:lJ IlfinnJril~ ~ ... ~nlcl-= IJ~.ii de usn ~':.~'~1lI di n U fill ILwl'iIle ~rh'Jegieri~ pr~<1CUp.J.lIljj ~ I tern lUll e pentru Lh\tillllll~. naluta !oI]U ~ci~Lill~ _ ,i dup.' 1;0::', c~.'mi~.'iDd pnna~h::lc r'T 111~~ PIli ~]1 L r L 'pgl{lgi~.:, ,~i-tl amligu few ]X! II li.JJ ill I in.iil~ 2 i Iltflc:.-ak, i'll!leo ~m)uJ~al1l !i.iJ;te.IJl;,J,lj.~ I~ rul~~ rea, flrml r-CI ~[JIrll I n ~~Il"';l!i~ .. dl..a'Plln~Jilf umane, ;11 h.!luflTr !.lOi,'c;ri]l;If ~i~T~ntLlJ{lr menn~ d C\11l!f.U0"~ pnnnpnu l:il:rdirull ... 1 ~iJril:j sale: ~rn~l1.ueJi en rurnll peci fi";r Il'I'I~1I1 de I1I5purlJ ~I:I IItmul. D~ [jl~ad ~.~I f~l prin (l!I~ 0 Ilf)ML fIl, ~ in tr [I ~'l!::~'inllJ ",Iedo~ ri.o:= filmafi.di, dOll"l.oe'niilc:o nntm!!,@I(lgi~i ilrla: (alpl! cJhIl III), psihL~~L.lglt=J' (CilP. 1\'), ~clLlI~l!;Ie:i lalP' V). ~tiDI (L;;[Ip" VI), ~wl~lj (mp, \"II). rcbgiei fClllp. \!UII !ii. ~mn.lmid (~p. IX). lotI.~ pm';te ~1 ["~1I1iallC' UJ.n .:J~~ f'!t=f'iXdi ~,~ I.i[",rin",plww ~miin:lnl. h;pewillJ fill', 1l$1. tcliniru !ll1iHClIILJlall= u ml.!:mllluj 5C 'rotint~l'ee f1>ld.enl pe r':~~~lrI. {"JJ.ci II in l~ p,'i!! lIuitu plllDUifl ale e.:ill.1SI~n!~1 Cl rrr~?ji.Lll ~ <k un ~jng!IT rnecamsm, en m,nmlJ:nd IJn~ ~.lJJv:l'Iii~bii(: ~'f'IT!]I: ~uri~u(:C' IlU po;le li ~,.;Ji d~m~n'I.J.~ lInm I rmi~ de onnLc7.!! ~ ~I un~1 \UCII,.n lil.tcmo..li.:e eu ntrulIn!li 110= dj i mul~ r, In fe rf~lu.l ~u rnol!li.lllI c~l!!.l K' ''II fi 'reh.lt inuuc!Il\~ Ilc rmpliaJ~l:l vII LlLllI!. IllnlilLlia:l!>t!i $:ll~ inh~pf!n!U=ri. r[1rmuJlmd rC7~no:ol lII.IIi ~ws.nLl wrl~l1l.1lJtJ ~~,~ Ik ~1n1X !lIcl>-itli~m hermeneude ~i up IJ nil tlll11.i. III u I L th n ~lJl'Ortu:mt;lIl: pentru Wl ~DOII!f1I::n,:o ~nifil ,de U ~~ntnli.!:.J;~t!'w. In n:.miJdC. CII ~ ~":Liu.U'", )T~~nluluL. ~i cl'dWn~idcfllre<l,lm Ulimi.lln cl~rmili~ i[1,lrrpTrl.~I~ tnL Gi {1 p'~J1JfI'('~,II', L lIel nLl'llcm nu ~)c~1f~ pn=~ir!l!lr: vRiunii jljil~l'Il.IIlil%' !it ml.e~rl:Ze II IIiii IkrT.id~ ;[51101.1 infimli! fl mc~~' ,,~u'HV">llli"'~rhllii.t~ .. IUlll.ii. ur~ Li~ ~ ~ unm ~[nILrr darll~ nlU III ci. 1:1 nLltll.llJ, :..~, ~U!prifid~ "Ie~~,~ lUI tl e ~ll1lo:tUlUt ~ de rllllqloflu~. ~Il.c.l L.L~i(]. pnm=lpiul ge'w:rllll:"rtL~w .. ,

Tt:IIlIIh~lI 1 L1i Rl!lc~ d~ II ,gpliea, Ide.t:Ol. iii: IImfina:fe l~ Trill ~a~a ~1t.1iI ~ ~J[in~Il~~ WII~lle nUo po:l.IC j;j fu,cl~ re di:pl4il decll pnn il"l~hlLk:[l:!;! ~I In cadru I 'mal l:lfJ ,;}I t~pM\I~i din fn= RIIIU.-:t I {1m. AC'e31 J ;jporl d.: ~rcl1!iI: mn'!oli.ILrl~ 1,"1 ~·~l:hCl Icml I. '~ncC'1.ilri .ruQ!.t!!ll~ ft.td~ .. UI ptn,'I:~LC'

prin p.riIIn~ II ceu ce III1ID!:;t~ el ~di~lc~tig bIH'IIIIIl~hli Ji jI lIullRui~I.Tli.llul". Meillifldri.dprill. II.l:5tr: Mli uni d01J!l I cmJint~ I:IIR! i1 tmolC5e j)C com in ~Oip lui mmilen~~, ,L£lDricl.. Allt!ll rnl Ilmlru, r.1D [m~rtI$q;l.e 1nd, coIL«!ppa rill R.OliWCll.I !:IiI pririn: lii Wldilll prim.:JIf III ~ornulw MI!lraJ·'. d, Ind~1 [cmn.:.1lie:i Ii mming,eril i1111e: IDciDlogiCE, coruhJ:l:d fiinlJl umanJ WJi pfl1Jd~ C1d~v II ~!lv1c\Uir!ii a:.nullill tare, 1111 d,vnlD~iei ~ AI, cullum. O~j!:JliI nil, ute IllItb:r lrn:1'C un tmlMd naLl.Im:I p WI ItIm SlXii.', g ii'lt~ dOilJ mfi'l"t'Lent~ ~j III e~'Dlutia IImMiLiltii Insllii: Se numc::!t~ I1Ilm Idc5eori lID &ll!diu !l~ ,civilllt!lti~ &:~\~ {JL 110}, ~1Fr: CII (:11 se .pm,ie mni lim'!.' de eel p::rirmm!ttlj=:e Ui ~IC) II1IIi 1l00ll:nru, lltic.l :nW puim mlldill",' ~U I:hliU mnl.nfk;u~.dl: 1:'i.\i!W.llc. NiB.t.lln. pre.§"UPUIIIJ:: ~PCHIa.J]dtl.n:, IOOClil.U:iI cSlle artil~'I'~, O'l'dilll:, IICJ1jIr, D~ ,~~~ I .m~llire!u.ru nnu.n.1ului a.p.;Inl dl:: td~ lmIi millIe eri t;jlj I!l rc:vona [mpom,,,,~ ~mtiilor mmuoiIJtii il. cum 1n moo, inevi.llIbil indu~'idlill ii ~~ I'.lqlQnemul ~ rna! ilin=.(1, llfiunomi~, dit:ltn: 1l::il.nrI J~ rulturII rlcrine III r.cmd ,~~ dinl.re iruli"ii11 ~ ~~(al~ Alil;u.d~n~ !"I!frn.Cla~ :rall de ln~gn.~.1n n.cnnde wlIlI.1ll1.l1ill'e ~ di.m:iIi.u~ :pc m.\wrt ce cdLlc;[,i,~ Il _~ pe ~ndivid ,!At pnn mijrlll~.t:e d~ ~.imllnn ~ represiune II tc:mhIlldor cc:nlrifuglll!:, ,~t 4i ~rill Io-~ !i.e: n:rnmJXIL~~rl: ,a ~.rill!l.O!, ml!. Ene cee:.a a:J Rall=. VI hnu:mi mal drziu sanCi:i1lfii p:na.!e ~ 5OIllqhm.i ph=ml~~. ,g_!!diiJldu-l~ ~ tall fiiU-o m:rSi'i'lllucn.Jlc dill 1%2, SOr:idr~ su«:uuJ'ui" fClbna.1:I irnP!"l!IIII~ C1,! Tr.ri,ui fIIl:i'St!1I1.

RdiiliB rfurlre .1I:!.l'llri :jl. iOciwt~ implim in.sI p 0 IIlItl "r~c:ml, ~ an u,1fiI: seeea II Qlmpilfi!ti~i l!io;~ 111m Ji h=gnul ,ml:mlll. Socie:lJplt: UInll.llC, ra!1 d~' ~Ilumiu:.lc ,Jodcllti" millI!!le. ee dlfe!Vlil~;J prti!iU-un .Il .. d d~ .u.lmO"rni~ 111 npon I:IJI mediullmlW'illJflld 'P!:' Cilr~ tl:.k:Wt~ [I u.llI~iel! 'nidMlIIJ_ Dt:.~iidri'C'-I! d!~ 1'!~1,~m'lini!i.:mlll f iI!:l!t= rifi: ,~! Irlltu.rili .~U= Col IJiLal mu mare 'c:u 1:11 o.mu1 mm tcad ~ ~Q.m dvillza!id. A~l .P~S introoll~ Q !.eaml d~ p;iU'!timlJUitlti, ii dbiulU:tii. Clre~rI w hot.\nh"e Ql!Il'!ilIitillJ 1JIfia.lll &: animl!Jil.lllC. Omul ~i 1!OO~1u.iJ: '~Jil~t (I m,p.~dull.c d~ ~gmmulm= :P CHRn'1IJ'e de .. h.l1lgullll4i mill u;u l:~o!!::rlII~ii" {po lUi), pM 'CIte ~ iMlpt!pC'.slci 10000BI rQmml10lJ proyesulul l't=:Iln.t~ ~Iculturnl. 1Ji1~ 41rui ~1J,~I,ui .Ie lr'II.l:Im:lit i:ilorlt:e~IC ~ atlea Indiiici fi, ~, cIIJ1.!.l PrWUDe 'Ie 9I~rcil~ m a~qi dl:tc~il Ii linUtli.m ~ II iiIl.Mrnllndrii f..-mduJul Jl.fi(.Utm ~ lIaL1U'lll al (lcdbw mdivid. 1 n IlII dollCl rind.. ~df.1J1 ~I~

XlV

xv

iJm!!ne~j ttl uc~az in limp (I k:ne i.l~ ~'lJun eue IIJUrl~ 5A dn nde CI ~~i~knl!l indC'I?"'-lHknt~, cantL1niJJnJu·~~ ;a,;tl~1 rli~iLHI ne 11\;tiil!C= narmam.!I mn eare "Je Iffipun omwui dtn lIt rd cord pe I~ Irr\ru~ III le 'iWltc· (p mo, ,\CQhH fnHlllWTllI ~ dC'~'D I!uliftlcnte ~! I nfl U1:nt~ le CLIJrulul nalurol, lI'-1r ~II 110;)11 e d.: ~I r uric] I UrJ~" cJc i.I Ie 1,[(, II, duar rerrrtnUl •• (rellte p!:lIlfU II ~J.[]H!I~i~~uj cmuhn, jl1lhtlilill~, Ir,llIullilr 14 ",,101111:: K'Cilllc 11 IIIjuti e del;rn ~ LIe <~1Imni1 lmpuh.l.U1Iil m.lrnl~ II pomifilor ul<oict1l.- (p 119). in fcluJ II LI. nce R.ilea, .:ullura Umllnil Iii 5C ,liIrieme:.a.1 din a= In CC m.:u IltUdI ue 0 AnumlL& rubc;J.huJ(I II ~xmenlri. ~pJ1ll1Ul1.inqJ n~turil o Qpcr~ de tlJh5lruc!w: ~ d~ int.:rpltLIW: prin rr/IIn~~til Omul ti fJilJrC)lc un UIIh~fli P'l'orftll. rC'pn'~T I de OOicctc. d nr~n blAp n\ ~lltlJ Inie .I ua "

i de .~mniflCllpi nm~J;nll nl.T • prin mR po:iIl~ mmunw.oi ~ po;t\e

~ntdl!g" co o,.emrniL in~II'1!,lrn~mul eel lUlU redet tJ~1 m CI p1lvirn

limo lie !:Iun ~ hmh.a.iuL C. (fi In '111111 ~ulh:I~" KIll ~ .ublmll17i.i to! in pla.l]ulrd liei n lurl~~oc:i~l .. re III pcmu!1a1l.!1 pen-duari:.noncli \nne 1~r\.:Iin~ Icehmunii ~k'ulia:" Il:r:e. II .clh;, n in.d~"",le, oal ern un pe Colfe ,II .l)jmll~ C'Ckra d1.nlr~ d.tl ~ ~rurl. (jjnallurul ~ ilfirm din ~u:eM (lUIlC1 &: \'edul! rolul m gmfi~ IIllfl[rhp,enl I crt'Jllo;In:: r;rlIlului ~j wa;¢n!1c I rI tlrr-pl Ik apd .l:ImIllil~ Qre rON r,)ftlluillt I .. ;;.dR d, nOllI'Hi Min wumu .ni, U ;,o:rlC otff' d~ mcmrn .mLiralififl.1lllli au dLopfclul1lntcllri!ll~ .1hl=1nillu.j diknle crill i. J1ri(llr~ cw e ~crt=.i cl! nil Jffi ~.: ptn~pil' ded,' «ra ee c eorulruil l B~ rp'-;I1} " ql nu po 11; p:iUlmcie se ~1I::k \l",ii. Dn 101 cc til llIl)L;or omul. md~l\" nmt'C'flllJl wrre ~. II. C' Q1XfII IWI! .. tfiUC:l. olch,ml I~ (1'1 1.26).

A:':-i1 I. ~ esie UJml.rili in ron I mu;!l~ J~ RakJ din p:t p«!,1~ llcelu P VllbClptLi lIm.lnilrii i:.lll mtllbificoi Impul UrilOT 'II"!:. (.I il11eT1:5oIInill fil orip,in:l[' JrIl1:qm:lnc dO 1:1 1ft III - t scn etl~i, v. lUIJ i:'.I nr:-I'cslI! • r lJ,rm,rii I1Ip1JITurilm dr 1011.1., Dup5 ~~; mme dlf~ltlde IilPUri d-e nwml1. i1 ~ilipallci .• rI n (eLtl.krOOI UU hl,,'1l niMI). ullrmlJ (Guy.J.1J. SiclDCbcJ. II impc' IJ'luJUIi tr mlc Will nllQriil~ (Kallt). II VIllori.lur (Mill! Schel~r, Ni.:olni Hnrlmdlln), ~\~d.: niT In tI (U r~«plmllli~ ill II ~ rc Ql. m~t~1 ~ in~u 1oel!ll> I , {al demlm.'I11CU ~ ctulmorIlou K pmJuQ: nldoULI m:mIJloat IWLOIlIlII. ~ p'lntrplIrIC un n;.nn.in, ,,0 rupcre de echiljbru~, (Qnd:t d.n J.l1I

11.1:1 illlll.C!::liml. ru rum.clU demanic, hi mib\l11l 11'1 ~ ~rnlgfl.l~ IHLll~ r:nn:: 1ml !Udell p:hl .lunci 0 (idllqic !J.lfearC, mellIMfiII, Ii>!.r ,~I'i "IL pc.n111l IIJl.l Daul, WXoI IIlc.ltORe. dali ~"1lm.llr~ de JOlIi<;(K\il ~pc:lIi.IoIoIIC" (p. ISS). Si OIlllwullilmle .Ientm bUPf!l1I dod alTl:tlJrii ,de amJlil:l; unut .;liure 11 n::;l!rl.li:- lpiihailo~ ~i Q \'iI'rL:aal\: mOJ1lI ~,~ciomirei Wi ietl 10m: ~une ~ d:IIMc'" ~i .. flul ~lnln: doull ,"altm nIOlIalr-. ill: pildl palJil'ltWllw Ji umJ.niI1lmm-w on 11l.'iIIrn 'P dfl:"pullU d~. elC

D,.I. ~ ~ d~ lIaul ml1nL IZ C'.5l:e ins.'! nl IIU manU?

Ihk-ol ~1~eD r pl1iJ1 ell amuJ 5e dl ~lIIh N.t4JI:!nir1!1I 5JjJ l!11:ri, ~.x.:J.a ~ub pr~siulI~. unor inl1ui:nl.: .Ie I't1IhlJlii IX' mn::: ~-t' l'Iu~e Pfllrri li g~ .paJ1in m: .. mllll.Or Mt'tr, tua a: dlUaminl d.ll\lilQr~ lor 111 diruile ClteJ!mir. piltl'~;:1 flzld. klipWtitl. ilpal emoomidl. p:ihltc.\, an::tidt I:ullum! ~i mL~lE[3_ \'eniml in wnldl:l. eLI mtr. !!ldi~idu,l k r-ai:rnle 13 pe niFe drnpcri!di5mr: ~Inmjcc: MOria: ,rllleIe dellinc: 'iIllnicll. TnallllAilum e c Iihe.tli 1::I'C:rot~ rl: de-' impcriaIiIm. FMlde R Ciillfl]eK om mire de!. caIn junF,ll.lDpuel.e ~1"'lii inlr~ fiinte '\tID1 accka .'Ie: ra;pClinunlor de rort ~ (p. 16~l

ImfliOulii"il !lre~ci hbcre m>lnir~!o~l'ii ,II fl!!l1d. ~llIlCll tl.duu ~i impunc 0 illilUdrnc de' dinUnlW'C. de .IIleDU3T'!: " chimr die bI m ~ ~fuz. RI1 • pilca II m~nd:e lig 11!Il&b~ domnill fIIpDi'Junl'Of de tUl!1 , :IOCi~"'nt.. i-n"..Ic'&d JOOf UD ... 1I'IIIhtitiu mot!~u(J"" (lflidm:lJ ; I"Jc~lIem ~un lDillifn b~lI. d~ 1'I1itwi. in l.i:nlolrl d clDQul'ile [11.1 ~rn penni~ IIUlufGt. ci mnllizale ~n dircqla unel ~lllguk I:JUlcril'" (ibidem) R~e;I I\.OOCte-fte: d. lIulrumcnuli de C:OI1~ ('r .. re p re~~mefll':U!::: III nlponllll'lror &:: r01'f:l ale: palil:ic&. drC:flul Itt'rliru! n1'I01!:~ LI rWul lUI dcc:5r un ~illm iilt' 'C!II!JlSCI"Ir.IIM, ik jU-'tiIiQfi: 'I i!egillm re iii n~nor rsportun ~ no. de: mlHcnm:: II lor. Tendinlll u:ni,;,.C'~l de 01 blllGI cJ:l:CR.lc ~ dcuclJilibrclli ftponurilardJ:l pIlere It. ma.nilCiIi prin t::licl:: ~E. . rd .fltC dI qJmile C1Ce [r:prmntl fOfJdc Ii mai !i:3I 11IJi1Of1urik 1n~ ek rUI CQn.nILu~ Ide ~Il: \oda, a nm.-almi. Manl::' c IUn (!'I'lJCI:deu !IIr invcJ'l.llR .. K:Mulul wl.nrilQf rtlaJalc p:: puti!.O ~ 'pi! cKTDJiullor, uIid III wlurif'.m.rc. rchagjp...·'" (p.I66). Mentlonlnd d lUI N'1EtD:he. ah $i p;UJ:ial Scbc:lcr dd.1n. ~ 0 rrw:circsariC crooln nalill'lI, ~~ re.(ulll.~ d b ~ ci Io-IU ,[tbi r~knLimti'llW: "Nu c

XVII

xvn

~l;tl", 11("1 ,Ji; im'ic!Je, u~ relllll1l!1re S.IU Lll ilk.liroH\'; v it!! II unor neajunsun, ~H~ p(flllp!r~,~ tn srructurn 5uJlei~ill..:n u unor ~n<l~\Tr.i. d d n pormre E" ft('r~UI, iI~ edullbru rutunrr ~IXH' ~ IlllOl, tic: II ne"'O'" de compensape CH.: ~ in In,~ fir~:t MIltUV'lInlcu orner.: tJ~ \P 17:!} Allid .i~J'il comumtara [II deveni ilnpt."5lbi.lll, in hr)ll ~';J,,;)hljril IN\dar ill di.rec,llI un!!! fiJUlhllB sooJlc: ~ deti a unci anumne Lmutliri IiberuJwl, I:XCIlolllu.

(: u un~ eu .. lnlc:. eliCIIlQ~~~r~te ~puj~nl~~ 1:"11 1nl)le ullhlmll puhliceo.

~Iion mlo::il un lac-lor d t"mpe!1!r1IA in \1"1" ,odilia IlinJ - cum [,,,me Rain - :.tmMlilOrul C:"~UI pOiilire, YlJU, q mai r..w1it1I' ~lljCll !, 1I>i:lllu~a.dl" "PJHcn·r~~. ITItD.l1Unn.1lnd~-I~ dm ~1Pi.lri ru (jl1ldj~tirl~- proPlfj m 1JlI_,{,).iCC .it: iIlu"buin,,,rc: g- n~rnIJ_ Penuu On-.1Ui! Cli lnu"blCn1': tlI pl'"I)adrul "!Clrlnh7lnl prm ronlf1.l_m1c lor, opunll.,d j,)rtr:llJI' superbe ~ocmai a:.u ce ele di:;pre~LLll::.c. ollnod t] ~lJUmre.1 lor nem-~"'Tlllj pun t:-: JlQlrcn!;.l prol'rhlor Inr al1lmomli 'r_i74), 1 n cons-t:ciu ~J1. autnrul a III rum l(),Ut' muril1t:1c. liD tUllJ..Ij]mn~' Il!nJIDI~J~ In1r-crrllhs-tc I eel .H~[~. lii~fl'relul pt.ILLJ u o:i >lllbi,Mf'l.Ilir1.C'm~1 )1:;U OOln:l.u.e!l:ac.=lbJ.rt!f! callL:ithLlr J1.,ihice ~I !.IcKoru.id.er;uu or!!lJjl".I~!I :I cclnr \ llilu'~lj tI ele, r~«mr;lnd~nd 1 ~lthllnd In schimb \'inUl~1! surTemii ~m!l:lll~l_ R13m:lIt ULI (051 i I!'~~gcrilrih: putcrn cconOmiti:_lIlc m~r!::.lntilL'>ffiul\li QiU ale risipc], ba cl'tIM ,j !:t:lc 1I1~ .. ruh:ril eMe11I;r'" nle LlJlmlliliu • 1I1~ rJUm~~lu. Ulrnrtllll:! La Ob~OlJ e influ~ n Ie .. d~alh:Jlu:eu ti ~cJJml e de il jJ~itJ ':llr~ r,~atl ~ r-!h~ciTe, In fine. Itnl.i! eelor ~li rreCl'Cnr~ ~t mn( llJ1l1gc. ref'rfllotln it fml mereul pU!J:rCil I"ubiidi, rolill!:'; lIntp.1r.1tll lie tit un irllJt~jd. flC lk t1 e"ler-nrie ~1I1.i, 1\!ouT.l.Iril~ ~i 1111 tl.c:d"~;:111) n=zul~nl~ loEII m;jJ "'i:[l~ eonliJFlU~ !Ii (.;lflw[u.lat.l111b IDrTTL! unor man ~rerevtt: de IflflrtdJ dr;:pl.ilIl: • .::l:{tlllWlc, libcrl.ale. (I'IIItUDlI ... ,,,, r:tr~ IlJl:trr~ Mlfd in \(mm~.11 Tui Rnf~.ra 1:11 un m~cr.ni~m de i1ulore~hue: ~lXllIl.j, a~I"nlnd 1n IPtmul demottni $i chinr rl;'~,I.J.rii ~po1'll.l.lll£il~li~ lp.rIDl:h'r de nunlfoUITl:.:I

• m:pu i5iunil"r ~il.dt: ~ ilfiUlTlcnt'm::l 1n Ie lui I Le"'l1 ~ c: l~?.I 1tt1l:ilt~1 tJ C'lItL lei re C\I ~re om ul ~ 1 rIlpe,ui\'l:~Le n alUlu lj.I-~l flu f"CllC propria ~ I~.

lru.l d,wlUb ~iI mill t1q1rell"\,~ fIi IIlIli t"nnngltUilr~ fii Ulumfuhn al1lrU:J li1tnu i-p ('iJcr~ pndlton.Jhn nftl-lru ~lelLt:lIlL "b.~[rul ~IJ. crea~,a

arti\lid. De 1111 ince pot trebuie obsc:rvru ell ideu. 1m Ralrll 1:11 se lIlIl~ad all 0 J01uH~ IOcl JYUiin 91rpril!l:i!l.'lIOl!IC. dmtl l[iind fwa-lupJJ de pAnA alufli:i I! critil:"ului 1i"lenu care I\~ (lbi$nui~ .. u pnleml~ 5.3 pc nnan~nll 1:011l:1'li $rolJj ~!o;ldi~ "di: II! But1lIt$i~ Ii !C1iI l1l!1inlfl'Col .5llltutuJu:i IncnRlomic al ~l1ei. CaP~~Cllt e!ilnccpUei J:1le ~n~ra:tc d~rre opmIthl rom_truaului .wlurul [II~A de: dnnl nal"lImll, i.aIJ-1 iI~ ~Jinmiml 1'1 u 11 !ilm~j 'Icl.l!l arltfidJlliUlil, .l:.u· fl pc ~«1!.:I a JIIIlwt!lii I riel. ~~, ~pulle el pi! IUIIleIIl DLMrrr r-!ilctidl:CPI ·,IUx! erru, diJiJI Clu~gQlii cl~ o1!i~c-Le ,.tyriau.!: de oro: undr:: .I:B I'l:: ~ rve:.e.alIr:le ClUe RmJ'I.iflcl. alir~1 zi Imdc:~ eare rulll roIO!Oi~C' a imtrumeJll~. lar 1l1l~1~ eare ~UlU illlc:lnll: CII, 9mhKIluri., PriTl'lr.le IIk!!1 WESI: w:w:.u1 cl!amr.ruu .1 1ie11nlcii. in yft_mc a: .Wnballl1'tre rcprrzinti dlmpull'lu m .. i PU·lifi tmPUI'U!Il1 III tJ1l'lI\ia ,II:11llUc:e. Carn.C'l.I!ruI limbclk ,11, Uh!i, til ti III 11,l1!.rrli1lr p,rooIl5l:1'or culllIrii r~ d~mmi!!iUll' 'n~, dill 1923 J~ Iilmo'rul !leohnlian Emsl C1wi~r [nU-Q Qlr!c c,_.Il, Fl1~.IJ lonm:-J~r :simbo/ic;;c, pc CIlfe Rail;:! Ifill pulr4JJ ~ .,1.1 iii aibi blll.:i nlrlJ$ in ved~f>! (, .. , D.ollI de 13 p, 187),

Di!o.unglod mlre 0 lehni~ rrpwirCli..-li"', care JJrel~(te cnlil.A!Ur: nalllr.lh~ lie unru1w. ~ 1:1 lJ~hnjdl ,,,artificiailnl", CITe llbqle "nponuri 1nln: fcnomene ~ iIIb.t~~I~'" ~i le IIJUIle Mlm;prell:n1JJ 'inll'··un llimmil mel:3ll1SID'" (p_ 1 K3), ~I oml nII1I1n \"Cde In ce4IJ din Llrm:ll MDper.! purl II Inleligen~~j- ~i lId3ugi: .JnstmC-Iu.lllItl mm an ~ 0;111.11<11 ilici" (ibhJcm), Ii'fUU(1!;ml'lld RID Ju~mtJ ~1:l1i analCiI m (rriOrrn= ~or fl g tendintl 1Cl~ $liin,~ tcorcLict- • m.ccanKmdl! ill\'t-nl!ilC de om, de III fotc pin Iia mtl.!iina ~I,I IIbun. IU llvul Plll11l11 Q DrlJ,lnt'. ma,&it:D., dar ,i WlIJ rUl'ldllm~nl.lI Jk ne~liilil lfiJr~rill~ 1Il!:l I:Imu'hri. InLl:ryiDl: II IIll mame1l1 diJlliI 'II,-m Min en': alnmUi:lli! ilrtifJciro!l plrAse$e KOpIIIIl1i1 ~ ~uiq1C: opere em: eu tluen:M:w dedl I'lnn JemllJ:fia1i11 ~in, anI! oucmenu I.lJXre s:e pol PIlildu:~, IUU ap:Ui!~ (fl.- 10\15) Sunf, rqtilu. dupl RaIn. llufII Mtlfi p: tare Ie P;!Jrrnf.ll(: ~pi ri lui i nli'nti v:tl omD11Ii: "lId.1plare Cfpnicl • irJ.s:lrumC'nll!~i~ [!nli~".t. leb:rlicl ,al'il:ifidaJm, ~tl ~ n:lali1l.e mnl.re r enomene ~ ~ dua= l:at m:a¥:n:1: 'III fb$iL. twUflll$ pt:"lJU'U a.mstrurti~. amel. uti. AIt:! ti ,'l~lI'ml'l rdwlr:6 ~ #./J oill!! smpulY (p_ IRS), Lq~ eu_ullii. 1~l1ULrt4m ILici di numind 11IU Q ~mrutnJC'lie pcfiU\lllDn ... lrueJi 0".

xvm

XDC

Rl:d~JI il'l~mdu~ til djfcnn\1 ,",,~'~i.u j.lIl~ d~ id~u an1C'ri~iiI " CllnlCI ~ fill ui 'Ii mllQLu; i!~ l:u'''li'C i, ~~ • Lmci alibi rIl i:I ii pe.ntrLll Kl1Inificmc. I m,d.~ i f] se VIII f1Iri losi, illiI:!lCnl lI..<upm ~lmootLlril(Jr. uplU~ndu·I~. allc~ril: Ill: ~rn.r\~ ~i 1:II.T'DCIc:l'lluru111-le. p~ Ufm~l~ lui liIcacL pri rU r-~ unurne ~~l,UC:rc ill ~cmJ d" rer~~H'IItJ.r~ ", OJj~-1Inl!l 0 ~mruf u:IIilt de an,~I0i-l~ ~t'II r>e fillJmll lor ~ ,obicacirc III rare lrimh. [1:1 'limp c;e II! mnele Ion I pn.1l Dahnl ,ubilJ';tIU,·. Fllli de .. wI111n1Cllilc· ~n!uif1iiT1Cm~". om: gpcnl::qiol1.cm, COOICH111l.1, ~iclH ~C1J C!:-'. rulClPri~ ~-i!'t\l' ~imb~lifit .. riillnew III iplmn rnultirllcuu ~la!u~IlJ J~ ilntd~~' lnl roe IllauIn ~i lenGlficl'lr ~1 ,eSC 0 n::!'C'O! fIr" ~rlq;tl de ~~1lJli .I IInci remtlli. arc alt te Ji co::! ocbtl CIl mjjlm~ k: Cl !k rt!'1!:prim.Jr~- (p. ll!8). ;\rtlllll«r~ rlui1l-,i cu ~lrnooluri. 1'H:1111C'r~r\du,~ wn.d ~ in"ll"ilm~rlt~. Ilia dc ~U1IUlf. n!eI d~' J;lHl«P\C" (ibidr:m). iar rl!H~l.'Uu 1";lIl41flU11J1, ~l'Il1!ol;i~ GJ;JlriTL~ l II ,o;jm~lliuri ~. prDdIJ i:Ie innUlI.lrICUI"C Cillt inruiLi~'i. nu di'o.QJnki.

1\:. de ;Lhl P;]I'I!~. ell"" \'1"1: m~ imtrumc IIh:I". ~1DIl~lc ~ 1:_ ,"de ~~'r'>'':~i: Iii rl:~li,l,;lr~.:I 'L1nDf ~copuri pm ~iQ;J :prll:c:i .~. ..~TLI en ul d~ \·.:dllrl!iG[J~ ~I ~imootwih;n nu ~;J1e .11 IlU]J] dl'CtI IF;l'lldul d:~ (1Cr(J::qiDilar~ :ld o;emmOOrilI. IIdJd dr~\'~f1:-U't"1I con~~n:l1:dE i. mmiikn.l.I [n UI ~. illll'cpcn dCJl~ dE cma: [ct. a&u~ (p. 18.9J- DLlp.I Q: ~IUUIlt~ dllIUludinik rntm de tlalur.l! pet ri Ill=! ~;Wn!!piere. de rr1mCflC Uti doe' n! pubic.-.l ,~le ~ d~t'I'mlll~ull m UTlTIIIIC! II 1Jn.lillf 'pt:'! ceptii. C!.rl! !UrI! reunlri 1I1~ Ifiili iflll][(l:l! K'nmliJ. &Jnditl'll'ill~ fii1lSlru pu_n~ Iil lu:rnioJ IDplul ~rirL~ III rc«pLlrij, and j:iRnlr-o "n~rI 5enDl~, ~I ~ti rnfirC'r.~ 1-Iatutul ~'!t~I~i.v de Plfl fiiOlh.me. 13r ri~11UI1IC! anillia: .pumit ~nd':l~lI urpntri \;lgkM. .:lLkuindu-l'Ie de pfC:lil~plnlc ~ Interescl~ proli::Li~ ~ dlntl.LH'IJ::.1n ,~~il f~~ CI !>Iil~ de uwri!.l!u .. de \.irIi$l~ $I ~iplt~tc, InlD-mliU - puu:m iJ.iJBu!!~ nOli - COl In ~mri.ll InI1im~,cbnJ :! ~fiqiunii idQk~.pc ane. dqi .R .. le;a bineif*la IlU III me nlloM.HiL e implidl ~OII14i in~~ill~ l. atlndu-l pc Sd1opcllbil!!u CU .den IInihillril voinlei ... renmnenlll ripfe d~ .fI!'iJ11.lfCl I!. \'i~tii~, D~~r.!lI" (f~ pr~~f'I~FI:.1 pcll'tru tl1:>lc.~ ~i uliliuuca §~. eJ'I'IlltUa c.~eLidl, ~ ~nl.o,~fGe !if: II .• n!oidetilU'1i rlillndulw rul i]]~!i:ij,lcnt til Wllf~1

d~ n.r1i4m;r;if.ll~ IWlpl"lJ fllJ'lllei. ~]:mI '1iiI«'.d~ulLci. UU,phl modulul :Iii mijlOHclor !I.e .,.lIrJ!"lit Ji de' uu!.uic iii wnmu!lllicr (p.. ] 95).

Q ~ In I!II[~ irnpreju~ aJI~enQ,1fL'. ~ ni Ie ~c:mnandl 1l In 17~ll.r.u] convirlgcrilor ':II::Ile c&lcti ct: dre pi ua ,I.!h~n!"f li::li.ml~ bil 1111 ~iumrrll,dul Luuul C eu ;jJ1.~1 rnl1 d~ml! ~ r~.truifcM a! ~t a.rn:.[lluJ em:titii VlIaltne c bine r'Cp1i'II!:kIlBit. utal 11'1 gindirc..l ~utillJ. dli ~ in CN ~~ de: b JH.d·M.mc Ci u)'tiU Ji N~~ p;lnJ. 11. F UPOfiLU S~rnQ Ii.;) ( .. PlJpiJIililn.,- ck' SdIlllDlnn. 1934). Rilldu J. ~DI (~T,~~ rll ~.KJt!lii:.!, 2 ,,01.. lJ.l7) ~ Pt'lru Cmim::lmc~cu (:K4.WH8!JlIJaIJ, J !Jolt!) , s~ !IOAu: ~tlC cliiar cI ~ulorul F.,xplit:Arli om giuj ilUi nurnnl bI .n!! iml>-'1i'14~lC HC.UII Orii!IlI.llR. dar IC. ~itlJa711 dJ;:-iI drquw L. IUllipiild uI ei, I.IUC'mprnmd uta 10ClNli ~ UJ!'~ ... IIl..li dclirm11l Il-cplici rn:..:Ilo;I,;Il1: g niullIrll ~ ~t!l; .,A III II: lriumlll1 mlJIKUlci ~ In.t:Jrijm I'm laJpuJui. IE u Opltr:!tl~ !it' fioil1il,!l.t~ ima.'ll'd. in c::trC t.alJpul il'e'lim: miJl IX. C~ ~ ijj!~fdl'.uA e !Uli~ ~ e p::g.IhiU, Illmllii ctnd mijlD4!1 Jot. trouWlI!lmJ d lIwIiii in ~. OaJr NIi ~ Ii inti !.i<; dIW ttiJ:: J]rin.;m: Ik' Iimp~ I ~ :mill IInim(!l~ d~ lCDdifil.c. ~d[~ de rrclI!ic.qil.rni dlu~ ~wi. ~um;ll, UI1I. rell~~t~ !!ill p;.rrntir.nc pcntm D cl~pl o~ iin>l:lill1. prcocup:lrea dill. 'lei, dt .IIJu.it#n:. d.: Il~ .~uJlcl Mrinl~ Ull • lIIlui ,pr~tt. A Inll l!: oW ,glndl k ~ ul11'l!rqli. ,d In~ ltll iCIIm u:rmJrQti. II: (J "iWe frlioklgid. It picn!:c din ~rc: ~. I ~e OlIn in drum, qHe " daa,..~ 'li mJjlKUlI.n.:scamnj .Ii ,drbiJi~ WII.IDIi'iITI ul Yi!.1t' fjp. 1 ¥S).

0' ~nct]llJil.mai IndiQd !loliritkl.1iUJ ~nJ;tpc:d IIU c de ifu:iliIlUil. Ell me ilItlrit~ ~ d~ ~IIIA~ ~p1.d~r iii: ~ uU:lid pc Cl~ RlI.liUII te ~le:JIC II fi p;U!fU Ji aD.urn.:: ",llIn~. IIp!1QiflU1i-. 1i~l4iI.iII Ji ~lifttliUMol. .Ili= mi dca:rrp:: Ililiit' d r~, i!lW.mU; il:lLlpnIC £i dcdir C!:'I ilJl1i:nil:. ~,nlmlitcl [rom"" !ijjjLunllrcmh,lmJ dilllr-o IIplll:lliie Clmu'Ot " RlJ.d 4.IiUi to P!Uli1. mtenffi: de: JuLkcall .irul1l ! h-alul ~c. ~ CIl c .wit Win naID1:l pullndl dIe~'Il'ni r~iJl lin"'. prill. l~vif~~U. pcica:r~' i-o '_Ic ib IU'I C'l'Qlaf de "'tmK.. wOe a'tlfd. plIllcrul lie: yt!KI't e~cliti m::l:Un5idcll1nd d:Cd.!l. l.I1ilicilthlllU;a. ~!]~ClliUl. E:i.n~iii!!lUII.l:nil. alfC it' un II'Iiped III [llIl!!n n. Ij ,Iflm!ne- ~i'Ilpld ti'ldi r~rc:nl y (fl. 200), 1!maf9 e:~elid I il!!Uiq).imntlUli ~ II :pQmograficii in.rM viM

dyjJ3 RIDea tOl:lMi dill rllilud d. In lor: d. IfiI:r1Jift.~:m ~blllt~, ~tlm:ule3.:lll f1 t:biii!f lmal%rbe~;zJ c(aC!!~Jl! na!IIIr.!.k: ru'e lam~.iI., .plii ~'ileDin d e'cmen[~ de t:Q1I~rlili mrl niel, 0 • .. lIl ft. Ull n:lcYlffiIA al~lldl .. Auum.!] [n\iQldl fu 5JJrijil'lui slJu ~~uril! ~d1Jdcratlli :lni~tjlnrr ~~i~ ACU LDrti ~ i!.mt~ lIlenti ~i pr~uDlJXlli de. modul. ~. melDdllJ &: ill (nnmul. in Q~~tJ pfl\intm [om1a1]mm] cstdic exp:licl 0 Imnli pil1liC din ~aelu;1 IIrli.niL:. Ccen Cl!: mm!i.oc j[1JI opt: n. de an~ til Ireziduu, ~I Zf;1m'!!. CI :sim'mll!!d paT!lZlluli. I:"U Illlil: ru~·mlt.. til d~mc:ot brut de nalurl. R ~~}I.~ in (Dnlimll. Tema, quNrdul., e un d L Num..u pno fDrmJJ In cafe 'I'"iI Ii tU:fMlt i It: ''iI adlluga ~I IJ nlOil.fl: !!n:isl:lea. NlilIIai fil1m1ll, did stilul lIl1'tnk, mnlributia .mtiIldlirm all!Jl~ ~3lorile de t'.ollirnut, care pm (j !iOCililiI. morale, RligiOM£ AU pur p&ih[lt~cr., dar nil ate:Il.a:·· (p. :ml).

Polcmiltlll m.rc. ill tin.crele IIJ:11.2';!:ie pmll~<I c.S!U!ci ;li)Lri 2Ariropgl nid m i m:idl, "lei m . :IIulIn de. "1 de ~~I~ de,,'io~ ~[C(cl mal io{rarnigcnt d~cll p~{lpinCn:I'Il1 ,~ll de ~!tld.:Jill. E.'II:e L~ urma unn! lQr ill e"lllllpC ~re~llDdude demh pc It Irmln Lumlia, ~pudiillj flU 0 d,all tn 1ri~CIl!, i!J p;JJrllzil1h1lcf ~ U.I MljCII:SCIi ~i .B~ .11 ul Dndmilim ul W ~~~t.jc. R~ron~d CD :P11I~1i.a !:;!lana ~ 'mfiluillie .trnplmprumm.and n~lurii clemeolilde £'i., I.l.uorul &plidrii omtdw I!firrnl [ru,A c;lI Ilumai 1ictarilm rea IIZllI.DJil! 'e!iI!ol.l:ad IIlh lUJiCt:l jlItJ3Uc:- nIlJ~m~n[d;c I!e5IU !'I·au me 0 wlam cl1el:i:cl all! ~imp cit rmln izo.I.JII1!1 Et!;memdc Dm1 air n turii, re!atule lJnre de unt a.le art~t CH.~ iZ. h!t~3iZI. dc:a lunl nporHmk. De gees..., raplui.url, de llpo1t1RBf! ~ mllllll IQr ikpindc II!~ polil.nnanie - (£u,1 ClqIfam lui Gh., t.:nlo -, Clue pmdlill:i:: e[eC'lm artistiC'. Pretlln.!Jale ,1In:;lrhl~ mrt n.ponuri IgTCllbile mlM ~le ~I mmi ,1Ili uqitl.le CIIre d le I gJ: tntr-un pll'indphi unie, ek 0-1111 .[iiC'i 0 vaI04J'C" (p. 2ID-JiI4),

Dcsffil:Ull de d'ettnninbmul !tril'l&~nl .'1 narurii, nwill'elllln.d chiu (I 1'd1l1o'blt5, ~indlrunfll ¥ilaa". ~ JUl'Ietiencm m~ .mles1n ~rKljtii de IISlguralie II tn:buintelDr orpni., ahfe.1 :Us d~ I:runlnlln: matr::ril!.l'lI, $I dt:vln.t' IIMr~] ln cmJQ1!p~iI! lill.Rllu ['1H ~I ,implu W'i artiltiill de ro. Ii elnri pla.l:C11: w,-or Ire, [liC Ian'" i'Oip:r:lli:l\l ,pc care: a pril.cJuie~~ JRlUil1lila C1. din pLrium:l' n:.latly· /ilIlllhlolut~ IlSUpra IIliJ.tme:i. an. cu. aJte Dn-lnu:. dintr.,un .,Rl'iumail d~ mbilil..at~ II grlllJhdui de blbutlre" (p, 20S). Ccnd.u.zill

gl.ndiIllliUlui atingt= UlfJ::1 wlill'l.a Lu:nlta II IllidrW lertfiIIllUil fikllL, CQnd~ral II I:i to Ilrice Qa.1 ~ml.i .. prn.ll~ dec-ll II.lIe r ll;pti!;l ,ii de n lllf· I!!niriril!.tl II, ute'l $i de plAC'l:~ ~:i sptecifl eli: a pollee r~ ~terWlI. dCg;ljJ.till de IPn.oeUP;\ri IPn..~a!. 01le1 cam mdt. CII mice e lipllt de me wlru. ra Or1:C!: senlimllrl1 pmdu!I tit! ern irul; [jed ... , ;jbptn:l.lil de ~ lub 1I11lul!ini intt_r~l.e- (p.lOO). N-ar mli fi c1e pf~ciT.!!l d~dt ~ Rille d1 ~n«lltulul de r(lrmJ eSlclL~ lI.ooc 0 ~lllJllliallie menAurl. Il~hdnd In disculic ~ ~ aciCCil de fillmli. intern!, (IrA de care n1.l se pDltel~llri problem .. c:.pitall • vrn=ii artlstict=. fl Ii~CI. tmplldl. IIUe.i3J a ,Glll Ibnil de $Util ~ctl\·il.ill e (imFllOfiJI~) •. ilrtillulul, OriI::1I11l II '6. inu:grnru lui Rafea 10 Illlil LlDUI cs!.CWm IlU Ilumal legilim, daJ row ot"lliplnnlll nl 51: rare Ind D 'via:ori.e I n~Jlliarutlei, saIc mh:I.I.&-cn\c. oolnc:crd.rile d.e II ~19p11C11~, ".liau:..l- IIDU mlcar dlmi!liill ,1LCHt ad~.vlr nu pel dedit ,&l ~ iz~ f!.1i [lid CI ~Il'JI dl: ridul une.i CvidlH'Ilri I1b!;Dhll Cnn!l:rl.nfl;\lll3l1=.

o 'r01fmIi. ~~ mtli conclude nl" II nqarii d~l(:!nnin;'l'muhri vi I ,I n fCP~t..1 10 opinia IIUUUllJ III 'rtligiot. 'riIl cduc;(lli.m Ii OI'PUJle.l 11111 mtiOI1.di 14. RIl!~ n-JI fOil Ilii:l.odatl un a'edIDcos In lIens<ul comun AI wltlintulul. In Intcl'\·iul arordat lui lan Diircri In 11j.j_5. ~I.~nurisa: ~Am o cwiaDLlltl: pur inlele:dlLliU, UpiiUI i1e mlOPlI:, penrrn fr.nlllfi~ul re.!i,g,ios. priYit mh unshl ~_Qdal. p$lMla;k $l mCJ,."bfil'iil,. ~C' IlUiudinell lI:D.liJtulni ~ OClnlltnMw impup I, ~ Iu.dual IICpn::-\o"C'nit. Pentru {a,. tnl ~jn~, m.UIlI1l ln CilR IlJ IPIlLell anpjill p!lJ"KIarut m~ sub [liporl lleroy, w:'bilic d reCUlU'lK duI~l.I. mel de~ cit: { pI.. Surll un indiieTl.mt~U~Il!l. ill:Up~ l'Apl.ut III C(IMl.al l;,l IlIl.Ji. n nplic, dJt .. 1 !. N u 'Ullt aU:1J. nil ill II ded .. lll,Hdmi nepli ve !l;3U, ~'i rna i r1I~. ifllol ~'rIU'l1:e, dar in [.tII It!n.tO~i reliJiclI5e 'UIIl CliI UJ] dalum:isl in [it'd eulorii (mJrluri5i re d:lft L Bibcri, tn LII1IICI de m.iine. Edllun Fonun. 1945. p .. 8Q).-

C.pllol:ul dHpreJ r~ tllir din. E!rpU~ om.u.!'uf ~I!l Q jlerrt:tll iJUSI:niJe II. ac:r:!<tri ~tiludlni. Dup~ Ull luns DlIfflcn ul.orit:, Jlaleil. ~'cdc 10 11Z1U1.i e~rl~lltl ljliril~ 'in primw rAnd 0 fol1l1li de pmlul. de ~~otut.:rl: III ariclrui r!_lItimm, dl! cam !U1Il I~gal~t:.illll.ukil.a!e:a ti vremclnlclt dutl:nulullllm~ Rdill.!! ~ lIIill'1kr~t~ tl'eI !:II n ~!lbuinlA CltRi ntckterm!IlMc" iI m (I a5piml1c ~p~ 1I11101ul, inInldll ,.numAi

xxm

.1 rurulJlw info.rm, ~~m. ~ "'lImr pa.:!!t' fl ,illEWZI "Il"rm on !oimlSid .in Cltc lliCl I'II!!f!uim~. Diel li liiL:w1c Ii nkl (J !wJprizj .0;4 Illl 0 I'meJliUl~ (p'. 219). Plum )!oIllI CiI'lII i::I.:_~elc: I1cd~ t~rfI]lIllIii mqrll~illl~ lllln~~ l'Id~flta. IItC'm;p.or.llit~ 1e".J.. T d~ n I i lIIl;:a ~j indabilil.ill~1I hJ. z_m-2.11). iar dod! IIbYlu lui eJlll: r [\Id~! 1:.11 IiCDJl,. t:I1:difi PI rlC'1irIoC= m iilac. f(1rmch: de I'cl~1 ,\i:JI!n ~ re uc1:Jwe d~p~,L~ Mill! IaJilI iciJmW. ~sirn ismul fi in ilivjd1llll!$mul. I.d~vlIliilC .,JIIlgm.:ut' Ill~ dn~miillarii r~JllI i~le" • mm Ie n~!L RIlIu" Crili~mlJ~. &Cit:,:nlii g ~unN~tc de ~ptirnm. ~~ ,dl!! Ill, ~]]tJl)Dd!lll l:Mrihllui n:ligjOll, C~Cl .. bam ~~L!:.i I!Itill!wni c: fUnqilil rn: cli~(:TllIllDn~, IIdlt:.'11!~~~ de deosebi rio Or. ~8J~.iI de Dldetmnl Mro= pr care ~m Clril.g l.J DU.!l ~i!:bPei 1(!litmrai I.UIImI ~";fl. Nu ~ dr: rnirare ~ po~rul ru D:J m.d. Ihicl ~1XlI1J~ r~hii[!o1sll, r1'1lJ1~j • .!olin! ~ poPllml.:d mal ct!Itk, u.1 m1L~ IIP~ pentru m indnidu~ IU;II Irl:.l'I0mrnc:lc :P II le N:p;lrll unefe dI= :tlu::le u (p. 134),

Tn ~1"Ii1l3 ~'IIl!'!,~lrust.1 rili!i:lIlLC.rI OOlu2ni. locm,;U dimptol.n ~i, idee.& Ii 51:iJre<1 d~ I{J~, Ik Unll::LU' _ Lie inJelt'mlirun~ laI'lj"JlJril141, 5Jh1tLiil;l Ji !;O!lIZl!IllI. rn:c:LIl'II Ji pUll'll~'" 1l1'li!'1 illl~iJil.:In ll. valiJ.n [!IIIr IX ~n= ~ r!IDlia~tllc:il.ll1IlDC!ri!lHIIICII um~n~_ 10 ftliJl !O=:iI.a. rr:Ei~~ ~ III lleJ:l!~tc a ~ridlf~ ~l!:nmtiw: Ilr dir~l'I~ku I:In, rum zi~llu Iill:l!lOw ~tici. * lrhtti~duali~'·.~~ !J Ilflrl'l'~. 0 tnhibr[Ie.1II:I b~rJj~ I:mh~ '[ulu;rur m:utlr~~lllr lJ~i individWltii. Hdin t~I1: .E.II Il~Jjn~CI!., ~iUlW1ll1 tl, Imp!'lrtUu 1n rt'lITll~ imh!a:fbl1e a ~'5<trfl!~m ,,. ID'JI',

COJl1b~lJind ~~dlJqiJI~ P= I:il.ICe prekIllul. eQnC:'~llll II imew41U;! 0 ut'rdll uu:prn, omu1ui. n::lip aslgIlri p;J 1m 1:11.1 pnn QJl: iL~iol pmt!: intr.JJ tn .rcglUu rt t:u d~VlIl.l ra [CIt: "I!r.luf menml, Hl:uW nmllc., I!.LlLorit.liU [:;uluui fi ~ bl';!:tid1, In .ooc 1i000000ll, adLd, n:liuflC-II leoJo,pdw (p, ;u.:t). DII~ 1lII:.le examinud. pe rlnLl eu {I deplin~ otFicm"'LllIt~, &lea al!lIdiidc CQ!u«vl!~ l I[I~_l1 ar lui d. 1n ml:JllaliliilC.II religioHi! .plaflll i/ncamlll ddl:!fell III !'thrIU'" (p., 263) ,i 51! 1Dmt~ ~ PlllN i]Xl~UIZei mal (rC:~'mlil, I,Pngpe: fll 'tool!: L[PLlril~ de I~Jjgill1l~ ruh1n: 1ndllioll~, p.~I~~. e.n!U4JJ, orJQ-J I Lli ,1 mIDJ:lUiti "TNI4 J\.!plol mil!:f1.1r1 ~ I1::ligiilru ~ flllll 9IITpiHU. ~ I rninuc.IJ ~fltj[Qr Ib.iueri dill lutI~rul trmu lui. AI. d~dlill1l1 qriCII: pamlre tllI.tn 1~f'Ctlel~ ip't!~fi~ Ile firii. ,I nlpe le:it~tll r1I ~, er~. B

Qistfugt o~L!I=pll(t;re pe care ele Q pol Illal Ifli '!ln~l. ilJ ~limi n n HLi;un~a imlividWlh;m:r,1i II IUJTlti II rllil gri]:III & Hlld~illIlllI II m;lrilar inhit,i ~ii n:llgjoase" (p. ~7U), Nil a-ar rulU .J(I'UJle d~DI: cI Rill C;'li nu r~C;UII(1Ol~ c ~djN.ej Ii! funq-i ~ de lnltpll'lI lSi de ~hM"''I'r! :ip1'l'1tw1lol. ani ~rlZIIItJ ~mplidt pnl1b-ll l[lil.ilIi1t~lahLI.ll 11~1~1r; Ii totod.il~ printr-llii ml cit ~'uitl!11f1 crmsm moiilll. C~l:~ «: Illd I'I~ iflt~i1:..!otata I!ruffl i:Mc LIt' n IliIbli:nl:l meU:l:IlllI mt~mll ~Id .1 llrufirii ~w bla. mnJirmll.tfl ~ III ClZul I~llgiei I1rin d~lii~~ riR:l, .In=.Iu:iql IMClnism ClI"llCleri:nic Ulnln de o~. \i~ •. fJ ~.al ~~~I~, dli .~anl Ull, flItll ~ funqi[lr ~L()lniL~ JI [al~ d'i:! llete'I"I\lh~ "'I.II~.

UhimIJ1 domt hiu d'!:! in¥UtlglltiC pc ClIrI: 1'1;·1 :"llJdllJn~ IILlilorul eM e emloomia, vllitliLII ca .JUlipe_Odllrll II. amrunulljcl·' SltU CII ..inhib~11 ~ B IFilipeI"ll ,Qj nL1lilir.arr: nwtimlll mirum:ulillY• ~tl!re$lrll esI~ c1lu~m (U:o. ~ ft«= if! (and PI (I ii'ilB'JffUi~ dmuJ &: 1I.l'ieJ'I fJl~I. ifu rtllloomi ~ cA, d~~J cit~,pU p= MOlhl, RJiI<I~ urrn=z.lliil r~'IIljtilil~ pc ~llii: ScllLlDlpocl er. W:JI~~·r. A. Sal:;, W. S(If]]bal'l,au 71-1311 Weber. Abl<ll 10 II p;.Hra r:~!'Ii!' i! OOlplrol'ului, p:mo:dt:aZJ ~I Ia (I lubllni:a1J lIp1jt'.llli~ lmll r~inn, =Iffl~ n II .~ ~ 'PP n rl!lI COMumufui 10M' 'Iila: pc R:Im.a ,!:tudor de r1l.vtlnmtr. ~ uitind, I I'i luhlimmt 1ll mil .mull!: dDdmi (pp., 294 t-u..) nitte\-irtup lIIe mC!ouillll!i1 ti ale .:nmp;1lMa!MntLilul ~plt~ltn ,QJt'Ie mnl n2iic In dlip e\rtd~ nl (I uUel III~ it1terpretne. N~ I!i1Lm prdi1l!bill si aid io (~.p!t n.~i.LJilt'U unor p3rini WI1 mOLh-e de ~shm~ C!ilnjl.lClu[IIII, CiI ~l in ~I prdJ: ,cl ~i ill Cfllldlfllill rrr,

CaP'llflli;l'r fill .. 1 inlA. inlHullit [cell 1% ~ oobil. OJ: on~i raa:rlc llld'ep:iktIiJe.. UD. tm eIll I~t ll,UK II Il'ilrul enm .~puDl;'.am d~:[lI mai 'w.. ind din 19"..6 il:i V,Jllii 1tNfi,il1ii~ P !II rll:!ol lndm ,Ipoi Illi '~'dlumll1 \'mJrm din 19.315. rdccil era ilW~t::I ~ ~aml,jlll!:d;ill C'(fm~i dWroF" I!a 1= fi'l!:n~iJ]ULl Pi in &plian:.m ,PnllI/tli. dlr iluYlI!lllnl, nWln~'l:i ~i II~UTTll:"~iI'l~ pc. I .. rll '!p~~ a fit f.n!eplJ. Il'r!anl~ I~u:i tun IiIJmJ"Lbile Clli flri~in= II. intuml~ Cfr:{[!m!fC. Aboiidl.!lill !1o'ble~t=a din ~t:1i~ ~[1IDgicl. blolugJcI. Uh=tid! ti I~ti~. Rain Q &frJ1~ll~. in M:fi~lJl hrri:l::Ilti, hi:llului, ffi1HIlH.~,ii. imUrii. mpc:rio.riIJlii t>i 1ntll"-u:n1 ~!i'lrn ,It npmil ~lla un I:e I: Imml. Ri.ml.i din, ~_~, ru Q [ilifIl'ILirl. IU:l.!il tlin EliCD lui. N. HnrtmanJ'l, ~a te h:oIQg~~ I, IrItiwmUIllJlul" (p. JHll): .~S ingu!4u'Y.!!ft social" piUrill~.e t'lloloJII:I.

xxv

~nupriC:U!l~ ~ Iln:d.zic ill 9P~ 1!.5lflltid. delltfl~ ~ Incardilrc 1n mdrul ene, i.J1.~ ctte\"I1 dJ n HpCd~r.e 'rtti-Dmaudu:i ik 100011: I-II~ (ibid.).

[mpdrh'11 ~ u.i Nd~e Ii ~ I lui Sd].el~r, au'C \ifill, III nob'!~i.c: nD ~I~~k d~ firM! a de ~nl11l1l:!, .did W"I tc:ndll~ till ~Il!rii ~k (p. J2O). RAleil a 'Wf!5id~~ .mIl mati 0 .,arulo1ap~-. 1fI~1]J,u1lul Hllll'tIn;inn. &:Cill o Il.n~\QCJlIlic. a 1111 .ml.Hornl VtUillr~j d~ p.u!Cfl', ~i III hli JWi \1:lTDir...m 7..amlllll;[lffi. Omullloblili ~,..nz d.i.n 1]01:1 drepl mnul dhlmt d~I(lrl'"~1 deud;i~t!llOlqt & Il IIJIImli: IIIlbh:i:m= bl.olDs;id. dlIIJi' ~p:lU;lt :PrUll !fliP: riuria!E"OI, luli mw.dl. Cond.wiI, Iw Rak&~, de Q I'IW'= utnlilllDe tii ImmllKle: .s..r p!I1~1 d~ rm i noblel:ea 0 UC'.I!!\iuru: BrI mtmili. ~u1:ul ~mJCirJ. D.!.!' ~ocr.n~l .. ~a$lll in:M:m.ibmtl~~ tl !01Il'l !:IiUM antl. .~nrul IIntjbiologi~ III nobl ~~cJ- Vi~li!!. ~l(!gerb:! vi mil it! 1Ill. ml~m de 1II:IiDni ri rt<liQ~!.Wi: exal.tl!iC lSi n:nc:\. :JIfll1;\EUCP IId~put L'>I: 1n n!~1"1 ~ mcdiu1 bncd.blll' .. Nld lID !:In 1n, t!l!!r~ 'o'il:1ll nil 11D!LIIm: 0:rI ~ru.. O~ 1m adrC~L 1IImbia.n1c-.i prG"'03c1 0 mOlhflare care lQUlOOdZl ~ riodull d Nu:mlli lI~lJJl IIIlhiI e en lIeI. IllId-'!lI::raI, flri cwu. EJ .~ J;J.1ii[1~ pnn E'~ ilbuPP, m p ope: I'll (It' 1rIA, ~ ~ 'liJ1.idi!au! mrl! imp'" (p, lD), Opu:ni1ndll'~ re:.o..1dt!tu ~ lil:p.bi nd-o l'Ikn:'!,!, COfltcllJ'u:iu.,i le:gil~. n.ob~ Ie.a 1'I~"{m.; In odIii In!Rakor iii ,.irtLlt.e_ [c"1llilili!ll1lMi. anill qIIlhlJr C'm.K'I'Y.IImrumuhd uii'!!XHlic. l'nl~Ie'r;eru ej ,11111 'Pl-rtIIlC Id~.1 un'wlw p1l.l.1 mort'll:: . .D.bp~~u.ind lunC\iili=' de :adl:plare. noN!:t~ i'!1i PN~ Ji dclitlil.l rhiolO£l.t. iEII ~lJpl!o UIClfI:li «I.Illrl .!(!JtS:IlUPWleI de "'t:dere.. .EI. nil po!II~ fi d~lill1tli !lici ~I" ruIl4~ ~n to!:Jllfiile sc 1.n,~hirJ 111 rtlrm,ut~ imllOlbile !'I.e ~u.U. Sil'1ium1 ~DS D1l1l111blC'lci Ie eel ~,,'1lIlilion.mr. ~ rr::roil::.ldidi cd etie, .~ se tGIllunlU eLI It,lc-a pmFellllUi OrM~ in neliAi$!tlll g de ~e;:I ImWnItitpnw (p. JZ4).

Omul nobill u [i DI!I'c1 ~l:mII Lnlll'Up;:!.n:' til. WlWlIIJtii In ~Iil e i c.oh!1;1;crinil:A r.,1 de n:lllJ:d. r.~J d;. b1o.1~~, Q ~lf;lUc We ioil dCZVilll.llt l.I1u~1t~n(.a m=.c.!QIIfe m4nd din e.l!! ~~p~ ,proPh!ili.!.lI101Ull destin. .I'ridt (c MrMnl.l.~ inhihit.ti ~iU:1J= rlU lrCbuu: !l dud! Iil! D [Mbdcn: ikprinwllJI. ei, (-3i dimpDOWI. OiInimi.tLL ad 1Im.1ll: ~ c:on.uifDi~ ,di1lrullJil 1I ri~dia ~ ~ (R..ICOl J:I\:"CJI. de ind ~ Ime 0 ~Umtrr 1'ImL1, pi:' !OiI~ Q ITllitulll5l: tKIII~.~ Ohir.mJ ~i illlif:ld). nu 'pe!lllf'Y tile dunoblllu., a IXrLlnI

II ~ ile~~L O~~:!~lJl!!l !:SIc IIJl ~llmulJJ:nl, ~d.i JieuhtJ:u:'m d:i lJ.ri~" • iilir M lm.u 1'1 u:mircOli p:rprl ~ C 0 will.f.'l fii.'iJfl de Ipr!.'lp1i'l.i~ II ~cie.l u.rnl!1l'C· ...... 'Iu!'aai omul ijllfliDWlild ~s.w ptcJ.J.Ci ~ IIi lieul [illl. p= mru .. l!tIri ~e rD.ln.algl !i:Oll~. c.n. IIdlllMmIC: ti ~~Ic. {"..II )oil ~ tlim'LlII~. ~i~tll !ie Q;:rc con11'll&,<;\: enee tobn c drp~i~1J unui o!J,!'>!lcril" (p, 3-111",

.s1lll.t~1I1 inuKPt~FIi ~ vl1fllim in IICCliI c ~l;ltl!jhHI d~rrc • ~(ln~ lui R;afci:l C1 dopre III Icori~ Ilil IilllTlill i! [runmilci bill II III L~ lig.nl Cl ClJf~ IDI~",in!; In ~Uw ci.·ci dlion jJj u.nui tl~gaurlml ereater CllIre ftc UIilDi:' ICI COflcfLllD iPIC! i ~11!od1l!'&IiC' ul.cfmfiari. ddguli' rQ;lrU~ 'IIIW~Cl:II:I:l. lIall!ol d[fill~ ~.lul ~It~ ... eel ue.~lm. AUlmel r~UIfK'Ilu1m rum.iIIt'N:". de dllJ.d..:itJ liD rQl>'tilll 0 idee p~3 bunJ d.~~~ ;td~:p~lIbllhut~. Omul Ci't'~m nu ndc l!JI.imlll1·~ d DJllll1 ~n{h.l·!>c: flil,lIM\1i ,i n.~lllIi'h i'l'Ile. N Ltmtll ;1'~.i~1 ~I

mtihldine ~ lion.:dii~-. _1I!\t~~,l1 ill', l.t1:l.rnn ~dt: llulant.llTle primil~\~. d~Ddr.rt.:I d~ pcmmrilr: bi DlOiJCIt au fij,~1 ~iNI~ (:I:Irni1.-gel ~ IIIJl,;UIj In 1o.ue dDII]l:'nllh:~ (p.. 346), .iI~d.lf rull!U.11I w g~ Ih~li!! un i'it 11>a1.:k .. pt:nl:ru om I'IU t'$l:i ni:rni~ Lropo~1nI, .di.1lTIl R~ l~O! ~ ]Ju:cli.c.1illl; .J·m~r;e~uJ f: JilliJJh~:lJ If[iCP!;~I!I m in:lln!>l'bi~ul!.!i In p<lI!1 il.lni il.Ll1Cc.~i~'~. e eu !!ltt ~1\'1[1I e. ~tt=~~ i~r-=-;)I ~~1II!.I1!1 !>Ii. A II: IT! ~.u rn !;!J ~J~UIJlk:lI in,\indlHll d;:: 1IZi. 1I ~!,!W ~ rn:~ pi" !;"rnj meoQfllCnl ~ ~OJI-c pic.iticile II: qmUdef:'ll de mull;:: ori (;.l 0 n ~bwt~c. $i lnfllfl' nUlll.li pril'i' &tire) de n~-c.un.ii M: f~wnda.d \1iIOrul- W. l-ltl) .

A~"l t~l~ !!!lIimul lm~ m!.k~Iwu de liber .11 Tui Ntih:li Ralea, hl;.in!~ irmlt! ti III lu:nga no~r1U: tlllll.tilllrll, ml:~j pt: ~fl! rn~.rllJ ~~.I men I lnem ~r dibr 51·1 tdllCE'rn mtlJ ii1c.-p:ut.c. IU.Jt IIi rI (~;peCl p:'nnu I~~:rul p [rumu...:\e:a lUi. '~1 ~i ~JH'e 1:1I~~nil" I:Llblilll! ~ mcml.lri1:~ IInlli:l dmtrc mMi.l WDoIJU,l:i ~mi Ilii nJllurii IlDl5i.ft n..UOl'!J.I~_

XXVI

TABEL CRONOl061C

J896. 1 ,m4i. Sc ~~tc ~1I1 Bucurq;ti lIofibai RaJea. flul mlligislr.:!lului D'. Raleiil, dslhoril CiIJI EcalCrili!3 Bot~h.l, dl1mic.illi.aH 13 Husi. unde viitorw escist. u1I'meazi'1l c1!!J~uril€: primare,

1907;"1914. i~i ,conlinu1!i sludiile 1:1 ~Jjeeu] imernat" di'DI I~.find oo~eg ~i, prietem cu DJ~ SYem<llIRl! (care-j \'il! devcn~ pesu: anl CW!l!I.IHU,prin dsrtmna slIm:rii Sill~i! CiU. Ral~-a). cIlIUa1ii ICJ!IIe.1 ~~ ALO. Tcedereanu, n Victor lOB 'CPia i~L!I. in el asa aM -a sa U IlinJ .. a, SOO:Jt'I:' ~' ft\islli. Z'§p,ad'a. suis!lh.\ int re gime de l1l.1n!!i.

