You are on page 1of 1

1.

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .23/11/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .23/11/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 15

ειωση ο συ ντο
Στον ΚΏΣΤΑ ΠΑΠΑΧΛΙΜΙΝΤΖΟ ποσά για να μπορούμε σταθερά να
costaspap@gmail com ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις
μας και στην καταβολή συντάξεων και
ανταποδοτικότητα των όποιων αναδρομικών προκύψουν
μεταξύ των εισφορών Και βέβαια δώσαμε σε όλους την ευκαιρία

που καταβάλλει ο
Μεγαλύτερη εργαζόμενος και της σύνταξης
να ενταχθούν στις 120 δόσεις
βελτιώνοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις

που τελικά θα λάβει Αυτή ήταν όμως και η τελευταία

και καμία μείωση στις ευκαιρία για συμμόρφωση Καμία


συντάξεις αυτές είναι οι δύο δεσμεύσεις λοιπόν ανοχή σε εργοδότες που
που δίνει ο υφυπουργός Εργασίας συστηματικά δεν πληρώνουν εισφορές
αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης σε βάρος και του συστήματος και
Νότης Μηταράκης ο οποίος των εργαζομένων τους Και το μήνυμα
αναλύει παράλληλα το καινούργιο σύστημα
της κυβέρνησης είναι πολλαπλό θετικό

ν
επικουρικής ασφάλισης για τους προς τους συνεπείς αλλά και αυστηρό
νέους ασφαλισμένους προς όσους το ζημιώνουν

Η μεταφορά μεταναστών από τα νησιά Με ποιον χρονικό ορίζοντα και πώς


στην ενδοχώρα αντιμετωπίζει θα εφαρμόσετε τις αποφάσεις των δικαστηρίων

το πρόβλημα του Μεταναστευτικού που δικαιώνουν συνταξιούχους


Εχουν άδικο όσοι πολίτες διαμαρτύρονται για τα αναδρομικά τους
για τα κέντρα που δημιουργούνται Πώς θα καλυφθεί χρηματοδοτικά
στην περιοχή τους αυτή η πρόσθετη δαπάνη
Με αποφασιστικότητα η κυβέρνηση Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το τοπίο
υλοποιεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις σε σχέση με το ποιοι δικαιούνται
Το Μεταναστευτικό είναι ένα πολύπλοκο
αναδρομικά και για ποιο διάστημα Και
πρόβλημα και απαιτεί λύσεις εδώ έχουμε ουσιαστικά δύο κατηγορίες
σε πολλά επίπεδα Η κυβέρνηση έχει
μεν την πολιτική πρωτοβουλία και την
0 υφυπουργός Οι αποφάσεις του ΣτΕ ήταν ξεκάθαρες
ότι η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων

ευθύνη της εφαρμογής αλλά σε κάθε του Ν 4387/2016 ισχύει από


περίπτωση απαιτείται διαβούλευση
Εργασίας Νότης 4 Οκτωβρίου 2019 και από αυτή την
και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες ημερομηνία θα ισχύουν και οι όποιες
Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε φτιάξει
Μπταράκπς
αλλαγές γίνουν Τώρα σε σχέση με τα
ένα σχέδιο που βασίζεται σε συγκεκριμένες μιλάει σία Π αναδρομικά προ του Ν 4387/2016
αρχές προστασία συνόρων ακόμη περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη
και αποτροπή εισόδου κλειστά κέντρα και δεσμεύεται να κρίνει και αυτό θα καθορίσει και
για όσο χρόνο διαρκεί η εξέταση ασύλου τη στάση μας Φυσικά σεβόμαστε απόλυτα
ταχεία εξέταση αιτήσεων ασύλου για μεγαλύτερη τη Δικαιοσύνη και θα πληρωθεί
και επιστροφές στην Τουρκία και ό,τι πρέπει και σε όποιον πρέπει
στις χώρες προέλευσης όπου χρειάζεται
ανταποδοτικότητα
Ταυτόχρονα επιδιώκουμε και
σε σημαντική στήριξη από
προσβλέπουμε
μεταξύ των Το σύστημα επικουρικής ασφάλισης
για τους νέους ασφαλισμένους
τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Αλλά θέλω να προσθέσω ότι και
εισφορών που θα αλλάξει από το 2020 Θα μπουν
ιδιώτες σε αυτό και με ποιον τρόπο
εντός Ελλάδας θα πρέπει να δείξουμε καταβάλλει ο Εχουμε επεξεργαστεί σε βάθος ένα σχέδιο
μια αλληλεγγύη προς τα νησιά μας με με το οποίο για πρώτη φορά εισάγεται
διάχυση των προσφύγων και μεταναστών εργαζόμενος και κεφαλαιοποίηση στο συνταξιοδοτικό
ανά τη χώρα ώστε να μην υπάρχει μας σύστημα Τι σημαίνει αυτό
υπερσυγκέντρωση που δημιουργεί της σύνταξης που Οτι από 1ης/1/2021 κάθε νέος ασφαλισμένος
προβλήματα διαχείρισης Επί ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα λάβει θα έχει τον ατομικό του λογαριασμό
βιώσαμε την υπερβολική επιβάρυνση Εκεί θα κατατίθενται οι εισφορές
των νησιών μας του και αυτές θα επενδύονται στην
αγορά ανάλογα με τις επιλογές στρατηγικής
Με ποια κριτήρια θα γίνει ο επα που θα κάνει ο κάθε ασφαλισμένος
νυπολογισμός των συντάξεων και Ετσι για πρώτη φορά στο ελληνικό
ποιους θα αφορά Μπορείτε να δεσμευθείτε
στημα Και αυτό είναι κάτι που οι σημερινοί
κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα ο
ότι καμία σύνταξη δεν θα ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν ασφαλισμένος έχει λόγο πώς θα επενδυθούν
μειωθεί εκ των προτέρων οι εισφορές του πότε θα πάρει
Είναι απόλυτη και ξεκάθαρη δέσμευση τη σύνταξή του ποιο ποσό μπορεί να
της κυβέρνησής μας και του πρωθυπουργού Οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία λάβει ως εφάπαξ Κεντρικό ρόλο σε όλο
προσωπικά ότι καμία σημερινή είναι περί τα 35 δια ευρώ Πώς το σχέδιο έχουν το σημερινό ΕΤΕΑΕΠ
σύνταξη δεν θα μειωθεί Οπως σκοπεύει να τα εισπράξει το κράτος το οποίο ενισχύεται και αποκτά έναν
επίσης είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει και πόσα θεωρείτε ρεαλιστικά ότι Δεν θα υπάρξει ανοχή νέο δυναμικό ρόλο στο σύστημά μας
απόλυτη συμμόρφωση στις αποφάσεις μπορούν να εισπραχθούν σε εργοδότες που συστηματικά και η ΑΕΔΑΚ-ΦΚΑ η εταιρεία που σήμερα
του ΣτΕ βελτίωση των συντελεστών Είναι πράγματι μεγάλο θέμα και από επενδύει μέρος των διαθεσίμων
την πρώτη στιγμή μπήκε στις προτε
δεν πληρώνουν των Ταμείων μας με πολύ καλά
αναπλήρωσης για όσους έχουν περισσότερα αποτελέσματα

από 35 χρόνια εργασίας και κατάργηση


ραιότητές μας Δεν είναι δυνατόν κάποιες εισφορές σε βάρος Μέσα από αυτή τη μεταρρύθμιση
του πλαφόν των 1.300 ευρώ επιχειρήσεις που απασχολούν και του συστήματος και θέλουμε και να θωρακίσουμε
που επηρέαζε τις επικουρικές συντάξεις προσωπικό να μην έχουν πληρώσει το σύστημα απέναντι στο δημογραφικό
Θέλω να σημειώσω πάντως ότι ποτέ ούτε ένα ευρώ εισφοράς ούτε
των εργαζομένων τους και τις δημοσιονομικές κρίσεις
η στόχευσή μας είναι να ενισχύσουμε το ασφαλιστικό μας σύστημα να δίνει αλλά και να δημιουργήσουμε επιτέλους
με κάθε μέσο τη σχέση ανταποδοτικότητας στην ουσία δωρεάν δανεισμό στους εγχώρια θεσμικά κεφάλαια που
μεταξύ καταβληθεισών εισφορών
στρατηγικούς κακοπληρωτές σε βάρος θα επανεπενδύονται στην οικονομία
και συντάξεων ώστε όλοι να συνεπών επιχειρήσεων ασφαλισμένων μας Αυτά τα κεφάλαια θα μπορούσαν
λαμβάνουν συντάξεις όσο γίνεται πιο και συνταξιούχων Είναι υπο να ξεπεράσουν τα 100 δια ευρώ στην
κοντά σε όσα έχουν εισφέρει στο σύ χρέωσή μας να εισπραχθούν αυτά τα πλήρη εξέλιξη του συστήματος