1914-1919; Se i~e Ia F a eultaeea de Li~¢re ~i fih,~w[ie din But;lIJrc~,U. u.nde ,absold primii do~ 3m eu eseclente lfeH~m.iUI:. D.~n ~lo,3mll;i lui Th9Ui, wmem CIlII"S!.uillc $roW de o(ileri de lC'~f'II!!I, d= anllerie, la la~i ~] Boh]:tJ ni, iar un _ rna i lim Ii1 e.s~le mobi]iz::I'1 C8i sl.!blocOleflell~ i.nu··tm re,gb~'n~ de afL ll eric 3Jn~iacri'lna. l$i va ~t:fmim,3i 1liQu] 31 m-Ie~ l(lj F.aclJI~.~a.le.J de Lltere din I~j. trec"nd1ll-~i lot acol@1~

ilce5l3.IUC1"CaM ~i C'UI L U'T-Brilhl ~i P. F;1UWnm.~., ~aI!' 101 (;'cUe!!e d¢ Frana: cu 11Sib(llo~1!.!1 Pierre J.3Rct In Germania, 1i CYOOI'I$lC de asernenea pe E. Spraf1gcr. A. Viclikandl ~i Mal: D~ .... \()h. Dc. remareat cJ din eci 30 de candida)! fomani iOl>cr4i pentru dochn:u In Sorbon J inlre ~ 919 ~i 1923. 1 i h ai Ralea C unieul CMC l-a ~i 11i~CUr. ~e2.3 lui pn!1rip3llt rnl1d pJCmin~:l de Fl.lndiJlta Univcr.;lInrfi "Osins" din Paris !ii rceenzat dogios dc autofli;n~i CJ \\'. Sumbart. A. Arla'iion. I.L PcuCb ~ Bou~l~ insw;i. care dcgiCra If!, ell 0 .. puissance de: :5ynlh~iO..C qu~ prernet",

1923. Sc tmearce lIa l~i. unde este Durnil imcdia,& asistent Ia C'iuedrala de filosoric a prolesorului Ion Petro .. ici. iar "pDi supliniter 31 eunfermtei de Pcdagogie ~a[:I. ~i [egisl.atie ~u~arj na,ion.irllli ~i COmpJral5.

1924. Sc irut'rie in Partidul nu~nesc:.. Din 1927 lnccpc slI oo1aooreze la Drepralc.:J, o:rgtw JI 'P.N.T .• un aruc clirui rdndl.lri va intra jij acelasi an ~i aJ cllru[ rlcpulall in p~iflamC'llt "'3J [i de aserncnea, din dceembrie :lnul urm5lDf. La I'corgklniv.wc.:l Icd3ctionall iii D.eptJrii. din martie 1934. Kalen dc\·inc direclt)TUi zilaru1ni. 0 'calila'c I"C care '0 va p~t~ pan:! IJ 3l milrli~ ~9]8.

1'925. 25 lJoi~:mbric. Es'e propus proF.:s· r litular p.rin me m;J re, confOI'M art. 81 din le gc:} de a tUmJoa Oi illv.Wfm.inluliu.i. i Dumil ca 313fe prin deeret regal. im:ep5mJ dt: iii l ianuasie 1926, la c-aledrlll vneanta de f~ihoh)gjle $1 Ullf:lk:'l :I F.1.cnhf.ltn de Lltere ~i f .... Joofic din [a~i. p.:in[k in teamna llii 19~8. d.ind va (i

XJ'{ .• XJ

~in."Jiu ~i Sibin, 1\,'1lI lnlesni petrceerea eenccdiilor de ,'ara. in exeursli recreative ~i instructive ~_~_ Bilanlul miniJl\criatuiLli ltalc' e dm't:dqtc Icarte peziti '.

Cah.:dr3 de Psihologic. pc care: 0 va conau,"c din l 948 pfto:!J III meane,

1940-1941. inperioadtI pr~zcn\ei legionariIor in guvernul A.nlol1escu. MihaiR.dca este una dinlrc pers.onalillitile aflate pli! li~ta l:Ie;tgr~ J uccstora. Un COnCLLI'!; dc. inlprcjurllri fnl'm.Lhihr il5i1h'~rlrli lot~i in rilelc rcbeltunii, din ianuaric,

19·t6. Apare opera de sill tell filo!iofit~. lid Mibai Ralea, E'tpiicarea omu1w. a '~Hei vcrsiune lra nee za. din 1949. apnnll.1la Presses Uml'C"lSllaiu:s de France. \'31 fi semmU1't de Eugen ~llnescu.

19-13-19-14. in toamna lui IIJ43. gmrarea nationaHa.rullL->UI, C:Ol1dlL~a de Ralea. llt1prcull!i ~y frnC~jl.!.l1l:i1 socialdCl11ocnH!i II lui Lolar Rid ccanu, LnfiinJc3Za Uniufu:ll Soci£liisL3 It MuncitoriJor ~1 TiUmih}[.can:, dupJ rcillloan::crC3 eelei de-a doua la P.S.D .. ~~l scfumbn numelc in Partidul Socialist -T ii rane'Sc. ACC5la \'J adem l:a 6 septemric 19-W IJ. GrupuJ patriotic aruihitlerist. IIflOI, 1<11 26 sepiembrie ~n;el.1~ an, IJ platfonna Frontului Na,iooa1-Demo;;:ralljil. in Cine, 13 ~I) noicmbrie...·a fuzlona cu Frontul Plugarilor,

1 !N6--194ii. Es~ e ambasa d Or al Ro mAnie i la Wash.11 gton - pan~ in Iebruarie 1948 - pdl.~j cu care vizilcaza State[e Unite, Canada 'Si znna M1\rii Caraibelor, despre care Y3i rc1I1La in volumul publi at in ] 955, sub lillul In .ETlremuJ Occident.

19J2. A1l'iuu:ri rlc al\i Iruntasi poLitici ~~ seriitori demoeraji este imerna; in lagarul de Iii 'fargu·.IIh.l.

1955. ApllTe lucrarea CcJe dau.1 Fmnre. 0 IlnalWi iI. enlturil ~l ~piriHL3Iil1i~.ij franceze. uadw;;\\ ~i C<.l! I;) P,ari.!!, cu {I p]"erl!t,~ .Eli llleselufui Roger GllI'Uld),.

1956. 1 J mJl i. Arc loe 0 ~'edin i.a oma giaHi iii Aeade mid cu ccazia lrnplinirii dE eatre Ralea a \'flrs~ei de 1)0 de ani, ROSIc-se elogii ill adresa lui prieteni ~i cnlcgi Col Tudor Vianu, Gen BQg'ZOlJ, C. Ioneseu-Gulian ~i Paul Popescu-N eveauu.

1944,t:p!L·rnbric:. SUl;p'Cfldilla in 1940. l'iai(t ramJm:{I!i'-'J n:1pilIC sub conduccrea lui Ralea, care colabereaza concemitcnt ~i hi organul pMLidul~ si1L1. D.:zmD.irea.

1'957-1958. Eseistul j~i adun!5. I) ptlJrLe din eele mal n:prcz:crltalivc pagini de criLidli. estelle!! ~i [iiosofie in trei \'Olumc CU titlul Smeri di{l [.recut.

194'5, 6 fflillJiie, inlr!i in guvcrnul dr, Petru Grnza, Cll rrurrisrru III ,\rtdor. in accla~i limp esie prcresor la

1957. Devine rnembru 3..1 Prlltidldui Munchoresc .Roman.

XXXIV

xxxv

trunslerat Ia Univcrshatea din lE3UCUT~1.i. ca ~d al Catedrei de ESlClidi 'I Critk~ IilCHlr. disponlbili'lll ID pnn pensionarea lui Mihail Dragomireseu,

de rege - Mihai RaJea. impreun~ eu lntreaga aldp1\ de stanga. in care mni Iigurau Armand C~linescu. ViJ'giJ Madgearu, Petre Andre], Mfhuil Ghclrnegeanu ete., .~ indcp:irt,eaz:a de lil'!lll: Ductal!'! a PiULIUlI!ui. ' re!:t[ll~, ~i de disculabilul pad a:1i:: neagrcsiune !![ectmaltt Incheiaa la 2:5 ncicmhri.c ] 937 C'lI rumidul lui Cornellu Zelea Cedreanu, .,Tontl peruru lar~".

1!J25-193J, En ou:esl interval, de nurnal $311e~aplc ani. apar nou.l velurnc semnate de R,:--t!CiI. cuprinzand l!.ludu de specirllitale. e curi Jih.::ra:re ~i 1100e de cal~lnric.

19JO-1931. lmrepnndc eatcva c:xOIrliii turistiee in Spania.

IEgipl. Anglin ~i Olanda, nle earor impr~!ooii VOl fi euprinse In vnlumcle A1emori:Il (1930) ~i Norn-Sljd (1945).

1938, 30 ffl'Mlie. Dupn impunen:a. La t 1 lcbruarie, [I regimului de diclllturlt pe~ IUlilli de cake regele Carel aI n -lea, Mihai Ralea i n1.r! C3 ministru .11 Muncii in a1 dcilea guvem (m~rid.H de rnitrepotitul Mimn Cristea, Va r3rnaDc in aceeasi talUM£, ~i ]n eabinetelc IJITm;Uo3we. pan:;! la 3 iulie ]940, Este autorul unor importante aCliullii de: imbunrWttire. 3 cond'iliiJor de \ ia&a ale muncitorimii. ca lege n rcpausului durninleal, legca bresleler. legen asigurarilar slK:i~~c. m~~itll~va .. Muncl ~i vole blJfI~" pcmru peirecerca timpu.lui Iiber etc .. etc, In aprilie 1938 este e'llchu; dill P.N.T.

1933. Prei·! ric b G. Ibtaileanu drreclial"c\-l5lci \ ';aIB rom.hlCij~~ imp. nind-e 0 vreme cu G. CiUinesclI, t:".rrui.a ii revenea lngrijirca p~rtii Iiterare. Panicipa din ce in ee rnai sporadic la canlrunt !dle din viata cultumla, r~maDfuld consecvcnt mai vechli sale a!il udini alllig.:.il'ldiri~lc ~ arninauoaalistc.jn schimh. este tot Rl<l.W prezcnt 'in dczbaterilc pcliiice, pnn articolele din Drept:H"a eIC.. publi ale cu regularitate pln~ Ia lncepujul lui 1 llJS. Ira redaciia DrepliJrii."i1 re en prim-redactor pc Dem stene Bntez, IDi printre colaboratcri pc P .. Pandrca, C. Visoianu, O. Livezeanu, Ilarie Dnbridor ~j a1lii.

19.19, 1.5 [lpIilie, Aparc revista s;apt:lm.i1l1aHI j\It1f1rn ~i ,,'oie bl.!ll~, La 1 mai are lee, in sala Am din Capnnla, un impresianan! oongTcs 01.1 brcslelor. sub patrcnajul Mini5lcro.l:ui MUlI1di, deschis prin discursul hn ~:Ei~ai Ralea, Tct sub l1uspiciiJe sill: se \'[1 Iaaugura, Ill! 20 iunie, ~I] Pareul Carol, ,e:MpoliUn intelllal[onOli]~ .,Mum::! ~i vole bun ~". ell partieiparea BulgJdci. Germ a niei, Grec:id. Frarue] ~i Italiei, Orgauiz3l,ia ,.MWld ~i vnie buna" \1::1 crea un teatru pentru muncilorL bibHotcci, sMi de cincmalDgnl. 0 universitate mUllcilorc<l!sd., la B,urun:!lli. ell fili3!~e la

19J7~J9JS. im:epHntl eu nciernbrie 1937 - cA.nd la pr~~~dinti3 P.N.T. rcvine luliu Manill. in lecul Jui Ion Mih:llacHe, care I~i dcpune mandatul de primministru, nbin im;I1rrirHl.l, ncaccsprand s~ formC1.e gll!t'crnLlI in celabornrc ell At Vaida-Vocvod.. impus

1~60-1964. ClllJllival de regirnul camunist, \":81 onpa l1um-c rease dern nil:! ~ ~i va im p lini ih1JlClll1anle Iunetii p~ccum: membra ill ConsiliuJIlUi de S~al (!tin 1963). "Jcepre~cdiDt~ at Prczidiului Marjj Adunari N<JJ'lio]lOlllc, preseclililh~ a~ Comiteudll_~ Nauo:na.:JJ pentru Ap:lr,El(ca jp~cii. :j:~ mc.mbf'lll in Biro1lL~ Caruihulul Mondial al P,lIcii. p:re~l:dinte M Ccrnisiei lli~M ~o:nal e pen tru UNESCO" J1m~l!dinte al Gt1I[pLU.1!ui nll.t~oD 31, re-man. aJ U n~ul1 i i futleryarrlmm: Dla«. po:ritli mm m lalt encn [lee ~I, prutocorare decal r'~.::I1 meme aetive diu punct de vedere pDlitic" io ordine ~tiin~if:icli. "'II 11 memhru ~illlcl_a.f alAcadcmiei (de 1<1 1 lJIoi.c:mbric 19JB), direetar III 1 In:Sli'll~uh.d de:

Psi~olo~~e !i~ ~cf al cau:dlrci de speCiaLilalc Ia Universitate a din EI ucure:'l[i

NOTA

FM.

Texlul iJt~lui ~1J~um ~=-I~ r~jjlIlooLr!l rlup!;J: M[h:~:i Rul~d. Scriui, I (£.qJ/i£';JrelI n-m [JIm·), edi\ie' in~jl1!1 li.:= N l'ffillll:m. E:di l.lJ r ~ Mi n.;TW, t "IT.: " can ~!: ill. ~ (l'dJ\!:l, prm~p:i :. .. Iuu!dii IIp.lrutl .1.lI. Elliturn Crurlea R[lmlilc~.~r.Q rlm a YJr!lT<=5 [I j n 19J ~,

Scri.03 In ultimd ani at ~bni'UJ W. can ea a fl"1<1 rLLr.h~tll J<.3i:1ar. dl.!r~ tnstaura ~ l"Uleri lromllrtis.~ III RfIn'I,~n~.l; fn ~Qtsl~ i:'C'lnlll[ii autorul Il ~[m, LI I]"Hl[~ p,;,'j.~ .;](L-,ug~ D 5C!1rtj i n'!rlJldum 11: ~ QI carartcr Cl:mj~~1J.a:1. eu inlen,ia t.l~ kJJ r~.illIliJ ~p.mti;J. lucrllrii sale, Im:e!i:ilild ,~·i n,ph~ il1 ~jtll!'!OlIfIi]c- III rnm! rDrjm' - in sJliri lUI ill.: I!!IIl1'g~~] 'nLlIlIuj fl'l!Lm [!'Utili!:. prin UI1~I~ fJIIJ!J']!Ird.iri SL~l'IloJ!1Me" Pentru a nu-l d~rYUJ Lk b inaptHlJIl I~!;I urn ~ einteru I flbl~uit III ,.J3i!'!'U Dleal j'lC1l[rtl1otl-. 1'IL:·>tm in:!,:~d un - r,rrl rnui ru~ rii r r;u:~ iG1.1 Of: "~>:1.1,1 ~(I i [ori.~U mmJ neil ~di - !OIl,. mllhl rnd .m~q ~~rin1 ~ru,""'n' jn.l!n1C l~ d.~.-si11l1 voli.rmului, irnr-o Ar\~tm. vllloa:rea .SIi!i limi.l .Hi.~ tlOCUlllentUJ'!i

I n cnre rtu rJi lC)d ul 1_ 1£I!ol OO'~\illll4! in ln Lr~pme J.:L1 UI11 gi,;ulul din 1~-1~ Lie dllre redactarul de l:Ilr1c. au iLl:ClIIc!oll nc:Il!IJ: 1-11 revenii ln vuriantele mnrlol i:l!!iiu fi ~!ujc:JJ~ flerifi~ llJ.~""L Rate.t. in QT.llri ca; af..J/J, r".;~h~f~l1/, imfml~ij". ~n. o;Il/o..1i:"C.'>i:llnrri. IUfPlJfll. \ll.i etl":;, "~-~~ tt:~lu1oili1 t~ [miD~lillc m. r~iLjW .i ~il.lD.~·· in. CJ.ruri Loll Il ~;;]JJJ.r.du. pei.qgill, ~tdu~liLl1l(' ,_ ~.13.. 1i'~ ecurn ~ rllrmdc i'J..: ~oi!jjith !~rn[nin ill mti~ f l'P.:Jluh!i, fizicci~.m.m.L1.), eare ;!Hcmew C1.I celc In ~Ii~.;\, 'rmil :~~la'lIl1l1crruJn~~ ~i ill ~TLjl ",.ard ul Ul ptmUJJnrn ~l ..:rrUllJo~':fi':'~ rI'~ ~;fI111 ~~ !I1cle~ ~ ru.m..tL

VnwrnuJ - wnh;tllll eea mal il1ltJOr't;I:rn."l opc'.ri n sa - .:I1!mr'C !::U'lfIri!cjul lrn plini ru n D ~ut~, de ;mi lJ~ 1;1 n;Ji.!ltJH~iI lui Mihai RlJli!.iJ.

ED Ill] RA .'IIUNERVA

.J964. 17 .;)uguSJ.rnnccle:az4 din w3tll ~aBc:rUn, m dnIm spre Copenh.agol, uade urma s.! panicipil:: la (I reuniune hllemtilulIl'lall, h.filJ ai l!aJe.OI - eel mai eseis L din ~re: es¢i~Lii litera tu:ri i rornlille.

1961. Apnrc postum, in Rf'vlSM dt: psihol(j)Cic, 11iJi. 4. SchiJl1 unl.li sitlcQJ de psih%gic. punct cl~ plu.3fC ,31] 1Il1l.c~ <ll~t!: pfi~ibiJc man opere de smlul!. criginai1, pe care. a u 19:1'lJl~ n-a rna i aplJL:a t, din p:liM re, sa. 10' re,dizeze.,

CAP ITOl. Ul.1

AfHtMARJLE $1 ABSENVEUllDlill DE (l~1

Dm eele mai lI'cclnJ Limpm~] in tC\i~1 II: fOm:lde de SOCiClflU:. ideea de om e prclcm:i. Milu;rile eonterapurnnc ell eele Mal radimentare lneepat mi. ale ei viliz a ! iei SoC oeupa de erigiNe3 :!ii~ soaeta omiJI~ui, de situ[llia lui in lume, de raporturile sale cu div.inilate.. etc. Luam run[)~tinll ~ d c pc. rcni ~3 H: a liin \ L! i omen e~ l~ iocili di [I trageda [1(1101 s lnl copi I~ rie, ill dal,~ C'1iru pevestea i.zg~nirei lui. Adam din rai f,1I:ntro c-r:im.a .s'. de curtezitate ~i lubricitate. pentru indr!!:zne:,a]a F eare a s.dJiJa~-o ea so'll ias.:i din cnnditia 5 a pte:C'"rJT1 .Jc em, ReUgiiJe. magia, legendelc, epcpeileraate o~ntin. ad ra un substrat ineeastierrt, aei deserisa direct, situa lin dt:.5l~nMhlii erncncsc ~i, viata viuoare Ii.]IlId presup us!i. coodh uk modeste: sl efemeee ale l! icpj de aici, de pc p:§mLiJlt

D[lc~rnlaliz;hn cu a ten lie ~oDlin ~~u I accstor pradusuri de magina! it: pOplillilIfl, siluatia OWtlylui S:r.:: dC~PJinde relativ, in aeerd ... -tliU in eontsazicere, cu 0 serie de «:alrl.::l~j eu care: ideea de om rorme3Za. o <I1"!eClIm 0 DpozHic. un fond,. pc: ,c:a~e sil ue ta Eiin ~ei Dme~c:!lli se impune sao. se ~lcrgc priIUr-l.Hl efert de contrast, in r,Blporl zu virulenta sau eu

1

dChllillHC!a nit r 'flnC'l.'pIC. I eea (]c om devine mal urninoasa ori m: i ~le.H"5a.

in scnsul eel mni larg, urn nisrnul irucamn.1 orice preamp r.c de determina AU de; a exphea naiv 01; l"llhi\'at nin~:l au natura omuhll. \'icisitudini1e accsrei Idei urn miste \' U1Ul.i: de la c~ ocll Ia epoca, de la soeietatc I socieiate. de la tip cultural la lip cultural. Ele sc schimb

up3. structu cdf(~i 5OciCl- ~I ~1. cum pomcnenrn mai

su dup.j iJ][en~illl Lea CU care e Irnpun alte idci, care cfHcorl;:lI.~ O'IjllL.\, alteori i:dip~eaz~ ~!lndurilc relative la soarta seu ~Iinta ornului, D nl i rnomeaee lie afirmare, de d zvoh re li ah!D\lC prnlru nojiunea de urn. au rnomente d uitare, de ab enlJ, auc'{liI.iIC amnezii ale prebeup Tij UI11 niste, in care urice ~aod privitor lu fiirqa nO:l"lir~ decade. se >;lcr~1! dispare din tcmele pc care i le pun.: 1n

erdinea zilei 0 anllmil~ ruLluri. -

in spectal trci sunt ideife care it! Ire Lit Jlll f, rut c[lnclll'en\lI intcresuh» umanist; ideea d di\'inilalc, idcea de societnie .~i id c de natur . in perioadele dod WlA din Ace51c Ir!;i tern • mentimn eu Uh dccsebit accent pe primul plan )'11 \'icqu i torice, i~kc3i de om p. lIt: -tc $i dispare, o 1~111i lumitu'l (1 orhc~!r., 0 [il" I in umhr:i. Ea nu poate gl51 ni .. i un inter in ufletul oameniler. nu poate grup el mentele cu c re _ au g • entJ_J . pt'C a fi luaU in ccnsiderare,

Din contra. on dr cJ.te on prcm:u(l(uca puhhc~ ~c indreapt~ ,alrt~ om, tlCt:a5la in enml'l~ ~'1 gar.dLrctl bigulrehgio3.~. II· nic-soci;:da •. au mecani hliinlifil:J nu se ~l\' C II:' Is apogcul lor. Arum rile umaniste .. L1nL in rapn~ rnvers propnrtional ell sucre \II nee, ... lor IT 'I preoecpari.

a a [001 in tree II. Vom 'OOC't CUm asUI:ri idcea de om in!:carc<.l ~II .."t:: roncilieze eu rcLig.ulI. en !i1i'n.~ ~i til oeialisrnul. 0 nalizJ1 r.i.lpid!!i ne va L!lmmi.

l\'iai irJl3i; once umanism conpne in el IJ samAn\u de aicism, Imcresul peruru treburilc omcne~Li iTlsemneazA laicism, mdic.'.l 0 stare suOeteolSCl set'ul_rUal.:t. Epoc.ile de. aur :tIL! vietci teligiense pLIl:t:ld de l(ll idl::t!CI"~ omu1 if! l1.li1'1 amatulInL al creatianei lntre aUUeilJ ahde:. In !:Ip.:{'Utcohll grnndin. ... subJiIQ Olt~ univcr.mlui. oper:t m!ire[l111 a dj"'il'liLiI,ii, ernul ar(aC'Cl~i loe CU imima]cWe n.CC'l.ll\-anl~toan:. ell IcrbuIi!e. CU lIIIunHi ii eu ap~1e. E un dCUi1liu zWirlil aiei de blin~\'oin,g prcvidenjc], In lala u!l!e~ puteri i.D.finiuc. WlCLlA'lik sale mizere DU po~ insemnl1 aimic, Omul c cmllopal ori imp~Ciat in opl:m dillwn!i. f3r!I putere. fAll

linta ori searta propric .. Eu:miLlle. 'IIIcmurirea !il!Wt atribuiele dumnezeirii, Omul reprezin'~ un abia peliceplibi~ moment din aeest lan] rh~ sf~iL. EI lipan: !lIi dispart inu"-(') :.dlpllfart de ru~gcr. eaee-i hm:minearli 0 dip~ Ii!lrish::[li3. Tonti e la di.spolitiJ .~i ~n mftindc pro\idcntei. pUlcn;~ omu]I1L Dcinsemniind amoM mmic.

E usor de: m,c1cs aumei eI tdeea I.!ID:Jnisl111'IU poate trai. ,i nu se lpoatc dezvalta in pcrioadele de fen'oare lieli.gi.o.a lIi 3CtH~. Evul m.ediu. fmlfund rcligios. n illabu~~. peste: lOU conceptia vreunci importan~c oarecare bI omulul. TliriJe de intcns mL~lirnm, ea Spania depild~. IHJIJ <1\'UU ccu ee 5,,11, numil ill lIe phli ReoD.$lere. A lft:buiL 0 religic ro.me laici.za.~. ea acee a a \'Cchei Hc1<l1de. ea 5aJ seebeare pe ze. printre oamcni, EpodJe de. aur ale br a hmanismului StliU erestinisrmrlui au lntunecat oompl,el mice ptcCioClIparo f.£l~1 de om. Au ~rebujl 'l:i.mpW"i de decade:pL~ n:Lig,io~ pcnlnJi ea mna:piia umani5~a. sa se ponta inrliripa.

Ace!;. i stere ncprildnid n:Decti.ilor despre ,om apare ~i in (;podle UI ron: I~Dc:-cp,iil d~prcode~llle Linde due un tip pUh~mic eentralizat, In clanal tOlemic primi~h' niciJ maear di"iuiEalelliDb e illdi~·jdulllizaI5. E:l se PfenD~.a .sub forma unet flutcn ,a"orumc eare e .. mana". Albia lDaL Ilmu

3

upar eroii .'jii zeii sub forma unor pcrscane. Umanisrnul apare 0 datA ~LJ individu IL;;mlJl organi.zn~i~i de "cel~fiu IUl'I1ci greco-rumane, Omul devine asue! echivnlcru cu .urdividul" _ Cullurile de lip trier COIcCli,,', ill care individul n 1I 5-3 d~glljal cornple; de m ·Z1iu, ou se intere 1,.;, Lii de

narts ornului,

C. ~i in cazul predomin ri. exeesive a ideii divine, In upuri le culturale ~uciali;Ulile ornul caplilol 0 esisien] secundum. acccsorie. EI c lnglobat mediului ~f au poatc dlp'tua 0 determinare ,UI noma. deea de me (ormc'lz' o data ell J.ceea de individualitate. car este ealitatea principa I a primel,

Vom 'edea mai departe cum e po ibil in zilele noastre un urnanism sn -iulisl. Dar accasta pn:-supun~ rrccerea printr-e ulta lal,i , prin aeeea ill dJren:nlierii individualiste.

Co'! ~i starcu religiea ~ prea fcncntit. ca ~i strucuu J sodaln pren tiranid mernalitaten ~liinrificll - usa cum ~-II afirmal ell la incepUllJIl ccolului al XIX-ICil. 31.::CCa - re face din "nlJilur~" ~i din ordinea naturala eheia urueersului, produce de scmeni 0 mnezie u iaeii de om. Online>! n.Humlli presupunc 0 ~IplicaLlc a Ienom nelor de j _~ in sus. Adi~ rcducerea superinrului 10 inferior. f:n accsi cadru cx:plicalh', omul de 'in!! un animal oarecare. eel mull LHI animal ma_~ perfcctionat EI e imrodus in linia de e ntinuitate Ie nomenelor hinlogtee. cu rangul de tenomen ccva m i complicat, 'dar lotuGi fti.aind parte din aceeasi mare f milie, E aeelasi rnnd de absorbtlc CLl :Ii in cazul rdigiei s u al societ .. [ii. Acolo omul dcvcnea un detaliu .. I dh Luilil\ii ori al grupuhsi social Au:i devine UI1 Jccc!.oriu <II T] huei cue 0 inglobc-ilzi1 in lcgiea ~i rontiautul ci Orice pretentie de autonomie homlnist dispare. De L3 I rprul fizica-chimic la eel Iiziologic ~l de 1<1 acesta I acel ulletese, :ldic!i orncaesc, c: 0 unnate

p.clnlfiCfupll, Pcnm&. Ducl:nc ,I IClrlczienl, IInimnlclc cmu 0 Ipcll de pUI,lni, till' omul erl un n mll~. die: 01 ml,.nl p~rrcC~lonlll. !Dllr-un lIeUI de II JemllLi:r re mcc.olallTI. Time I dc'linh ol'l'lvl "Un lhtod:mc qui muchc··, Pormulli mcanlcl (au: pOIibUI m 10; animalul Ie un rem de mIlt1n.. lar alBum - DO Inlmal, D.dld tnlruehjplrc~ 'lie I J.m,ul pril'ldptu malemll1e. iii. veau ~e urml mUc:riallJm.ul Iccoluhd •• XVUI-lea. Unul din 'lcprc.zeoWliii eei mal tclCibri ai .. IC;:C!l~J:m d~lrinJ:, La Menrie, I nlrlmt 11'1 IIl!Dle ,coDeep~il!J tw ... 'hommeIfiIclllne';. E evident cI po:dli~'iJm~ I lfebul~ ~ he lnclntlt de nem:eDClI ~o~ulc.S!c:dCIIlllmul, c~oluu,?n,lsl ilW ICe. [1IlIl] XIX-lell I IIrS;J.t ,llldlllS, ~'~I1!C lumlDlle PQflblie 1n IjutoNI, ldeU.ide~t[tIJU Inue ~m ,1 MLlmal: Idmi~lnd do:u; pcnllnJ eel d:mllJ OIR-W,:e dlre1ltlll~e d,e, 81'11_d. ,Darwin . .)~ Spcn«l!: I. fltlI\!! tot ICC au pYlUC penlru crCI.,IU1!.CI unel WOIOfii nlllU]',alc de. ooatinuital.t cm·anim!ll. Omlld era aUeJ n:pUl 1o cadruJ! o~-dInf. i utm:a1e. avbd un o~cc!lre raDlln ienrbie, dar fund determmat In loa~e atnbu~ele 111c de .u:ie.qi h:ji ca 8 le Inlreg,ei tum~ ,Z-OO]Og_i ee,

Nltwa!'''' eUminl i!.5tfcl CI ,i "Rcli,gLII," ori ",5ode'Lntu'" pOIibRitltcl unei Riston,c indepcndc_~tc a cmuJui. AtUQ~ I_I creal lleori.t i,dulZnden"e'''. ad~cl a 5lIbordonlnl omuJui Iii RgDJW uimal. 'In ,ilCe5le ,wndilill, originalil lea

a:mulm au putca 6 indicatl,_ ,_ .

Mii LLrziu wit, c1tt,c ,flQirul sccoJulul trean, e!nd Inumi~l ffiMO.ti au blttK.S.i oll'(,ec.;ari tentative dhooonlin.u.isle, idUa de oml pinS! d po~te QtcpUll~ C!~rcctl!r~ ~rmle: de ,IIUtonomiC. BeIpm. mud din pror.go~blacesr.c:1 IfilDloIH de. .dCpCDdcDl~ dLs-~Dtioui:li~. c~~~ ~eI~:rn uimUuci!! kDomeDc~ol' lulIctqu a!J cele lJ~o[tlgll::.c §I Cb1M' :I a.celto:r-a OJ, ce~c lDeeanice. ~u. a plI'ezelliUll ~otl1i pe am sub fomul UDUJI lIf:ljm_l~ activ, "hom.o Iaber",

5

predestimn s~ acuoncze industries j ~ lr.1n.'Ulrmc:, IT) ~ n ul \ ic] ii $1 J insrinctnlui de can ervarc amhlaola In nU(3cU,mll spre avantnjul .. au.

Ra lui ii scnta omului lind actiunea ~i aeeasta .1cadm..l all imhold decft ndaprarea pentru conservarea vietii, Bergson, d1l crmlinllist in mctafizica sa, devcnea in antropclogic un biologisl ca LO~ cl;ilaltl prcdeceseri ai sli. Contradictia bergscniann i:OI].5ll'l in ncpctrivireu inl [I: "l)pirtl~i cilf!! libcnate, mJnik'itaL!l ehinr sub lorrna unui vitalism in . iSll~mul ssu general ffiosCifie. ~i inserarea omului in riindul auimalclor .. fabricaecare" pc LUI pum:l de vcdere strict biologist.

Astfel toate concepjitle cart plC::IC!l de I.. idcea "niJlurli" ~iierificli aspiratiile speeifiee r: J'iinlr) ornenesti.

invcntat {)I 5petA de nemurire, eel putin lntr-c ~ dotll.ai via.!,lI, daea nu in aeeaste. Uncle religii au mLroo1l1s perspectiva pamdisului, ahele pe aeeea a. metempsihoze], allele pc: aeeea a incamaJiunei.1!! perpetuhiti unei cxiste:lI~e in forma de ,.SU.fiCIC .. le .str4mo!iilcr· .... spirile etc, Viia,~a omene~d, Ili [osl prdungi.l~ aslfel dinoolo de limilele pienUlare ale eJtishU'l,tei noasue mel pe pa.mBoi in [anna ooncrel.1 in eare ('I fost dallli \·iatOi. l.lJm,ea den' a :mel'S rnai departe, umplrnd abi.N.t dimtlre pturid:e rnJ!, :iti cameni pn.ll d-llu:!i m.i: iii. ooncep ut m ai mlii :zeu l.llrsufle~i~i de oopdMl~tc 01'01::: n~l,j. i-a wborat din 01imp pe p5ml'int. 11:," dm uri, iu.biri ~ paLiru.i, le-a .p. reseris dtsLilGurl, asl!mh;t~g,ilI'i'e e~ ale noastre, In al doilearand, II adlmt ea pDsibil~ reveha omnlui oonlIB zeiler, A ill.diallll!zuiu\a aoesw.ia de 3 le futaecretele. de .3 se substhui lor. ~firu] ~ui Prometeu e prima incertafC umanista in "·c.chea miloiogie. ~{ai ILarziu. in plin c\! rnediu, crc~tinis:mul a, april prin al&le:a ~i ilit,ilea int,erctictii progresul aum~iei dal.~ omului. A uebuU sa. .. 'inil Rcnil!il1ercs ~i UlLIi U!.rnu ae£orma pentru ca asttel de pr,cocuplhi !'iil!. fie: pDSi.hi~f:. LnupuU.!ri.I.e unei gb.diri naturalistc. care, 1T.I1!J~ tarzill, cbd va deveni alo~pulemll:l1. \'1'1, imp~C'dica !j:L ea dezveltarea unci ooncepli.i antrcpeecmrice, <1 reu:;;jllO[~i. oombauind ehseuraatismul rdi.gios ~li pl1cparimu:!, 0 amecpJi!: nalUfalisli ~i Dlccanicisll a lumii. s~ d.czrobeasd!! ~nll.ru un 'Limp studlul omului, Om lupta inlIe mcc.lrucismul ~ltinUfic ~j credin,.a rdigi.oijls!l a reic~il un cqtig pentru umanism..

Cu lOIJJ.~ ap rent;) cOlllmric, ,cxi5Llt in:sa in iD5~~ doctrina a:e~lin~ 01 51: ric dcpexspeC'uve ~i intcrp[it:lhi SiTe. dog,m. ei~ dupt!i ,care Q ,~g,mlll.a Iw~crtate era c:5~~igall penrru am. in 5'PCC1M, glnchlJrea lcoioglca EI SL AUgUliUD, cu [)~a de co\ran;Uoare inOul!o,.1I! asupra g9.ndirci reUgjo,ase

I!)ad. ideile de divinitate, de s.ocie.tiue ~i de natura au in!bl.L~i~ in unele le.pOO sao culruri inleresul ideoiogic pentru om, ideea urnanista J reusit tetu i sa se alirme ln ~helc, drill aeesie eoncurenje !illibcOlI.l din unensitatea for. in COndi\ll rnai prielnice, omul ill inCl!pUl ~~ se g~ndcasdlla el lnsusi ~i slHi alcatuiasea difcrilc porrrete d~ ... prc d~Mul EI :;-:1 inehipuit Imr-o 'sene inlreag~ de tipuri care: reprezemau deriderarele idcale ale timpului I,

Marile sf 1')1hi urnaniste au CD. 1 Inl AI. tea dezrobiri [;Ji!::I de tirania religioasa, 5DcletarisU sau mecanle~liin~illcl. Er . evident. greu ea omul 51\ eapete 0 !!Xistcnl:i illdl\'iLlu Ir. pnn opozijia [o1l:Ut1 di\·inila,li. In domeniul ins[J~i [:11 speculajiei religioase, Trecl1tor ~i m~rginll, el nu se putea de rim prin rclislenla ru~n de eternitate ~i abscfut. Cu LQale aces lea, ~rn. insusi eadrul religiilor, omul ~i~a

, "ell ill Ji~.1l priyuqk. Tudnr '\fiajtll, Trll.l1"onn~riI~ j'J~ji (II!' ~fm. lJuturc:ni, 1~2: M Srhdtr. Di~ Jdt!~ t!~.~ A.ft!l1U:-ht!".

1

medievalc, a ccnsacrat aceasta " hizitie, Prin p calu'l onginar, ernul UC~ill~C, dcvenh:: 0 riinl3 9MIUL~. ranil!'i. Dravolul il poate astle 1 ififluc.n It! ~i-i pcate insufla rL'nrnpliscen\ll. cnre·1 line in canoilil :sa imperfeC-I,1. OaT, in [I~la~i timp, omul Linde r1Hrc perfcctianea dl\inA. Ei

_.asp1r~ c!Trc fiinla lui DumrH=Z~U, E pDs:ibil acest lueru, Sf.

Angu .. lin acord!! omulm gnl\ia divin~ prin care ~[SC po.1II1: ~;ilvlil, Omyl c. ontol<.lgic vorbind, trihutar t:lU.Stenlei sale p.1mtll'1lqh. dar in ned sj 'limp susceptibil, :in anumite r.:L1lldJliL de a urea spre :;t3Iea di .. il1~.

Acorddndu-i gr ,io [) I:lm.nC7.cU ncord omalui ~i libertate, ad in deplin liber-arbitru, c.1 s-e' poate hOi.ui cl'Hre calea pnnidpari! 13 dumnezcire, As{feL OIDul rru SoC poate mfinun s:i.lll@,ur. prin propria sa Lnitia\i .. '~. flI~ ajutorul divin, dar clnd. £Iap.a i s-a Ilconhu. el poatc urea treptele pertcctinnelsl ale S<l1v, ril, hand afirma in acel ~i limp ~J3luit31~3 depIin~, libertatea liberului arbitru OmeDf'SC: clnd profesa.::'1 Dumnezeu an: prima initial.i\'a a oricarui bine. c.."l el d1'l vcinta I n:.uizru~a: t!.lnc.oromind meraele noastre, el illcorone3im do.mrile sale proprii; eli omul nu Sf: poate salva singur, nici !ill lneeapa singur opera manHlirii sale ~i cll el singur lUI poate face decal r3ul 'i gre~e:lilu ~i d. tctusi e Iiber C"fiIld lucreaza ~L1b grJ,ia divin!i. ~i ell. tnviorat interior prin ca, pcate g:indi tiber nL.:tl: bum: ~i merituease ~I d. sioguf responsaeil lc raul pe eare-l Ince ... , ,rud E .. rul McdlU prolesu acea.n,o oonc:.epile. a misterului &r;l~ld ~i atl libeJtl~ii, el em pur ~i simplu in Linin Ml'lcePliei creatine pe eare (I profes . La apogeul gindirH medievalc, sr. Thomas din Aquino va elabara lcologi.c !iotu~me pe care SL Augmtin le disecrnnse in rnnrile sale i.lHu~~wi CO~ tempI a li \ c, .. !

I J. ,\1l.r.nlllin, I_ 'hwna.Dillll<." rnr~}!I'4i. 1'1_1 Y.

Se pOJl~ vorbi 1I!i~(~1 dup~ unii .tlc u~ um nism C'~c,~~~ in plio:' epm:.a ,j] catoliclS.D1ulu.l. Mal tkll . Luther. Lll1~ m sau Ianseuius, prin Rdorn:lA. vor vern cu doctrina pn:d~lin'1~id. d~p~ care ~mld. ~ma[l~ COI1J.lI~:m:u in \'"c~nie'ic pe bOWl p:it't'ltulul ongmar, ~:l.l.1 pulmt;'i. de mUI1LuiJe. 0 astlel de inh:rpu.:larc pcsiml 14. ral~!Ist.11.. inueptlrtearli pe om de J[1 0 eoneeplic dh·inll J C~IlI~l ~Jl~, Gm~ia fiind1ndcp:!na\it omul nu rrrn aJ~ de a~ti:ptat nunrc de Jill Dyrnnezeu. EI se lntoarce dilrc VIJ!:Ji p;hn~nh=3!!iC~. mDl'lcriali"tCi. Protcstarrtismul 5t! lmearce c1Hrc e] lruil'~I, Intr-un ret de nuLroJXi'Ccnrri III 1.1ic:. pUl'lfi"? J::e [I.m in eemrul existentei, Printr-a pilradol\'.11!1 eVCllu\Il!, lal3hs~ul reformisl crecazi un umanism indi\'idl.lali:.t. liber de once innuen~~ di .. id, Aceas:t~ atmosfera ajuUl. prin li~~~a)jsn_'mJ ei, filosofk.i namrei care ~c gti.Sf:a ~n alte domcnii 11'1 phn.'l dczvoltarc si, astfel conjugate, ambele sforl~nl ndue 0 dcz.robin: rc msreab i1 ~L

in erdinea socj~lrl E'tU1 Mediu il'l.ab~ise orice aspirutie iodi.\'idLialist~, E,,'u1 modern. cafe ilu:epc cu Libera cugeiare de ease avea nevnie burghczia in. lupta ei de: elibemr~. ahrm!! impLicil ~i 'lnceputurilc mdi"i:duCilismuluL Categoria pcboll.3JilA\ii optl.SlI socieHilii c:eeaztl c ~ric, i~lI'en~~ de tipurl umaruste nei, dercrrninate d~ .n'l~"r,~uah~mul I:conomic cerut de prngresele aC1!lmulliru_ c'lpa~h.'ne+ ,

in primul ril.nd, omul IRcna~~e~i. In loc~1 ~cchl!':Ir rlrnni, 0 serie 'inLr,cag3 de eondottieri mil.gn~mOil unrel~n eurti de striilori ~i an.~ti.Exilo! ~l cosmopcbtinaul d~:;('hld Ur1LCIl1ur:i largi, Omul multiplu, cuprinzfror, .J ucmo un]YCJSIDC", in [dlilJ I.ui Pic de 131 tl.-tirandoLa. doctor .. de Omnl rc sdbll'i'\ Dante. dc~prc rorc Hoeeaccio ne spune clL un1~ i! eonsiderau marc poet. tli] Iii mosor. in fin c. ani i lcolug eri om poLitic •. Leenardo. pictor, rilocot arhHccl ,i ?f!1 de ~liinli. dcvin l'igurili.! cele mm C:UIlOSl:Ule ale J CS~UI nmp.

.. n~r orice negnstor llorernin sau ern p Iitic este de obicel un III'" al care: "'Or beste amflnd u lirnbilc untice. Cei mai celcb;i LIf!lani~l.i If . uie .sli-l I veje pe el ~l 1 e .cop.i! lui Polllu:a I i?IlctJ lui (\ns t, [Burckhardt] Gimna UC.:J. damul: munc • poeua, pictur • fizica i gcogul.fi rnu eune unte curente ill care fn lie multi ezcelau, 0 nouA c{lm::epli~ ,R_glo~f'i 1I~.Jite. Oamenii en Inenti &unt omna1i. sarb~.lont: tn VHl.trl ~~ ~l1P~ moane, Biografia, in care e descrisa viara celebnUI~i.Ior. devine un gen istortc ~i literar fOMie ~usl.nl. Tn legl!illH~ cu aprecierea critlcli a ]lIt:£?onahtAlulo! m.::m:anle: . p r i pamflerul, gI\jrnu f batJo~UIa ~llncti c genun lite: rc, a cum le-a practi [ de plldni Pietro Aretin S rrn le-a rec m. ndat in pretioase c no ne pcniru uznl III nilor de 'f1urtt'. Bah z r Ca!'Hig1~o~e in vestitul sftu ('or igin . Semnul speoal I Ilnrentinilcr era de ave: "oclJ.i ru;~U'Jli ~i lim ' rei ".

Lertura se completeaza eLI ell] rorii, Marii d.e- c\.Pp~rit.o~ de enntinente •.. conquistadores", ponughezi ~I spanioli, mCll~ gu lui lungilor petegriu rio Drizontul eultural se in.L!cge1ilc CIJ ~~j cosmcgralic ~ ctncgraflc Del 1!."~mCDe_a, ~tuntelc nnturu devin ramiH rc, in timp ce m productule ~~terrt re • par preoeupari de I lilA psiholo icll ~ personngillor, eee ce dov cd " re dcsc penrea 0 luluj uuenor,

'Izionomia oraului modern err tfel ne3Lli. ~ i

U'chuia ..• C 5 fie opus ociei 11 din care fie . par C pen ru ca ~1 conu stul sl\-l e ild n IClC mal bine. Aceasta D (05l opera veacului al XVlll-lca Irancez, All crrculai atunei trei portrete umarnstc antisoeiale: omul natural (lI1JUI ~bstrac' ~j ... huaul sM~fite ". eel! ce c.plirl!.il C3 (l prim.~ mSC~~,~l tc t~a DC~OHI. de a dcmonstra cli pc, deasupra rondi~lilor sociale rstorio ,d moment ori de Ilnwnilll speeifieitate, §.i in contra lor, IIiIl 11 omen' se.' avea 0 Selic

de dreptlld imprc.scrip'tibile. Care p.neau de insl.lJiiren 5~ de om, pc care m le acordase Datum ~i am: Ill! erau acordate de sedetase.

. OffiLlI se na~lC: ,CD anumite prerogatlve eterae, inallerabi]c, pe care niei o tiraaie no w I.e po-ale IU1i. Pentrn aeeasta, un Grotius, un Johannes AILbUSLiIs, un Puffendorf au ""CIt doctrina •• direpm1ui na lUT:l!J"". OM. pe n tru CIl sa dewe un sllWblec~. at aeestui drept lll.lpmsocial, era nevnie de !l! eenstruiieeena tmll~i a .. omulw na.lMlr.a1"_ Cu .aCCast3 S-3U ~Jrul,bci.nat. .Rcus.. s eau, Mcr,ellll'. MEibly ,~i altii. ACeSI3i e omul modc.pcndent ,~ MIi~eriCl:r SOl:.iet~tii. mow ic~U direct din m~ .. [HI, ~3turii,. eu dI~plur:i i.mprescriptibile. reodate pe pnnctpll V~Rlce. SOClcliHea a-a l!icul decit :sA. altereze 3.oesle drcp'lurli, Sill Ie oornpl ori 51 le supnmc, Dar ornul nalurn] 11 preemtat mediului in care s-a III cut, lEI B-are 0- ~ettp,jW'le empirid de produs ooh:c'l.iv. ci una apriories,

. Omu.J narural, didind astlel c.ondiliilc istoriee ~i psiholngu;e, devlne in conceptlia aJIDf" g~Ddjtori ru aocluia~i "eac .. om u) ,ubslr!lCr'. Condom: L. T urgm.marile Ii guri ale R.evolu~[l!i Franceze, de 1 a Danton 13 Babeur fi dela Saim Just la M'!M R,oJand, au crcm'l. in~T-un om in sine, esenl~ h;:(lre[,~di. genelfa:lizarc m~io!!l.aU, ;3 li&(uror insW;inlour de umaanate, un om care c-uprinde lntr-lnsnl "ldecil" pJll!lonici.a.n:li de emenie, concept uaitar ~i invariabil. C nd verbeau de .. drcpLurilc omu1ui" corifeu marii revolujii sc g.andea.u la aces: om mereu ega! ell el i.rum 1. indifercnl de IBitiludine Ion !~DgiUJdinC. de vmdll, de r . ~ ari de religie, Contr~ ceesun acces de aliuLmcLD...zaflC care mulila viaja lIulenl!Jc1. concre'~. care It tomb ereri ~i crime in numele unci. scheme de ominexisleDlJl, ~,-a ifidrep'lal Tame marile sale. pomeh: pamfietal'C din. Us origines de I:~ Fronce oonlerQpofailj~. [0 GliDe, pentru a i.nu~ri portretul omul.ui naJtufo1.ru. in t:la:e~~ ambir:m~a ls10ncA. s-a ereat, lundatpe.

11

raporu-lcle misionariJor ieOl;uip. porn-eml a ceca a: $C du:ma .. runei .Je bon ssuvage", sllbatecul bla.nd, iDoccml. ncpep/critil incl de: s.m:ictan:, idiUc ,i paradizlae, incapabil de erueime, rlullte sa'il pcnrcrsiuli'lc. Cil a Iost de aULenLic aeest porttel au putut-e vedea aceia eare, dupa I!.CCliSl! nevinovatl propa,gandl, au luae drumul tinuturilor ~lUbaLice ~i nu s-au mai it'UQ:rs niciodata to parris,

Eta m:cesar ins:\, slse arate cQ Bptur<l omencas~ in~ blJln! ~] eurninte tn mrejile socicUA~ii; era neeesar sA se dcsparl§ dar ~i categoric nmul, adid indi\'iduL, de pretentlilc abscrbame ale medllilllLi eoieedv.

OmuJ abstra .l ct ~.i omul mlt~ si-au ~el ... olla.t veicHlI.ple pana ]a apogeu 10 nmpul rcmanlLmlu1w. lraM'formlndu-se lntr-o nnd viaiane umal'list1!J, aeeea ill "onu.!lui IiCOp in sine". Areillol:l nou~ silm:l! omeneasclt a Jest sc:hit:l1a. in bnille el jenerale, de Kam • ..,:Considu:t pe ap:roBpele tau COl pc un SC()P, nu ea P._e unJ!.ili!.9c" lasearnna a re~!.1no~te un fel de

uvcnmitalc c: Ort:pL dj'tm p-.ana ~i ultimului dintre oameni, 5e cr 'J prin aeeasta un pea!', minim'" 1 no~:iUDei de em. Prin [Ilptul dI era om. avea dreptul de a fi ecnsiderar CBi [I Iinalitate autencma. Cu aeeasta, ~riumIuL maxim al urnanismului i1!di'tidua1ist era crcat. Au venit dupa aceea paroxismcle dectrinet CD Nieusche. Ibsen sau Carlyle, cue au deschis emului drurnuri eatre eroism, eu \·ck.illlill de supr speUt C\I aspil."ilitii de zei lata,cil,il pdntre eameai, Oft'll.!1 deveuea supra-em ~i, pnn aceasta, piirll.sindu-~i

peta, [] trilda in 3r;:eli1~i Limp.

Antagol1!isMw natur~ - om!.:uic rlmimea ilns.1 in picinare, DezvoltilIea uri~A a ~ti.in~elor naturii in !leooh.li~ at XIX-lea ilJiglobase in eltplii:a~a mecanista lntregul dnrneniu al ~ilin,e]ol!" 'biologic-e. Descoperirea naturei II dus mJ numai la ,0 mclodolog:Lc, dar ~j la 0 metafizica,

aturismul <I devc;rul pannanrrism, Ern firese ea studlirul

realill~ilor mnC'n~~ sj, fie i.nglobal ill acc-5l impc:nwlD at ~liintelor naturale. Esen~Si omuhn s-a redus Ia 0' eontepire, ,sllbli.gj~iLI de mi.d:i d.ifen:nle. Co ultime~e s[adil de cvo]uUe ale regmrlui animal.

,PozitimmuJ ~i ,eVl:lll1~ionismLi, 3llll de mP1l,pCnUnle in domcnrul ru.05061: at .!lccoluJw all XIX-lea. 5-au Intreein, iDU"...o terib:iH. clI!walje, 51 ildliLd ficcare coulributi.a lor Ia cxpliearca miIDm.alizanlA iii omuJlIi.

Dar ~j mo s-au mcen;at r~tl.'iteD~e Ii rC!!CJil.lni. La mlerprellHile ftlageneDcc ij:i oruogtm:ti.t~ s-au opw altele, de omiD. sutletese, en delinind specific omul incJ dilll antitbitate s-a indiml ea fiind particulare dnmeniuhn unum faflUnca ~i puterea de gandir,e. AJ~i~ au ,alras ateoliune31 asupr3J racu!.tllJii voribire~. a.slllprn llrnbajului, aiPi. in fine, supra aptfLudinllOl h:bnice, ~Utra1e ori sociale .. V,aI'D vedcamllLi depsrte, lntr-un ctlPi~Dl, cat vaJuread ace-SIc: dcfini\i:i.

"

D~d LO lIe(U1 ideea de 10m IlU s-~, ~utut imp~fie. ded~ atun~ clad punC'lul de ,'edere TI;:UglOS, sOCIelMlS( on saenmt se g,1s.e.au in di.zgra~ie, astbi tri:b1llii~ sL!i ooostal!m eli. chiu in Ifu·~z.eo,~ aeestor oonsidcratll estile, oonceptiuoc;a umui.sL!I .1",eu$lS~lc:: sA se afirme, E8I SI: poatc condlitl to 5'in~'Cle: uple Iii ICUp~l,nO,are CD ldeile C3~ altA datI lneereau 5-0 suprlme, 10 prirnul dnd, reLi,gia, (cnuB'llnd, pc de 0 parle. ~a pom~li'eaJ ejl Il!:xdusivina ,i fa.naliclll, a "cut nmcns:c eoncesii laieismalui, Rind pcrlirld, deismuJ. fi:dei mul, religia nalumJ. wnstderad en un ~eno:men umae !ii, .. pmgmo.tlsl de I~ Chaleaubriand ,~j E. Remm pllm\ 13. William 18iflleS, au pus omul in miillKUl spcculaJillol' reli -ioase. AccSIC.tl! au ell pltl3l1 [je D

12

semni6calie de: I..uilihmsm sccial seu n<lltiom.\~ fie un ~Cll§ de eenselnre ~L in\~DifBlJC ps.ihidl. un excitant stenic pen'LrU deceppile ,omene~li. Fl1rlli s:l mai fie de escntll rl:ve!aloan:. rdigi iii ap rut, til ~i arta uri Iilnscfia, D opera 8!_j,)mul.ui. Dar mal ales, indq1!nAn.du-s~ de mariic c~ a.mbipi de eonstruetie wsmcgonid. Ii ... a ajuns lneetul CU ~nce1yl1a 0 prob]cm~ de tom;um.f;A.

Rr:ligia s-llJrdu~at din uaivers in sufletul rnaenesc, dCl'~niDd a afaeere psibologicA. In admcimile: inco~tienLU\ui ef 'in ~rf:ze~c leon~lHn~ei. 1:." fi-a gAsh 1m sediu preferat, DinU'-o mClallziri, mislk'A. in care !ruu] moan nu era dec5L un rnodest amdnUfll. e:a a ajuM un capitol psihlc. s;1I~luil1d in interierul omepesc. Prin, aceasta n.nunomia. ",umrutism-rdigie" ,i-8 Dlodifica'l. ICU torul prcmiselc du~ei iniliale,

Aceeasi lnduleire de raperturi irebaie J COfi.Mllil!l,m ~j ~I:I eeea ee prl"'~lC antneza "ljitiinll-speciIiciulle umana". in elanul enruziast !li~ naiv a]. lneepuumler d. ~liil"l'3 aSlmna pe om unei spete oareeare de animal, M.iii pUlin si.mplista. allU'opo~ogia: rcce[lU. cum YOm vedea rna] depene, arall\ nzi c-:J cmul se prcrinllli eu rem iil.n;.ob~k particuJaTitA~ Ilnillomic~ :$i rwoltDg:ice. SahLll peste uhima ,spe,a arumalidi inrudit~ sc [ace ~C'UnOSCUl printr-o sene lmporlantll dl: earactere fiz.ice speciale ~i pri.nn-ol 'rc\'o:lupc de fum:pon.ll'C a organelor. Fib! 51 rupA seria Illiatiune] can: [eagl pc: om de animal! printre multe reriduuri comunc. speta bomiruanl!i se (:ali.U:U,ruCBzA original prin nenurnlrale "mut.a,.i". adednle TC¥OJU',u fizioiogil:e.!jl] strueturale care 0 deosebeee ~und!amclllaJ de predecescrii !:ili in, scara nolutivA. Nenumbale trans form ~n fiziee dau omului aCJmt ii psihice '}i nervoase complicate, b. care detenainisnra! muur,El1 rru mai peste j'llea simplu lI'i reeiilinlu.

in fine, incadrarcs eoleclivat aduala nu mal suprim.~ 'C8i veehile liraniiocie'larisle jnr.cre!lu] pentru ,fiiola umana Progres-uI demueratie! !iii iii I sod alismului , rldienrea standard1ll.1ui de "wall OJ. omului de: jes, IUpUl1 pentru dlliepla~ea sodal.l ~i pernru ili.benate ridid pe selavul a.nib.ilOlil de aIHl.dBU! :inlr-O fiiol!! inlreagA. corujl:ienl.a ~i respectsbil 1!1. Ornul au rn ai e un ins trume n l pen1.r ILiI g socicII:alc ,SlUg UJIIi s~a.l dnmina! §.i. utilbaL de 0 uli,gathic. .. Eltplo.at~re.. om uhri de ca tre om>+ e pre tu tinde nl mn desCIe~lere. Prin inh:!(CJul CU Care se urmareste ridicar>ea ultin:u:hn calegorii soci~e la un rang de. \10,111 demo!. 5.1: rimd la un llDumit nh;,d jDS~ cal.ilaEea de om. K. Iir'lilIX. in a sa HeiJige FamiJie. <II ararat ca, 5~~v4l1d pe rnuneitori, ,ca,l!egorii! sociaJa cea mai ,exp]mn.all'l •. SlI.Ib cafe nu mail eRisla 01 alla mai mblt.3. sociati..sm.ul ridici implkil ~i elasele S~ prapuse aeesteia, deei soeietatea omcneasc1 iDlrc"'ga. Mun.citocul dcwnc asLfe~ .. ernul 'tip". salvatarul il4~~. at COlcclt\; l1li1-i i.

Preecuparea de .lls.igumR ~ 'vi e] ii materiale. 11 re:!tpecllllui de demniunc. de libertate, de crillc.a $"i alJltocriticl, dezrobe~ILe pri.o munc:itor ins~ii flinla amcnea5c:i. Regimurile de mas!i comb 'I p rexismete ambifiei indli\iduah:. egoismul Ilica_PMaUu. orgnliul anarhic ~w dimh'iilnl, dar asiguri nu numai D valnare minimal~ omului, ci ~i (II ierarhie a ca.ntila'Jij ~i caLilA\ii rnuaeil ca enteriu d~ valorifieare, iInlI ~ocu.l dircpnuiJor de mo~tnire meC'.lm.id, de Losta"UCaz;.1l e[oflul ~i Icmula~jlliindividllllui. :ridicindu.i mercy m\i'tlul cultaral si S£cllrt.arelli in ereatle, Sc neatc vorbi astfel de un umanism sociafut FArA ~ aspire,

1.:1

IS

ca. in miurrile f~,aCU~JJiMe. d!m~ ~o:tiuDea de .,SUPnliOffi, j ', de .. trout uu de .. cUt!", sepo!.l!~~ iDtrcved~a pc:lum flecare em. ~n slDul sooalt51l1l.dui. Blsilllra:r~ i:nf1n:iL~ it dc:z;vo}t!rii :S8J~C spiritu1I1e. Omul i~i ]ula~e Ilimp~i6C3. damriJc: s ale elm c ore: ~ U Pl~U ~ 101. once pote n tAo AceastA idee a um~n:i5mu[lJj sociaUs~. fu~pe 51!. SiC. agile :m. lfire:rHc. lki ale contoonu:nru:J1iIJl. U D A. Maltil.W!, SlI.U. 1. G u!:beM@ aw. hlIlsat Il.ce3sUil l'Iotiunc In Fran!:!, ar~Ul1d c~, Ifi'lill existil ~lnrolllpa:tiib.iJiul'[e rnUe sodallsm Iii de.lVol.larcili :ma.'tim & It

CAfITOLUL 11

La gJmrc: de I 'h.om~ c'~51 dc' ~ dl~!l!C1 pour ri~fL (Paw VIIlCI)')

Religij~e ea !ii :!iUi·f.lla au fost mcr~ll prt:crupate de <Ii bOll!ri C'Ii.!! d~esebi:rc [oe~l om~lyi in uaivers, Mitu'l genezei pOITI~le elm acda~i spiri1 ea ~~ De:s,cf:ndcll,a I}muJui a 11.0 DMWin. Des~nes. en dispret ul ..,a,p pentm aDimalu1-m~i]1a., ca ;~ aediililaD:Sw, BOSSHet, afinn! d'Dpouriv5J SIJ prema P{!J olll1ll.lui. $i clI.iu cand un nOel plll,f'~ vifgin:d CJ aeela a] ]u~ Slfr;ii[J9CTh din Assisj se Lasa, m_ b~iDdelc.a Illii. ak'lJiSi de nApa plsMilo:r ceru.lrn.. el are mDlltiin~a cl prietenia 1M pm lni snima1e]c nec:uva:l:ltiUoaJI"C .1:: 0 bliIDna\'cjtil~1 !it 0 filu.U'opit.

Superiorhatea amului a f05t (I ~legorie ned:iscu( .. b:M:1 pentru genal nos trill , ioe" de la aurora civiliaatiilor, De: le rminarea PJccis~ a accstei s upe rioriUlt.i lnce pc ce va mal Ia-mu, 0 datA cu ,61oso:fia eh:nA .. Seco~u1 OIl XIX-'Ielli. ebsedat de lIiiI!iLlsurA C.Ul!:tA ~i pre~'liz;m: experiml!nI31.i. ,jJ pus, veehea p:rcble:m~ a MU"~liLehu religii~. a~:ilJ cum B ~bl~nuil.sA puie loa le problemele pe care a "oil s~ le ~oiutiol1Je: lit: de jo.~ in sus. Atuacl s-~~ p~::t~iL (I dip,ij ~1IU'ln~bmilc 'pIC teJil~Oa5e ~~ geandcmaae aSllp:ra speeiCidllt ii s1I1fi.e l uiui erne DeS'!:: in demil: hire de eelelalie animule. B iQ]cgii s-au

I

;1,1

a :S;w!~Ul un allot indu~tja. TOii, eu prc:rermle YMjo'lJ~e psntru 01 bU4ti$~n IOn II.U:a, au lOSI tmw ~et!l~em ai r~p1l.!!bLicd logi~. CI eBgl(lui I-au mll i adllugat empms:mlill on senzuallsmul, sag K3!o~ m~id5mY] nn illl5e.a.mntli .:IDeal ~ Il!U ccmpJe l~'1 une1e de I ali i ori. d 3,U ~.mDj<lt lucrurile ~ell'lli ~a.i bine.

E lesne de io~~1e!ii rH'OO ei ell. ~ Upr:Ii'SlWIl rat ;unii fiima d va~oarea supre m~. laf. pe de tli]~ 4 parte. omuH'itmL"d anim OJ ~liIl !Clem .ai pc ntd , oomduzia iurn.daU ell III.!l:GtsiLa[e ¥'.ill n ~ 'Dmul e primul anim31 caR g.5nde~,lc. ~i defirii1.i~ IICtIlSU'1 !! inlnn m p~pOJI'. Toalli ruume1l 0 c:rcdcindii!!cuLabiM. TO.lt!l blmc:a. lli!l'illi1 de: (II lagm~ mica de til:KCt!1u':ui in domellilul pill!ollllgici 7.ml~osi~. S~rn in adc\'oir anlm~l1ele r,ipqle de

lotc'ligenl a. l' '

~ ade~r. ~rc~.\nd peste fapte1e oopirn. um'llalle in S(;~;;.u, idr;[uJi~~lii ern-animal de c.'Ure lFabl1l:, ,RomanesDri BR~~. iatJ dlu:v,," faptc ,rczc l:liUHC cu. IQallli g:rij a ~t iinJmdL o pLSldl! mkaJlcl (II bUC011 de: come:... Une~ gaitc eare sIll, die,opJfte ~i 0 pri\'e~~e ti vine poetl. Ca 51 ~iungl!. ~iJ bueata d~ .~me in mood direct, 'IIt3J trc bu~ sl t'fC.lt!i peste ,ghcareh: plSl,eu .. A~~~~ g;ls~h: 0 !iUa.tagem ~~ se oJiprop]c ~ p~ pUlemu: plSl.ca de madill Co1Jld aceasl.a p~w.e:jlC ~e a ~nlorcliDdu'$1 berul clIke ooada. ga.il,a se fcpede$i rur~ C'3:rnC;;Ji. D D.clI rabuLJ CD ... pea ~i einara e 0. poveste. [.lptw Iliocs~a e prez,c!l~M ca un deeumern de" ingeniOiz.i~Me itl,u:hgcoUi p~ nn ~i in rnaau ale]c de psiho]o~e eornparara btlli un alml, Un e4in!.; !; im,ihis tarr-o ooaic.EI :j.lie c:~ IIIU..! paille ie~~ af a rtI dec4[ deseh iu'd U$3. Dar no: as, (I .3T"f: w~i dan~e. Can: C eea b liUla? Sro gun'! sol u lie ~ ~ Je :w eeree p~ teate ~a lid mJ. $i 1I~f1 .'5C desehide, tJ n ~ ei !i!gulqlrc &~UJ'l~ch: ca·fC ('.ad ln jurul.IUlnei b,uoz.e. Dup~ un esamen mml!~ao.s. el descope-Ii ~{I~Vt~iI rowe, apb":OL.1.Ia. .. :i d ~rg!l gra.l.lflleh:: arD.f~. $t ~ Cli.ocu] (II ples:l1.~~e on de cone on WC~.

~~nii ~umJ.t; s!! dcs~ ~p~~u.1 izil!:,.1ID alomio-oomp'M:!.'!1 on filQg~n~ uC,Bl ti,hesDW'UJ. S~ ,iI~~, ,.~ :ib~l ,anuopo1ogin, cu p!ls~UlTJ.l~ ~l~C ~oa[e feluti1.e. ~~ulti1~~l~ baut~ pc !.mJ s~~~~. ~mpual~v, all:raIlS!~rmkli oqMi&m(;lcr nu sinn de d1S'.I'e~u~~ t~ ,~ PiWVCljtc wpu'l omcn.eSiC as~tiliiluh tu a~]aJ !liW b,llo\a~tc_~ .• _ ,a~ e&,cl_ui on ~1 mllJ_u~ti: :10 ~~priv~tc a !!11m p ologm.iI p51lJi1jel i adl.dl eaUlcuc:mu'C il SlnC[ lui suflcte.$Li a om'W.ui. in rapon cuaeee it 8 ,a:ni.a1J1;1:1or I l!lunll~m 'In~ I~. vc.ehilc ,50~U~ iIllo!,(lfiee if~ mc·tafui~ indiCill~~ de ~~une. :S~ c~I'mI u momcliu aeestc dtcva· soIuJii.

"Om:u1 ~ unarumai rafio:lnl" a Scpus bllll;l!::!um ArinlH ,acLm!I ._::~~ bili!c '~c do!.!.!. mJ:j, de ani 'f031e ,ro~~~e OMeJmlI de. a~1JlI1l a !ncoace :;e (ae. In. jM"WI d£:soope ririi.lDg;iee a. filooohd~lu~e. 1"ot. c:e s-a glindi.l, s-a d;r::sco,pent ,salll 5-.11 oombal~t. !plnA tDi wliau1 scal' c in lcg,AtUl'l dirlietl ow ~!ear~flIdlf!~1 eu ~uM.l.lDlaua no,i~ni 1m:, tu icg4t1.1!RI Ju~ecllj]or UlU:~ de,~ or~ ~u. a~l!z;at~~ ~OJi m. sjlogi~Pl. ~~~~~ ~pt:~e al I!l'ltwegu ese utltme e redesw;penrca rn~tUD;U'~ ill! ]08'~i. Efeflele el P],;l!Ictice ori, U:o.icLicc au [cst atOOQ a$!! de oomcodc. 1l.~>Il! de reeu:lild~, ind,l s-a oonslilu.it tncdu] tu in~~ lW (I [c1igil!' a ral,iJuni. . _ . _Lo,gi~. ade~r, Iulitl~t au dev.eml. Iccl plil.~im p:enn:'Il ~ull~l. ~~~I',;C!lJIC t.ul~.g~. ~'VI .. maio tlrriu op~~ile ~[c~.el;tl.H1IUlllptl., ~va'lon . [§Uh':m.un~. ~.I Mea europeanl .it ~A~~[ . ~ _ ~tR,dcR, $~ rlbdB.n~ •. ump' d~ se 005, tumhJl. ~n.(cY,g.en~lumpona1CI ~ cm::, lObi-YO gomt~u. de deliwcoh:~ti\l'. RevoluH!! fmJi!,ccz4 a vOlt dljlr d.~W WIele tmr-e Jle~i~j~ pr1l':lpriu~Il. D!I!T 'in I~,astll! prhintl .,!ice..olul ]~mmllor" RU s,c de OSc.~l~pr,elJ m.uh de Baron, e;uc a coro.hlu.u ~Q asP'=~1 al (a~iODruismwum. !ldid! de:du.cpa. dar

A.ce:s.U: bci cKl!mpie S\iD l prez.elil~.atc ca r.~m.d de 0 eXU"CmA n ut~IlLjciuuc m f3Jpt ii ~inl~frpr(nMC.

Nu poau: fi vol'ba aici !'Iiei de mem@rie ;:Jisodativll (riil'Ldca, -Iaphd, 1IiIU s-a I'l:peUlit, cum ¢ in r:x:pcrien~de eLI labiri:luc, dup~ metoda erenlor a lui I.erkes On J~!lmting~)" Did de ~M1 mel. me de dresaj.E vo.fba p. :!i~ simplu de inl~ligcn~iI. propriu~m~, 'CU tOi;!'l,C .:wacumde ci disl:i~(tive.

[h~ rthfel. pu~ btolcgi llilJiam £a.1:: atii (II deosebin absOluta. iOLrC imit.iD ~l :iJ m'~lig~Btl. Primul c 0 solutie ~ipica. stt';n~o'l~p!li. ~otdeaulJla aQte,al_~i in impn~~jU1'ri <d.aloagc. ~ti.ncru!l nu~tic ,sl faeA. dCmd: bUi atw 1'10 ~Ad R1l!l:djuls,..a s(:.t.i.imbat pu,in. :m.tclmg!l:iU~ '~ige. :5~aml de acenc schimblriale medju~w. 1M1i.o~[ ~i .h,,;Ugcn~i not acd~ r1spuns, aeee asi solutic de adllp tare, C1DI deesebire c! 1III.D\l1~ e ilililrebuimil~at ~n imprcjurAril~ om.ogene. ceJ<1~1l!lt llIum.ci (iand r:ircumSltllnte~e au \·~ri:M. ~nt~[igenla e un m51incl 'iIlimbuinUH pcnmJ. imprelUI~~ ill afC s-a predus 0 !i~imbMe 'in med:iu I,.

A.mirn alele s upe: ri.oa.wc, au amb e 11: Ie hni de dspuJlSuri. El'!ll ~l!tirlcbu~Pi~au iD~5 mail rmsltinstinerul oli ma~ fail: i['ndig,el'l~3, runde-a au mal fcdus!i filCu]ll<litea de a obseNa d~fcICme]e ~i "'R.riai~nc. Omw, il'l\'eri!i: e indit'Hu .Iii m'Ul~t ciitR d~rucblrc. d.il~Rm'a~ ~i llIti1i7;C~~ mill des sollll'fiih:inbtligclllte. !.nstm,elul e llli d ce"BI mlli, dege n erat, Dco:se: hi re ~ e ,[!;51fel de gra 13, de maru mult. Or mai pUlio. DU de calirate, de nat uri. Cum pu~r;m pooc B~.Ufici gnn~ta e~actl, de uade iDlcctea:d ceca eel e ,ammali'!:: $i ln~epc:: ~el ce ¢ om!l;uesc?' Sc poa~e 11!umni 0 C3ir,acleriraf('; distto.ctiwlili omuluip~ 0 ehestie de dozA, de de Q5cbi:rc vagi ,caDEit~li vA. pc 10< :sure U'llnzl,t.O de. In care am:bd~ cam,Ctlf.n: sc, iDt~~ne,s<: ,i se picrd !.IOU] mtT"i!ln~W1

• 12:, RI,band, Blm~ll-" tk: S'iwDgie Gl't1I!raJe, p. 322 ~ 1lJm.

An. dn d st Uldj 1.11 psibel agiei C(! IT:IpMau. eu aj IJ roru I eondulteler ell pcnnisallite.a hmLini arc O~ arnl~ c:1 taculta te II care asigurt o:l]!ljuhru~ .'lupr,emlll\ia, sau pe. cue se ride a aee iLS'14 SUpllriorit~ue. am~!l!Pe inu::lige D ~tli, DU mai e ap.maj'Ul~ nclusiv III omului. au putem hotllri 8.itu.apa tar,;;n::lcruil:.k-A !'I,aoe5tuiBi. bUll Ii IlUMU peace: a5t iii credin'il.

POObll: rna h'ebui:e oonsidef:all ,1:II..liJ p!.! iin ~nil;)"ern'.

E'tohHW{! de: Il:l! ;mj[_mrd la am DU s-a me'lU nUDl,OO in 5~!lSU.l inte:1igtnt~L :Su([el~~ Ln'lreg. S<lUiIJru(ormat. en;;! ~ constituie om~nj.'ll. ~plimdil!le'3J de iII.tiI am. e D1IM mull dc:crJJ~ apliludinclII so de a g~nd~. E lnain iltie.9 lesll1lud de IUCc:lt. de 5clIitimeotc nobile ori ~OS]1[ifiC. de pasiuai, de obsesil •. de wm.plica'Ui s,.el'lti:meD~ ale. de ~inle on de i1lIdcieli. de :spcn:U}~c. de dQrin~i on de r~nunl"ri. n un Cl.lvaDt. :!lllfUdum glob:lJ~('!j a 'tIoui snDC'L elillll';: OeM:. 1:11 h)gicn ~i oontradiciia. cu daril~'~ll ~i obsel,!Jit,al~>I lui. DI: ee alum:i s!I mlliltil1m !illl.mh:lul ill! ceca ee , uraan, s1lm1pliil1cim:ln-1. privindu<1 liI1Ii la leral IIIU1I'I.,3j in CC~3 « pJiil:zi n IA el ('43, pmgres ~rue1eclual. ~,i sfll Iacem abstnc\i!: d~ ro"c1.e m,orn~l: ~ncon~l ie 011:: ~~ afecLiv~:~

.1\.«: le.~j cbiec,i u ru lrebu iese ridicate ~l [a t~ de 0 a WI d~:[inilic ~oordl'll~ omuLui. aeeea UlifC ae Splllll:l'll ~ e primuJ D~im£!l l'3.rc ,",OfibqlC. l.im~)3jul ,3 fD!I~ oomiidCn!it intC:ldeauo<l! ~ 0 IIpUrudin.e cllc]~iv ameueasea, Da~ anwlm. bioc i!:pLil~ udi iLl C~ de {II 'VQrb~. rre d a:m iDu:diat seama di ell cl:Ipru..de doui acre menl~! princip1l1e. Unull c@nstA 'iiI'! a lli~cihJi ~Dl!iuj, tal'· ,~dILa], in a lega aeeste nOiiunl P rin 115ociaiie. in mOO w. n\'eD~ioIlDl. de (II serie dc' sunete eXl!:.riDi!re. In C'C p:rive~te priimill operatie, lim.bJju] sc C:O:!l.lurndtt en judeC3tll.paf~ Ilil:nl~r"cl~e ~~ Ulli! gencralizare nu se pot ob;inc cona:p!e, ad ica eotiu:ni. Vorbire:a e irIMinlc de ~G~le D eperaue rafiDn~lrl. A defin~ dec om,uJ ea un animal Cl3ire ,,'o~te ,Dill inscamni!l a-l

20

21

dcfmi 3Jll~J tkd t C!l uti' .umaJ rnponiJ1. Aooasd d~ a doW! c~Tilc[e~c e. eel putin to !IX ,pti~tc primWJ ei aspecL {II ,5lmpla vm.an'llli ,<I, ~!'ci din~i:lj ~ii, 00 all!ilre ,S uf c~c ea ~i ace~sta CXilC~ de 'l(::elc~i iocofllve:nic:qtc ~j di:fi.t:uMlti S,pu~eOli.Im ins!} t~ limb:l!ijul OODUJl].~ lm:a (II operatic: asoeierea _Of sune~,e ilIn u:m.i te la \HIe1e idd. Uhi :ilir~clive en simple luerurt,

.' S~b ~ce&!itl formil! iosl - nUl)~ i~rerioara prcn::eswui de !~cauc . din, primnl r:leMc III al vm-blriil -, fun.baj u I 'se 8i5e~lc ~l ~I <lJlJLmruc. Aproope lOi!U~ au fie un Limbaj de ges~uri.fie nul de5trig,:Ii~!c. Expfe5~BI direru a ~MolilJ1lliiJ.ln in Icg,Mur4 ~1I CD struesullitteasd." prin mimic!!!, geshui, aqiWli~. 0 au ~DaLC:!ln.imalel,e.l'cat-= expriml ex:tc.rior rli~, IJri furia. Unelc. CMQ sunt mainuJl a ori paplglLlul.po l ,9jUmtgr: cltiM pa n ~ ~a a.sOO.I!i~ iumUinn'~ uode hnete ~~ 30 eml te obiecte. Fin~:~ih~, o.ul dispufn.c de mai mu:llC ,asodal,il.ll l'Ii lied [ 'papBlg,ahil eare nu ~lie dctAt dileva CIJIWnu::. fil'ogresul um~ oo.ns1A in fllUlrea oonvenpoDalA a Hnor seaere IDle: asociaJ~e ~ilJ a!J!.!!mIIlile stlri sufldq~i. D,ar $i La am~male, in noma f mal resU'h1s, an'Umjl~ emolil !iun~ legale permenent dcan.ii.mi~c :SlWnliUC. Emoliile sU'i:1ii1.Je la plllsam. eri p.isid. !I IT:ICII1Iltarc:!:l!. 1~:fImea SWl ~ lnsn fi(1C de strig~ue [lPl~" U ~m. pm:ma e mal oompJcxli" diu ati'la ~ol ..

...

oollSiden Q poe obi£C1<~ 51.rdin1(; de: e~ in:~l.I~~. G. Sirnmel. a arlUat cum din nuvidJ curgi:lhlli' ill s[~riloli noasrre nbiccUve se desprind ,'ll!loj]i!i: care se indcplrtc:~d de cMdurli. inlim:li <I elilluJ nosttu. 0 dht~t·r. n pal1e tnt re ole ~i nei, Cu dE. aa:nslft d.istEm~:I e IDai m are. ell ,~l:M le putem pri\; eu m.ru m!Wmt~ r:iceallli. CD .rum l1lult~ Wndifcrtn~a 5ufle~t;}s~.IP'crspecli\'a aceasra iJildepbl,alll, in care lu emrile, {enam,!: nele orj eh i at' propooe nOO;l:oiUe ~I ~ri !iii1.Oelqra, SUD'l pri"it~ aid f¢{lc~iuoi :5ubiecuve de plil.~ernidi wloratudl cmD~i(Jnlll~ se ch~il.m.:!J ebi~~~hduue. Sotiologul ge_~ll W. Sombart g~5q~e. 'iimuf-.o lungl m.aDDS~nc:. cJ omul ~ Ull .!~i.mru ,~,abU de: Qbi~cu\·i!.·He.

to adevlr. el stogur, prinlI~ eelelalte .':I11i~mal:c. e in Stare

de lm11!'1ilo:ne le ue i Il,pli~uilini;

a) Capaci~a [caoi:Dlectidri i hmrn el!l~~ ri oare:

b) Capllcitalc.J obieetivarii de sine lnsusi:

c) Capacihlle21 aootrl!ctici, adicJ a ereani de ecacepte, r A CI'C3I [Jo,j um di It obieci(e: C-O]lCTc le: iIlJ;cam~ ~ a le prilri

n u in f3parH:u noi. ci in. ge llernli~'iilte:a.lgj'. [J bsllil.toli!; r.iecJ1ild de: dispmi,iile ncastre £lUne[e,~;lil. 1'0 relil~ie cu lumen eMU: rioa(l\, animalul n'll!ll are dec~t irlc'!;;b;;:; !u.w!,u::Pc:. repu I! .. ie, u~. iubtre. Eo. Qu.i rnlercsc3zA decllt inlr·,:Uiil dtru dl Wi poate fe~D.5i on d3uoa. Omuli ~lC.slI.·¥ im.puie ta.ceI,e sell1ir[H~I'I~el.Dr, [lie d c imprcju:rare d e rl!l~lA on QU. '1'01 ce-~ :irneonj(lM:i ptDiM!l: devcm cbiet:t de stadlu, an:lli1.:1l ~l '~]l;~cles iln rondhio sa parLic:uJaf!li, irrdepcndent de sentimentele pe cere k: pO::.ll~ srarnl. EI illSU!ii devine pentru el un porh'cl. un 0111 C3 ~ ociLalH. Ne t:.qlHclm ~~ OO:m,!Hlltim.. in Ilprob?jm 011 ne ,aiticJ!m C3 ~ cum Om :Ii pCI1U'U Doi lnsine 0' tlld persoana. Anim.llIul nu e carll bi I de (I asC'I'IIH!IlC <I. aU 11i1di ne impafJhll a :'ji dela!ji.lMI. '.

I w. SDm'bm. nm .~.kosehar, p. lJ- ~6.

IsoodUnr de judc:cAJi eare pun ofdine 'io e;(is~ enllii ~i ereaear de CU\im te ca~e ~~ dau clpj'esiePl=JII~nII ,cciWti. o:m.ul :p.oatc s3 ronceap~ h.lme.ili oa.retum dczljpitA de eul sa !.I , 53, pwiC(:llIpl eli eeea c:e C to aW:~ de el .iliJ'C - Q rea Liuuc proprie. D<I:r cI peate 3i. HI aj mlllU; :rt~e~te: si pr.ciccle:n: in a r~ra. p[opr~~~e sale st an SU fle te~ti, pc C<I:rc I'e p<la'te

22

C~ omul e eapabil de preieetiune CXll:rioar~ ~i d!::. obicl:iniulle nil FAm~nc: nici 0 ini.l.QialA.. Dar dad 3~a::.ta earaeterizare porneste din eelasi impuls irnclectualis], adica dad ebiectivitarea nu e (lIrivit~ d~~t CD 0 aptitudine de ::J pl§smui coneepre ~i lIiJslrae, iuni ~i de a g!ndi lumen prin ele, atunei definljiu lui W, Samban e sus~eplibil~ ~j ell de aceleasi rcze,rvc fAcute ma] sus relati .. · 13 delinltia dup3. cafe omul ar fi primm animal ralianal.

Obiccti'o'il:uefl P03iU~ tns aib:l ~i un all sens, F~

iJilse.unn~, duplli cum m viLUl. desprindere de I~linctt:. de porniri subieclive i emotionale, adi aUI I\omit t.all de in~iu,l.iile rued. ul ui exterior. Dar !n aCe)1 caz: obu:cU\'lUliIca fHJ c decll un • mn un tmprorn al 1.I1I~1 silua,ij mai generale a emului in raport CILI meciul ririe. cu mil ura, Ea IlU e:. dedll uan dm in[!\~ril'!;, din atnbutele unci l!.1iludini mai \aSIC, caractcristics omului, Vom vedea IDll.i departe cum obiecnviiatca are all :-L:n~. E" nu e dl:cil un din p.ll1iciJlarilj'j~ile eliberlirii ornului de subordcnarea biolal! iclll.

inOm:n1e. puteri Sllpr:a]ndi\1du~lc. Omill. nu. ~ de~l ~ !luporl, ~ l?una.tor de forlle S?,lole care-sr dau lD,t.lm.re 10 el, Co indiVld. fiind 0 abstracuune • .:1 DU peale Ii ddim~. EI DU po~le Ii iD!el.c~ dedit ~liJliol'lal. ~dic.1 pus i~ flilnc~]une de iilll~ O.iJBlCm ~] de condibile eare-! LIlcoDJDarli .

Ccrcct!irile rcecnu, fCS(Hng hol/nal. idcc,<I. dup~ ~re ernul ar (i singurul nnimalscclal. Nu t:Us~. me un aaimal ea E'C sa lr.!iia5ttl1 singur, chia.'I" d:lea n -nlV' fi d edt. grupl~ I ramiliat P4$tirik tr5ic c in stoluri, mamiferelc, in dudun, pqtii, in rolonii. ~i:me!llople,ele. 10. ~ct.:l'i m.ai muh on rnui putln org.1Dll..llc, ea la (u.rn.lt:l S3L! albine. Urldc

ocieUII] animalc tun~"~. asa cum a ~il. ~ 8~chm. F~brc. Romancs. Espinas on AJverdcs, ooTecu\'Il11\l orga!llZ~lc. cunosc.and principiuJ dh·wuuii muncii. ~l s~tltllU~llor penale. J.I imuhici saeiale, ~~l1:hn (lnrmll.~": 3n.st~leLidl .: deZ!lulniilA de .oale obser'\ ","Ic ~Xllcl.e. E.a m.1I mentJ ~ ne oprim mal m.ull in rcspingcl"ea el c31cgonclt

TOI a~1I de "'cchc: C3i ~,i dcfinijia r:ltiClrwli5tl e aceea can: prczint~ pe omen pe un :mim j 50ciaJ (zl"IOn poluikon). E;I dalem tot de [;t Ari tnt ~ se aplid itleii ttl omul e ~ul Imi!Dal. care L~:li~[c in g.~Pl!.ri ~~ga.n.i.znle. !>~nclio· . (J~ legl ~] dOml~A:li'C de ms,mll,u. ~3.fa~lcnslrc3 IU] e partlcipasea atlnr~ la coh:.ciil'IUlle. In el ;olule rcne~ ~i eeeu eelecuv, illdi\idul lzoIal fiind 0 pUT! abstractiunc. Un sDdolog contemporaa, L.. von Wiese. eredc chiar cO (I definilic tl!b.~uacllI a omului e impOSlbiHt. Ornul nu e 0 'ub .. tan~~ care ~ ~atl'l [j I:lmurit.'i In sine. El nu e dec.al un punc~ de coinciden ~il. de lmretaiere ilUrt condi1ii.

OlraclcfI'lmrile in.cl«.uB~i!Jle iliU inccpu. 0 C'1IInoa lc O3.recan: d~a\k. 0 daL\ elJ prt:dilr:cli~ ~~e~3 ~n~ pfllgmati~Jn ~i mislic:ism. I!J! lo~~ .d.\~mIU1H rafaunn. nealleral.\ dedt de prea puune cntm pM~ aeum cMeva deeenii, s-a inslJlliral 0 aha: aclilU'l~a. Bergson, James au ar1lat, C1J prt:al mull!'li daritarc pClate, ~ o.mul e un animal interCSIU ~i sauce. Nu-lprcfICupaD.lIlllc j)lr~~-a decfIL adaflum:a prachd la Ml:dju] inronJl~rlllor. Dar 311lS1:m:.a sa la ~mbi9.I1~l1 sau a aeestcia '31 rrabuinrcle .5:li[e flU se peate r~ce prin idei ori prin sp~l,:u~~~ii teoreti.cc. Fdosofi~le ca~l $1 preamfrcsc rolul muurn], dar nu-i ~un~'ic. IIdev/lJriJU1! 5cmnirkntic• lrrteligenta oRlcoeascl e. tsaurte de l(l;UC.

24

eum spUIl.URergli<OD ••• ~t rneilleur moyen de se tim"cr d·affajrc", adid eea mai irllgenioasa solutie la 0 dificuJlIUc practica. A n il'llcli.gcDl imeaml1a a (el.l.!ii, adicA a avea sueees, saa, eualte euvinte, It in .. ingc,

Dm aeest punet de 'redcre. arnul se g1i5ll:.fjoLc: Incadrat in evolu~ia biologid.9 viejii, Yahl.)i el lie I:h~Oli'll:be~u: prin ceva de eelelalte "rjeJuHoare. Pcntrua-si adapta msdiul, el nu 51: mlJltnml:~te nUlnai co mijloacde direct!: pe care i le-a da'i aamre, il~a OIm 5eP]OI uliljzC3I2l!i eerneala, ~arpeJe ot.ra\,i, san la,urul eoarnele.

E~ prclung,e~u: prin iseodirl rtlficiale mnstenirea na~UJam. OmuJ nu se fDlosc$h: Jll.umai de carpul 5~U. eare e sInb, nrl de mainilc sale, careunt I:e\;j), mal abile. EI cr,ceaz;li instnmmente. Omul praclic, "IlDmo [aber". c primul 31lima] cart ~t:ie sa. Iabrice, PIuguJ. roata, mastna, focul sum prehlngiri.firt-ste ale mlinilor sale. Dar ele . lJII~ adAugiri subtile ale unci! ingenioase adaptari practice. Prill areait.t!J prelungire apl.lIterii sale fizit.: in instrument.: fabricate, ernul mscri·e Q puternica deoseb]l\!: mlre eI ~i eelelalte animale, Ny pe(fecliomuea. inteligcl'ltii logicc 11 distlnge de: resm] naiurtt, d mai ales abiliuu~a sal te:hn~dogica. diMclll sa praclicl. care-l race s~-~i alieze natura nciMWlel'tA Is, .sc:opurih! sale,

No~i\mea de •• Iumao faber" DUrant ins:'l decal sa inl.ocu.iasci:l II superstiril: eu alta Crean:a de instrumeare de lupla au e ,c:araclenslicl exdgs:i,' omului.

A1iaola materiel manirnate peatru J.lj .. ~ face d.inlr-insa elemeate (O!Dsjto~re vietil 0 CtUHILC IJ bunli parte run amDa.le. CODsU'w:lruili euibului, O! easel. 8J vizuinii ell elemente luau! din I1Bl11,U~ (I obiiiDLI'leSC ~i furnicile. ,i albtnelc, ~. casloru. ~i incl alte rnulte aaimale .. Maimu~e:le 51: servese in ap~rarellilor nu numai de puterea rnusehilm on de dillili. dar chiou; de ernngi de eopaci eri de bolDvBni

de pi~lfI, pe eare-i n!lpmaesc asup~a. Inanileller ('Y. Ktlhle:r). VDm .... ed~!I cum ernul nd]c~ pulerea de c.onstructic La UI'lI Dive! ridicat Dar ac:eastB IP .sens gener,al.

Nu t verba HumID de~Bhric:.atie. .

In fa~Oll.a.ceslor defmHu care cabtl\.sl pIe.zinte D~uL ea 0 pcrIecllune a scrid ,mim,aie, ca arind daar ~n.. atnbu,t tie

daplare JDI mediu in pl.us. un ah_grnp ~t dc:finirn, ~~lln de 13 ~elceUUDri rcceJ'l~i. c.a·tn5 d s~ilbileas~ rondi~a sal] mAar lendh'llill de mdepe_ndelll.~A a c,ll\ului tn rapert eu mcdiulin ultimii Iilli. 0 serie abundenn de Ce!~t~lori :!ii~a_u im'bti.l mal mull on mai puUn 10 jurul aces.te~ Ld.CI. ufennd dcfiD:ifii foar'Le inrudi[e. £it pteaca, de la "O.~ccPila C:!. ,!mLlm nu e [obit runbiantei. dIi elcmenLele naturu nu curg direct prin el, ci ,dl. ~potri~, sp~cificul o~ul~ ~~t~ ~ (aplul eli e! se opune mrltuenlc.l fasananle iii m.c,wulm, mwlltjUI-AlClli.

Intr-a "OIUminDll!i~ Ii.lCHIf1:, ArnDld GeWcD ;milA d mnu~. mnd 0 Iiin,1t s13.bl!J din punct de: vcdcae !ill supcriol"itl~ii DfF;3iDclof sa]e. CButll! d supJc~ze, ~~ c.ompleleze aceaSlr. infl:rioritate de spe~l deb~~ p,nn reacpuni proprit, E.L e animlllu1 capab~ de a.loo:.8~tudilU:, ndid de a rranslarma ~i mmbau: dat!!le reahUlfJ:il. m ~oc.sJ se s upUllA J. innuiitlli co ~oe astl ddirri1ie e .aceea. a. I;';" Max Scheler, caR race din om. 0 ffin~~ opozant! condilul,or ~c viaU'l n:N~rioBim. Tl!ecand iDrc'!i'is~A [(:u:ll~ fUfi~'li~e psihiee de adaptare ale .alll~m(l.lului, de ~a lnJplSrn la ~nstl net ~i de: 13 aeesta La .asoetatJe ~i mem.one, el We preZlDta ca dependente de :incilaiiilc venite dill! .aCad, infiuenJl!tc. ~e de prin .sngeslic ,& imiila~je.pina La 1m ret de p~ah7J<: !loml1!1mbuliel 01 Drieltt] vel!:ilA~i devoin1il de: fCm1eO'JIi. OmID singu! rem~~ ~i se apune. E] esNl prirmil.anim.al eare

I A. Gt=blcn. Dn Mmscb. mD~ N.,uF U11d ~nc SIcS/wI III dcl' Wdt,lWO.

27

~~ sa. s:p~ 9U JUer NcwBlgc:l1kbn.ner}. EI InIU MCW.l~ [Ill mill al.': ~nt~f~51.] I vital S!;li'!1! de pll!.cue. 0 pUnlilldM,-se, e]

p'o;a~IC: n pnni:lptal ascerle I. .

_ Sil.ua!;ftli sa de opczam '11 pennitc d c:reezc alum!!: a .S!'I. .D esp~b de UIHU(;l. e~ L} pune in [a t.1 >till erea [iune preprie, con~llln~g. sa.FrI~clnmea aCe!lleia e tocmai ea:Iil.~are!l a~c:v!l-:u~w pe deasllpro insulncluJui vital. Spn: a~,i "ph-a vrata, l~1 ~ree~ (I serie de ilil::tiuni ajulAmare. de mitun oo~s?]at QI<liT~, prml(e ~a!e trebuie S !lPI1lQrol in primal rind re Liglil •. 51 pena l de hJ cidi ~alC~ ~n~(ji:n tei. 'omul to ~ellrd sill se B.£?~~~eiUc!l, El devine~."aIl.ima~_ul ~e se, .mi~~,c: pc el im.:.!£i~ . far l .~ c~ un caalllet se 0 J~(:C IBinIc m.5tU'IchiJ de ~c,nme al "'UtiLi CllJre se apdrd ~~ insrlnmul m:nOI!l:!j:lerii, care m~pq!c ~Oialle .ncgun~~ i~\'clllat'l: de c 3n~il~ pl~mu[rel. As~rel. Iunetia pnl'lci.pBlla a co:n~Liin~d, faeultatea ~mma:m~~le' om~~:~ilSta If: acee a de II turbura ~i dizolva im'pe.~~QZltalerli li'U:fU. in tre suflet, c~prellie a vie Iii psihice pnmmve, pe ca:rc.-[~!.! ~j ani~.IlJde, si ro~tiinll!, (~Gcislu). pc I:arc (I. II LI nU~HU oamenn, s!! iscll un U: nbll I:Dnnicl. Al:eana din uoo_d IiISllC~ !it dc:genc [ea~, pornwe J \'iH!.1l. ~

Fitr~ ,a aecepta oofiduzii]~ ultime ale acestor ccreetari a~.a cum Vcm I'lli!lla in eancluzia aeestei cdni, ele ni se p3.f ~ pleca de I a un panel d," vede:re just

, M ~~ &1:t~lu. niA:' S"lIikl'Sldlllrag ck~ l\1~J't .• E'/'IC'1I, p, 1 i,I!, 1"5 P IlrITI.

E:tooPfC!5.1,ll f'I'~ .. Ncins.a~Il)llilln~r". de .1~1 nl \1.:fi.i, 5C ~ in.I.ii:!l m-.lfI. ~.iI 1. MBa. D;J.~ SJJ!ezifu4h Mr;_{Jst:Midir: umJ sem :V~rhI11I1i.f "rJ~ iibriplI

N.!I.H.!f.l':llJ.l. -

I Pili!! Emu. D~ I\temdJ. p~.

• ! J ulr~ Ill!:! GIIIJIJH~, l..I fil:Mt:m IHIh~~#~, ",. 15; Doe J!(alll .Ii N~wdJ~ fl. t~. Vezi in !I~II whintii ~,i H.VniMngl: r; D.i~ Phil&Oph~ d~.fAl!; Ob.

• l\H:!11.1s: KlngD. Der Gr:isr .lli lVim:-1'1l1di'eF der S~le. \1lI. 1, p. 2]7 .~ 1I:m11.

'Y A ~lLmaci omul numai de j 00 in sus, a-I lied Dec la SCaJI), animalitlitiJi ~n tare se gise!ilC ~Sl:m~nAHlr. dam ELU idesrle I~Y eelelalte vieluilcuu:e inse:IlIll1!.A eel im.uHa. 3o:n11;1, ceca cc e OOJnun mi:re om ~i aalmal, dariEL ai ~ un ca.l eee a ee e dense bit, E cee a ee Bce~ Taiae in erirlca fi~terad. cu ~Oil!illi sa t earie aJ mc:d:iu~ui, indicb.d pltrrple ideo lice iokc UlIlI seriitor !Ji ~UaW~L Metoda ilI~M[~ em neiCeilr~ pe la, mjj]o~ s~cclului trenn,~~u~ul, creand 0 autoollrm.t abso~urA ,<I .!lllmfJduJui, crea pentru el 0 n::rum~3le sepaFllltl.Er1!! ~c~nran.!.:l].ci de a slilbii iIlli3J~ia CODlinu!i de la aniMal J a om de:: jes in sl:lll. Accas~ ~ imuclin: fiind iru;~ acuea iIl.tabilit.1. pm'Dh: rna. Cine :scpunc e de a arata eeea ~ e dHelie:.Q.n.a] iotrc orne rue ~i ani maMtate. Dil eli (I rn 1:11 r,eu~~tc ill I:!devlf, tntr-o mlsltt:l. eareease, sa. fie ahcevR decit aniasalul, c ~rn:mBli i5iliLd~ tn\':i~ge bioi ogia, adiibi1.

deplllle~rc prim Ctva .animaLiu!te!l.. -

Sc:uZld e¥>o~utjei umane e I) oonWil!iI!:i despritlderc, 0 a.numiti1 eliiber.:m: de !::!~5ilatca ImediaU a oo!l1djliiluI u~erio;u-c. Om1!a!~ seretmge :!ji~ S~ inchidc: in el iJilccUd eu ineet ul, Ambl~ia,sa IC de a de,,·el!J.i 0 iJUulI~ broll'l'lilla eare nu aj ung de~ l unele diem In - ace lea pc care: "'rea s.~ I~ aseulte el, Spre dCrniebire dc. orgIlJEli.~mde jnfL!:ri~i:lre, ~rc nu ICunOSC deci'H lidig~<I pur :mecalrnlic;1, a renerului in l11: e le ~i l!]j~tuIi, pbil III inslinet. care e~i e~ 0 amnaita robie, emul ~c~~l>e I~ rup~ ace llISt:3 sdaviie:. IEl d6miD~ med.iu1 elt'l e·riof prinlJ-C via~~ PU'U~rIDC rnufliom. Peutru prima [1m ap:ue instruClMro. lui :s1JlJl.elea.sdi eul ~i I:O~t.ii:n~ a, ClI serupule I e, fe~U$~C; ~i lU:pin~iiJe: sale, orgcli'llll, orne nese se iz.Dlead ~i trlh~le c' ~!I!fl propr:ie. depane de o:rdiaile bnu ale ale unci naturi. inene, Omu) ~ oorul.ru±e~le in. el 0 n don lume lot a!l a de 'bogata, dacJ IlU III ~ bogatA, iCU probleme !'Ii OrizD!lr~ri Rei. 5j c~poate Uli adesea nl!Wm!li mtr-ima ~i pr:inll'~ima. invflllb.d ~Liin~ele. tehnicile, ecanamiile,

29

moralele ~i artele, Aecasra t= 0 Te\·Qh.t~ic psihicl. "rnUll'l~m psihica:', nerunoscuUI seriei eoclcgicc.

I?ar. elih raraa o mul ui de poruncile tiranice ale mcdlUl~1 nu ~ :feClm:aza flufnlniprirll intetiotizsn: in dom.ennil gandim. al C1llIorujb:rii, d au mali &ucre.aza I:U asQl:jal ii o~ ell inslinete. ell aj1alorul j.lldcc.Wi. C] poillh: anllllp~, NleLZSc:hc a spus: .,cnIlul e EmlJDaluJ caJ"e JIDIliU: fi'l.~.L\dul". Ghicind mill dinaimc, Dumai cu pmprHIe sale !'lIJlo.1CC, ccc~, ee se \!3 [nlampla. d. shar~e~le mdepend C D I a ~l auto mI,Dll1ja sa . .E I nu m [Ii e ~ln rui L. Ia scma~ de ceca eli: H lnconjoars, <:I~" cum e uisecta de ,lumina. sau riara de prada, Vrrtutcaemului e prin excelcnpl ac-.ee~ de a crea, ,EI au. COP!!: prin imil:a,ie. ea animalcle 10 cazul dres Julw. anurnne IiIctiLmi stercotipe. Cum obS!!rv~ OJ dr~pl .CU\'.101 Max Scheler, omul DU are [1'111., de mcdiu 0 ~lIlu~e ~nalicii. ..Animlli~ul, Lra.ie~le in .<Imb.am. SiJ Icxlubc. en ~I rneleul in casa [ill, a cArei struetura 0 po~lrLrl CU d.iruLd oriuade merge:<'

El nile poa~c lzola. rna opuae mediului.

.L~gin. de lm~rcjuJfuiI~ cXlerio~e, la core r;l~plIJJlJde imedim ~l meearnc, IliUmon in ce pnreste cnnservarea sa, nnimalul nn PO,[lJlC ccnsidera decnt U~ mediu timitst. Acc!il.ll se .i[llcre~ea.z.'l, srrict IJIlal cal U privesc trebuintele sale orgaruee, Ornll!. oeiind ~i Dille trebuinti, considera. in ~tii~15. lileseflc on rta. lu.cnrrile ~i sub 0 prisms tlt:Zlllllcr,:~;)l~ ". ]liD'ge~Le mull m:Jl.onlllt sl1u. adesea pan3 1111 pJOpoI1u infinite,

C~m vern vcdea mai departe, e,o!utill !oUnCh':Md a cmului nu I! dltctucaz!i aumai ca un ra.spuns retlcx on mecanic In exchatllle eare-i vin din aJarl!. on ia cdc care

, M.l~ ,d1'ler. Dh: SOlI_tlrB'lcHIIIiJi d(;,l J\·/t·" -,r'L'n. m tlll!:cti .. .JI.h:1rnh unc Prde", p. I"IS ~i n)~ (TItlLII.mh rure tI npJnd u1llrtLiJ IULlllrl: a [ill.i M~ Sd'lC"[i'fT 10 19!.il', I::~I!: Die SI~UDIJ d<!',!> .U.eitidtt:'ll im :Kn.'m~ 11, ed.,

31)

i le lrimil dinAulunli trebwntcle sale arganice, Omu] se aulofiomizcazJ imediat .~j de impertal aeestuia, flrlt indoi:illi. aaimalit lea din el pemsU. Eai il ajutl sill lie adapteze, s! poarat tl."Ai, ~i md s.~ po~tl trli .mm bine, Dar. paralel cu acc.asli fU(lClk pc: can: (I ale !in comun [U aile vktniloafC, 0 alta se [oIII1cad ala.tm'i. [uDq_ic care ~i dd rocmai ear (lend sa.u de om.

Omnl Ta, loaal, ca ,] "boOlo (1!I1bc:'['" ea ~i ernul loc\'I.'ICC on social &un~ vizi lm.i parlialc ale realir ~Jii omuhu. Prin aceste caractere el [1U s-ar izcla In s5:nul naHlm. Alie aptitudini marcbeaz.a ell 0 ,umpiUI. defIDitiv~ rangul omenie] sale.

n

Din consldcra~]ffilc enuee de mill sus. calea dm:. dcterrninarea unei ca.lit1l1:i partieelar Dmene~li se gllse~le deschisa. Fito5o[iUe care sludiazlii sau preamarese .. Via~a:". Eleele imnuri nostnlgioe ~tr¢ •• e1anu1 \~~al". au ne VO:!, da niei 0 50h.lJi c. Calea loc.mai coatrari t file e indo caUL

eu dil waaiili'Llm 10 sCBI!I"a. :ZOO1Dglcll, eu al5t insttnerul de eenservare e mai putemie, La in~put. ]:<1 animale, ca ,~ la ernul inferior, asigurarea rnstenld eonstltuie unica; exelusiva preDcupare. Nici D abatere cal de micA, [lid 00 t~dlnlilt cat de ~narl ,dEm aCC5! lux suprem care c dislr.ac\ia Calli de nevoile neastre vitale. Urgcnta, impetuorilalca lor eeplesese orgnni!mcle .nferiDare. Tctul se inlJlmplf1 in linte dr,capilli. Intr-un mecanism foarh: simplu, ale ~rui. piese suet pi;:rfect ajustalc, nr~ de greseal r. posibil~.

Imtre aeeste faze bielcglee ~i EH:eca a cmului, se interpune 0 rtldical~ densebire, Depcndeo'll de lnstinete ~i

31

[leVOl I1U maJ e ,111;'" de 5uicUt Om,uJ poalc p~1h1ii Clil imp f{mLilate prapd", 511 saana, adicA re~\e sA 51!: pri,\'easca pe lei imu~i reee, flliJ p~rtin.ire. ea pc "'D obiect oareeare.

Apeti luri le ,~instm.nctele violenl!: :IilIUU opritc :s3tu prhile in dC&r~uraru !or. 1:3 fenomeue demne de turiO,zlEl!JU::. OITI1,d incelHdl sf! 5';' Cl:!ftOIlSc:t. 5e domiDl.lwl Instiaemlui de CODsen-are 0 pane run clI.i:fgia 51, sU5ll'Rge elanulul .. iutl ~i mtcn:suhl.i subiecthr 0 b'I.U:Il por'liunc. Curemul viclJii e mal slabh I. OM emul, pelillro ,prima oarA: in i roria e\'ol'1Ji~ji:i speldor. e ,capabil $I, de mill mult: em peate anihila blsa~i via'ia din e' ell, \'oin1A cOn.1l~ieDUJ $i cu matura rdlcclie. Pentru wnt!il!! loartli un orgamsm se abate astfc1 d~ pe linia d.rcapU 81 inu:rewlu~ vital Din p1!lucl dill! vedere biologi~ s lriel. amuJ e primuW iililllma] absurd, veiesc ~ spun, Mngurul. C'!\ruia ~ se io'l:llmp~3 a Ole rg! c:.onll3 Instinetului de eenservare,

C5 h~ \'I! obs to: W,OI., iu n i cua C terlstice men l~dh I~U omcn~u Be ver Ulmuri.

Se 1'03111: In'~mprl animaleler s~ soc omcare din gre~c:ali\i. 0 cllprioaJ:A alumgill~ se nll'le in I!P~ ea sd scapt. ~i c 'Wneaclt Unit ob5Cn' tori ail psiJboJogiei animalepo'l. afima eli scol'fioJll1.1lluaca'. cup rim de panid =ioi poate d~ t'elJ'OlIIH:. ~ infigc '(}1WI.nalul in cap ~i ~I: alil.loo~:r3\'qU:. Accuc cazuri sunt exemple de ereri ale ap.5n'irii illtstiiiU:tivC. Animalul euprins dl!! ::l,P:tim~, grc~c~t!:. sc dpIiCl!~le. L$~ IP,ierde cllliI:I,pltuJ ,i adeseat se distruge in Ioe :sa ~ CODSen'e.

Sinudderca 1i!'IIi un aCl de op1iuDe oon~lmcDl3 i$ru dcliberat \lolti, ea II) soluLie pnleralli, la1:1 de 0 \iatili. nc uferilli. e Uf! oct specific: omenesc, -11 emll precedent

I "'eD 181 tUlti pril~;llti ti. !iinm:lcl. PlW~1k KulJut. p. ".

32

I IlJDimat Orlean ar Ii S-1l(crinUI hu. nici,odata. .. eesta nu~~ .. 'til cunnI. firul vie1;i. orielt de mmcrnbilA, oridl de chinuiloarc iU' Ii aUa.5ta.lmdllrlm:ic3I olDinlH. de ill trli cu eriee eh ip d a ;m~m ah.d.ui 0 purtar:e sernn ambuUdI in accaslA dircclie. Un cAine lcpms. bAtuli CD pictrc de copii. mort de Ieame pc sub garduri. va pre'e~ U,J'llQli SII!I'liuc.\. N umai om ul ~ p1alepemle s! ah::agl mU,e a U ~l .1 II U fl. nurnai el indrdm~rc :31 s4c3luiMd prinll·un il1gur Sesl izvcrul "'iepi ... .ninJa! oarbG d~ a trM.

A« l act l1Ic:HCid C08[(Q ., .. ;ctii ~ relauv rill. Alle~e 01ali benignc. CBN nu de llinE~ad comp~cl sursa \leall. dar 0 miqorud Ire-plat. um eu mu1t m,a.iJ fle:cvmle. l~lA de pildl! Mlumilll!; unodeatil. Omw_ :~lieperfea eI O'pIlWUl. nkoohll. h~t ul, martina a disuug. $i. ,eu li'Ji:lLi lUi!idiuuea. inel} din limp uri Imemornbilc:. asiabcum ia opium. mdiamd din Peru mc.."lecl irunzc d~ OOQ on de 11:01>1. ,europtilDuJI c ori mab. gic on alceelie, EW oferl p!'nlr-:o iluric ~[oa~ 0 5ioucideiFC dcghizali. Ce face in ttmpul, acc.sla instinetul de CQruI.i,;fVar,,? EL e lDgrlmldil, tnlb~i~ undc'\la ~i pDNncile lui sunl ncglijale ~i neasw.lL3te.

S·ou pUlea (Jb~~1lI ,ace ~or plI'acti_c1 ca pn:s~pUln ~ de:zagr~g3n: 3. mii$mCl bIO~DgJ~, (\I epnre j] m~nrnnn'w vital, e sinucid ori m!car ingurgitCllizl. sumulcllle deprimlllii. ale dror ('unc\iuni p5ihlCt', sunt dcg.enernu:, Un OlD peifCd. sAnA.lOS nu n:curge I, astfel de Iconsola1iuni cmmu::c, nid nu .. ~i rnprimA el ~i W3JtiI. Dc a; ~ {uodlm atunci caructesistlca cmului 1l0IBUI.W pe feoomeoe pal.{Jlogicc? E ~Of de I"Llspuns 'insJ ~ aeeste obiceiuri sum d~!liItJl de generale C3 sa Iie anermale, Apoi ele au aparut inLAii. a· ra Li!I om. I\a:.asla inse:antn! t.a 5U nt slmns Icga'lc de struetura omului. de ald'Ulirca. Eui uncle ~d, din mnmern ~ :mimalcJe nil le cunosc clii3!lI" cA.Ildsunt bolnavc: cj. sunt un d~Cl ,a] uner .apLitudini are nici :s-'II" realwl

inWa oa:ra. I'm in aH~ parte. A~lc Pfllc,tici fae pane. din natu.ra cmcmuscl fiindcl SUm presupuse in. ea, fUndt:! SUDl rczuhamllof.

~iitl 51 ae op~m Ia a,ccslc aspectc care pot 6 ,con5Iderah: ea lDofblde.n-avem decll &illf.ecem hi 0 HriC inbreagll ru: aile prattld CBlflIC[emticc tuuuro( oamtllllor: nIl db~~cJhme. De ~a canibalul callI: hX:lIic~te pLal~uri~~ AuS,l:r.a~~ I. CcntfaJe ~ ca re erede in Ullc:mism ~i pin!! 181 O~I.I.~ cl\'ilizal. :adept al uae] sec-Ie crqline. toatc ritwilc rc1ig~oast: prc,supun .sa~cii ~asce~i£m, 8udismul merge a~~~ de, dcpill1c, ~dil pnmr-o ~4btqU'c; lentl B lcndinlcloli ,~I dcnn\clor., pnmr-e _oomp:nmare as6xiHtB a ,1eli.i" i$i pr,ep~ c:redin~osl.d dUe lrecerea in neanl, in Nirvana. R.uunlc lotem}ce. 'fcci?man.dJ ~~ a,d~p1il prim~c lM-t p~ll~slaR Munl~, .S~JII_!fI, ~~Ulhi de bml~. ]XIsturi Ul~ehrngal.e, s~cfificu p~ rugun, , l~utDda{c.un pcnrru feC"IOllle ~~ oop~ etc., etc, ScCla sooplp.lor cere oeSfilllJIl.Tca. pro~fe.allel supnmind ~~i tiZ\i'Ond victiL Moloch cere iI ~pu'.O alta ~ecla rusill, q~ lncerca cTedi.m:i[l~ cemn.du-~e sill, m~e HI. [0':: ~l s,ase ~ons~e. lent. in.c:rupuip-\',il ascetismuJ mulor de. a.0~hlIrcl~ crc~ml'l IQrc donneau pi: spini, SI: nagcl<lJ!I,I., l~~ ~u:m~~lU oom~rtul sesuat, beau ap.~ ~j ~!ncau I1IrputtnA 'p~e, CI s~. disU'U~:t ~11 ei ertee impulsic \1taJ3. Teate II'leIigulcpI·etind anihilarce 5iU mllicar impuJrnaru fClfU:.i vitale, ~i ~()l~~ elc alii rO~l c:oosidernte illata vreme ea unicoi rem.ediu.

Crc:~tinismul mel'~C: direct C?I1,tra ond,rei afim"m3f1 prea pUlclrlUce d~c.nefgu~. EW pngone~u~ HUUe !'iYCCI!.S,c,[c, puterea, en ~l fnuIllI.selea, .!iibAl~lca. 'tea ,i ave rea. Toatl ~ab]1 de v.ilori, pe care ~m~nir.n a aTdjU1it~ in dc.plin icard ~ succe.sul aseensnmu VlItaJC, iii fOSI &lStematic ~i metodie mmhlllntA de C:li'e~Unixm. Ni.ciDdali 011 s-a i:nregl'!OlI'll ill ineri;! dviliZ!!lici 0 mai marc: vklorie ccmt~

imooldlillui cine vial!. Nici 0 religie n-a oombAtuI mai radical innin.cln[ de OOD.&eNRre ,i 0-1 insemnal an m i mare lriumf COfiU'!!. vointci de a uAi.. ~i ol.ci un Iondatnr de religii n-I roo.;t considernt toru~ mal uman ca Cris:l.

Din punet de vedere strict. biologic., cr~tini5mul a insemmu un m.uiimUffi de ,ab:surdiLalc. E expUcahim astle] (uris anlieI~tmj] It unui fllooo£ M Niewcbc. eare \',ooca in a sa Wille zur Mllclu idcal1d '5l1iprenl aJ CYoil.lli!!i om~n~li. Nie.tzsdJe a denunl,al deg;cnenmca ~ decade-ula.. Em a arAtBl civi1i1.a1iilc ea penrcr.ie, fiindd incurajalll prin morale BS«:tice ori, mo1Ai inchin:irea geoulw omeneSC, Frindca puaetul SliUl de vc:d.ere pamea mreel. de JIll biologic, lOBln: vabnile umane; ,[raU:milalcll, n:nla, 8bneg:af~a, u:mun~ar,ea i sc pireau vifii de alBurg .. NielzSdu~ shua nmul in seria anima)icli, iii ldenufiea eu spete~e woJogice anteriaare lui ~i-i OOfill'a oumai 0' perfcCfionare de viaJA in pfw. Era \iSUJ unai belnav pc eare-l redea nostalgia sAnAUtii dc,pline. a energiei ma:bme. Ell :IlU pllu,'a m"ch:gc cl c:cea ce c uman nu poate :Ii zoologic:ti clI. rostul omnlui. pc. aa:aslli planr:t" trebuic c;;'lulaL exact 101 an LipaCinl aeestel CCDl'CPlii. Opnnli.ndu-sc mereu realilaJii prin aeel DU,I:U care illfrunlA mereu cmten,a - Drool c - dli.lp~ cum SpUfiC Max SclJ.clerfiin,a. cart, IlipasAndu·~i ~~ Icprimiodu;=~i impnlsazile ~i u~Ddinldc. $i rdu:mndu·1c Plc.n:u. so oomporta principia1l

, I -

asa.Ut.

Cd care nu simt niei \!in rei de leodiniA talre religiozil8te Devor putea inl<impina spnnandu-ac di eele de mai sus nu-i privesc, Accstora Ie vem amiml ill 8.h1 forrni 8i absnrdiliJii bjO~Dgice din 10m. Afiatule Franca: spanea undel,'l1 d daca. inlclectllalli s-ar 1mmuJli. lumea at merg,c ell. sigMafili cAb':e pieirca ei, Fm::.dcl. de lapt. ea sA

I Mu khcler .. iOp. at.. Po WI.

35

, Jul~ d~ GaulLi~f. ~ f{,ml ~ Njcr;£,dI~. \. ~ L KI~g~. ~p, dl~ P. 79 ~ urm.; UiJ ~i urrn.

aoea.sl~ ~'1j];vit~ e pie.rdul~. a. ~5. se rieli!!:.: dea.slliprOl ei, VlI!'li~a In:buic~~'fl opl1eascA C'W'Sul

OlJlJ:hlta om.~I1eaSiCA, DU se poaEe ob~[ne deetll atunei dud "'aiJmic I1t1asLm"e subie.ctive,adici C!Ielli~iw:ti.le neastre :iocfividualc. Sllfi~ pmieda,Ee departe de nol, "bi\;cLivlIl~ in af~, ,qo:!J ca, d fie valabie $il pellmm aJliL flea 0 [jJ~yrn~U disla.n1l1i inlIe ele:" $1 no]. au plate 111 'Voriba de 0 ad.:. v!rnt~ roltm, ei eel mull de '0 ClIltiv,ue dietajUli. Dar lI~asll indeplrlart I!. Cfe!'liiilltilor. Cfe"din~'!i:]o:r on ~~numenlelcr neastre de nol, "CCU'll dina.ntM'C- ~~ lip~Le de cli ldura, de iDlimit3lC~ pc t:MC le-o da m.c:r~ u cui neseu, Pr,oiecLim:ilu-lc: dcrpar[c de nai, ea :s~ le 'DbiecL~vlm ~ s:tlc [atem a~ces:ibiJ.e :sodal_ le indepMt~ de: sew 1'1: ,~re le-o insu1ilm. le l1'ansi[c.rmA:mi lin lueruri mIl arte, Orice: I:ultud, c{l8~ine in e a iI.CC astlll ttagedie: On rmdfie subieo1i:y~. ~ J tunci nose po.i!ite 'lI'Morffic!i lSi exprima. oli tinde ('litre obi~cLilviln~. ~i au.ci i$~ laic cerdcnal ol11b:ili~ eare (I kag!l de \rI:1ill ee pmem s!-~ m.s~mm. se sc]erCiC.f!~. se osW~ fi mOr:lrc I, lat!l de.d cl ~ w.n ace5l p'II.I.nct de verne ee ~1D teleetnalism 1lI~ BU se poah; ooMun.u .fh~ sll ad:u~ mlil,-t'io.m~ellll~ a el I) c.riza de vitaJj~ate .. $~ 'lolu~:i, de diod existlt. emenirea, clirtwurii :$1 eultura au lost. p:fea~ri~j ~i sahnati C3i ",.amOale suprcm;tl..

Da.ei ueeem di.o. domeniul intelechmal in eel moral. aeeleasi Q{fIflSl.:l!~lhi se impLl!!)!; ~mls~inclul dill!: COn:!,erY3re e d~in ee in. ce maj pa.rasit. Apm.~pc tOil!~!I: \in'i[lJ~ile mora Iii:

Ii uperienre ,S1lI1III.[ asl[e:] ak'!!llru.[C J'IlCl1 t in teresul nos tru individual scade. 0: lnseamna de p~]d.t!i sij],~ri~.1'IC'j] deplin;t'! 1n1ch:ptuJ lI.1.r. Be:r"gc:r"d .spunca c.a, it cere 'UTI" am. ~ Cit: oomplcl s.mcci e ca. ,i cum i-ai cere :sa. iasJ in piek!l g03J1.~ pe - strad ~. ilCl[c.1I. s:t!J-$i an tetcate d deelde :ii neaj unq_ri]e ,coqmlul1, ~i. in plus, !i.( n~ s,c po:1M I Bid mAcar

I 0. Simm.el. P1J.iIru9f1b.~ KW!ur. fly B~uin Illl.d di~ r.J'llg~ d~t;" KuJru.l". p_ ID fi urrn

comph~tim Morismlill .smi lomui lrancez, c_c msc~nln 111 Ili fi saua pri ... ; praipriama irHdci:l~ ]~lheii? InSl:amn~ pur ii, sirnplu a. dcsCilil'l~i!I !cribwlII\elc: vitale :~i il Ie inloc'l1i prin reprezentarea hn.

'!'lIne sAmoloiinci, sl rari du,gD.Sh~. s;l h~p\i.~n:!learrmJa te lnchipui m&n.cind. hllblnd. lupl.and. Inu:le!::lualnl inlocW.~~c vi..at:a cuimaginea ei, W!~nd~D m,enLal. iflh:r:ior. i.ul.lklp3[.

C5.rUUliI:n.tl d~pri~ eu gAfldi~ca. en eititul, cu viata intcr1C1tll"l e ca plilDmJ de !:fctfi pc la'l1lg1 tlearea de ciimp.

$uvolul ,rjC:i-ii se debiUteazA ~l seade prin lipsa de fUllcUune. 'Se Dza~ me ~i a L::l i un lie disp all". :fiinclC'~ SI<.m l tnloeulte de reptezeatari. A erea idd in:.o;eamnli. a rape mutacl,u1 C'fjIi re a IiHHe 11, iI i.deali:za, a te eompcrta gratuit, in actual - dki. idG~!I, e e l.:rnJ-, ,J au ~.i..n~ SCI! rna de Q;rinlele concrete si imediute Dar prin aceasta l'Ieglij.~m ct:lndi~1.lh: realillrii eu eare nu 'm.ai suntem in :stIrJD.!;j 1eg:itura. ne indcprJ;:n!hm! de adaptarea La prezem, Filo.saUul frano:'Z jules de G a u W ~r a, al1Juu couluden~ an tineml a esre e ~st!l mtre ius tin ctul de cl.iino~tc re !fl instinetul vita 1 L" Ceca ee cfr$~ ig~ C ~gf: Urea si cunoasterea p lerde \'iIl.p'I. friwti -va. ~i ccfcalt ~~ \':1 1l.1131iZB~i cmd facel i cev a ~ eu sigur8nl~ cl actul va fi Ia-cul mull mai prm;t SporuJ de gand.iTe ~i ~n~liti! e mvcrs proponjonal ell eel de SpOD1<l.Oeitalc ~:i putere. Pe a,he c1iii njungern iii aeeleasi con a:luz.jj; imelectaalitaten e 0 s~Mere .. vietii, G. S.immd.l BT~l.J~ d. vi!l\a., r.<l !ill! &~ peau;'! CUIl01Hj"lC pi: ca i~-'ii. tl"Cbme mal iJll~jj. s~ sc amenee .. sd. sA 31: nmaarc. Pc l'I~ru! ea d. Sf! :nudi~j\I',C:, 1;3. trebuie 'Sa abattl dD I!;;Uil:il~ d D ~uvi~~ import.ant:l. care ,~ .1iI1I.t fndrnm ic dedil :>J observe, Dar

yapAf'~ de ifH!;~perii. o~ua perfect desehis renull,!l ~ 'loal~ mll.~tlle care 11 arl'ltll, f1M"JJOS ~Ad 1'111 e. ~lm cand C JncA ~, mai pu,in, la tcaie aeele minciunl ~ll'1flificii cafe uc sUSJin it! lupla pcotnli via,1l Oml1~ Cili1'C nu vreOi s~ jaaee Cill de pu\in roturi e cornplet deZMmtiJt. MJt~\ile sun I absolut neeesare pentru :Ii in~'e[a adversaru], A le eombate illseamna a. te oren, .. i:c'lim.tli iinctl: de [a inceplJ~. Simulana penrru om, e ceca cc e sc:himbMca culorii PCIlMlI. cameleen, E UIiI3 dm subliUtlpie caracleruJui care ~lk 'JI i[l~ele ~ :!i~ potliHI u1'tuWl'I.

Dar dreptilte.l suprem1l1 0;;:1 ce 0 PIiCCOI1!~.ad cere eamender il se miqlJrc:z.e in prc:lcflliilc lor, sii-il redl.le!l e:xlcnziunea \11!:tu Jor ast£e1 m 51 fad lee ,,1 attorn. Omul case vrea s:i Iie drep'l e aeela rore·¥i sacri6d drepunile sale, adic3 omul care 6ind putemic se face dab. se automlILilearli.

Dar eroismul sau c:urajul1 :E. lnfruntarea penco'inlui. cx,punerca din:cli a Yielu s3!U rnacar a Iericirii pcnlm 0 abstracuese, pcn1rn (II ipoleZl1 :snu pentru 0 h'mem.

fir; coln iru;1 undc lie li[n,edi!~z:i mill bin e [enome nul absurditltiN e In gUBLul pentru obiccrivifB'lC. Ace(lS~a t:alilalc prcsupune un anfll'en:utlenl. un eMen:iliu de inll'I:111~.i.re zihili:a. a unurer puncldor de vedere de amor prepriu, de inlen:s. de 3.vaolaj. E 0 dcz\licaJizau sis U: mE/lid. ~re se ob, in.: eu aceleasi mijlDacc :j:i cu 0 pra.ctid to l 31St de inddunga.tlll ea wi NirvM.a budista; 0 atIIlIih[lar;e :metodid! a euh.li ~i a am'biJiil0l1 sale, E (I lTamformare cOlllpkrlli a obieetelet 'IIi pcrsaanc10r dm jurul nestru dilil, mijJmra: PCIlUU prosperitatea sau CCnselV.lf,ea 'Iloasul in 5COPl.!ri de cunCl~tin~l1; e (I inte1ecluali~.re Ic~ecshl'1l! a. lumu, dup;'! care: tetul s~ If,;lIlo.~rom:dl in ohi.ed delogid.

Inire aoi ~~ ~ucruri se laic area 1ega ntr.1 c:a:rc provoacl e a.lillJdine. to. [i.ps.a aeesteia, 'Iuc'flllile ne apar .am,Dr~iue.

JB

fitl \'irllli~i inlefe aate pcallrU vhlli!. [.!oastra. simple fantorne tJ.8i:ruJOmliRt.e In obieet de: (:urioziln('C ori de srudlu. Prin aceasta, 6~te, [C:,gIUwile noastrc C1LIi rnaHti.llcl stint C'1l! mult l1irgirc:. Elc: nu se ma.i reduc numai ~a ce.e .. ce ne profiUI ,1;;10 De aPli11iDin,t'I. hnregul m,emu de\line obiect de conlcmphue.

Data e adcva.ra l ~ lomui Ii; un anffima] absu:rcI. dad I:

Il.dc:vlr:!!'l d pefrec~iunca sa mull g]ori.ficarA 51: mtoar:re conua \!J.e~ii sale, se pune mll"CbLfC dad lUI rum\';a aceste pmgrese !;IDT 6 pllli~c. Ullti dCYRmc: ori mai tlkriu. CD tru.lSi emtenlaJ Ill.OIllU:!t Nu curnva sublllizindu.,i ,i arrnandu-~ sufle'luL. cmul merge clue degcnerarea Sol tclaU,'1' Asl:ili. oaro.e.niJi din 'pcta s;uperioar~ sum pnjinl, Rllman mel multi in lcan: do.mmli :mimaiul. Dar ee w deveni speta noasUi maine. dnd 'i.ntreaga omenir'e 51: \"3 umaaiaa? E permis d arboflm un pestMism U)U~]. amsO[indU-'DC CiIII ufebra bUladl: "apres ROU-;; le d~luge"? Sau poate .aceasli opoziJie OcuLl vieJO ate un SC~ ascU!}s ~i [) utililalc degb::iza lat! Credem. ei1 da ~i vam tneereamda III sl'i indidm ipeteza noastra, Om1ll.1 punc vietu din el 0 clip~ zAgazuri, nu se LasA laral de. ~u\'oiul ei. BArbicqh;,. U rczist!. Da.r aeesie z1Igaruri DO urmsrese suprimarea rie,ji, ci pedeoep,onarca ei,

I

demcntul partiJ:ula:r, s]]ecinc. chiM' dID pUlIiI 1:1 de ,"coerCe nzic. cere ne ap,ulrn:mc 'in D1(Dd propriu l!j:i exclusiv, Rezen',fmd uu capiNl] deserieri] ~i fibia, iunii raseler ID'U"e ele, antr-cpollJgia sl-a rezervat illI .81] doilea, i'j-i inc~ unu.[ mai insemo at, de moru;.( ra 1 iun ei mig1Uo nse ~i :ra.bdilito are .. arigmei noastre i:medliil,le.

TOllite 1!~f:Sle .veslig<li'lium se b<li.ZOlJU JilI~'indQic:lnic pe ipeteza trolliS(ormi5mUl~1II.i. fie: ",ub fnnna lModiCk!lri]or prooll.l!Sc in evoh.!~a ~$Iete]or prin i.lli.Ouen.~1ii mediul~~. en i~ lamaeckism, lie 5ub ro~a sel~c~ie~ naturale 1I spc~l:.lor m~1 i nzestrate .m. llliplOl pcmru vi a ~a. ea irnL darwi nism,

CUI teate reze node ~] ulll.m uriril e pe ~are aceste dOIll~ seril de ipoue1ie 11:: ,las1i _col persisteare. fI.f!:rlUm;'lrau: probe indid. azi, cu certimdine, ade:vkW ~or. elm toa~ disi:utia CJre umil.ea:z~ !ii acmn, mai rn\'c~U~iJl~ ea luicll.nd. lnke larnarekisti 1ii dflr'!O\iin~e;[[i ~i Intre ce~ t~ admit sau se wdoie:sc dcveraeicatea mans:fom:tll..rnlului in ge]1ere.. In linii ma ri, ipou~:za lraruJormJs.l!l a-a pu luI ti infr,iifl'lil sau iiillocuiUl cu altceva mai fecund ea I!:Kplic-a'lic.

Dov~iri ~n~lllC"ul.bi1c sum oferi~l!: ipoh:zei wJladormislc din lD<JJle pm~e. DiD toate aeestea, aeelea care DC \'in dtn cmbrioJo£,i~ .'HIM. d~I!Ii ce~c mai eoncludenre. Deua embricane devertcbrete 'fO~Tte: tinere sunt apreepe ldcntiee. Foetusul 1I1mOll]], Iii tn~r.n~w1 rDrm~rii sale pr-.cri:nl:!i. ea 0 ifindir~ ell ~liLmel!i pe~tiJer, patru fante brnnbi.i3l1e .. Din punC't de ''e'lh:~e al c.im::ulI3~ici. aoela~i fOOU.HI urnaa contine. la Inccpuu. lubu[ cardiae al a mifioX'!.ll ui , I!,pO~ inima bjtocul:Jl~. .'lI pe!i~!e:lu~" apei inima ell uti c:t'iI\fiU!~i a amfibienilor ~i. "'11 [inc .. lnlrrm eu do101:l. amicl.de ~i deua. vcnnic:ule a mamilerdo:r. La fe~, rinichii, '[Il .. illite de (orman: a definilidiil ilIpan.tlului 1l0~Lm renal, em.briO!owJi orne: nesc are llin mescnefios. rimc:hi de em fibian. ~iaJXIi U9 pmnd:rcs, rinicln de peste,

CAPITOLUlm

DATELE ANTRIDPDU1GIEI filiCE

Sturn ul ponti" <lIIi pmblc rrurllcci lim a ne s-a mJlrgini[ piblti acurn dou~ decenii la determinarea ~I cxpH~ii3 5om.alldli. conMI.luind 0 ~lHnlll aparte, ra.ud IJJ anatomiei eempaeate, alllLtropoio~hlL Datele specifice ale oorptl.l~i omenesc .. t>ingurn re<l~il<lle ce trcbuia ,,,""l!UJ in, vedere, s-aw sprijinit cnpias pe resursele <LCC$ld I1Dn -lL]1n~c. S-<IU ecnlnauat a~lr~1 cerretlrih:rclahivc: la structura rmea .:I animalelar superiearc, lliltimelc in scara :zooilJgicm.. cu pa.rticllbril~llile anatomice il fLz.:io]og:icc ale: corpului omeneJ;c, 0 serie de :rezulilJue. (oru:lr: interesante au fost OO;n.5CmD a h.: in urrn rI neestor oCmlpIlf;'lli u ni FleetinG de i a pestula tul to.i crn,ul e .~] cl un animal. Wl.U I ccva rna i complical. ravna ilce.stor cercetari s .. [1 lndrcpta. ctltn:. gas~rea ,3 eeea ee e ccmun tntre om ~i r:lllna cea mai aprepi at a de et S,· a u ca uta L ~i ,gil sit i I'! hu 1'10 pn rte nenumarate probe care olfilti'l I:U certitudiae lnrudirea mOa5t['l!i, eu 5k~mo$ii mai d~pbla~i. in general I:'U. 5pe~a :pI"imMdcf ~i j'n special, Ctml m.dic.;lli~~ Darnilil, cu h!l.mC.:iI simiesca, care a preced,u primll antrepoizi. Aveau !IHli micll .imJXIrl<li!fi~a.. faf~ ifldCli~la.. deosebirile, dliJererl!ck diflun:; ~oi~i uhimele animale din care ne lli<lgr:m. adi.d

40

Dad. le ge It (C!I1UIU.ll~llli . de HiI.1I: ~ ke L, d up D care .,(mlogcll~i3J [\epeHl IJ[o:g,e:&ai"oI!, a-ar Ii ade~'1riilli:l, da~ 'Iliala foelu~u1u1 R-,U fi. rezumatul rapid at istnrici lool.ogi.c:. amcr !Oare omulrnJ. cum f>-M I:J Ultea explica toate aces te ~ze, C(,filP~ p,repIlimtorii, care amimcsc .".i.J~a aniraalelnr ee nC-lliu pre:~d.at m seara e.VOhl\ici?

Anatemia rompilratl n U e Did ea ITIni sll facl In .. 'Mi:i dovcri pen~rn, oondl.lzIe. P~\'i~,c !lStfd. ,~jJertll~le spccii ne ~f;IJ CiI "eng! h: gil te ~IlJCC'CSI.\' ~I P rcgfcs]\' pe aeelasi lant, Se 1ncepe ClJ fonnuie simple ~i Sf: ~ [II ~e~u~ CIl cele mai c~mpliCl]le, totul fOm1i1ndi 0 }lCJI"reeU!. eonunuitate. Nu S"'3r purea expl_ka, de pUdA. Blrll iporeza LmnsflJ'rmi:ll!ll!. p(eze~t.a ilcelofa~i oese wI'! ~aba UL'lID: mamiler, in aripa unei prts~ s~u ~~ M~n8i omu1ul. ~ se~rie iokcagfi de orgillne - rCZlduun piUll.Z!1lafC - 3)' 11]L3r~~ greu de llmun l alrlel d~~1 su~ prisma !!"~lu'ionislJ, ~ a cu'm sunt de eumplu :lJlij.cir: pl~uhlre rudi:m.eulare La unii ~.erpi. pedunculele ~uiaR ,18 erustaeeii care ~i-au picrdl!l~ cchii, a p<eudic:dt. 'Vll:r.lcruH. ooc:q'suru e tc,

in fine. pak:ollto]ogi01 lI'tm:l.I: in al treitea fiind CIJJ mnb'ibulia sa, Pr~n:~3 (05ih:lor winddc in ,fll'lu:m.itc stramri ~ 1C ... ~IUlilli !",ologi~ i~ crue ;<1.1£ ldi.l.J?C rilnd anumite spete, :to ordmc;!I oomplcMI'IA'ill hu. ~, n::pl.l]ele nu sc g~ dl.:dl in sUl1~nirile de pU9! pfu'l~ ta filler!: crei. primare, p.h3.rik. m oe]~ dm ern !ic:anda:ra, mamifcnle. in. le.r\iu.

D a d Ins ~i OJ, vier eu tinsm ul s.~ U ar asis la out La at5tea, pr~be D-U PU[U da (I ,alta _lerpftlafi: ,I! vel u~ iei :!!petde:r. Filnde~ ,QI;~I"II! putea pune in lad Iporeza lIDO[ apa:r;Hium SUI!:C,CSI\"C ]u1iIl!B, geOc,fliUie spomtance:' S,,-u ipolezl] ~U1; Ber,~D d~pl tare 'erea1ia spe~e1or IHt {ast sLlnci!5i,!~. e\'o~ul;'Vd, CI~ lJIl o..ziri. fieca:l'\!: din ele fllnd prolc,'l:at ~ de I a irlccpul rnU-O direclic oareeare, dar Wale pom~lI1d dints-o

'"' In b~~.\. ~[ilaFiJl:I r~lXa ODI.O,llJ,rIm," (n.. !'rd_).

~llik:iCC oollUlluol,eare a f~:u. materill! vie. Acest,ea pot !i I~ot,eze lI!ai mulE on mll!iJpu~in ~m1g~nioa.se. Ni.ci un Iapt bine ~ludi,~l [1.11 stl~ to. :BJj1uorul lnr, 0 !!~rie de Iaptc pOl f .\im.lfme nelntelese Hl IJun'l! za transfcrm:L8tA 1:1111 ambel c c i varianlc, ~ruIlil.r~lWm ~i darn1Thhm. Dill is celelalte dou~ ipottu. majDriuuca faplclor at rillnllJe in dati eJi.: c:Jc, oerncadf1JilC in Vr~YD !lCPll careeare. Nu. e Mal. pUlin adcv,ra\l~, eu [oatil: aeesrea, d dnclrina triliMfom'!ist1::i se lDv~le ~e;seri(] as~ ~Cllltiti. rudel, 1I1l~mi Pi biologi~li. advcrsan ttl 3C~tUl sistem, DU oeq,!i variatiuWlile Jlosibilc: ale .speidel arumMJe. "dUDIU le ad:mj~ exdlllJs.lv decat puland s~ prooucl fO:imepuPn, diferile uel.e de altde. s:pelde lWIui ucl8ti gcn.al.e unci familiii, ale ~fiui aeel ~i ardin. Orig_illiile marilor gnmpuria1>e:rcgl.u1ui aniraal riL;:';in penl;ru 1Il0~ 11; desl~ i te ~t dis, re~:Ymd i FO lezc~e pzeu uildra.mete. pnn tm"e s-a erezut d 51: peate srriea geneu s.pe [elor, rlmHtm eel putm til bJ.doia1~_"

..... Nu PU1(:IIl eunoaste ~i IIlIIU vnm I:liInliJ~leru~iodal:t orifn8! rca1a amarilar gn:mpwii bioLogite Cf: SI: :pierd.~a m~n m. a~c ("uLc, ill lfioap te a pc rioadclor It.ambr!.c[lc. R.cshn~1~ ~aldilili eambriene ']IU, dispA:ru L oomplc l sub putemicile 8fUuni, M~t~omce incl!. din LiImp lrl. pe rinadei !ilu~e.nc_ Q:a maru mare pm1e a t:ipurilcr anlmale se pre~l.a eu 'C(lilladerelc IOf proprii, chiar J~eT!~rn grupari mil re cen ~ iliP~ru te, ea Mllimifcrcle ~i p_'s ~ri] e. PalcontologJ,jJJ a-a revelat tipnri ~(lTm:Ble rrediseutabile, ,legAnd lceste ,gnlipuri co forme m.aii veem. Cine ar Ii :Slflmo,U IDw. B.all aroorilDr gene~ln,gic:i ramant ~yspen~ata tn vid, Pentru a expliica erigina llIteslO:!" rnari grup;un, ':~ trc bui ~m1 moo_ meCCSilll' sl fa ccm ape! Ia oof\Slder8llu eare \,@r U.SEI 0 bLlfiA p»le pentru i'pO~le" '.

I R. Pl:rrier. LBdllC!:' 1kl'J'hommr dJlru III ~~ri~ ruJlimllil:', Il! Ni>Ij~~If!i TtaJli rlr: A_\-mo1agie de! o. Dwnail. voi. I, p_ 6,

~n plus, e Ireu d~ ICxp~.il:at, in a: pri ... ~u:: lamarcw:-ul. evelujia ~,e~elor pr1lR ,tlt'U~flC.a mcdiUllm.rnd_ s!!i admtlCM ~raD_$m~si~ne1Ji crcdilJr! !:l caraeteeelor c~~llgMe. Or, 1 ~m '-Ii in .aceast:1 p~\'in\ <'I, mOl joritlliHHI bio.llllgilor s.un~ mai mull deC:lL .sccpLII:IJ. Une1c po;pm~n: oneliluale Plo1Ctlca. cir-cumclziuIlC.:I de :5coo~e. N icioo31~ au S-;.) niK'UI un ropi~ gi:l!hl clreumeis, b ge:nr:n\1ii d~ di~ dob:tn~~Li ll se ~ai:e (:Qadal. NLC'Lodmj AU :!i-a !'!!t~cUl un clIil!!~ [1iJI CO.,d.l ""oMlii. CJ teva ~xperien,c du biease indlC~ D!J]I(!C3 ri modilld.ri oblioute dupoi cateva generatli 10 IJftl'I_3 unor 5dli.mbjlri in ,u:;~mIilf:J ditrccL6 a ml:rliu~ui.

Difiealratea b<m£Gaii.s~1tlJlii noiloli earaetere ~~tig,Jle se di'lloOO!l[;! f3ptUJui - d&mcum:n de A 'Ylh::i"m~nn ~nd din Hlln - cA celuleleseauale IUlsun~ fDrma~c de cllre eerpul OIJc.stru, de dlJ~rc 50m-n. d de alte ccllll~e !'exu.B~e. adftJ d~ •• ga.: nlIlcn"' _ t~dar. c :sch~mh31iC i;n co rp au e i nT!l!g,isLrnt~ ~i !in eelelele selllualle, C1liJiC fi'li:man urlbne mooifidriJor impuse de media, fJr~ iodolali'l d 0 .;)G\jl][Ll,~ indirect!! Sf im.prim! ~i QehdelDT ~."(~~~,c. deaareee se c:xcrcil!l i:l51l~ra C'.orpuffiui illl~reg. ~~ ~g;cm1eDi~" :!i'lllil1l-. iDU-Q m~il.lJl'lI aarecare, mfluc-fl~a~il. A{lI:a:n!l C;(lti[i!!~are ills~ e mai nlIuH de ordin tcorelic_ ExpcrimenLal. aeeasts l:1JmdllJJzie n-a [OU lie rilfiCiJl.1 ~3. usmclilOI p5n ri aeum,

D;I~'inismUil se 100ve§u: :li e~ de olte nrulte g:rc.LlUll.i ~1i1i in~~, cc im~r.l,~nt~ pot inle~ iin h.lJl13 P_~Dtr1lli .,emtt:l:li~~ tmJciJc dcosebm ~I1dl\fldu3!!l; d]~U'c rnemhrii Ul'I.CI aeeleiasi ~-pc1,e ~ E le nu po'l. fi liLici [3JVlJliabHe masatru~u i uni .. 'ersal inlTl!Z4l ri ~ l.!c Darwin 1 penlIU ea d :li f051 sclecrnte ('0 mijloace de aparare, Did ddJvurabile in aceaSl5 d~.m-c. ~c:i aumci spela san indh~du'l arIi pierit~t lOl~j. ~ce!!U dilef'Cotc CXl~IJ. C»e e g,Cfien lor. de «' au IliplfliU $i eare e uiPLial~.l1OO :sepo:lite daJ in lUlllinOlJ daf'WimL-smuh.u?

Cum '!Hlr p1la,~ea C!tpUCiI 3pari~ru,(l UROI ergnne care DB devin J..U ~Ic dC~l ~fi uhimu~ sladi.u M de:l"O~ll"rii. ]O.r~'

..:GCavanliligju sch:div on ad I!!IX pcnmru ~11 0[1, ,argo. c1c"t_~c de ~~IPjJ au,= a-at d.iIi rovitwi mfidell.tepe:mlnll ,iJJ par:allZil prad~. SIU 0 gJandA mamJ_~. 'tare n-er dia decl~ ealen pic~llllri de hqne'1" (CubOE).

. ~ 'O[ sUJH'3vi_Clui :ata~elli ,or.li!ookm~ debi1e ~ Q.!JD pIC r al,le1.: ~dCCll, IlIDCSltri!!lt'? S-a DDmil!!lUlt d .31e3i becan:l:IlI.bA de QR 'VGtbqilil: n~ Hi cxcrd~1 lIi!'!!ai ales asuprn ouilor sau @supr.a crgaqjsm~1o:!" unere, Sc_lttli~ SS exe]i~~lI dC-li:i i1il!u~o r~ clDd oJci nu poar~J:; fi vama Ind!. d:.c:

marufesUUiea \'R.un~lJ e.ornJIrler uti] '"'lUi mutlil . ToaE~

aoestC!:i he pc IU!IIIi !111 [W'alist de vaiOitfClIi ~ !Jot d

ICf~d!l. d ,odcse;oJi ae dlffin 'ill f,a~a uani QiLS,]mI! dOli~ori l tD:la[Qp]~~ .. ase~~~~to. r.aIi i1.~e.mal <!ill_ ~u_W~ooide III .de drum de .licr .. m plus, prcDfiSI :selecpc llinlUocnl1:cI C3.R: plhlrCazi .pe ,c;ei. bum lfli. t;ari i$i cimml Ipc: mil debiU e, depm,e de ill i ex:tJd~. kl",-:ia ,e~i H1joll1i pc ~i sbbi AtI~3 lOt. E!Ii n IJ a1egc: PC' cc~ pulcmid. Ell! Ill; mnsenalOMt'i'. n 1I ptogresivcl. I~~ paslJl~- 0 miIlocm, on 0 elitl. ell. cimini «:c i!. ee e (If!,gcD~ ra t 'Ori p~iriu. no, intYI~~c,a:d ~~

5bmu~elld eeea ~ II: 'Vlloroo. -

_~ fine. lrnn:d'omnml'lmll.sc Il()vq~e in mod 'oomlW. ~ in V,3II1a!iliUIi sa ~am,3rt'ltiu!l ~i Uq]l eea darwiDi:_~. de n~-zuIL.ili~cle desnj dt:, d:arc a]e MIl[Ili~io:nismwm. dup!l esre, ade:5cori salt Mii lIiI~ tsptate, inO\l'(!jtu Bepuga~ite ae~Ml Qrgtl.IIU; n ei, .,mOrultnU}.3SC". pc catoe C(lJ~ evo!u1iiv.lIl D'~ ~c peete I~Hcn_

_ RFI indoial3, n~l~ (Heft!: Img gr-eu, in, twa,g~a ObU:C'lUM~!lr de m..::u'l U"lliruf0f1m.i:SMuluil. Uoe'l.c din ch:: privcse elila~~Fl~lc si!itemuh~i. iIJ~e:le. Dep~ti[!_~3_ sUirii ~ctll ~I C .!!. ~~~it ~ de: .1JJ pu~,e3i \!',erillea, 100le pUllen:! Le lndoJe~l[II~ on oeUm unte,

EI£ filll sarrt .~ d'cllatm amrunan~, adfjK >p- se.nm, v~Nle pe.r.ipedlVC Ilmuril~ al~ dOClrioei U'3~~brmi.nc'. R.ltmJB~ ea un adevlr d'~ ncm~linJITaL filia1-il"l_D.ea sFtC~Of ~i

eyo~u~i:a hn. uncle h"edlnd prin aleck [alit] sub. mCllu,l:.ola modiific!!ri]m mediulul fizic, cat ~~ a ce~yj zgQlogl~ adidlJ EI ~up'lei pentru Cmll:n,a, in linii malt etapele prineipale .. le nlogeniei, de la organismele cele rnai simple pan!! 'In om, sunt daterlre uno. !icMmbliri ese:mpalc iatervenitc in vinta planeiel noastre, ~dlim'b;\ri geologice care au mudifica! eomplet genu1 de viil~a. alimemarea, ~pAra:rea de .1l111l1.emperii etc. ~a de pildl1 , 1rI ernbrionii vertebratelcr aeriene se g~s;e.sc rudi.meme de brnnbii. ACe3.5.ta iru;camn~ cS ele au {ost precedate de pcfti. ICfuld cond.itiilc geologia: au fl.cul Cl1 apele sa 5eadl sau s~ scretrag§., p:~Li] au treb..ut s~ 51: trnnSfDmIC in vertebn'lile de useat, ACl..'Sloli<l le-au trebuit pl maDi AnpUe ~iIlotaloOiirc ale pe~Ulor s-au ~ramforn1[Jt in lilbc, IU:.CI!SMe animaluiui cue Uili~IC pc u_sc:al. spre a-sl apuC3 ~i agoDi i hrana i~ pentru a se ~~:a. Orgaock de locomo\i~ pe u.sC;(lt tnl_DsfOTmi~~tn in reptile. La, s£ai$itlli perioaddQI:' seeundare ~~ in cpoca ~er1iarA. I.l.p3ft un aou Up de \i'eneb~t'7' milmirc.~'I~, Penlf!J aCCSlC:a. Ienemenul earaetertsttc e apanua r.cm.peralu.rei constanle. d.atorit~ Ioarte prababil lU'II,Or man b."rulJform~ri in temperatura glohului. ciIld dup:'. perioada eretaeee, in urma conllilclid ~i r~cirii soarele], Inghe'lurile au inoepU( '!!il1i ric frecvcl'lle.Reptilelc: ~i batradenii did~au I1tunci. '0 bun!! parte j) anului. in hibcmaj.Fielcn D!~3 ~e pLinl de 5ccre,ii gJandul.rulC a reptilelcr face loe ruleJil uscate ~i. d3itoriu1 friguJui. ~c acopera cu peri abund~n!i. 'Dilitorit~ stnbillt:lUi temperatnrii Jor, mamilcrelc i~ioasc pull din animal direct.. ferin.du-i in perioad~ cmhrianruti. .oclyolt,urca erclerului, a, 'leJem:er~l[lhri II: iar!!i(ii 0 sehimbare demnl de rc:~iDul. 0 sene ifilreaJgl'i de d_i[ettlll.~jcri antl\omif.'e adue Cl.I de ln eneelal flJ11'I~huli rcspecU,\'c mai complicate i rnai nuntcro3SC.

"Bmntosaun,l!l, cX!cel5Jw" din pc:rioad a j UIilSici. lung ~c 30 melli, j)vg un cramu POlin mai man: de.d~ una din vcttcbrcle sa~c ccrv.lclllc. Te1em!cfaJ]u] verle~!lteh:lir contine dou! plqi: una spccializat~ senzatDlm- mim ul.~i: rinencebluL. ~i a.ta. 'DcupalliulGl, reprezentlnd sediul scn:ta~mDr vaua[e. auditi\'e ~i wctUe. La Kptile :P In pqli. majoritatea ruprn(et'ci encdalulw e ficupal~ de rmcn~d, 1. necpalliumul avlind un .... elum redus. Lai. manuJerc, reginnea a,reclali miro5W.u.i scade 5impuQ( m Iavnarea neopallliium1ll.lui rep~zcIlI[nd ct'h::JaUc senmtli, E\ .. oluti.l Dervoasl cAke 081 ~ face prio sddcn:a lIe plan a simtulu] olfactiv in f!!!vo3J'eilI ce~orbJ,u! s:im'IUli.

Primatele. din ~rc face parte ~i amul.. acccntueazA. inc Ji mai mJ.dl aceull cVDlulie. fucerea de III! mamifen: clUn: primate Sle. [ace prin scbimbar~iI mediwui vegetal Regimul arborico~3p¥c din ee in ce mID freevem, 0 nod adaprare c otcesarl. Pcntru II. cuJc~ Iruc,tc. degetul ee~ more ~ arl.lAlornl dcvin mull mm mobile. pentru en s3 51: puali cI,n:m pc: arbon sao PC:I'uru a eulege frucu. GbeaTelc se reduc ~i sunt iDJocuilC cu nnghii. Mana poale IUaJ {OTmB un ui deljtc pentru a ~:n.e in palma ~1Il obieet care ~re !ji m ai ales, atiment.clc pc: care aeum ]c peate ro~C'J3I·~i m;eza.

Suprnrili~ palmei va n IDze:skatca CUi rnulte lermina~ri nervease tactile .• .Aslfc1. lalA eonstituit aeest organ, infinil deprcpos. pentru prindere ~i pe:ll!U''I1 s~m~Je. care va dobAndila om ai mai ln a1t gnld de perfuc,iune ,i va ajunge una din lrAsil.turile sale erganicc eele mill caraeteristiee, mstru:menlul fundameot.al al iuduslriei ollWn~Li. Una din bazelep~ care .sl~ ~rLlipr,tmapa ooasttl." I

I R. Pt=rrll:r. ap. CI1~ 'JI. JO.-Jl. \~ tllP. 26;!k 1I~ll\t'nt Pemer, LiI rC'1n' "nUll! I'hi.HI!lI'.{!!. 'lY~

47

45

Dezvolterea pJ'i:)gresiv;} 131 teleneefalului C~ arrotierea lrep~~ua a p~il"lii desnnate mirosului, rinnce[aiul., prCCUlIIOJ ~i dezvcharea diverselcr {UlI]c,iuni ale m.aimi n ~du~ I~ trnnstormarea primatelar in m aimu I e :ti apn i in herninie [I i:

E greu de prccizal c.illd s-a e!~clunl dtlcret'Il~jcrc1l omului din acesti ullmru. Slfdm~j ai ~i!i l.cg~llJm cu diin~ii c ins~ de IlcdiscUBU. [>~cendl:;n't3 omuhli din maimut~ DU co aumai c ipolel.:\ pllir.ndo!(al~ S 0liU! u$Ufl;llic!. E::I e doveclil.1 prill! nellllim~rate prehe can: due pan..1 111 cyidcrn~a. Cu drepla tc <] pu hit spune HuKJcy d dist~n\ EI mCi riologic~ iorn: om. ~i m.aimut.a. email mid dedtintre aeestea si cddn~te ,Bflimn]e.

in primul rand. J:JIfillulmia~i rilrioLogia ml'liolor apamu: respirator, diges,tiv, eireulster sunt identicc. Acda~i £c:hele:'~, II celasl s lste In rnuseular, accii)~i din \ i, aceeasi 's1nJ:ot!H~ a :f;isi~mu1ui nerves, <l~cmdl1i:1ri fnarte apropiate min: celwe.l.e sexuale,

O~gur:lJI: parazitere, aeele reziduri E1n:tlitDmlC_l: C<lr~ azi no. mai incltplincsc nici 0 ElI[[[L~\h~n'i: ce Sf: peste ~de:DLillca. SoC gtisesc -l~ IJ om ~i la mairnu ~~. El e ar n rC:ll1i~c mulle:

DU(l:1 unii nat IJral~L~. \ITCO ISO. ~:mi. ciilel'a: plica SemiiUD.Jri5: din cehi III 01 ml.! hlJ~ i'i a ~tr.":lm()~ Wiui .'l!u, can: ar reprezema resturile UR~i a Irein. plcoapc, OOU1:SU] care indiea resturile oo7.ii~ <Ipendire~e il'l~e:stinal etc .. etc. I

DUl! pun~l de vedcr.c fizialogic, :!il~Lldiilr<: se:ro_logi~ rQculc eondue 11:1 condlllll.J ell. ne ilnl!:m In fal!!, HTlCl ~an. a.sema.nMi de grupun sanguine. Sn1.um.ll~ C1muluii poare distruge globulele ungume Ilk milimu\~i, dar [Ill pc acd~a ale an trepoizilcr, La ciJmap UiZCU prcd 0 Il'm nllgon P!.I] ~8'1l11,gUIn n. Un om car~ ,!'ITe ~i el lot grupu1 II va pu lea peimi .fIra ,erirol. inl:r-CI LnmS(I.IZIc:. pii[l~ 1.1 ilo em wbi de slllill,gC dkaLal.

Ir; Sdl:Ml~~ F~~r el~: Al'ItllJrC'JXlIu&i~ p. 2Il ~ u:rm.

in pIopof!,ic de 3%. hnl plus, a~'le~i reactiUli aJl~[lclice; Din p ml~U de vedere paul~oglJ::: 5,,3. COD.Stall.3l. dI 1i1 O~1J I ~ ilnlfopoidell! pot oonlract,lI acelea~1 b~,c. Sllill.u1_~l a1~uA pot avea tubereuleza, lirns. '!:'Il~temLJUc. 5carI.J11.ll~. feb_[~ LiloidA I Im~er.~ ete, f!ina ~L :rA!a e OO'mmLunJ 111. ama.llrlol, •

Nu I!Nem incA e.!lpCricn~~ a~Le lSupra in~d!i:lrii 5elW.Ilil,C iia,U'(; om ~i ma:imulA. Ceca. tie [unnead :m.s.A un argument cru.rial. tmr-e proiec.tiune oo[l.crel~. e suecesiunea eloc\{ent~ a reSL1!lrUm de eameai fOllil~. QU'e ae i.udicli difcrite l~ept.e de aptopicfIC sau de iodephtaf\e lntre c~ <!ii antrepeid, pe ~1S'lllira CC .fle ~~nda.m. l1li noapLea '~~ punier preistariee, H. T,a~!liU:,. U1!amEC~ ~~6l0r dcsc:o'p·em~ CIilC it I.! Btu l dup ~ aceea vM vi:!, 11 ffiml d m fh:: care lim m:u se g1sc~lt 0 gori1l~. .. .

10 181M, una ~ ,liriIe eele m.ai se.Dzalmu.a]e ale IJiliDoU I 1.11 a f051. aeeea d un medic mii un" ol:llmde:z;, E Dubois, .31 deseope:Iii~. la peelele marduivu1cm L:!iwo:n Kcnkonsao. ill 1a\l1l. WJ. :!iicbdd a cDm~ tnflti'lim! <:IEliltonuc3 pre~Jlt.l earaetere intcrme mare l~lr,e em ¥l mamlUi1.EliI. (aim asul ., Pi Lh.ecalllUllrop Il5 erecius'', d~ 'care s-a 'W'~ublt de <lnlnti atiH. Sf; g~e. ~D fine. pl!I.nct'IIIl de lIECCtt. veriga Cf:m~ Hp.scBI sl care le~ oIDul de predecesctii :sti: in ScaIU 2iool~r;ic·;1. Pitheca.olhropWl se SilU;·az~ [inu-a eroi.anten:oara ancbnr eameni primitlvi Imili.EI se pone f!L!u pc [a da.qiLul plieeetrului ~i pe la i'n~putul, p~eistooe[J~u.i. J:es.tltltile glbite. din actS,l sl:r~_[m:)~ III aeseu se CO.plllIll HUDillat dinlr-O t1!l~oHI crani~ [la. un Ie: mltt ,(gbi l ~i acc:ll I a vr,I:;O 15 meu'j de: plr~ tare d-e ce Ic]alu: piese ale seheletulni) Si. inllne. do~ di.np. un 1.11 gmt la 1 metro ,~ cc1!htlt lao 3. dep~ftare de tun ~ craruan~. Aecasra aJ:r<!l: 0 capadt!i!.LC de weD 750 em cub], accCil J. DllIului. ee lll~ mai pri:m.iLill' oe:fiilld wa rioar-A eifre i

I G. S~h\lo1l~bc, tip', ~r.

49

de UIO(J em cebi, iar aceca a simie:n i lor prepriu-zis i DC treUod llidodalA de 600 c.c.Dinlii apar1in maimu,do:r pri!iil rll!dA~[lEi 1m- ~t oamc:oilc:r prin c,uo:l1:111. f'emuru~ prcsupune 0 pozi~ie venicai.tl ne1!t. co a 13 oameni, S'iIlLl.ml.li"onlll~i sl~bilil i,!hI:" rier iCU !!julorut razclor X. im:hci i(lr!t~] e origin~ mai apreape de 0111. IMa dccl mlsterioasa rapturl C{lf\e face treocrca, prin earacrerele abia di!c:r~J'I,i[lti: de aIlJunmi~ m;J~mu~!ei. cAtTe fulli\ a lui .,he mn s apie ns", pe care. lotUlj:l, 0-0 aunge in 'i~lJegime.

Din 'l"esrigii1e1:osile care reprc.zifll:a d eeisi \' evohJ}.i a. clM!i I:'olln: em, cele mID veehi Sl!ltt aeelea g~itc:b MIUlf:r.lfu:J!!.~ He ldelberg, $i anume 0 rmandi,billli mf';Ttlll!;lrli. apronp!! eempleta, eu lot:i dintji ~a Iueul lor. E:J. tre 11:11iI.ie sa dateze, ffi."ra oki (I i nd (Jial~. de pe la i.mttepUlUl erei cUJ ternare. Dacl uspeciul dentar a]l3r'jine SPt*~l ern, aspeetul Iru.~l~ ~ putemle :II mnsilarului amintcste 1:t1..5i1 de mcrfologlil simiam1. ,.homo heideUx:rgeru;i:;" e tetusi un orn, ell loate ClI1lClerek sale. in t 921. i.n m.lm\ij Rhcdesiei, in AmC.1I de Sud.~illr·D g[ot~. printre sure de tone de aile schelete. 5-<l~. gAsi t, teemai in JUlIld, resturi de sehe lete eu ca ractere arhiprimitive precise. E verba de un crania aproape complel (minus rnandjbula], un S:Jt:f1IiIITI dll: femde, un tibia. exrremilalile lHui femur ~i un fragment d1l11LU'wUIII maxilar ~lilipcrior ~] alLui iod.~yj[L Din. extlmeoele aIu.rcpologicc flCQle, se pare eane gasim in IF~la unci s;pete (c.-fie. inrudii~~ ~[IJ, eeneerapcraneitate cu I,l,l:eca 3. omull1i de I() Reid.elherg. !:i-au numi] accste nei ve:oligiiJ ,.homo rhodens:is". Aspc.e!1lll craniului p1mat .~lIlmape im.rt;;g C' aeela aI unei lfiiflll!: dia eclc mai primitive, de 0 mr~ brut alitatc, CY en arrne arcade ale !i']uancCludor, m~i. mari cbi;::['f decit aeelea ale ~ IIi piLllilecanlrnDpus, iilmMuind pc: 3.ce:len ale gerilei I.

Dupl1 aeeste desccperiri a\lem ,as~!izi C~ rnarturie un 3h mel in (np.]] c\'(dupci. dintlr-o epeea a euarernarului hl care [nocpl!lSe indWJlri~ chceUeM!. cu hUlrumr:nlcJc sale ascU:J~LC~ sccW'i, pumaale, fe~astr aic.E yorba de cu lI.3 cranianA de.5«lpirit~ in 1856 Ia Ne.!iI[!d~nlilal, in Prusia R.e.OaM. AspcclW sa~. cu.eooRDcle areede il.hl sprsnecnclor, iii Bml pc: Humey:s~ .splmll cA ne glsim in lata unci Iorme omc:ne~d dUp~:ruli::. pc cSI:nd Vircho\\1 GI considc.rll ca 0 dc:\.J.a~]u.De pato1ogitl. AIle de~ooperi.ri, de acela:l<i aspect $i probahill dln aoe C3~ C;POl:~. la Fees (1 anne] in Franta, la G ibra! 18ii, ~a [) inant (B-rCl3..gDc) !it mai ales Iii. CbapcUe a wt Saints ('li908)I, desms ~~ de bine de M. Boule, :lJ:nu~ I:A ne a.OAm m fa,a llI1e~ rase omeD.e~li toarre rJ~,tJil!:Ldile 'i n a eea epeeaarrame ple.ist!oceoul wj loci u, care a popuJrlU (I pane dio IEU1'Gpa. Teate aeeste restwi, d.eJ,Jlnatc ulI!lcle de altele, forroc.!l!zA r. ac.eb~i ·tip ra . .si~l. denumjl de M~ Born. e •• h.omo nC:iiIDderLliHtlenslS", In I.lni g~llenk el :'!!e~mln~ 5lT9mu eu ti.ndig,enili ·tribl.lrilDf negre din ceD'1.fWI Ausu:ali~i. tea rna i primilivl spc:~ft ome:ncasd dill die t:rl1iesc a..sU.zi Talia 8<1 en midi. ttliplil (Q !lI'C, til :speda.[ :1.1:1 panca faeiala, ali a de dezvoH.aMI In m,ofl eUC'aipaatalC:i:lI craniana. lndioc.le ceta~ic it ,avea _ij]or:~ILJ., areadele sprina:m::lof enosme, Iruntea fugjl!l in ·1l!m.1i. m~a:rele preluagite p:re:zenUnd fOmIJ uollii bot ofbhe]e mari, m:BJNi I arul 'i..nJerior faa rtc pUl~ rnic:, film b~rbie. dial'l.tmaYDIIlIIl'ifiOl-lls! $i II u.h~micl", 'ilrll spin ~rii lIIlite~ a!pi~ca tA ]JlIan.rlle. d{D'veditnd @ poz:i~ le vutic.aiA mai pu!in drupU! ~ a cmUlu~ a.l;t.ua1. C!lp<ld~.a(ea eraniana de l1lpromnali" ][450 e,c, [J.!.!pll Mticub~8 fc~un!DJlui OJ tibia, din. UG3.tC aeestea se ~ma~e uage couduzia ca aeest SlTA 1II0~ m,~rgti!J p]~~t. pi!!! pfdOilre .. iEra dln::pl 11:11 nOl, liiml.Ci:'l 8"·1:.<1 humems-al dtepu mai d~,zvoHa ~' .

I Penlru lootl: 1I«lo1l:~ fI ci!~ 1:11= ~'~r urmn, ~ ~ gr!n!fuUJI mJ.gjM:rub ~ !.ld!!.tc L;. lui MundJ.Il. Beule, U!~ hnmmes (IJJ.ffiJC5, Paris, 19:!J.

so

n,

din purrd de vedere analnnlle. i (~a1ogi ,lldie!i din [lunctui de vcde:re al unel aD'l.ropolap fizioc, structure lrupe3~cA a emulm lrc~uic s1'!J prezirne ~1 0 scrie de ~[ C.tere spe: lpeel dupl care 1ii:n1.a OlDcr.ea5~ plstreazA 0 Oll'1gu:Jalilalt! de amrn pedec{iol1~l, ited.u~t:lb~rl La camelC::~de zoclogk~ 31e spetehuanlenoMc ~I mJ~"I}a.J:';e ~ml.dlll_'

De Qudr:eiages. ,l:Xiumnand, dm puaet de \'cdc:re al anatemiei oomplU3tc. struetura hd ,;hom(l ~apicns", voia st wrutituic din Inmea o.mem:a.!idi nu .nm'l I 0 spe,~ separail, dar chiar un fCWl. regow homirulln. In .:}dcvAr. c.b_iar din pUD 1 de.vcdCri: all or,g1!nidrii sale. uzice. nmul PfUllltJ osclic. inlJle3gA. d. e. caractere sp«ificc eare-l d esebesc raieal de spete.ic c;c .I-an p:c~dat ~ SCOIr zoolo_gi~. In primu1 rand. mmp~exmHJ:a ~I difcrc:npe.[ica. slnemuhu H~JVOS. Am vltzul mai sus tum treceeea de In spctcte: infcrionre IIlI eele IUpcrillllf~ s-a cIcClUaL p~ntr-o r~du~re nrogresi,,'l1.a eentretnr nervoase afeciate mirosulur. prunr-o 'scll(jhm~ In velum ,a riocncc;faluJuL eopalli~ul. o_:r~a.~ul Ci!ID~IQI!e simluri. cr~te ,. 5C' dC2\'ollA I. NCIJ n.chi:zitlll lie oblm tn cortc:giulll.re~tui o:_rgan. Sif!1tun1e _ superioare, d~'1 iii auzuJ 51: de,rollA din CC 1111 ~c:e mar malt.In daenn s_e~rnlor ollaelive. lotTe ele se Labilesc m::nwnlmle OOIli:..lIlUDJI. Supm£Clde corocaJc motrice se pcdec~oneaza ~i ru dansek posibilita.pJe pentru ~C"l!iri precise ~i complicate.

Rcgiunca <II'I!terioor.tll creicn:dui, rcgiunea p~drODlaUll aeeea can. cO[l'l;ine nenum~'l;' fibre de Ilso.Cla\le,. p~nand [n [egli~r.li teate ~Illlli:'\th: din ~~a::rn1.~. e"'l~nde InllU~r la om. Pnn acctilA,.lJ;":epu[uI p5ihism~1U11n(~Jjgcn( e ~o~aL Ext.elWnnea ~ohulm frcm.UlI, care 131 piilmate~] 11lilemUl'l_cm ern. d,eJa rcaliza,l4, ia la l?m 0 i~'po,,!an~n coru;ide~ab~13:. I.n apanlJ-a aceste:1 zone, dlfl!reB'Hl~ in mod apreeiabll din restul c:~.~W.ului.lr~buie cJl,utaltli apar1pIm.ca fo!'_m.eloI de: 35~ CRrll: .~:I gQndi:re eare caracterm:ad WltEi psLhtca a cmului,

, Elliot Smllb,Thr II:lWllItlWl ul JIiotin. 1914:: 1 fL Pdl'iu. op. Ol_p. 36.

. .tn Iaza accasta ernul e m.d foarte aproape de origina sa SlIDlesi:it Au trecut pe urma mllColl dllpti milsni], C'e s-a ~trecut pe. pkmela neas!r1i? Care au Ios 1 fi.nononllil ~i nata ornului ~up3 ~~ea'!llJi pleistocenul superior, primde rase .a\e ~el~1 heminiene s-au 3~el.1l1 ddinrn~' pc p~B.n[ul ('ontml!ll'1l~lU1 [IQstJU. Aceste rase ptczinUi caractere care S~1ll a~lhi .Blle l~l.Llrnr oamenllor, E epoea renull.l!t CU ~ll~J!l.nile 1111au~ ~r IIDltru.ml!nlcle desluJ de fin I!!.IClI'<llC din es, d~n.pe~io;uh:le rnagdak:n.icnc. sohurcc!ilC. aurignaciene, _Vcsugll din aCCSlE: ~poci !lIe lui .. homo sapieru;" s-au g3sil ~llJ Ciro-Magnon, Grimaldi, Lau,gcril:-.b3.'i. ... l:. Dar leu aeestea l~tr!l~ a~ro3pc j~ Isl~r!e '. III perioada ncoljticulw ~i 11 ple~el t~nne. a bronrulUJ ~I a fierului. caraeterele rnerfnIogice ale aUlild vechi ~i primitive omeniri se diver .iIicil ~c inmlllt~~~ ill dile~[e rase. V~riel,a,jJc spetei omc[l~ti, mce~. CII.ornul de BZI.3 rrceut ptm a caste faz~ de cvcluiie

e l:Ielnd~l,?\. D~II' CU'c e leg. Iura lui anlJ'O(l"alogicd eu arllropnau d.c IIZI'! E c:a IOIDia dc_slr~ ca aceea file care

o CO~~l.lt~ in l~at~~ ell oamenii fD_sill? Unii antrepclcgi ~ed cfi.~~l!ra hommlan!l sc trage din Mlropoizi. Darwin ~I:~ Ul~ll it snueaza mal lnaiate .. in rarnura CClulrrnenian.:t a~~II. din platyrrhinia na, in Iine a1~ii perncse ~j mai dinainte, de In lemurienL

Teare acesten ne~au Brnlat destule dnvezi c~. spcta n~'Hjl.r~ ali" 0 boga~ ~l gJ1CO fIliatie ~t eredirate animala. Ea vme din lumen prirnatelcr, a lcmurienilor ~i a maimutelor, ~Ct~Le oonsla1!1rilil1igiUo~ ale aolropoll}gici zonlcgice lmd s~ acme ~c 1:1: e CDHIIU.O mire .animal sj om. Totusi,

1 r. SchWllI be. Arllh:n;UPU/('slt:, r, :!53,llfl.

52

o I, dona m!l~t;risUci rJri,ginaJl,~ cnwhd eslc poziP8 sa "e.rticsJ'I. Aite miml.!c, In iSptdal gibonul! di_nttc iIIolropoide. R~ C i$i ,tIe intrueitva sr. cape~ aM-asia po~"e. Dar a.~~,~ ,stue DU 'I: urmatai de modincari ib1l,cmmlCl. ultnmia::.1n schel'etu:1 lfiIDmaluhLi. cum e~!IJ om. ",Co~oa.n~ 'VUitebfaJl <II mnu]w Oil mm e lc,gaUII, de panca posU~.rioarl 8 ~u[yj ,i ,S"~ m,qzI, "ub aeesta, a.slfeJ iDl;it gaura, o"IJutaWI. aucapubu apmllipe ,cri!l!oIU.aL!I ,i perpen~ diQJ].MA pc: rachis, in moe sA fie in prcEungjrc, ea [II m-u[brelc care merg pc patru ~,a)be ~ modifim_Jeat ani l'ahidicne cue ,p're.,1 petru moovDitl!lri, alternstlv 'fon¥cxe ,i OODCI'rI'e, opunJndu~,se acc~eia iB &mklr mamilCfC, chlar antmpc!ide, lal~ ClOJ~ n~~tI dedlt (I,siD~ ~impOJ: lMlfi - sdliMb-alca In ,fonDa vel1cbrelQI' IlJa'U~ Individual " in 5!~cia1 81 apo:inl~Dr lor spmoasc: caput ee, aproape m c.chillbm pe ,cxtr,emil tel colooel ertcbrnle, [JI:! mai arc ncvoi'c dedit de aqiuoi musculare stabc., plill.trn a-p men,mc PG2iUI!. M~ ccmcaim, q!I de; de~]hp Ia alle ,~e ... , $C redlJ~ apreclabil.Ui I

Pori~ia Viuticall D,duce CIJII dllii5a 0 sene de aile consecinJccara'li:tcrisE:icc. Piciorul. dcstinat S[[lgor mer:mIm, capl'Li, 0' amtl inOi~. StlUctura d.cg~te1or, aUgamente!o]i. a &rti~aliircrr, eare Ia ,mtropoiu 1\1'1:11 ea misiunc agA~uea pc oopad. Ii ~ la om SCT1i'¢$tc II mcnu,nereSl IccbillbruE.w. w:rrtiCl:lil ~ ~ Menl, se modiIicl in .rapor( cu D.aUB. [pOZitu:. 3.

100mccin~lc a1testci B01 si:Cul1iuni e Mati fj in ee privqt.e m.lna mnuluii. Ea flU mal M'C ftmcPlmU d:C I men~c echlliblU1 om;uhb, Il~ CWD se intim.pll La ,amm~etc P'lltfU-

I R. PurI.:;r', op. eft, P, 34.

I 1h:Imwm. ,Mem:'Ij(:lIiu~. 'II' 3n; R .. A.nlhoDi)', f.'lvolu.ti'ctn' du pl~'llumainl.(f deR. Pernel,fJ, 35.

55

..

56

Slclz.sc:hlo.': spunea: ,.omul e un animal ndenninal", Din :H:~asili. situatle li of em po!Oibilill1li de cvcluare ~i adaptare ncua. E adevarat c!! crganele omalui sum mfericare celor u lc anirnnlelor din punctul de vcdere al preelziel, bog~liei. nseutimii ~i viiezei func~ianlrii. Ell! .'UIl\ primitive, sltJb dilcrentlate, cmbricru re. Dar attt.l caractcr de neeveiuare it dj po:;ibihl. ~i irifinilc. La animale, din c:ooLm,CU dh specialirarea orgaaelor ereste, eu :n1u picrdceca pmihilil:ilHor se aecentueaza ~i ea, StruclurOi oorpomJti a acestora e astfel il1cn:menil:i. i'f1~hi!i!i in putine sansc de variajie. ] ,tft LClIm. din organe arhaice. nedezvehate, ramase in staren embriortara. se pol ob~inc rondil li de plasticiiate si sup!c~e. Comparat, din acest pune; de redcrc, cu celelahe anlrnale, chiar cu m.limutelc bOU~riO;UC. ale c~mr organe prerint:l Uri grad inaintat de specializare, ernul DC apare eoreplet dcosebit, Lini>:! desccndcmei directe serupe.'

Din acest puruct di! vederc. problema dcscendentei omului si Iiliatiunii direete de [3 m~iillDul.3 la 01il1 sot' compricA cu 0 dificultare impertanta. Dacll ornul ar d~sdnd~ direct din aerrepola.jirintr-c evolujie rectilinie in sensu! precizarii Innctiunil organelor. el ar In:iJui sa aibe nu nurnai acd:J~i grad de speeializare anatomies ~i filiolngi~. UM chiar una ~i mai mare, Dar lucrurile se inlfunpJ.'i pe 0:05: omul ~i pierde rompctcnlf!. 01];:n1l;,,101. De !lei ipOlcz.u unor bialogi germani care ercd en ornul ~i rnairnula sunl dDli~ 5pet~ divcrgcnte. descendente dintr-c spelfl t'lJ:llcrionrli. ac::eea a primatetor, SlIU chiar mni veche dec!n aeeasia,"

I WI::~t4:l'IhfirN. Dli I'hlbr~m ae( Mcn~hL\cnJun~, 11135; f'r.

SoIllMfgtr-PrJlg.. UdJf:r. EnNchJI1J}! WId rrllt~ic.kluIlP d~ 11~n. a, ]1)3'1; D.lQ.[U~. Urwcll. ~c WId ,""r:nH'IiIl~'I. 1\P..1l Toti ,:I[l:~li mrrnri d~l\oll!i rel'ri..a (lI.llnJ'le1('1r Il~dif~~nliill~.rrimith·-e, letl.le.l~ urn,

, O. I r. rlm:UH'I. llf .. ruchf'IJJ:Wld.:, p, !21l; W~,nI:IlMr~l. up, 1.11.; H.

POl'peJllawll .. Mo.'Jl$dJlujJ Tk'(. 19211.

57

o m utatie m sensu] lui D!: VIi es trebuie s~ fi 3\'Ut lee, Ci.ne:}tie ee OOJiLdilH gcalo£i~ de,()~cbi~e, celMplJilsii deosebile de iH.lnptEm: au provcca,l aa::asUI fif."JiwamLarc de fi.L:iillHlIn~ ~i aee as l:l pOll tie spcchtll .. om u1y i,

E;rq:diii:1,li1i3 acesrui feoomen ne-e d,~ anatemistul c~IlIldl:z 'o1c:m. Bolk, in ~!::~eil sa a reJllrdlliici evolutie] biolggice a omwul.

UP'$1t de sp!l:cializare ,~ orgaueler ~ menii:;!jili e da lont~, du p~ el, unei in l5 rzie rti in evoiup.a corp uJui nestru, Sprc deosebire de a he~rumale, 13 Om. varsle le ~ uat Intarziatc. dcz~(llt:m:~ lDult mid leDt~. De 11) n .. ~lerc, ernul ~i dubleazll. grcunucll. fill.dl mal Intel decill. !lnima1el.~. J

G:n:'UwLila III rlllJI t: re Duh111n:"11 _Iei:l
Porcul :::Wlg in l~ mil:
Cnm.l.Ll:.11! 40 n .. 47 ..
ca~u~ I 45 ~ I ~ ~J ,.
Omul 3,j n .. un " ,\cca::;tl meetlneala e rnHorilii ,glanddur eu s,e.c~eih: intema. Problema cresterii e 0 pfoblem~ endoerina, Inhi.billa <IDBI'!omico1 eca~.u:all!i 13 om de anurnite g~.dli:. .1E\rnhil.~rn este ~~lld 'CQlldHio[l3L.a dinlliu.l1lU·lI, nu WnB(3I'4, eeea 0:: 1M" inlirmn i!ou.m.i~,t: ~onC]Hii larnarkcieae, in oriee ceil, Im:cer,e.g de 1.1 CIlpil~c la O!do!esce[l1~ ~i ll.('Ioi 1.1 maturitate e toarte iHt:e3ltl. Omu1 e 1li~imll!lul CUI cea mai ILlJI:Ig~ cop i.lAri~. Aces l ~ UCfU J US'C5e ebserva l pi! eale pedagogi.ca. de ell rre E. C]ilparedc. C~ glisca in accasia un scnm de su:perirrri13U:. Omal are ~trel 0 hmga,periO'ad:!. cll!: 1!'l~fMl':,

At Gddell, Dt.r Me_nsdl. K~.itt~ N4IiIlT und .~illr' Sr~llfJlJg I.IlI de.JI' U":I!/[, [I, 104 1!6 ..

d.e a .da]l~ iDi~icfe. Att~~~i luau udn~ic cnnsUlll!lt ~ penlru b:lt:r;'im:il:. Cind mnclia pfccrurn D ililc.etal, arumah:!!: m or, emul .3i lrme~ te io5l d.lc\'.3 deeenii, .

Evolutia i[ltamBlll a crgaoelor poate fi I:Q:IiL'ltalal~ M:U illHii in legalura eu rn:enlipa. La mai.mu~e. diD~i.i dl: I [Ipu: cad rcpcdl: ~i fa~]()C maselelor p~r,m:fl!nenle •. l:~ om lr,~bm,e ~ase eri .!IJipte asu. U Iel, eu !;IPSiftlil8. p~be:n.i.U]. cu.m:nunuT!:,a Clrgllm~ lnr sem ale. La f.c.meia malmlilJ~ e.], C<'I ~l la she .ammale. puhr::rll.Btea. ilIpMC dupa. cl,u:v,EI.lmu, sau, Ln eel m.at w'M cu, dupd un ,11,0, do~. 'La am, c:llia]' JBI rase le preooce, eBi DU apare Iaaime de uoe, d~isp'(n~c:c ani. To.1u: de~'oh.;'I~l: fizioiogice ~j aIlatom:icc SUO.l lenese, Ele sufo1r de (l 'Il~dllpe Drga~cA. Un, ~empa iru:~l. ~Jib~;~~ lQ,a!'~e: fooctmMlc Drgama:: c:mcIlIC$l1. De ilIQ, diIcm!Jil peru ,dahVn. panmr~ a in. !iLaJil: rmliimr:::O'lllfA, l'Iespedalizal~, ,iI tuturer erganelcr eorpului nestru, .Dar eeea ee ar p~Ie,a d trebuie sl C?~l!itll!ie I) i [I[i: rieritate p rezinlA, din oonlu. tea tA s upennn miU ome:nc:ascll. SpeciatUaJlc m.sellimn~ Limit:!. Dar ~m'Lll are organe duC:hi.se, tnemai rundc1i sum gencJaI~ li'.t ,~pt~ de diCeri te directive !ii evoh[~ji Prin aeeasta m&~ rnm l~~e Drga'll,~~. omul.c. ~Uil sill. ~uae~ [le_~s., .m:rebm1. ~lIllocu:m~ cu procese psihiee. cu glodJfC ~I dell berare 0: c,a ee II lipseljlle ea adresil. abili~3le ~i pre~c flzid. UPSJl de

mmlpet~l~ se C?-:np!:~e.m I:~ p~~~tl~<"I_~e: _

1"e.ndint,a psi.hid catre opmc ~1 loJJil:mU:.pe ~Ie "f?_ eenstata-e in nmura omenell£~ .are, as tfel, e baz4 bmlogi:cli. E;Di e tDsCl'isl tn ne,pudn~il. in LiPSlI, no~tr:l de. pedecpe 1Ul1lloroicl ~i fiziclogi~. Acala lIf1dc !t1)~mllhd dlspune de we flexe sigure, omul d.ibwe~ tell. ca Illi. IDalti.tU: lila de~o~'!ltci biolngice a w,;'islehn OO:ndl~lon~m lISpIlClW cit; t\~tan~ s un~h:asd, de ~[Q § nan.: aI I'Ic~iuni. •. _ . . ..

Pozitia verlical:i dil posib:iiilalea eresteru ¥Ji dezvolt~:".:l cenln:.lurnervc~. supcri.Oi'll:'l! dill cl.'!.cdal. Capul o:m.uhu.

59

~inut SUS. pDait~ pn\-; deparre ill pcrspectiva. Ipreciind ,i mmp.ulud inl1c ele 5"patii in'unse: ~I diverse. EJ capA'Ut 0 privire asupra Iurrnriler de sus In Jgs. rmbt1p~[nd ell pri v irea l.argi distanje, el devine eapahil de 0 dcta~:lfe [de] media, adicA de .. ri.nc apt de 0 oriemare lnrg!\ ~i, apo!. prin comparatie ICU diferilc: mediuri [a care se a,daptuzl, de 0 o~iicti\!~rc a hlm~i Co:rpul ome;nc:sc ca'pAll un :simI al distanje! de lucruri, CMe-] ,dl'l colmlen1uJ de corp Juopriu. aeamestecat ell lumea c:xt,cri.oarl, cat 111 animaJc, adicJ un .simt al eului, :EI esilit sl! dcp:l~eil:!J~ sl4nga.da S!lJ fizidl prin preccse iDg~l1ioase de Drdin psihlc. IIEli de c-('; caraetenstiea

. omenc3.!lcA trebuie c.auLara mai ales ill proeesele aervoase, psihice ~i apci in rel.Uiil,1: 5ociah:.1n starea de ,muJJime care modiIieA toate conduilere omene!'iti. Opera ci .. 'iliza,jci arc un rot cov~tor asupra nalUKi umane. Tehnica. telul ]lfodue~ei. ana. morale, dn!plu] Ulodificl ~i combat trueIura primilid a Oinimalhi~ii din om. Socio1ogin refuJeaw I3~Ue] amropnlcgin,

La iflhlbj~in biologic4 se ad.augd calla. cultural!! $i oLial!li. Se uiu adesea ca ,innuen~'<1 gl[;lnddor •. a organeloT noastre e opril! de mcdiul social care se c~erciUi contra corpuJui sau h:;mpel1'lmenlUlni nostru

CAPITOUJL IV

61

rnpid5. ~i perle-a mecanid a lropisMului S:lU arrului TttlCl(. p n la rJlipull~ul nproape 101 a~a de imediat al

erului instinetiv D.I i 1.:1 P3ji1]lC:i1 reerilinie. de sens unic, n dipeJor de ernn ie, nirnic nu ~c interpune tmre relatia perfect dirccta.. slabilil!i Intre cxeitamul extern, ~i mpuru.ul :ootu nerves. Pe traiecron "cun:i si instaatanee a TCllcodui, mflstincllillui eri rna lei, nu e I pemru nunic i~lenncdiiU, Psihismul nnimal e ex:ploz.i,,', direct ~il nemijlocit. Un al treilen ter men rnerliu se g~te dear in structura :lnalomid a areului reflex, Neuronul eoaeerer ~ interpuoC'lInrc stimnlent ~i reacliunc3 sa, Dar rolul s!h.li e numai co .. a trans:mit! It:g1inJril. nu s-o Impiedice, fulr C"J"uriJe de inhibitie CI)(C :.e rTl1dm:: in unele condlJii OU 0 IlcooPtic pur rlZi.olo~d. i nid U1I3 Il<;ihic!\l. Mcc~n15muJ luncPoneJl. neturburar, dupa legi mecanlee de f"il.icA on ~i.mk. in &azul rellexului, dllp~ reartiuaea simp!a :o;i dn:3pt~ a instinetului de conservure, in cazul in tinemlui san III emetiei,

AplmreJ biolog:i.:!i, pasi,'i! pnn fLl!f! activ5 pdn arne. e integrall ~. dU'CCII.·lci 0 ezitare 0-0 PO.1lU= urrbura, Fcnom~l[n:dc d.: inhi Iii.:. d .. c~ nu 5Ull~ causate de me~abnlism .. au. de, mccamea aClului reflex, nici un prih!j de ordin psihic> allul dedi in. tinetul de eonscrvnre sub fo.rnA de frac.1, de repubic n~i('~. adic!l de IOwil.uca amcninJ,:lrii c ,1Sten~cl - nu le po.1e pun, in milcarc-

Dill eoarra, in reacrsmlle psihice I)mene.~li. Rlti un aet AU e pe dcplin simplu sau eomplcct direel. Apnl:lpc tetdcauns - Il[a.ra de fl!-zidu urile psihice u'IlcriCW'C. ro1mase ind in struemra sun~h:;:LSca. a omului CJi m01lenire a originei sale -. un Qb:;\3col SC ~ ? .. ~ intre provoearea cmem. ~j ~ puasul slu. P~ihC')logili umana I: col1llipusl dill trei h;mll:ni nu din dOl. [nue percc!:'lic ~ act, la lee L.Iim'! :II treilca dement Rolul acesuua c de ebicei In;nllior. EI

62

opre$lc: impeluozi.alc3 aC1iUB.c~. o ••. ~!mlbe~LC:. {II ceru;un;:az!I ~j ape] D opfc~le ddinLl!\', on 11 .ngl'ldUH~ ,Ii i,l' cxcrcile, Mcdiul nu pOille da 'Ponmci direete, lmaim:u.t1 de eonservare. jn~~~ actul rdle;!! pol €i opriLC i:IIl lot ~i examiaare de 0 'I'ilm~ ine\iubim!. Urg.en~B \1'al~ nu se poate ~'Iis:faa (b~ nici 0 pi~~c!I. Cum ".UlrI vedca rnai depute, aproape o~~ :tel p!llhu: um3~. ehiar c:c1 eumplet inferior, e 1m [.Iel pSlbJC su_~pcl'n:li!r. RealiZ<lM3 1m e :Jpr~Jpe totdeeuaa i'nUmal.1. AmdnMC3 rC:IiIDmenc!cu sunert~U co condi~c pnmoroiall a oridrci aCli\'i.al~ psihicc umane,

FAr! indoiala, in cc:mstitulia n03!ilr~ :'llnelea'I:A penCitl ioc!\. ca lrarumi..,iuni aneesrrale, !JI serie in! !CJ~~ d~ acte care se prnduc ~i se re:tlizea~ nemijlocir !,il illl5UL[llan~u. C3 in ofgaD~zali3 psihici ani[[UI]l's. Ou acestcn, pe langi d soot alterate in pari~a~c31orfU~mt'nIM!Ii, dar de on COl'lSliluiesc ceca ce C pecific narurei ncastre. Ele sunt r:lim$i\e. rlceJimlntHc md. T!1llll.!li, ]3 flrih: evoluate .. ele sunt com prima te ~i supuse ;lC'r:hdil~i meeanism ,m: 3m:l:nare.. Un om euprins de pmid.. de (ricl.de Iurie po3.e rlspundc dup! modul ~iho~ogiei wologicc. L3 omul normal ~i ci .. iliul ins!&. chiar sub imperiul '(!C~lolor !"lm primitise, viclente, reac\ia .~'~ fi. irlll,cn:cplaiJ mft.~r un momenl. La 13 an.ruu :Ji~<:nL:l ~l m.LnU'IOUS~, va trebui ~:i SG descopi:n: ml1ica:r di~a unei clipc de eznare. (ic chiar abia (ormrr(atA ~i pe uTm~. r~rft5i taT , .' .._

Amruuu'Ct.l! ifitime transtermarea starilor Su.flctq11 [ie in aetiunc, fie in meeanismul prnpriei lor II'calizAri. in oomparalle eu !>t.hile sunelql:i Imm ~impl~_ VOBI \Ted~a cum pcrceplin ~aL!i de relUilx. memon ra~a de ~rceJ?1Jc. al~n~ia fa~A de disuiJc\ic. judeeata r3'~ de acr;OCHlllC. \'omlll r3l~ de. impubic c.aptltl in :,lrucll.lro 101 UI'I resort .de in'l.anicrc:. Am~nM"ea presupuue in~l'i ~i ~h:pIJre, ~dic:~ scurgerea unui Iapsus de tirnp intre ceca ce Dmne~te Pterre

63

Ja~el {1liZ3 de ereeuune jJj unci tendill'!\C ,i ecnsumarea e~ In actrune. Fenom 'nul ~LcplArii e datoftit uner cauze raMie ... riare, Cah:od'al3 lIfi~~m smli~ Ii~ iI.!jilcplatn pemm meuve cX~Je nnarc:, care nu d !::pnul de "'miD'! to1 noilS~ rio Un Illi bsl.1tol se epune unei din ricJiuoil'e neastre, doris" r e 0< dlalo~e. N·am in~ bani. sau n-,un concediull nceesar. Tf buie S.a ~b:pl 0 a]ta. oeazie, AlleaD cauu:le Ican: pro\,'o ~ .. a1jlcplOrc{I suml interne. apar,in ooD~litin,d lI,oas1re. He c5 (I aetiune prc::linll un rise, (I jncer1:iIUdine, ~i p(der s:!l 0 (ille m:li Ubziu, fie. cA Dpl~Z in 'fca1izaru<'ll acluJui pentru Lin moment viitor, Qrc mi St pan: rnni favmabillie cd d,?resc ~ Iapta mea s.1ifie p l"re~iOD'Ua. a inhiibitie me mll!!YI0.c ~l 'crceatil o s~re de a~lc.p I tare. ~t~plarea e o .wndUlla. 111 ra~rt to lllmpllll, eu durata, ~ don ea pm:l~m.d mc~ 51 Vie ~!I. m.~ vada. a~. CUi'll el DB peate, m:buu:: ~a-I a:jolep% m.~u,!e • .IE un e v efimH:nt pe are I·~ don ;ll:lu,1I ~J C!lJrc !.! 'IOl~~] absent. Cu drepltu\ia.nt amUi Pierre Janer c:i ~U:plarca e 0 .,oondu.:iu al dreir obie.c.t wflsta in a I ee absc:n,a pre~Dt!li ~i pn!:zeB~il bsenta'",

. ~cea;L~ c.o~dlJ.u~ p[icsnpune 0 sene de cap'acil:li\L pSlhlce .. N!!! cncme ~lle 5-'l1U pcI.:li~e :s.iIJ rutt-cpme. Unu =4i1eapla ~OJl."l"'~.1~3 un mir a oo~ OM rru mai vine, adid! a9tenp~3 pre mu~l. ~Hu. ~p3dtn'lit •. nera'bd.tto:ri. 51: n:lmg pN rc cdc. mllitnte de ,~ fa obtulul vreun J '2:1.11.31. IneerI it U. dinea \~ici;u11 n lept:rn:ai ducc la neli bdare SaU ta rlllf14:. care e tnt 0 Iorma irnpulsl .. 'A a nerabdfirii:.

~lcpta.rC3 nOn1l.JJJI:l consta in Ili scpara prtntr-o dtlmlla c4~ m .. m J unga. po.si~U 8e~a rarea i ~ l re exei l J ~ie ~ i oonSumarC3I aetulu] 10 aepune. Once ae·. struUelesc pre upune 0 folU, fie ~j (Dark M:Urll:. de preparap.c. in ate til faz . !'ii; daup 0 sene de aile s.imulAri care -

I rieru Jll'lt=t.l. 'cu;"'uriPn rJ~ h mtmam: ~r" '.ill rlOlfDil' du u:'.lDp. rp,13~I.14_

] M'~ Mnfand, Lc pmhltM':: tk J'in/~tI't', {nAill'lli!!' jfJ.'i'I'I;/J{lltJ8jQIlt',

~1j14 1\119. -

adwl" &e "umeaza" Ii IiJnp~c"Unl pol ducc la desdlrAfe. ~lepMrea aducc astIeJ cu ea 0' acumu.1afe de lensiunc: sune~~i!5d. Ell. .. im.cllfCA·· actuJ suD.:: lese talC ~4l:m "&0' CfCHUe.ze cu un p]1II5 de cncrgie. UM IC duCM:'d. in timpul Irflepllrii,lhA 51 ajungl Ja momcolu'J oponwL Aileptarca ool'l5ist~ ip II lace pn~:plf8fea oem rl. conservlnd .lncl.nm,u". fld_ a deilbfui 6:Mlul.

Ace.a.stl aetiune pc eare animdele ~l olWleni:i aU invenu.~.-o s-a rorJD3~ loortG tnce:t: au Ultbu~t secoli dIJP~ seoo~i ~Qbu ea fiin~c~e W. &1 ~lic sl ,Q:fteplc. A5cu1~a~i indhizii care vi iinconjoad. Ei po~. fi cl3.'lari dupAi dczvo~laR'1!i tepllrii: !Ibii. mapoiacii DU ffllu d attc.pu~ deloc, Illjj pot qtcpll putim, al,ii IDg~t ~j _C'.C Ul! coRSpWlde Iii (II jl:\·o!ul.ie 31 roood!!l.iudor (oam difemta.

La observaliiJe hrl JaneE se poatg ad!. aemphdl popoomloJ !.:are ~Leaptlli mail muU in anumitc ca:mri - CUIlDi e rUboiul. de pild! - la indivizij eare urmaresc eu le:naci'l.a~e an ~ ,lqtep~d ani ~ ani..RrA ~doi.aU.. il~li ~-tanP &UDt 6inJ,c: supcnoa:re am: ,lIU d""ill comu.de des1inul.

.EvidcDl, caraClerisli~ om.lllu.i :SU1ltJl~l.imeh: acmZliii 3Jtc ~\'QIYUd psiiu:dogi~·. deci fc:ooDlcnr:l~ ~omprluc~ Iptnue re~Dl: pers.onaLitlne3, oo~tiint!l.judJca·ta. voiDla. senlimcotul superior. Comu.nc leu 'via~ uOelcasd animall , urH doar mOexul, iuLindu1 ~i ~ctul cmoti~ slmplu, Chlar aeeste trei ipost:a1"C de psihis. prim.itiv SU2U modiUcale 1a em de in lcrvcnp a fenomenU]Ul g.eDc.~ de eprire, rna.r ~j .acakill nu se prczintA pUFC in ee privqle dW~ll'~u.itoea ~or dircCllI. cum. sc: hnlmplli'm ps'llhc!ogia animal I.

DcfiniEi,a rcOc:x.uIlui rconst' 'in a.spedu1 s u 'pm mccallie. eare fon:n~aza spe,a d iell. neallruat . Tmpismerc, iii etroli d.ele~ e eXi~~US.iv llizioo..chlmicl, smU tot8lll abs.e Inc din. :strud;u:r9. n o,l:'Istrt. NCl"ollc orgui ee n ·au (I 5emrutica~jc I~i.mid!.

65

Sepoate I~ un om cWnw~ de sete s~ :5':: 'i:n.dn~JJle t,epedc: ~j mc,oogetal caLre 0 f!ntani (~y, teate d, dacA e inCiUzit, se w g.hdim1C;iV lit even~uil)itllte~ unci rliciri). D!lf ,acesta IOU e un reno-m.en de:hidrO'lJrQpi:lm. Tot ~ nu poat.e iii. oons.idemt ClI [I a1lrac,tic fmQuopfC! gestul LlDlW cl]~~[lr rAtAcit in jnlluneric care se va 'Wdnept;a, ~trc Iereastra 1 nmtnoasll. II unet cue. Aces lea sun l. aete eeva rna i eemplieete, care ~in de p!lceppc, de senUml:!l'le. de f!cvoi

organicc. II,'; tc. -

Lipsila, de, 'lnJpism.e, viala noa-5tft psibici pliez.inti la t~u pasul neilluml1Ir,alc:; acle rege~.e. ca ,i an[maJdc. ~i n.oi Ilragem. mma dad came nin J.II [.S d t fiachl an de m.u:j:dl.tura, 'IHlIrn animal Q1 iJi elc d.:sc!m., lfie schpinlm. ~lIgW~ Sm. slrinulim, illgbitim allmentete, Dcclan~a lor e 011U;Cum [aLa1A. E]c :lilY illllU',eabi eo~Liml~a oci lI'Dm1,a naJSlrd dad e eazul !il!!.U nu ,d se pomea.!i~. Acliunca ~or> o dalA pamita, ill: gr~y de april. Ea depinde, pe deasupra l!"g~n~ei noastfC, de condl~iile metllloo]i.smlil~ui, de intensitalea s~l1luXYi on de .modaLita tea tor pur lIlLUVO.il3~. Tot~i 0 ill'liWilC de :inJlibi~e central) epcsibiHi, ~a CUDI J, ad Lai!., in cazuru :5c§rpln!:!!~Yhd, ShcmngiliOfi.

Rcflll;:ltclc pot [j [>prilc ~~ pe caI.ea unei 5:imph: reaqi uni III complexeler S(:nwrio-moltice. Dad ln li.Jnpul sughi~lIllw. sldnuUltuluj on a1 unci m;lri dUren" Ilcn,ia .I'IOa.'lI:m':i II: lIi'lrasa pll1emfc MUprllJ U.U'Lh fenomen. durerea san str,Anum] pot fii s'IIlspendilte.. In aceste camri. ~l'Ihibiii a se poale produce Bril rnlenrenfia cc:nl.reLo:r SYperiC:3T~'. In gcnuOllJ" ericare l!ent1i'U nervos ('Gate ,eJ[efCU (I ~('th.!J~~ d(t. mhibiti~ fil~~ de oenlrul.ne:rvosimedi.3~i.nferil)r in ictlU'hia fizio]ogicl.. 10 atee~ ca~eWlrie bebl1le I'm::~tioo!ll :l"e[lcxul 'rn.dcp.1lirl.iU descri.s de, S]u:m.g~D. ~

I ~fCl\lr.lrd W~rrrfl. Pn!df ~, ~'~p. 95:D~u~~m. ""aui!!!k ~1~, p. 2f.t.

01 categorie .mai bQgOlli!J in aserneaea cazuri se glse!ile printre re Dc xele CGudi,~jon ate.

S~ C'lUILOSC expcricn~e:le lui. Pa\'lo\. Dad atunei d.od M:: • prezin 1.1 umJ!~clin e 0 (,a:rhnie eu m,:im:.are 5(; produce ~n m::dlll~i tim;p !LtD suaet cweC-Mc. de: .plld1 un elopetel, dup~ un num~r ]'\epc1M de eri, ,e de lJIIM .~ st. ague numai cI opotul mrl\ s3 se m~ ,:r.>C.:~tc rn anCM'f: 01, ~cn tru C3 ,glJndde sali v are a! e cli.inc~ll!JI sllis.eactc ze D umur la 3 um] sunet uhJ,~. asaei a l eu .(lJCl ul ,3hmcntaill. E un tnce P Ilil de: 3!joci~fie, 0 "slllCi~Uie: muma:i liziOl]ogid.Re'ilexul c 1nsil eoraplicatprin lntredueerca urrai Iaetor ascciativ, Q unui at ~rcilell termen, un termen irrtermcdiar, intmdlll.!i lntre s~n:zape :!iii r~c\ju~!::. Asisl~m ~i sei 1:1 [I sene de ecie inhibitive. E:i!ciumru1 cGndi~ion.rd ~i peate PlCrdC if!rhJen~a prin ,asntlla~ie. 1:1.1 UD all exdtlllDl. E _C!li~ul ill hihiriei alnd1rililllua It.Wn r~lI:Ie, in cazul c-J1~d eXClI.atm 'produ!>lj e de terminata de lim anumit PU;IiICI ractil, cu cal se e xc:Hti un PUI'ICl mill depbUA r= ~t.iru;uJ 'pich~i de primul., cu. ~t~l salivajia se produce mal greu . .E\rmbn 3.1:1 ~c c lT1hl,b~\I£ difcren\tal~.AsLId d~ opriri ale rellesului n-au ,ruc_t a ~ aloare p.'lihcI ogkl. Ele sum ereate de UI1 simplu meeanism [iz.iologll:. Sb.c rriflgt on ere de ct! C verba de JiHmwlare[l alror nervi. E verba, deci, mni degra b~ de 0 wnc!.Irenf4. decal de 0 suspcndarea actului reflex,

AJali,j de aceste IC1lZwi ~nlli. probabil fOllrl1: rrecve]lI~C: ~i 1n ,sihuiogia ~nima];I!.. mbibi~i.i de ardin central, ~[ccu.Hlle CUi aj'ilJJtorul judecl'lll sal! <lit actului volantar, iruervln !joiio dc!l(J1lj:l1ran:a meC1MlLsmuJ:ui reUclI!. J\stfd de aete pet ill oprite dup~ voil'll!! .. ~atl de pildi!. c!5C8lUI sau SlJ'ilnuUltLll. Buna cuviinJ;:J, ne indicA si:i ~l! d~m drum IiblO~ unor a51Iel de m,8i~[festAri to SOOC'lO:uc. Pl:linM.lI, ~lpaUJI de durere, lnghi lituli ~i 0 serie tic aete re:!1ue pot 'Ii :suprimalc on iJm.~bu~He. total sau ill parle, prin sirnpla mtc['\I'cll\ie a s.fcrf!llrii volurrtare.

67

pu1in mmemil. ca U'~lUImm\UU:a e(1::di12lr~ le p.oale des~\'a~i. aceasia e ~ol~i secundar. Rt: ~it31ea, ultim~ a aetului itrlstincli'll c [undaUi, pe 0 serie de reneX!!-

Ceea ~ insa ~i unii ~i attn din PJiJ"Ii~ nii cdo:!" dou:'J,

inlcrprelAri admit aeestui tenomen sutleiesc sunt aspectele sale. de prc:cizic. de adre-sa ~i, de imuabili13,lc. AcmJ iRStin,cli\r se dl!ClUeazi mercu (lCi!13~t dar CD un (e1 de lll::rieclmc aflislici ill intn:buin1arctll mij]o~t:c:l[l'r sale.

InsUneud. n~t:ldar. gT~c-~lC rar,

Cu (oale a,ccstc inBtrlohi de pn:cizie ~ (biHlle care-t

(eresc de i];l[l1il.cfilc en de~atii din partc.a altor reno.em: surh:[~u ~i care (onnead oarec.um 0 ~xiema, in.!llLucl\lilll1u e in fond nici a~ de infai11bi. nid asa de imuabil cum flo! crezut, Celdalte (ullilctiuru sunc:u!lj!11 il pol innoell,~:iI sao modi1ica- VcclJe~ opori~ic in~re instinct ~i intc(jgcn~~ 01.1 mal e 3ccept~Ui'!l de ccralme: ps.iholagice mal DOL. il'ltrc aceste donA runrtiuni ilU e a.dcsea de cit 0 dwse'biTC de li:ircumstan\c: inteligcn\.3 aplrfmd in ';c:dcs:rn solulion!\rii inlp'j'£ju.rArilo~ nei, inslinctuJ aplic..fIndu.sc lnspe cial pe rAspuluurlI1e 5ttfCOlipiu:c pri ... ind TepeU!Uea !,'t:c:bilar condi.1ii de ~dOiplMe- ~i chiar in cent! deescblre priviloare la de05cbirea iriU"C adapU'irea ]<.11 rondilii ]lei '5au vec.hi, inLre inletigcnlA ~~ instinet nu c dccit 0 dire~eIl\J\ de grad. I InteLigE:l'u,a inlervine ~i ooreclcU~ m.c.e: pisml.ll~ insli:ndlllai- 0 pane de 'COD$tiinlA 51! asocim t obt.increa unsn rc:mll . .;nc mstinCn\'c. C5:nd 0 ~rie d~ adc instinctive dau ~Te~. CCl~<libora'j'.eaiot,l!hgl!n\~] devine ncccadt Maimu\J:te. sludintJe ~;3 de 3,lcn~ de W. Kllblcf. Tel:llU"g fca:rle des. allUld d:nd s.olulia instincuY,1l e in uficienli. La acic"'i.rnk: iudedli peatru a ir.:i.l diJ;t dliic:mUllc.

I E., Rabiau.d. Elm-=.nlf dt!fjlIl1bJ,!!'ic. p. 3:!6-33fi'. B. R~~Ilt. )\mI1yg de l·~r. 'r' .. S5-5tJ: I:lj.,(:r!t. L'inrUll'r' er I"incoo.l<OiMl.tp. ~.

69

70

gre$eLi. lEa DIJ e para1izaL~. ci adesea ommal~ compie~. ecea cr: IJiY ar m j coafirma ipoleze1e lui Fabre. NmnAru.1 in\cpltnril.Df 01.1 e constant etc .• etc, I

Lipsit de iIfiunbiLitale. ca !ii de illiiaiLibilil<l'UC8 care 1 s-a

atrihult pe 'Io'TCID1Iln, IDstioctuli ne apare ea un ad sa I te ~ ce peate fi opriL, modi[icaL. adesea suprimat de :rite (unc~ilJni su(1ele;;ll !'upenouc, in special de aetele

inl.:ligclne..

in c.c prh'c~le MpCcl~ ~31J IDee"". WUDclui. sc lel'lglli de

aproapc de emotie. Mai ales de "emo,iQ,-~(}II:". .

Stamley Hall ercde cl'I e:mc;!\ia ou e dedll un eeou a I unnr \-ec:hi jostine'!.!: d..:pll¥itc. hU'11di:rc", lor I! in orice cal Ioarte .sirius!!!. VccbUe furii ale strlrii primitive rc!IlJSC din C'iliid in tAnd ill akilyirea sllOelului nos~. Be irump cu impelUOziUli! in IlLI'lIldlhe mcmente, peste dc-puerilc suecesive pe care cir\'Uiza\iJ le-n efedmH deasupra IOl'ldu.lui nostru 'MbaLic. S-a, p!\trea d cmD~iilc: i.zburncs~ eu 0 \irulr:Ili~;l !xsJt.iJI~, pc: care: adn.izinUe u1~crio3r1! nu le pol opri, Adcsea intetigcflp!i De arot3. lucid ~i cvi.dcm. ~ nl.ll avcm de ee s~ [Ie temern de \.U'I perioo1 imagin::u. ToUl'll cmo~iil contin~_a sl!i llf:zg'Ilduie pe deasupra C'IlMUtlrilor ~i \'crificiirilor ector mui elare. Cmc1ulul fiz.iologic care iflHi\'!fa~q~e nriee emctlc nu 0:1<1] paate r. epnt cu u.ljiurin~lI de inlcI'\TC[1~13 vninlei sao gJmJirii nnastre. A\'cm de" fuDC CUi stan! orgnnii:1. en ~cre~i~. fenomenl! de \'asoconstric~ie sau vaso-dilalare, trcmuml, :l.ccclcrure de respiratic etc, IlSllpm drDra 1]11 putcm avca aproape nici ,0 illflucn\A.

Si eu [oau: ace lea, C . erie de ro.anilelllaFi lipsite de utilitate (lrem ural , paral izie, scMel:l;'!1 (orlelor) aIat~ cA SUil.uomra cmo\iej pre!iupUOC un d~l_ccb.ilibru care are La bufi nr.:ulralizare,5i redprodl a doull tendiOle conU"aruclorn

, E. Rabaud, o~ c:iL, p- .!l!I; It RW2U, op eu, r 55

71

72

dovedcsc aprDp;crea ~i i nrudirea nOiilsU~ eu p.'iihismuj animal,

Pe mAsl1f~ ins~ 1:1: urc:un cli~ (UDC~Ll.lni superioare,

fl.!l1omtl'lul de amfltUllrc au se mal impune ex~rior, dicla'l de abe (Cf1..C su Ilet qli. C1 e indus in structuru bnerDiIi a Eenmnenlllilli, care se lundl:'llZ8 pe d. At:e5te funclmuni surtetesti iroplibl in mod consufurionru' 0 ~l!lld:m~A de

amamrre.

latl\, de pild~. percepna, in eomparatie rn rc[]exul,

c.a,re presuJlunc 0 de:schcare nncdialr. (.aI5J de un e1l:c.ll3n'l prczen[ ~l (lMI!C1lII!m jangibil, OIcc~l net psihic insea_mnl1 (I p\!!1lier'~ La inHlmerc II! eursulul con~Liintd.PrimOi supcndare e in [aport eu LreculuL Pen:eplic i1iuc:amnft.. (lridl'l 3T i:ncerca !ii demonslrezc COIlLTariuJ piuti:zani:i p:sihologid formei, 0 oon[TII1IlWre {I unuii grup de seDZa~ij prczente ell imagirti memertale :re,i.l'luu: de I!xperienla noastd JlllCrio3r~. ElcisL~ ''in conlactu] [lOS'Urn pt"I'Cephli CD lumca emenoarfi chilli tentative de apriorism. Sihu:ta aeesiui obteet eu patru picio3IC I1H SI: pare ill semana en ceva ee am tn i illl,liIniL a1d'tdal~ ~i pe care I-am idenlU'il..at eu un S_1:~un. Ceca ce apa~t: mai mUii pc' prim1ll1 p'aT.l I! amintirea mea, 0 im.eglnc nnaloaga pe CIlTI! C'ilIut 5-0 r:o:1I1l0pe5C en o'bied.uJ pfeze~H. Pe urmi urmead opemliill de oooLrot de certtirnratc uri m.firmue prin d(Heh:' auslllare pe care rru le ilduc: senzatiile, Ceca cc am. proieda" ins!! m.ai i'lll.lru nsupra realiLMii 1.\ (os" veehea me3, lr:xpcrienli1 tn (;ilpml: leu a ees I Dbie:C1.. Am opnt cursul SCniz.3ip.iJOI mele cafe ~e deCluau la wldmp'h.tJ\C ~~ bHUll ineadrill inu--O iPOlCzA pe eare I.lJpoi ulterior aID inc-ercal s-o "!"crifh: dad c lust! Dr! BU. To:tlill aceasLA oper-aJie ne a['llre ea 0 judecatril !iapidli, inc~u.'itl in dl~i:uactul perceplh'. Dup.1!i Binet, oriee perceptle cuprindc II1B £alionamenl sil0,gislic.

73

~dar" aDuc.IlJa SCOZ1lliilor c cprill pem,[.ru a puUe.tl 6 djspus1i dupli crirerii cafe r~vin d.iJn memorie ,i pe care, CUI llijI.UOI"U~ unw rapid t3(ionamc:nl de analogi!:, le dcscop r C3 i1p,IrU.I1:1nd obiecmhd pCJ'reJnid mert:. ,Pt':l'cePtla e ast:r~l C sdcc~je. €I OOOrdODl'!if~ de material care ti~dl! sa Ictlpcle 0 .semnincaiic. Un labfou ceFczemlalld un peiSa,giu. dacll c in lDrs eu partes superioara in jus,. QU maID [nmlifeaTA oc:biuJuil nestru dedit 0 ma.s~ ,a.morm de peLe colerate, Daca it reasez in poziJia lilt DOfiDall. ochiul nestru itnctpe sa ~ege liaiile ~i eulorile rn sis1eme de rU:rmc tare cap~.A. dup aeeea, peruru noi, ua aoumiJ; sens, AdeplD fCOafei ronfigu:rnf;iei prelind cI peroePlia nu .. n:: 10 gencza: ca e un dal, .. Fo]"me~e sunj prinse de JaJ m~PlJlt M.u mldt, de lID eerclat fiziDlogmc. Forma e gaEa ~cllta 'w :selU<lJiiI~ eh::mcntare daloritA fibremDT Lr:ans:versl:ll:t car~ aJclIlnmil:Sc' ccHexillllile IU:cesarc. W. Ktlhle:; 3. observat cI anlUlljle forme preexislili oridrd finalilaU de ilemB:iIicare; pen::~pem aoumile coitllgural:il i:nain1e de 8 [n~e]cgc cc SUOl Dinir-un grup de plIlncte a~lcrnUEc: ~ hartie. s;pi:rilul. nestru {onnc.1Zlli diferiu: co!ectilrc., difuritc gruplrl mai .m'l1l~C gri mai putio simdrioc. ca pemcplia Me 0 unilatc IonmaJ.\ (1 SlruclUri. eli once perccppe Linde de .b i'nccpllll !'a se OrdoDCze in u-e k1rmAi e QeindnfO!i. Dar mterpre [~ile aeestea cue VOr sa racll din [ollD111 uo leJ d ... Deus elf m.lcbina" psihic, recurg,l1nd ta jpolelJc fiziolo,gke neoonli_rmale, f!li I.'Ijd lim ,meC'MlL'IID de forma,~ie. mr! niei un preees gencLJic:. fie el cit de rapld, orieal de SCUIiiL, de cde mai mulle en. i.naul~tie.Qt., ni se pm eUrem de exage.rn~,e I.

I i(:nntr.l pln:n1of lui KOble]', Wll-rthf'Im.cI. KoITb c11:., ... en:

Rignmo, ProbI~ de PsydJoIDgie ~f rlc i\101iJlt:, 1928. C( ,-tudiu] nDiilru: i-U-upg DllllllriG lel1mnc:nda,r mB~'qli. II vnIIumul P.l:iJllml/~ fi o/l! (lYlS)_

741

'15

o suta.. dintr-o parte, de sus. ari de [es, La fel. c mdOOic. fie dlI c cantatA de 0 veee, de 0 rioam sau de UI1 piau. Rcrul~D~a strucUIfI'ci pclceptivela Doil'e cxpt:lriernfc eonsrituie D oporilie care 'Gprc~le.. la rei CD Imaginea memoriall, judeca.la de analogie. actu] d~ atentie on de abstraetizare, semniliClllia sau terma, eursul mereu schimbUor al senzajillor, fie ~I1Lru a le lnsera in fOTt1l3 vcche deji!! cunosculA" fie penlm ale dispune iQtr-o BollA forma. Cu dm"cp~ cuvbt Drunl!~hl P~errc Janet aetul pc:n:eptiv un :let suspcluiv. El mru;liauic in c:v(llu~ill ps:ilii.d. un real pmgres fa~1 de stadiu~ inte.rior pe eare-l dClulie rellexul, ACA!Sla presapune UB ecntaet lDgibil eu I\1D stimulcnt caeeeare. Pewc'ptia 'los;! 5C c:xenili ehiar r.and obieetul I: 'iodeplrtat. AC'c:asta prerinta. 0 sene de avnnl1lgii. Re:Dexul 0111 ne poate ~tn asupra unui pericol dec!t ,l:Itunci clnd !LCCSla· B-a ,apfupia~ de nei, Pereepua DC Il.juLA 51-1 cvil~m de Is di:!lU!n~a •. in plus, retlexul, G daLI!J dcclan"at au mai paste sa :SIC adapleze ll1~cftrilor sau schimblrilor eaueei olensive. Un indhid care lnge un foe dep~d, Illlupra unci p!li5!r1 DU 0 va atilnge dacA nu tine 5eamll de l'Ili$cAri1c el: refh:xlll1 .!lcamlnl cu aeest ~oc de p:u&CA: ,e 0 oomb!! 'eaR: explodcm imediat, fir! sA 5C prc:ocupc dt schimbirile care au Joe in timpuJ e~l<;,zir.i I. f,erc:ePt~a insA DU Qumai cI ne fac~ d Lnl!4m i~ rc'l.a ~e en un OblCC'I indtphtal, dar Ile UlgldllJe S~~l urm.:bim toare mi~e. sA ae adaptAm rAnd pc: rind ~a schimblrilc lui. Ca .sa ajuDs:em 13 acea LA faza trebuie CiI acriunea up]o:rid ~i rigLdA, gl!modiIicabil~, renexului sa Iie sup1!ndatl. pentru a line s.cam3 deodatli de: moo rnulte stilIuLlcnl~ can: rAnd pe dlnd fie tin in contact en 0 rrutalc ~loalrc.

.,R.cflcml ne-a IlpArul ea un .ilcl cxplOzlV, c:cndw de l~gC:;1l «den on nimjc-; 0 clIlcil:a1ie era suficii:l'ltl PCllitrLi

I Pic:rrc J.mcl.l.a dlb~1'.s Ik J"inr~lJi~r.e, Po 44..

76

a face sa izbucDeas~ toa'Ll ac;iuliLca [t~e:d in ~nditii bone '5311& rele. Natura esellplIIA ~ o1C'l.U]illpCTCCpll,'. ~re ncce.,sj1~ doli.l.! SIlIU mai multe sumulcntc. uncle preparnfl.d.. aUck dezl{lflluind aciul, suprim~ acest cara.clcr cxp]O:D~. Prinla c:!Icitalic nu- njunge pentru a aduee I:OnS~a~HI aetului mai lIebuie 0 a duua care s!!l-I dezI311\U1C:

CaJ'IlIlsierul cafl; urmMe~le 0 prod! tru se p,ulI,e d m~le ~~ sa ing_hi\~ de int!.ala ee aCL~l d;e a mG~ca un tCp.~ ~-a lre7Jt. prin mires, AT m~C:3 m "d !p n-ar OI]unge la mmlc. nu faGe 3.ctc de rcluL aoesta decdl dad! se gAs.e~te il'l ~a~.[][. ~or grc$'cli datorite unei ilLIZi;, De eele mai ml1[k:. on e sib.l !iJ 5usp.cl'lde II.CllUlli schematlc cure B fos~ trezn de r.rH~3 exciLnre_~u-1 pA:r~~U: eomplc], efta a.~.1 ar clidlc,n rn la[cn~a. Cum nu ajlung~ nici 13 OOrel'WII.Ji1e •. I!~ lreb~l~ sll mCA\ie acli\rarea l(;ndjn~ei i~lr~O dLS'pO~*~ .spcoalA intcrmediaIiII intre [aza lJLenl~ ~I ram a:Jll'OUmaW:L. E c,ee.a ee am D!.Imi~ fazu trectiLlllei. io acc85iIA [aza. l~ndiD~~ lrezi.li!l, i~ilA din l;H1:1Itfj, nu ajungc 13 OODSuma\le:, d.aI r~mfme LOlu~L destull de a~thr~ sOP:!'!: :'I condUl:c ~ondUlla

intr~uD anu.mi'l sens" I. . .

In a~a5ta [az) se si'h.lt!:u:tk dupltP. Jalletperceppa.E!l

opreste explozia unilat~rn~!1 ~i m.e~ic:i.31 n:(Jcxul~~. inlreg,ind-o mai pc rum.~ CY. toate !It'blml:J~llc produ., e In obiect, inut: re'ReM ~i percep\lE intervine fe[l~mcnuW 3$te:pt:'lrii care permile lO.Jl~ de .. d?tlurnreiJ u.heno.ui 3

aetului perccptiv. ,. . .' .. . ~

A~[ephUCa. e CODdiL~3i pmlClpaUi a tcndin,clor Will

erecl,tunc. 11! pfu,tdrii aceslm lti:ndln~e trezc. a:r,~ ~ ~ cOllSum,Jle.forma.UI dlmr-un lanl de m.omcnte sucecsive. ~teptan:a presupune mcmaric. dEoarcl:e primul 'moment

, P. J ne], op. ct. Po SL

71

care It lft::zil l'ctldin1la nu lrcbme uitat, acesta fmmftnd ,o.arecum "caput a:alJic eare s,c va indrepta !:Io1uprman:a ul I.JmllI 01, ilC~UIlJiii '~:rlU!l]e ..

Pentru a Ll:llelege: adcv~rilla nahul a memurie] U''Cbuie 5:1 avesn in vedete eeraeterel ei de cunduita in~Arzi<l~!3_ E e rcztlJla\ul uspend~Tii aetului din neputint31 de a-I realiza imedint, In fala unui ebstacol de netreeut. AU lIivem ee face d!;Ci'il sa iI:!jit~ptam IILll alt memear mai favorabil, Dar ac\iooea opril!t d:in.tr-o cau?A earecare nu se ~iU.EfI se meutine mlr-lIIn ~I!] de acUniliWle ... irtuall. In ac:e.a.",ta pri\'.in,ll, memoria seaman eu raz,bI.lDafi:3. Cine poate sa aqJoneze de ind 'Iii se ehehuieste re:pedt ,i fI!II, mai are ne ... oic:!ill \i~ mime 0 acliune amnanlUA din nepliLiDt~. Cine e 5mpfcdiC'.flII. de pl.I.leri eare Il dep~esc sa-:ri ~alisflld!i l]I lendffil4\ nu va ulta"IJ, adicl va pli!al"a-.i!ll I.I.ndC\'3. pus!iJ bine; Iii ,·a lichid a ::-o 1.1iI momental oponun. Memuria e 0 tu:Uune refulaUi. Euct ca. in cazu] -rese.nLimell!tului HU se r-hbun:1 dedt cince--swt. 5 ~t~ptc:. to limp ce percep'lfa e () adaptare [3 prezentJ, we-maria e 0 adapl;JJ;ela .absenla sl1mLlJuJw. Prezcnrol. ell 'Loale ,ehemArilc. cu loau: seductiile lui. mef.llte s.'li ne lad a uita solujinnarea unel veehi dorinli. a UIlI.h ·prDiect Iermulae de dermalt. 'I: inM.tuTIIl. e inlilib<lt R[mlne vie veehea tendint1, care s_ mentine. en. I~ bitraru, ca Ja maalae], ea 13 aecl care vor cu pasi IJ]lC sJ, rea Ijure ILUI vis a] lirH:retii lor, unde (uDet:i a memoriei e exceslvll in damna peroepth:i vesnlc vic, suprimand, hll.He ~eDllaliie clt(lCi de fatl. Se zic:c cit ;[Ice~ti oOlimeni u-mesc in lre-cuL. A~sl1i adBlptare ~lJi eeva absent. prin refuzul adapt-arii ill pliez.cD'~, face pos:ibil1J ezperienta, IiIceasta memnrie II absemelOlf utile. Rcpcli~ia la infinit, adiclli repentia fa prelel1l:a OODr l1!lcmri idenlicc diD lW'ccul, ar prcsupune 0 cnDrmJ pierdere de vreme, ASlfd mi:"moria swpendJ' perceppa. l:rnic:~lc ~i se con.servA din ifilb~irC3

78

rezenlului. in cazul cxpcrien,ci. fcpctilia f1in~ inutill, ~JCl:!l urile trc.culu]ui "Ie _~lical rli man. mere LI . ~a I abile,

in eazul merneraru V3Bh:, :J!] Ill\'i'ii,lI.ru p~ ;d,e [,cSl. inh ibit ia 'iL! e xc: r:cjll (at II. de .loate: celel (I He ~OliibllJ 11J,~1 de arnimire tate ar putca candida La repnere ~[ p3~~ro~e. Se sdecteazll uncle: ~i sc iDl~mrll allele .. ,DateJe cuno!jlm\clc pc care .. oim sale lh:i'im .unt mai i~l~ll'lle!iic. A .. upr~ lor 51: proieCleaZa lumina pcrsi~(cnu~ .~1 ~rcrp,rcJ conlU'l!~l! ~' 31cn\ici mlunlare. Rolul ~lU::C$I!C:1a ,IE. mem~m.nre e C.1jllHd. Al:nuri de ilh:mltie. fi.J~ Lndoia~a di vointa de CI .'""!'itDl coDlribrne la rd. Reguli I!cQIlO_mi.ce de mn~!'I0u:blllc unt utilizale cO~Lit:nt pentru elimina (Jui!.uID mlamplit~~r ~] asociatnlnr ~ ::I eanaliza lntreaga sfOf~ are IJj oO~Lu.n\~l: aienua ~i VDillHI. num~i asupra grupului redus de: ilmJllJnr~ ee trcbuiesc plsl.rau::. l[looc,.ln toa~c a~u::a sc a.dilug~ ,~l travaliu1 inleligcl'!le:i. care. in !m::ul. rl~ai'~l narbe. Ollut!:i prm in,degerelll ra~iDnalj B mal,cri:al~m !;OI p:~n Icglllll'r.iil pc rare o n a bile te inLre diferitcle pli.rl1 ale unui tet, _feJul rllm ele se determina reeipme, se rprijin:l ~i se consolideaza.

11'1 toate aceste cpcra.ti.umIli de: ]nl~tn],iuc" 3 unor elementc fleiflU::re:snoLC: ce pOL irn\1ada CCIi~~I~t,a. de alcgcre si inL;io'l"r: a ahonl c.are prezint,a ~n anUIm~ rntcees, runcf,mDcli IItenliei jo'acj un ~ol de pm:nul orelm. Ea e Iunctiunea c.ent:rnU care excreta opeufLJ de fimfl_nIln: a impulsiilnr p~u,hice dirccie. pentru 11 It!. lra05lc~~n in aete utile. Ell Jl:\'J3Jrk asupra U nora IilIn pu rc lI1'Lu: ec~eraj. ,."IT "s~rr a ahara D siaM lumina. de elar-ebscur, on 0 obscuruale talala. Am steeul ei c prczent in o~c~ ~ct suilclesc. IE~ devine 1.1.]11, rei de funCUe-paDllCI!U ImphcaU\ p~. te ~C:H. imbrati~3nd prea mull, c~]1ul, ei de .. i,m:: vag ;~I 1:1I':rn v :

PenLIu ilccsl motiv, 0 serie intre.agtl de pSlhoilJgl, amatDn

I M~lld. P~lzcd::cr, EiJptl'im .. &ill-;lg~ Zlll" Ldm:o ~T.l1l G~d'H/l ~'i!I~ p!6&,

'79

de precizie ,~xces~d. 3'LIJ pmpus chiar climinarea 'e~ din dmplll] c:.rcctJrilor piiiholcgice. 0 ~crmu11 mlligiclll!~a de general:! nu te~e,lC.Si~exp'li~ llimic exact

A !Ost. '[Ira mdo!aJA •. \!UlO'VllJt~ de Ilceas~ anulare prin cx.g~~!Uc Ili ro~u.l.~ umv~rs.al ~ucal de Ih::npc ,ooala

CIJYlSlli, gemlilllli ~ In specm.! W, WlIodl, care. in ne .. 'cia de rc'['u::lilJDc. (at,~ .de .. :Oll~~p~ia . plL!i~vistl $~ .. asocia1-i.oDi.5tl engh:~. H~ elli:bps uJilr-iulh rol~. :LQ~' II eanlundat-c ,CU C?WJumtll,_cu vOln~a, ell, apereepna, adici apro~pe CD 10 Ui Vla~a s'l!Jll1eleru;c!.

" Rc.d"l.1d ~a ~ea ~ ,ute_ in adcllh, stcntia nu poa.tc 6 ~n1oc~lJ poolIDp,1Ir\U",ea domc.nh.dui ei mtre funC'liun:ilc ~:ru.~le C\L care a von sa se oonflmde. A__$Czall1i. in cenLnd vU:1Jl neastre sUlDele~ti, ea are 0 mate mWlJIlIlc. Ea decide desprc actu~lat~ ,ro~liin,ei. nnestre, adicA h011~!jitJe ~aR c~emenl :!IuClc:tesc tre'tn.ne ridicaL diD uitase en ~.J:u:::?n~~lli:ni~ ,~. care trebuie, din contra. ciminol prin mhJbll.lI: COl [le~!:ueresant on dAli nlU 01. Pemru a il:avoriza aCl~~lalc:a ~~ui elem~I'IL in d~~a a!tEa. ea opli~le eursul ro~:'jlllD1.-CI prmtr-o sene ~c e]]a:IlJ1m graduale. Ea opIe~le. rcime un~r! demen~e ~I impinge a1t.cl.c ia leeul mar. E 0' mare !uncfJuni: de opol1l1nilatc 3i viepi nenstre suOeh:.$ti. A~cnp3! d~cr-et~:1Z~ ceca Oil: lT~buie re,inu.l :!Ii :ruliza~, 3._C'Wll, eeea ec e IIDlI:d)a,t m.~res~t §l eeea ee, din eomra, pca~JC fi l~~al pcotm II!IH lArziu, fil1idti [1'0 feprezimua 0 De-cesitatc !UgcoMI. R.eali~re~. U1ileot~ s;au aman~r,~a din lips~ de ~lere5. su~t 3.~nb~~I1e el pnnCll?rue. BeI1Avio~'tii .. \fDrbes£: de .. 8.lwl.an: . to adevar, pnn a~eger,ea gradului de Il.cluahlillte,.alcfII!ia dete~od imPlicit. ~j 8. radul de IIdDiplare uhllt PeDlm a Iavariza unele elememe Q daUID3. altura .CHI arc rnai multe ntijlaiicc ln m.de.ml!~IL

PnmlJi~ e no t~f,i)(:leT de scle(;t~~;lJIe. pc care CIt il BOOfld1j uner elemente din dmpul IcoD~LUnleL. linIn: mai multe pn:ocupad care-mi cad in cimpul perccPli.ci, aleg una din ele, EVident, (I a dnua actii,<jtale S!I: - peste desP.v;ura

80

automal in timpW caL tt.alaUl\ de~e. cenuulc:on~li:in~ei. llnele {croci U'Jcotcll.zA ~~ in t'lCJ:1a~l trmp se poL, gftndt ~ rczolvan~a unci probleme practice. 'Dc sscmem, lc PO\]

gand~ atell.l pl:imb fldu~te. . . _ ..

o d~t~ alca.slli [I prcccupare, au:npa are un al ~ml~a

mijloc de a D ~nt::lri: ii ,l)ccrd1i un caraEt~r de predo~fj~l'c, in limp ee h:e C?lelll¢l'Ite s~l .neg1ii13le. R:1~ot a ~liIst~L asupra c:arilcte:ruL~i de !D-0n~.dC15m at iJli!np~~ r= care em aprcpie de ebsesie. ~111. de; Ideel1 ~lt. Un !I_ln,g.m' ~'.~e~e~~ 5uilele5c. BC3parca.~ m des~t, loale. dlSpD~llbllll~plc. ,,'Selu !iUnc.lc~li. ConUllLrlll1 ~~,C[l'pe! e ~l traclLa p~llIdelsmul, pcrindare~ ~~ei~[]~opu:l fitt.a fin.allaare. acof~all~ ruuuro~ 5l~ri.lo'l" ulJt:'\~b can: SA:: p£l::zml4 In fata OO~nll1Icllu:ee~~ egal~ impo.rlJD'Ii. ... A.len~i~ e opnrca m0Ine~'l3._rm ill 3~~t~1 ddil~ri perpt:1uc in favoarea !lUI. smgtlr~ stlh~ monoideilimul:' W_ James "forb~te de (0c.'111ZMe §I concenLrar~ a CCA$Liinte:i giDdit1du-se La .acclt!i$i fenomen. CriteriuL i;afC ac.c:lilA acest monoirneism,nceSl m.OflDpO] de a clip~, e inleresul Cftnd Il.Ce:BIlR e lrezit el n]egc ~i P<: I1rm~ investc~tl! starea suflelcasc1 sdectaMI ~ un grad moo s;n:ue de co~lilil~~. ell. aile cu'\,rinh:, alcnpa disPUfiC de 0 sene ~e grade de ,wllJjitiin\l pe care me Boomi unora sau alLD:r~ d]~ clemente:]c psihia;;. Situ.arca, ~ aeeste ~rElde aJ~ I:'Oil:i;li1nle~ se ded.ueOi:m CIl aj'ulond uner sfo[ltlrt de ow. meter, 0 anu.rutO adaplar-e lIlu s culari e !lcoes~<1. ea 1::.1. o~CMe. dorl de inhibltie m.inl.rul. "E D contmc~lunc :CfiCfgtd iii unor anumilC: grupurl musculare. care permue .ace:&l Ie,! de privu-e i.uterni fiJ!·al asupra uner 8nUlm~'UC Slllil de co~uin,ii. IJteil!iti. Cooalinre statid Ia cue soc reduce

Len~ia pro\'CI~atli de jocu] illte~lor." I CoIT$Umta porrLc

I E. Dm Die telrn: Win del A.uful~fbimJcl!il. Le:ipzlll- l!lO7~ :~. l\~ro[l. op. c·i. p. 6. [ritll1 gl au: H~ 4i n ~pllolJ.tl, d'~rTCAr~tlpd:' ~IU de' H. Pifroil In YIlI. [V I tmtllulul d~ p!iiI'H~lf!pe ,III lui (i,. Dumas,

D.~l

81

ave-a grade de darill.ale..AtC:llfi.airidj~ 3ccst niveW de tlmpemne., u Ilmu~h~; ~i·~ lumineazl. Mal. tubuie C;iI ea. sl se poaUI mcnJinc in aCCSle fDeaR de: Jumin.l!J $i sl D.U tad! din ~OLl 'bI JlCrife~>il~ S~bK Ill~ :slibco~li.e!lLuJw. M.!!i ales, cJ, dl,Sm.qltl, ICU Vila~.a c~ ,ana!l'bic:t.< [I p~.d~u.:. E ne.~ il~dar. pe ~aggi:l, !1l'l'cI1are<l moUilce ~~p,a.rl'l, dl: II alegc: ,~ atQ~da mOD{l;polu~ un~~ :!l:iJmp! e]cJnen_~, '0 putfire. de rIIbdarre', 0 nl:ZIsh~n~,i1 la 1mpllli~herca stMilor sllJ1i![e~D." la fal:torii eare fa,wri.zcad staeea de nea[cnt:ie. in ,BCC$tai pririnlJ. 01 ,I!mga, pregA,tKc 'biO~o.gicll ii WmIc in ,;;ij1lllor.

AEenri.!! e 10 collJmuarc ~i, IC]I pe.l1ecp:o!:!<»e a p30dei. i4leptailca, rlM.U(m_l'e ii, prndeJ, ore W,tH=gl, lijlu:read.. ea unfe1 de -tr.eoameDI m¥iatllispeld. oper~ alcntIei.. A-p~a de diskaejit: ,'] rezinen [a IjJJ 3tacYrile 1:[ ,S,C fae pm :cit1i~rea ~u3p[ui de excilarlc IS!!! IlZOrial~ Ilfif,Jro,rI! eu Sbm:a :Ia ease vrem d lim. iil':l1lit. Acesl f'CROJln!'n se wn~:rn.qtc mru ales 'in, omiD ea vll.UMa. • • .Ast1c~. diplopia ('\Iizii~,me,ll dBhl~) nu ~ PIIXha:oe lII.ormil. eu 10M! difeJ1l!Qll e~itO'lJt.iUOf. o~!fttU?~ •. ~ eea mai .rune par,t~ it ~pu1l1[~ v:t:Zu~, gratic wDJ]]'1iuue~ aDUD.uor U'llillpres:nLD1" pwverund de h'll UQ,a d/[[J, 'flMme:. de c~ lire im presume dmm:tinrultc ale c:e!eil3.1 te. $iatcnt.iaJ vizuall, ap~~dn.d1iD..se pe rcg~Wlea de [i'lfEilie fnv,uU, afJage a l!Jlumi~ WHhitme: a impr~~r periferioo. C3,rc I'W risC3!l~ 'llteZeallica un apel fixater, dcrutaQd~ de 1a misil]fl.~a :licmatl1. Aceas Hi mni bitie se tm-aduce 'b;! fapt p.rmlT-O rid~ci~ a ,pragvilOIr, muikst!J:l:du-se, p-tr-o ingusU!![e apare.n:t'\ :I ctmpu1l1ti vizual" ~ A.i1Ie1, on de elite On 0 ,stare :!iuR~re~, voiC3te ,3 "pn Clb'Su1. I.!ikia. ea i§i sporqte ~~uibililnu~EI ridiclnd pfagu.i, c~ de cxciLapc. lege, ee pate ali vllil:ilbi]1 'm l[o..:Ue CBimlrilC de H1~bi~e psi.h:iclt ~

, H.. P1~nY.I. 'ilp. ,tir.. ,. 48-4c9'.

J G. He)'manJ, UI:I rt'BudIlH!g,t"t1 I1kJl" /m',r:his::ht!. Hrnunwrz;. in Z~i~ f'i!!f pj):'clo/a~j'Il!, P> JiU-lOO,

De Else.IT!tn~, cum reiese dm, elqJerien~elc ~ui Bills, inhlbiiia e caTflc-ieriz3li m prWi ~i prill'H:r-o It:~le:re a. renslunel m.U!!l~Me. lnbibith ~:i!f.lire:Sla.riDr spentane, distractive. se [acc in atOeS~ C,3iIC pM!!'l i.moblll.z.area o.C'Liv~. Acean:) stare I,:l:r.m3fqte ~WiU·ager,ea organisf!lului de,]~ stimulati] perturbante. In rr~IlIIimat, .hnn,ctm ale[l~u:] pres up~ne d eu! ~pe~alii ~m;ldemntEl:[\e: ~' =s= it enCfbTJ.1!1 nervoase ~I psihiee tn aJut.oru~ faclom.~ul re~.lnutca, dnminan l, adicA g ac~ iuae diJH amog!!: n i~. ~tuvil. '~~ 0' a ]~~! de inhibitie, de suspendnre ill 5l,ariloruurbu]enlc. UnUi psihalogi insisUl ilISY]Ull inhibj~id. ~~,aU!.hd ca nq'tere01 predamin~rii a~live (:l da[oriUI absente] fOftd,~r~~bL:lJ.en~~, al~i cucF d ]nhJh~~j!il !C LUI hmomen 5eruo.da/J, ,ell'phC<l~n~ prin £CW"gi¥'Il: a ene rgi ei nervease in une Ie eal de maD; put:m1 rezislfnt,~· . . _

Pavlov, 10 eelebrelesale cxperi.emte asupm.".rene;m]m oondi\IOIlIll"'. a natat aeele .. ~i lllHuente de pfed@minare ~i de iorubiJie maaifestate simultaa ~ ~ractcriz&m.d aeiul iilten~jd sUib numele de "reDel!!:. de orie:~uarc". ~e ir.u:lait;:! ce tn mcdluJ in care se Iaee e'.xpeTi~!1!la aprur il'il.OI. 'I":ll~1:llIfi de e.'{cila~je. mgfml:smul &1:: iliHlrcapl;'i _due c], pentru a-l reeepta mill nine. A.cc:ast~perreplie wlii.,sc face m. da:un<J 3CLi vit ~ Iii, uneia cUII:I, regil!!.n ile siStil,;rnU~1II.~. ~c rvos ccnt(~~. Punetele eseitate ulterior de. L"ltn: DOl sum:u]enl:e devin prepou derc nU~ !iii Qpre~<: rc OC!!i:ul com,li\ioIl31. care e .sWl .. sA. cadit pe p'IJ~ul aI doilc!:I.in m.ccanis.u] refitlx~!or, a;s~el:lu1 din.amogcnic sl eel inhibilor apaf ca pmduse.d~ ,3Cli!vuau:(lI medu]ara. to general, clod. 0 ,anllro,iU& ua~tJ.~ne f.~fl~:(.il ~ imph:de.ca t:l. I: ilIm, am,vbllJ~ [Qij~ sus, de 0 Ili~UI sliirrula mall punet in ace ~i timp. O'rl!~~u.d lMd bfoa~le; dceerebrat ~ e. opri [ dac1 i se ap]ic.l p. e .p~ele, 'IIlG ~urrll: D;l de Ii: Inc, N C urol [lgtlIi cngltz He iild Luswtll, as .. pm .1]]'1111, feo1l1iliL;en psih{)pa~~]ogie mrudil CU IIcllvitllitea ale,j1,~IQ['I:lI!i menuc-

na LA .pfulli aearn, pc eare-l DUIllIC!ji~e .. wgilmta":: .. Sub ir!.OucD~a WlW :~oc. i unei [oJemJi. oI!i unei ~Iro anesLe;DiI, .w:vigilenta. :SCI.de, reil~Ure devin D!lI«Ue, !liM UIII 'CiU'aCil.er dimz.. l.ltDpl'ag mlicat De pil.da. la 0 p~icJ. deterebra~J. rc.ilc~tlillltiilc SJUint dircrile 101 ~mnru) unui ,diiml,e sS!~ la c!nh~CI!Im .mc~ pisAri" la. intmdu_c:etea UDal' pkll.urri d.e IIpil sau de alOQ;l)] .. gurI. iaJlr data ~ se udl U!na din wechi. animalul se 'scutUJ'i .•• Sub imJOucnta umIW lm:Jic WjiDf illDCilSUI. II.daptare discrim.iDati~ Ii reaePilJor sl!Jlbqle iii dispire: nu IJU rem cip!l.l.a ded t :wpliLDSuri H.nafo:age. de CiU"8.deI diflU.., s:ub in.Qu.c.Dta \mor 'e~dtilUi destul de puterniee," I

De La Rillexpid la (enolIu:neie pslhice superi~ :3Iu:nti3Jlntem.ne pt'lDIm II inJlinqi uaele stln sYllcnqLi sao pentru III [onifiaaltt.:;le. E:lupl le,&cl inUmsulM. IUlipilau: pmnUD~a ,amb3R31 pc:ficep'p~i feD.omcne~Clr neinscIDlitale, l~psitJe de impmao LA fa,! de tm.OI»COU.lJ in eare St: produc. R.cpeli~ a, vecl:Linu:lli, rutin iI. adoml. in gem::r~lIh:D~i!L Din CCllltrn. ea. 1inc!.U'aj~a7.1 DOUnu.(;8 ~j Slm'prim. & d~villlLc asrtel un {acwof progJUist. ue.tdt.mdu~ interdil$ile ~i imhibiJiilc flll~ de asp:adl: banale, in cpozipe din:ctA CUI memeria, 'cue pUK:'edead eDC[ 00lltrnr. tneura] [nd eeea cc \i'iin~ d. tRClllt ~i suspendhd contri.bu~ia. prczeDMui, i D nUelil~EI actlUalitlJii.

lorn; mcmo.nc ~i ab:ulie, viala ",ufi)etcasd se 'e~ifibrem, ~ tntR, OOnserv8i!"e ::j.i pl'iQ.gres.

~ OCUJ;l;!jlfea IaClQrilCf de IlCUUli~ D!Ui e dalo~LI imld numai 1!ite~lltic~. COQLribll PB io,tdigen'fri e tor a~a de

prc,ioa5<l, ~

Teate wriBl!=rue. defini~. C3R 1S"lIlU d.aL. din panel de vederep5Aologi:c iii biologic, inteLigenu:~ prc;ziliIll UII pWllct COm.u.m:. 'nale i.n5i:sd asUPlI"llItMad.enLI W de noutl!i~~, de

I, H. ri!.roo, • ct.. P. W

schlmba1ie. lit cate se lfc.:ze~tl:, op~~enza ~ ajDHi i.aucU· genJa. Ca ~l a l!l;n~illi. ea ae epune m~m.~~'ci ~i. ~s;u ['ICluJ~. funqiurli oorue]"V.IJUoaI\C ah: ofganizape~ psihl".c. bnu:b~ g~n,a e functle rev_ol,uUQuad,. ~en~ i?l lie e rutifi~.pcn'~ tot ce se TiCpeta, liPlC~ C $ufiC"lcol UlSlm.cru1 :SElU memona.

lnuel.igeW1\a lmi~ respingc :lloiu~iile gala rn,cull:. &:1 interziee llutomBlj:5;~ul, ob~m!in~a~ fl:.(n:t.ilia iii CllIH:!i, combiDSi'p.i 1Il01 rue !!h::melllidof. Dc asemeni, ea lie rcre~te de atirudim:i.ll: absoluf,C. Din t.er:meru. vec:h~ ea scoate 0 serie de re]alii nei, :mebbuil~.n.c.v~z.lJIte pel atuaei, pe CM"e le utilize a.z:! in fa til. IJ ncr g~"Cut~1i MUt pe rre iL!jItep La te. Inll: ligenta II': D fUfict i e rda~ionlliJIL. rel itiv~. Le gbd f~nD:m.e nele ~i lacrurile pe noi P!.u:u:te de ~'cdc:rc, ~a ~ ~Le llirgi orizon uti neccsitllilor p.m1:tice La di:fi.cullApJe Ic.,LlC surprio.1ltor '~ eale, Vl:c'bili!! IC:U::~~u.ru stereunpe, mecaaice, COlldWldc i~He meca.nk din obj$n!,):iin~~ :!ll:m.l

eprite '~i ifiIJturau::. ... .

La dil!'icwtl(i noi, u-ebui.esc· selu t~i ingeru:oase:. subole. ntilizand ill lI10i rap erturi, ~e I1I'iLl.cni at problem c i deja. inllllmli,p.

Pentru aoeasta e ne:cesaril maii a~es (I Inm:tie puu!mi~ de diItfi!lIiI\ie:n: a :impr~jurari1o:r. fuldigcnta !: ~ priMul r1nd discriJnma.fe .. ril:ffe .IDa1'l¢~ oompa.ra conduiu::Ll:feOexc; ~i imLinclive eu wstumc1e care se \lind gllit~ oo!1leclioDiI,l~. Ele nu SIC ajusu::m 1:31 wl'puri PfC:B man on pre", .1DJ:C1. Imeligenta jDS.!li C •• UD!: eonduite sur ~esure."' .. dup~, exptesia haL Em e perfect ada.pl at! 1m, dimeasiunile e~ speeifleului (Jrit::.!~ci impIT;j ura-ri.

Rc 3ctitmHe: ~eHne ori in:5tiDclill,,'c. rcpetate mere u, transrnise ercdiihr in \;itl~ spe.~ei" tind sa se fixez.e in :s-l r~ct'W'"i rigide, ca(t:: fcruldla scllimbiri. Cond~itele inteligente, mult mg] suple, lin seamil!! numai de conjuncru.rl. Pentru a Sl.:libiU hine wa deosebirilc in

85

~iMa.~b p:rczen~3la de s~hlmbaru t.pr~iu.rllrilor. 11Me.figellla no. se pc a te punt in m:i!'i~ de:dt CL:I Oru-ccafc Ln~LineaIA. Cal ~o,ale ,fugcl·iih: sl.Jl];c~e~ti evcluate (!J -e 'C! ~~jt cu in LAaiZierc. IDntcligen,a S(:: dcosebqlt de' i 1:15 LmI;;E, pnn a~~Cfea. n~ii~1Ili reat:;iu1iIilor posibile 131 () sltuatie detl!:r:mma~~~! pnn 1ll!lervolluJ .l1.!'UC emtari~ .# reacJiune. .. idees se ~lrneiiPune~~nfe c~cillil ~ i!!ieuoria.11I ~i reactta mch'ilce~ ,de ~Dde 'Uu·m~il11l. conLWohd rAsplLUllilui. inhibi~t3 rhp'liLDSWllJ) uL::l'ufici=nl., OOIl:!il~liIJctia UDM.i act compin: .. , a~[cr!llll C laiD org<lin.de .pmib~j_t!ti. Iun;,e excita~ie IjLreacl,ie dmtcre3JIl!:~ oonlmgen~e vdlc-arc (:It De.l3.ani~). Nici.11liI len.ome 1iI~iU:Oe lese, alMa pDa't,C de vcint.a. au re aliuOl2A mai rompiel luntlia amhkii ca i~Ul!:1ige:D~,

. StJoUirea onilOl" relatu se cfel:tllead mail iru&i inU'-(I fa.lA primj,(iva, a.sociind ii.nLTe cle difl!;rite aete. diIerit e ~nd.u:ite. Mai ~;i.mu. CD d:a1::t cu ~:II:rlectiofi;udllinbaju.[uj~ inteligen ~ a opere m I e,g! ~ uri Hoi rnln::~rillles au ttlO~=pu. ConccplW c:lm~i DUe: ,il1'lIX.II!a de~t un suhiect de care ~. pot ]cga 0 irufinilalC de p.re'dicalc. adidi induJdc in el ~ [). se ric cl~ j ~d~dti virh.IJlh: .. SLQbifue.a iti.fi de rC~'3 ti~ nen mire nnuUfil. lUlU .~ (ace 101ft {DlaljlUea DOldor carnC(e~lice ale CiC]or douili :mo~imU_Se irlcge rite m!I a din I'[~~~e ~ s~ ~~~.~ aJ:tlle as;pc~[e partia[~ ~tre. ~Je.E ae YOu: a:'i~d II.[ In P~IJ_J :rli n at de absffilc:pe. A(easla. pCf.S!liPLm.1I! [lQ!area.unW:i.iIIgIff.pllfia d~ vcdcrc ~ mrubiplli eelorlalte, Puma u!ltirne:.re Illlrodus!!i wrunc~jaDa:reili mcr:Lara. de dltre intdigeD11run vtzm ca. era mte:rcaltlrca ~~I . ~b:'menl imennedisr 'in'lre ell1citaJic !j:i reactie ~i intlJbl~~il. ell:menldof amemate, irutlnctive ori merrroriale,

A dOLla e d<l!UJrilo1 izl11~ pun 3l1£(rnC'Ji~ a ca U: UDU~ .5lll:&Uf el_~mtnu dW CClI:I\!nUt;ni .: global III eonceptelor ~i, i!l'!lJ!"lJ1~ru. cI!J.orlaire. D'18fiCil!!tJ~ I: caracterul prim al cnc1rcl ,olcll.g!:o(t:. Abslrl!clia ]m:rcu~ c.u aju.luruJ

di.socierii prin \'ariJl~l c[Jncomitcnlc. Tont1sw.btiIimleat con.HII [11 a ghi e lemente difeI!e filiate. Marile intcUgenle sunt [Ice!en care deosebese, car~ direrell:l~i:a:zA. care g~se:!ic aspeete inedire, nu acelea Clllfe gcner1Jliz.ealAcomDd ,~i n~iy, care ccntopese ~i 'lli.fiWm ~lk:a - care: ta~UOpC~'l.e.e i:eea ee e mai Opll'li i.ll!u:li.~mll!i. Cecal ce a fOSL a.sm:iat scum c;inra limp de lUI aspect oarecase au milt arc ,'aJabili~ a te azi. El w:=bui e dcsplr1ll. d.ife,rc:mlJia'l. pc: Il tru CJ sSpoatJl intra .3eUD ln Ell te eOl1lbm.ali,. in aile eseeieri nClulMnile p~fla :acum.. i A:fjtfd. mtc]ige nta I: s:iUUI.la 0' ODd. rerisll;nJ;1. ~a 1)1 !lOu:! ,apozi~ie. died la 0 oou5 m.lIlwc:re, Pmcesuli, Uind Iluli oomph: It, oerc: l~mp. Oriee lIl:a c\ilme Lipi~a, gata rac:ulo't, ,I: BdvefSlld metodei blu:lJ.geolc. S~ pca~e afuffia, tmr-o uumitd pri\.mtill. cA din pmu:.t die vedere p.siho]~gic inteligenta e rtfr:acrarj ariclmJ: apriorisffi- MIS~UI1 en ei e 'sii ee IlM.ilt.e. sol ,1: rifice, s.\ centmleae Iapre, nU !o1le aplice \"ed:u tipare, Un oomlict e fatal totte tendinta de g~m:ralizil1'c raeiHI. fcz:ililtllt M obl~n'M.intei.~i aceea de discnmmaft;.

.. PCfi'lfU II 11 borda p mbl,e:m ele In'da/~i ve de ide ile generals, uebwes1i ne fBpon!m 13 tiO(;IlLrea djJntre g&ndirc $i alit1l!.dinllc. en obiceiw.cile metriee, ge:ru:raliiDfea mer. i:mtd alteeva la originl, de ellicei. dc~ l ~CBl'ell. clio dmpw ,il!c~iunii ]a 3~IB al gBiltu!irii." ~ Cu il.ceaS~3i procesu.1 de opori~ie ill jud.ecltii nu s.,a isp.d vi t, l.u,pta.nd s:l! m~bll~e: ins Ilm::lm, memotia" ob17nuiota. tmteHg~n~a lRai. arc de

~ ~n ~!:)(I:: ,~I1I~iW~l.eii~ (n_ mL)

I Cirilrlb:llJlD. rkbu dk Al.!:;CfllkUtm dd: G1dclJh~{f. In, Anhlv fUr die ~ml~ P~ydlollJgi~. 15!!!J8. p.l4Q. CI. ~ IE. Oa:Jlillltdc, Arthl\' fllr tJl~ g~l~ P~ydJologit!, p, 17. 61'. ~i.lvtrm~! lIa:il.~ ctlnl!lipi JlI~ ~bslrll.~il:~ in ~llp,:riC:otc ~1Jpr. w,!J[~I¢I~. Fu~t1il1 dite~n1ie:ni ~ IIIlt~n~;IrJi ~i 1Il~1 ruru:l~mf!ntllJ d~dll, I.U~i1 II I12mftntrii.

i H. Bergsliln, LII p!:nsir c:! I!; motllVII.!'I'. p. 51-1f1l1.,

87

dimina1 din caJC3I ' 81 inca ctii1iv<I adversari. Ace~lia sum: ~djD,a. asccialia, ililluitiari !le:l'ltimcluu].

" ~nc!\ ,ceLc reLalate; mai sus ,uuprn .fum:Uunii tmleligelli1ca sun~ .adc!illrale, urmead cI mice ad de g:lndiI.ee un iaeeput de seeptlcism, Orice jllldecatil Sllprim§, o CN:d~[I fa. s t~~ de, cl'edWitatc au arc Devoi e de j udeCifltl1. Ea ,se mennne ~rlfi for~c:le ei proprit, sprijini" de !lenumC.ine putenuee . .'J'rudec:ata II: 0 reexaminare a unei sitlllatll c:onside.ratA C-3. indoiekid. Crcdrnta, dm contra. ,e' ;EI;(i:mlIll.r~.BIteDdm~elo~ noastre 51.11Jieclh'c. a: vom~ei .DOMLre de Icll,Vllau .• Crcdulitalea, C 0 '5lare elm: D-are nevuie de jl1Sti~clri Sill] d,e argumente. Glmiiirca m.cepe 0 d.all ICU mdoJala, care duo I va aedi.n~:iJ. Orice j Ilde~IIi'i rul11HllivJ!J e in Bcclq~ timp 0 nCgJ3I1ie a tunaer pasi bilita.li1or, marA de eea ,afirmB ll.

~ aa:]~ limp. glodirclll imeamn:l !'Ii, o jnhibl tie a :SCulimclltc!or. BUDUJ-Sim, ,Lie d!i un Om prea 5I!nlime:n~aI ~nde~te rAu. D~pa.di[ Hind de .mDlidunea afetLdof. Pe de aJlta parte. un DII! rn,ional, e aeela CMe qi "refu1eaza" W.llale rndbla.iiiIe sentimemale, SinguruL sentiment prezenl in a~M Judedi~LI e a cela de Deasilau~. de slringcn~;1. de adcvlr.

in sclitimb, dupl CUI! ,II DbSl:rY11 WLIIldl, e 0 puu:ntict Inrudire ~Dtre"'Din~1 ~i judecall. PmceuJ coin t;1ririi moti~'tlor In actu.t. \I'~~~o~ar e a~alog CU cumpln:irea ~i ~rl:CtarcavalllbibtllJU Judec:l.~l!. La acestea trebuie ,adllug,Q\ d glndirea eonjine totdeauna Wil3"1 intentional

. J1.I~ecat3,. a~~ n finlli1ate. Dc aCleea. ea se epune Su:np!CI ~50aal]] de. idei, a1 drei curs capriC'ios ~i fAd §"r~u. fAd. scop ~1 flf~ eenfigurane uaell AU i 5C PQt.fjve~le_ Fuga idcUOli se apropie de reverie. Dar [at~ de' curgerca afia.rhlcll a asoelafiei. judccata o~nme un veto,

ss

Ea Slr:!inge: CYTSul idei~of ~i ]C g.n.ipcaz3 lrrtr-a sene logicJ. umland ~n anumit seop: Succc~iune~ ~l6:mI;lHiloal"e ~i p3_sh'~' e opll1iU1 i n mers all i; I rn fa rest ~I !o!I1CCUl L l CD (I gandire a~th',rl" IC:ODdus~, hm:nl:Ull~a'l c.At,re c~",~.

,._AsOCl.a\la e 0 sene desc!illSa. ~I mfil"ULli. ~e .1'I.~ lie opre~te: dcdH prin i.slDvire sau rIinrl.c mersul ~aDd~u ~-a schimbat 0 imagine paate, m. teane, trez La mJi?Jt. aile imagini E ade\'i'irnl d i~ prat'li~ cle se ~rupe.azQ in [urul unei dispozi.\ii. unci tcndinU! de ill can: p~DlI:.'iC 0 ~arecar~ unitate. lud.c;,r;:J.t.iI, din eonua. ~ (I opnn:: ea (ixc;az.a ~I

izoleaz~ 'repre~Dllrile ease-l sunt nceesese." I ••

Su.spe:ndand eursuJ 1lI5ocia~ie~, inL:H~rfind Ob~(,CIUI, me moria , credin,a on lCl"!J.~imenlu]. gfmfim:a c osuJ:iI de a lie me I'll in n.a.i~ici+ , .,

Aceasta prinde lh:odaUi. in mod global dillc~e re~IiL~fu

ell care intra in contact Ea este un dat .1mediat al CCI~tiiotei. Proecdeul g1indm~. C, din. contra. discumv, Ea nil pnnde simuh an toate rda~ iile pc erne l~ oferi ~nw.c tul cu lurnea cx~eno rt\ .. ei proocdr'azll SUCCl!!iL\I'. lrecaud de 10 un termen La eelalt, de 13 conduzii! unei jLldct'A\i inclu:iau: la premisa odd care unncw. lR:aponu] [IU se 1il.ahile~lc dircC'l de la prinll!i ln uUima jndccaHI. E \lo,rb~ de u~ incoujur oJ tenncnului m.l:~u. I~nelriunea.c _'ndm:i:'t ~I tame. Iluminarea brascaa m.tmpcl a-arc ruml~ II. Iaee ,cu acest lan] de intermediari can: stabllese Legll~m1. discursive p ri n raport uri s ueeesi ve, p4:ind pc pmpum III e I a (I •

judcr:at.a 1.1 alta. . . ,

AstC.ct giindirc.l, pemru 3 se pute, realiza, c s.Una, d

lnlef'lidl fIiUl!;;\iunea aHilo:r 31t~ (CRomen-e sunet~l1. de la instinclla inlUitic ~ de kJ. memorie ~i asodapc In t:redinU!. l cnlm'll=nt.

i H.. Dl'latnix.,lt'snpil'lllli<Jl'U i·l1ld/ecIU .. lIC.~, in Dl!ma.i,~'lll V,)1'. 11~,

89

Trccefie3: de La feDomcllcle afccu\'e de me 11 tare. de UpuJ emctic:i. la :scnUmeptc!c superioarc !il~ face ,t ea lot d'up' ac£'I!:!ij] lege !Ell amtnlrii.

Emalia ca ~i Ideml on instint'UW, rna] apJ'O.i:ipe de natura animall. sunt exp]o.u\,c. Elc se dcrlllnLuic fuJgcditor., Sentimentul :I'l1l1pcrioJ" C ,DH1i lent hit de-.'l~1.l lui. Mai int!j limdd e mid CClliilplu;, fiindclll:~ebuie ,sa (inA scaml de mai multe clCDleDt~ eare, pU5C f8t~1 in ratl, iSC c:iOClle5c., se DC!Jtr,~. form.e.a;d. oontrove'fSC interne, CM'e 'imuSnic fiuH:a W1 ei ~ti~udiqj 1iruIlc. lall de pildl st.Dlim~:ll'lu1 eretie, :in el s'tl!jl]~iqte ~ eQdm~ directl de: ptlose§iullc' sr;xuala. D,ar iI~asll doriD~ft de caracte'f' biofogic c opritJ d~ eie.mCDte de slim§, de adrn.inlic. de: :hid de. a DU dczamlgi prin act.c prea bruta.!c filnJili iubillli en". etc, MullipliciUuea. comp1exUatca ,f.actori1or cOmpOtl~D~ aduce cu C'ldivizilmi." discupi in su1lcruJ nestru TCBdin~ch: opwe iti imPlTl ,dispombj]j[j~iLc. pswC(: in kagmcnt,c' diverse. RczuJtatulfind ,8] aeestel lemu:Dl!ltu DU poatc (i ~ de SCIffi ~t de Sclpl~atDf ca in cand .. cmotiti-¥l'C", CBR rupriodc total, impctuos ~ MJ!l:lll m:ilelw DOStru ~i.! tiranizcad.

, Sentln:ll:niud ill [OlFillilB ~Icpthii ~i peutru bpruJ d mlrodu&C. aJituri de c~Cme'BtDJ visceml. ~.a de pUlcmic in cn:!o1ie, 0 serle de BI~~ {acton eare op:~ ~ ml'b~lIi innuc:nCa pur orga_:njel.

in adcvb. - scntimen.tul presupune mai ialli 0' i.ntcleObJ~. £1 i$i ,orer:i i:magini, vizlJaJ~~ ,Bdescnri ~Uodu~c id~~, principii. conwiII(gcri peste subSlra~ul \I'lokQtc~ ,cmO~Ofla1C. care c orb.

Aoestc imagini De viD adcscSi diq mcnu)nc Ci'lJC sUI~lle: Vimfer:i'~a pomirii declive. lall de. pildl un om am Be-at j~gnit .!ij care slhu~te ml noi un seotlmcnl de [uric. Nc putem 1051 aduoe a.minlc d lcel~.i 'om aJl!daLi a

Iost genli.1 say. de .... oUll I:lJ noi, in imprej!1_Illn ~cle . .Em ia Iuriei sesde brusc la aeeasta aducere-r mHiI .. ~~ serulmenrul final apart: ca un tompromis slilbi( a1lC:O~ n~c.l.'m iale, Altcon credinte on principii ne opr.t' c de .a uure me ?U~ emo\iil. Un ercstln i~i \' lcmpem mtpuwa de rnbUll11re ori de IIIfl'l. lmpellloDUltea llzioloi!u·!l. inipal~ 51! sArncc ·le, se debiliteazl'I panli Ia mnalllale<li IJOU~ c!lli~ent, can: e ~oldc{llma 0 stare suneteasd slaba. Simpl.a 1D ... erC1llar~ II unci iroagini. SC1ldc vialenla p~Ma . l ru emOhn:. SenLimcntele supericare .sDnl ~drept~lc d~re ccva. sum, cum fie zlCCJI in ii1osolJa medu:vlllA. mll:n~.IOnallO. El~ e apLicli unw, obiel:~, ea si reprezen~"\I:u inh:lcctual1. Iubirca de mam!1. Iriea de Dumnczcu, nnia de beLnav sc.rnpOT~ la un obic.t:l ~i sunl :in !\]niru! kglU!rlI eu ,~L EmotIa ~eplJ1d~ mai ales de predispoz.i\ii ~i stiiri subieeiive. Imensnaiea et 111.1 e in. raport eu obie~lu! care a pro\'ocat~o. Cum se cNprimrJ Pflnder despre iubire •. .accast.a e cenl~l(ltlgaHi d7 13 slwIbiecl cUre cbleet, Al'lcon, tUT5UI ~tnume~tul.m e inulrz'iat de nevci de juslificaa. care pr~UpUD 0 "r:treaga ~rgume1!llali~ inlern!, CI ~~ in cazul rl!~ion41me:ntulm sau al ddibcr!rii \·ohunJr,~. Argumente pcuu.u sau ~~t1lJ?:~U[Jl adusc in [a\mm!3 1>1lU In d·efavaa.rell IJbl!i::clul.UJ iubirii s,~1JJ alltipaLiei ncastrc, Curare g~Sl III persoanei ~C' eare 0 whim poale .Ii lntcrpretat fa""?~abll ~3~ dcfa\·ora~d. ':1 ~~ pO~lC: da sperante sau dezillliZll. UnCI III terpre tan opl.imL'itc d'l: CI c1ip~ ii poate urma, _ aj.ulElll dc:, l~rgumc.nu: [~t. a~J de pUlr.rnicc, 0 aha. pe~nmmt~. Sf~lerc" nO:l:!SlrA lnlenoart.. pe canevaua unul sentiment, poatl:. du.ra a~tfc.! mrul:i vreme, Ce dl;paru: ~U]~lem de prompDtudinea UlStanlanee

a, cmo\iei!

!Pc ]&ilg~ acesr p~oce~ de inli1rzicrc. prin comple~tllJte

~lIU illilele:clualizare. 5enumenlu] supell10r 5u(cra mI. tu], daterit siJcia1i.~rii. Sub influenla colt':~li\·n dcclelc pnmare

91

se canllllizca:zl se Uuiereaz1 1m. cadre Iixe, in ntuaJuri. in r,c,guU precise de c:,onvenicnt" sau protocoL. Slilul socia] prescrie ade-sca mfAI~aTile sub care trebuie sa se prezinte (I emotle, U D,mld primitiv. dragoste .. e 0 neveie de pQS~sic pur ~i mnplu. Ult cmul Ici101hzat - ne ganmm b ca\l'a~eril medicvaU sau ill. amnrczaH:i din umpul fo:m:antismuIDui -. a~eJa~l sentiment se in'1brad~ in 0 sene de CHmane pc care i!iilua~ia 11:: reclaml. AmOllczatnll va Iace soaete, \1:B ,ciolaJ serenade, W da excmp~e de sacriliciu, de rutaj etc. '£I ",fa Uidcplmi. sub SIDC\iLlim:a de a (i dispre~uil, aceWe8J~i oercrnonlL pc care to.l contemporarui sai 'C

lIldc.pJinesc., I

Ne mai 'rnmanc de ailrn:m.olt in ,a.c¢astl trecere in ~vis[l8J dilerile~or fcnornene !iuBet~ti, privilc sub optics run!olirii sDI:~I,ici finale, femo.mel1_1J'J voJuuJar. Ca ¥1 gdnditea, voint-a se ,afirm6i pria inhLbi~ia Bc-rului instinetiv, a automaUsmuJIri san 3 porniriil impliliive. Duplllcum se sue, o deliberate, 0 can~lrue de motive arc lee, Ea sc' face :adcscDri dup~ indicatiUe rationamenrulu], Determinarea c;cecullei e tn functie de anumite jll.d~cllw. Un.ili. psiho]ogi. lin primm rAnd EbbiogJulUs ~i WUlldl, au erezut c:l deterrni.na:ru Ilctu]ui \lohmtar e lnnUl:n~3ta. de \iata !!!(ru:dvl .. Interesul, dmin'iele; pl~a:rile noastre suat eeuzele dirnt;.: ~e bcUlrari}or pc: eare le luh .. Acc1 "nal'''. care in uLtimA inst:anlA decide IctUJ. I:xc.cuth, e dietar de sentimeme le nOiUitre.

AC\!:~t!li in~erprclare ig:i1Hueazl tcemai earacteristica particu[arl 8t voin'lei.. care e 0 r~zisteIl,!l Is pa.rnd· de fulciliimte, !a inclimlri1e hcdonkt pe care ni I~ ugereaza Datura noaSlr!. FCDDmenul \'olilhl' e D dep~irc fI plkerii £I. oonpne iliUl'-insuli un elemcllL de ascuA, de cemprimare. de emism ~i de: vic10rie asupra 5111:010r naturale, native, ale indinlri10r primarc •• :\'011100 te: qu'on ne .. 'eui!. pas" C

ade!;cori devizn [enomcou1ui de \1'oin\ft, ~c inchide.in et cxcKi,1i de dominarie ill pormrilor a~ea.bile_, 0 nC\·Ole. de retuz, de eomreziecre a eeea C'e conSlll1llC pUlc!:rc. EXJSl~ in acest r~omen ~unetcsc: [I nevcle de sfertare spre dcp~ire. aeal sentimenl autenom de dorl,pe.[llru c[ort.pc' Cllre l-a intrcz!rit Maine de SimI] ~:i I-a. H1dH~,H m~~ bme William James. A vei i.nseamnA II rezista lcnI3pt!or. ~ realiZa 0 ,IDumiU, liberlate in raport eu ~on~l::jnge~~ o~ scdu lia uercitatlli de lOeruimenll:'.lJl3.a:.n: \'11fi, sl;'1~J~llm~.

5c zice papulnr cA 1IJ[n om de v(lm\.a .. ell cak.a. pc lmm5 •• Acd~i dispret pop1i1M in Cj'~~l~ PC. cm!-,~ slab c.a:re l~ hQtMlirile sale: bce parte ilfecinnuloT. In asigurarea ~ceslci eliberari f.ilI1A de dc:terminumul eurent .d. ,om~lu] . slab: dominal de iodin~ri epieureiee. ~IJ. auL~no:~a vCll~tel. Alp 3\110ri au indicat to! , timulen! al actlJl.!,rn veluntar mnuen~a ::.od~1J!t 'in determi03rel1 acelui .Ji<ll" Ci[[\C dUCJ!.lll exec~\la hotarlrili, mld drept trilenu eeea ce rae ~I alti mem~n ~l socil;L~ii in can: traim, mali exact, ceca ce se f~ce cb~~n~:m de ~IUre marea majoritate. No hot~fim J~ iln~m~~e imprcjurlri in aeelas] fel cum se hol.lrI'i.sc pnel!;llli sau

pMin\il110~Lii. . ..'

E:mt~ dcterrninlri lipict:., rc~Clc gala fi!lcuu::. 5uhm d~

deeizie, pc care le urmam, ade ea lc bnil~. ori de call: '~n luam "rcg hotlr;trc. Aetul 111,0, trn urmeaza mu.lB]u_I

ambiantei. .. ,.. ,

FArO! indoiaHI di aS~Dlenea sugesUl C1C1aJe Ullr~ in

apfecicrc~ rnebilelor care delcmn.in~ actul volamar. Ele rormcam O:I.~Cfillm eadnsl extern in care ~I !it: formeazl.

ins1!i gestul volniv Me 0 llIutonomic: a. sa. El linde. c~ am ~azul, dlre Ubenate. calT,e desprinderea de;. ence constrangerc de criee influen~a ap~s!Hoa'l'e. Coc(jclcnLul social din "~iDI~ se ci!;erdlA dear inOO~~liml. Subi:cCllillID care ~(t rrlmAnl~ ~!1 b~thiiT,ca sa se decide flrll SA-~l del

seuma t1L1P~ rnodelul a Irora, 11II11:11,i3 a intirns e in~~ aceea de .sforJnse c~h'C: indepcnden,lI. de a)lIitrazicere a mobilelor U oare, plttrul~ ori sugerate de-a gila din !lIMA. Sp cificul voil1lct nu e dm:diI31c:a, ei lnfmntarea. inclinarc ei cAl" 0 solutie eri alta nu e [mfli~ de motive extericarc, ci de mebile de ordin Icmper,amenLaI, subiccli",'. Alegem din innllcn~de errernc pe aeelea can: sunt eonforme firi~ naastre, Nt. dcddcm in fupc:~tc de roci.IH3U:, dlnd lu1m 0 bo~:lra~ bOlD!1IJ. ~Jjrj. In ca_DuiJe grave; cl\nd e ,,'orba de d!5tinlUJ ]lOSU1l. in1rcaglll noa5lr;\ firt, eu originalnatea ci. esse aogajillA. Amnci, din inl.§ncllri~e t'iin,ci nOJSiU't: &zvor~le 0 3.l.ilu:dinc intimA. eomond modalillli]Of QJ"~C'lcmlui nostru,

Din eeeeetarile experimentele fAcule de Aeh, de Mi houe ~i de Lindwerskv, in cafe se dil subicctului un grup tic sil3be pc ('an: 'uebuic 51 Ie inv~fc - p.!o3 10 automatism ~i pc Ilrm3 i -c ~rc ~~ reaetieneze contra aeestui automatism formal, prin lnlacuirca :siJrabehu" ln v !'t~ale eu eaatranul on eu rima lor. reiese aceash1. r~~~leolll I .. tol C'C se ofcr~ [acID. Ie.ndm~a de a dcpl~j ditleulrarea, de O! .lGrma in rata abiceiului c.1iIcrgia rezistenta D. dOriArii volumare.' l.ind\\'on:k}l " cercela~ mai de aproapc graduli energid ~'ohmlarc, in\i.li1nd !uhiccJ;ii ~!ii

l inul!lPrmd~ 0 sarcin~ extrem de de13gn:abill: sI citeasdli ln flecare zi IIlD limp oarecare 0 leetura Iearte plklicoasl Ii u inghilli 0 blulur~ rdpinglllo:nc. Fieeare din ei dinl re nlOli"tlc inainte de II BOOCpla. Apoi dOTtll1 voluntar pornca ca dinu-Q inC:Ofdarc .:roidl. $pr~ a reusi 0 in,cl Clift: C:OT1lm im::linhilrJr nbi'lnuih.:. Esenta vointei are in en ce\~:l grdluiL. A "'00 PCDlfU II- vei e 0 dc\~z1!i care ::tin:

• I'ItJC1l1otlc I: L rrillll" .ElllWi',;!' t"~rime,IlJII~C- "'.LIT fro. dHHlI \'OIc!lIllllrc' 01:1 "R1Hkid~'1fP$ Immf.diiJb, l\.lJtJ: N AdJ., UC'fi¢r dell It'iU~n.iOtil tmU'dJ$ T~mp.:romi.·':II. I 'J 1 0.

94

c.5.tcodill:li un I t ani lie. dezlnteresat, A\'Cm nevoie 5~ ne p_ob5rn nou~ i~ln • in 3l~ a de orice mteres, pllt7,rca noa IT?! de re l nlli in dinlctul de sneil!1 11 .Iraclillor pIACUI. e • B, n dcfiniua fhih I~~I~ Ii voil1~c.i Intm implicit un element rnornl Vmnln tntepe 1l1.unCI clind 'C:~lI.Inca e opru fn ale erea unela din douli tendrnte ineonflict. O;LC un Judhu" de elk i se zbate c huc:.l.a de vreme lrnre (fica de a pierde ~i uecesltatea de J pia I banii in aliA parte, lar in uhLtnul moment lie ho':lr~le U .nlrOl io sala de joe, nceasta nu e un ert de vo1OU1. Ou drcpt CIJ~DI E. CI;Ip-'r~de: defineste voinja ... un proees cart arc drept fun~ic reajust Ten ac ilirlii.l>iUpt:ndaU penlru nroQlClill de. dine conflictu] :I tlou~ grupuri de lcndm~l. ftccrdAnd suprcmati len Iirnclor supcrioar _ •. I, sadar, ezitarea lntre doua tendinje nu in5eamnll inc:' un act v !!!mlar. Caracteri uea ~. e revenirca I, echilibru prin optarea pcntru solu\lU uperio rlt Ea reuseste in ullima il1.~uml:l ~~ prderc 11 valoare superioara ~l sa tasa din conniel prin alegerea unci ~ollilli m l difieile, care de obicei e de D3lud cud. Voin~1I inrororu:azili c\'oluti(l p!ili_icll emcneasca .. E.3i e [unc:~rl1 supt'noar~ prin c1(cckll!!1. ~n Co'] proeesul de a~lep[3re in vederca unci rczolutli ideale se rc:di:!:e:l!zlJi integral.

Am pareurs lrc' pta eu Irclliplli ierarhia Iaptelor suncl~(j de la ce[emaiimplc_comunecupsihis.mu.animal. cum C fCUCXUI. instiactul ~i emotia, pan.' In se.nlimentde superiourc. g6ndire ~i \'oinll. Curb:J. ':T(}JlJri~1 se de,~cmnem de Jo imlJcni~ I.J mnjnan:. Oriee CUCCrill'l: p$ih.ita superioara sc c: lig~ prirnr-o oprin; p cursului spontencilllii 011 1"!':IIe, pm necesi l.atC;J crc~tcrci romplcl:itl~

I E aa~r~dt. DC{IlHflOsr dr: 1:l 11Jlom!!. C'OmmUJ11mlii"ln IIIl. v-c Cfillgrb irne tn;)hon-ll d~ Phllowphit. ~~ pl~. 19:!4

da'loriti iD~Toducefii de termeni int~rmed:i8iri lntre cxcilatie ~i aCIiw:I.!I:, prin neveia de c:l.aoor"!l.rti ~cnt~. I rdspUMli:lui Mal.

Sub aQeasl~1 Jumm;lll trebuie plI'l\,;[lli ,eyc]Ui~.ia .!luUc~:u]1.Ii orne nt:SC.. Pie~e Janel a vo:rbit de - .. acu: suspensl.ve'" ,insl -a

• gfi.ndil mal ales ];81 pe.r:a:piic, 'DPUS~ reOenlui. S.Fr'~lld a arras mereu ,;Hcll'lii! :a.supril ,+t"cfulm-ii" unOI' re.llldm~e, iD speth! a cefoT' semale.

ProcesuJ AU e aptic! numai 13 aeeste doua. aspeete ale vic ~ sufle l~ u, El e CU DlIII[t ma.i genem1;imbrlli:$ea.:di intruga filneJioDBIl'ca mc cau Dlului psihie uman, in !!ce<list~ noUu.nc de tl1tfi.rzierc sill ~ot speelfleul s!Ju di{crco,iaJ ill! campara,tie eu j.mpuisiYilatca lI1estipan:itllJ a psm.o1ogie~ arumBJ.ile.

CAPITOlUl. V

DIA....UCI1CA BUCOUCUILUI ~"A nmUSTRIALULIJI (NaturA.J od:.e'late)

Obosit. de exeesul de civil:iza~c 'I',afinat It al seoo]ulw &~IJ. !!iuDctul idilic ~ pervers in aeela~ limp al lui Jean Jacques Rous.sea,u iii in¥enlat. 0 aOlinomic evidcntA irllr-c sociel8Jt,~ !iii nanrr~. Du¢l CU'IlIiII se ~tic:. d!llip~ el, IIi;Qlec:l.i"',itate<l e marc.' corup~'103.n:: ornul se n:a~le pur ~i blood :to. simd aauiril, ~i societau:.a Il perverteate. inlliinl~ de pcmda il,vl!.itu.ra. pe care 0 prlmc~te din mediuID purred al grupuLui in can: a a.a:eplat .. s~ lmre naiv.·fhA s~ ,~ie ci-$-l aUcrcad eandcarea an gelid a suOctul.ui, ornul ar n CYllosolI.l- ~i un_H ·siliJbattci. ai noi lor coniine 1li1I~ 0 mai eurrase illci - 0 stase par,adili.acd, ~ neeazuri, fMl wtji !a.~ oomplica.\li s\lbtik. VisuJ Im~ofic ,<I] vis.~toruLui Jean Jacques Oil Ic2p~tat ulterior. prin eereetari eLDografice mill pgziti,r~.scfioase dczmiD,iri. Nu 5-2. g!sil nicl:icri omu.ll s:ingur ~i pur,

Rousseau urma m ace tlSt ~ privi~~a 0 veehe tr~d~Jie itntdec"lIrnl!l. CODtep~:ia dupl care indhidoll slnguratec era punctu~ inl~lru iD genna, soci~lltti]or [uses.1: SlJsU'Il.uUl! mal de mulL de dHn: Hobbes. Se ~lie d, dup1i aeesta, indivi'Zij prescci..E!illi~ lasa~j la hunul ~a[!" plac sant de naturA fe-mee. FAd oorutrAngee soriala om.u1 f ~l de om e can.ibllllic:

97

n.hOffilJ bernini lup!J1l'·. NC\I'oLa d~ pace ~i de~te 1,-31 siilm I} serie de CO]1iye,nJ~ll ipocrite, care II.U adus !1lI am:U:!itj~i 11 if! DJKu1ool,!: lui !OJ 3]~j~.- J\J;adElII' nalwa statuhd ~11 sooic~~~ ii e d~ origi.ni;! conm~ .... I~ •. E..a .s.a m~L ,rill bUD~ in~J~gc~. dW 1m otive utili ll!J'lC,. 'Com;imtJm Intw oomuo b, ~~gi ~ repli a e~dus. ~tarea de naturi eu riViLitll'liI~. urile ~i sedi~hU'liillli' ei, In li:mp ce concordia pc care Q "de.w. printre ammcde e n 3uu.r:i!JlI!' aeeea dinUe omncm. e OO,l'It'fIlOluaHi ~~ pnn, llimD!illlC aroliciali:l. Aeet:~] tlG.Ilcep'~e lJol'lu'acl~ruJ 0 gois;timl :$i ma IDob <miles Ahh us1IUS, ~l la Lcae. ,~~ WOI, (jrmill.5. Ea clo.minili HIt ~ooiMiI a]XVm [-ICi.1]. uade e parezen1!1 till Ma.bly" la M~"ly, b Go1ildoroct ~~ nqoL 1'011 ~(iC~lia oomid::rA 1.ndividld rep~el1~'nd ~1.aIiU oriAi~ara. D;iUlU!R1~. i3f ~=L,UCaJ Q 0 b"rul~rDf1Tl3fC CiUilLura'JG! 01 stani p;ri;m;ili:vc. A!lumcmin indhid::;,wdI!U: ~ cdLi""illcntt!! eu aeeea naJn,!!II~mt~d.

Si~gurul gtmdit(\lf car(~nd din anu:t'hi~a[e !I oon~pu'l sceietntea ea pe lJ!:IIi dl!i~. ea pc 0 rerlLitllite:primu,~. arnenOiJf:l i f1cli'!l'i1l101 fompc,l1I.E: np, jJ, lOSl AfistotD'u pSi eum .. Ilr:aUrl iII, Froliliaa sa, (iimlaLilltea om~ui este prio exee h:J1I~ ~ soeia I~. m nu poalc IT'!Ji de.ctl in. $:l prin societate. A~ le~i idei sunt eeluate abel in see, XIX de citJre He:8,e~. cere ,eoll5i1:!lcrtl seeietatea :~ s~ ... tu~ 'Cli 'fCalizhti ,abs.ol1J1~e, C3 mil!~.i \ii. du:p.1 aitc putue3i aI!ec~i~ ingbi~e l!!deha1.iJc individ:u~I~. SU~l'lu1. :fii ndl 0 manif~IHi!JI; a llIb:sohn1l1l~9i,!:l, e de IJrigjn~ diviol.

Vcehilc idei rue lui ftoussca.u au [OI'L relu ate in runpuri rnai 3pr@pialc de ale noestre de clue HerbeM Speflla>.r. $i II (leM.3. ern. con\.'Ii!nu.!l, t:A :indhidul r~pf'C1i]]l~ puaetul de, plecaJ'C n orirorci s.Ki.etli~i. eriginea CL nat~vll. nca~~ern,~i. Dup~ el, membrii socidArilm primilili'c .5ll1nl c:goi:lj Li. 'fCbeli III. oriee dixiptmll" Hpsil~ de oric:c :spiri~ de wciiabillli!!~C:. Numai ell ~impuL C1il! pro~:s;ele dviliz.l'Uj~i> om.ul primiUlll' de vi ne d acil, 3dtlpt.l l Iii medi ul ~!lu social, ca.pabil d~

ooopcralic ~i s(!lhd:lr:i~ate. E~ C a!i:imil:u de Qolcchvi[~te. la ale dId idealuri eomune colaborea~ nurnai in m;'!slImI tn cufe S~ cu]tivl.

,AslfeL n::nura .. in ~ ~T\C ea m~i pu 1m r!!.l~'irical. ~~ (!In: c.a fepn:KnLalll 111, lIurora c1\ .. :ijizaliilor peindhidl. To~\e ee rcel~C: soci@.logic ~~ n.QgJidiQe .1Ii no~ inr.n:n!!i in lOl.ul 1l00:s1 \'eclU dUB lism d~pl (:!lIe ~ndhidll~ 3f iCprezuta pros petim.ctli n;;l'Luf~W. hn' m.C'~lu:a - prce ri!~ ril!.e, (U~lwii Cbia:r not~unCE! de ,.papo:!" nl~u:ri!I" (NahU'·Volkt iDuodusi tn lmrnbaju1 cU:Jrent de Herder. dup~ IDDueo~e ,evid~ntrCUJ:S5epui!!le, ,avllndi !",~mnifit;3Iil.li unei :~nri de natUl'II, - .. slabjJ, Oi!:tM',i)~;' a] Iom.Yn.ih:rl' -. nlUi Rls~tJL': nicAicri \«0 n:CllfiQ~l~U: diD panea elDo1ogihl1 ~i l!i~tropol0gi10f.

U D eriteriu pc ntN !i1 [t\~ de,m~1 i.unen iDtrc popor [!a'llilim'aJ ~i popor: d~ ,cuhMt e ,greu ,~e g&;i'l. ~~a .pmpus ill primu] ~hd a SI: ~U!! ill cousiderapc O:l'g.:l.11!LZa~HI sutla.~J. AJclU.!iriJe !icH~iale primltlive nu nROOIt': 1(lI'rmc ,de star, adid, G norm A jUIi&c!! de d~cpt pub.lie.. II ar dll.ca liIibl.lril; pn.il~\I'e n .. au 0 of,Sianizatie juridic~, sle HU un~ de mO.fIlMm faroi]~8Jle:, eaee C lell {I< ,o:r:gmiml i I!: '~odaUt. ~ nal dQilu rhd, de la lb. WllIilZ, caI\C mil :51 An,rbropologi~ de~ Naml'- Vdlk~r ,S'tiLilin~a aeest aite riu dCQS.cbitOI1 :iie: repe~A d popoa.fde p!'rimill:i'vc sr:: ca.ractctbead FM aeeea Ii~ su 01 ~p5~t~ dclnicU,ie. 'tlUl aile rownle. sal pop03if¢ .mirA isl:ori.e. Ele td.inc tI!pl'ele~U ill] D.·au ooD.$tUfill unui tr!l:cut:

Atesl filpl pam. ~ri i ollrmllJ:.. To~t~ u:ibllfik au legc:~dc ~~ trc:d to 8I!1lIEIi,le m.iUlri. cm::rcprezinta.m fond, islOn81 Lor. In plus. ele IlU resluri ub.il: o1ogi~e ~.~ iIll0fl'!11nte. de 1luH:.He" de :Lli'im.~ dmasc de la aI~t generaill. S",a 'ploOpWl ahUlCli ,~ i!~'liePOpo3E1c sol lSI: PUM!!Ucj popoiliC CIII jum.3i~ate dr. Cilililt_l: ..aaibku]ty:r~ VOlker"'.

I "!AI. Wuli41" vmil!~~e'.~'oL W.p. U7-U9.

R. Thurnwald la randy] .!Ilu dcosebe~[e chiaI La om'llll.~ prtmihv uci tluegoru: oe.a de. las, eea :m.ij loee: :P c:ea ,ete &E. ~ :lE! ~a de greu de g~~t :scmDu.l dL!: CiI:r3.~te~e: a1 primelor s:lad.u de cuH.ud,~ndt A. Vjerk andt prapulJic a se p~fh~ prr:Qcnp,l'rea de d!::rirn.tici!_popoar~lor primlt~¥e ~i de a ~ uta doar care e srruetura psih i.c~,a .. ollllul.1!ll pnmihll' oo:mside(llI~ im~at l Dar ~~ aeeasea egren de :lUabiU. Clnd Si lnJalrc3.l II oesl laeru L. Uvy Bruhl, m iljori~a[cl!J ,eUlologiJ:or s-a u n 4puSUl asupra I ui, en ti.cand in~l::rel!antc le sale desceperiri, Fap1 e c!!i popel sau om, natural .n1!l SiC poatc: inchipui ,.Dc aeaea, serie "iN. 'Wuno,r. lII.alUfai :j..i eultura suet <lDtinomiinumai in ~cgi'UiIlCa I:onc¢p~~ lor . absira ~u~~ in n~ami'll~a ~ollcrel!li II viepi. de :lilun[ 'legate. 1'11:1. wnapopor de oolnua care sa nu [i pbU"aL st~ originne "I: lIlil tmil, dupll eurn au e:lcisla popo]' IliOiUlral c;;L[\t s~ :mu ,Mlbll m~CiU' dte'lo'l} rudimente de cu1'twi.. ID e acee a, noil.e achwiii ale etnoh:ngleilind sA extiod~ eeeeeptul d.e ooif'Mr8, la toalC popoarele plma1lllL1~ui ~i s 11. resLrangJli pe aeel a dl!: n iii [uwl. •• !

In. lecul g:m.U1ui ..,JilanLral". c@:pjIpJect lips~t de WID¢ civi!iza loni, se vorb~u:: azi dlllar de om .;pi.nmwti\"'. $1 WUJld~ IUopuOC C3 s;i:5e ~c«:pue. .• un min.imUla de cutturj", I!l.D pmg imericr pe5~e c:u'\e DU foe kcce. resl"Ml mmd p1!1d abskac1ie, neveriliea tlll de niei CI c!i)s-e:rv,i3iJiI::.

A!j.adaii .DU. e:xist~ niclieri ",~mJ p~u.n~ill··. nicipc,poM'e ifl~r~menhe ill wldi~ pr~roiljvl:: de sl.lb!lJde ... Vo~keil' if: !i'iigef lJ ae it", urn. ere de Kun Br>c)'Slg. Elri:stri. nwna:i .. om, lstoric", prea:dlli~ de alt om uUnie. N u se poalcglsi ~D :st!ldiu de CIllm~lI care sa nu fi rQSl precedat de un o:!!IDnd. P'08.tc: d [3 '~ ce PUIW :iml;Cpl1l~dOf sa fi uist::tU un aseme-

, R. Th1ll1lM.ld, Pi}clul'uwJ.e Iksprimili~ MlBIJd:inl. lllI KMl-.II. .HHndlla.cl.l d~r ~il'rgJ;I!'id""Jl'd~n ~lml¥'~, val, I. p. lSfl.

I A \'l~fkili'l.fU, N~·W.l"ltlll:er ym:jI KulWffotili'«. 'po lUI. • W. WU~dl,. ci~'" P. U1.

neBi om, oa.u,ua.!. A1.tflln.usl'M' pptea 'il1Iid~ge serille culLuillcsuc;cesive La ,a1 CATOf ~p:ll SUJ;UCIDIlO~. Du _j)oes~ ern at i~t;epIlUJrilo( scapi. mVf:stiglpd ~timtifice: el e 0 :I1ctiu~e> in eel mal b1J.J:i caz c ipote:d. I

De, 1l.5(';m.~ni ~.U ~ld~tia 'fillJilt1 s~Utllrl. Qld m I:!I.CM 1:0. lume iii, iIlimmaUi. OriCI vi,eta:te 'l~!I.ie$le in rr-un grup. Nu ~.umM 'omn.enii. d ar ~ t~Blte an:im;r:l.alde ~i inse etele cum. :!lUOL:: a,[bincle. fumiri]c. U.OOEe~e sail cti'lorii Idiese m grnpan iW.ru. m.an 5lU ma:i p]jci. h.d! 'Darnrm C(}oUatl: .,S-ill ollservat ade~-eori ca anullale~e surrt ]n pri~ul rind sociabilc ~~. tl~ lSuut ncmoTot:itc dnd stan despktJi~e ~i lericite c!.nd ::;tlllU imp(cuna".De I <I infuZQ~ la. :mofi~c ~~. vi~~mi, can: lorn!.!: a'll lnu;e dlin!lclc 50e{et:D.~.1 iIl!c n1!lrnu~. ~l plnl ]3 sKiet~Jile h.iJm.eooph~r,dor, plslrilow sau m.a:mifereior. Cli.f~ se &rupe-ad in ~org.e :faI:njli~h: penin!, ~p~ducere~ s~~n pltn III lasrolurtle de pasAn sau La lC?loniile ~e pesn, la hlli~~c de: lupl. de Milti1ope. d.c ~lelllintl, I!.dUElllt~, pe:l!!l.trli,ai ~, in dcplin:a oolll.da:rita:tc pe un terilor;iu fu.t sa~ pnn !l;~gfa~.M. sl~~procur,L': sub~tenta, ~:@ateao:ste illlli1lilale tt!le5C in cole cth~tiHe.F,!r1 nici M, lel de m:m.anmm an:tJ"opD.!JIo:rfic, se euneaste soMda:riHltea ~ aplran a randUDc:~do~, :l! a]b~lElch~r :Sl~ a ciorucr. In oolo.nii eau~cdililA lm~ns(;.. num:ltl.nd mil ~i .m.il de cxeHlpl.are,li.nengii• 5e~b~e. CliilbU .liica:p ~il 'I B! un ~oe de dtqmu.i cIJmum. C::hliill' tMm'll'tUM eei m~i (e:rrn:i. cg lu:plill, datA vau umbl" :sitll,gu~ ratid. ia.-,llIa, c40d b:flllHI SiC :r~re~te. ild se adUllia. In. 'p~d'U!file virgiL'l.e au ~ost gltlt.e b~tll.tofii~, l.l!rIDi drumuri de imcuc trupe de btmoi ~.

I A- ~I:lrbnllt. 'Ge~4I:'rll~ po .15-2'" _ .

J AI_ ~. UJ .wd6rtl ,ltnim&.le.s\ ,jll i!:d., 1924, K. Kaul.!iky. Dl~ Saz,I'lIlen T~ck!1 ill d~E n~N"lIh, N!!l.!c ~It. nts:3~ F. A.lltCro.e!<, Timaziulqgi~. l!l2il.

]00

un

Dadi aoimalelc DU pot lrli mdown~,~ nj~ticri singure.

I:~ lli l~l ma~ pu~jn peate omul. Niciodll~4 ~i ruC&ieri. caIntor, misinnar sau v~R"IOl iii-au SIbil vreuD om ingur. Sodel!lile din C4Te rac parle oamenU primili\liswn departe de It fI compU!lc din indivizi rebilIbathri mil (cgul~ $i conformism, 3 cum eredea He.n Spencer. Socie,atjfe aeestea mOl de 0 pede t1} omog;cniEalC, iali nim.eni nu e mai [Dull sociaLiml ~ primitivul. £1 no arc nicim§c:ar un nume al &:I.U. Di\~Laitea.la nia ICIlIliU ,e; indl illdivithl,ali~atl!i

tnu-e per.>eJani. - ---

CURo~lmn,a lui des pre ]ume au e diroilienlial~. E. gdnde~le 001 reprez.enllri ooiecti\'c. rupc~elc: rea1il~~ii se 3!mcsleci unele peste al~Je" inC3pabil~ de di(cfiep:pcl'r:, de di.sociue, lO'U} parti.cipand la. 1101, ~.a 'cum II adtaL L.!lI'J Bruhl Economia ~ exp!QlllaUI plmlioltdlui swn de OTdin cernunitnr, l3iT !>olidaril3'[C,a in (ala d1qmanului e dcs~\'.l'li[~. Pcnln:l a g!Si iifldhriduL cgois'l, rdmcU'w 1011 ordinea sociIlllJi. in opozitie CD mediiul san, asa CUlD U prtnrllA H. Spencef pe omul primiliv. lrcbu'c s:§ ajungem plo!! Ia s.ociC:UI inc: e \·o1uale. unde uall membri ai grupului d~ .... in pc ISO II nc de :srne s1i1lAulSlu. In roci.e[jU1~ c(ll:D:p!el prim.ili'o'e, omut e tolal ~i ll.bs.oluE, mglobal in 'col!:elh'.

IdcnUfiC1re~ iudiv.idu1ui primili\' eu Wea de n.au.ui c astrd cu ne Plltin~!I, dc aeee P ta~.

Datu] eel mal primitiv am \l'i.c~]m om.el]c~ti e sodetalell.. $[ rea D IUrall1l;J, om ~i la aoim I e starea ,gregi:lfl. Din Wale Bctstc3 r~zu]lA c-! e irnposibi1 de 3 Iunda din PUIlCl de vedere gt'i1~lic. is~oric. OpDDli.l .. naturA~~(I~iellte·'. ma1 ~mJ pe indivi.d ea reprc:zcluan:l a~ DIU urii in ]upt~ eu societate care rcprezimA (uJwra.

Dadl. accas1A. opozitie DU-~ IY~ Ilid un lOst !,li~UJI1.ti dfid e vorba de ori»ill.ll i:sknidi ill 500': E.~tlQr omellq:~. ca e Il:gilirn~ 11 lund cand privim, funeliumi!e. Yi.e~ei sotiatlc wte.me.

102

in adc\'Ar, in slou~ socie'll,U:i], in mecani mul lr'1lllii coh::ci~"',c, lUll ariee ~'[idi,1d c de la lnceput asimilat Il!tmosrerei generale,

PriD [e~lJIile ,t:hlpuri el tinde sl p!Nscascl. 5l3.diul eultura] to CU(' se g3Sqlc socieL3u:a tirnpulul lUI, linlAnd dIlle ram an1!enD3rc. Alleori. pUll' ~i :§impJu cl nu n:.spe:t~A ommen in tate tr!liie~le intc1"dnd prin acre "10011: s-e .Carmc sau lDi!tar s-o, cW~e. Slii cen::edlm m.ai de apro'.lpe iliO:S~ proces.

Ce e51C Da~Ufa? N~l~unile eele ma~ des inlrebliilntate SUD~ uneeri 1I.~1ca care OORilponl IDpUmiUrn~ eele :mai d~fidJe. ))u;plt cwo am VlZUl '(]'Ia.l sus, 0 stare oomph:t [llJ!(uralll nu exbl~. Em'll irn;a diferile grade SUCUSI"C de 'Per(ecJit!.me. cuhun]~.

Sub .(onn!! de rezid'I.11'IlIlfL. e'Ullpc dep~"il~ iliac uner civiLiz:31ii aplDl: maJ. Ldiesc me! in \tj~,a ornului cWri'ii'at. Aee:su: \'cchi n:sturi ne ,par ea urmc ale unor {anne de \la~1I simpL~, buoolid!. cue oi SI: paT il, (j (051 rom Ilproape di: '0 stare nat~UI. PTogRlW dvilizatiei dctl utm::lu-ic mertu in oomplcmlJ,tci difercn,:iere CKsclodA. tot eeea ee e mai simplu, mai sllra.c hi componentc. .ai th:ou:nlar in 'mecarusm ni SiC p[Jlle II se apropi~ de, ace le stGri Ln::cute ,1]1e inccpuu.rrll.m civilia\iei. Nt e pare R:ltUrnJ, ceca a; c veehi, ob~nuil. ilraosml:s ereditar pc calc de inninct. Sf! DLlmc~lC: oanu:;]' dt;5t:ori un sllidiu de civiliza{ie dcplf~il. B.uap pI: 0 a'numillli. teorie c\"o!,u'lioni5Ht ill ~ieiij sullet~lL D sene de psihologi. a...and mereutnaime veehea dtviL'lLIansIormista dupl care .. oologcnia rcpc:lA filClgeni~t'. au OljUD5 la, 0 ll'lterpflmm~jjl regresh"l a vietii psihiO!: dup~ t1)TC smu:\u:ra

• In fat:: ~relX"\m" (n. red.).

llOJ

il1L~e~,~selI. 3, copiJului 'p~nl la 0 anUmlilll "B.rs~n ~i a pnm.Il:n'UIUI sunl rOaRe asem!ln~.oaf,El. La altleSl mod de a \'cdca. ~m.u alaUuread j pe nC\TOpaL AcesEJ, in anna unor CJQt dcbiliE~ilue. pierdc u]tim~fc ,~chj.zj~li ruDe ~~t_~ ~ i cade in memalltatea unor :S~Qdii anterioarc. S'llrile mentale lIe p ,ihDp:al.1or sunf Tcsresnmi plln~ la (orme pilhlee' IlIllterio;m:, 100pihd ,~ sllbatit"l,d oj A par mai, Dluumli fiindd se proieetcazA. cll'tre treeut, fiindcli au aliog 8ffldu1 aetual al ooga!jc.i sWJetqti. Tet ce rsvine in.apoi dltre ,5tMi simp1e. rustire. LnLrecute de cu:n:1ll~ vqnh: rurgl~m at c:~·otuliel-uflele:ljitj.lli ~C' pare Wesc, rna. 3prollpe de ir.'OmJI din car~ pUE1ccd ~(Ia~'c ~i r;3_H e .. alma ,m,,~cr". adidl, ni!i~ura_ Rcvenifile acelea la sLadti d~pl$ite caIa,clcnum obo~all!! $CooleJol'iBebcau: de: prea multli, rnfinare a!.Uu:ntl!a. rntr-o ascIntnea epocl II plec:at Diogene cini~ eu [eliiiiamJ slig. ilviDd drept cas:! un, butOL, m.a.l'lc1nd. r!ida.cini de cop~d, ICU uupul neaeeperh dC.VUUD vestmiinl, I;;iI sl ~ un om. Ornul pt cue i1 dluUllera omul nep:Ncrtit de pIC.l. multi eompJica~ie urilaQ • Dupi mal .muh de un nillcmu. Emilcal rnuiRoussea u vebuia educM dupl iIltdqru ~deaL Cine ci~q[e CQI1c1uziiJc morale ~i civi.ce ale uWlimei cifl,i a Lui Bergson po.ue g)n5tal3! cu adewJ'8t cA't de delie se Kpetl. isloria.

Da r DIli'lum nidi i n:se'mn~1Z1 uuma i te ndig~ C IcltJie inferior, Icl.Uie treeut, Ea mru poate 3\'C:DI ~ un IIDt sen.s,

Natur! iliseam'lI~ &:po8raneila~e: eeea ee este impfc,iZlbit ceca ee scapi rcil.'iLimtiei. duprefuilor de ~cgi ~i .rcguli. ceea ce, m'll-UD Cl.lidOl, lie mMifestlii In dc,pin! Ijberta.[e.I.rJ b.1:Mi ide ii de n at LIrA 5til un e lem.lml de insurccliunc" rebelA Ill. eriee {e~ de domest1circ.

Dezlln,uirc,a o3l'iba iii lorldar diD un.vcrn. independenla de {omIde ordonalle ,pc eare le impunc

.

eunoa terea cmeneasea, ceca ee rc uw • i tern. ordine .$i Ierma, anarhia care ~capll tiparului eategenilcr euno ~lc,rii: ~ala aspectul Ob~Duil al s.Arii de naturA.

SC)ciel.Uea din centra. in C3mn~ DT'g3ni ie i f'andui,al.1i. A!jczarta u:ndinldor crncnesu in tJHUO~.mC $i in reguii l?f1:Stabl1iJe. L~mile .i nolare cr.'~prima, iz~.uc:rurilc noconllnt1U:. Transnuten:: riin genera,u tn gcneralll a unnr ~ori ~~3bile. 01 unor legl imu.]bile. a unar criterii fixe. Culilur ,ea si cdm:a~ii:l, care e mljlocul ei de realizare, sunt ope~ omului modclatA d!Jp~ Mumitc normc. illfidnlnJl socictd.~i..i. operl obiel:l~\tl a cxpnien,ii gerreratillor, individul Mad 0 lcndin,1 con~1 fit de eli due din rigurDzil,J~ea pn>"rip~mor c;o~l!cli\·i!. R:!Iman tntdeauna parttuni din :1ufietul s[lu D sedalizme, care nazuiesc cAtrc deznrdlne ~j libertinaj. 0 bunl P3rtC din mtmbrii societ~lii se ILrl!il~ lmpcnncabili ~a ("ullill~ si relractan I reguhle rotreilivl!:: ale grupul..u. Upsit dOM 0 dip<l de origilenLa colecti\'1. individul Linde (at..d c:!.!'I"C spcmnnci ale. "On~~l le naturel, il revienl au galop". zice un pro\'nb riranceL

F dl sa fie imagim:a acelei .'tUln fl3tnJ'l!lc in car~ eredeau CDntrllcLua1li~1iii RQu.5!Seau ~i Spenccr, ffl"i1 sa. fie PllnI;lUI, de pleeare anlerior owinei 'oc1llile. lrailld ~i (1.\. ndu-se lmr-e secietate C3~ l-a Ineccdal, _dicl fund ullcriorsocietl11ii, mm,idul rlm.ine sub impetiw celer Rl.3i coniormbU: infiuenlc. parf.j.aJ. soda1iz.::lt. In Iiecare din !loi se The!. uitare nrmnuri dinnoaptea timpunlcr. Impul8ii. irullnCLe ~~ pomiO an ~slrn'le care didc IUJ in anumite momentc mice ordilne. oo~c,u...it_ Sl~ :mleri c. vecb~ st~ri Ilcoperi~e sub spuzl stem adermite, dar au dispar.

in afar! de subiecte b o~ul normalc:.,; II] eare dear uncle fncliuni suflelciti rblan nemodelate c aejiunea med.iului. g:t'lim in jund nostru :u~t(a lip uri asoeiale,

lOS

~lIpn wo.ra peeetea grnpului [l·a IAsal oid 0 urml. Criminaljj, vagabl:mm. beemii, anahDrcp~. seliterii 5W1l diinLTC c:qUa. Pe lang! ei In:bui s':li aJArurAm ~i eopilal, can, In_iote de educa1ie. SoC: prezinlai sub cc:eQ ee numim Dai starca de nalura

Allfct opozipa "lliaturl·cultu.lIt'·. reete ifidi\-id· sodcta~e mIl are oic:i 0 ~QlnifiCil~i i.slnrid in sensu! ci in S'l.!OOMlunca lempora.];\ indiYidul aT reprezenlB 0 staee prcsoc]aJll. AnlinDm~1lJ aCCi:lsla trebnie in~elcaslli ea 'unclioDI~d in intf'.riond~i 'in JClvBlf'Zarea sm::icta~. in care doul tcndm ,i vraj m a~e se illfrunlA. UDa calrC ij:)ontane~l.al~ mmlridua)j ~i 1l1lB dln cocrcitiune soc:iiIJl. adiCi\ .nAn mai !jI'~~l1i care levin ~i a.clIizUii nci care tc combat ht aceastA privjn~a. E- Dmkheim ~i ~coala sa au awl drcpU!tc !",~~~d ~ ope;~ socie[~~jj ~1lSI,3 in Il UercilaJ asupr3 mdi\"ldu]w 0 pre~lun~ vernta dm af rli. 0 sene de interdicJii ~i de soocVUIliJ Jill mice incllaue a prescripJillor coled.h'e. I SOCl~lat~ sus:pendA, elimina. inabu~e ~ pedeps~ oriee 'o'dellatc prea :spDntan,1l care [ll'rbUT~ coezinnea ei, Aici lOlUl e dd.m1lJl~t, lIcpru1iL'3Jl. nH10IJ aliza\, eaordoaa] du-pl Un critcriu sau aliul, Copiful ] ~5a l 1.1 vel 11 lY i ,I: ~uilml:'n l si ~lllIIrhic- Educa$_il s~lI:iaJlizcazl. lDfral:lo~, egoisrWl" rebe~ul sW"iunplcdeClllll de III turhura nrdinea aa:ep[~Hl, In lilt ~iil . d· ... ..: I ·:Xril-" ... .' . . . IL_U .... _,C, CO,w.uc. ho; e IUC OPlDJ¢ tntervin prompt \1

mnofabiL EYl.dcnt, s~ea ~u ,este n~ma_i ~ )and3.l'llilll!:

C:.[I au _ e n:Ztlilll!l nwnru: m ill opn ~. a pedepsl, CiJ lD lIi aJIDa "1 a smaula, Socic:'L!U.e:a sub un all aspect al ei eXcim.a, ~ inruriljeazl: Cit Lodic! 0 ~abla de ~o:ri ~i un~ de Imeri~e. decemiind reoo:mpe.nse ~i succese acelora em: le merit:!.

Da.r ~i intr~~1li cal. ~ intr-sltul, ~i in re~ompem! ~i in pedcapsft, flilllCtJiunea f:1 c;onslA in iii mg:r~di. BI cannlru. 3J ra~iQnalitrJ ilI:odin~de indlvidualr:_

IE, D LLrkhdm, W rt~ d~ ,. midrool!: loctn'lJ,Ilque, p_ fl-i&_

106

Aqiunca ei de soeializare ~ puzcota. in Dlia momem.

Nenurnarate sunt modific::.1rile poe care rezisten rupului 1c: aopne 111 sufletul plastic a~ fic:d:rui membra component. Prelutindcni. in lee de .. u" ea prescrie .. nei". Prin transpum:re ~i allilJogie in, Ie em !iulletulcelor din [urul nOSlIU. Prin atalCJ nbieete de \.:neralie comun!l. stlndarde, uniIarmc. ernbleme, ne unifidm sub aceleasr irnholuri, Instinctele iDsc~i de ecnservare Indi\iduaUi, hr na, imbi~clm.iolC:l1, tcndi.l:llil i:!!.tre glorie .. cal.'l"C m!ndric. emo "i prim1lre. ea fu:;~ 'i ulJ!:.. illisti.llCLtBl ml'llun sau sesual, lOoHe aeeste m(l~u:Mri 1rict naturale se sclUmb! "as:t:iilimeDh~ de simparie, duic ie on m!lc.ar de del:~oll. Grsba impulsiva a purUril.or noastre 51,; iooctinelil.L1 panJ III un ritrn primit de ~op. Valorile iJ1di\tidume devin bunari cornune, pcmirilc impetuoase se '[ran Cormll ~n eenventiuni aruliciale, aspeeiul coneret al lucrurilor se rirlicA panA Is abtmc;pnne. Teate aceslea sum aspccte de ,.rdulare'· ill len.din,cloT naturale prezente in grade diferile [n ortee ~ciellHe.FDndul natura] nu se intll~i cam, a~dElr. sub torma unor resturi din epeci prcsocialc. ei C un rest rcfractar 18 saeiebiluate, prezenl cWar 'iIJ soele l11 p~ I! ee Ie mai rudi rnentare ~ ilJ U oS:In d I a socie l.ll ~ile cele mal C1.1lbvillte.

Ceea ce se numese "pl1poare naturale" IliU sum in niei LUI eaz popoare tipshc rompleet de eultur . ci asezate numai pe rrepte moo primitive aJie culturii. care lotu~i n~ mai pu1in dedI pop arele cnlnvate se munee ca 55:- 1 socialiacze membrii depcndenti prin maravuri ... rme de gandin:. e!l:cfti)ii de educatje ~i Q.1 m.ai departc. P1Jh:m io mod series s:l ne 1I1C:10im dad ehiar un I:Opi~ !lOU Il!sCOYl. care nu are nimie altceva decll.t inSlI$iri rnestenite, poatc Ii privit Cit produsul. curat al naturii, Gre ua problema ~ i.fiSu~iri]or d~ti.galc se rirlicll aid. E 0 problema de a ~e ~IJ dad modilic!lti~c mm;te ni te s unt preduse ale nu lure i su U

101

eel pu.m in parte produ e ale ~wriL. Nu ~a fl:COl nl~ 0. expcrh:::1itta sprea se v edea dad un eepil elm pannJ~ priruiliYiJ. ~i u~ wp]] d~n parill~i _,cullru,Ya,i at ~'. [~a~j sl I!'I1C asdli !Zol i! ~~ eare ali' n pMtea d iI,LorUII, euhurii !jol accel ((Olorila oalnrij .. In rc,gult!J gcneml~ des~gllil!r loopiii din p~rinti wlh"aJi au 0' f citilaLe mai man: pentm cull uri dedi. oopill pminl~ilor s:Ilb3leci.

Obsef'Yatii ra~~c Mupra nimalelcr IU':Elt!!i cit

innuen~dc domcs.icirii se mD~le!llle!ilc. Oinu linen leMC 51:

U'3ig din plri n ti dum.I!.ni ciU au tinSlrul!lcEele Ipddla1nire mai slabe chia:r din prima linere~e.

Aslfd ,cuUuta 51: trnnsmitc ~ CI aBHni de nptitudinile naturale I.

iii

Anlilcza "n3lli1:r~-$QticC.ate" flU pune llIumai problem.a .. sociafu;it\rii" iodividuWul priol presiunc co]ccliva. Ea e prerilillJ ~i ub fOmll3J comp'aJ'a,jci inh'c difc.ri[c IipLlri :soeialc. Un Slup de albin~ sau a asociL3i,ie de bilMm:iptere prezi [Ilia elruc dc:~cbiri 1.31 a, de cea. IT! ai si:mpl~ cxp~ie ,I) grupa.rllOil' oMenqll, CUm, Ill" fi. dl! p!ld3J. danu1lotenuc. Eo adevlr.d d, ,thiar sodetl~i anim~e. prezin.1 10 sene de. tmsa.tn:ri cemune CD eele omC:lllle~ti. ea de: lPild~: celaberare ~i :sonidarililitc. diriziunea re~3[W~ a mWld~" ooordona:re;:!l, ddcgarea f'unciioniJor ~L suburdenarea III! un grop eenducator etc.

Tal~i intre 0 lISoci_a~c umallli! ~i una, ani_ala cons~a~ Slim im.portulc deoscbiri Cea rna; impD,rtalll'11M5 C ,a~cl3J dupa, CiliII: 'ctA1fle ,ammak c'f01lJe~ 'in depende[j~ sttu:U

, R. MlJJ rcr·ftC!ienrelll. A ~pmm:IlC SoziQj-,IIJ1d KIoIJruiiiJj(I:haJolic:, p'. 'I&D,

108

de mediul inconjur!ltQf. ill limp sorieL"l II' ofll~n~lw sunt oar cum desprinse de aeest mediu ~i evolueaza ~UlOnOnl. in lunctic de Iortelc lor proprii. 0 WciCl3U; de Iurnici, d~ nlbine 5<1'11 dl: castori e va risipi ~!,U i~! va mula r~dinl,' dad izbuCllc 1<: 0 furumll cal': Ilmcrunl! .... <1 le mature sau n (rig care~. 1~ inghe, ", ..

in on . dimti ernul dom_in;t lI1alur~ll raporturile ]1ilI1

oeinle se siabilesc d1Jr~ ahe .norme de~1 !analiunil&~ ambianjci, EI ~i crccazl'j 0 sene: de forte "~13]C:_. ~re II supra .. ,e,uie...~. ~r~ a~igrn5i pe~J.neD,a 'SOC1e[a~. L~d~: pendent de caprieiile lnlempem~or sau de 01:\0I1e "Ielll eferner :1 individului.

So iet [ile omcl}c~li4i crec~ ~o.d.tT plt'l' t. I"t sa

tc ~igut· indcpc:I'I~~PI3 f l~ de ~cdm.. &

In c.c:.lSI,;j prll\1nl§gmpunh~ ornenesu prcZlnlh 10 difercnla cu eele animale ruml'Ho rele earactere: •

I AUJmwiirt"j COlISCO';)re dc-« iunguJ mill mulrul' g~nerlJ,iJ. erne "'izil~" unul din muzeele rehnice care nrll~ evolutla dif eriteler ~crii va a\ e 0 i ee ('l!l~ 3S1IJjJf; funt~lunii de aeumulare :I \ ic~\r seeiale, Once tadiu lie pertee~~lJnflrc I! pn:~dill de lI.n ~hl.ll m~i~im~lu.& Sc pua~~ u:d~a cum rL~ h.: tila ~VIH tnamtea 1:1 rehniea lmpleurii, olo!na a urmat lin i tehnici _ imple, in CUre term • rSUlI argilei ere, erau rudirncntare. _ m plu~ul pre upune 0 rtWllr. prl-

itului cu d mestleire .• 1 ~i O"C:'it.::reJ vitclnr. A"J;I~I lucnJI I: dl!: o:mslnlJ1lJl U]:l~C rarnurile \11:1il soaale. ~lC 10l adunare, Bgunhirc de mijiollct eare se sustin Linde pc nile le, ' TQml;l (0 rm ul pregresului I! gram~t1ire succesiva ~e pe~rcc. lion H. C eonscrvare lradilionall'l. I! memone 5DC1iI11I.

Nu verba ad numar de bunurile tehniee .. ~u c~ "emu:!!. ellci ~i anim lela: 5tr~g. lit 1[1 un sezon rnai bun ~a.

, R, TIlurn'v.!!('I U'crJcn, n OJIJ&I und G6[JJrI1l'l~ let'" 51.7.111 un" KIl!rIilI.1'I ~66--l&l

109

alrel mai aspru. anumite pfmwi. Omul q·ccazJ .~i P~!iIn:<lL~ in aIar5 d~ • veri, de instrumeme rehnice. da llru , me 'uri ciJizi~ii,.,i pedcqjoJ1~ri Itn vistice, reguli de nl..lluIA -i in~tillLliji juridiec ~:iU politice, \'''fori spirituale, ntuale, ernbleme ~i simboluri rcllginase. l.imbajul p~,. trcaL'. senzuri ~i eoncepre peruru gen~mpilc ee vin.

T03tc eestea unt IJ.rnnsrnlsc dill aen rajie In generajic,

i omul I' gil5~t~ gAla ulcatui~c in -momen~ul in care se n ste, l.."hiar dn~ Iran misiunea pria ereditate a ," ractercl r clilJ!ligalC: .. -ar creelu • ~J poate locm.al din eauaa 11 e lei trnm misihiHln1L. MlO,Cl ~jJc CR'l!ilZ§. un rond cornun care S~ trece printr-un lel d~ ereditatc !.OCiaJl. pe dC;l.lililpn eelei individut le ~] La care fiecare gcncr.alic: c. sililll ~i'I SI: .daplczc din nou, Hcrberlpencer. pcnlfU a dm;ed. pr gresul in mit al soc-tc~llilor. adrnirea ipoteza indoid[1iC'~ .1 -.:rt::'dil.'i,ii CJrmC'h::rcior ~Iii!,:ltc, Dar nu em neveie de ~Cc.lSIJr pentru a dernonnra cumul .I't~n bunurilor sociale, care ~ poate efectu si altf I decill pnn £cgile Cfcditu,ii HI ivlduale. tru\icrea SI.lCCC:!:l\·~ ~i rnercu Iicpt:LaUi ;:as.igurl ruficicnt dCPOll11HC;t valosiler ~i bununler COh:ch\'C. ,!o~leniJcr :'0 ilil1i - - face: in 3far3 de once critcriu biologic,

dlci, dJ.r;;l .,rlm elirnin. din ornul actual lOI C¢.;:A Ct; a depus tnlf·jnsul 0 eduC'al[1: de tiecare cIlpli. lrt:buic HIlUl ~c.lIm~ de \ ri.1r,iik pe care fiirila \1': le ej(ecul~. tnir-o mlsur.\ I reeare, pc tema feJit~ de pmgcnilorii sui. Dar act:Sle \, ri.ll~uni hmd .. ecid rntnle ~i pll'odl.llcindu>se in eriee seru, IlU se po[ adun, in lIrIII11al'CH rimpurilor pcmru :I rnodifica

PCI~:· i ('hiar dad pcr:si)lenl.' rOrjdar nJrlurii, dup!'a care dll'lP01:iliilc; spe ei 5C .t~ln:,rl mri:!rillDjce in fiecare din noi. Ill' Ii d~ m.:ln\ ins, opc:rn SociClAlii, [Inn ceca cc strange

'I I~, B-crp.crt. I:l\·, Im'Vl1 aL~!iltN, • rnr I; Lxs deW' HlWt'C' rJlt I~ mnrak t:f Li.: 1,1 rei'pOD.. p.. ~9--* 296.

110

('3 erca~~e abic~i\~ in afara de noi. reu"'~l'~ de I:.J ge~cra~ie la gcmer.a~~e sl Ucio respect. ,;ll ~nt'll:m~c .. aLlJrlCl c.'nd trcbuic, fondul primon:liinli aneestral, H.rrl III w.1.~ cl'j I! p;n:~ de deosebit panca It cec .. cc e II.: dobMlI.hl pnn amul _:n de ci\,'daape til: cral:nlj. C3.f\C repJeziot~ londu! inalrembil, natural at omului. flHurne aeestea sc .~upmp~D. ,se ame: tect. inlerfere- _7'.3, se ncnlrafiu.1 I mutu I Studtul etnogralie al .. primili\ilor'· nu se poale race plednd de la prcsu:pU1'ierea UI'IU~ fond n.~'li:' pur. d~nMeCt' .,dtJP~ .nl'!l arn "hul, stmturi de clUhM" C<l1u!,!atc finn expencnja sDCJaJ!'Ia veacuriler s-au depo ~j peste SIdlCbd lor ... Vom pLl~ea Ob.§ClVOl in aceruun privinJ! 5truC~Unl ~unetca5C1l a copilului, eu laale. ~ nn~ufa oopj[~I~i ,nu; t ac:~e3!,'i CUll omului matur. 1I.bl ales fimddi wpllulllDll.au:~r m cee~ _C'e ni se pare I;) el spenran.este i1dCK3 dcc(UIIHU·II!.ducttlll p~ can: i-o dtlm (nrl Ii IlC dam seama, m'oru~ de mjo~<li1u prin t!'<celcDlJ va fi i'IiiS~ inlIO!lP'=cljUDe~~ ~J'. lnbu! toll mergem 1ft aulaf'; ac.eslm rond ~e SUClli~llll.3IC !j] de asemeni de a~ociabirhJile can; spare in con~lIn~.D ~D3~lr~: dad soeietatea roru.tiluil!li B-ar fl. derus in Dfn obieeiurilc I. dispozilill~ care fie adaplc_.rlIzA la e~~Nll~i mai putem cJp!la rC:"1:~apa dedt din tdnd lID clnd. mtr-e nrMuJgcnn::. Pe 3ccaua at lrc:bw sft 0 rechemlm ~i S~D 1'i.Jlim.'"

2) Socic!1}JiIle omr:n~li III oom.p:uOl,ie I:U eele nnimale nu numal dl U'1lliUmU ccea cc dobMdesc. dar- ele pot crC3 0 swn1 de valori care i i au \1a,.8 lor indcptodenlA. t\CCSh~,Q 5(; meatin in obiectiril.lre ~j ,~i.mpun omuhu' din a{8n1 CJI n4rc amine F CilJ"I: lrebuie.sJ Je asc~/f~. . .. _, . .

A!clillllwndu-lfE mora\"li&irI. bunur]. m!llJlU\1I l;& \'~,?fI objcc;1ivc. socieUilil.l: om-cnc:j.ri se dczrobesc de pro\'ocmle

I I>t. Di!rpDll. ~~ d.eUJ. 'CHn':c., d~ I:J I'IIIQIIIIIt ~, Ii.: b n:ligidn. p. ~m.

lH

lumiiim;:rmjurdtoare. pe CMe o pOI gandi ~i dominI! senin prin prisma in~lrLlmellte]or spirituale pe care ~i IC-Ill.! creat in a(arlli de ele ~j eare IlU D lODgcvitate mai mare, supravie\u1nd efern,c:rii viep om,i:!ne~li, !;ioi rezist nd imp::l1l'iihile la tr nsformfrile permaneaee :;.i ineaerente ale mediulu I wsmic.

AccSle enticili c:blceli ... e nu nurnai c! e aurencmiZ.CIlid! hi raport cu natura, nu numai cl't in snlidaritatea ~i r!li~~alo:r nu se lubura. de crice snrnulare vine de la ar;::~i:lsllli, dar adeseor] ell! reusesc s-n C1'imbat~ ~i is-O reprime. lnstinetului animal de eruzime, de cO(f\opire, de distrugere, sub lI"c:rm!li tie impcnnive etiee san [uridice, cit reusesc ~!-i opuie lcmlinle blhde de filantrepie, de pacifism, de abnegalie, de aseetism sau de: iubire, Create pentru .J supravietui ornului, i.nstiluliile. Inldi,ille ~i valnrile sociale iI ajUli sli sc dezrobeasca dt despousmul impuJiuwi violente ,a pomirilor subiecuve.

3) Cultura omcneasca se indreapL1 astlel din ee 1n cc mai rnult dtre' fellomene de arcifidaliz:m:. Socicl:!.PJc: animale, mod Sli:l1\S ]ega~e de eerlnjele biclogie: '~~ gcogmliei. n1!l pot o'pllIIfU: aeestera deetH reactiun] ~pDDta.l'l~ ~i dirccr.e.

Elcmerue ale naturii Ide insek, nu-i pot rezista dcdl tal prin m~ilDt'ire naturale. 111 sl."himb. '''''loa s[]ciCI~\ilor emenesti SI: complicti plio:'! J.anernlelc..s cu nenum~rale creauunl l(lclrcc. C'3J"e 1.1:1 I) ebservatie :5lJ1iperridala pgl aplfC<lI ahsurde ~i inutile eel pulin in pane. 51! peale imdege pa[l~ rna ua panel pllismuirca de instrumente [cmrit::e eare sA ajulc ernul in lupta sa CI.I condilillc m:llu[lIr~_ E Iirese Q el "i~ U im'cnllU de -~a plug ~i pan:! Iii mallin~ 0 Sene din ee In ce mal mare de: preluDgiri ale mainii sale - ell iIDl!l~i un instrument de {abrica~ ie ~ eare, ClIJ tot esraeteml lor artificial. filtndcl sunt crea~junile silk. ~ 1IIl!

112

gas itt glua f!!.cuu: .i~ Jlatur~,. s~ cnnstituie ajuteare Ingeniease pentru a-I IDlbyn~1:ll1 V13\": Dar om.ul 01.1_ ::;:3 muJpunil co il'l\'cn\u. de. inslnl.~en~C Ulll~. el a nascm;u l~ raport cu accSh: stan ecanomree ~! lt~n:r.:!,;. nellu!,!"lli~ale ~I biz3re simboJun. cue SoemniLca \'L!illn ~1 w"-ag,alU eiudate ale delirutui Miu religios SaJU artistic, T,ahs~lJleh:, slimtd.a:rde. clllb[lllc, i'fit;anl,alu m.3giC~. inscriptii, fo~u'le dr: descGntec. ebiecte rnrl. fOll'mll dcrinil~, dar totusr dc' inlrcbl.lin'lare saerala, allele CU W1li1li de pieire s.1U de salvarc declarate •. tabu". loaM: nu au niei 1m, fd de S~l1" .,.nOl~IIi.I"'JI" in acceptia bioiogic:i iii. C\ilv3.nruilui. AI.lH~ri .lk ~bU::ClC ClI insu!joiri minerioase. se 3.!1~ Obl~IYJ1 ~l ti31me. E de tnirebat inlrucal serveste rorucrvdrii cmului ea individ S3l! CD lIopelli sacrifieiul prin arderc pe rug de ',le~i de capii sau de Iccioare, ca in rilualuJ lui Moloh. suprimarea !!,Ianddo.r de prccreaue Inl'l'-O \'mllti lnl:f\ "-pinla pcrpetuarea speiel, eala ~op'i~" dispari.~a unor elanuri inm:gi prin cons:um.u:ea benevDT.ll! m rae, SCflle:.Ia:r.ea sau tatuaren de tonnale magiee pc cerp, amputnrc.a paJ1.ialasa.u tDl~ ~ m~~brd~., practieele dl.i.nuito:!llfC de asceusm prll'l. m!1Dl!H:. P~1l Infinite ~i variate ('hinuri lfUpe~ti., care COru;1lJlUICo;C pracuca magid say religjoasfl a a'LalOr lrib~ri_ T:o, te :u~slca~ese de dalir c.okclllo'. tOilLe aeeste supnman sau nnesor n ale \iepi emenesti n-au desigur nici 0 sc~~~'tie ;ditrecI biolcgid ~i sum compl et ne cunoscu l~' ~C1e l~l1lo:r amma le, mill sj_mp~c .p mal puti~ perverse. Li:ps:ue d,c 5C'n~ {rI.~~ de ofdioea natl!u·!l!~G! it. lucrurilor, l'iinddj rcpnm.~ ~I dJ!iLmg viata, tie au tetusi no adlln~ se.rI.!l SO?a.1 ~i c,:~mom~c mlr'-~ !5Uprilistructur:i de ere a illl!m p ihice sunbohce 011

eonceptuale, .

Tot ce se petre!:!! in soeietatea omc!'1~3scli co ,;,pcr-l1 de anifIdalizarc. Aceaslll operA sc rcallzcaz:!. pun dou~ praeedee: prin oou.\tn.lcrie ~i prin rojH'i:n~·!!'. Natura ne

U3

,oferl don 1:n ctdru'l Cit Icncrl~ ,I, CI~tClriQr e:ltGYI c~cmcnt arc ,llccllCl. nu IUD'l O~ClrU 18 lntlm,p11!JC. cl Ic1e~U~ml'L de om, M I InEll, 'mb~ ntl &eCl.-:anel. In mut. mal mlel lfI' IUfI omum este prodUlU'llolului dcclt .cella ,. QmuiuL. Inc1ntIEOruIJ pea.itu de PArcuri ,1 cuUud eire ,ale PlU'll de u~ld DU e IcCr"i pc, elf,~ l.~ In'tlLllill In'lUI load IWiu Ce~r ~~d I, d~1 I~ IICU'C ~ocuri, Ii. :nit! pldurile t'Y~Iyir&UlC ale Oc rmaruel lui TIClit n-a,u ,nirme wmUD aJ pe l:I~um imcDllde wturi .Ie uzine,lor de utili.

AfhiteClUl&. phi _ ,i (11011 ~lirUor IUDt detemHnite, uafiJIEi!I_d~ om" Materia ,i IIlIlturl bru,llwn pute moL ta mini J;l'1~b;~ l,jI.uJuli. CoDluuC"lie 'lnMnmcllZl prc-flure ,l ,oombma(ic. ftiD opera mdeUpfo:r omlnqlJ. ~lImiln ,e:xterioad;H C ,0 CODlWqiC I mediutui-eo!eetiv. Obiutcfe din jwul nob'U, wtmnumtcfc de lndustrie. Im!icltl. de Iii klljek~urilc ,lrtl.nJllndeji1o:r, •• , l.ncu de ICiIlo I IU!lIBlicnil!3f,- ."plrtl me lP.lliumui lcgionarilor r.mnw. ~mpleEc .1 9.I~c.diMcl~ lotlice, llatU8II. elenl, pieturilc'. cos lWDt'le , DICII una din relc nu ,e oferill de IlB:turl, d. pLlsmuiti de, ,om. Dar ou numai oblectclc, ci 'll ~rI'Wi-

talll! DJllltrl e ,I) oonstroqie. :Mit • c cue:· IIIWnJ

8!U'e1e. ,ubi::rrU Ii I,e~_e. dlmdu-le I - .' llx,h cddvnlCBI

In naturA, vecb1lfJ IC,P'C!I-U~.'~ .lc.,tDde cue diU olm~lillor. ~i~~lelcl ,~i u:llor wtUP.¥liICJC1ti ~ car,e nu le-au Int nJClodIliti, l'«z:IIl eare bJdelqtc ,i (a~ II vcrbcud o~~.col~ Iluruv!cn~~i. cate.sp~ll IO,gi.cc Ii ~~p.tclc ,.mn,fifice. laate .UBI mvcn\luLll lIe omuJu •. IndlV1dul sinlor IHIif fi Iwl aiLe! Rla1ii ICU lumea htm~Ufc!toare dcel~lcelcl pc ~~_i ~iNlf [i dictll :m:b~Ecle .- .'.: 11 pe care le-ar fi legIt prm t!\c-va le:nzaJii HoelIU: 'tow de pri:n ref]ee s:i instiodc.

Arl{ficl~ Llure _ ou .llue~G ad IIlIUD!!li ICODlU1u:{ie; e I UtJc.amnl ,~·I coD¥en;lod.!liu.f1e. ODlU~ nu !I-I mu.llf!l!lmi~. I ~ -,I 00 Mlruhm:1 un 'Wliy,cn. E t ~~" dl t ,t UII. lens. ItGla tm'c II VNt c:1.

March: lnstrumern de: semniflcare c lirnbaju], Llrnua omulw prirniriv ea .,1, nimaleler, reJu!>ii ~[l resursele lor n:ttumlr;, au c deca. 0 cxpres:iune dif~C~~ a cm·l:lliun~ior: lilrig~151l11l1 gl,; t. Omul ion dat ecva in plus, un ifl\c~es valsbll pe11llru un lmreg grup social. Co ajulDrul t:i.J\'irHe.lor, uru\'1:;~U~ s1'ilu mental s-a IInboga.til ttl espresii anumile ~nlru i[l5u~irile im:rurilol', pemru n!ri sufletcsti abstrnclc. pcntru nol aetiurri, Toal:i [arma fII03'!itm de mDoa~tere iI. lurnei exrerioare C 0 CClOSU'lH::tje ccnl,'cnticmaill. de ordin socia], SeoUlliih: D.U DC spun cum. C in adedr luraea, ci cum o vedem prin optica t'u]1UI:a!~ IlJUIlIW anumit Lip social V§zul ne d~ lumina ~i culearea 311<11 cum ne-au deprinssa le vedem artele plllSlil:e rnai primitive sau mal evolu te ale unui timp ~ rue 1II1lui ~oc::.

Sunetele S~3D form rsi s-au cOll1bina.. in runetlc de WI muzicalll 411 unw moment i turie. Pan1 fi enzatiik noastre de gust s-au trnns(onmn ~i s-au imbogd\il dupa. arta culin_.arl1 p care: 0 intrebumttlim. Notiuriile ab.!ikaCle de "pl.l(~n:u, .Jegc" , .marcric", .Jormill'· soeietatea k:-a laventat, PUo:plia de spatiu A. pomil de 131 m~sudHc"rea ogorului. iar Cell! Jli timpuhri de III C'3~e[ldar dela ump:!'llr~]f~(I zilei Ul ore ~i de hI densebirea zilelor in Iaste ~ nebsle, Catcgoriite ~ogioe ele in~ile 00 plecat de IJ nevei sociale. Viillorilc, care n-3U eehivalent lnt-a nalUl:a. indifCUf:D'lI. d~~. eele etice ~ eeonnmice la cdc: anistice nu suat iJltcc\ a. dt:ciil (ormularea preferintelor unui anumit sill soeial.

Anfel universuJ nostru fil.ic ~i moral e 0 eonsiructie iDlIcaga, eareia i s-a dat prin con\'entiune anumil!! semni[ic5ri.

inh"e societft~iie animale legate bipnotic de mediul lor natural ~~ aeele om~n~li ~c opun llrClnl4ri d~fe(en~c: dcpoz:ilrn"C ,[IC'lIIDU laLMl, o biccLivare, IlrliEkinl izare rol'l~~ructiYr..

114

us

Ca '}:i if'l suueturu psihoi(}~i~. until:' am ~'Cln~l;1UIl ~J lin caracter ~,ccific .:irniin'lI~J sau suprimarca tClH..IiT1!efor impulsn".~, irl\.'iara :5odaT:.i ne gbim itt fa~! ;lI:cllJia~j Jenamen de refulare, de combaiere 3 ceea ce line de p~rmJ~k (rus~e !Jile elanului vit;)l, CO.mprirnllreJ datefor bJologg,c.e lncb~se pe~g~l.elll in ure!! Doa~lril. prin pmc~de," de ~on~n'ucU~ an~f.ic!iill11. de: lIupru.'!tructuri aplic.ue me di ului natural, P ri [I in lerclicti~ si canalizare, ~ rrusi unea ~ilIpn;:m!l :I .'iOciell'l1ii. Acensra [] u cste OI.!lC(;\"8 dct:oil proiecl'all'~~ in afa.r1J, in Inlnscel'ldemL~!i. a kgiJorsp!.:ci.fi~ ,SlJnC~ lull!!w (]mem::!!o.C.

..

.~ ~llil.at in ~h:i!I parte cJ m.t:nlal.il.a[t!3 Cu.rope:J.nl! e Uiun'lil dimr-e sene de a.li<;maln'e pendulare, wJ.1-~tn1Llrid ~n aQce~ rcpoca SI!IU iII perleade suco;scivc un (JuJIt~m de l'cruiin~e ~OI1Lr<'l!ri.i. III 0pD:z:i~je d~ credirue ~I critcrii, negaodu,·se uaele pe allele. SmlQctui european e impiilqit in d(lu~ tabcre care sunt si1i~c s!l optcze intre perl:c.hi d-.: no lilU ni conil.t[idicto:ri i, !l.la~ eric -spii i l. in W vi d .~~ I'(;j C ta h.:. 1.l'~,toll'Ha.[c:~.lib~rla~e ere. sun t c,'Uel.'1l din aceste nspectc, '[n ,oll~e d!5.Clplinl! se rorm~azlli ast rd de natiuflJi polarc, {Inti.oOdlce. pe care un grup sau g epoen le prdcrJ sau Ie rcsp!J']gl: " T.ot OiJ:n,~l!iulul cull urei noth'lrc e d:icJfJ pe o serie d~ dublete Ide{dog)(:~. earc se 0rul'! .!ill se succed In rt:l.i~ih~ Lrilurn:fale. ciind uaul, C<lnr!l cantrariul sau, Seoole de Indi\i~ dualism '~LI ermat ~lt{lm lneliaate !iprl:. \iJl.1 coh:i:tH'~ d!Jptl ~lIlIm ~noJdde dc i:I~[mU:oth: au p:reccdal perieade de hberClbsm. b2:i: de p::II:Jri.Sm ahe.rneazl'! cu faze de belicisrn,

_ '~di~lILi R~le1I_; lJuaHJ.mll' ruirurii I:'l.Ilo,rt;Il!:. i n ~_ fmt.:. douJ lumi, J)H~IiI~~'~ •. IY4J. [Titlul exIlIc! ... 1 "~~~u!ui t:.5l1!'~ CI!I..:llio:mw wJrl.lnr ~'UI{jpan~ fl COlJrep{J.!J umulw l1Jciil. n, ~lI. J

116

$j u I1n ii rea lallA din preferintesuIU servite de I) umllJ~~un~ aprnape cgllil de cnluziasl~. Hcg~~ ~i Marl{ 3D descris cet

d.inlii JCCillS!lJi diakcli~! :!. ('o[i!ramlor. .

Aici am vui sa atragern J.lcnlia asupra unci .'lLc.o~,?b~ [inni aminamice c:\lre care nmenirea ~i p0-:n.\ pel'li.lKhc:'jl~ all ernativ preferlnjele, E verba de" dUriLiJi,~u.I narursartif ci ali La til. Din annehitete p~M an. ('I rneru re a e .! lrasil cind C~lR: gU."lU] pcntru simpliC'it3.h:.IJI naturala, ~~~. i5u;r~ sele primitive de .. d~lo1. cind ~prc fo~me de ci~11rz.a~I: urbatl:li ~i rafi .. nat:i. spre un su~, de \'HI~J1tomplica~ de invenuvitate ,I ldliIl.i~~. Anlicl:Mtnlea a lOSI [l form.1 ~.Ii: cmh!ura urhaaa, Civi1.~~ile vechi .)S(;III.I Laale ~l{anLilglile traiului or,a~enl!!iC: densitate mare dc: popu]a.~le. [:ome:rt intins arte dezvoltate, eenlort tehnic, Din cand in caud. s -3 u ridiea ~ si ntunei vo~~ de prot est 11 re Clill !'I'[ ra lJIl:d itlilCcl de \'if'~i eornplexe $1 ebositoare ~ imriHI~a, 1<1 reveruJ\e,.. s:rre nlltur;} :simpli'i:'ji Juima]kA, T,Ol sensul Cl~~~~ulu~ .a!lltu:: $l ~ repreacatantului siu Diogene ]]II. a~C35jHI direc~c trebuie g~iLA utmat dupltiloeeil'Cvtd mediu, cu reud.n.lism.ul f>~u. formllJ de ... i<l'I.a t:'dLl51\' ru.raia, dupa, cum a ararat H. Plr~n.iH::: in care e x:i.stC [11 a lub.ll'l.!I decade, ca ~.oi Iaca Joc traiul il~ rustic pe lntinsul mo~iilOV' seniorale, ~n jiJJr~~ ~>l_..td':ll~~ Iertifieat, Ren~l.en:.":!! modi: ma incepe in Italia ~~ apm m ! ol Q ceid enmJ ell rei.1i!l,ri e rCDI vi ~H h Qli1~JU'; ~ lL. cu i:ODCUl'!'iliL~ ~lii['l~c;lor ~i a ld:rnicci desceperirilor, Cl.![ tniumfu_] elasel urllaJrn~ prin a::lt~l::h::Il!!:. bm-,ghez.];J.. rune-lui C"L11m.inOJiliLt _Ie aiins J.[I .sffmjilul see, [al] XV'[D.]c.li. clmd gll~~ul ~~I1l~ in~oarccrttl ~.tli ",i"~i1 ['IIHaUli se afinn!l m~.~ lIud, pnn R~usseau. ohosh de rafineria ex:cesivl1 a :se~olnl~ s1'lu: ~i ilpe iprin romantic!. ru:is.t~rn astld ~::li (I rru.~c,o~~ d 1~IL!Cl.Jdi de iI d e vb<J l~ an~i lc:zJ lntre a~pe ctul !:11!~~o]tc :),1 .3 cel:!! industrial ~I vic\ij,

H7

AceaslB. upozitie arc inslt ~i un laic m •• adaoc ea e OPOll'lia lntre dat ~ censtruit. E 'l"OfOO dt:: rl 1,l!J. grade de elanuri, de dOlLla' C'-3I1~il~~i diCe-rile de teusiune suDctealldl: una h'lTnica. £enemas~. print'! de ini'ltlI'livc ereatoare. care tIe cnpcrl. WC'.s~ui~le,. constnaeste 0 via~ll j}guA, instrumenu: inedite de fo!osiro a mcdiu1ui cosmic, de imbog5Ure ~i ridican:: prin tehnicA a sl.andnrduiui de v1a\lI. ~i e alta ru tinara, n bosH!, avm~, conse rvateare .eare U[~ ~ te eomplicajia, lacerdarea, irullllljv'll ~i prefed ehicrudinca. repnnsul.Iinisten, 'lram~ia. p,~lra[e:l tl ecea cc alte genemii.i i-BlU d~l. Brli !i!! adnLlge nimic III zestrea mru;te.nitd. Cine n-a rcmarcat in via~ popol1relo[ epaci de mare ,n·anL. urmnte apoi de l!~ri 'Lr&'l.dave de secole, in earc se rumega inIT-O \'iatill de rentier mestenirile prlmiiu:. fad! nid un ere ism , l:u a nici (I u:merill'lu: c:weaHI~rc~ Unii aibemeaza .• ux:.eptand datele naturii ~ cam sum, ail:ii i:nJdcg s<5i na le :J cuhc. :s1 It: preJacll, s4 le dourine. in fond e dCIlSe.birea lntre Il cmenire progresisllli ~ una eenservatoare, Intre una rerolujieaara • 0 alta lfadjlioDalisl'" iD phn3 flerberc ereatonrc a secelului U-C~L u.n Si.smo]ldi ccrca .'ioC1ctatii (e~uDl area. La iladwnrl~ m ~i revenirea La vi a I II simpl ~ in mlj[ocuJ lui .. alma mater", R,1isplllnzaod Lui Sismond:i. K[u~ M r-x a ar:U.at cI ericc revenire Ia nJhm\ e pwfund reae,Ionad .. cA lumea, ea ~i ueenicul lIn Goethe. e .. dllJ\<3 propri~l~r ~ale, del:ic~pcriri ~i ell mersul j.!>lorici nu poate n rc VCr5J b:lll. ~n HmpuriLe ncastre, ,Bcr,gs.oIl, ill'll :!1~3 de 1'1: gC~jonnr ea ~i Sismondl IOri Ro~ssc:lu. in ultima sa luerare, iD\1J[1.ujc~le; "i~la induslrial!1i de reate Oagdurile cmteolei noastre: rr~1lboaic, r~'II'olutii. i!ilovlre nervoasa, $i cere ronfundarea Intr-a ROll1i faz.I\idilic3, comMtand alimenuuia cu C'4nlC. exces~ de dilln~cl.iw, de ~li.iH,e ~] de in \'cnlh'iita le industrial ~.

5i lotu~i acd:l.lil filos.cI ar:.'llase all daLft d ernul c. prin cxrelenl~. un animal Ia nceter, I'u un unimnl fabricator. ci Lilli nnimnl eonstructiv, in toate ramurile \'il·l; i inrlusiv cele spirituale ori morale Ii: Offillt. Un animal ncputineios in a lucra C;1II t: en ce ga.-;e~h: gal::l r.irul, ne.mulJumil ell ceca c:e i Sf: oie:n\ [ltScl'ii.mb.u. un animal c • are respinge dah.L' ~i simte nevui I:un"rrutlic:i pe:rmam::lue. Civilizalia inln:ngti. 'i1iinlll ~i, religiile, tehnlea ~i ana, morala j viall1 socialll, nimi,c din route acestca on e giisil de-a gMa. ei plasmuit ell inh.:]ig~ntJ uman.l. ill uhimni ant. 0 scrie imn:ng;l de filo50Ei antiruliORali~li BU disprclui1 illtc1~gen~a. Ilduc5nuu-i diferitc eritici, printre care aeeen c3 IIlU poate pricepc decat ceca ce e eonstruit IBergson) ~i ca BU poatc; p~tmndc secretele vietii, Dar tot ce inconjoam oraul inelusiv con- .C'lIlti::l despre Il'i3~:I. c Opcf3 eonstructiva a inteligcntei. In~e~i datele naturii sum inleh!sc C'LII ajutnrul UDOl L..it~gorii cpisu:mologiec carr: sunt tot de t.lomenil.ll ~nslruilu!ui. Am v:l,zut cum psifioio,gia umJ.ll~ amfina datele ~lm~luilor. cum, seeietatea inlilibilion.eaza elcmentele OlliJrii Teate 8iCeSU~<I sum .. construeui'' iI.'~lllifi ori contra datelor uaiurele. La ce JiT servl 0 facl.liHlle :;uOetIl:3scl\ care, ignor~nd enigma ~i sensul c:renpunei ]uudigcnu::, ar rccurge La rnisticism spec a rcvcni la lntelegereu elementelcr frUSLrI:!. nalum.h::? E\;denl. nUflul~ 0 retregn d.nl:! reaetionara, l.uprimjind un ee r.I~1WlC, lllD!!ni'l <I creal prin culiura. I!JI' reveni la ~~rscle primitive dl! ln care <Ji pnrnil, adidi dm ~ou '11:1 animaLil:Ue.Misticismul. adidi eornunlcarea din:ctri. I}I; deasupea oomp-rchcsiunii eenstrucuve, alJl! I: opera inteligi!n~d. p.n:conizCJzJ retregrad eornactul I:U naturn l:Iep~emenU. lnhn\iJj millid e prel:"Im!0Qre:J s1:1rilor d~ rcvemre la runurs, adic'lli a rdz.boiu'lui. rn epoolc: pfe:merg3loarc sfingercaselor b11.~lli. misliC':1l ~i reia totdeauna UJ1I rcl pn:pouden:n L

119

E [ldc\'lIr,,1 d clanul ccnstructiv nU PO[l1 e •. refula" to[,[I] nllOioon'lti d.tlll.d natural, £1 irurnpc bmtaJ, lmpe~uo:. m flrca flO.~tr~. in rcatilU!l!iJc noastre s!llbllt"C'C ... f.irlunhd p"Jjghip ~uhtin: n .. constructiei'', HOalMI" l[.iie~le violem in ioi ~i se rl'zhl.lll'1l1lk.'icori din lnehisoarcn in Care e ~irlU~.

tia~ tururer sod I: I !'iJ,i]or. C3 ~I Vi;i! naastr ...... u.netea.st;.1. e lin eumpremi .. intre l:on~ITUqia UBlilIl.ti si dfepluril~ ~ C'.OIf-.; ~i le ecrc rnercu natura: iar istoria e o~'qmd'j ahe:mll~ie inlre tehnic si bucolic, Inln: mgjncr ai savant pe de Q parte, si lrnre Ml~dlll ~llCiob,'n. pe de Ita.

In alar! de aceste hrutale iruptiuni, de ;ltt:Sh: violcnte rcvcniri, glUlu! pemru nalur.l pO:HC 1i s~JEPLUmul Llnor ll~o~d~ darcrite excesului de rensiune COruilruchv:'!. E 0 ncvoie de iaectinire 11 fcorei creaicare. (I rrcvoie de rcculeg~ rc ~j odihna, ~ rurn ~lU'Tfll:n.llii c:!UI:I. tihna vietii de ~ I . sau eurn dien! u \'i~iii d~~.lnlc {I, £lto:':lnclor sec, [al] X\"nJ·tca fr.lncez. \-iJ;JU Dl.lmai Ia •. bcrgcr.;u ~] .. bcrgereuC:S~'ri:. I" rornanc tie tipul Paui ,:r \"ifgilli~, til Iarrneeul carnpestru, In acee~LS\lIl1e de spuit 'J ~Lrl.lo. plohllbim Vir~i~iu .Buoolia:lr$aie.

CArITOUJL VI

ETlCA, ,alVITA, ell IL\STURNARE A. RAPO'RTUlUI D'E FOIRTE

De La [aimDasa buiadaa lui Pascal: .. adcv.!}r dinoo:acc dePirin'i!:i. croare dinm~o" • prin can:: S!: mdidi R:b·u~i:sm.LlI etie ea 0 .:lb~f(. de lalitudint. aproape toate lmt!llcle de mO ra I~ metp eu p r.D(e52ii de ciled iD~ 11 peehu on een In \l'aiabi~il~ ~ii eurral e i ea di s dp~~ peri LiI~.

IOu! loate clI,uU;eJ de SJlCCUliiL~uni sllese sA se lie seam~ de mil edl Ql:D.vaSl matefliam oomparaltv de documJell13iLE. m.Jjoritu.cOll .IIlOm li~Lilor dismti:l, 3.Supm mscnnismu1ui C l le universal, pkCi1 nd ro~li.e 01 de 13 o BnUIm it.'!. m:n.cep\ie. mai m 011 ori enai PU,!IlI :5pbti3Jml. Are mepl~~ C III accasU privil1,11 Nil:lzSche:,~ .• JIXmai filDddi ei (morali!iLH) tm OU!ill.OSC flJiJude merale dc,~~ g MSOJiliR. dlin ex1lrilSe aribl·· '~mll"e, di~ preSiCurUlti, accidcnlalc ea c",ksie a mcralil~~ij din apropiere.a lOT" din oondiiia 10r. diD spirituJ epeeei, ill ~lli!tlei eri al regiunci- ii!n.dcll :!i'imt.i mperf'ect in fOniDl1i~i 3sup~;a poprmnlor, epocilo.f. trnd.i~iiJor :ji~ r~dd ou .54 ]ngdjc5c sA 5C dccumenrese, oU"~l pun ad-l!vara~elc: pmblemc ale morl!l~i" liilnd~ acesle proble.me ~u iilpial!f d~dil dod oomparlim rnai mum~,c: mornk •. Ceen ee if050fij

nLlmc:rc «Iundnmeruul momlcl ..... nu apure sub tJ IIJmi"'!! \crll~III" dec-iii ca 0 lorm3 ~a'(tI]ILa a crrdlillci in morula Jomm:mr!l, un .nou mod de cxpnDlCl, in coruC:ClntJ, 0

tare de faph; H1 Icgalurli ell 0 ilIor"JiJ dClermin;H~!...··' A east :-pmlril hl?Wfrrl.li'· 3 ctieii pan in adC\'ir greu de d{·~cIlIJCm. Cc umr:.!e se pcau; stabTii In Ildevlllr ~ tre lene: ;ub~i 'i ieftlrii t ual a apnaapelui din ~~31: ercsun ~I I, - gc~ [ liollu1ui. ochi pemru ocbi, di.n vechea rnLlr~l~ b.lhhciI: unre princ-ipiiJc moral I hedcn] ... 1c ~i aeelea <J J! n gorlsmuhn kJOIJ iLD?

~'J cJ .rll;; kl~in d i III bine, \i a ri c[ u h: a doctrine lor mernle nu c m:u mt;n.sll cle~l nc~c., a diferitelor eonccptii ~liif!lifl~

u e;'il~~lte. FilH~3 lui Alblo, sau 3 hn Galilci, flJ,!'I I'll! conccp~e ElIloocmc. "'3Jotil ' !!Stl icc ale Irurnusetii ela .. ir-e J<I gTCC'I 1"'111 de car C'h:ri)olicul unil .1 romnnticilor DU impIi~ can: ,e!c~i opo.utiii acele - ~i e duzium? $i ~QIII~! sc po l vorbi de principii comune ale rcnnmel1uh.u C _cllr. dup!l c~m .. p poole slabili n conceprk comuo1 a h:'lOI~~I.!~ctcrh1J~' ~n.r~~~ ~·L1rie.latii cmpirice a principiilor morale, In r~la dn'crJ.ll;!.Pl c:olllmlJlUnlor docjnnale, sHI 0 ::LnUIl.UI~ . umtatc .. ImcQuismului ctic, >IuR,]~i in loalJ\ mllll~plli:ll::uca r:1SP!U.lli01.mlol' difcritelor c pori. Fcnomcnul cue ID ccea cc urm1re~h: cl, in IUIlC,iuncl1 "'OJ, prc..;inlA. ~lllp:l clolm vnm .. edea, i;. raeierc oomunc. indifcrem dad Q lllo;r~'IA crc~e in cr~lcriU] ?bli~alic~ on ill pl1c~ril. Se poatc :--1 blll,o unuate a f3ph.lbu meral in vaneuuca inB,~'1rilor empmc '. (J OJ cum le-au prelcntal di.krilC: lipuri iociale :sa\! ,11 fen I.e secole, C~:m~lu~ih: fI, Je 1I.~!.Ipra i:araclcrdor actului m.llml. po~ I~] din ::iludu.d comparaliv. fic rulUp,r.;) il.~pc~lllim O"lei:lIV LU care se prczim! moravurile, fie din • naba prohh;mrJOf de cou~lijn,!I pe ~fe D:H'lnichil dimre

, Nictlicl1e, Par dd/j r~ ";en ,:1 ~C' 1f14/. p. 14~.

122

moravuri :)l1U rcguli !~i \'ddl!!r,ilC' 3Ulanomld ptrsoDalil:'li,ii ernenesu le pOI pUJle .. ,$liinlJ. moravurilnr", o~a rum ~ "cdca Lc\'·,,·BruhJ. e aD destul de: lnaim I •. Asupra ace: uu material elk -. III COlis 0 serie inlreagl' de doctrine care rt!prezinl!li 18 [ODd l1umai ccncep,i.:l omml:1 II. unci pcrioade din i<;.tori.a omenirii, I IJjorila~eil eester pccu]3.iul'li se I:lpnTHI 13 problema mobilului can: d 1erminn vointu in artul morall. adiea eeea ce rre dClerruill~ u IUtT~m in'IJ:uD fel sau in altul. IUi~puru;mlh: la 3C'CiiSl:l probh.:m;.! pol IJi grop3l~ in c-i.i.tC\'iJ calc-go,;i liJIDlogic-c. S~ examinnm pe i,;~le mai irrrponante, spre OJ ev a lua oo,uribu1iJ ler lUi I~murifiea struct urei fenornennlui eric,

L Monla slinpar;.:;. E'fplic.l,ia conduilei mural sprin forme de altruism ~i de deVOU1'Rlcni forrme:I.ZA pnate cea min popular:!. '~i CC;l mai ru!op~ntliU'i tcorie, Dadl au Fo l dte\<l l!oocid Ii spre, dare, can: u reeemand 1 !>3nC'punca D~lndllr;u.3., sau ompcrua'liaj'lIl I~. S3U imeresul petsODai ca mobil 31 etelor neastre: rea mai mare P01flC a l~purillJr de c~,,'i'lizn.,ic :liU eonsiderat iubirca, campatimirea, mila c::t erirnc cnndiui ;I unel bunc puna.rl.

Bun~1:1Eca ~; lI1il .. IJgmc.llA in muhc pn:smp\jjrdi· gIOIlS':, in. poV~l1 milologicc, indicate ca exemple J1Lorah:. Dar rnai ales a:h: !ormca7J baza pe can: _sc !ipr\jin~ lO:J.tt'i ctica aCljitinli. tcnarea, mila ~i darnid3. reate lophe impreuna in nnecptul de g.:ncrozilnlc. pol""I:,a, dnlrl:'i iZ\'Oa.f¢ psihoiogia:. UDUI, plcclind de I un prineipiu abstract. de caril3le rca. lndi[erenl ~i PI;; deasupta orita-mil sentiment. se poate ajunge ~a pun!lri filanllopioc. pc bam eonformarii 1:1. 0 regul.3 eare preserie ea 0 darori~ mec:m.ica 115ud de aqiuni. $\dcpll.ll ursui ascracrrea pestular lum;~ ega!.. rn~ di~mllm5111t. ca Intr-o stare somnambulica. E.I SC devolca~ credil'l1dor sole Dn~liindos ~i I:'Ira cnturiasffi,

123

hoti:irlil sa-,i ra.C'll~umal datoria, fun participarea afecuv3 1;1 starca fiinlei, pe care 0 "Jutl-

o OlH~ sursij pOJle i!i:~i lnsa din imp!1fl~~ire cmaliva. prin lr[lnspunc.JC im~giIil;~li\'!l1 In ~nm:qHl celui care ne w he! HI ~iuenta morOlUL ln II: le gem ~i ~ra.i m 0 data tu el .,;,uJerin,a care-l chlnule. E verba de hllrno~r~a "EiI1!Wbtun~r. despre care a varbit nit a cSlcGc.a g,L:rMJIliA. AceasUl [I;nm~ de :i!impalic. dL:: "~mpl;l[il:", cum S-:!. mai rll.lrnlil. paste ~lIJa catl:m:lIOl.t~ {erma unci retrairi directe, senzoriale, e repredueere in co rpul nos lm. i 0 iU::U.lil.l.iz!lri, orga;mtice. <I Ul'li:: i 5l~]1 id I: n I i CI! cu i.u::t.:t:!! care ne :iruipi:ri com.p:U.imirelli. Afil:l.u:Plc F[a~Le serie undeva 1:;:1 u devamtul ~I_nflllism. e iln pielea ~i in viseerelc nuastre: restul nu e decal [l r~OC CIlIri Latel:lbslraCl~ ..

Generaliratea moralei ~impal~tice dep:l~e~h: c~dTU.1 mornlei erestlrre, care .1 ccntribuu asa de mull s-o :r~5p 5 Ddc<'ls~. D jJ,c~ in i~u Cl nia dogmelor e lice ~i rcli.igj CI;,lse s-an g.1sH prescrjp\ii care !>~ urm~.reasdi dQ.l'lJr perfe~~h:)[Iare3. indrviduala pe cal .. ::;.pirilU.aU sau evitarea durcrii !joi fi nCflorodrii - ell ill budism SlIU epil:lJ!rci~m -, nu ~I:: POIilC glsi vreun Si5UCNl rnorul eare :S~ consaere en 0- \,,1.Ioarc li:goi~m~j I, emal sisternele indh'idllll.Hs;le. care [0 deeurs ul vea cu lui U'CCY l indica u ca seep su p [em ctl It'

~b1vfl.r~ir~!:i pcrsonl1]jl~!i] umaae , rru sc gSlIILde.all c:ind f:1ceau aceils[11 rccoIDl!Jl'ldatie la un 'PIm.CL de vedere nrkl I.::~oi~l- ... Mai inl~:i. Dill se va putell ronlcst3 c:~ l'Iici('ldJl~ t:oU:~ili~nlr:l morll!lA n-a eeasiderat en atare un act lU'l'1'lllinml CXdU5ior coli!S"~'n' a rea individulut. Hir:! ]]],dDlaUi. un as c menea n (;t de enase rvare ,oah; d.:; vc 11!] m.or,!l1 d ileA m~ couserv pcntru Iamilie, p!,:~tru p3t~~J me a, Dar d<:!c4 :m.'li CO~~!;OI - nurnei pentru mine, CUf:Lduha rnea este ~n

i wllfl{u.nhik,yo.1i_ I. p, HI.

124

coneeptia opinic] emaunu ca up.Sila de nrice valeare manU. Aetele care Irnnaresl: rru .nurnai {'{lns~n',::Iirtl.3. da.r :$i dezvoltarea mn~~u rnelc all miH muhJli \ nTo,m:'J DOl, dnclli lind sa m~ dcZlt'oh I'ILl pcnrru un interes personal ~i nicl m~caJ euene. dJ1I" pentru CJ "Clcillil~ pcrfccticaare sn Dibli efectc fij]ositlD3ire penlru alte ('iill~C' lh!~!il mine. Dncl urmaresc imfi :;a-rul dCZ1fOh inlcligc!nIOi ~i r:Ji:llit~tile melt: pentru :I Sl:i~JUl:l, pemru a rr:ut:i. penU"iJ :il 1;1":1:: din mine 0 frumoasa opcfll de arl~, nici odata aetul mel] nu va fJJ considcrat ca mCII.1t. A~l[d. numai individul care SI.l1!'lt nil ~a f'~t~a [1 ~coI?ulllll.lim a~ CQ~duilCi ~e!.e, mmiil.e._ Ceil a l" LOdi VIZ!, se me.n II mel. pot fi c,! sUliccpublli d I: 0:1 j U ca iI ce st rol? Dar d.Jc;:i HU slh~e!ilc nimie moral COIlSC!'VJtU!J sau dezvoltand fiilli~a mea ~lldi~.rjd~.H!I~. de !:c individualitatea altui om <If EI\'~a lin drcpt de prieruate ilJlUpra mea? lflltre diferitii indl\;zi, nu pot 11 dec5L diJcn::lllc de grad, ceea eli:

D-ar pUIC~ explica dilereata de DJlU.d care deos.d:lii!~tl;: 0 amduiU moraJl1 de una umonlJ6. Di.lCi'I mnmln a:r acerda unuia ceca ~c rduz::i cehllla1l. L13 s-ar sprijini pc e eontradictie fundam~nl:l.llI: eeea ec nu c LIe admis IlU numai pentru motive logicc, dar chill practice, C~tl e greu de ceaceput cam ill aplieare pra'licJ OlCCIiH: ccntradiclii n-ar lua CUDo~lin,~, de eontradielia lo:r, .. Pe de j]~l.':l parte, dIlcl unul din scmenii mei n-ar pute.n sc.l'yi de obieetlv i:::ondlllilf:i mele. imprimJadu-l un caracter moral, coadnita n-ar putea ~.C~l. morEJ-lA ~ua.nd d.J",ep~l ~oy' nu unul, dnr mai -mi.],hi indivizi, dl.CJ, drlu Ilecare individ luat in pane e incapabtl de a comunlca 0 ~'.aJOaJl"C: mlllTOII~ eenduitct, :tdic., d('l~ I'II.! I:: fn sine apl de Kliloare ooufal:l.c 5U1I1a numerics de tndivizi D-8r putca fi mai m[llt~ I

• A.~~da:r. finalHa1i1:iiI e1i.cill nu poat.1: tinde c:lU'~ VlI'CLUli pnoCiplU individunl. EUe(! pr<:~on:th~~lii nu peale [j urn

I H_ Durkhelrn, l.D 1I·L!/~mIm3 rinn dii flln mnfi'l.l. if! \'ol'w mu] SodoJop~ 1:1 Phii"'Op!JIC'.Il, ~1" ,2.73_

III

seep If! sine. Ea DU poOlh: fi inlel~~~ dcdt subordonata unui ~el de devo1amcllil. S~pOllllla de un sens eoleetiv, ea nu POl~'11l mrnl~[lJ decal 0 sem,nifi~a~IC cinica ori eslelicl.

Pe de ah~ fHI'I·lC. lCOTi,lJ, simpatiei in5~amn~

"EinmhhmJ!u. ~dl.d. ~felegeTe >I. Of:IC;l~d raplc fJ.cuh: de un altul • .adico'\, ~I a linn! act bun. ~I II unui net rau. Vom faee un ~csl moral dad!. vom lnle]ege hn'idi unlJ.iasau cruznnea sa fa\l!! de un nltul? M·m.c de Sta,1:1 5punea: .. tout comprendre c·e.sl tcut pardonner", Un dile1<1nl cstetic ar putca ScUZ<I crima lui RJl.Gkolnika, dupll cum IJ{[J rom [In tic ar fa arras de Uri bandiL sirapauc, ACCSt3 e eazul simp:Jlliei. D r scuzarea ~i ju ufiearea un.h'ersalll <I aricarui .£apL pot fi elc un aet m,oral? Nu sa,,,'a.qim, 0 fapta. mOrBl~ deciil dacl impllrtll-lim un gest sau 0 fapta. care 13 n1ndul ei este ~i ea mornl~ .• adid dJcl .simp:niz.3m numai cu aethmile care poarta i'n ele valcerea mcraln. Urmc3U1 astfel !.1 cII'plicJ1'I'l inlro L!it actul f:1cUl de o ah:rt rcrs(J~na $i pe eare-l simpatizarn este sau nII.l1 c tc mnral. Morala :s:impJlie~ prcupune: ma] dwnaintea ortcllrel actiun] 0 anumita \ illo:lr~ clicll, and eeen ee e imperunu sUI tccmai in a <Jral::l de ee sau dad :U!Clbll'ii aetiune mcril~ ealifieauvul dl! morola. En p resup LIRe demcnstra 1 un I ueru care loem.:.!] c necesar de demons'l.mt

DupA rum obscfv:l M.a!l1chde:r. morala simpatiei, in 10 !ill iCNplice natura Iclk1! a aaei Iapte, 0 deduce din :wllldinca 5pCcl1uurulni eare 0 privcste, Dar un !lei de simpatie care ju.suUicl o fapU ~m(lmlli nu POBl1C Ii eenslderat en u i'iI act moral.

Pe de .a1tll pane, nu erlce jUdCC'"dL1 morru.'l. e DJiza'la. pc: :.impalic. ta1~, de pildl, judcdlli.le UU'c: le fuc·em 3suprll pfO,priilor neastre Iapte, SU$ieriJe interieare ale unnr co~t:iin\e fi-3m5 mate, regreie le, [em~d.rije. ind~ciriun ile,

'lii'Ol'l1 Seh~lu. NIJWF~ r:l rt.lmJj!'~ d~ 1M I}mporhic, Cdl~ill rfllnerlil. p_ ~1. 111, ]9,

12.6

apreeietjle 8S,!re.IlU induleerHt; f~\n ~.~ proPriil!: ~onstrc. aClium n-au ruaue de a face: co crireriile II . srrnpatre. Ell:

SUIl1 eonditienate de aile funLlaml:l1le eticc '.

Morula sirupatiei are dreptata atunci dind ::II"3~~ im_posibHil!ilca vreunei elk; egcistc, Ell au poate e "i.plic~, pnn prepriilc ei resurse mecanisrnul lu.!e\':"Ir;1l al wplu]ui ctic.

2- MoraJa cudcl]]oni::.lj. Felurircle vaiiantc ale acestei doctrine JlJ, dupacum se ~~~it:, t<l punct ccmun, prFcl'lt~JI'ea pUlctrii !;I!U unlil~~ii t:.1 fundament 3J eticei, 1n ull~m~ iMla.DIo\, ele ajlJl:Ig lilI LID individualism mei "mil on rnai putin i1~cC['l,~ual. Pentru Arurip ~ Cire.~a, care nc-a lasEll eea mill rJdlcaJl::t (gmlu1~ a hedcnlsmulul. seopul :,.upn:m II: plAcerea momemului, "clupe diem". suverenitatea aeestuia fatO nu D1IlII'I.a:i de Bille s copuri dar ehiar bUI de aile momeute, Prezentul irnediat l1!U trcbuic sncrificat in favoarea a~rept:!rii tlhor u m p 11 ri, 8.rndL: Inseam n.1 pili CC1i'C. flul - durere. Starea sufiletctl..'Odl lipstLa de griji 11 wpilu]Ul e idealul etie prin ucclenUl. Pn::z.clllullln:buic sA realizeze o cil mat m!llIc 5_llIlisf;l~tjc: vitall!l ~i !iuDCleasd. Restut nu lmereseazaIa accss,l! Corma. "iaJllI morala devine carnplet discontinua. Pn5Q1D~lilale:ii il'lITcagll nu rnai are un stll unilar de determinate. 0 deaordine lotalA de mcrae rue Ineohcreme, care rkC',cn I,; JeJC'~ioneaz.1l izalat i cone se contrazic,

NLI la 0 lSl£cl de concept ie S·[lU () rh c:,:U:'I!\i mOr;JJi~li bedcnisti,

Ei pleat.'!. de III un inrllvidualism eue, care urrnareste evirarea durerei. Once aprcejere mor:Jl~ e lirmaUI de 0 Mare agreilbila. on dcz.ogreabilfl. Binde e, de ('hied, in!>o~t de 0 stare de r.::on~tiin\n 11lIrul!t R~ul. din contra se m5soor:i dup!!i un ~C'nl iment penibil, Vi'*~ nO~"IT3 nfcCli\li!." eu polaritatea ei de: apc:lobil $i dezagreabil r' careeurn C?~.la[an:a III ceca ee opreste ori il'lI;umjcII11i eonscrvan-u vietn, lnteresul e;gois~ ccincide astlel co pli1cerea_

l27

Nu Wah::: ~ist~mclr: care PUI'I la baza .. ietei. ~m.urale p 1 ::Ic~ re a 53 u utilul sc p!.l11 pe un IlC 1"1,:[1 SlI bit: etlv, AC'I ul pe care-l .5tLv.i~~~e mdl\lidu1 e prmectat ]£IJ a[:na. iin lumea C;(h;ri~ra.. Aici d are a sene de crccte. pro\'oac6 0 sene de inl1lilenic. de turburari, ~n~m a apreeia \i'aicmr!l:t unui n .. erneaea act I'll imcgrit~h':~. lui. w,u e de [Ijl!lJn!l a-l ufm~ri. in "i]]~a inlcnoara a ~nn.di\'idlllui. ei d~ a-i !pasura efcclelc ~i a l un ci ca[ld s-a prod LIIS. in ~ mbtant"'. In 3,(1Irll e I. peate pHJi.h~c~ ~n!>l:cillite practice IJli~c cei pe:iiclItoase.E] e suseepiibil as U'eI de, a fi! m!s l!!nH in dime nsimm.i c bieetivc, ~l nu e numai 0 ~lnlcIl.tll!. ei !li un Pl'oriY!l.flcal. eare rrebuie apn:cij}~ dup~ rezuhatele sale. Ceea ceii1,~en;5ell!.w (!~~fd au e numi:U tericirea i.ndividual~, ci ~± C(r1 soeiala, Valcerea unui iI~t moral trebuie <JJprecia:lA dupa s:JLisflu::e,!~aJ unci cl,t rnai mari ml.ll!.unru;j.oJ unui cal mMm.ate nurnil! de oam~fli. As l rcl ~~do]li.s:mu~ iRd ivid I.Iwist se comp]e~eJzl CD eel social, devealnd un uulitnrism aritrnetic, ~(! cum l-a iormul,1l BCluh.IITI •. fie c~ e , .. mtm· de' feridre a mdi\o;iduill~. ,CJ,R In! rand!ll ei IlU c d~ cfi l [1ft simptom 31 C(}[Ise rvhd hi [l]Qgu~c. nc: c;\ e varbn de JOC>C.a coh:a::l~v"'. III!.$i liUHca nuse pnate eonfunda cu blnele, en ... aloarea II1l.(I(,lli~. SUOCe5IJJ~, pro Ii l ul, fie el ehiar spirinwl. nne unnl 'li Joel[l~i ~1!1c:r!,! cu specl riml C tic, Ca I ltatea monvelor, "(lloam:ea m:thliM• "" luptci ~~ start! tit morale sunt MU:! e pendcrHc _ de' l'Ispecl1ll.l pragma Lie' ;11 SU:Cu:S iJ]U i. .s'Uc:cc~ [I~ n IJI de pinde Duma i d~ v~ij'l~:I: el pO:i3J~.e fi rezultatul l~pli"cj!ur~rila.r, at .si-mp]e~ inl:1mpliliri. Dar il:lmoraiili [lUmlal. delemJilnihi![e \\,olntcl au prel. Utilnatea, d~p'f:l Qu,m obse:w~ N. Hartmann, nil ~ clt:d~ D .,V3loarc~m~Jh]e"". eare C UI1:iUDphJ, co~eiQ.t al valerii mDrak ill sine.

in ceea ce pril!l'c'~le pl::lccn:ln. priliiUI C2I bElz~ a oricarei ac\iuni ciicc, trcbuie -.5~ eenstatam eli! st~rile plabUH~ i nsotesc de obicei 0 fEl'pt;1 blJiw,tI. 0 asern e nea Illipt~ e k:gall

.' i n l~};I: _pro!lmm.lllg'i~- ~i'l'. redo).

rordenuna de un anumu ~::lT Ilc!Cr afccriv, Siml~m 0 3de\·:tra~1! p~llcerc in :~ Iace binele, ljil daca n-ar fi 3.ceaSl~ !Ut'.JCllC due (:I s'lIi~(.u::lic J constiiruei poaie d. din cbtlgalie, din dntoric. numai rareori O1.n iL~e: 0 uc~ii.!ne buo!\'-Exi~l! 1"1 c)iCilllllc. 0 propulsiune, un !:ulu~.J ,iSm. care c: 0 \':1108.1'1: in determinarea acrhmii r~l pujin lot ~~i1 de. lmpoWlnl!lt ea ~i l1bjiga~i:Ji. In I1lh::""~r. ,ltcc,1 ce se fm::c di]l porn ire sentimeruala peate imil::l preccdeele dlatorie:L Bergson ,sPUI'IC' undcvn: .. rnar ca pcrlidjc j] pasiunii nlbc.1nd~ con~l~ tocmni in " imitn datoria'', In mice caz, en atinge acclil~i rezulrut, Actiunca care rc:zulla din placere va Ii spontana, I1U ,"'il Imalni rezistente ~i au \'~: intrcbuinta efonuri, Dar ~i 1:11 "'J obtine cfccte aaaleage obligath:i. Iar in rnarile acre de creatie ell d. pJJrlc.] caf~ inotmba ~ rna i i e i e cu mull mai lnsernnata decal 3CI:~a reZfl"'l'n~!I ::.im~lJlui de datorie CIl care satislaeern ;liI::~iunillo.: mnrnle curente. A~:tele cnee nu sum de il[lchipll.lu ca erdoruue nlJ!IDJi de un principiu WiC:H. riguros, Ilrll f!:!sdn .. tla P uH'1: rni cd 01 unei mari euforii morale. Ele sunt n=~t~h(litul unei .'ltlbl.ime aspiratii, ~i nu i~f1le din comnndameneul rutinar ai, unci obligatii. Elcrru.utul de IlilaHJ pUiccrc C <lie] prezent lnaiatea o rtt:l! rei prcsiuni scciale ori psihicc, Budemonisrnul, 1I~ D anumiU\ r:alit;Hc. C dCSL~U[ de natura

acteloe e roice, -

DacJ revenlrn hi OIctlU.1 moral veureut. trebuie S~I observam (C~ ~n ace <I~U'i ip m ezfi nornen i i JII U um'I!!resc ferici rc u (:I ri r I ~Ct: re .. In sine, ei nnumi re seopuri, Co f1I CTd ~l aeestor feluri li imereseaza mai ales, ~i au 0 gDOIn" dupl! satlsfaqi<t IlgrcabiU care urrneaza indcplinirii unui ase men e.J" scop, Fe rid r~8 p!:111 ru le rrcire C LUI de zidc fa t anorrnal, 11 urmarese dna! bclnavii (Max Scheler erede d mai ales rube rc u IOi'i i, \' czi J Iil1la.lLl1 MJlri ci Has kirtlthdi). nenoricijii ori oprimajii social. H mai urmsrese peatc 0'

12.9

mica C'lasa. de juisori egnisu, al dmr fa 1 in \'la~~ fill 10: decal, cum preLim.le3J Aristip, suveranitatea fiecllrui memeni. tnoolo. ;miivizii normali sum atrasl, Cru,cinElJi de realizarea scopululi darit. indiferea! dadi li urmeaza (I stare

ere hila on DU. CI1 aeeasta stare pl!lcyt~ e de cbicei caHlclcristkl [C.alidrij fl'lptclor bune. aceasta e akceva, IE un deet III illd~pUniri:i dateriei sau nil In.mcUd eaire ,0 nctiurre bumna. Dtl,f omllli moral nu penlru aceSl.

compani~meill sAvir~e:1ji~e. sau IlU. aen.d moral. 1M aeela can: se gande.~te nu.m!!J~ ~Ol. pl!lcercOli care-l rn.sol!i:'!i~e n-are nlrnic dintr-un tAptuitOI mnral.El rdmane eri un [uiser, eri ~D liJm special ncnorocit. Mil. ales ti. psihDlogic- vorbind, goana duplll tericire poate strica ~$:i realizl1rii acc:,tcia. '"c:ricin!llI nu vine niciodatA printr-o preparare voit,lk printr-o "4 na.toa.re lcna~'t. Ea "me pe ne<l~h:plllle ~i l!IeurmMil~ de iIIlmlatc. CapaCilalea de lerime n-are de: cele mai multe ori nimie oo:m.um co lend11lta dilfe kricin:. care DU CTee:IZl decnt IJuzii miaeinnase, m:i:mjuri lalsifieaee ~i care se

. spulbera atuaei ciind, [n mod pel'l!ibil. ~dul PM!! ajuRS.

Euderrtonisraul ell, momil a s[(IIr~&rii c.'Ure Ierieire este D Icndin1a El vietii, care se B]']~hncnz1!. siflgur~, duesnd sisternarie c!Urr: oepulin'lJ de Iericire, I Asttel, lerieirea III ~ltG dn.:p! 'rop mm ~i-l poale satisfaee.

Considcmt~ d.repl 5!lf£i!I a. aclului moral. ca DLI ni se pare II avea un 10J mai decisiv. Am yazul mai sus c~ n. lumta dUre fe-ricin: plea~ de obioei dintr-o stare de prorundA !ldericire. din indDia'll, din sufurln,A mol'lJtl. din zbucium.intem. Ea I: 1:11'1 s~mn. un imp"lom al miRnei morate. ]£1 eriee limp UI.ILiUC:3J cu erice pre] a lcrime i, IC"[Jdin\.a nrcaUI due hedlllliLlsJn e un emn de dccadeold vital~. Omul nere~:idt tinde, dad nu cALre encerirea

IN, 1111tn'l<lnn. :Ellllik. p. S6-8'7'.

130

ade\'!l.raLI a bucuriei permaneme, eel putin eDLrc .,..~urog::J.lC iluziQnts\c prin care 5<"1 sc po:n!i [lIl'tl~!!,i" I. :'I.ll1mldc eire: corespund I astl 1 de slAri sulletc.~ti. C!l morala stoid!. s; u buclliaa de pild3. ~ulll sll prescrie aut Sllg_estiuni dup:\ carz suferinJa [I-tJT fi un rUll. (en 1 stmci), dup:l re aflarca motivului suferinlci r"hivaleazA cu lncctarca CL (01 .n budism), dupa. can! !iuferint.t! innobilea:z..1 etc .• ere, T(tJ~~ aceste sl~ri de su~er:in,A due i.a rncrnle de resemimcnt, dUf1~ cum a arJ1al Max Scbe'ler. Unnean dI numni 0 W~Liin'll multu.mita. cl numai 0 situatie ferici!il poate dua: 1::1 acte !::1I Bdev~rnl morale? Strna vslnrilnr etiee mat lnalte e de ebicei o stare de multumirc, OriCI: crestere po2ll-i\'ll nivelului valorii morale PQmt:$U~ dinrr-o erestere a bucuriei ~j a lcricirei. Din contra, orlee lIdl(krc a fericirii dm::c La rr~c,imti care !!cnd in ace]3.ii limp l1i grn.du~ valoriloa etice, ..Toate direetivele \'ointei calre realzarce valcrilcr superioarc nu pornese niciodat~ din stan pezitive", ial~ una din tegite pe carr neoeudemonismul lui M. S~heler Ie fermuleaza, •

A(:c~sta mterpretare ni. se pare a fi de ebservatie psihologica incJltlcUI. l'i.'(ai intai. d::u:lI oamcnii ,ndcrlcHj umbl~ imisteIll dup!l fcriru:c~i creeou-Ili - CU~ arnUI Scheler - morale de rCSCD Urn e n L. e lot ~ ill de adcl'lm t, per EI contrarin, cA camenilor ~tridti II: e periect mdifcTCrnll'i Iericirea. Oriee na.zuin~a. S!Il.SJinul1l e de obieei sernnul unci laeune. Dar un om ~fUiil nu-i lipsesre nimie, aeela m~ \'1lI mai fi crcatcr de sisteme morale. nu \'3 mal tinde catre amellcrarca situatiei sale sufletesti, ci, coph::~it d ca. Sf: va Iba leghat lmr-un dulce conservmisra, ocfa.c.llnd alteeva dc-cat :!ill perpetaeze ipostaza U de mullunrifc. Pe de altA parle, e tat asa de inexal:L ~ oamenii oc:norod\i au pol

• Min; SdJd~r, ~r .NumAWmIlS in do:.r .r.rhi~ wal d~'" m:ncllIrlc "'cJWhik. p. ~Si-3511,

I Idem, i#Jldcm, II .. 370.

C!CII ... alori l:!1oli'aic superiaare. Exisla, IlIta,ia oefe.dcip suavi il s1!lIrilzllilon, cu sullerul pur de criee fel de invidie, nrl resentimenl, cundizi ~i heap cu unltl !iuIerin\a lOT. A~IUe.a morale de:.. bunlllau: !ii ,!';finlenie u it it dill ~nneQtt'i m;~rc. ~c J C~.lDS pan-a, la Sf3nudfrallcist! Slinlcnia £ bcaUlu.dmca fenc.:ua III eameniler t:an: Sumli.

La uilldc U(]cIC vulgare durerca po te produce der de ro1zbufl.afC. WmnitJjc, ac:n:aUt La altele, !'ienina.~ille. bl:andelc crescut.'li ,; tClldinJa In[illil!t cane bunauuc:.

Nici ea 500p. nici ca SLU'51i, rcridrea 111.1 poate determiea acto] mora] in sine, Smren emotiva. e doar 0 in~mr~.ra.-I;ilie iii Iaptei etlee, un Icnnmen natural, care line. din puncl de. vedere psiholegie, de instinct.

A lncerea ' .. demooslIlm c~ tolu$i ~a baza Oridfd al:~uni omcne ti ptiiccrca e insepa:rabiLi ~i a voi 5.l'l Iaeem dhll aceasHI eonststare mriomaHdl, I.In [undamenl a~ aetiunii 110 stu inscemas a inrcgi~tr,t1 un Jenomcn n!!UuaW PSih'DJOglC, care insii DO pcote fi rud Intr-aa caz un ri!n~lfIl:n e~ic. A !ip~nr:T ea unii din mor_aLifti. d <Ii i5c-Apl!l un cc-;pLl. de I~ aaec, a 3JUlOl. un .5MilC sau crnar a nmun'la ~ 13 un agrement care face:sri suIl:lic pc altul nu II: dC~1Ill1l1Arin:a unei ~~~i.~f3ctill~, a mlL~i placeri personale, nui,m'~a.mnJ dr:caL 8 {a a::e analiza pSiihaTogicA a aetului morn). af~iand d d e ins.iIlIlit adeseori de st~ri de pM.cere. Corutatarea. naturalists a unui prates psihie, eare se inllmpllll$a sau lillie!. H-are nimic 3. face eu lndaterirea mOrlliHt aliice ad elk presupune un "h'ebuic". 0 des!~l.IIffIr,e fireasc-A de preeese p:sihice nu implidl. deloc (I obliga.~je BlDraltl..

o apar[l~c de Huodrl~ift: p$illicA in rnementul dedziei mOIi,a Ie nu e un obiect de de terminaee aVDin'lei, ci un r:CnameD pamld. ccncomlrees, Cum vom vedea m.ai

• [n l~J."l: ~._dl: II aj!llll un 51l'1u: ill LI ehiar dr a ren 1m11l~ (0. d).

112

neparte, aetul moral, care presupune D sf0l1ar~, 0 lncordar + nu se poatc lunda pur ~ simplu pe instlm:tc ftali.l.rulc desP.l~UI te fircsc, to IUI1~tiunell lor obCinLlil.3. rn.rA niei 0 opril"C. ~i 1;u~ nki 0 luptn, Ill"~ oonntC1 !n de !il urarea lor. Mor.lilfl bed(1nl~~ll'1u I! a LIe! ucc5t il psiholog n ~ moral~, E" indid un anumit proces sufletesc care tnsotestc and moral, Ea no indic!i iru~i earaeteristica 3~stui aCl.llindc~ punc:tul ei de vedere e psihetogic, ~ nu elic,

Esenja rl'lp~ulw etic presupune, dllp::!i ClIJm \10m vedea mai departc:. 0 sfortue de dep~i.re n al.r3cIJI:n tAtn! .p]l'lioere sau ferieire,

J. Morala waJisut Ca ~i morala simpatiei sau acce8i e placerii, manila \;lWisut rDc.eabstr.lli:~ic de oriee fel de datorie, Dupa cum Icrmulat-e unul din prclago.~Lii at, J. M. Guyau ~ verba de 0 ,.morilf"filr!l obllgafli! ~ IAfa sanctiunc''. Fapta moraJ~ oU c delcrminalA de: impulsuri altruiste ~i ruci de atractia eudcmonisli1. Ea reies . dint.r-o

. bog~lic, dinu-o re ... ArsaR: de \"ialA. Un elan vital, care dispune de prea muM energie, [Ill numai cA se satisfaoe pe el lnsus] in reate rxigenlele Silk de censervare: dar lmplinindu-se pt sine, mal pa.srreazi illc.'1 man reserve pe care le dD.clhlle~lc in 3J,arl. 0 asemeaea forl~ "ilaJa. e, firc$te. genereas iI. E.. 5 e d ~ruie~u: mereu ~i creeHI dill preaplinul du abundc.nCI ~i IX n tru altul. Ea nil tuno.a!'Jte meschinaria ~] cgoillmul ~i au e nevoie de nici 0 pnrunea

.sau d~ \"f~o. :ilD?~ninl!!.«l c~ sA 5~ ruipc.asca iB .d~miI~ic.

Num8J CCI lip l~i au ncvOIC de lIli'Ipuls.ll datnriei on a pcdeps~j sprc ,9 lmpa.fl~~ ~ alUna p.fopriilc boglHil. Simpaha, altruismul, bun1tate.i!! P!lSC smgure, spontlln. AceaslA (onnA gcncfOasli. III wtalismului a fost prezenlalA de Guyau. Nietzsche 8 tras, lOL din energie \l'ie~. alre ~~cluzii. Omul pUn de \"Il~!I, dupa el, nu. e filao'lFOP ~i JlSIpnor tum il \'edea Guyan -, :EI Slra.nge PUICI!'C ea ~~

.:. ...... Fra.z:t. lni01 e] Ilibill! !I1 \·~unUi o:riginili. I [Q!ll:omp:le .... tl. de Il.oi. u-.undu·~ tl'lduacro frruIc.uJ (!'I. ~II!I.).

III

iWIIIUi'eZI! C ord.m,e dud. a.spr~. mr1l erujare, care DU dluce la genemzitale, ei la eneerire, la imperialism" Se creew prin selc:c,ia oam.cnHor tari 0 dill care inslaureaz! JJilJ locul. unei morste decadenle. lIlllbe.lip iUI de vlagJ. in loco] unci, morale de S~hl\~ care eersesc mil.a, 0 marala. neinduIi.totlI,e d~l~P'.lui, care exalte,alA cuJ~u] [or,ei. bravura, c::urnjull in ~ndltu de .lup'~ asprll. 0 nou~ 19,bl~ de valori aparc. Vahm de eieemre brulB1!I. de violc:ntA b!irbau:ru;~. care

~ 1ntretin \'e~nic; U'~lC £.acu1lltilc de c:cmbOili\~LalC adormite de morala bleagA aJ schl.\ilc,~. Om.cnir,e:a dCgCilC:ratl. nlU''OOlizaUli in prcsc:riplii de indurate. de h;dl!'ran~l, de lll.sisu::n11 a eelor s:chilloZii. se tegenen:ad 'in vidu1i de vitejie $1 de suprimam (itA mila. !Ii celor debili. 0 selccJie naturaU. rcdll om'enin:i spelele tan de caJi'C arc neveie. Nici 0

~ ~lbic;lul'le. nici 0 n:nlWl'aJ~ nu In:bwe s:i moaie puterea ~c£nloare ~ adevnatulm sl~pin.. in 3.Ce.aslA viara, de JuuglA, egmsmul de (i1U"~ se dcsU~Da:rA in (oali! splendearea lui 'Via\a mlva1nic.:l tlDanc~te ,DU ea sa Bju~e, ci CD s1i, dis IrugA ~j !il!. in vingl1 I) rice obilaad.

Nietzsche plCconizcaza. aoerlSld viziune tamas:iem a mara~ei. Dar Jenemeaul m.ora I e (;[1 tetul al~oeva. Des~urMea nClml'iedll:caL'l a fonei e, in wnd. 0 politiQ\. Nidod1n~, ~i in ?:id 0 doctdl'l,~ mmral!. in mid (I CUd r~lligioas', nu S-;Ili .precolllUl §~b acc3SL~ cornela! 0 i.m:itatie Iii de C3li:g?nd la des!3iurnrea orgil.ldi COQti. hi IO,al,ti! i.storia docmnclor S3iU a momvwilor. nu aceast.1 a fost misiuneBJ mCl-edifi~ali mor.tl~i ~~~~'Ii D~ a~ca I!LU \'Om ~ prea D?~IU~~ a~lel ~WlIJ llI~pbce. Ea e de or~ politi~ ~I. m sUbsldiar. de ordin estene ~l1iterar. in. tnate socredpJe ip ill IO,EUe timpuriJe. momla a ap.:lrul ea 0 'fran ~ la be5lialitatc:. IIlU ea un dczm§t. til. un sabat sln,g'Cros. til 0 provocarc paromti~~ la dell!ln~lJ!I,irc de oarbc erusimi, In tcate sod.c~!~c ~i iIJJ 1oa[c 'l.impuriie, ,ceca, ee se cheam:l moriiJa III

l1lspiml reguli de apropiere (1 iubire imll'rc OJn!L:n1. ~i nu impei rive de zdrobnre a eelos slabi de d,lre eel lari. Visu11ru r-;icl~che iese asrfel din clmllimiul. ceratArilor D ;t .. lre.

TO:HC celc trei doctrine analizate rani acurn pre.zinl!i

un punct comun. EI~ se p.-ezimil ~I:l.h 8cee~~ caractenstica. Sllnt morale spcntane. Mobilul ClI'C le punc in miscar ~e impune direct, nemijlocit. AcJ.iunea lor e detertrunatf pnn' 8trllcpapc rare 0 excrcil~ asupra actului moral pUlccrt< I: .5lInpaua cri n:vlrsarea de ,ia\.!I. N"it'i un J'mper.niv, niei un ordin din c(]~liil'lt!l uri din socictate DlU dez.l~~lI;e r<lpld Sunt merale lI:arc !ll.U cunUSC cu",gnL III I .. trchule", Nece"itaU:a obllgatnrie Je :drnine Slr:l.ina.. Un iropuls automm d~zmnluie actul, prin propria sa putere: P'BkcrcJ 581.1 simpatia Jltnrisl~ cxcrdlA asupra a~\huu:' 0 seductie • magncttca, duplli cum nulurdc e atras noaptea de 0 dATG de lumina, Astfd de faple sunt de' natura tropismelcr,

Om lenomenu! mora] IlU se produCt oieiodara nernijlodt, EI nu ~ un simplu f,ea~X. (I reacjiune diU~Clrt. far:i cnmplicatie. Ac~iunea elicl izvct~llilC dintr-ua principiu, dintr~u"n conflict iniera, dUu.r-o ~Llpta. care presupune stertare, domin.';lre de sine, decf inhibitie a pornirilor naturale, '0 s-cJ1Il.tie de reeehilibrarc care dcpa· ,~te ~isimplul eenfnrmism ~~ asplrajia earre placere, C~1Te sl)biciunilc sirnpatlei sau due plenitudlnca , r ic~ei. Conslrangerea de sine nu ,poate Iipsi in niei un cal. Cursul II cglij3l. lasat la inlimpi.uc. al vielei suflde 1i nn e Imru nimic de dnmentul meralei, Ni!.:.mdtc tiJ\lCat dreptate sol deriUrtte accl "lMsscr alh:_J'" care i 51: plrea in.admisibLI in domeniul elk: .,once manda e, pnn opozipe ra~a de: «laisser aller» , un Iel de tiranie oollltn\ naturii ~i de ascmcnea cnntra rapunii ... CCC!l! Of: C eseD~.ll ~j lnaprcciabil in Once morall e iapw] c:A ea e 0 ooro;1.ringerc preILlTlgil~it·.

135

_\i1JcpLi:nirca unei [apt.: hunc se peale lace eu cntuziasm.

ar chm.ar in aeest c.lUuziJsm e:dSlI un elemem de presiune, de efcrt pe care moralele direete iI 'ignnrearli. S~b impcriu_1 a: I uil mad arzlhor c1El11l. setal mural, implicl din pa rtea u o'aSlra D ilmi ngcro ~ U'I'I.flf [endio.tc tontr.m:, 0 dnmirrare [I unci pi"lrti din sul1eud no tru eare lotuii protesteaza ,i im:earcl in nurnele SpDntanciLI,ii sufleLqli d:i~~lC s~ impiedicc aetul, 0 inlll{af'C deasupra l'loaJlLrli 1il~IlIC, care 51: obliilllu: printr-o tensiune ridieat!l. prmtr-o voin~l! LnoomalJ. de II, iruEitura ebstacolele. bill! de oc. 19oOTand !!.tcsl dement de Inoordare ~i obngat~e • .nlofaleTe [u.ndale pe atrncliC: riman [l1oom.pletl!: 'in imaginea pe care ne-e dan despre mecanismu] eue.

·t ~\Iol".]la rigonsra Penim 11 113 eombate, Kanl a irrcercat si CDn. lfuiasclli 0 eoaccptie exact rollilrH~ insisUlfi d in jlete rrnin area faptului mora I cxc:iruiv as.upr,~ eJeMCl1luiui de obUga,ic, earuia iii da 0 aeceptic rtnal gmloilA, ilt I'IiiIl1lH'A o1proape este1icA. Toalli prtocuparea lui Kim! a fost aeeea de III elibera hOU!ITfiH:a D035UI mornJ" de orice dcpel'ulen'lli natura]l!.. Adele norn;tre de aeest lei nu pOL f:i deterrninate de Iegi eauzale din ahd, de uoi, de rmpniILsiu[Jt CJlfi~ ni se ~mpuD rco~liiniew. a,l'II cum fcntlm~m:lI: n:nuR:i se wndi~iDne~ u.ne~e pc altele, Con~tnnllJi noaslni nu poatc aeeepta Icgi bCleroDDm;, VOilll13 nDaSI.rli moraU fiind a\llOnom~. Dad ,e3J ar avea 0 posibilitate de decine empiric!, adjrl daei s-ar HIM in:fllJcnpua (j ~ de illlfll1en}e exlerne conslrftng!ttoaFe:. ~ ae depasesc, fie de p~\roia de lcricir:e. de simpatie. CD un cuvant. de .afeCl~e, de stAn de 5ensibititalC::. ea o-ar mai [i liberA. De: aeeea vmnl.tli nu po,~, acp.om!! dup:5 principii de marall! prac~d. privind mlJ'len.a, 8did s3itisfuam:a dorin\elor dupd cenditlunl care stau ~I) obieet.e fin rna lime}. Aces lea ,Slml variabile. subiective ~i dc;ci d~

136

conrinut ernniric. Preshm II i. If asupr constiintei uoasrre ponte d. n Len: eel mull In lmp T. I,\C ipo rc rice. condit ion ale. Hut r Ire n ;1!Mli. ell s fie aUlOl1omt'i. irebuie 11 ignoreze nee .. t ccnjinut rnt teri I $i ,I ~ delermine dlJp,1 kgile nccesare nlucctivc ~i univcrsale ale ratiunci, care DU pOL li decat form./. Pliicerea ~JIJ nl!pl.'1cerea sum scopuri cue depind de subiectivit ten indiv idulu]. COn!ilitn~a mOf l!i uu P ! \ me scuma d lc, En nu poate Ii d . cUJti dedil de: poruncile geaerale de ordln formal. -Luerand dup~ crdincle ratiunei. vointa e ehbereJ.Z! de tirania coatinuturitor mareriei, En no IXW[I! a scu It it,; de i rnpera tive ~pOlet icc, ci nurn n i de impe rOJ U ~ e CBlf!£(lrire. care imhrae Ierma neecsara a unci legi universale,s De aeeea, lege::!. moraJl1 nu poarc Ii dedit gene I' II!: • .lucreaza asucl im:,iH maxima veintei jale 5~ poal:1 Ii ralabila peatru 0 lege universal .. (~~ ~C' ilpJicc la totl oarnenii). Numai a sl rei de regullt lcrmala se splijlua [K auronomia l·Oinrei. ill timp ce mate prineipiile unei morale rnateri le. prcsupuo 0 h"U:roflomJ'c II \'"oin,c:i. adica allirn:lr a de placere on Ierieire,

o asernenea c:tica nu ~mAm:. in condi ii Iormale, ~aaU de ccntintn, abstracts, fJrA substrut? Nu, c~d universalitatea rcgulei duee la ideca de emenire "pe cart! ernul 0 poart:! in sufletul §~I.I ca 0 irnaaine priman1 (Urbild) a tuturcr aCliunilor sale" I. Omu! inst1 nu e numai obi ct 31 moralei, C'i ~i subieet. adld ereater 1 If'$il morale, El rUfid~az3 autonornia prcpnei sale vcime. Dmtt·un slmplu supus ill lurnei, el devine II!n 51~ron ere 01 tor a I propri e i sale le gi de be llirbe m oralll'. E se determini'i dup! legca ~HI ItHiLl~i. mild lIe liber Icgisl;llor moral. Pcrsn: na legislaterului moral euprinde in ea ideea dr umanh te ( .. Die Mensehheit in rnir"). Ea devlne

tfel 0 pcrsoualitate. Legea morala reveleazf omului

I KAM L. K rMIl d~r pr.d: ~iil':lIt!l1 \ '~munrt. 1'. Mi.

137

I ~[)i~ Frd1tt!i~ dllr:r 1;'tmllllrti,(l:,~" W~~fiS, unter mlll~l~~~n (]-~~l2iI=n_~

• III onsinal nil; dmgu:r 0 grqal~ de llpn- (n. ~d.). I KlInt. Krilit dltJ" prni:f1.jldim "~m.unJt po ii'.s,

ccnstiin p'l e a~ad~r im.peraliv,n, dar impc (!ll iv il de u 11! rumn categoric. Ad~cn rLU pOllle adlmilc vrco alicrnatlva. rnai multe ro.~.bmUlI L 10 ~[a~ de :JCC~M:l. orrhnul pe C3re~1 prfrnim nu poare (i jllslilical oi!::1 macar pc motive sped."li~c: . D:lm s-ar <ll1aliza fiecarc eOI1!inul .J1 actelor ncastre, (]]I1pi'l scnsul lcr empiric. IIlUl'lct imperativul ~"h;oum. ~-l!I.r apllea ]:-. materia anclor nO::l:slrc. ~i nu 1\1 Jcrma lor. El .It ineeta de II mal (j v"l.:libil univctsal. Irrrprrativul c'~tcgori(': ~e Iormule a z~ l.iI Kan~ in Iclul <ICC:U;'1! ,.I rcbuie fiimh::,B trebuic' Dar sub aeest aspc.c.~. oriee imp~ral~v d~\'iim: inacccptabil pentru ra~ium:. E! :-'E g:!~e~[e ro~WC. filiI" in \-':Iata obisnuita, nCon~mfllul miH[3r CJr~ e lin oTdl!'! l'Iemotiwt ~i 1lr5 repl i~~ ~pu.ne ca .. trebuie lii.ndM LT~bMi'~IO.lI.1'1.r ill z.admVOm refuza ~cltJl:m.lJtui W~~ ml:l1h·atic. el un vng!l.si una .. Un impcraaiv absalut allegoric e l1~ DHlllil".1 som.['I3mbulicl uri lnstinetiva., Dar i:n eazu) aeesta I'm C evident tAo 13 [l mUll! can: rn~i{D:neazA. un imperauv \'11. tinde eu lItal mai mull Sa ill. torma I:a~eg(lricli ell cal activitatea de.s[a~u:ral.3. se ''OJ apropia de ilHliftct'i! Dar 0 activitate care (I rOM mill lntji iDl~ligenl~ .}i ,~poi ::'1: indrcspta dlfr 0 imilnl"ie a i Il!itint'~lJi e, proprilJazi!'i. CC~;J ot se c.he:a.m1. 0 ob~[lWnt:!.:· I I u~ 1.1i morula I ui KnnL. eare c.:mt:l. s1 se inspire de la legil Ii: creme .1111: ratiunei prin f3pml c:~ ~vi[~ sJ dea un oonti.nul de rnotivajie. 0 materie erdinelor imperative eareJe Iormu lcaza, ,Jjlllll.gf: ~a IlLO aspect automat care '0 aprepic de instinct on de [lb~nuinlJ. Jldi~!lJ taemai de acea selavic etcronomf iJI ~ur~c~o.r ps:ilILolog:icc naturale. Funde.1 D \'!Jt[]~a 3 Ul (] noma Cllre se oollld uce dupa uraaia instinct ~ui ori de mecan i~ m ul auromat JJl eb ieeiului ou mati po:uc me ri ta aeesi nume,

parrea sa spe:cif1~ ("eige:nt]iihes Sdbis.t."). demn:ila~ea Sill. P'cniO[ialil.ll!t~iI m.oral~ cste, :t'ipre deosebire de per:sOaoil p:!iibologicli, .,l.ibertatea unei fiinte ra~hl!latk QO[ld~lii~ d; h:glfl,8i [Q!lU111~A'" I. De 30e1:3, stQPul s~prem al cucd este .. I uereaza as,l$e I '[[lea l sa consideri pefS03D<I aproapclui lilu ea pe un soop, nu C4l, pe nn mij I ne'',

A:5lfcJ, oonsmdUI dlllp~ striDgefi~a f(umelO'f f'i;l'~iUl::lei, rc:g!JlIOI mOfM.1I indicl rn!lmN! de tnate, ea :!luprcm bun elil!~ il:~e.t;ula!l'ea datoriei. Aeeasta 'me • este pOru!ncilll! impe:mtiv de legeJI morall. Obliga;~~ai i.licc::Ji •• trebule'' {SoUen}. iormulat i.ncxo:rnbil .. 8U ne 'Iua a~lem!litwve.. Feemele im,eratill,.'c ex:'pri:rniliOlstfe~(:aporll.urn in tre ruegea ohicclilld3, vein tei .. 1]]1 :!i.e" ell impe:r~:eoC p.ll, :'l:uiblecUvjl, a. vein tel obi1jlllilile it ulIiII,e.is!lu a altei .fWltc :r.JIi@nJ1c.~·

A~IlS[.a ~ mOf3]a li;.an~i3Qa in lo~t~ :s:e.ve~t:l[cll el auste rll. 0 upa t:UI1I se vede, ell rel1C'lIcmealA COfikOli erkhei nrnrale subjective. baaate ~a'l:rnct:ia afel:tiv.~, .fte ea :si.pahc tJri p'IAcc:re.E!li. iI:!iaD JBlrl1dlL:in3. hGl.l!.Taril.~r neastre ideea unei ob]i~<I~ii rigoriste, NlI]Jmil.il:lt ~ub fOnMila aceasta moraJa b1il.tianA l'fI~amfinli 0 serie de dilicyIU\~i_

Sc P !ll;ne rnLrebarea de ee 11 !ltill1rli e ;fIOCQstl ob.l.iga~l:e; ~~ de unde De vine ell. Ea au p031e velli din afardl. d.i.8

.- secietate sau din 'lenLalii'le pe- crurcria~ale poan: oleri coWjtiin~ei. Itacii!.l~Qciv@in~ it n-er '!noli Ii al!.uQ;lilom!l. d C1iCfonOma. Ea vil!le. dec! dim!,ilu!'!'l~l nostru, dkl rofl~lim.~~. Sub Of: formi'l Sf: el!eft::.i.t~ B~asl~ presiwHc a WII[~'Iiin Jd? E llama de ~ simpl~ sl1gestie:, on de Wl s:fu:l care mi fie iii? Nu, 'r~d dalul n-are UD. e:tf3Cler obiigl.'llOf', clllolt~ (j !Cd flIJ.u1l

• u.n impenn ill,.' i,oLetic. Oblig~~ia pe care ne-e oomaDd~

139

Inspirara de I.]~ purilnnj~m eacesi ... '. elirninflnd once

JH ~ inut aetul ui mont 11 d lea. mice diseri mi D are de nomen t, de spccificilah:: i ".:livid uall, de grad al difiatlUll i.i .• al sfo:il1!irii. lege a mOlfciilli kantian~ devine 0 mntom~ in~e:5iz:a bil~,. [ipSi.l1t de oricc ~ u'Os tan ~ll. lEa pare un erdin ml5lcnru .~~ f.!tililtdes. eare vim: dimr-o -EllUl. lume, A prctindc fI~g~~ej d~CC {l asernenea imp3Ii1i3Iit3.~~. 0 asernenea ~MlI'enaljtillte inse.Jtnfli1 a-i suprlrnn oriec eemact CLI .\1].<11 a. S~Dpemill.HlUer ebserea eu drep laic: d un IIJCUlcnea.lITI;pernbv ~ D ram!l-i~UI II .urn.::i morale 1eoJ.ogil:4!. care se ~nspu'A de [3, .,credo quia absurdunr' ~] care fBiporh:alli Drioe dc\crmin8Jle elid It! voinla hli1 Dl!lDlJte:2;W, ne.inteleru;;i rn swpu.ril.e ei, Smsa. oblig~tiei morale la KMt rlmiItll mMel 0 ~ nigm 1. N u ~ Lim 111 ce demenlu, in ee lume trcb Il!.i e S~ silw.3.m.

Aoea.-a.3 nelfimlJirne e daloritli obSl:stc~ lerraallsmulm kaJli~i~~, Cl10t,:ii caR.ll iru.plll orice relanvizere empillic:a. in fond. D ana.l.id senlJas;! au poate avea dedt dClU~, surse: l!lI.aJ~<I:ci.~ ~i (I alta psihohlgic.'lJ. A OOM1:ru:i aSlf~l. pr:: un tef~n de lo£~d. purl uri de CpiJilemoiCl,gic. 0 morn 1.1 c.::lLliC e inamle de toatc.!.llIaspec[ de viala practica, lnseamaa a rAm.flne ~a [III edi:l'icin fllr~ ternelie, III (I \,jzi~nc fi]o50ficl'l gmtujU .. care: a-are !::'MpUcrnic decll in jucuri de cavinte, de tf!rm'i~Dlogk. cd ill wnHi~~uifca p~r ~pcculati:loo:a de ncpu:ni Na[Ura daterfel morale e .:l!~u::evO! dedit 0 ex:igel'llJ <I

r~ ~h.! I1Id l!Iooutre. .

hvoruJ aspe!i:tLl.lllri obligater al etieei trebuie c:l\Hat ~dasr iIII. seeietate sau In stndurn psi~DJaiica a agcnlului E greu de i'nchipLlit a spell! de oonufillgere cafe sl nu ne m dat~ de ambi3Dlt!. oolecu"ar50cietalen IcsinguTili earepeare sa csereite as Uipra l1O'Mlf:i mx;(d~ i unea ~i Si1m:JiMllea, NQ~i1mClJl de intermcpe, adlici1 die obstaeal ra~i\ de persaana Doa.slrn nu e :mtehgib:iJJ!I decit in Tapon ell :llJhe llintli: ea Iloi

Nu.mai societatea pante erea rcgw liJoiJ lndividul, diu centra. tinde eatre rebeliuae ~i c:llrt.: ,mal'h;r. Nnthm.::,"1 de lim.il~ i I'll sens mornl e H cat egc ric colf:rtj.,,.li OC a Itfel, tOllta rcgularizarea arjiunei naastee vine diJ:amcdiul ~od:ll!l Ne.cc"~ll~Jik de censcrvare IJJ !>ocieta.\ii inrpun obi.i~t.llil ~~ daiorii, m .tIClfil de posLUlt.llW c)!iSlent~i~L llIU·,"'I1~rd l!ili~ Durnnezeu, aiei 0 nita :for)1 C;lih:ri03fll f'lOU i. ~ [ara, de . socic tale, nu 01: poah: impune opriri .mda t oriri ~ drep l mi in excrdtarea ac\il.m.ilor nnaslre . .l)~ mel IiUW-l.lh en nu ~e putcrn espliea alifel decal prin acestc doua I]X)l~zt:_ iitlLr-a ordi n c ration <llis l.a de g,:1lldire. IOLng urul ll:VOI al ide ~ i de oblig!l\i.: ~lii in i1:okc~ivH.JlC. Pc de aHa parte, fliet sociciaten 1iHU pUh~3 ~x:i.na fll~ rnorala, aceastn mod singurul :s.:ht mod de conservare, De aceea la laccput prescriptla ~rupului iC:1I1:it: 0 ordinc t'onrormisl~ e singurn n:guli1 rnnrala cNislcnUt M~i L5.1"Z1U. 0 data cu apantia constiimci, acusl~ [datie e:lli:tt:Tio.m~ dC' ra grup La individ .5(: imcriarizeaza In cui nostru, C()n!$tiin~,amimc:J:Z.:lJ reproducan d psihol o,gk rapert ul obl~ 1r'1!.n.' individ-seeietme. Morala se i.nlerioriz.caz.5 ~l!le ~ll1lipl..id. Co~tiiUll<l india ~i aile mot in.: po~i bile, dedi l acele II. ,s]mp ii!; te ¥l meeaaiee, indica re de lImp. Din IJ ~sl conflict re.zl!.lAU OM'eCMC libcrtate ~l'icih'!.(l!lll.lHIol!lITIrilc noastrc nu mai sunt un slmplu ecou 1]1 ordineles culeetivc, Un prcu:::es critic p.sihologic· dClm'bc~lc hoUi.r5.rca no.utr.l de prcsiunea eteronoma. diiru:ilJ\iA D aaumita inde:pcm:len~3" AU[ODOmin Imc3mn:l {I pluralitaie de mDu\I'c [;aft se ciccnese i~ care provoaca 0 e ziilare, {I iHCCT'CilIe de re zis len I d 1.1, S upu nere a pilla ~i simp!:l. ActuI meral devine: pSihDlogiL:: rebel ~i ~c p03tC detcrmina ~i opus erdmului exterior. in complcsitatea strueturei eonstiente. aend moral pOllEe alegc, poall: lupta, ponte. ~::tlcod:Hrl. impune i1 alrora hOIl!. rare 3 Sri.

AStle1 g~ncza oric§:Ici obUgatM nu peale Ii dcc:61 on AociaL~. m. morale~e simple. gregare, un psillO]Ogicl. in mcralele evaluate.

Aee te considerajj 'rbmln !ilrMnc eticei kamiene, Nu e mail putin adcio·lnl di ,aspcClui. de lege obligaloI"ie, de impeJ"3Uy,'. pe ~.~C ori~ fenomcn moral it UnpUc~" ~ ,0 dcsooFnfC kannanli. Rup~ii!l.d c:u aspcclul ;ponUilll~] &dille ilI1 vechilol' etiei eudemoniste, _an~;lc fllesela iDtrodus in viata mor,a]i rigooTca porunci1or incvil bile pc: eare le presllpuae IlDliulICal de datoTi.e.

5. Centra aspeenrlul furma.Usl. pe omilisl ~ inleleculaW' aJ elh::ci kblicne, se . dic4 marnja , aDmr :SU~Jinulft de M~ Sdl.eler $i de N. HartriiiiiiI. AcesJtea se rldid mu intM centra fumJIalismWui. Dpozitia Intre m terie ti Inrmll II!: rc!athrl. Ea no pm!tc Iorma a antim:unic compiell. in ori~ cu, am,jnuluJ und,raJori ne poale atrage ~Ol a~a de mull ca ~i WIl imperativ plecat din ohnga'~ie ,abslradAi ... Unprincipiu ea leges morala, un ordin, 0 epreciere de valoare 1'01 (oru1e biDe s!J ruM 0 -matene», 141'1 ca prin ilccasta ,apriorilalea 10'1' sa fie sUmjeDiti. 0 vomj;j dCl:cnnilun!J material D-aR; nevcie llumai.detit, lq1:!J cum credea Kant, s~fie detcrmi.na'L5: empiric. Nu e gcvoie ca 0 inllu:en1J din aiarl:!ll 0 puna in mi~.re. Delcrmil!'!area maten.ala .DU ime·amoi detcrmhlafC n.alUBU. ,lEa au wor~le in m.od J!leoeS<l1i din legile gcncraJcalc lim, nU m.semlo!i deJoc 0 depcnd~n~a cauzeJa.. Ba nu injose$Ue voinw omene~ pan:!! La «Uinta n.aturalb. CAd crigifi3i ei peate u pe:rfect Il!utooo-ml, in realiiatea el poate fi curaa apriondi."· Meritel.e cticei 1ul Kant, adidl respingcrea cmpirumul.ui e:tiqi iii C:lc:rononnei. a, smpurilor pedale, exigc:]jIj.~ stricti ,;;I unive~ilit~'1ii principiill:llr cticc IIlU sunL stricllcgau:

I N. HIfi.mllOD. Ed.U1:. p., WirW. J!, Schein, Duo FlIl'l'Nlim:iWl.in rkr :EMil;. " 4&, 49-67.

142

tic ,ts.putul [nrmal al filosoIlci sale practice. Valerile.prin

ontinutul lor. pot cltpliCJ aceleasi torula ~ri ea ~i moral [ormal~ kantiana. La ret in ceca ce prh't!~~ inreJe'C'wali .. mul eticel lui K.:mt Penlnl en Q mfllrnln .s!t eapete un caracter aprieric ~~ uni CUM. nu e neveie C{I lea -:I Iie d~dil:i. pe temc:Hilc legicei ~~ pc: cerintelc m~mllei Luarea de contact eu lumea monda pnntr-e seru, de atitudini pcntru sau eoarra, plio il'll.::ordiAri, l('l:'cpHl.r sau ufm::lri

3,1 de uncle valori: mate ccestea nu "urn AC1e de cuncastere, [ei] afeete ~i alillldI~i !cnlimentaJe. in hOliir rile ,n03su:-e,.intr~ cc:v din Cf:iII ,.nr,dre du ~u?'. d~ care .. orben Pascal din aeca ~ogicll afeC:lin CIIre singura l!I.e indica prefcrinjele, Acesu: opti:uni lnsl'l A-au un ,,,m;-llcler empiric. Ele pDt n apriorice, deoareee exist;} ~i un npriorism afectiv ••. Si cmolivi:la'l.ea spirilulu], senumemul,' preterinta, iubirea, ura, \'oii:l~a n, cerninut originar aprioric, die etiea nu depindc ruuaal de goodi:re. ri, din contra. ea C eomplct .i:ndepend~JlUi de legiea U Aoe.a ta I~r:l~] nu are it taee nimi~ cu crnpirismul moral. C'IJ cendi~i(jn;'\rilc pi IIc:en-i On ale sufc:rin~ei. Apriorj.s:mui"'aclelo:r morale e oondi~iDnilil de apriorumu'.l v,alori1or.

Pentru a inrelege aceasra.c ncvoie sn. adlluglim. ell Max Scheler ~1I ~i N. Hartm.:lllJl1 rred lnrr-o ,t:xlsleT'l\!1 obiccth',~. n:alisl~ a v .. lmilor. Ace-stell nu sum dctcrmmilile de dnrinjele DDllSlI1I: su6leclivc (UI de' dil'icullatca de a le lndeplini, Ca ~i COlfcgoriile ari eenceptele, ell: exis'll in afar, de noi. 'at s1& pot [:lCC a rapl~ bunA. trebule C3 ,.bineJe" CII valoare etic! s1 preeltistc .• .Ac:tu~ rneu e precedill de \';)10 rca de cue ~il'ic. ASLfcl el are nu OUm.;ll 0 ~.mtenl1 re-IIIA .1jIi obiect:iv,~, dar una aprioric;l, decaraee \'310 rca 51! impune inuillitc de aLracpa ori de~er-minarca ei

• .M Sm~lrr, ~p cil~ p. 59, i!~ fi Ilrm:!'II HCl'lnt~nn. op. dr .• 1'. HlS.

143

~mpirica. 'jf!! leeal uaei mnrale Ionaaliste, e Cl\zulI dell iinc seama, a~dar. de tonlinului valnriler, de a D inJocui ell 01 eli!:A .mllu:rialll.liI.

a roll~tiIIIJ~~ It vl1!orUnr.: in moo ncces:u D oo~liil1ra 3 eentlmnurilor, ,0 c:on.!JUJinJa. materlala.; Scnlimcnlul ~'aJorilof este prcferiDJiIi ;;Iflfllllrei on refuzul mill, ales at

unui oonHmu."· . •

10 'IlMu::le_priv.i:oli. ~aceslc crilld sum drepte, Tendinla de ada meralei un 'COOliDIIL, de a aritaJ imPOfU.l.B\[l sentimeut1:'lmui, de a ~ep~j i.oleieclllaLismw ~] form ill ismul useai ~i vid al docl:nnes morale bntiene e bincvcniL In aspedul s!liu gcJler~ ins I, mar-ala vaLoriIai' ~a cum (I ioRt i!j.earn 'M. Sdu:lcr ~~ N. HMtnumn, iru.ci.Inrn&'o revenire la\'ochilc

m,uralclllatn:mle, adidlla cudemonlsm, -.

Actul.lInora~ im:elelld de a f impus de cam: 0 obliga~ie.

Qci etraepa atre mori, alirmarea sau respiil1gcre.a ~or. prderin,,, unui nungilll ierarhia lorau sc nopunc printr-aa earacter eoereitiv, Simp La. alirmare III CMentei uaei \'aiOTi nu creeazil Bee] .,Ln:buie" inarent rll.plci morale. Legamrn inll"e vailoare fll ,oh~gatie nu peale :[j j~~ifiQl,I!I f:lum~ pe ,ar[gll1m~ntt: Onlo!ogu:e, eare au s:p LID MnlU::. Mad de JDCld de: cuvmll: sau de DoUIliIli. ,*Ii rum se jnt~mpl'a de: telc rna] mu'~,e ori jill. dumenin.li llce-slor ~e(.'ula~U. A spuD.e: ,,,m'lice valenre po:zilivit lrebnie s1 exisle $i aricc aloare ncgil~ivtl 11U 'l.iI"cbuie &ft, ex-isle'" ~ nu inseanm~ a rnzelva njmic. deoareee aceasta apilfenli axiom~ trebuie lTIai ]ntai dovediU. :Ed.~leQ~a va]oru pozilive HU e inI:perali ... ! prin ea ~~i. ~8tq,Ori!l e:J~leIlJiaH'l nu i,mpliC-A, oricum. pe ~a 1mperalwl!; ea nu SCi Impune de ~a sine, a-are un caraeicr de imervemte silnicl. AUllea eristcn1e: tree ncobs-erva'ie. Elc nll oblig~ pc ntmtlni, sl le hi in c:mll.!lideraJic. ValO3.re.a nu

, N. Wi rtrnan ft, op. cl. p. 100, l M. Sthclcr. up. PI~, 210.

1..14

C1bhg~. ci OJ rru!(t.:. Ea nre 0 [011:1 de ~ncsli!l1U magnetic. COl - seduc . DB poruncesse, ea uzeaza de ICI1Lalii, nu de urdine,

Valoerea De poate lm:anlA: ehernarea ~I. de siren!! ne po.il'tr.: 1mbia CD Calla de prepulsiune OJ uU ... , J)",i ni, inliA prin srmpla sa exbacnpl IC<I nu I]C pnatc sill la n:mk, in naci un caz la recuueasrerea ei pe catca daturi!"i

Pe de ah!! parte, placerea austera a virrutii, nsarrifieietui nu e oblig;l~e. Dc IIltJd in !lIra parte, 11.1 Scheler arn~ el, siul!ur di 0 etiea a datoriei e nCgBtiva. tnloluHl,n:.1 nonvalorilor, iar nu afirmnrca unei \ldori pozllh'e e c.:':igil\ic..

[I I valorilor II: fum:l.:ul'Ji pe -enlim.enL pI! logica afccl.il"t mill rnult, pe pilrere.. Once greutate, afire s.acri:fidu [ilrul ill realizarea unui aCl moral duee, duptlJ Sch~kr. La 0 morala inferioara, Lit aeeea II reseatimentejor,' Dup!! cum sfoTlarca penibila eu care <li fosl ~~ 0 cane DU ajula. la rnlltalca ei,

l~l nsa mijleeul dipdl pri~ care e reaHzal.' () , .. loare nu aiuta.· mrruc La rangul er, Ooost'al(l, munea, 5Uicrin,. nu !'!jul C'U nirnir IJ realizarea valorii, Din contra. velnarea pcV.OIMilit~~ii ... ere te In acei care cr~c~ BrlI dificulla!.i ~i mr~ zbucium, PUllet de vedere pur eudcrnonist ~i estetie punct de l!~dc:re

d Igur ra~,. elk: dificuilfi,ii rnijloacelor, 01 realiz.ti.rii (It:'il.lbilc • prin gTCul~!] 3ijmn evident Ia valnarea actului moral,

Oad. actul mmral au ~-ar realit.a dccll in p~a:re ill" Ii prea putini <Il%i am: .!i.1-1 execute in oondi~.j grcJe. DificulHililc mljlo~cdor I.:KerdtA pri:n contagiD.l1c.o1 moral:li un excm.pJu de ~al, 0 ffirucajure pernrn eei care at inlXla ~ lupte la prima piediQ MIA in cale.

. Etica v.llmilor presupunc ~ acestera lmr-o l1numila, <

lemrllic, lntr-un anumit mug, M. Sch.clc:r m.did ehiar D sene de ail rii dllrJ Qlre se poate stabili ('I ~umil!i "1n.'l.llim U a vnlonlor, De pi:ltlh vruurile durnbile MtU Elh:mporaJe sum superioare a:!ar C3rt:N.: Il:.3gl:1 ffi! nepuizarc cfemera, cum sum acelea legale: de (Il'en: on de un s.i.mph.ll ,E1g:I'I.:mcrU,

{

I.....J lel, acclea cart okra 0 ad~ndme rnai mare de sans- 1.I:pl.,; j(l'-"iil ,LC(k:. CHIC dau UI1;1 ~lIrL:rlidal!\~ valoarea gusu\n:i unci opere dif ilJrH! inl~ce in rang r1ao:r!!<l unei mcsc bunco Si ~ [1'1;\1_ L1c.~:rrtc) ~~rri..'rin~."Ji renL~ un rang

.J.U altul eo }uulil subu:cuor.i' ~llm~ de un COC1JCH.: 11 I I'HlF elTl(ltlO!'l.~ Eli nu se unpune otrtectiv ~i ronsrran~~lnr, ci ''1lr1a1!i ru srruciura i:lIcC.[]l1. CIJ interusele ilgt:rI\ulul.

. N ici apnorum ul nli~oriJO[. insufieie 0 l dovedi t de. M. Scheler ldcL1arec'l! ch.~!lr t1:~~5 "'Jhmr.c:n ar LlJn.litimi 0 precxis 11.::: Il.',~. teiusi prefcrini a on adoptarea u nei valori 1:: un ad jlldi\-idI.!31~i empiric), n-an: ~ici (1 ~e.mrriflcalie obligalcrie. Valoi.l~ poaLc Ii privil~ CJ 3bsoh.lt1. OM cum ne nutern inehipui adeziunea subiectului la ca. th-~ j;-.tJ relat lvi lC:ZC irar-un ~To_ces psi~l;dlJ~c? tar a eest pr~cll psih?logic cum poaie el elimina mdm.l~~iJe rHihlfl!le"? Fimdl.!! JC1 nu e vnrba de eaicgorii (·pi~tem('llngia: care se irnpun Co] necesarc in orice ac I de cunoastcre. Ratiunca prnclidL cu lO.n~ C(jIm,plcxi tah~ ,I sa. afect.l",~, cu tna tll l'Mlct<llCOl l.ipO I;ogi ~ III i ndividual i~l\ i ilcr, cu toate capriciile hoHu iirilor ::i acuunilor omenesti, nu poate face abstractie de wale secsrea,

] n Ii nii g~ ne I ale, mrl rala v ... Im.iloi e 0 len UJ L9 v~ de cumprumL~ ~l'Itte chligatia kanlian!l ::Ii eudemcnism, inlR! subieeuv ~L transcendent. lmre, :lpnnnsm ~i cmpirism. ('--<lI"J.t:lemi eudcmenistranane irI~ dcminant.

II

DU[I!i aCCJM,j excursie in domeniul istoriel doetrineler etice, in carl! ilJTI analizat principalelc lI'J~['Iul'Isll'l'"i d.l!1~ Ia problema nature. acrului morel, i.1(1!11~3:z.~ a gA5i un r~l.I.Il.!i prepriu.

, r'~ntlll alte ~rilt:rii lie d:uifi.i:IIl1:' \';:zC M. St:.hcli.:r. np.. cil., p, &I. ~ .... ~ l;ul mann, Of!. or . p. ~~

146

...

~ gaSil d~lI.a ~po~~gi:~. de so.Iu1ii unele fu.ndaU:.pc atr.lt.~Ie:. a.hdi! ~ oblig:Jl~c.h1 [~f1d, de ciJfl!Spundb ilClu~ sUldu d~ ~\·~lutH~. Mondde pnmarc. [:ur~punlli..._lld unor sOCtc.Hi~l simple, cum I~ nume~le Bergson • .lncbise" •. stillnt de tipul jL.lpuiier1i oOlrbc 1<1 CI dateric, O[d~milit;l au c-um ercde KnnL de un !1115lCrIrlIli. imp~r~Ul(. 1;1 de g:l'upu.J 5oi;.illJ. Morah:lc c\"LJ111l.il.L.C to:rc5pU.lulHo3re unor cprn:.i de l:'IIIUIJ:r~, iPEljnl.llll;i sunt iruUJl]c~ilc de mom ElUin:\i.L emoti ... , biodc Iiindrealizat 01.1 di.n porunc:i. ei din pl':1cerc. dinlr·o 'illil.l!~n sa U ... I JCPC de con~tlin\[i. adcsca oo.lIIlrn sociclajjl ~il in conflict C~ ea. DIi: '~I.~ moli muhe On ilCCStC dOloilli. ti:puri :I~ T~mjn PUR, Ele ~! il.mesu!~ e~i::mcnu~lc: ;'1 V;c)ffl, g&i 1l!':lIurate jO nde\'llrnt!l pHicere de a-\i faa:: dateria ~i un semiment d~ in~vi,l3biJ..1li prcsiuoe m OnCIl': .s:uisb.c!ie morula, Caraeteml impernti» ~j eel aIe:cllliv se ]m.pJetesc {oml.3Ild inlcgmiillllcll fcnom.erulJhll etie,

ACL u.1 moral iruoA n u e nidad ,H~ iii rect ~~ automat, N1ci ln cazul atmctiei all: ctive, nici in aeela al da lol"'iei im perative, PI~l~nv.'l sentimemulul ponte complica mt:c~'ltisMUI moral, EI P(H1 te erea aversi uni, rd1.Jl.luri. ~l1hib~ liI::. ililo::m,~ jur~ri. cl po:ate crea lupie i:t'! re me. Sra~len de con¥~ii'lil~i'}, lO~ ata I de grave CJ ~i obbgaba col1sLranglllloa.re, Tum ultul etic peste 6. in eazul iltmt'~ci .. .fect~1O'e, chiar mai ~E:lI.iC5 ~i mat !l.h'I\', Nimcni nu 51:: decid.e senin iii plin de bCi!&lLUdinc atunci dnd c hiinluiL eli! sen'timeolt:: conkarii TD1 astld ~i, in cea!all!l ipomu;a._ PUtj!'!l my ij .b1oei.rl!, verbirn de pcrso;lne constieme, I1p3Jflinand unui ~ladiu de ei ... ~~iZL\\.ie lnaintat, care sc ver slJIpum; CT~k. lJIne:i porunci sociale ~dmil·~d drumul rectiliniu ~~ UDci singlU"e lndatoriri. Conm[_tJ~ i'r.llrC mai multe spe~c: de' Dbiiga,tiu]I[i. se pOl hi ~II: ro:r eompliea

~iJ irHama dcciziSi mnrala, - •

Cc ea a: S~ pi nne de obi.oe i din ~ dele e fnptul d bnce ael moral euprinde un eantllet, 0> mpeR!' de .edillibm. $i apoi solutionarea IInL8gonismu]ui printr-e mLDU1;i reech,ruli-

..

141

brare, Fcnomeli!ul lI1iIIiLO(il~ oorulli jill ~ybslilukea uaui acn ~tnpcripr unci ~TilId salio.;[l!.cUltc pilDili atuuei, lEI in~eanrn!! .~rl'lr1lm::\rea L!iIlei existente !iii in~m:!.IircJ prin alta. Un proverb rramcez ~une: .. le rnieus est ~'cnnemi du bien". IE'" eevn din acaasta [mt fiecare tiel morel, E 0 (>codi,I'IJn, amcnora1.i~1i. DJcD l'I·ar e:x~S!i! ilceasU sdW:nban: spre mill bine eeiul morn~ ~'"1i1r IlNell ~O£. DiI~'\ m~ hoUra.sc s! p1r&'CS( 01 pi1.5hmc spre a satisfaee 0 d!J'orie e rlinddli ned cJ c mai bine ~,lIdjcll Jiindcli starea prelerata pn:zm~i\, g valoarc rnai mare. Dad [<Ie 0 biaef'aeerc mOlnrialll IUlU~ om l'I~clijil. remunt.1nd ]a cDnrorlu~ meu, c fiindc.1 mn Opt3l pentru 0 I'!.oufi solu1ie, pe enre 11.111 neNf-Q mai hUD~_ A~!J] mo ml I: rI~3d:u dt:monic, Fillll d~ in.u'em,pe 0 stare cure un i dML':G p~ml ~nun~ 0 5ZltisfaepeOlteCafC, mcdioc:rli. dar \'~nijr.atj.~lnm una flQl,!itiild~e:t ~le:llcm:. da~ p(01'!!1~3w lo;m: de saLi~(:H:lii !ioup-eriollr,e.iE- (11 in!'otiga~ie 1::J (Cl'DlulJ,c.ia rcbcliane ~a1fj, de prezeru. hl~.':I d£: ceea ee ilIm. 3C!III.m, pentru o nn ut ate ce mi scpere m:1I ~unl:l, Cd mai banal net mm'i11 ccntinc T.mI d. fie macar wall-(J dD.zJ. abia pCKepLibj]~, Ilce3~~.l nc~tc dcmonid. 3CC'.3.!iUllUrblr.lN: eare m~ ~ilce 5:} n u rsai IPO~ su peeta staeea pfe:ii!Cnl.1 ~i s-o mud.:iflC, in .spemnp unei ~mbL1nalAtiri.

o dall1i turburarea di20lvtlnd ec.hihbm~ SUflClC!o1:: aetuul, prin su!l';~ tia umol" pe rspeC1W'~ sed'U~~oore de perfectiane, ca IlU ~e poat(: 'Iini~tt de~l prin rdyldI'!,;;!lf'~!Ue'luJL!i. pri~

• 'l"C~u.m~Jk la U:1l ~e ooWiLltl.Ii~ i~re:menlul dipd de ~~Il. prin de~p!rlU'ea !It: linistea COIlSU'\I.i'!i:lcarc ln I:3f1!: ae gi!lsc3m. Prezenlnl pule", ~l. fie p~lIclill. sA efeee [I sene de l!'Olupt~lil cu care cram dcpri~i, de mfci conIc-rlOri a,gn::,]bll~. P3Jri'i!. sirea Ufle~ ~u£,crinu~, r! nnei :sUl.ri pt::I:llbile 8U prerinll Wli~i un inccpUl de c'liC:a.. Do:Icli cfeclucz un oct. ee poare fi morrl!t p rio rezultatele ~1l1 e, Duron; ea sol e\'ii~ s <lU ~ seap de 0 dnrere I aeesr aet n -are (I v.doan:: (ti:ttll. Dal dOl c:l!. p~rflsesi!: [I

lilua~ie s:nis[&dHoawe penllJ:lilJ 'lli.TliI ~ cafC 0 pr~plH!il m~ drell.plll. d.:l!r care prezintil riseuri, valearea mqfl!1!l OJ fiip1ti e rt:.llmU. Oria: illlUpluire ~~lCil pllC:!lUpU I: , ~J.dar, 0 [(DUn lure. un gro.d earecare de as-ccris.m.

Acu,!!W [IloroJ NPC ]oo~ui lihrnel ;i ~t ItQJW,oditll~H. El i~sc din rn.s~u1I.!.nd ~ericiri ru'[lmne ~~ <II unei ~lan de Iinlste !P bc.1lil~dine. sp:Jie ,11 opta pentru 0 sil'latie .IX:Ilibilll. DiJ1ru1. L11,Q _j luacc1011' dl: reati.zan a unei noi 11OI'II:!1i iii I: cc:ruEI. de "eYOta de dU'lIlR~] pcrfec,&onarc. nt.1l indoial1!i. es~e 0< f;apHI! progrc:s]vll ~i W\'lVOIU~ofiar1. Ulln etieieni fae deesc:b~ jOke ~lUmll;l sm:iaIA. 'oonJOIrai~~:I. eonscrvaroaee, ::jli nwmla iBdiwdu31~ lcm.eimd S~ i1mO.it03:fe. Cnn(omtismg,l' greg3l' al LribW'i1o.r tJnmilirfc IHI' poa~'e merill.l' }ins' deuurniIea de ,i::tje:, Mornli.l mcep~ 01001:0 unde sc mil.ugl'!1'" rcazJ I Upl.B in ~~m~ .in. CGlliSlu ':1.'1 ym:l~ neli lli~h,~1.l! :,lJimilLi de dou:i soll1~u ~lbde se rem~'!I'l pnmr-e re",.!.o~~f¢ Ia mnIor'lul suDeluc prelCn~penllm 0 ml~ mai di!6ci1li" d:l!!I' mai just:!!. 0 OplMC sub :sen1nuID renYD1Arii ~ III suIcrin~ci. Rduzll.l,~ ~grem~oluJui prezen'l, f,dula,r¢,l pJ.1lXfci de m(}men~. re:zisl~mua b!J ¢OmodlitJi~ea su Reu:,asclj ~~ st:bimbul unei _per.spoah-c Cle p~ ma~ dreap~.:I. dar caJ:'C poat~ Ii probJc:m~L'cA in RU~~~~ - iaUI, n8lu~o oo~ni(!u!lui de oon~tiinllt ee st.~ ]tl/ baza geMulw, etie,

DemoJIIlll1lD ~ ~elisl'l'l sunt ceh:: dQlll!~ ,el~m~mc ale fename: ouliui m.or.uJ t:I e:udtllibnd an L~rior acmulul mGm~ " 11:1;.01 ... ,3 prin wThhi"bi~ia unci Malil!l~i dl! ,dmn~ I) 'vaioM'e. Alle~ri a:nulictul, se fezc]va prilldep~~irC<ll in grad ill li~C~ valon de dite (II lIi~tl valoarc.

all Cbn8ie~' ir:urc DR:41ilafe psilrologidJ $i 0 ~'31aare mom.lI. E eleenirea drlsjd illt~ re pIs.iu rre ~i dl.'lltori~. cenfliet 'Yil ccrnel iaJn 'intre fC:l'rfeh~ reallste ~i ce le ide aIDe. Toale moraJde uu aw~ in \'l::due i!.ees~ connie!:. Lupta lrure .,..5labidune.a dfilliw~" si punl.ateill :s.yo;ereascJ in merela

CTe~lin. , mtre ratiune 'ji ioc:LinAriI~ areClclor in cea c1enA etc, wen ron! rivaliiate iaire Inclinlirilenalurei ~ in;iim!jiirea lor de: dUe: constiinta valorii morale,

b) ConfliCl inrre dDU~ vJlml morak. Aici DB mai e verba despre o rcaTitnk p ihiciSi 0 valoare morala, d de lupta coua valori Intre de. Connicll1l nu mal t! mural CtilA de nnli-mcral, ci imra-mcral. Rezclvarea lui dcpinde de preferintele pe care lc avem in rapart cu labia de Villari pc eare/am adopUH-o. Oll:ooata. poate I vorba de ridicarea de la un gwd Iii un allul, superior, al acth:ia~i valori, Ni\'eJul moral eurem nu DC mai saLisface.PinA aeum cineva era numal curajes, Azi el devine erou. Un altul era eapabil de re cmnare. Acum poale fi In stare de sacri.ficid total. De cele mai multe on insl c.onnictWl c mlre douJ valcri de ca.litEip dilcrite. 0 VB~DaT~ ttnihileau pe alta. Asemenea cioc.niri sum mai gm\-'l! decal eele lntre 0 realiiate ~i 0 vsloare, Ele oJ'igajcw stem egal de i.nalte ale sufletului oli1 cl(eOOlla. suspc:n~ pentru mllh timp eriee pesibiliiate de optarc, paraliz.IDd mtreag,[l nmU:lfa atiiune. Asemenea antinomii pol privi de. [lildA pa.triuUsmul ~ urnanitnrisrnul, iubiri:a-~i dr~plalea etc.

Bergson a arlHal de minune dou~ lip..m de valeri rnrrrale, Iiecare reprezentand ideea de JU '!ilic. Prima pleadi de Is 0 idee de compensaric, de proportic. J11501i3. esie inchipuill\ ca c ba&anta • .,PeillSau;'· arc sensul de c.ant~ri.re. E a notiune de s.emnil[kalie...cccnomica.. care a

, lrcbuil l.apad. in srnimburilecome[ciille. en timpul ea nu

e vaaplka numai la s bimbul Iuerurilor, ei ~i ]11 rcciprocil!i~i de ordin moral, c morala compensaterie din regula .. di.nlc pernru diruc, ochi pentru cehi" sau ",mum euique". De la act3.!i!UI j1JsLilie mereamila s-a IJ'I!CUI la (I alta, care nu imp1icl\ nici schimburi, niei servieiu prin expresin unui drepl lncomensurabil. E verba me jWiti~ia

150

inlegrallA. tlccca a "drepnmlor omuluiu, ~re nu mai e legalil de idei de refa\ie, uri de mti.sm§. ci de absclut, E verba de int!'rll\i[L~llJ univcrsala can: bmr1k,1\ cj!!BIH:uc8i ~ drepturilnr ~i :invioLa'biHtatea persnaaet. I Intre aeeste dQ.m coneepjii despre dreptate, carl': corle:spllod La dou!! valort

. morale. e deoscbire de natura. nu de g,. J(J. \maadou! ~aJqluic1>c in 'sWlt:lU~ nostru, ~i surnem sm\i' ~11 optfl. pcntru UD:1 sau pentru alta, Un <1f'l cu mievatml CIte: e tetdeauna 0 dep~~ir~ de nivel prin ,mijloJcele ~:i Iazele ;lliHale mai !lUS.

:in general. eonflietul intre don:! valori se reduce ~a 0 :ipel1\ J eenflietului Intn; 0 realitate ~i 0 valoare. A«;ru;La penrru mctivul ciiJ nriee valoare care se lnvecheste devine I~ CD timpul a realitate, iw !lJdcv:lr. rood pentru prima O:lr.1 cineva si-a nscat ",riaja ea sl1i salvezc pe a altuia, g,cshd sAu a (051 [acul CD un !!:forl ~ C'U UI'I eruuzia m care ii iii HlalA ,aloare~ mcrala, Dad iru6 accst gest se va rcpcl.J de TlI.::nurnlratc on. cl VOl tinde s-I dev:ie D obi~nuin~~, ""01 Ii pmdrn. automat. Ulrll sA fie imm'lrll~iL de Vl'CIllD pmoes

uflctcsc pccin~. cl devine un tic, asimilandu-se In viala n03$trol suIlc te asdli ClI. un ad oarceare, El no. mni presupune un (.)c2cchiliibru. 1:1 ~uplJt un roon.flict.El nu mai rcprcw zinUi 0 dorint~ spre 0 nnstate Ilmcliorati,,'! i:I ~il~~jd. de 0 simplli repetitie B UOUl gest obisnun care si-a pierdut SU~'O;,til'ea" prespetimeslui creliloarll:, i.~pila lui dernonica (in sensu] socratic] dHre 0 re\'oJu~ie morala, '00 uzaj. ge5lu~ l~j pierde sensu] slu de valoare: inll!grnndu-se in rindull fc;:dit-'tiJor sufletesti, tfccfu!Jd de La 0 semnificatie did llil rum rsihologidi. Aceslc<I mot adcdmle pc~uu 1:1I11:'su1 lind vicU umcnc:~ti. DaC'! I!xam:inrnn ,evolu'Ua isloricll. diD acc]~i POOCl de vedere, gt1sim 0 nou~ confirmar,c It lcgij

I H. B~I'_~L'ln. i:lJ!'. nt. p:.67-71,

IS]

de m;,li !IUS. htO de piJd~ morula Iamiliei $i morala pauiolicl. La il'lccpIJt. morala famitiaJA s_e lupl~ eu CC() p:ilriotid. ConO.lct.ul inlre ell: rlm.-nc deschis, Murata patriotica repruitllil t:I ferma superioara, 0 adC\'~ralti valeare care dep~e!tn: 'simplul il'li~li[lel matera, Cu limpul ill5:'i, mornla paCriotid. \'3 putea sa parA s.tramtll ~i egolslli ili~.'! de IJ mornJA rnai larg3., mai Ul'li\·C(531A..

m

Aceasta 'I: natura ,~lJbit:c(l'iI, pihologid <Ii aetului moral, AsUlpii3 cAmi coatimn se aplic;J d? 0.:' rcalizcaZl1 ~i care e scmniLic::llia lui ob-iccLi\'5'! Majorilatu sisternelor euee !H).II, ecupat sA deseepere .. es,enll!!+· [cn.dmenulnil moral, Malam:! ee elemente intd in compoaenta lui ~i care 1,.;. mecanismul sAu. PCDlru aeeasta :!i-a inLrebuln~aL 0 dcmonstratic 61osoi:id ab51rac.t~. care situa acest proces mrr-~ lame de: eoneepte, Pre" putini Ctlgeollhori s-au gi1ndil 5li lndiee cau e ['caliLlt.eilvlc. dia.Lec{ic,a. illiupra cireia se nplid. el, cm: ~ aspeenrl dt.: vi 4~ pc Cill'e-J cuprinde ,i pc care-l c.xplid. Vom Ineerca sa I~murim aid ool1\iflU,U."l nbieetiv al proeesului elic ~i, indiaun semnificali.a ss,

Prima perceptie, primlli cantaet pe eare-l avem cu realitatca CN.lerioM,a. e areca a rezistcnte! ucestcin, raL" de porairile dinamice 1I1~ subicctivil Iii aoastre, doriJl.~i uJILdin~le spn: satistaeere, acjiuni de il'1lnul:l'li~ asupra mcdiului. aprepieri, repulsii, atr: Cti1 ete., Lumea din a[atA de aei 011 se orera tetdeauna ca. 0 materie Jl1a_jlli~" user de modelet .. La intervetr[ia nO:U!i(ti !lC1i,"~. ea Cp,U[lC adeseori nn refuz 0 perte din dorin~ck rreastre rAmin ncsatisfiCluc. o parte din acpnninu se [lOL Indeplini, liindca !'IC ciornesc de 0 inerjie indltfritn.h:A. Sub rQ;rma aeestel lipse de

152

dccilitare 3 mediului inQcmjurlU.m, Iuam runo~ti~tll de rcLliHtalc_ Lurnea ClIJW, Iumea suhlecuva, dcsf~urald in on eli i de i me I'I·C ~i utopiee visuri, rI U SPlUlI:oiC'iodaL:!i n u, Ei1 c $Upu~:i !ji aseultarcare, nindell E il noastra, fiinllt:a., idcIHir~ciindlHc cu noi, uu arc cum 15 De opunA vreun obstaeol exterior. A~l lucru l-a dclinit bin" Fichll:'! cl.nd 31 arlltal opozipa rmre eu !i~ noneu, san ned I11mnfi ClII Simmcl. de pi1da.. tare au aratat In UllIHI antinamiei kamlene opozi\illc lntre subieet ~i obieet,

Dar lumen exlerioara • ..,reaUlalet,f". , •. natura' ", Dracum, r-am rice, nu se muJ~DmIc"~1"C CU 0 reZislen\:i pasi\'A. Dup~ cum \'t'h:i~lIliIe lI!I.DlLHe lind ~ lmen[n:'i aetlv, !I influenjeze. s~ ilwadcze rnediul, lot alia !i<1 acesta IlU !!:c rezuma 1.1 0 simpl:ri respingerc, ei auLA.s~ ne sile::isd. sl-i 3SC'uU:1m legile i:i prctentiile, AI deilea contact eu realitatea oo1ll51i\ in licmlen,a no>ru;lr~ la injonc~iunilc ei, Narura nu e pasivn, ell flC ;a'lac~ ~] nine aparllm. Elemerucle care ne silese .sa Je primirn inllucma le numim pUIeri. Ek pot apartine a:mbian~ci C'O~mkr; imemperii, calaslliCl!e gcologice. meteorologice ClC. Pe aces Lea. din prcis lone toea, rrmul S-,EI muneit $,5 le dcmcsriccasca, Dar eele rnai mllihe din Ilcesu:rorte cart ~[exen::il1i inu:rvcl'l~ia acuva asupra noastra ixvo~ c diu mediul social care 01: inoonjoarll.Rapormrile ucastre eu r(1rteJe C;lrtcri(Jar~ pol Ii de supunere; de opoli~ic. ,orio de reae[inne. adlC::~ de cenrraatac, De 'ell! ne lcvim 1,81 tot pasul ~i. in flecare moment :SC' stnbik11c tI retea de fe]a~ii §i reacJitllli. 'f,oall 'oialn l10asUIi practicA se cempune dhUr-o w:nfmiliJlc de raporurri Intre inte.nreuliile JUliterilor ~i reactiunile anasrre la provecurca lar, Aeeste putcri pnl fi:

iI) Plltcre fizil:~. E verba de aeea difefcl'1tii de peteatial, de energic milleri3.l~ lnirc clilr.erip illldi .. ;zi.gro~ pun, popeare: fOIl! mu!Cularfi. agiHlate. fOr\1't de irUl1nHnl:,

153

pUleR de 'DC de once Iel, prin ,can: disponibili.liJile noash'e 6zice pOL fi paral.izalc, IEiprilC S3'U mi~rate de 0 alca tarIJA. crcu:ri.DMI hu.

b) Putcm psihic4. Acea:sll fort! con.sEA in 5ll~rioriL[CIII de o(!ru:tiz;u,e su.O.c.u:asd, din care poalc' rezu.lla domioi!J,iaJ unci persoane u grup de pel10Me . Mupm allom. TA:ria earaeterului, aseutimea ~i pmlunzimea

- intc!igentc:i. slnlta[n ,I echilihrul sufletese, bogAJia Mcclc]or SllII:H diferi[e aspecre ale aeestei puteri,

c) I'ulere ~coBomicL in soc:ie~lllm]c or.gan~lIrc IcnpiLlfin, .. averea, capilaluJ. 'I:onstituic IIJ\lilnlagU de biUlruCap.'CilfC 'pal SUpIlDC. ·cqn:rupe, inllllllcnta pi:~ooe: sau grupu:ri avand ne'vaic de !ljulor materiaL Pllitere:jJ banuLW es~,e 8pccial de dedivA in too.Lcsectoarc~c uner MLfel de: .socieUI.p.. Ea pmll'l:i: ro[[dw;c. vida on dc\'i dllp~ inlereseh: pc care le scrvqu: aJC{iunc . suIlcu.lL DD libertatea eameallor mai pupa flVllrluJi din acesl 'l:lUnd de vedere,

d) .PUrtle poJirkd De.l,iner-e.a oond1ll.cxm polit:i.a:· irlb'-iWl1 moment. C'.UfdJ:.area UBej forle de oonslrangeI~ in wem.llri dh:l.alori!J1e. Pj',ecum ~i autcriratea, popularitalc:a io regimuri dtmcaalicc sunt eali lj~ipe baza climm acci cc It dt~in ~i pot. limPlilDC lI'uillll3. Jor ,ilSiu,prlil ceJorlalU.

e) Pureri:8 cstr:ocA BllMenruJui,,a tmmU5l:/cil!lu adesea eleete de domi:napc lO~ ql!! de ,importlllliC ca ~i tcleJaJ~e feluri de putc·ri. Ere ii' clIIcralA innUcnUl nu .aUU ,rio presiuQc. dt p:rin seducliunc. Pre: Li,giu1 acestei puteri oonsliluie 0 adevu.a:Li fasru.a.j.ie, alracl,ic cvasimlstid.

- I) Puterca c:ul1umJ~ a ace.OII calif! (1)C din ;ltiinLi.

'e.bni.c3. me.moric, immm3J1ic nn mnrwncD'l flvombil de lupl!.

g) Put.era misdc!. Aiccodentul. p.rcsl:igilw, autorilaleB! COI!I!,W, il'i~1iairuc!e elemeole de :innucn,lI. mBigici. care se impun pri!l!llr-um alluJni~ e1emclI!~ de vcncra,j!,;, de

154

rcspeei DediSOll:lJ~. lipsiL de mot:ivalie. dar, im.pw; prirur-WI Jcl de sugc._lic amlrlatizabilo'i. Sunil. renun din (dul cum in so.ciCllt~e primitive ap:u crail ¥i. l~ii rn Icgcnddc ~~ mitolcgiilc pop ulan:. pc deasupra erich ui crueri u rational.

latA cftteva spete d puteri din acelea ell care inh:run in contact in mod inc\'itabill in viara nos lr~ cotidhna.. CarllCl~ritka acestor puten e aseendenta lor tODlinu~ • tcndinta ]01 de <J exercira irnperialisme, Orice putere are' UH ~piril de panl:l .. Ea dmi~t~ s~ se c~1!!!,;rci.t'e pana la epUlZJre, dad. mel un ebstaeol n-o ~ile:;llc ~01 se oprL!ascli. Oriee pUlerc devine liTanjd. Tmlt:l natura e 0 lihera esereitare de impcrifl~lsme. Fm~clc sc eiecnesc erb inUre ele, ea 'in ;ung·I~. Singwclc n:LiI~li lntre fiiole SU[I\ aeelaa ale roponurtlcr de CorlA.

ReglI1H!I social oducc: 0 atenuare a libclUlui I:~erdtiu ill Iortci. Rlzboiullutllrcr contra tutnror tncetc zii.

Exncilarea ~i funejiunarea mpo.ll.lhu de fDqll nu mai sunt ingidllitc o Rem. Sodcl tea lIUii~ nu insell.m!na. 0 suspendare loLa'J.a 31 eieeniriler, a ~Uiriiimperiillismelor, Reglmnl caleeuv I:ru.ea,mlli!' dear D monopolizarc tcmpomUi [J unei .[orte superioare, care [ine in respcer.rln I aten pl.. Iortele m al sTa be. Ea mtU desrrm teaUi proredeuJ. meeanismul impe:rial.ist in sine. fiindcl tiranla Ul'DJ}[ elnse sau a unui om se (undef;lz!I tOl pc putere, Numai ca una di~ puteri impiedicA de!i~urnrca celorlalte. E 0 Bcnpa,rnrc care tine in respeet dc.:.zJ31l,IIlll!il pulerilnr r:e·lorlahe.. Princip~ul lns c eel ri, Seeietatea sesde, canli.rBliv dORt etncnirea de fOf\·. printr-un slstem de rmi ljliu rn oiil.opoliza lor, dar nil inilltrni:l ro.dical, ealltativ, natura Tel. ~iilor. men~inllnd principia] raporturile de IDti~, Ea coostituje un pregres ra'I·!i de fllIl«il.in sensll1 c~ eieenmle 1'1 u .sUlD.l pc: rm ise tu~ufor, ci clnaHzatc: un dtrec:~illl u nei smglU(; puteri .... Bellum emnium eentra emnes'' au e

1:5:5

suspendat loud, d ccncenuet lntr-o dominil~ic unj~. ad.ucind prin aeeasta c nmltil.re 8 num~ndw i1i~l1Inl!rUor Ma.mioe, 'iDgldlMle, C3 in l1ahrr~, rururar, la InHimpl<m:. IQJ pu{in·in orgamz.al\ia de Sl8it f'llDdala pe ]uptl de dasl, lue:rrnr:ilc SI: p~ln:C asa, Nurnai stmul soeialisr J]rJ dase "':I p1ll.te,a anihiLa .iI~te mcnepelnr] de putete,

- S~ Gurm. politic! nriee procedeu care. r::oosa~ sau llliucti:Q,c rC!J.li,z8tl;8 rapol'i!!uJui de (0£\.3. PoliLlc~ _e in ''ia.~.21 sodala fefionH::nllil we:5e apropie eel mai ml]1t de ll:hll.t de ·vh!l4 alo!llllJ,m. E.a e 0 oonUnua.re ill lli<1lurd in !ocietale. Malthus, barn<iio, K. MaR. ne-au dal im.agi:n.I:B clar~ desPJic \. lI~eas~i lupUt l1etntelal~. pentru !:It]ste'llil~. care DU iD.cetc 1ilZ~ P:J&car 0 c1:i:p.1 in lot deeursul istctic i. Fie sub .fonna r!ztloiwui, £i.e sub forma ~uptleJOI politice. interne .. io.frun'l.neEi I~r~dnr nu inc:c:teaz.'t ~n Jaza familitll]lI II danului totemic SIlU a tribulus, raporturile lnue cameni au un earaeter m;[3ll benln, Raperturile sunt Pial patrlarhele ~i mLd~Jt, din de se [e~eazJ prin ~cbJ.mblil.l mai mull on mai putin ecldr.a1il~t Cel can~ d~ CC\"I'I contra altui lucru aTe selltlim.ef.ll~ d se niciiJe sum reciproce, cl\ re alizeazA' D eg~ruhaJt~ tit Ehimb. Mai lanil! iQs:! trocul nu mil.i C ecmtabi.L Tibia UDci<J din pblt baz..:JI!ilI pe putere fizjd!l, armatA. ~iil"C: lcnil'!, am enln~ar~ inc1~1Jl!l f.avoarua h.,lan tel mu-o smgunl ,lillcctic:. D:aca unul sesimte spoliat, el lneepe slluplC ~i iSl4 :SC' apere, RaponuJ de [oflli:! NI indicat~. El se

V,iI, [labih pe CrJU: m din Cf: in ee m ai gblil:c ~] . mal 'mmplk<li~e. Ele VDiI' pu.n~ in Mlaic reate rcsursele sceiale, e~nom ice, ~.IDI~ek:cma1e me care dispune un ind~vid.

R aportul de puh: re va lun forma UII ui dualism lrrtre eel cue d~. omrn,e. ~. eel CMC nsculta $[ exeC1U Ill.

~. Mni I~Ote~ If 'fi~ "~-!! ~cint!. Q.1m ,un~ ~n.iuru~·m frh[l~~. 5011.1 po:au= clIiru ,~ .. sddm.~l (n. ed.],

156

011 d se Vi! men~.im:u:: In DminC.[lJ individua1a. el va .fi 0 rdJl\ll= de deminatie, D ac:A indivWi se ver strange dUp!! i nterese in an u mne grupa.ri, ronflictul sc va inJ~t~aca 0 lupt~ inlre dns'!: in imeriorul societ~lii53U. d.i1cl \'.IlI fii ex tcrior, lntre [J atiuni, c~ vn I ua a speetul rliboiuJ el,

in lOi!Ll~ aeeste relJt.iunj e l'Orb.l de: un 5clUmb de ser,rio! in care ce~ puteraic ia mai nrult decl~ eel slab. Diad insa accsta din l[rm~ este mm~~ex e"p[alr:ll&.t pi\n!l :1'1 dClicru 'l.I1l simplu cbiC:Cl Hdn.5'Llfli':pt mn mAna c.c:1ui.1.a1u,. ea 'ttl ca,nl sdaviel. de pi]dlA. rapcrtul devine I) relalie de lueruri (HSaC:h\'~rhfltDi.s.'·), omul ndilod D mntJ, ei 1111[1 obiect.'

R~T!l!~ii1c d e pu len: se cnasti l we cu lneerul ill irull:i~ulH ~ocin[~ 51aL3Je de organizare publica. Starn], cu.rn a M'.I;I'lat ind de mult Engels. e 0 d DmLna lie de dni:!! - .A.rcll sta W po.He organi.z.a puterea de mn.stri...ll g~n; in rd~te maduri. Dreptul rim: ~ legi lime:aza Iona, Se ooruliLlJIi~e a~e.sea '0 antmnmie a Dreplului fa~1li de Funl. Dar Dre;ptu~ nu suprima raportul de: puu~.re. ci n j wrlifi~ U oonsaal, ll

conse.n1.. ]c:gitim.wdll-L .

~ Dreptul presupun e 0 [ort.ll pe are 0 iC~3.lizc32A. ad.id

Ii d! 0 justificare, preseriindin ~3VClliUCii el col1di~ik: til care es sc va exercita, limitele pc care ]e !lc~pll ~i. evidest, a".n]lJ~a,gii1e ~i privih:gm~ pe c .. re ~i '1<: (loorol. Nic:iodatl [:IreptuJ D.-3 eliminat rap'lflU~ de fOri!. Pmmdc expresia celui de 31 dailea, It Slilmicr 8 ar~tOll ln lemu::ui ik:Dtienru ~ ptucrca e couomicl e .. rna reria", iar D re p UJ.I - • .lorIDa'''.

Cind. cu aj J:IItmuJ. Dreptuhri, [orj:a cap~tl ua sens legiti:m, ea pORte d se organif&l.t in unu.l din lipuriJe urm.o'Iloarr:. E3 peate U o putere [nHl.ipmlal1: geron.ta-

I fUV.I'ril cl»:iJiclri.l fli.p~rtllrUIll' de putere, \·~zi A. Vicrundl, Gue11sdJWWUr~ p.. 230-232, 2SI), 292; P. O-p;p!:!lJ_.hcim~r, SJ::rr= dt!.~ .~uh(jJogf~, V(li. I, f.i nnic!JluI .u~tui~ .. mar din iia1l.ll'MI1fl'rbum df:r Sw:in/f!tpC. mmllil.t Mifd:!t~yrla..J"jUli:'i.

1 •

157

era l~c. mODiulitie. plutaera l~c. ~ lig;Blime; p{lBltelli 1Ji8<l1 .rca1if1F18J~: bimcrnpc (sprijinitA pe rompe~n~ ~.), deraecra~jc (poe alegerei iIlltjorita~iH ClC.~ peate [i UiD~ mistid. 'bil!:ulii~ pe pn~sligiu.ru mistic a1 uaui $d,5:'1U ai, unci prorc:sjj:

..... sacemoloCl'alie etc. I, 1" Dale aeeae O1'galli2!iri deinsh~ulii lind ~I:!i 'p~U'au;a pp [eru. a ~i expfesie e S\aNL

D,iill' poUtica priivlti5, ea ,e:.:pre:s.~-c it nJPOrtUliill de fof'! d • depl~e~te d©meniut ei pmpriu-:ris. Ba n~, se aplicit nu.mai lu[pt!eJm: CIl earaetee seeial, Ea e pre:l'J1: ntA in Ilipmape ~~l[lte

.... relatjiree '0 mcnl:: ~'I:i. blAde pLLd~ 'in raportnrile de drng05Ui:.

Ad demtam.enhJlj ~i samfldu~ pali a '0 m ;miJest~ri]c I;C]C mal direete ale <loes~lQr :le,gIUurL Cn loaille aeestea, lntre d.o~ am-anti exi.sl,a t~tde auna agoall1lG, .p e n tru ca UlilU~ s~ iubeas'Cl :!I~ cela.laU s1 se lase iubit,. auid unw sa erdaae ,~] ce~al.aH :sA. a..scnUe. 10 pll'~etie Die. acela~~luc:m:, en toal~. ~Je,,~iunea sineera, in loalA ,egal.itatea de cDnd:itii care se cere priDi::iP],tIJ~ aeestei leglUmi, de eele m.ai mw\e on uaul din pri!de.ni cautil s ~ dom:ine pe: eel Mah. ~~. s~ Db p'oa de 1;<1 el slJ;p~nere ,absl}hmUI.

b ~omen.l;a fe L: ijeCilifie c:aut~ s:l. v~nd~ s.(;:ump ~i sa cumpere: tdti~~ $i,. pentm ca sa lI"el!l!~ell.!ica. ~i iln, aroo:r. ,~~ ~n prietenle, ~i in eemer], ~i m loalerehrp,ile omen.e~li! pecan: duee 0 I.uptll surd! Si h\~ni!.~e sprc.a (\Vea intlicll:l!~ea. $[ pentru aceasta '[oate armele SU]),~ booe:ameJ:l.in~ru-'~HI, 'ii inhntidare<il direnl sau i1tdiree~ it 'Creafel de:' prestigwu prio cMplollJ~a[ea caHl~~ilor ~i,WlIlIIbrirelli d.e.fecte1or personale. Jlu'suaziune a logk!l. on .scnfime 1'I1aiA. clem agcgi <I prbl Da.13I'C.I'lI inlen~i()I1i1Hi a sUi.bidunUoli partem:ruh.lli adesenri, de .. 3. dreptu] viokntlli. ficcare lupt~ ~i candideaz!l Illi. relul

I I\IOIJ]111I ulIWritlJr dl:: d~lIlinllli(l or,pnizl:!tt;. MOll'! Weber; n'i.l1sw!i lind ~1I!r. vo.t I. p. lID~, unn..lP ",~L IV". 66J ~ IlmL

..

prim, fieesre C3utll ~ olH:ld simatla prc:dtlmimla:O:l~. adlicl aeeea de a 'll!.rdco.Da i$~ dea fi flscultat.. de: a 'transJOm:li3i pc ,~£U.lall i~ ffi~EU'Umf:nl docil In stima. ~ecriunci!., illi.!.bir~31 ea iDs~ dispar.d.acJou Sf: ,spriji.ni pe Rrul!IO~[CJiei!, fbn.e~ eeluilalt,' Teate 8~S~C:IlJ. fiindcll,i.llSti.nc~uJ biclogi.c I~ I imperiais:Ml!lhu vill.aJi e mcreu pre.l.cC.D[, vc~mic trcaz:, o'l1l()oosi~ in ~c Dm;ila~.e.

in fa~ lc::~din'Jd poHtice. apresie dimcUIi a rnponu1ui

de [Jlq.l. P[\e:z.e~ull ~n '[Date: fC1Eli~ iile 'omcfi~~i. St ridie! () ~ - a1Ul! ueo~~!. de 0 cga].l ~ivil::r.;1llIitllite, d.acl:t:lu de 0' e~'I~ eaergie, 0 Ilendin~.it can: i[loearcA flu pen:nalD.eOLA s:l!i"~ r~tOilifl:lC pe~te tot Wide" man.irestA r,apottul de pU~t:fC m . c'ru.z.1.m.ea ~ui simp]! iii ,candjd~,. idA aliM!lLeze I(ezillJa'lmJ SB,·j , r,educi itmpetuoz1~Btea, sl1-i lJ.e1!B,tral:iize:ze telldUtt~de:.-

~ fwu:tiUDe~ aC€;,Mla 0 i:ldep~.I:~u:: EOCi'l. Ba 'iiu:cncll sl arate ca \i'i)lo,ri1e IC'olt,e; f4:,prczhull. for~clc :!ii mal ales raponuril.e Htl:re de ou OOro;UlUll:: ade\,~~1I1e va1.ori. ei nDIl,,~ori. Mor-ali:!i e oopfoct;d~u rile ~nveTSarcit :scnzului valoriler baza te pe p~t~ ri ppc el:cefciiiu~ lor, ad:ica 0< vm;orificilie "li rebo M'S". 10 sis~mlY.l .s_'u de atac co:oua cr~tln.i.s.muJ:ui, dcmJooirc fi de ridienlizare a aeestuia, NielzsclD.e amll ~ il.!Ue:fj,U pr~e:~ C oarllf:tHis'l:lc nlllm.3i morale i ~tine. Aoest mod d~ a \I~du til: grl:llit.. R.As~ur~ nllilrea F<lponnrllof de pu te.we oollStitwe mishm,~a !i~ senzul' m.aj@iritlip,i mma'lclO:Ir. IPm~~.icilc eare tullll! iOcr~D :,i lihera e i desfllililJ.r.B.fc :!i'UiJDl de domeni ul POliLicd. Ni~Usdt:t! coniWl d;'l istn::r:/e po.116ca §i eur:a ..

Tot U1~e]e:Si!~] doctrinei :sa1e e poLit~c. Apologia imperiaiismului,a bntaliLiili. a fOr1ci. a :zdroibirli mrl mil5. iii adve rsaeul ui a-are n.imic OOmW cu m~u.!'!J~, J\ce-slea .sunl oonduHe pUT' politiee. ioJ unele liMP ale doc_c:i sele, c~ paK a-sl IiI dnt seam~ de aeest <Lde-vlt. Mume ~ eeea 0; pf!>Sliilpu.ne camcle.ris~c numal IMQralci a~tine e. M fmld.

15!iJ

OO:m.Uf1 ap:roape U.nUroii mornld@i.r, a ace]QrIil pe can: iQJ h::

D~me$le .Jllor!a1~Ic:lim_idit~~i:i." :!il care au r.eprezi014 II!OIM WllJcie iSpe~e'idcgen ~rate" sub illmlh~n~a cre~Unisrnw.uj. ci leseill~!lli,l~tUIOI. "lie 'i:!il~e1cge g:re~il becs'l:ia. ,i OIiillW de pud! (de exemp]u Ce:z.ai!" B(n:,gi~h ~neC-li.I.m i$i .naluca».at!Jta timp c1~ se ca!.nl !IJI a;disp~:l:i1ic mo:rbidh. chin lID ~infc!rwI» mn!scllt io (O:idlllil 1 utu~iI:l.r aces tor m!l nifcsta"U m.ooslruoase ~,i u(lpicah:, O!J:lc mai s~Dlloase dia dill;' existl. E ,ceea ee au [~cut p,~mA acum rO{J' G'l o:raiqw. S~ fic: momlqili Wlrll,cai p de ura co:uuta, pAdurUvirgmc ~i <Ii u:-oph::~llJlr1 Om!!il II:ropiacloli' trdll.llie discr~dit.aJ~ ICY orlee: chip, ca ~i cu:. Ili:r (:j m.3n~~esta1\eil o:Mului bolnev ,i in decademlt ~ ... '1 Totu~i! pentru ce1 S~ Dc PCIiiLUIIJ l'U'ofitw 4fzone]or. tempetB,te-? Spre:pn)fituJ Qamc:nilor m.ooerap, al .molali2.::Ilorli!of'». lid mediocnlor? Acesh:a. pentsu a scm ~a caplt(D]ul de5lim: .,mornll ca form ilia limiwla.liiilt 1" I in altA parte, tntr-an eseu :i~litulat .Marma ca manif~la~ COlllfl) .i'.u:nuffi, !Iletastl OOf.lceptie se vede l$i mal dar: .. erice Dlilturlllism in morula. adid. orice mor,aUI &lIn~10a5i1l e dom.mal!li til!: bn.:srindul vielli... Moml II llintinallTIi~ilIl~. adid mo:rrtJia CMC iI;l!fost InvAtatol,prcedica [ii, \I'!enera'L~ paln.lI. aeam, se 1JlIdft!:!pt4 io,'ern,locmatiJ !wutI"& rnsLincldoT "talc, Ea, e 0 oo:nd~mn;arc. ad seaet'~. aci z,gom.ot oas~ ~ 'In dnimeBia., It :f!CCSlOl' imUnotc' ... 'UrmlLeazA ca erice iWo.!1!/ilI mPIJ':U naluR'i, care cons idera pc D umJ'Iemu Cit (I idee oolltrar;\ aeesteia, ea 10 con.dlam:mum:: avic1iL HU e, iEI reMitil!t~, decA~ evainarea Wlci aDumite \lie1i. A dnri fel de viii~? Am rial r:~plHlSuJ meu: aI. 'Vie:tU desce[ldeD.te,!i[:!bi~Je, abc-sHe. oondamna'te. Morala, asa cum ,(I fos~ iDl~elemia,phl in wlimuID IiiLilOPiLI!O t de Sclop.eo]:ul.uc.r. til «pegarea ,,(iin~d de it lTD-ir'"Elccast:a

I Niclz.s.dJIl,.I\ur del! t~ bit!! .~ Ie mlll,p, 160.

m.orald e ",irJsMellJl de dec.ad,el'l~b w~ care" se Il'rans· rmtn~ in imp~mtiv." I Nie~.l.!icbc:: soe a~Brl pe pun\':t~l d~ vedsre biologic. Pentru e1 mor1!la e 0 "cnn~art a viejii", Acelllll;1 mnJ::ceplll: Il 'os l inaugural" in hame I dup:li 'I:: L, tie cR4!tiJ:ili;m CdduHe eonceptii !morale Siu imitat-e. D3c.1 Niewc'r.!.e iU' fi a VU.l ]3 in dcmlLn!l un :ma~ material de nb~l:1Ya~i(;: I;;omp.:mn! luupr!l! rnoravuriler dircri~t!or sode'litfi. I:um EI ".V11~ mai [~n::iu un W~:!ltCml3l'ck. de pHd:! el ~i·~r n dnt ~I:ama d nu numai I;.UClitiJilisroul. diu OrlC'C IlHllaJA, de la "l.abu"~uJpri:mitiv:ilor p1nA. la "icmpcra.lh:.J.l categoric" c: 0 lirnitare, (] inu~:m!C'lie, 0 r;:Ullim,:u~ [I

raponului liber dl: (filli. .

MIri putin bruud c.:JI Nicl:7..'icbe, MaJI: Scheler erede ~i el, dup~ cum am 'v;'lnn rnai SU.'3, c:lJ morala superioara, afirmarca de valori lnahe 011 i:zvO~:\~'ll! nicicdal1li din inlerdict11. din eprelisti, din ~C:t::llLnJ~. Dateria nu ponte crea dedl 0 e(ic..'1 rteg"li~'3: eeeea a resentimeatului. Cii nd idealu rile, dori ole! e. \15u ril e no astre n -au lcs l :5<1 usJllic:u le mal devrerne eri m~i tliniu. de sc r3z1LlUn~_ 1.0101 resentimernului in mOI,aLl!. 11 \'!.zusc tmaJI Inain rc accla~i NIetzscbe: ".J;.CCSl81 este Iaptul: din lrunchiul aeelui arbore ru rbi:uJ!.nari.l ~i <l!JI urii, <I urmat ce va lncernpara bil C'LI ee a lost 'pW .a.L unci, In .Daull, iubire. eeamai ad.incl ~i rna i sublima din lo .. t~ iubirile •.• ea nu c il'ls;l!l deel:H urea ~I!! de: rlzbumuc it aces lui popo:r"". Rcvoha :!ida vHo r ira mnrlll.1 in~cpe eu aeeasta, clI ('i~sc!tllimenn:~~ devine creator de v.]Jori:rcscn'li.m.c:mnuj aeeler fiiDii e a clmr proprie rC;::I!:! lUI1C ]e e ~Illcr:ri~~ ~i care la ro~n unci ~m3giIUllf( r1\zhunllri_ ]n timp ce ((late rnoraJde oolime erese d intr&D afirm alie· rnLl}ra~.1 sda\tilor spune un "'flU", ~i ~ce~l oInulo devine 0 filpli!J creatoare. AOC3Sl!i lnl'cnlunc j] imcruici valorii ...

I N~c~~, L: qlpu~.uk ria jCd<1k.t, p. 13fl tf IUm.

161

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful